Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22012

Hankkeen nimi: Hei Nuori - Osallistu monipuoliseen oheisharjoitteluun - Kuopion Taitoluistelijat välittää!

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Kuopion Taitoluistelijat ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1730421-1

Jakeluosoite: Saturannantie 5 A c/o Launonen

Puhelinnumero: 050-3141422

Postinumero: 70260

Postitoimipaikka: KUOPIO

WWW-osoite: http://www.kuta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Hyvönen Heli Katriina

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: yhdistyksen hallituksen jäsen

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: competitions.kuta(at)gmail.com

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 050-3141422

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yhdistyksemme suunnittelee järjestävänsä kevään ja syksyn 2020 poikkeusoloihin nuorille 13-20 vuotiaille yläkoululaisille, ammattiin valmistuville ja lukiolaisille kohdistettua taitoluisteluun liittyvää oheisharjoittelua. Harjoittelu toteutetaan nykyaikaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen. Osa monipuolisista lajiharjoitteista pidetään myös ulkosalla. Toiminnan tarkoituksena on edistää nuorten fyysistä ja henkistä hyvinvointia poikkeusoloissa. Toimintamme auttaa ehkäisemään nuorten syrjäytymistä sekä antaa heille virikkeitä ja mielekästä tekemistä poikkeusolosuhteissa. Annamme heille mahdollisuuden harrastaa tutussa ja turvallisessa ryhmässä uudet ja entiset kaverikontaktit säilyttäen, samalla kun aikuiset (valmentajat) välittävät aidosti heidän hyvinvoinnistaan.

Tarjoamme avoimesti oheisharjoituksia seuraamme hakeutuville uusille luistelijoille. Tulemme perustamaan uuden luistelijaryhmän, jossa tavoittelemme nuoria, jotka ovat vaarassa joutua syrjäytyneiksi. Tämän ryhmän osalta suunnittelemme tekevämme yhteistyötä Kuopion kaupungin sosiaalitoimen kanssa sekä mainostavamme ryhmää seuramme nettisivuilla, Facebook-sivuilla, Instagramissa ja perinteisin mainonnan keinoin toimittamalla julisteita esim. lähikauppojen ilmoitustauluille. Yhteensä tulemme uusi perustettava ryhmä ja jo olemassa olevat seuramme luistelijat huomioiden tarjoamaan toimintaamme yli sadalle (100) lajin harrastajalle.

Digitaalisina oheisharjoittelukanavina käytämme Online-oheisia, tanssi- ja balettitunteja Microsoft Teams ja Skype -sovelluksien avulla. Hyödynnämme myös Instagramia. Seuramme pää- ja apuvalmentajat työstävät harjoittelumateriaalin, ja jo laaditut materiaalit tullaan tallentamaan seuramme nettisivuille myöhempää käyttöä varten. Valmentajamme laativat luistelijoillemme myös henkilökohtaisia oheisharjoittelu-ohjelmia sähköpostiin ja hyödyntävät Whats Upp-sovellusta. Luistelijat voivat keskustella keskenään ja valmentajien kanssa Whats Upp-ryhmässä sekä esittää kysymyksiä ja saada vastauksia. Viikottaiset tanssitunnit tullaan tallentamaan videolle ja WhatsUppiin.

Suunnitelmiimme kuuluu myös järjestää säännöllistä harjoittelua ryhmille ulkosalla sääntöjen sallimissa pienryhmissä. Soveltuvia oheisharjoittelupaikkoja Kuopiossa voisivat olla esimerkiksi Väinölänniemen ympäristö sekä Puijon portaat ja sen lenkkeilypolut. Lisäksi valmentajamme on suunnitellut järjestävänsä luistelijoille säännöllisesti lenkkeilyä ja pyöräilyä 1-2 kertaa viikossa.

Järjestämällä hankkeen pyrimme ensisijaisesti auttamaan nuoria löytämään uuden, hyvän harrastuksen. Toissijaisesti pyrimme hankkeen turvin turvaamaan ja ylläpitämään seuramme toimintaa. Varmistamme samalla mahdollisimman monen luistelijan palaamisen takaisin luisteluharrastuksen piiriin olojen normalisoituessa. Ja kaikki uudet lajin harrastajat ovat lämpimästi tervetulleita seuramme toimintaan ja uuden harrastuksen piiriin!

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Haemme hankkeen turvin seuraamme uusia lajin harrastajia erityisesti 13-20 vuotiaista yläkoululaisista, ammattiin opiskelevista ja lukiolaisista tytöistä ja pojista. Tarjoamme mahdollisuuden myös syrjäytymisuhan alla oleville nuorille päästä mukaan seuramme toimintaan ja uuteen harrastukseen. Samalla turvaamme olemassa olevien yhdistyksemme jäsenten, Uppo Nallen Luistelukoululaisten, Taitoluistelukoululaisten, Kilparyhmäläisten ja Aikuisluistelijoiden mahdollisuuden jatkaa heille tärkeää harrastusta.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Kuopion kaupungin sosiaalitoimi, hankkeen tiimoilta tehtävä yhteistyö. Oheisharjoittelussa suunnittelemme myös hyödyntävämme ostopalveluja, jotka tukevat toimintaamme esim. kuntosalien digitaaliset harjoitteet, välineistön säilytystilojen vuokrat (Tuplajäät Oy Lippumäen jäähalli)

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 30 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 26 887

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 30 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 26 887

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: Kuopion kaupungin urheilualueet

Postinumero: 70100

Postitoimipaikka: KUOPIO

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Koska taitoluistelu on ollut perinteisesti enemmän tyttöjen kuin poikien harrastus, toivoisimme, että hankkeemme toisi mukaan myös poikia. (Seurassamme on aiemmin luistellut poikia SM-tasolla, joten kokemusta ja halua poikienkin valmentamiseen on.)
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on avoin niin pojille kuin tytöillekin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hanke toki tavoittelee sukupuolten välisen tasa-arvon edistämistä, mutta se ei ole hankkeen päätavoite. Hanke on avoin molemmille sukupuolille.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 1
Hankkeemme ei uhkaa luonnonvarojen ehtymistä. Pyrimme ulko-oheisten järjestämisellä viemään hankkeen kohderyhmänä olevat nuoret ulos nauttimaan luonnosta (Väinölänniemi, Puijo, pyöräily ja lenkkeily Kuopion lähiympäristössä)
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 1
Hankkeemme ei rasita laisinkaan pinta- ja pohjavesiä, maaperää tai ilmaa. Kasvihuonekasutkaan eivät lisäänny lenkkeilystä ja pyöräilystä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Hankkeemme ei varsinaisesti kohdistu Natura 2000-kohteisiin, toki harjoittelemme luonnossa ja otamme luonnonsuojelulliset asiat huomioon toiminnassamme.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 0 1
Lajimme harrastajat ovat potentiaalisia tulevaisuuden avainhenkilöitä kehittämään paikallista elinkeinorakennetta kestävämmäksi, hankkeemme edistää siten edellä mainittua toimintaa pitkällä aikajänteellä.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 2 4
Hankkeemme tuottaa aineettomia tuotteita ja palveluita innovatiivisella tavalla. Välilliset vaikutukset myös muihin urheilulajeihin.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 4
Hankkeemme pääasiallinen tavoite on edistää nuorten fyysistä ja henkistä hyvinvointia sekä estää syrjäytymistä. Lisäksi hankkeellamme on hyvinvointia kasvattavaa vaikutusta myös muihin sidosryhmiin esim. luistelijoiden perheenjäseniin, kaveripiiriin. Unohtamatta hankkeen yhteiskunnallisia merkityksiä esim. pienentämällä sosiaalitoimen kustannuksia.
Tasa-arvon edistäminen 3 3
Hankkeemme edistää tasa-arvon kehittymistä, lajin harrastaminen on avointa niin tytöille kuin pojillekin. Välillisesti autamme tasa-arvon kehittymistä myös muissa urheilulajeissa ja aikanaan työelämässä.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 3
Hankkeemme on avoin kaikille halukkaille nuorille kansalaisuuteen tms. seikkaan katsomatta. Välillisesti ohjaamme samalla yhteiskuntaa kohti kulttuurista yhdenvertaisuutta.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Yhdistyksemme järjesti suunnitellusti keväällä ja syksyllä 2020 nuorille 13-20 -vuotiaille yläkoululaisille, ammattiin valmistuville ja lukiolaisille kohdistetun taitoluistelun oheisharjoitteluun liittyvän hankkeen. Oheisharjoitteet toteutettiin osin digitaalisin välinein (Microsoft Teams, Youtube-videot, Instagram ja sähköposti) ja osin ulkona pidettävin oheisharjoittein. Ulkoharjoitteet pidettiin Kuopion kaupungin ympäristössä, Väinölänniemellä ja Puijon portailla. Toiminnan tarkoituksena oli edistää nuorten fyysistä ja henkistä hyvinvointia sekä ehkäistä heitä syrjäytymästä koronapoikkeusaikana. Tarjosimme oheisharjoitteita erilliselle 25 nuoren ryhmälle sekä omille luistelijoillemme. Yhdistyksemme teki hankkeen aikana yhteistyötä Kuopion kaupungin sosiaalitoimen ja toisen asteen koulujen kanssa saadaksemme nuoria mukaan hanketoimintaan. Valmentajamme tuottivat harjoituksia erilliselle hankeryhmälle 2-3 kertaa viikossa. Hankkeen toteuttamiselle pyrimme auttamaan nuoria löytämään uuden harrastuksen ja toissijaisesti turvasimme ja ylläpidimme yhdistyksemme toimintaa koronapandemian poikkeusaikana. Valmentajiemme mukaan erillisen hankeryhmän kiinnostus oheisharjoitteita kohtaan vaihteli oheisharjoitteissa 10-25 nuoren välillä.