Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22068

Hankkeen nimi: Taiteesta tulosta

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Tuotantotalo Turpatalli Oy

Organisaatiotyyppi: Pieni yritys

Y-tunnus: 2188023-8

Jakeluosoite: Sormulantie 24

Puhelinnumero: 0400669184

Postinumero: 70870

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.turpatalli.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Salima Peippo

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: työntekijä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: salima(at)turpatalli.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0445354504

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Esittävän taiteen ammattilaisille organisoidaan koulutusta, joka parantaa heidän työelämämahdollisuuksiaan ja yrittäjyysvalmiutta tulevaisuudessa. Koulutuksissa halutaan keskittyä erityisesti taiteilijoiden yritysosaamisen parantamiseen. Nykytrendin mukaan taiteellisen työn saannissa on yhä useammin ehtona freelanceryrittäjyys: Taidealan ammattikoulutuksiin sisällytetty yrittäjyysosaaminen ei kuitenkaan ole riittävä. Annamme esiintyville taiteilijoille konkreettisia toteutettuja esimerkkejä menestyvien taiteilijayrittäjien johdolla. Konkreettisia tapausesimerkkejä vaikeuksista ja niiden voittamisesta. Hankkeen pitkän aikavälin vaikutuksia ovat kulttuurialan toimijoiden parempi muokkautumisvalmius muuttuviin ajan haasteisiin ja muuttuviin markkinatilanteisiin, Työttömyyden vähentyminen, julkisten tukien ja apurahojen tarpeen väheneminen, sekä yrittäjäksi ryhtymisen kynnyksen aleneminen.

Ammattilaisille järjestetään koulutuksia, luentoja ja kursseja kahden kokonaisuuden alla, sekä kolmannessa vaiheessa henkilökohtaista neuvontaa ja verkostoitumista:

Koulutuskokonaisuus 1: yrittäjyys ja esittävä taide
Luentoja taiteen tuottamisesta, monimuotoisuudesta yrittäjyydestä esittävän taiteen parissa, neuvoja kirjanpidollisista ja verotukseen liittyvistä kysymyksistä, neuvoja tapahtumantuottamiseen ja esiintymiseen liittyvästä juridiikasta, itsensä ja omien palveluiden markkinoinnista, myynnistä ja asiakaspalvelusta, innovatiivisesta muuttuviin olosuhteisiin mukautumisesta, tietoa ja opastusta erilaisten apurahojen hakemisesta.

Koulutuskokonaisuus 2: Uudet ja kehittyvät taidot omaan taiteelliseen työhön
Opetetaan uusia taitoja ja kehitetään ja vahvistetaan entisiä taitoja. Järjestettävia kursseja hankkeeseen osallistujien kartoitettavan tarpeen mukaan ovat esimerkiksi: draama - ja mainoskäsikirjoittaminen, ääninäytteleminen ja radiomainosten tekeminen, teatterilaulu, tanssi, sirkus, musiikki, näyttelijäntyö. Annetaan malleja uusien tai vahvistettujen taitojen kehittämisestä liikeideaksi.

Vaihe 3: Hankkeessa mukana olevat esittävän taiteen tekijät saavat henkilökohtaista neuvontaa jokaisen yksilöllistä tilannetta ja liikeideaa koskien, sekä verkostoituvat ja luovat uusia työelämäkumppanuuksia.

Luennot ja kurssit ovat avoimia esittävän taiteen ammattilaisille jotka ovat kohdanneet työelämässään haasteita yleisen työmarkkinatilanteen, taloudellisen suhdanteen, oman osaamisen riittämättömyyden tai haasteellisen henkilökohtaisen elämäntilanteen vuoksi. Tapauskohtaisesti mukaan voidaan ottaa myös edistyneitä harrastajia jotka aikovat suunnata esittävän taiteen alan ammattilaisiksi tulevaisuudessa, taikka tällä hetkellä ammattikoulutuksessa olevia.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Esittävän taiteen alan heikossa työmarkkina-asemassa olevat toimijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Esittävän taiteen palveluita tarvitsevat ja käyttävät tahot, sekä yksityiset että kunnalliset.
Koko yhteiskunta hyötyy henkilöiden paremmasta työllistymisestä ja palveluiden kehittymisestä, sekä apurahatarpeen vähenemisestä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 50 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 41 360

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 50 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 41 360

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Joensuun, Koillis-Savon, Keski-Karjalan, Mikkelin, Varkauden, Pielisen Karjalan, Ylä-Savon, Savonlinnan, Sisä-Savon, Pieksämäen

Kunnat: Mikkeli, Sonkajärvi, Pieksämäki, Puumala, Hirvensalmi, Kangasniemi, Rääkkylä, Enonkoski, Outokumpu, Kuopio, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Mäntyharju, Liperi, Keitele, Lieksa, Tervo, Kiuruvesi, Sulkava, Rautalampi, Tuusniemi, Rautavaara, Nurmes, Rantasalmi, Siilinjärvi, Lapinlahti, Polvijärvi, Vesanto, Kaavi, Pertunmaa, Suonenjoki, Heinävesi, Juuka, Varkaus, Juva, Pielavesi, Leppävirta, Savonlinna, Kitee, Ilomantsi, Vieremä, Joroinen, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 22

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 0

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Analyysimme mukaan esittävän taiteen alan ammattilaisia on työttömänä yhtälailla molemmissa sukupuolissa. Arvioimme saavamme hankkeeseen tasaisesti osalistujia molemmista sukupuolista.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Pyrimme rohkaisemaan mahdollisimman tasapulolisesti sekä miehiä, että naisia mukaan hankkeeseen. Kouluttajissa on henkilöitä molemmista sukupuolista.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeen päätavoite on kaikkien toimijoiden työllistyminen tasapuolisesti sukupuoleen katsomatta

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
hankkeessa ei käytetä luonnonvaroja kuormittavia materiaaleja, taikka toimintatapoja.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 7
Koulutukset toteutetaan pääasiasa etänä, jolloin matkustamista ja luonnon saastumista sitä kautta vältetään. hankkeen hiilijalanjälki on hyvin pieni.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 7
Koulutukset toteutetaan pääasiasa etänä, jolloin matkustamista ja luonnon saastumista sitä kautta vältetään. hankkeen hiilijalanjälki on hyvin pieni.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Hanke ei tuota jätettä ja materiaalit ovat digitaalisessa muodossa ja näin kestäviä ja ekologisia.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Hankkeen perusidea on kehittää työllisyyttä ja sitä kautta elinkeinorakenteen kestävää kehittämistä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 10 10
Hankkeen perusidea on kehittää aineettomia tuotteita ja palveluita, sekä auttaa muita kulttuurialan toimijoita kehittämään vastaavia palveluita.
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Sähköistä verkostoitumista edistetään.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Työllistyminen ja oman ammattitaodon sekä työelämävalmiuksien kehittäminen edistää ratkaisevalla tavalla hyvinvointia.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Koulutamme molempia sukupuolia tasa-arvoisesti ja jaamme myös tasapuolisesti osaamista sekä miehiltä että naisilta. Hankkeeseen osallistumiseen annetaan mahdollisuus tasapuolisesti kaikille kriteerit täyttäville esittävän taiteen alan ammattilaisille.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 9
Tuemme kulttuurialaa ja yhdenvertaistamme kulttuurialan toimijoiden toimintaedellytyksiä muihin aloihin nähden.
Kulttuuriympäristö 8 8
hankkeen kautta kulttuuriympäristö saa osaavampia tekijöitä kentälle, joka elävöittää koko Suomen kulttuuriympäristöä.
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hanke oli kaiken kaikkiaan erittäin onnistunut ja sai hyvää palautetta. Esiintyvien taiteilijoiden keskuudessa on havaittavissa selkeää yrittäjyysopetuksen tarvetta. Hankkeeseen osallistui kaiken kaikkiaan 15 taiteilijaa Pohjois- Savon alueelta ja sen ulkopuoleltakin. Yksi osallistuneista taiteilijoista edusti lisäksi 8 hengen taiteilijaryhmää. Koronatilanteen takia toteutimme yrityshautomon luennot etänä, jolloin yrityshautomoon oli mahdollista osallistua myös kauempaa. Toteutimme syksyn aikana viikottaisia ryhmäluentoja, joiden lisäksi kokoustimme osallistujien kanssa yksittäin ja hioimme heidän liiketoimintasuunnitelmiaan ja sparrasimme heitä kehittämään ideoitaan kannattavaan suuntaan. Luennoitsijoiksi löysimme useita erittäin hyviä asiantuntijoita, joilla oli myös kokemusta esittävän taiteen parista sekä liiketoiminnasta. Suurin osa hankkeeseen osallistujista aikoo perustaa yrityksen seuraavan vuoden aikana. Erittäin mielenkiintoinen on esimerkiksi yhden osallistujan Kainuuseen Vuokatin hiihtokeskuksen tuntumaan suunnitteilla oleva kulttuurikeskus. Tämä on kehittymässä myös mahdollisesti omaksi hankkeekseen Kainuun Ely- keskuksen avulla tai paikallisen Leader- rahaston avulla. Idea tähän projektiin on syntynyt Taiteesta Tulosta yrityshautomosta ja ideaa ja työstetty on kehitelty yhdessä hankkeen aikana. Kainuun kunta on erittäin innokkaasti hankkeen suunnittelussa mukana ja jatkamme myös hankkeeen tukemista omakustanteisesti vaikka Taiteesta Tulosta hankkeemme on jo päättynyt.