Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22110

Hankkeen nimi: Taitoa ja tukea vaikuttavaan etäohjaukseen ja -terapiaan

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2020 ja päättyy 31.12.2020

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Oulun Yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Jakeluosoite: PL 7910

Puhelinnumero: 029 4480000

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulun yliopisto

WWW-osoite: http://www.oulu.fi/taydennyskoulutus

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Soila Satu Sirpa

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Koulutussuunnittelija

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: satu.soila(at)oulu.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 029 448 7360

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on järjestää vaikuttavaan etäohjaukseen, -terapiaan ja -konsultointiin 2 koulutusta (20 osallistujaa/ryhmä). Osallistuvat pystyvät koulutuksen jälkeen tarjoamaan ja toteuttamaan palvelujaan etäyhteyksien avulla. Koulutuksen kohderyhmänä ovat mielenterveys- päihde ja kriisityötä tekevät mikro- ja pk -yrittäjät Pohjois-Suomen alueella. Koulutukset toteutetaan kokonaan ohjattuina verkko-opintoina erilaisia etäjärjestelmiä hyödyntäen. Koulutuksessa on mm. ohjattuja livewebinaareja, verkkovideopuheenvuoroja, etäohjausharjoittelua ja -pienryhmäkokoontumisia.

Koulutukseen osallistujat koulutetaan hyödyntämään etäohjauksissa, -terapiassa ja -konsultoinnissa sähköisiä järjestelmiä. Koulutuksen sisällöissä keskitytään teknisten ja tiedollisten valmiuksien ohella etäohjauksen pedagogiikkaan ja malleihin. Samalla heidät perehdytetään potilasturvallisuuden kannalta parhaiten etäterapia- ja työnohjauskäyttöön soveltuviin ohjelmiin ja järjestelmiin.

Hankkeen tuloksena osallistujat saavat valmiudet toteuttaa toimintaansa myös etänä erityisesti poikkeustilanteessa ja sen jälkeen osana palvelujen tarjontaansa. Samalla turvataan palvelujen saanti jatkossa myös haja-asutusalueille digitaalisia ohjauspalveluita hyödyntäen.

Hanke toteutetaan yhteistyössä yhteistyössä Oulun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikön kanssa. Lisäksi koulutuspalveluja ostetaan alan yrittäjiltä.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Koulutuksen kohderyhmänä ovat mielenterveys- päihde ja kriisityötä tekevät mikro- ja pk -yrittäjät Pohjois-Suomen alueella.


Kelan ohjaustyötä tekeviä psykoterapiaa tekeviä palvelutuottajia on Pohjois-Pohjanmaalla n. 340 (76%), Lapissa n. 70 (16%) ja Kainuussa n. 35 (8%). Kaikki palveluntuottajat eivät ole Kelan listoilla. Kattavaa listaa koko alueen terapeuttimääristä on hankala saada.Arviolta alueella on n. 500 yrittäjää. Työnohjaajia on Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa 36 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sivulla olevan listauksen mukaan. Tämä on vain pieni osa kokonaismäärästä, joka on useita satoja. Kattavaa listausta ei ole saatavilla.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Edellä mainittujen toimijoiden asiakkaat

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 69 562

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 60 539

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 86 952

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 75 673

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu

Seutukunnat: Tunturi-Lapin, Kemi-Tornion, Raahen, Rovaniemen, Torniolaakson, Itä-Lapin, Pohjois-Lapin, Oulunkaaren, Nivala-Haapajärven, Koillismaan, Kajaanin, Oulun, Ylivieskan, Kehys-Kainuun, Haapavesi-Siikalatvan

Kunnat: Ii, Kolari, Ranua, Ylitornio, Siikalatva, Pello, Suomussalmi, Reisjärvi, Siikajoki, Savukoski, Lumijoki, Alavieska, Muonio, Salla, Kalajoki, Taivalkoski, Raahe, Kärsämäki, Pyhäjärvi, Kittilä, Rovaniemi, Muhos, Inari, Sodankylä, Ristijärvi, Keminmaa, Hailuoto, Sievi, Simo, Kempele, Merijärvi, Oulainen, Ylivieska, Tornio, Paltamo, Oulu, Pelkosenniemi, Tyrnävä, Utajärvi, Enontekiö, Posio, Kajaani, Pyhäntä, Vaala, Tervola, Utsjoki, Nivala, Haapajärvi, Pyhäjoki, Kuusamo, Haapavesi, Sotkamo, Kemijärvi, Liminka, Puolanka, Pudasjärvi, Kuhmo, Kemi, Hyrynsalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite: PL7910, Käyntiosoite Pentti Kaiteran katu 1

Postinumero: 90014

Postitoimipaikka: Oulun yliopisto

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 40

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 26

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 40

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Kohderyhmään kuuluvista suurin osa on naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Koulutukseen valitaan sekä miehiä että naisia, joten hanke edistää miesten ja naisten asemaa tasapuolisesti.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Ei ole päätavoite edistää suokupuolten tasa-arvoa vaan turvata osallistuvien yritysten toiminta ja tuottavuus poikkeusaikana sekä asiakkaiden mahdollisuus saada tarvitsemiaan palveluja. Hanke edistää miesten ja naisten asemaa tasapuolisesti.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 0 0
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 0 0
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 0 0
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 5 5
Tuetaan mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytyksiä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 5
Kehitetään etäohjauspalveluja
Liikkuminen ja logistiikka 10 10
Asiakkaiden ja ohjaajien liikkuminen ohjauspaikalle jää kokonaan pois.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Tuetaan asiakkaiden mielenterveys-, päihde- ja kriisiavun saamista.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Lisätään edellämainittujen palvelujen alueellista saavutettavuutta.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 7 7
Myös syrjäseuduille on mahdollisuus saada samoja palveluja kuin kasvualueilla on tarjolla.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 0 0

9 Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeessa vastattiin Pohjois-Suomen mielenterveys-, kriisi- ja päihdetyötä tekevien mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen poikkeusoloien aikana ja välittömästi sen jälkeen. Tavoitteena oli palvelujen saavutettavuuden mahdollistaminen asiakkaille. Hankkeessa toteutettiin syksyn 2021 aikana kaksi samansisältöistä 10 op:een laajuista verkkokoulutusta, joissa perehdyttiin etäohjauksen, -terapian ja -konsultoinnin menetelmiin ja välineisiin sekä ohjaajan taitoihin. Koulutukset sisälsivät webinaareja, pienryhmätyöskentelyä, tehtäviä sekä etäohjausharjoittelua. Koulutuksiin osallistui 35 psykoterapeuttia ja työnohjaaja Pohjois-Suomesta. Opiskelijapalautteiden perusteella koulutuksen toteutustapa ja sisällöt koettiin etätyöskentelyn taitojen oppimista tukeviksi. Osallistujat kokivat myös rohkaistuneensa erilaisten etätyövälineiden käytössä. Koulutukseen sisältyvässä harjoittelussa opiskelijat sovelsivat oppimaansa käytäntöön omien asiakkaidensa kanssa. Opiskelijapalautteiden mukaan toiminta jää heille pysyväksi menetelmäksi.