Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21475

Hankkeen nimi: Taitava johtaja - Pätevä liideri

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2018 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: ProAgria Etelä-Savo ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0215848-5

Jakeluosoite: Mikonkatu 5

Puhelinnumero: 0400261094

Postinumero: 50100

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://etela-savo.proagria.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: HÄKKINEN PEKKA TAPIO

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Palvelu- ja kehityspäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: pekka.hakkinen(at)proagria.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0400381432

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

ProAgria Itä-Suomi ry, 0213380-0
ProAgria Keskusten liitto ry, 0201666-3

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Taitava johtaja – pätevä liideri – hankkeen tavoitteena on kasvattaa henkilöstöjohtamisen osaamista ja merkitystä maatila- ja maaseutuyrityksissä. Osaamisen kasvun tavoitteena on parantaa työn tuottavuutta ja yritysten kannattavuutta. Sanotaan, että henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara ja johtamalla oikein työntekijöitä, yritys myös menestyy. Henkilöstöjohtamiseen on panostettu vuosikymmeniä isoissa organisaatioissa ja nyt on sen aika myös maaseudun yrityksissä.
Maatalouden rakennekehityksen myötä maatalousyritysten määrä vähenee hurjaa vauhtia ja samaan aikaan yritysten keskikoko kasvaa. Kasvun myötä yrityksissä tarvitaan lisää työvoimaa. Hankkeen tavoitteena on olla opastamassa, sparraamassa, coachaamassa ja ohjaamassa yrityksiä strategialähtöisestä henkilöstösuunnittelusta, työvoimatarpeen tunnistamisesta, henkilön rekrytointiin, perehdyttämiseen sekä työsuorituksen johtamiseen asti. Henkilöstöjohtaminen on monelle yrittäjälle täysin uusi asia ja sen laiminlyöminen saattaa olla suurikin riski yritykselle.
Hankkeen avulla pilottiyrityksien yrittäjät pääsevät rakentamaan omaa inspiroivaa johtamispolkuaan yhdessä ProAgrian asiantuntijoiden ja verkostojen kanssa. Johtamispolun aikana käydään läpi henkilöstöjohtamisen kulmakivet yrityksessä, paneudutaan haastaviin lähiesimiestilanteisiin, motivoidutaan ja motivoidaan sekä rakennetaan itsensä johtamisen suunnitelmia. Jos mukana olevalla yrityksellä on hankkeen toteutuksen aikana työvoimaan lisäystarpeita, toteutetaan hankkeessa onnistuneita rekrytointiprosesseja pilottina. Yrittäjät pääsevät haastamaan myös itsensä teettämällä itsellensä persoonallisuusanalyysin, jonka avulla tunnistetaan omat johtamisen toimintatavat ja motivoivat tekijät. Hankkeen aikana on myös mahdollisuus tehdä analyysejä koko tiimille, jolloin rakennetaan läpinäkyvää tiimidynamiikkaa ja opetellaan tilannejohtamista ja ihmisläheistä johtamistapaa. Johtamispolkukokonaisuudessa huomioidaan myös yrityksen strategia- ja talousjohtamisen näkökulmat.
Maaseutuyrityksen johtamispolun lisäksi hankkeella toteutetaan laaja määrä erilaisia ja monimuotoisia pilotti- työpajoja. Pilottien teemoina ovat esimerkiksi: työntekijän palkkaaminen maaseutuyritykseen, laadukas perehdytysprosessi ja työsuunnittelun taitojen kehittäminen, henkilöstötuottavuuden ja yritystoiminnan kannattavuuden lisääminen, itsensä johtaminen, erilaisten persoonien huomioonottaminen työyhteisössä, yritystoiminnan kehittäminen ja kasvun tukeminen verkostokumppanuuksien avulla ja digitaalisuuden hyödyntäminen henkilöstöjohtamisessa.
Lisäksi hankkeessa toteutetaan yksittäisiä valmennuksia, ja webinaareja sekä maaseutuyrityksille että sidosryhmille. Hanke tarjoaa mahdollisuuden kehittää tulevia kasvupalveluja maatila- ja maaseutuyritysten näkökulmasta.
Taitava johtaja – pätevä liideri – hankkeen suurimpana tuloksena maaseutuyrityksien henkilöstöjohtamisen osaamisen kasvattamisen ja hyödyntämisen lisäksi rakennetaan digitaalisuuden ja robotiikan tuomaa ketteryyttä yrityksiin. Digitalisaatio ja teknologia muuttavat ja ovat jo muuttaneet liiketoiminnan mahdollisuuksia ja henkilöstöjohtamista myös maaseutuyrityksissä. Hankkeen avulla selvitämme ja pilotoimme mitä henkilöstöjohtamiseen liittyvää työtä maatiloilla voisi automatisoida ja mitä ei. Minkälaisessa johtamistyössä tarvitaan vielä kasvokkain vuorovaikutusta ja missä voimme tehostaa tekemisiämme esimerkiksi ohjelmistorobotiikan (RPA) ja älykkään analytiikan avulla.
Taitava johtaja – pätevä liideri – hankkeen tuloksena saavutetaan parempaa johtamista maaseutuyrityksissä, minkä avulla rakennetaan yritystoiminnasta kustannustehokasta, tuottoisaa ja merkityksellistä. Samalla kehitetään yrityksen henkilöstöjohtamisen prosesseja, rekrytoidaan oikeanlaisia henkilöitä, rakennetaan omaa johtamispolkua ja tehdään työyhteisöstä motivoiva ja inspiroiva. Hankkeen avulla pystytään jakamaan tietoa webinaarien avulla laaja-alaisesti eri kohderyhmille, täsmä työpajoissa ja valmennuksissa pystytään taas paneutumaan yrityksien omiin tarpeisiin henkilökohtaisella coachaamisella ja tukemisella.
Muutos 31.3.2020:
Hankkeessa autetaan työvoiman löytämiseen ja palkkaamiseen liittyvissä asioissa mm. maatiloja ja marja- vihannestiloja. Erityisesti marja- ja vihannestilat ovat korona- epidemian myötä suurissa ongelmissa, kun ulkomaisen kausityövoiman saatavuus ja käyttäminen ei ole koronaepidemian takia mahdollista.
Taitava Johtaja -hanketta hallinnoi ProAgria Etelä-Savo ry, ja sen toteutusaika on 1.10.2018–31.12.2020.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Työllistävät maaseudun mikro- ja pk-yritykset toimialasta riippumatta, joilla on tarpeita henkilöstöjohtamisen kehittämiselle. Taitava Johtaja -hankkeen varsinainen kohderyhmä on yrittäjät, yrityksen johto sekä henkilöstö.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Taitava Johtaja - Pätevä liideri -hankkeesta hyötyy välillisesti koko Suomen ruokatuotannon sektori. Kun maatilayritykset tehostavat tuotantoaan, parantavat tuotteidensa laatuaan ja kasvattavat liiketoimintaansa paremman henkilöstöjohtamisen avulla, saadaan Suomeen tuotettua yhä enemmän kotimaista, puhdasta ruokaa, josta nauttivat sekä suomalaiset että kansainväliset kuluttajat.
Toiminnasta hyötyvät välillisesti alueen työnhakijat sekä yrityksen verkostot. Tällaisia ovat esimerkiksi yrityksen tuotteiden tai palvelujen ostajat, panoksia myyvät tahot sekä muut yrityksen yhteistyökumppanit. Taitava johtaja osaa myös haastaa yhteistyökumppaneitaan paremmiksi. Välillisesti hankkeesta hyötyy myös ProAgrian verkosto – ja siten maaseudun yritykset myös valtakunnallisesti tiiviin yhteistyön ja lisääntyneen osaamisen kautta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 299 184

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 294 440

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 366 977

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 361 156

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo, Etelä-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Kuopion, Mikkelin, Varkauden, Savonlinnan, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Pieksämäen

Kunnat: Keitele, Rautavaara, Tuusniemi, Kuopio, Puumala, Mikkeli, Suonenjoki, Rantasalmi, Siilinjärvi, Rautalampi, Kangasniemi, Pieksämäki, Pertunmaa, Sulkava, Sonkajärvi, Vesanto, Kaavi, Enonkoski, Hirvensalmi, Lapinlahti, Mäntyharju, Kiuruvesi, Tervo, Varkaus, Pielavesi, Heinävesi, Joroinen, Leppävirta, Vieremä, Savonlinna, Juva, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 65

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 37

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 75

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa toimenpiteitä ei kohdisteta erityisesti kumpaankaan sukupuoleen eikä pelkästään päävastuulliseen yrittäjään. Maatilan Henkilöstöstä vastaavana voi toimia puolisoista kumpi tahansa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Koulutuksiin ja piloitteihin osallistumista suositellaan useammille henkilöille samoista yrityksistä sukupuolesta riippumatta. Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on sukupuolesta riippumatta kehittää yrittäjien henkilöstöjohtamisen taitoja. Kehittymistarpeita on yrityksissä on molemmilla sukupuolilla, joten maatilayrittäjien kehittämiseen osallistuu sekä miehiä että naisia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Maataloutta harjoitetaan Suomessa luonnonvaroja säästäen. Henkilöstöjonemisen teemoissa on myös kesätävä kehitys näkökulmat mukaa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 2
Yrityksen kannattavuuteen vaikuttavat mm. energian käyttömäärä, energian säästö ja käytölähteet. Tämä teema on yhtenä asiaana koulutuksissa ja piloteissa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 6
Johtamistaitojen kehittyessä varmistetaan, että maaseudulla säilyy yrityksiä ja toimelisuutta.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 5
Osa hankkeeseen osallistuvista yrittäjistä tuottaa todennäköisesti aineettomia palveluja yrityksessään ja saa siten hankkeen toimenpiteisiin osallistumisen myötä lisää osaamista.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Liikkuminen ja etenkin logistiikkakysymykset kuuluvat luontevasti huomioitaviin asioihin maaseudulla tapahtuvassa yritystoiminnassa niin maatiloilla kuin maaseutuyrityksissäkin. Järkeävllä logistiigalla parannetaan yrityksen kannattavuutta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 6
Hanke edistää yrittäjien hyvinvointia. Myös sidosryhmät hyötyvät.
Tasa-arvon edistäminen 7 6
Hanke edistää yhdenvertaisena yhtiökummppanina toimimista yrityksissä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Hanke tarajoaa henkilöstöjohtmisen kehittämiseen osaamista ja välineitä maatila- ja maaseutuyrittäjille.
Kulttuuriympäristö 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.
Ympäristöosaaminen 0 0
Hankkeella ei ole vaikutusta.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Taitava johtaja – pätevä liideri – hankkeen tavoitteena oli kasvattaa henkilöstöjohtamisen osaamista ja merkitystä maatila- ja maaseutuyrityksissä. Maatalouden rakennekehityksen myötä maatalousyritysten määrä vähenee voimakkaasti ja samaan aikaan yritysten keskikoko kasvaa. Maatalousyritysten kasvun kautta maataloudessa on tunnistettu tarve henkilöstöjohtamisen kehittämiselle.

Taitava Johtaja – pätevä liideri – hankkeessa pilotoitiin maatalouden henkilöstöjohtamisen palveluita asiakaslähtöisesti. Piloteissa sparrattiin yrityksiä strategialähtöisestä henkilöstösuunnittelusta ja työvoimatarpeen tunnistamisesta, henkilön rekrytointiin, perehdyttämiseen sekä työsuorituksen johtamiseen asti. Hankkeella toteutettiin laaja määrä erilaisia ja monimuotoisia pilotteja asiakasyrityksissä.

Pilottien teemoina olivat muun muassa työntekijän palkkaaminen maaseutuyritykseen, laadukas perehdytysprosessi ja työsuunnittelun taitojen kehittäminen, henkilöstötuottavuuden ja yritystoiminnan kannattavuuden lisääminen, itsensä johtaminen, erilaisten persoonien huomioonottaminen työyhteisössä, yritystoiminnan kehittäminen ja kasvun tukeminen verkostokumppanuuksien avulla ja digitaalisuuden hyödyntäminen henkilöstöjohtamisessa.

Hankkeen avulla pilottiyrityksien yrittäjät pääsivät rakentamaan omaa inspiroivaa johtamispolkuaan yhdessä ProAgrian asiantuntijoiden ja verkostojen kanssa. Johtamispolun aikana käytiin läpi henkilöstöjohtamisen kulmakivet yrityksessä, paneuduttiin strategialähtöiseen henkilöstön johtamiseen ja operatiiviseen johtamiseen sekä työntekijän rekrytointiin. Syvennyttiin haastaviin lähiesimiestilanteisiin, henkilöstön motivoitiin sekä perehdyttiin itsensä johtamiseen.

Hankkeessa mukana olleet yrittäjät pääsivät haastamaan myös itsensä teettämällä itsellensä persoonallisuusanalyysin, jonka avulla tunnistetaan omat johtamisen toimintatavat ja motivoivat tekijät. Hankkeen aikana analyysejä teetettiin koko henkilöstölle, jolloin päästiin rakentamaan läpinäkyvää tiimidynamiikkaa ja opettelemaan tilannejohtamista ja ihmisläheistä johtamistapaa.

Hankkeessa tehtiin myös laaja-alaista sidosryhmäyhteistyötä ja hanke oli mukana Töitä Suomesta – projektissa auttamassa maaseudun yrityksiä kausityövoiman hankinnassa ja perehdyttämisessä. Lisäksi hankkeessa toteutettiin yksittäisiä valmennuksia, ja webinaareja sekä maaseutuyrityksille että sidosryhmille. Hankkeen avulla jaetiin tietoa webinaarien avulla laaja-alaisesti eri kohderyhmille.

Taitava johtaja – pätevä liideri - hanke tarjosi mahdollisuuden kehittää HR-palveluita maatila- ja maaseutuyritysten näkökulmasta. Hankkeen suurimpana tuloksena maaseutuyrityksien henkilöstöjohtamisen osaamisen kasvattamisen ja hyödyntämisen lisäksi, oli rakentaa digitaalisuuden ja robotiikan tuomaa ketteryyttä yrityksiin kehittämällä ProAika sähköinen työajanseuranta sovellus, jota pilotoitiin maaseutuyrityksissä.

Hankkeessa toteutettiin kansainvälisen johtamisen maisteritutkinnon opinnäytetyö, jonka tavoitteena oli tutkia palvelumuotoilun keinoin millainen henkilöstöjohtamisen palvelumalli, tukee maatalousyrityksiä ja mitä lisäarvoa asiakkaille HR-palveluilla voidaan tuottaa ProAgriassa. Hankkeen avulla rakentui ProAgrian HR-palveluiden viitekehys ja koulutettiin asiantuntijoita henkilöstöjohtamisen asioissa.

Maatalousyritykset tarvitsevat tukea käytännön toimintoihin, pelkkä strategisena kumppanina toimiminen ei riitä asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen. Toimiminen asiakkaan strategisena kumppanina hallinnollisten toimintojen johtamisessa, sekä henkilöstön päivittäisessä ohjaamisessa ja muutoksen johtamisessa asiakkaan tukena nähdään ProAgrian HR-palveluiden tärkeimpinä tehtävinä hankkeen jälkeen. HR-palveluiden merkitys maatalousyrityksille ja näiden palveluiden tuottaminen kasvaa koko ajan tärkeämmäksi hankkeessa tehdyn tutkimuksen mukaan. HR-palveluilla voidaan selkeästi vaikuttaa yrityksen operatiivisiin toimintoihin, työhyvinvointiin ja sitä kautta kannattavuuteen.

Taitava johtaja – pätevä liideri – hankkeen tuloksena saavutettiin parempaa johtamista maaseutuyrityksissä. Kehitettiin yritysten henkilöstöjohtamisen prosesseja, rekrytoitiin oikeanlaisia henkilöitä, rakennettiin omaa johtamispolkua ja paneuduttiin työhyvinvoinnin asioihin sekä työyhteisöjen hyvinvointiin.

Taitava Johtaja – pätevä liideri -hanketta koordinoi hankkeen hakija ja päätoteuttaja ProAgria Etelä-Savo ry. Osatoteuttajina olivat ProAgria Itä-Suomi ja ProAgria Keskusten Liitto. Hankkeen toteutusaika oli 1.10.2018–31.12.2020.