Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22021

Hankkeen nimi: Tästä Hyvää Seuraa

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.10.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Etelä-Savon Liikunta ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 1510340-8

Jakeluosoite: Paukkulantie 22

Puhelinnumero: 044 3410059

Postinumero: 50170

Postitoimipaikka: Mikkeli

WWW-osoite: http://www.esliikunta.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Makkonen Mari Helinä

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: aluejohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: mari.makkonen(at)esliikunta.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 3410059

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tästä Hyvää Seuraa - Hanke toteutetaan Etelä-Savon maakunnassa.
Suomalaiset elävät varsin poikeuksellisessa tilanteessa corona-viruksen aiheuttaman
maailmanlaajuisen pandemian vuoksi. Fyysistä läheisyyttä on vältettävä, harrastustoiminnat, treenit ja kilpailut on lakkautettu. Opiskelu ja työt on hoidetava etänä.
Kaikki julkiset tilaisuudet on myös peruttu sekä rajat suljettu.
Työttömyys on lisääntynyt hurjasti. Perheet, nuoret ja työttömät tarvitsevat uudenlaisia liikunnallisen toteuttamisen, ohjaamisen ja organisoitumisen malleja.

Tämä hanke synnyttää urheiluseuroille uusia toimintamalleja coronarajoitusten ajalle. Osa toimintamalleista vakiinnuttaa paikkansa urheiluseuroissa.
Erilaiset sähköiset liikunta-alustat, sosiaalinen media ja sen hyödyntäminen etäohjauksissa, leireissä ja kilpailuissa on nyt tarpeen.
Yhteisöllisyyttä ja vertaistukea on nyt synnytettävä täysin uudenlaisilla liikuntamalleilla.

Yhtenä toimintamuotona on perheliikunnan aktivointi uusien toimintamallien kautta, joita seurat tuottavat. Kaikelle kansalle, ei vain jäsenille.
Toisena, nuoria osallistetaan suunnittelemaan yhdessä seurojen kanssa, heille motivoivaa toimintaa.
Kolmantena aktivoidaan työttömiä. Esim. perheliikunnan ja seuran organisoiman liikunnan kautta.

Tähän positiivisuuden ja arkiliikunnan lisäämiseen tarvitaan paikallisia urheiluseuroja. Heistä rakentuu verkosto,
jotka organisoivat uudenlaisia etäohjauksia, haastekampanjoita ja liikuntatuokioita. Lapset ja nuoret innostavat myös
muun perheen liikkumaan. Luntoliikunta ja metsät ovat yksi tärkeä osa arkiliikuntaa.

Liikunnan lisääntyessä, hyvinvointi arjessa kasvaa. Perheet liikkuvat enemmän yhdessä, uusia liikkumisen muotoja syntyy myös arkiliikuntaan.
Etäohjauksen kautta myös nuoret ja työttömät voivat verkostoitua ja toimia vertaistukena toisilleen.

Tuloksena syntyy urheiluseuroille aivan uudenlaisia toimintamalleja ohjata ja organisoida liikuntaa, tapahtumia sekä kilpailuja.
Olemassa oleva urheiluseuraverkosto vahvistuu entisestään. Seurat oppivat toisiltaan uusia toimintamalleja sekä työtapoja joita ei ole aiemmin omassa lajissa käytetty.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmät ovat :
Lapsiperheet, nuoret ja työttömät.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä ovat seuroihin liittyvät verkostot ja muut yhteistyötahot.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 100 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 88 994

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 100 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 88 994

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo

Seutukunnat: Mikkelin, Savonlinnan, Pieksämäen

Kunnat: Mikkeli, Pieksämäki, Puumala, Hirvensalmi, Kangasniemi, Enonkoski, Mäntyharju, Sulkava, Rantasalmi, Pertunmaa, Heinävesi, Juva, Savonlinna, Joroinen

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeessa huomioidaan sukupuolet tasavertaisesti. Seurojen toiminta on kaikille avointa. Hankeen toiminnat on tarkoitettu kohderyhmäläisille sukupuolineutraalisti, tasa-arvoa edistäen. Hankkeen toiminnot suunnitellaan sekä naisille että miehille. Toiminnassa ei korostu erityisesti nais-tai miesvaltaisuus.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toiminta kohdistuu kaikkiin sukupuoliin.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Kaikki osallistujat ovat tasa-arvoisesti mukana.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 8
luonnossa liikutaan Jokamiehen oikeuksien mukaan.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 8
Liikutaan pyörin ja jaloin mahdollisimman paljon.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Ei merkitys.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Ei merkitystä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei merkitystä.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Ei roskata luontoa. Päinvastoin seurat voivat järjestää Plogging- roskajuoksuja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei merkitystä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Liikunta lisää hyvinvointia ja elämän laatua Etelä-Savossa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Liikuntaseurojen palveluiden kehittyminen.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Liikutaan paljon kotona ja lähiympäristössä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Liikunta lisää erityisesti hyvinvointia. Liikunta lisää lapsiperheiden, nuorten ja työttömien hyvinvointia sekä fyysistä kuntoa. Liikunta lisää myös yhteidöllisyyttä ja osallistaa. Toimintakyky arjessa paranee. Unen laatu on syvää ja ruoka maistuu paremmin.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Kaikilla on oikeus liikkua asuinpaikasta huolimatta. Hanke edistää hyvinvointia tasa-arvoisesti.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Hankkeen toiminnan kautta halutaan tuoda tutuksi erilainen tapa toimia urheiluseurassa, joihin kaikilla ei ole ollut mahdollisuutta aiemmin esim. perheen taloudellisen tilanteen vuoksi.
Kulttuuriympäristö 9 9
Hankkeen kautta oman paikkakunnan kulttuurinen ympäristö tulee tutuksi liikunnan keinoin. Erilaisin suunnistus- ja rastiliikuntaradoin.
Ympäristöosaaminen 10 10
Hankkeen kautta ulkoliikuntapaikat sekä retkeilykohteet tulevat tutuiksi. Myös kotien lähimetsät sekä lähiliikuntapaikat.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen lähtökohtatilanteessa lähdettiin etsimään keinoja koronan ajan liikunnallisiin toimintoihin ja uusiin innovatiivisiin malleihin.
Hanke synnytti uudenlaista toimintaa kohderyhmille, joissa korostui korona ajalle sopivia uusia liikuntatoimintoja/palveluja.
Hankkeessa toteutettiin uusia ideoita some maailman kautta (Facebook, Instagram, YouTube) sekä myös Etelä-Savon lähiliikunta paikoille toteutettiin erilaisia liikuntamalleja kaikkien käytettäviksi.
Monet erilaiset eri kohderyhmille suunnatut laadukkaat videot eri harjoitusvinkkeineen olivat todella seurattuja ja varsinkin nuoret seurasivat some kanavia ahkerasti. Videoista löytyy todella laadukkaita treenejä mm. scootti treenejä, trampoliini videoita, liikkuvuus, venyttely ja tasapaino treenejä, porrastreenejä, oman kehon treeni vinkkejä, keppihaastetta, tanssivideoita, lapsille ja lapsiperheille suunnattuja videoita.
Nämä videot ym. sosiaalisen median materiaalit jäävät myös hankkeen jälkeen elämään ja ovat sieltä aina uudelleen käytettävissä.

Mukana oli myös paljon eri haaste kampanjoita mm. Matka maailman ympäri, Soutaen Tokioon /soutulaskuri netissä reaaliajassa, #Virkistysvinkki-haasteet ja 3-lajin haastekisoja. Myös lähiliikuntapaikoilla toteutettiin monella eri paikkakunnalla luonto/liikuntapoluilla tapahtuvaa toimintaa sekä omatoimirasti suunnistusta tarjottiin monella eri paikkakunnalla.

Mukana hankkeessa oli myös erilaisia liikunnan aktivisuutta mittavia sovelluksia. HeiaHeia sovellus mittaa päivän aktiivisuutta puhelimen tai muun laitteen kautta. Tätä sovellusta käytettiin mm. ”Matka maailman ympäri” haastekisassa.
Sulkavalta taas soudettiin Tokioon (15 000 km) eli kaikki vesillä liikkujat merkkasivat kilometrit reaaliaikaiseen soutulaskuriin.