Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S21910

Hankkeen nimi: Base Camp – Opiskelijayrittäjyysalustojen kehittäminen

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.1. Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2022

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2454377-1

Jakeluosoite: Tikkarinne 9

Puhelinnumero: 013260600

Postinumero: 80200

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.karelia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Säde Lind

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: projektipäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sade.lind(at)karelia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: +358503259851

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Hakijoita on useampi kuin yksi (yhteishanke)

Osatoteuttajat

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria, 0212371-7

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Base Camp -hankkeen päätavoitteena tavoitteena on tunnistaa erilaisia pohjoiskarjalaisia opiskelijayrittäjyyden muotoja ja kehittää jokaiselle muodolle oma opinnoista ja palveluista muodostuva yrittäjyyspolku hyödyntäen alueen oppilaitosten ja yritysorganisaatioiden yhteistä Spark Joensuu -opiskelijayrittäjyysympäristöä. Yrittäjyyspolkujen suunnittelussa otetaan huomioon maakunnan erityistarpeet välimatkariippumattomalle ohjaukselle siten, että hankkeessa pilotoidaan erilaisia etävalmennuksen muotoja. Hankkeessa kehitetään myös erityinen toimialakohtaisen, esimerkiksi verkkokaupan, intensiivivalmennuksen muoto. Jokaisen valmennuksen pääasiantuntijaksi hankitaan vähintään kansallisesti merkittävä kyseisen liiketoimintamuodon kokenut yrittäjä. Hyödyntämällä uusia etävalmennuksen muotoja, voidaan osaamista siirtää välimatkariippumattomasti.

Hankkeen toisena päätavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön toimintaperiaatteet ja käytännöt opiskelijoiden monialaiselle avoimelle tuotekehitysympäristölle. Tuotekehitysympäristöä pilotoidaan oppilaitosten nykyisiä tai kolmansien osapuolien tiloja sekä jo nykyistä olemassa olevaa laitekantaa hyödyntäen. Tuotekehitysympäristön avoin ja itsenäinen käyttö mahdollistetaan hankkeessa kehitettävän resurssi- ja laitevarausjärjestelmän sekä erilaisten laitteiden käyttöön pätevöittävien koulutusmoduulien avulla. Tuotekehitysympäristöllä vastataan kasvavaan monialaisen teknologiaosaamisen tarpeeseen sekä synnytetään uutta teknologiakeskeistä opiskelijayrittäjyyttä.

Hankkeessa luodaan ensimmäisenä oppilaitos- ja organisaatiorajat ylittävät opintoja ja palveluita yhdistävät yrittäjyyspolut erilaisten yrittäjyyttä suunnittelevien tai jo yrittäjänä toimivien opiskelijoiden tarpeisiin. Lisäksi syvennetään jo alueella entuudestaan vahvaa geneeristä opiskelijayrittäjyyskoulutusta ja -neuvontaa kehittämällä etävalmennusta hyödyntävä tapa tuoda kansallisen huipputason toimialakohtaista liiketoimintaosaamista yrittäjyyspolulla olevien tueksi. Hanke käynnistää aiemmin maakunnasta puuttuneen opiskelijoiden monialaisen ja avoimen tuotekehitysympäristötoiminnan kehittämällä toiminnassa edellytettävät resurssivarausjärjestelmät ja itsenäisen käytön mahdollistavat koulutusmoduulit.

Hankkeessa syntyy:
1. Spark- ja tuotekehitysympäristö
2. Resurssijärjestelmä ja koulutusmoduulit
3. Etäteknologia-avusteiset intensiivivalmennukset

Hankkeen toteutettavat Karelia Ammattikorkeakoulu Oy ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria. SPARK yhteisössä toimivat myös Itä-Suomen yliopisto, Business Joensuu sekä TE-palveluiden starttirahaneuvonta.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Oppilaitosten opiskelijat, erityisesti yrittäjyyttä suunnittelevat tai jo yrittäjinä toimivat opiskelijat. Karelia-amk:n, Riverian, UEF:n opiskelijat, yrityskehittäjät- ja neuvojat, opinto-ohjaajat, yrittäjyyden opettajat, TE-palveluiden starttirahaneuvojat ja muut yrittäjyyttä tukevat julkisen tahon toimijat (ml. yrittäjyysjärjestöt).

4.2 Välilliset kohderyhmät

Opettajat, alumnit, kehittämisyhtiöt, alueen yritykset, työllisyysviranomaiset & kuntatoimijat, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (vetovoima), Joensuun kaupunki (vetovoima).

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 536 902

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 430 517

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 995 725

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 538 146

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Keski-Karjalan, Joensuun, Pielisen Karjalan

Kunnat: Joensuu, Tohmajärvi, Polvijärvi, Lieksa, Liperi, Nurmes, Kontiolahti, Outokumpu, Rääkkylä, Kitee, Juuka, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 65

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 52

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 200

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Opiskelijalähtöisen yrittäjyyden vetovoimassa näkyy liiketoiminta- ja teknisten alojen yrittäjyysmyönteisyys vahvemmin miespuolisissa opiskelijoissa. Hankkeessa tehdään toimenpiteitä y-yhteisön tasa-arvonäkökulman parantamisessa erityisesti sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyspolun rakentamisessa.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
SPARK valtavirtaistaa yrittäjyysvalmennusta. Osallisuus ja tasa-arvoinen osallistumismahdollisuus huomioidaan hankkeen toimenpiteissä. SPARK tarjoaa yrittäjyysvalmennusta esim. pienten lasten äideille.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole hankkeen päätavoite.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 3 2
Läpileikkaava teema yrittäjyydessä (liiketoimintaidean jalostaminen).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 3 2
Läpileikkaava teema yrittäjyydessä (liiketoimintaidean jalostaminen).
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei tunnistettu menetelmäkehittämisen näkökulmasta.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei tunnistettu menetelmäkehittämisen näkökulmasta.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei tunnistettu menetelmäkehittämisen näkökulmasta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 2
Läpileikkaava teema yrittäjyydessä (liiketoimintaidean jalostaminen).
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 3 2
Läpileikkaava teema yrittäjyydessä (liiketoimintaidean jalostaminen).
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 7 5
Läpileikkaava teema yrittäjyydessä (liiketoimintaidean jalostaminen).
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 5
Läpileikkaava teema yrittäjyydessä (liiketoimintaidean jalostaminen).
Liikkuminen ja logistiikka 3 2
Läpileikkaava teema yrittäjyydessä (liiketoimintaidean jalostaminen).
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 5
Läpileikkaava teema yrittäjyydessä (liiketoimintaidean jalostaminen).
Tasa-arvon edistäminen 3 2
Läpileikkaava teema yrittäjyydessä (liiketoimintaidean jalostaminen).
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 3
Läpileikkaava teema yrittäjyydessä (liiketoimintaidean jalostaminen).
Kulttuuriympäristö 0 0
Ei tunnistettu menetelmäkehittämisen näkökulmasta.
Ympäristöosaaminen 2 3
Läpileikkaava teema yrittäjyydessä (liiketoimintaidean jalostaminen).

9 Loppuraportin tiivistelmä

-