Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22022

Hankkeen nimi: SiiPen kotiliikuntapalvelu

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 30.9.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Siilinjärven Pesis ry

Organisaatiotyyppi: Kansalaisjärjestö

Y-tunnus: 0693458-4

Jakeluosoite: Mantunkuja 2

Puhelinnumero: 0407741586

Postinumero: 71800

Postitoimipaikka: Siilinjärvi

WWW-osoite: http://www.siipe.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Heikkinen Marko Juhani

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: toiminnanjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: marko.heikkinen(at)siipe.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407741586

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Siilinjärven Pesis (SiiPe) haluaa luoda poikkeusoloihin sopivan tavan pitää yllä fyysistä sekä psyykkistä kuntoa. Hanketuen avulla luodaan SiiPen kotiliikuntapalvelu, joka viikottain tuottaa monipuolista liikuntasisältöä kahdelle eri kohderyhmälle a) nuoret b) työikäiset. Joka viikko, toukokuusta syyskuun loppuun asti ihmisiä kannustetaan liikkumaan joko liveharjoitusten muodossa tai harjoittelemaan itsenäisesti videotallenteiden kanssa. Hanke mahdollistaa tavan jatkaa tai aloittaa säännöllinen, veloitukseton, liikuntaharrastus. SiiPen kotiliikuntapalvelu tuottaa osallistujilleen laaja-alaisesti terveys- ja hyvinvointivaikutuksia sekä tuo merkityksellistä sisältöä elämään. Helposti lähestyttävä sisältö pyrkii liikuttamaan kaikkia 0-käyttäjistä aktiiviliikkujiin eri ikäryhmissä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmäksi on valittu nuoret ja työikäiset asuinpaikkaan katsomatta, joilla motivaatio liikkumiseen poikkeusoloissa on alhaalla. Erityisesti tavoittelemme hankkeen avulla niitä nuoria, joilla on vaara syrjäytyä. Hankkeen avulla lisätään heidän osallisuuttaan. Myös työttömät ja työelämän ulkopuolella olevat ovat pääkohderyhmää.

SiiPe on alueella tunnettu ja luotettava monipuolinen toimija, joka laajan toiminnan myötä tavoittaa pesäpallosta kiinnostuneiden lisäksi myös muuta väestöä. SiiPen sidosryhmiin kuuluu muun muassa pesäpallon seuraajia, harrastajia ja seuratoimijoita perheineen, yritysyhteistyökumppaneita, lajiliitto, kunta ja muita liikuntajärjestöjä. Näiden sidosryhmien sekä heidän viestintäkanaviensa avulla SiiPe tavoittaa laajan joukon ihmisiä koko Suomessa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

-

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 29 995

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 29 995

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 29 995

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 29 995

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion

Kunnat: Siilinjärvi, Kuopio

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Hankkeen tavoiteltujen kohderyhmien sukupuolijakautuma SiiPen olemassaolevien harrastajien ja toimijoiden pohjalta arvioituna on hyvin lähellä 50-50 jakoa. Hanke on toki suunnattu seuran ulkopuolisillekin, mutta seurassa harrastajia on tasaisesti sekä tytöissä että pojissa joka ikäluokassa. Toimijoihin ja jäsenistöön kuuluu tasaisesti sekä miehiä että naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon kaikessa hankkeen sisältöjen eli harjoitusten suunnittelussa ja toteutuksessa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoitteena on liikuttaa mahdollisimman laajaa joukkoa sukupuoleen katsomatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 7
Etäharjoitukset suoritetaan kotona tai paikassa, missä henkilö on. Harjoituksia varten ei tarvitse matkustaa autolla tai muulla kulkuvälineellä paikasta toiseen.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 5
Etäharjoitukset suoritetaan kotona tai paikassa, missä henkilö on. Harjoituksia varten ei tarvitse matkustaa autolla tai muulla kulkuvälineellä paikasta toiseen.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Hanke ei suoraan eikä välillisesti vaikuta tai kohdistu kasvillisuuteen, eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Hanke ei suoraan eikä välillisesti vaikuta tai kohdistu pinta- ja pohjavesiin, maaperä sekä ilmaan (ja kasvihuonekaasujen vähenemiseen).
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
-
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 7
Hankkeeseen osallistuminen ei vaadi rahaa tai minkään tuotteen tai palvelun ostamista. Tuotetta (videotallenteet) voi käyttää useamman kerran eikä se vanhene, joten se on ekologinen. Hankkeen tuotoksista ei synny jätettä. Laitehankinnoissa painotetaan laitteen pitkäikäisyyttä, kierrätettävyyttä ja kestävyyttä. Laitehankintoja tehtäessä kartoitetaan myös josko tuotteen voisi ostaa käytettynä.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 1 7
Hankkeessa käytettävien teknisten laitteiden lataamisessa suositaan uusiutuvia energialähteitä.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 1 7
Suositaan paikallisia palveluntarjoajia kaikissa ostotilanteissa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 4 10
Hankkeen tuotoksena syntyy nimen omaan aineettomia tuotteita ja palveluita videoharjoituksen ja liikunnan muodossa.
Liikkuminen ja logistiikka 4 7
Henkilöautoliikenne vähenee, kun harjoituksiin ei tarvitse matkustaa paikasta toiseen.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hanke on omiaan edistämään hyvinvointia terveyttä sekä osallistumista ja osallisuutta.
Tasa-arvon edistäminen 10 10
Palvelu on suunnattu kaikille ikään, sukupuoleen, asuinpaikkaan tai sosioekonomiseen asemaan katsomatta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 5
Palvelun kohderyhmäksi luetaan käytännössä kaikki, joilla on pääsy Internetin äärelle ja joilla on kyky ja kiinnostus liikkua. Ohjaus tapahtuu suomen kielellä, mutta sisällöstä pystyy nauttimaan ja sitä seuraamaan vaikka ei kieltä puhuisikaan.
Kulttuuriympäristö 0 0
-
Ympäristöosaaminen 0 0
-

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankerahoituksen myöntämisen jälkeen SiiPe palkkasi hankkeelle kolme työntekijää: hankepäällikön, sisällöntuottajan ja valmentajan. Hankkeen myötä SiiPelle rakennettiin näiden työntekijöiden voimin SiiPe Liikuttaa -nettisivusto siipe.fi-nettisivujen yhteyteen, missä hanke esitellään. Hankkeelle perustettiin myös Youtube-sivusto minne julkaistiin lopulta 17 jaksoa harjoituksineen. Lisäksi koronarajoitusten mahdollistaessa 4. syyskuuta järjestettiin liveharjoitustapahtuma.

Hankepäällikön ja valmentajan tehtävänä oli suunnitella etänä tehtäviä videoharjoituksia ja esiintyä videoilla valmentajina. Sisällöntuottajan rooli oli suunnitella hankkeelle logo, kuvata, editoida ja julkaista videot sekä viestiä hankkeesta. Treenivideot ovat kestoltaan 6-30 minuuttia.

Hankkeen tavoitteena oli luoda poikkeusoloihin sopiva tapa pitää veloituksettomasti yllä fyysistä sekä psyykkistä kuntoa tuottamalla videoharjoituksia nettiin nuorille ja työikäisille. Tavoitteena oli myös synnyttää seuralle uusi toimintamuoto harjoittelun toteuttamiseen poikkeus- tai jopa normaalioloissa.

Hankkeessa syntyneillä videoilla on tätä raporttia kirjoitettassa noin 350 katselukertaa ja videot ovat edelleen katsottavissa hankkeen Youtube-kanavalla. Liveharjoitukseen syyskuun alussa tuli odotettua vähemmän ihmisiä ja tapaaminen muotoutui pienemmän porukan kanssa pidettäväksi. Syiksi pieneen osallistujamäärään olemme arvelleet mahdollisen koronan pelon.

SiiPe sai hankkeen myötä hyvää kokemusta etäharjoittelusta videoiden tai livestreamauksen välityksellä tehtäväksi ja hankkeen tuloksia pystytään hyödyntämään seurassa myös tulevaisuudessa.