Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22024

Hankkeen nimi: Työvoimaa tiloille

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 9.4.2020 ja päättyy 31.10.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Maataloustuottajain Pohjois-Savon Liitto MTK-Pohjois-Savo ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0207887-2

Jakeluosoite: Tehdaskatu 37

Puhelinnumero: 0440843352

Postinumero: 70620

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: https://pohjois-savo.mtk.fi/

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Lintunen Päivi Sirpa Helena

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Aluepäällikkö

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: sirpa.lintunen(at)mtk.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0440843352

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

Osatoteuttajat

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Maa- ja metsätalouden kausityövoimaa käyttävät yritykset kohtasivat ennalta-arvaamattoman ja nopean kriisin, kun koronapandemia sulki kausityöntekijöiltä pääsyn Suomeen kasvukauden kynnyksellä. Jokaisen yrityksen täytyy nopeasti tehdä päätökset vaihtoehtoisista toimintatavoista, eikä kenelläkään ole valmiita toimintamalleja asian käsittelyyn. Samanaikaisesti muilta aloilta lomautetaan työvoimaa ja nuorten on erittäin vaikea saada kesätöitä.

Hankkeella varmistetaan maaseudulla toimivien yrittäjien ohjaus- ja neuvontapalvelujen koordinaatio ja viestintä, kausityön työvoimatarpeiden järjestäminen ja yrittäjyyden tuki työllisyyden turvaamiseksi.

Hanke tukee maa- ja metsätalouden yritysten toimia, jotta he saavat tarvittavan määrän työntekijöitä kasvukaudelle 2020. Eniten työvoimatarve koskettaa marja-, vihannes- ja juurestiloja, mutta myös kotieläintilat ja metsänhoitoyritykset ovat työllistäneet aikaisempina kesinä.

Hankkeen tarjoaa yrittäjille keskusteluapua ja neuvontaa tilan tuotantoon ja talouteen liittyvissä asioissa koronakriisin takia ja ohjata yrittäjiä neuvontapalveluihin, joista olisi hyötyä juuri heidän tilanteessaan.

Hankkeen tavoitteena on myös varmistaa sadonkorjuu turvallisesti koronatilanteessa sekä ehkäistä viruksen leviäminen maatiloilla, joilla on työntekijöitä.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa ovat maa- ja metsätalousyrittäjät, joilla on kausityötarpeita. Hankkeen toisena varsinaisena kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka voisivat tehdä maa- tai metsätalouden kausityötä. Välillisiä kohderyhmiä ovat TE-palvelut, elinkeinoasiamiehet ja maaseutupalvelut.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ovat Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa ovat maa- ja metsätalousyrittäjät, joilla on kausityötarpeita. Hankkeen toisena varsinaisena kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka voisivat tehdä maa- tai metsätalouden kausityötä.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen välillisinä kohderyhminä ovat TE-palvelut, elinkeinoasiamiehet, maaseutupalvelut ja elintarviketeollisuus ja kaupat sekä kuluttajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 190 764

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 152 106

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 190 764

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 152 106

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Joensuun, Koillis-Savon, Keski-Karjalan, Varkauden, Pielisen Karjalan, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Sonkajärvi, Rääkkylä, Outokumpu, Kuopio, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Liperi, Keitele, Lieksa, Tervo, Kiuruvesi, Rautalampi, Tuusniemi, Rautavaara, Nurmes, Siilinjärvi, Lapinlahti, Polvijärvi, Vesanto, Kaavi, Suonenjoki, Juuka, Varkaus, Pielavesi, Leppävirta, Kitee, Ilomantsi, Vieremä, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 150

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 169

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Toimintaympäristön analyysi on tehty omana työnä
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hanke on sukupuolineutraali
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kausityövoiman varmistaminen sitä tarvitseville tiloille

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 10 10
Hanke edesauttaa luonnonvarojen kestävää käyttöä. Hankkeella varmistetaan sadonkorjuu kasvukaudella ja viljelyn jatkuvuus vuodelle 2021
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 3 3
Hankkeella tuetaan viljelijöitä materiaalien kestävässä hyödyntämisessä
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeella tuetaan paikallisten yritysten toimintamahdollisuuksia muuttuneessa toimintaympäristössä. Hankkeella varmistetaan tuotannon jatkuminen tulevina vuosina
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeella kehitetään viljelijöiden tukipalveluja, esim. tehdään tutuksi TE-palvelujen tarjontaa viljelijöitä
Liikkuminen ja logistiikka 5 5
Hankkeessa pyritään selvittämään tapoja, joilla omalla paikkakunnalla asuvat työntekijät pystyisivät liikkumaan tiloille
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeessa edistetään hyvinvointia tukemalla yrittäjiä. Koronapandemia on aiheuttanut poikkeuksellista stressiä viljelijöille
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Hanke on sukupuolineutraali
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 2 2
Työntekijöitä voidaan etsiä myös maahanmuuttajien, iäkkäiden ja esim. vajaakuntoisten keskuudesta
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 2 2
Tilojen turvallsuusohjeissa huomioidaan myös ympäristöasiat

9 Loppuraportin tiivistelmä

Maa- ja metsätalouden kausityövoimaa käyttävät yritykset kohtasivat ennalta-arvaamattoman ja nopean kriisin, kun koronapandemia sulki kausityöntekijöiltä pääsyn Suomeen kasvukauden kynnyksellä. Jokaisen yrityksen täytyi tehdä päätökset vaihtoehtoisista toimintatavoista uudessa tilanteessa, eikä kenelläkään ollut valmiita toimintamalleja asian käsittelyyn. Samanaikaisesti muilta aloilta lomautettiin työvoimaa ja nuorten oli erittäin vaikea saada kesätöitä koronarajoitusten takia.

Hankkeella varmistettiin maaseudulla toimivien yrittäjien ohjaus- ja neuvontapalvelujen koordinaatio ja viestintä, kausityön työvoimatarpeiden järjestäminen ja yrittäjyyden tuki työllisyyden turvaamiseksi.

Hanke auttoi maa- ja metsätalouden yrityksiä työvoimanhankinnassa kasvukaudelle 2020. Toimenpiteinä olivat rekrytointiprosessin aikataulutus, työpaikkailmoitusten laadinta ja somenäkyvyyden lisäys. Eniten työvoimatarve kosketti marja-, vihannes- ja juurestiloja. Hankkeen tarjosi yrittäjille myös keskusteluapua ja neuvontaa tilan tuotantoon ja talouteen liittyvissä asioissa koronakriisin takia.

Hankkeen tavoitteena oli myös varmistaa sadonkorjuu turvallisesti koronatilanteessa sekä ehkäistä viruksen leviäminen maatiloilla, joilla on työntekijöitä. Lisäksi hankkeessa käynnistettiin maatilojen varautumistyön kehittäminen kokoamalla raportti olemassa olevista materiaaleista ja käytänteistä.

Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä olivat Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maa- ja metsätalousyrittäjät, joilla oli kausityötarpeita. Hankkeen toisena varsinaisena kohderyhmänä olivat henkilöt, jotka voisivat tehdä maa- tai metsätalouden kausityötä. Välillisiä kohderyhmiä olivat TE-palvelut, elinkeinoasiamiehet ja maaseutupalvelut.