Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21378

Hankkeen nimi: Yhdessä yrittävät naiset

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2018 ja päättyy 31.12.2019

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion yrittäjänaiset ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1045730-3

Jakeluosoite: c/o Assi Moilanen, Puistokatu 2

Puhelinnumero: 0503795042

Postinumero: 70110

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kuopionyrittajanaiset.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Päivi WIlska

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: yhdessayrittavat(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0500759464

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on järjestää naisyrittäjille koulutusta ja verkostoitumista sekä luoda yhteistyötä varten yhteinen digialusta. Toimenpiteet ovat ryhmävalmennuksia ja coachingia. Tuloksena luodaan toimintamalli, joka on jalkautettavissa laajemminkin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa 24 yritystä, jolla on tahtotila kasvattaa sekä tehostaa yrityksensä toimintaa omaksuen liiketoiminnan digitalisaation sekä uusien, verkostomaisten toimintamallien mahdollistamisen kautta tarttua hanakasti uusiin haasteisiin ja kasvattaa hallitusti ja kannattavasti naisvaltaisten palvelualan yritysten liikevaihtoa. Tavoitteena on luoda kasvun mahdollisuuksia sekä uudenlaista digitaalista verkostoitumista naisvaltaiselle alalle.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeesta hyötyy välillisesti myös Kuopio sekä Pohjois-Savo. Toimivat kasvuyritykset luovat elinvoimaa alueelle ja kasvava elinkeinoala luo "menoa ja meininkiä" alueelle. Innovatiivinen yritysten kehittyminen sekä kannattavat, synergiaetuja hyödyntävät palvelukokonaisuudet toimivat loistavana lisänä Kuopion brändin luomisessa sekä uudet tavat toimia houkuttelevat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 65 088

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 63 088

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 65 088

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 63 088

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Ylä-Savon

Kunnat: Keitele, Kuopio, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Lapinlahti, Pielavesi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 24

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 27

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 24

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysi on tehty.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Asia on huomioitu.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Tämä ei ole hankkeen päätavoite, vaikka hanke suunnataankin naisyrittäjille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Uudet työpaikat syntyvät paljolti palvelusektorille ja pieniin yrityksiin. Näiden tukeminen on tärkeää sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hankkeella pyritään sekä kohdeyritysten että laajemminkin yksin- ja pienyrittäjien hyvinvoinnin lisäämiseen.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on järjestää naisyrittäjille valmennusta sekä luoda yhteistyötä varten yhteinen digialusta. Toimenpiteet ovat ryhmä- ja yksilövalmennusta. Tuloksena on toimintamalli, joka on jalkautettavissa valtakunnallisesti. Koulutuskokonaisuudella luodaan kattava pienyrittäjien työkalupaketti, jonka avulla yrityksen toiminnan tehokkuus sekä kasvuvalmiudet parantuvat. Tavoitteisiin pyritään seuraavien työkalujen kautta: luodaan yhteinen digialusta, verkostoidutaan, perehdytään yrityksen kasvun instrumentteihin koulutuksen kautta sekä parannetaan ja kiinnitetään huomiota hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Hankkeen valmennukset ja kouutuspäivät toteutettiin suunnitellusti. Yhteisenä digialustana toimi TEAMS alusta. Toimintamalli on jalkautettavissa valtakunnallisesti. Osallistujilla on käytettävissään työkalupaketti oman hyvinvoinnin ja yritystoiminnan kehittämiseen.