Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21797

Hankkeen nimi: Tie menestykseen: Aloittaneesta yrityksestä onnistujaksi -hanke

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2019 ja päättyy 31.3.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopionseudun Uusyrityskeskus ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1441415-9

Jakeluosoite: Kauppakatu 28 B

Puhelinnumero: 0443883085

Postinumero: 70110

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.kuopionseudunuusyrityskeskus.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tarja Pöyhönen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Toimitusjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tarja.poyhonen(at)uusyrityskeskus.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0443883085

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Kehitysyhtiö Savogrow Oy, 2660204-2
Iisalmen kaupunki, 9086071-6
Wäläkky Keski-Savon Uusyrityskeskus ry, 1485806-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on alle kolme vuotta toimineiden, erityisesti uusyrityskeskuskeskusten ja maakunnallisen palveluverkoston avulla perustettujen yritysten järjestelmällinen kartoittaminen, kehittäminen ja palveluohjaus sekä kasvupotentiaalia omaavien yritysten tunnistaminen. Hankkeessa kartoitetaan noin 1500 maakunnallisen palveluverkoston kautta kolmen viime vuoden aikana perustetun yrityksen nykytilanne, tehdään analyysi 500 yritykselle ja seulotaan järjestelmällisen jatkokehityksen piiriin 100 yritystä. Tavoitteena on luoda kasvua Pohjois-Savon ja osin Etelä-Savon alueen pienyrityksiin. Luodaan pysyvä toimintamalli mikrokasvun tukemiselle. Luodaan nopea kiihdytysputki kasvuhaluisiille yrityksille. Järjestetään Menestyspäiviä ja Uusyritysrehvejä. Kehitetään sähköisiä palveluja yrityksille ja yritysneuvojille.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Alle kolme vuotta toimineet Uusyrityskeskusten ja neuvontaverkoston kautta perustetut asiakasyritykset sekä lisäksi tarvittaessa muut alueelle kyseisenä aikana perustetut yritykset. Hankkeen pääkohderyhmään kuuluu noin 1000-1500 kolmen viime vuoden aikana perustettua yritystä. Sivutoimisten yritysten määrä on uusyrityskeskuksen avustuksella perustettujen yritysten määrästä jopa 30 %, joten niiden kasvattamisessa päätoimiseksi piilee myös merkittävä potentiaali. Pääosa hanketyöstä kohdistuu 0-3 -vuotiaisiin yrityksiin. Lisäksi tarpeen mukaan hanketyötä kohdistuu 0-5 -vuotiaisiin sivutoisiin yrityksiin sekä niihin yrityksiin, joiden käynnistyminen on kestänyt ennakoitua pitempään.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Yrityspalveluverkosto

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 604 360

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 490 054

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 688 022

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 560 841

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo, Etelä-Savo

Seutukunnat: Varkauden, Kuopion, Koillis-Savon, Ylä-Savon, Sisä-Savon, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Kaavi, Suonenjoki, Rautavaara, Keitele, Rantasalmi, Rautalampi, Kuopio, Vesanto, Tervo, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Lapinlahti, Sulkava, Joroinen, Varkaus, Pielavesi, Leppävirta, Juva, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 500

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1072

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 500

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hakemusvaiheessa on käytettävissä tieto kaikkien yrityksen perustaneiden yrittäjien sukupuolista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke kohdistuu sukupuolineutraalisti kaikkiin yrityksen perustaneidiin. Hankkeessa on kuitenkin mahdollista räätälöidä toimenpiteitä yrittäjän sukupuolen perusteella.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite ei ole sukupuolten tasa-arvon edistäminen.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 1 1
Ei varsinaisesti liity hankkeen toimintaan. Asiakasohjaus esimerkiksi kierrehankkeeseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Ei liity hankkeen toimintaan.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei liity hankkeen toimintaan.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei liity hankkeen toimintaan.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei liity hankkeen toimintaan.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 1
Ei varsinaisesti liity hankkeen toimintaan. Asiakasohjaus esimerkiksi kierrehankkeeseen.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei liity hankkeen toimintaan.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Paikallisten yritysten, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Paikallisten yritysten, tuotteiden ja palveluiden kehittäminen.
Liikkuminen ja logistiikka 2 2
Paikallisten yritysten kehittäminen vähentää liikkumisen tarvetta.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 0 6
Hanke parantaa välillisesti yrittäjien hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Ei liity hankkeen toimintaan.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 0 0
Ei liity hankkeen toimintaan.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei liity hankkeen toimintaan.
Ympäristöosaaminen 0 0
Ei liity hankkeen toimintaan.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-