Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21859

Hankkeen nimi: PoJo - Positiivisella johtamisella tuottavuutta ja hyvinvointia

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2509747-8

Jakeluosoite: Kotkantie 1

Puhelinnumero: 020 611 0200

Postinumero: 90250

Postitoimipaikka: Oulu

WWW-osoite: http://www.oamk.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Erja Kotimäki

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tki-päällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: erja.kotimaki(at)oamk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050 5884871

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tutkimukset osoittavat, että positiivisen johtamisen ja organisoinnin soveltamisella on mahdollista edistää organisaatioiden hyvinvointia ja tuottavuutta sosiaalisesti kestävällä tavalla. Tässä hankkeessa hyödynnetään positiivisen organisaation PRIDE-mallia (Cheung, 2014; Wenström, Uusiautti, & Määttä, 2018) pk- ja mikroyritysten sekä julkisorganisaatioiden johtamisen ja organisoinnin kehittämisessä, tarkoituksena edistää työhyvinvointia, työn imua sekä tuloksellisuutta, tehokkuutta, tuottavuutta ja laatua.

Hankkeessa toteutetaan (1) avoimia starttipäiviä PRIDE-malliin ja positiivisen organisaation periaatteisiin tutustumiseksi, minkä jälkeen mukaan tuleville organisaatioille toteutetaan räätälöidysti (2) koulutus-, neuvonta- ja asiantuntijapalveluita PRIDE-mallin osa-alueista: myönteiset käytänteet (P, positive practices), vuorovaikutus, yhteistyö (R, relationship enhancement), vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen (I, individual attributes), positiivinen johtaminen ja johtajuus (D, dynamic / positively deviant leadership) sekä myönteinen ilmapiiri ja hyvinvointi (E, emotional well-being). Osa palveluista tarjotaan teemoittain eri organisaatioiden edustajille yhteisesti verkostoitumisen ja osaamisen jakamisen mahdollistamiseksi.

Lisäksi hankkeessa vahvistetaan työvoima-, ohjaus- ja yrityspalveluita kohderyhmälle tarjoavien ammattilaisten osaamista PRIDE-mallin hyödyntämisessä (3) valmentaja-valmennusten kautta. Näin positiivisen organisaation idea ja käytännöt leviävät laajemmalle ja tulevat osaksi asiantuntijoiden työtä. Myös organisaatioiden omia toimijoita, kuten HR:n edustajia, valmennetaan positiivisen organisaation asiantuntijoiksi, jolloin hankkeessa käynnistetty kehittäminen jatkuu hankkeen jälkeenkin.

Hankkeessa mukana olevista toimijoista (organisaatioiden johtajat, esimiehet, HR; valmentaja-valmennuksessa olevat; muut aiheesta kiinnostuneet) kootaan (4) positiivisen johtamisen verkosto, jota levitetään valtakunnalliseksi. Verkostossa on mukana myös kokeneita positiivisen johtamisen asiantuntijoita mentoreina ja sparraajina.

Hankkeen tuloksena uusin positiivisen organisaation ja johtamisen tutkimustieto leviää ja juurtuu yritysten ja organisaatioiden käytännöiksi, ja teeman ympärille syntyy vertais- ja mentorointiverkosto. Hankkeen toimenpiteiden tuloksena mukana olevien PK- yritysten ja julkisten organisaatioiden työhyvinvointi ja työn imu sekä tuloksellisuus ja tehokkuus paranevat. Hankkeen vahvuutena on uusimman tutkimustulosten hyödyntämisen lisäksi hankkeen kohderyhmästä ja asiantuntijoista koostuva monialainen kehittäjäkumppaniverkosto, johon on sitoutunut jo runsaasti eri alan yrityksiä ja julkisia organisaatioita.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisina kohderyhminä ovat Pohjois-Pohjanmaan alueen mikro- ja pk-yritysten henkilöstö ja johto, ml yrittäjät sekä julkisorganisaatiot (mm. oppilaitokset, ammatillisen koulutuksen järjestäjä, kuntaorganisaatiot) . Lisäksi kohderyhminä ovat em. kohderyhmälle palveluja tarjoavat tahot; erilaisten työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat sekä opetus-ja ohjaushenkilöstö. Osa kohderyhmästä on sitoutunut hankkeen hakuvaiheessa hankkeen kehittämiskumppaniverkostoon. Hankkeen rahoituksen varmistuttua, hankkeeseen kutsutaan uusia kumppaneita mm. sosiaalisessa mediassa avoimella kutsulla. Hanketta kohtaan on ilmaistu suurta tarvetta ja kiinnostusta jo hankkeen hakuvaiheessa ja kehittämiskumppaneita on tulossa mukaan runsaasti.

Hankkeen toimenpiteisiin ja kehittämisohjelmaan on alustavasti sitoutunut 17 kpl yritystä ja 18 kpl julkista organisaatiota. Hankkeessa tavoitellaan yhteensä 26 yritystä ja 19 julkista organisaatiota. Hankkeeseen ovat alustavasti sitoutuneet seuraavat julkiset organisaatiot ja yritykset:

Ainola päiväkoti, Oulun kaupunki
BusinessOulu, Oulu health
Haapaveden kaupunki
Kainuun ammattiopisto, Kuusamon yksikkö
Kempeleen kunta, mm. Kirkonkylän, Ylikylän, Santamäen ja Ketolanperän koulut
Koulutuskeskus Brahe
Liikuntakeskus Zemppi Oy, Kempele
Muhoksen kunta
Nuorten Ystävät
Oulun kaupungin opetus- ja nuorisotoimi
Oulun palvelualan opisto OPAO
Oulun seudun ammattiopisto OSAO
Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
Raudaskylän kristillinen opisto Ry
Raudasmäen sosiaalipalvelut Oy
Siikalatvan kunta
Tyrnävän perusopetus

Yrityksistä ovat mukana mm.

Aikolon Oy, Oulu
Fysiopalvelu Easymove, Oulu
Haapavesi-Lehti, Haapavesi
Kasvupolut Oy, Oulu
Lapland-hotelli, Oulu
LeadFoil Finland, Oulu
Levelup, Oulu
Miilukangas Oy, Raahe
#munmuhos - Muhoksen alueen ja elinkeinon kehittämisryhmä
Nevalanmäen perhekoti, Haapavesi
Smilee Oy, Tyrnävä
Tentrio Oy, Oulu
Tervareitti Oy, Muhos
Tmi Annukka Soutula-Ervasti (Tyrnävän yrittäjät ry.n puheenjohtaja)
TmiPauliina Marjala, Oulu
Tmi Tii Alasimi, Oulu
Wellmind Terveys Oy/ StrongMind Oy, Oulu

4.2 Välilliset kohderyhmät

1) Oppilaitosten oppilaat ja opiskelijat
2) Organisaatioiden/yritysten asiakkaat ja verkostot

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 433 935

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 361 705

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 542 418

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 452 131

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Raahen, Oulunkaaren, Koillismaan, Ylivieskan, Nivala-Haapajärven, Oulun, Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Sievi, Hailuoto, Oulu, Ii, Siikalatva, Alavieska, Utajärvi, Tyrnävä, Ylivieska, Raahe, Kalajoki, Kempele, Lumijoki, Siikajoki, Muhos, Merijärvi, Taivalkoski, Reisjärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Oulainen, Pyhäjoki, Pudasjärvi, Nivala, Haapajärvi, Kuusamo, Vaala, Pyhäntä, Liminka, Haapavesi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 26

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 28

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 220

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen valmistelun aikana koottu tietoaineisto toimintaympäristöstä on kerätty ja analysoitu sukupuolijaoteltuna, hankkeen taustalla oleva tarve ja ongelmat ovat nekin arvioitu sukupuolet huomioiden, myös kaikissa valmistelukeskusteluissa on arvioitu sukupuolen merkitystä toimintaympäristössä.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma on valtavirtaistettu kaikkeen toimintaan ja näkyy eri tasoilla hankkeen toteutuksessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolinen tasa-arvo on hankkeen osatavoitteena, mutta päätavoite on koulutuksellisen tasa-arvon edistämisessä.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 2
Käytössä sähköiset materiaalit.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 3
Hankkeessa suositaan verkkokokouksia ja -valmennuksia.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 1
Edellä mainitut asiat.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Edellä mainitut asiat.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 1
Edellä mainitut asiat.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 2
Sähköiset materiaalit, digitalisaation käyttö
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 3
Elinikäisen oppimisen näkökulma.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 2
Sähköiset materiaalit, digitalisaation käyttö.
Liikkuminen ja logistiikka 0 2
Sähköiset materiaalit, digitalisaation käyttö.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Organisaatioiden johdon ja henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen ja vahvistaminen.
Tasa-arvon edistäminen 8 8
Osallisuuden vahvistaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Henkilöstön osallisuuden vahvistaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen.
Kulttuuriympäristö 0 5
Toimintakulttuurin kehittäminen vaikuttaa koko kulttuuriympäristöön.
Ympäristöosaaminen 0 3
Sähköiset materiaalit, digitalisaation käyttö.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-