Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21110

Hankkeen nimi: Pallo Hallussa rinnakkaishanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 15.9.2017 ja päättyy 30.4.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Jakeluosoite: Veteraanikatu 1, PL 86

Puhelinnumero: 0295 038 000

Postinumero: 90101

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koskela Tuomas

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tuomas.koskela(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0295 038 506

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tämä hanke sisältää Pallo Hallussa -kehittämishankkeen (S21076) työvoimapoliittiset toimet (määrärahat palkkatukeen).

Otteita kehittämishankkeen tiivistelmästä:

Oulun kaupunki on nuorten työttömyystilastossa Suomen suurten kaupunkien kärkeä. Kehittämishankkeen toteuttaja haluaa auttaa työllistämään nuoria jalkapallon sekä liikunnan avulla. Tavoitteena on jalkapallon ja liikunnan kautta saada nuoret paikalle opinto-, työllisyys- ja rekryinfotilaisuuksiin. Osallistujaryhmään kuuluu kerrallaan 20-25 työelämän ulkopuolella tai työttömänä olevaa nuorta, joille etsitään
hankkeen kautta työ- tai opiskelupaikkaa. Yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat TE-palvelut, Oulun kaupunki, Oulun seudun ammattiopisto, paikallinen yrityselämä, Suomen Palloliitto ja Maahanmuuttovirasto. Tämän lisäksi yhteistyötä tehdään myös korkeakoulujen, Oulun Erotuomarikerhon ja paikallisten urheilu- ja liikuntajärjestöjen sekä -seurojen kanssa.

Yhteistyökumppaneiden kanssa järjestetään infotilaisuuksia, joissa edistetään nuorten mahdollisuutta löytää sopiva opiskelu- tai työpaikka. Koulutuksissa kerrotaan oppilaitoksista, työ-, kokeilu- tai harjoittelupaikoista yrityksissä ja yhteisöissä, työnhausta ja muusta itsensä kehittämisestä. Tämän lisäksi järjestetään työllistymistä edistäviä kursseja, valmentaja- ja erotuomarikoulutuksia sekä tarjoamme osa-aikaisia työtehtäviä seurassamme. Pyritään löytämään myös osa-aikaisia työtehtäviä sekä työkokeilu- ja harjoittelupaikkoja yhteistyöyrityksistä ja muista liikunta-alan seuroista sekä järjestöistä.

Suurin tulos näkyy yhteiskunnallisesti nuorten löytäessä oman polkunsa elämässä. Tämän lisäksi paikalliset urheilu- ja liikuntaseurat saavat lisää osaavia tekijöitä joukkoonsa. Myös muille aloille löytyy päteviä tekijöitä tästä osallistujajoukosta. Hanke tulee auttamaan vähintään 75 nuorta kolmen vuoden aikana kohti työelämää. Tämä näkyy lisääntyvinä opiskelijamäärinä kouluissa, pienenevinä sosiaalimenoina ja nousevina verotuloina kaupungissa sekä kasvavana hyvinvointina seutukunnallisesti.

Kehittämishanke toteutetaan 01.08.2017-31.07.2020 välisenä aikana, mutta rinnakkaishanke päättyy jo 30.04.2020 (palkkatukijaksot päättyvät viimeistään 31.12.2019) maakuntauudistukseen liittyvän maksatusrajoitteen vuoksi. Projektia hallinnoi ja sen toteuttaa Tervarit Juniorit ry.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

4.2 Välilliset kohderyhmät

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 48 690

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 48 690

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulun

Kunnat: Oulu

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Nuottasaarentie 12

Postinumero: 90400

Postitoimipaikka: Oulu

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

: Ei
: Ei
: Ei

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 0
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 0
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

-