Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21503

Hankkeen nimi: GET10

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2019 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2528792-5

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Puhelinnumero: 0401685952

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

WWW-osoite: http://www.lapinamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Trifon Suopela

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: trifon.suopela(at)lapinamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0403581872

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digitaalinen aikakausi aiheuttaa haasteita ja muutoksia organisaatioiden toimintaan monella tasolla. Erityisesti rakennus-, ICT- ja matkailuala ovat voimakkaan digimuutoksen edessä, mutta myös koko Lapin alueen yrityskanta pääsee vastamaamaan kyseiseen haasteeseen. Keväällä 2019 rantautui myös Suomeen Covid-19 -virus, joka aihetti suuren digiloikan Suomen kaikille yrityksille sekä julkisille toimijoille erittäin nopealla aikataululla. Digitaalisuuden suhteen ei oikein ole valinnan vaihtoehtoja. Jos meinaa tulevaisuudessa säilyttää markkina-asemansa ja menestyä tulee kyetä transformoitumaan digitalisaation mukana. Pelkkä teknologian opettelu ei riitä, vaan tulee kyetä muuttamaan liiketoimintaa suuremmin. Vaikutukset ulottuvat uusiin tuotteisiin, palveluihin, liiketoimintamalleihin, prosessihin ja koko yritysten toimintakulttuuriin.

GET10 -hankkeen tavoitteena on parantaa kaikkien lappilaisten toimijoiden osaamista ja valmiuksia menestyä digiajan aiheuttamassa rakennemuutoksessa tarjoamalla osallistujaverkostolle työpajamaisia valmennustapahtumia. Hanke toteutetaan 2019-2020 ja se sisältää 10 yhteistyötapahtumaa - Eventiä. Jokainen Event sisältää konsultin vetämän valmennusosuuden ja sen jälkeen työpajan, jossa verkosto yhdessä jalostaa oppimiaan asioita kehitystoimenpiteiksi. Verkostomaisella toteutustavalla haetaan osapuolten välisiä yhteistyömahdollisuuksia ja ratkotaan yksittäisten tahojen resurssiongelmia. Projektin toimenpiteisiin kuuluu lisäksi alueellisten toimijoiden aktivointi ja työttömien osallistaminen valmennus- ja verkostotapahtumiin. Covid-19 tuomien haasteiden myötä, hankeen de minimistuen rajoitteet poistetaan syksyn 2020 tapahtumista, sillä osallistujakantaa ei tulla rajoittamaan, vaan koulutustapahtumat suunnataan kaikille. Koulutustapahtumien live-yleisön osallistujamäärää rajoitetaan, jotta Covid-19 rajoitteet täyttyvät. Tapahtumista tuotetaan suoraa live-streamausta, jonne osallistujia ei rajoiteta.

Sisällöllisesti tapahtumat koostuvat johtamisen, työkulttuurin, strategian, viestinnän, tilaratkaisujen, uusien teknologioiden hyödyntämisen ja organisaatioiden rakennemuutosten aihealueilta muodostuvista kehitystarpeista. Tapahtumat järjestetään osallistavasti ja totetukset pyritään järjestämään myös inspirovissa tiloissa poissa perinteisistä luokkahuoneista.

Projektin tuloksena kohderyhmänä olevien yritysten osaaminen ja kyvykkyys uudistaa toimintaansa digitalisaation aikakautena kasvaa. Tämä näkyy uusien työpaikkojen määrässä, uusien tuotteiden ja liiketoimintamallien synnyssä sekä alueellisten toimijoiden yhteiskehityshankkeiden lisääntymisenä.

Hankkeen pääasialliseen kohderyhmään eli teknologia-alan ja sitä hyödyntävien alojen toimijoihin kuuluu tässä hankkeessa lappilaisia pk-yrityksiä sekä työttömiä työnhakijoita. Covid-19 myötä hankkeen toteutustapa on muutettu, jonka myötä kohderyhmä laajenee ja koulutustapahtumiin voi osallistua suuri yleisö.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen pääasialliseen kohderyhmään eli teknologia-alan toimijoihin ja teknologiaa hyödyntäviin toimijoihin kuuluu tässä hankkeessa ensisijaisesti lappilaisten pk-yritysten henkilöstöä sekä työttömiä työnhakijoita ja lisäksi opettajat ja muu ohjaushenkiöstö.

20 yrityksen verkosto on jo mukana yhteistyössä. Niitä ovat
1. Rovaniemen Ekoteam Oy
2. Suomen Erikoistekniikka (Lumise Oy)
3. Aurora Powertrains Oy
4. Levi Rakennus Oy
5. Atlastica
6. Pro Santa
7. Kauppakeskus Rinteenkulma
8. Arctic Drilling Company
9. Pellopuu
10. Lapin sairaanhoitopiiri, tekniset palvelut
11. Pohjois-Suomen Betoni ja maalaboratotrio Oy
12. Rolloutdoor
13. Hostel Cafe Koti
14. Roadscanners Oy
15. Kunnon Paikka Oy
16. Frozen Innovations Oy
17. Napapiirin Energia ja Vesi
18. Mapitare
19. Digita
20. Sähkötapio

Osallistujia ei kuitenkaan rajata vain heihin. Myös muita kiinnostuneita yrityksiä henkilöstöineen tavoitellaan mukaan ja muidenkin alojen edustajat ovat tervetulleita tapahtumiin tilojen niin salliessa.
Työttömiä työnhakijoita tavoitellaan mukaan ensisijaisesti sosiaalisen median kautta. Myös TE-palveluita lähestyttiin suunnittelun aikana puhelimitse ja he aikoivat selvittää mahdollisuuksiaan tukea viestinnän kautta projektin tapahtumia. Osallistujien hankinnassa hyödynnetään lisäksi Lapin AMKin alumnitoiminnan kontakteja sekä ohjaamo-palvelua.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat
Oppilaitosten edustajat (Lapin AMK, LAO, LAY)
Hyvinvointialan toimijat
Matkailualan toimijat
Muut tutkimusorganisaatiot
Suuri yleisö
Alueelliset opiskelijat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 156 298

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 156 298

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 195 372

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 195 372

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Pohjois-Lapin, Torniolaakson, Itä-Lapin, Rovaniemen, Kemi-Tornion

Kunnat: Savukoski, Tornio, Sodankylä, Ylitornio, Simo, Posio, Rovaniemi, Pello, Ranua, Keminmaa, Inari, Kittilä, Kolari, Salla, Muonio, Enontekiö, Pelkosenniemi, Utsjoki, Kemijärvi, Tervola, Kemi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Jokiväylä 11

Postinumero: 96300

Postitoimipaikka: Rovaniemi

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 54

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 56

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 150

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta. Hankkeen valmisteluvaiheeseen osallistui miehiä ja naisia. Hankkeen sidosryhmissä vaikuttaa miehiä ja naisia tasavertaisesti. Hanke toteutetaan, siten että sen tapahtumissa huomioidaan yhtäläisesti miesten ja naisten tarpeet. Projektiryhmään kuuluu yksi nainen. Hankkeen osallistujiin kuuluu useita vaikka osallistuvat alat ovat miespainoitteisia. Lisäksi toimintaympäristön arviointi sukupuolinäkökulmasta on tehty suvauskoneella. Tehdyn testin mukaan hanke edistää tasapuolisesti molempien sukupuolten asioita. -Hankkeen toimintaan osallistuu sekä miehiä että naisia. -Hankkeen kohderyhmässä on sekä miehiä että naisia. -Hankkeen kohderyhmän alat ovat miesvaltaisia, mutta monialainen osaaminen ja naisten määrä ovat kasvussa. -Hanke huomioi molempien sukupuolten koulutus- ja kehitystarpeet tasapuolisesti.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma huomioidaan hankkeessa osallistamalla entistä enemmän naisia hankkeen kehitystapahtumiin. Hankkeessa käytettävät toimintamallit, kuten yritysten kontaktointi, työttömien kontaktointi ja työpajat huomioivat sekä miesten että naisten tasavertaiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa. Molemmille sukupuolille annetaan yhtäläiset mahdollisuudet osallistua hankkeen toimintaan. Lisäksi suvauskoneella tehdyn arvioinnin mukaan:"Hanke edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti".
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa toimitaan tasa-arvon periaatteiden mukaan, mutta projektin varsinainen päätavoite ei ole tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 5
Hankkeessa tuotettava osaaminen ja valmius muutokseen digiaikakaudella edistää kohderyhmänä olevien toimijoiden kilpailukykyä ja vaikuttaa digitaalisen kyvykkyyden myötä välillisesti luonnonvarojen käytän kestävyyteen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Hankkeessa tuotettava osaaminen ja valmius muutokseen digiaikakaudella edistää kohderyhmänä olevien toimijoiden kilpailukykyä ja vaikuttaa välillisesti ilmastonmuutoksen riskien vähentämiseen. Kohderyhmässä on paljon aineellista resurssia hyödyntäviä yrityksiä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 5
Hankkeessa tuotettava osaaminen ja valmius muutokseen digiaikakaudella edistää kohderyhmänä olevien toimijoiden kilpailukykyä ja vaikuttaa digitaalisen kyvykkyyden myötä välillisesti kasvihuonekaasujen vähentämiseen. Kohderyhmässä on paljon aineellista resurssia hyödyntäviä yrityksiä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 5
Hankkeessa tuotettava osaaminen ja valmius muutokseen digiaikakaudella edistää kohderyhmänä olevien teknologiatoimijoiden kilpailukykyä ja vaikuttaa digitaalisen kyvykkyyden myötä suoraan sekä välillisesti materiaalien ja jätteiden hallintaan.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 5
Kohderyhmään kuuluvien yritysten kehittyminen edistää uusituvien energialähteiden käyttöä välillisesti.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 10
Yritysten osaamisen ja muutosvalmiuden kehittäminen digiaikakaudella mahdollistaa paikallisen elinkeinorakenteen kestävänkehitämisen. Hankkeen toimenpiteet tähtäävät teknologia yritysten liiketoiminnallisen kyvykkyyden kehittämiseen verkostokoulutustapahtumien kautta. Yritykset voivat suoraan hyödyntää uutta osaamista kilpailukyvyn kehittämisessä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 7
Hankkeessa ei luoda suoraan uusia aineettomia palveluita, mutta välillisesti tuotetaan osaamista ja kyvykkyyttä hyödyntää enemmän digitaalisia ja aineettomia toimintatapoja.
Liikkuminen ja logistiikka 0 5
Hankkeen kohderyhmään kuuluu myös tieinfra-sektorin toimijjoista ja heidän osaamisen kehittäminen edistää liikkuminen ja logistiikka sektorin kehitystä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 4 7
Hankkeen myötä kohderyhmissä (yritykset jaa oppilaitokset) syntyy uutta osaamista mm. johtamiseen, strategia-asioihin, työkulttuuriin, tila-asioihin ja digitaalisten toimintataapojen omaksuntaan. Nämä edesauttavat tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kasvua. Työn joustavuus on yksi keskeisistä hankkeen valmennuksissa käsiteltävistä asioista.
Tasa-arvon edistäminen 0 5
Hankkeen toteutus edistää miesten ja naisten asioita tasapuolisesti ja edistää työttömien asioita tarjoten mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja verkostoitumiseen yritysten ja oppilaitostoimijoiden kanssa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Yhteiskunnan ja eri kulttuureiden tasolla ei oleteta olevan vaikutuksia
Kulttuuriympäristö 0 5
Lapin Lapin kulttuuriympäristön vihreys ja luonnonarvot vahvistuvat toteutuksessa mukana olevien yritysten myötä.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei oletettuja vaikutuksia.

9 Loppuraportin tiivistelmä

GET10 hanke vastasi kasvu- ja rakennemuutosalojen haasteisiin tarjoamalla uuden osaamisen syntymistä ja kyvykkyyttä muutokseen, alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittymistä sekä auttoi työnhakijoiden asemaa. Keskiössä oli Lapin alueen toimijoiden ja työnhakijoiden alueelliset tarpeet. GET10 hankkeen toiminnan ydin oli lisätä Lapin alueen teknologiaa hyödyntävien toimijoiden osaamista digitalisaation tuomien haasteiden osalta. Hankeen sisältönä oli tuottaa 10 loistavaa koulutustapahtumaa, jotka sisälsivät johtamisen, työkulttuurin, strategian, viestinnän, tilaratkaisujen, uusien
teknologioiden hyödyntämisen ja organisaatioiden rakennemuutosten teemoja. Koulutustapahtumat järjestettiin osallistavasti ja totetukset järjestettiin insopiroivissa ympäristöissä. Koulutukset sisälsivät inspiroivia luentoja sekä workshoppeja.

Hankkeessa järjestettiin yhteensä 10 koulutustapahtumaa aiemmin mainituista teemoista. Koulutustapahtumiin osallistui 174 eri henkilöä. Toiminnan lopussa tehdyn kyselyn perusteella, GET10 hanke lisäsi toimijoiden osaamista, verkostoitumista ja oman osaamisen ymmärrystä. Koulutukset koettiin hyödylliseksi sekä ammattimaisesti järjestetyiksi tapahtumiksi, joille on kysyntää myös jatkossa. Hankkeen 2020 järjestettyjen tapahtumien tallenteet löytyävät TEQUn youtube -kanavalta.

Hankkeessa järjestetyt koulutustapahtumat olivat:
TEQU Talk – Ihmisen tuottavuutta lisäävät teknologiat
Keynotes: Perttu Pölönen & Teemu Arina
10.11.2020 Rovaniemi @Poropirtti

TEQU Talk – ICT MEETS THE ARTS
Keynotes: Arman Alizad, Mikko Hyppönen, Paula Ylisassi, Jani Aaltonen & Sani Leino
6.10-7.10.2020 Tiistai – Keskiviikko, Rovaniemi

TEQU Talk – Mitä on oikeasti yrityskulttuuri?
Keynotes: Anssi Rantanen & Panu Luukka
17.9.2020 Rovaniemi @Lapin AMK

TEQU Talk – Yksilöt ja organisaatiot uuden edessä
Keynotes: Harri Gustafsberg & Pekka Pohjakallio
15.9.2020 Rovaniemi @Lapin AMK

TEQU Talk – Johtamiskulttuurin muuttuminen
Keynotes: Erkka Westerlund & Petteri Kilpinen
7.11.2019 Rovaniemi @Lapin AMK

TEQU Talk – Yhteistyöllä parempaa tulosta
Keynotes: Pata Degerman & Mikko Kuitunen
6.11.2019 Rovaniemi @Lapin AMK

TEQU Talk – Luovuuden ketterä johtaminen
Keynotes: Timo Kiuru & Sami Honkonen
26.9.2019 Rovaniemi @Lapin AMK

TEQU Talk – Hyvinvointi ja muuttuva työympäristö
Keynotes: Satu Heikinheimo & Patrik Etelävuori
25.9.2019 Rovaniemi @Lapin AMK

TEQU Talk – Työkulttuurin muutos somen valtakaudella
Keynotes: Mika D. Rubanovitsch & Melina Niemi
5.9.2019 Levi @Wellevi