Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21448

Hankkeen nimi: Yritysyhteistyöllä vaikuttavuutta (I-Factor)

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2018 ja päättyy 30.6.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Itä-Suomen yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 2285733-9

Jakeluosoite: PL 111

Puhelinnumero: 0294 45 1111

Postinumero: 80101

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.uef.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Koponen Jonna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Yliopistonlehtori

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: jonnapauliina.koponen(at)uef.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0503437446

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kansainvälisesti tarkastellen kauppatieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen yhtenä päätehtävänä on olla elinkeinoelämän keskeinen toimija. Se tarkoittaa positiivisen muutoksen ja yritysten menestymisen tukemista, pitkäjännitteistä ja synergistä yhteistyötä ja pitkäaikaisen liiketoimintaosaamisen vaikuttavuuden takaamista kumppaneiden kesken. I-Factor (ImpactFactor) -hankkeen päätavoitteena on kehittää Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden sekä pohjoiskarjalaisten ja pohjoissavolaisten yritysten välistä pysyvää ja kestävää yhteistyötä sekä sen vaikuttavuutta Itä-Suomen alueen elinkeinoelämän hyödyksi. I-Factor-hankeessa keskiössä on alueen elinkeinoelämän kehittäminen siten, että opiskelijoiden ja tutkijoiden inhimillinen pääoma saadaan alueen elinkeinoelämän käyttöön.

Hankkeen tuloksena syntyy Vaikuttavuuden toimintamalli, joka avulla syvennetään yliopiston ja yritysten välistä yhteistyötä eri tasoilla. Hankkeessa toteutetaan kansainvälisten käytänteiden benchmarkkaus, joka on Vaikuttavuuden toimintamallin perusta. Alueen yritysten, elinkeinoelämän toimijoiden ja kauppatieteiden laitoksen edustajien kanssa perustetaan Advisory Board, joka on konkreettinen vuoropuhelufoorumi toimijoiden kesken. Vaikuttavuuden toimintamalliin sisältyy systemaattinen opintojaksotasoinen yhteistyö yritysten kanssa, yritysten ja kauppatieteellisten tutkijoiden välinen tutkimusyhteistyö sekä pysyvä rekrytointimalli, joka luodaan yhdessä yritysten kanssa. Rekrytointimalli tarkoittaa opiskelijoiden integroimista yrityksiin opintojen kautta jo opintojen alkuvaiheesta alkaen. Näin taataan osapuolten molemminpuolinen tunteminen ennen varsinaisen pitkäaikaisen rekrytoinnin tapahtumista, jolloin uusiin asiantuntijoihin tutustuminen on yrityksille riskittömämpää. Lisäksi hankkeen aikana järjestetään vuosittaiset kohtaamiset liiketoiminnan kansainvälisten edelläkävijöiden ja alueellisten toimijoiden kanssa. Hankkeen merkitys elinkeinoelämälle on suuri, koska hankkeessa luodaan kokonaan uusi toimintamalli yliopistollisen asiantuntijuuden jalkauttamiseksi paikallisten yritysten käyttöön. Hanke takaa kansainvälisesti kestävän, ajankohtaisen liiketoimintaosaamisen lisääntymisen elinkeinoelämässä, minkä vuoksi se auttaa yksittäisten yritysten toimintaa ja tukee Itä-Suomen alueen kasvua ja menestymistä.

Yritysten saama hyöty todentuu kolmen pääkohdan kautta: 1) Viimeisimmän tutkimustiedon jalkauttaminen yrityselämän tarpeisiin, 2) yritysten tarpeisiin sopivien (mahdollisesti rekrytoitavien) opiskelijoiden ja yritysten toimijoiden törmäyttäminen toisiinsa jo opintojen alkuvaiheesta lähtien, 3) Opintojaksopohjainen tai harjoittelujaksoihin perustuva yhteistyö opiskelijoiden kanssa opintojen aikana, mikä takaa mahdollisuuden saada ratkaisuja yritysten yksittäisiin ongelmiin.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

I-Factor -hankkeen kohderyhmänä ovat pohjoiskarjalaiset ja pohjoissavolaiset yritykset sekä elinkeinoelämän vaikuttajat kuten myös kauppatieteiden laitoksen opiskelijat, opetushenkilöstö ja tutkijat. Alustavissa keskusteluissa molemmat paikalliset kauppakamarit ja yrittäjäjärjestöt ovat osoittaneet tukea tälle hankkeelle.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Itä-Suomeen alueen yrittäjäjärjestöt ja kauppakamarit sekä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan elinkeinoelämän keskeiset sosiaaliset verkostot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 238 591

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 231 501

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 303 120

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 296 167

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Joensuun, Koillis-Savon, Keski-Karjalan, Varkauden, Pielisen Karjalan, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Sonkajärvi, Rääkkylä, Outokumpu, Kuopio, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Liperi, Keitele, Lieksa, Tervo, Kiuruvesi, Rautalampi, Tuusniemi, Rautavaara, Nurmes, Siilinjärvi, Lapinlahti, Polvijärvi, Vesanto, Kaavi, Suonenjoki, Juuka, Varkaus, Pielavesi, Leppävirta, Kitee, Ilomantsi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 40

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 43

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 90

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali. Hankkeen toteutus ja tulokset kohdentuvat tasapuolisesti molempiin sukupuoliin.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke edistää tasa-arvon kehittymistä ja tukee tasa-arvoisesti molempien sukupuolten osaamis- ja työllistymiskehittymistä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen toimet edistävät tasa-arvon kehittymistä, mutta ei ole päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Kauppatieteiden koulutuksen kansainvälisessä keskustelussa korostuu vahvasti mm. kulttuurien, sukupuolten ja sukupolvien tasaarvo, kestävän kehityksen edistäminen sekä globaali yhteiskuntavastuu osana koulutusta. Kyseinen päämäärä tulee huomioiduksi hankkeen toimenpiteissä erityisesti osaamisperusteisessa koulutuksessa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Kauppatieteiden koulutuksen kansainvälisessä keskustelussa korostuu vahvasti mm. kulttuurien, sukupuolten ja sukupolvien tasaarvo, kestävän kehityksen edistäminen sekä globaali yhteiskuntavastuu osana koulutusta. Kyseinen päämäärä tulee huomioiduksi hankkeen toimenpiteissä erityisesti osaamisperusteisessa koulutuksessa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 10
Hankkeen toimenpiteet palvelevat mitä parhaimmalla tavalla paikallisen elinkeinoelämän kestävää kehittämistä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 5
Kauppatieteiden koulutuksen kansainvälisessä keskustelussa korostuu vahvasti mm. kulttuurien, sukupuolten ja sukupolvien tasaarvo, kestävän kehityksen edistäminen sekä globaali yhteiskuntavastuu osana koulutusta. Kyseinen päämäärä tulee huomioiduksi hankkeen toimenpiteissä erityisesti osaamisperusteisessa koulutuksessa.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Kauppatieteiden koulutuksen kansainvälisessä keskustelussa korostuu vahvasti mm. kulttuurien, sukupuolten ja sukupolvien tasaarvo, kestävän kehityksen edistäminen sekä globaali yhteiskuntavastuu osana koulutusta. Kyseinen päämäärä tulee huomioiduksi hankkeen toimenpiteissä erityisesti osaamisperusteisessa koulutuksessa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 5
Kauppatieteiden koulutuksen kansainvälisessä keskustelussa korostuu vahvasti mm. kulttuurien, sukupuolten ja sukupolvien tasaarvo, kestävän kehityksen edistäminen sekä globaali yhteiskuntavastuu osana koulutusta. Kyseinen päämäärä tulee huomioiduksi hankkeen toimenpiteissä erityisesti osaamisperusteisessa koulutuksessa.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 5
Kauppatieteiden koulutuksen kansainvälisessä keskustelussa korostuu vahvasti mm. kulttuurien, sukupuolten ja sukupolvien tasaarvo, kestävän kehityksen edistäminen sekä globaali yhteiskuntavastuu osana koulutusta. Kyseinen päämäärä tulee huomioiduksi hankkeen toimenpiteissä erityisesti osaamisperusteisessa koulutuksessa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yritysyhteistyöllä vaikuttavuutta (I-Factor) hankkeen päätavoitteena oli kehittää Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen sekä pohjoiskarjalaisten ja pohjoissavolaisten yritysten välistä pysyvää ja kestävää yhteistyötä sekä sen vaikuttavuutta Itä-Suomen alueen elinkeinoelämän hyödyksi. Hankkeen tuloksena on syntynyt vaikuttavuuden toimintamalli, jonka avulla pystytään syventämään yliopiston ja yritysten välistä yhteistyötä eri tasoilla. Hankkeessa toteutettiin kansainvälisten käytänteiden benchmarkkaus. Alueen yritysten, elinkeinoelämän toimijoiden ja kauppatieteiden laitoksen edustajien kanssa perustettiin Advisory Board (Joensuussa ja Kuopiossa) ja rakennettiin yhteistyötä vahvistava kummiverkosto (yhteistyöverkosto). Hankkeessa luotuun vaikuttavuuden toimintamalliin sisältyy opintojaksotasoisen systemaattisen yhteistyön malli, tutkimuksen toimintamalli, ja rekrytointimalli. Hankkeessa järjestettiin iso seminaari alueellisten toimijoiden ja kauppatieteiden laitoksen edustajien kesken (UEF Business School Day 28.1.2020). Lisäksi koronaviruspandemiaan reagoiden hankkeessa kehitettiin innovatiivisia ratkaisuja yritysyhteistyön vahvistamiseen virtuaalisesti (mm. UEF SmartMatch -rekrytointikokeilu, korona-ajan asiakaskokemusten kysely, esittelyvideot, some-viestinnän vahvistaminen sekä yritysyhteistyön esittely case-tapausten kautta nettisivuille).