Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22176

Hankkeen nimi: Digital & Circular Fashion House

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 30.9.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: PL 6

Puhelinnumero: 044 785 7006

Postinumero: 70210

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.savonia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Harri Auvinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimuspäällikkö, Bio- ja kiertotalouden painoala

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: harri.auvinen(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 785 6923

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digital & Circular Fashion House on muoti- ja tekstiilialan kiertotalouden, jatkuvan oppimisen ja digitaalisen osaamisen koulutushanke. Hankkeessa opitaan miten digitaalisilla ratkaisuilla ja muotoilun menetelmillä voidaan luoda ja kehittää kiertotalousinnovaatioita. Uuden oppisen kautta syntyy uusia toimintamalleja, uusia ammatteja sekä uutta liiketoimintaa. Hanke edistää muoti- ja tekstiilialan digitaalisuuden ja kiertotalouden oppimista ja osaamista sekä parantaa alueen yritysten kilpailukykyä.

Digital & Circular Fashion House kokoaa yhteen hankkeeseen kytkeytyvät yritykset, opetus- ja tutkimuslaitokset, organisaatiot sekä muut alaan liittyvät sidosryhmät. Yhteisenä tavoitteena on kehittää ja vahvistaa muotiteollisuuden liiketoimintamahdollisuuksia sekä koota hankkeen koulutuksen kautta osaamis- ja yhteistyöverkosto, joka kykenee palvelemaan tehokkaasti yritysten tarpeita ja verkottumaan kansainvälisesti. Hanke edistää muoti- ja tekstiilialan osaamisen uutta tulemista Pohjois-Savoon, tuo seudulle näkyvyyttä kansainvälisesti ja luo kuvaa rohkeasta ja modernista Pohjois-Savosta.

Työelämässä tarvittava osaaminen ja kompetenssit ovat murroksessa ja muuttuvat nopeasti. Digital & Circular Fashion House -hankkeen koulutustavoitteena on vastata tulevaisuuden haasteisiin monialaisten toimintaympäristöjen muutoksessa, jossa kiertotalous, digitaalisuus ja 3D ovat merkittävämmissä rooleissa. Hankkeessa luotava koulutusmalli vastaa alan jatkuvan oppimisen tarpeisiin.

Digital & Circular Fashion House -hankkeessa tutkitaan ja opitaan ketterästi uusia kestäviä toimintatapoja vaateteollisuuden toimintakerroksissa. Uusi opittu osaaminen mahdollistaa mm. 3D-mallintamisen hyödyntämistä niin suunnittelussa, tuotekehityksessä kuin myynnissäkin. Prototyyppien virtuaalisovittamisen ilman konkreettisia vaatemalleja lyhentäen ja tehostaen tuotekehitysaikaa ja säästää luontoa sekä rahaa. Myös kuluttaminen on murroksessa. Hankkeessa opitaan kestävämpiä toimintamalleja pienessä mittakaavassa ja skaalataan niitä suurempaan, kansainväliseen mittakaavaan. Yhdessä oppimisella, avoimuudella ja tiedon jakamisella syntyy kestävä suomalaisen vaateteollisuuden tulevaisuus.

Digital & Circular –koulutusmallin avulla hankkeessa opitaan muoti- ja tekstiilialan kestävää kehitystä ja kestävää suunnittelua sekä palvelutaloutta. Tulevaisuustietoinen yhteissuunnittelu, ennakointi ja muutoskyvykkyys ovat immateriaalisen oppisen ja osaamisen keskiössä. Oppiminen rakentuu Digital & Circular –koulutusmallin mukaisesti ketteristä kokeiluista ja muutostarpeiden tunnistamisesta (Ketterä oppiminen, ennakointi ja kehitystyö TP1), toimintaverkoston, yhteistyön ja konkreettisten kokeilujen tekemisestä (Opi ja kokeile teknologiaa TP2) ja digitaalisen toiminta- ja oppimisympäristön hyödyntämisestä oppimisessa (Jatkuva oppiminen digitaalisessa toiminta- ja oppimisympäristössä TP3). Uusi oppiminen ja koulutus mahdollistaa yritysten, työntekijöiden ja osaajien paikallisen työskentelyn maailman laajuisesti sekä houkuttelee ja mahdollistaa rakennemuutoksessa olevan alan nuoria osaajia jäämään Pohjois-Savoon.

Hankkeen koulutuksen tulokset ovat:

1) Digital & Circular Roadmap –osaamiskartta.

2) Digital & Circular –koulutusmalli tuo jatkuvaan oppimiseen uusia pedagogisia näkemyksiä, metodeja ja kokemuksia osaksi Savonian koulutusorganisaatiota. Hanke tuottaa uutta tietoa, taitoja, kompetensseja ja materiaaleja muoti- ja tekstiilialan koulutussisältöön ja sen toteutuksiin.

3) Yritysten kilpailukyvyn parantuminen.

4) Uudet digitaaliset palvelumallit ja Digital & Circular –palveluliiketoiminta yrityksissä.

5) Hankkeen koulutuksessa opittu uusi Digital & Circular -osaaminen, tunnistetut vahvuudet ja mahdollisuudet.

6) Kansainvälinen näkyvyys ja uuden osaamisen markkinointi ja viestintä muutoksen ajurina.

7) Digital & Circular –koulutusmalli, joka mahdollistaa yhteistyön, verkottuneen liiketoiminnan kasvun ja ketterät kokeilut.

8) Hankkeessa opitut muutokset yritysten toimintatavoissa ja -ympäristössä, mitkä rakentavat tulevaisuuden holistisesti kestävämpää toimialaa niin oppimisessa, koulutuksen kompetensseissa kuin opitun jakamisessa sekä sen skaalaamisessa local-global –periaatteen mukaisesti yli organisaatiorajojen.

9) Noin 60 uutta kiertotalouden ja digitaalisen suunnittelun osaajaa muoti- ja tekstiilialan yrityksiin ja n.100 toisen ja korkea-asteen opiskelijan osallistuminen hankkeen yrityksissä työelämäyhteistyöhön.

10) Koulutuskonsepti, jota voidaan hyödyntää hankkeen jälkeen jatkuvassa oppimisessa, täydennyskoulutuspalveluina sekä Savonian kesäkoulu-toiminnassa ml. Savonia International Summer School.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeessa on kaksi kohderyhmää:

1) Alueen muodin ja tekstiiliteollisuuden ja luovien alojen toimijat. Muoti- ja tekstiiliala on laaja ja sen piiriin kuuluu kaikki teollisuuden alat, joissa käytetään tekstiilejä esim. kulkuvälineet, terveydenhuolto, rakentaminen, maatalous, ulkotilat ja teollisuuden kuitutuotteet.

2) Opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään osaamistaan sekä työskentelemään tekstiilin ja muodin digitaalisuuden ja kiertotalouden parissa. Opiskelijat osallistuvat hankkeessa toteutettaviin valinnaiskoulutuksiin ja kesäkouluihin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät kuuluvat varsinaisen kohderyhmän sidos- ja arvoverkkoihin. Hankkeessa luotavan koulutusmallin syntymisen myötä välillisiä kohderyhmiä ovat myös työyhteisöjen ja organisaatioiden asiakkaat sekä yhteiskunta, joka hyötyy osallistuvien organisaatioiden osaamisen kasvusta ja kehittymisestä myös hankkeen jälkeen. Pilottiorganisaatioiden lisäksi hankkeen toimenpiteitä voidaan kohdentaa myös alueen muille yrityksille ja organisaatioille.

Välilliseen kohderyhmään kuuluvat myös opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään tekstiilin, muodin digitaalisuuden ja kiertotalouden parissa. Opiskelijat osallistuvat hankkeen toimintoihin jo olemassa olevien opintojaksojen kautta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 448 536

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 448 536

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 550 571

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 550 716

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Joensuun, Kuopion, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan, Kajaanin, Kehys-Kainuun, Sisä-Savon, Ylä-Savon

Kunnat: Vesanto, Tohmajärvi, Paltamo, Suomussalmi, Kiuruvesi, Rautalampi, Nurmes, Lapinlahti, Outokumpu, Sonkajärvi, Rautavaara, Polvijärvi, Keitele, Tervo, Kontiolahti, Tuusniemi, Rääkkylä, Siilinjärvi, Suonenjoki, Ristijärvi, Kaavi, Liperi, Lieksa, Joensuu, Kuopio, Kajaani, Leppävirta, Varkaus, Pielavesi, Puolanka, Vieremä, Sotkamo, Juuka, Ilomantsi, Kitee, Iisalmi, Hyrynsalmi, Kuhmo

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 26

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 27

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 166

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Koulutustarveanalyysissä on todettu alan naisvaltaisuus.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon tarvittavin toimenpitein koulutuksen suunnittelussa, opettajien sukupuolijakaumassa ja opiskelijoiden rekrytoinnissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa toimintaan ja koulutuksiin osallistumismahdollisuudet ovat yhtäläiset eri sukupuolilla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 7
Uusien kiertotalousratkaisujen ja digitaalisten toimintamallien asioista resurssiviisaus ja luonnonvarojen kulutus muuttuu ja pienenee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 3
Uusien tunnistettujen ja opittujen Digital & Circular –toimintamallien tuottama resurssi– ja toimintamalliviisaus vähentää yritysten hiili- ja vesijalanjälkeä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 5
Hanke tukee ekologista jälleenrakennusta ja kestävää elämäntapaa. Tämä sisältää ekososiaalinen sivistyksen ja siihen proaktiivinen vaikuttamisen ja uudistamisen, jolla on myös pitkäkestoiset vaikutukset ympäristölle, ihmiskunnalle ja luonnolle.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 6
Kestävän kehityksen päästöttömät ratkaisut materiaaliteknologiassa ja kokonaan digitaaliseksi muuttuvissa prosesseissa synnyttävät vähemmän päästöjä ja rasittavat vähemmän ympäristöä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta Natura 2000 -ohjelman näkökulmasta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 8
Digital & Circular –toimintamallit luovat uusia kiertotalouden mukaisia ja resurssiviisaita materiaalien ja jätteen suunnittelu, tuotanto ja kierrätys ja jalostusmalleja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käytön kannalta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 7
Hanke kohdentuu Itä-Suomeen. Toimintapaketit voidaan tuottaa läheltä-lähelle. Digitaalisuus ja hankkeessa opittu uusi osaaminen mahdollistaa toimijoiden työskentelyn ja yrittämisen myös kansainvälisesti local-global –periaatteella. Osallistuvat organisaatiot oppivat Digital & Circular –filosofian ja uudet toimitamallit, luovat Digital & Circular –osaamisen yhteistyöverkoston ja kulttuurin alueelle. Ammattikorkeakouluna toimimme työelämää kehittävän tiedon tuottajana. Hankkeen kohde-elinkeinon uudistamisen lähtökohdissa ja päämäärissä tunnistetaan myös yhteiskunnallinen, poliittinen ja ekologinen konteksti sekä pitkä historiallinen perspektiivi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 6
Hankkeen työpaketissa opitaan tunnistamaan, luomaan ja konseptoimaan Digital & Circular Fashion –aineettomia tuotteita ja palveluita, sekä kehitetään uutta muotiteollisuuden palveluliiketoimintaa Pohjois-Savossa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Kestävän muotoilu ideologissa ihminen ja ympäristö laitetaan aina ensin tarkastelun keskiöön ja tämä luo parempaa ja kestävää tulevaisuutta kokonaisvaltaisesti ja ihmislähtöisesti. Opetuksen pedagogiikassa otetaan huomioon holistisuus, oppijoiden potentiaalit, toimintaympäristöt sekä ihmisenä kasvu.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Koulutukset kohdistuvat yksilöiden sijasta usein organisaatioihin tai monialaisiin osaamisryppäisiin, ottaen kuitenkin huomioon yksilölliset tarpeet. Tällöin osaamisen kehittäminen toteutuu kohderyhmälle huomioiden kunkin henkilökohtaiset oppimistyylit ja -tarpeet. Kun oppimien tapahtuu yhteisällisesti yrityksissä, niin koko henkilöstön osaaminen ja osallisuus tulee tasa-arvoisemmaksi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hankkeen kestävä muotoilun filosofinen perusta takaa ihmiseltä ihmiselle tapahtuvan vuorovaikutteisen oppimisen ja kehittymisen ottaen huomiin kulttuurisen kontekstin. Muoti- ja muotoiluajattelu myös luo kestävän kehityksen mukaista kulttuuria. Kulttuuri juuri on kaiken keskiössä. Se on tärkein oppimisen tekijä. Hankkeessa tiedostetaan globaali vastuu ympäristöstä, ihmisoikeuksista, demokratiasta ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnista.
Kulttuuriympäristö 9 8
Hanke tukee ekologista jälleenrakennusta ja kestävää elämäntapaa. Tämä sisältää ekososiaalinen sivistyksen ja siihen proaktiivinen vaikuttamisen ja uudistamisen, jolla on myös pitkäkestoiset vaikutukset ympäristölle, ihmiskunnalle ja luonnolle.
Ympäristöosaaminen 10 8
Hankkeessa syntyy kestävän muotoilun ja muodin osaamista Pohjois-Savoon.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Työpaketti 1. KETTERÄ OPPIMINEN, ENNAKOINTI JA KEHITYSTYÖ

TP1 toimenpiteissä opittiin ketterän oppimisen, ennakoinnin ja yhteiskehittämisen menetelmä, joidenka avulla yritysten muutostarpeet tunnistettiin ja tulevaisuuden visiot luotiin. Haasteiden kehämalli luotiin pohjaksi hankkeen koulutuskonseptin ja tulevan koulutuskalenterin teemoille.
Koulutukset ja työpajat: 10 kpl
- Kickoff -hankkeen aloitustilaisuus kartoitti arvopohjaa
- Design Sprint I ja II x 2, ketterien muotoilun iteratiivisten innovaationprosessit ja tulevaisuuden konseptit
- Trash Design Hackathon
- Tuote tulevaisuuden palveluna –Design Sprint III
- Kohti kiertotalousinnovaatioita -seminaari
- Tekstiili-innovaatio Hackathon
- Lisäksi aiheeseen liittyvät webinaarit
Opinnäytetyöt: 2
Triodesign: Yrityskonseptin luominen Digital & Circular Fashion House –hankkeen prosessityöskentelystä, https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021052110304
Opas tuote palveluna -liiketoimintamallin kehittämiseen, https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-216-826-9
Julkaisut: blogikirjoitukset 13 kpl
Opintojaksoyhteistyöprojektit: 2
Työpaketin välittömät vaikutukset:
1. Ajattelutavan muutos kohti tulevaisuuden ennakointia
2. Työkaluja ja menetelmiä osaaminen tulevaisuuden ennakointiin ja muutosketteryyteen
3. Muutoskyvykkyyden vahvistuminen vihreässä siirtymässä
Vaikuttavuus pitkällä aikavälillä
4. Yritykset ja oppijat ovat valmiimpia, ketterämpiä ja muutoskyvykkäämpiä vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.
5. Tulevaisuuden yrittäminen on verkostoitunutta ja yksin ei voi pärjätä.
6. Syntyy ketterä ja verkostoitunut yritysyhteistyö ja ekosysteemi
7. Uusi yhteistyö synnyttää uusia tapoja toimia ja uutta yhteistä liiketoimintaa
8. Uudet palvelumallit ja Digital & Circular –palveluliiketoiminta yrityksissä


Työpaketti 2. OPI JA KOKEILE TEKNOLOGIAA
Työpaketissa oppijat kehittivät ja kokeilevat tulevaisuuden muodin ja tekstiiliteollisuuden toimintamalleja, niihin liittyviä konkreettisia kiertotalouden mukaisia prosesseja ja ajatusmalleja. Työpaketti 2 jakaantui kolmeen osaan. Toimenpiteessä 2.1 opittiin uusia teknologioita, toimenpiteessä 2.2 opittiin mallintamaan tulevaisuuden muodin toimintamalleja ja toimenpiteessä 2.3 luotiin perustaa Minifactor -minitehtaan toiminnalle.
Toimenpiteessä TP 2.1 järjestettiin muodin teknologioiden ohjelmistoihin liittyviä koulutuksia. Oppimisen sisältöjä olivat muun muassa ihmisen 3D- mittaaminen ja mallintaminen, virtuaaliavattaret, vaatteen 3D-mallintaminen ja virtuaalinen materiaaliteknologia, tekstiilimateriaalien digitointi, markkinointiin liittyvät alustat ja tekoäly.
Lisäksi järjestettiin Digital & Circular Studia Generalia -webinaarisarja, johon kaikilla oli vapaa pääsy. Webinaarien aiheena olivat ajankohtaisiset aiheet tekstiili- ja vaatetusalan asiantuntijoilta. Studia Generalia webinaareja järjestettiin alkaen syksystä 2021 syksyyn 2022 asti yhteensä 16kpl.
Talvella 2022 hankkeeseen sitoutuneille yrityksille järjestettiin kuusi koulutusta aiheesta ”Muodin 3D:n mahdollisuudet”. Koulutuksessa käsiteltiin muodin 3D –ohjelmien mahdollisuuksia muodin prosesseissa vaatesuunnittelusta markkinointiin.
Keväällä 2022 järjestettiin liiketalouskoulutusta ja sparrausta tekstiilialan toimijoille. Koulutuksissa käytiin läpi hinnan määrittäminen, palvelujen rakentaminen, kassavirta ja katelaskenta
Lisäksi järjestettiin yritysten tarpeisiin kohdistuneita ohjelmistokoulutuksia mihin lukeutui muun muassa:
- Excel (3)
- Adobe paketti (3)
Digitaalisiin tekstiilin ja muodin prosesseihin liittyviä digijamit –koulutuskonseptin mukaista työpajasessiota (10 kpl).
Digitaalisen pukusuunnittelun työpaja (1)
Koulutukselliset kehittämisprojektit hankkeen yritysten kanssa (kpl).
• Puettava muotoilu ja muoti 4 op: Sasta –projekti S2021
• Tuotekehitys ja tuotantoverkostot 5 op: SKO –kassiprojekti S2021
• Informaatio muotoilu 4 op: R-Collection
• Muodin teknologia 2,5 op: Excuse My Bon Bon K2021
• MEM –projekti 4 op K2021 (2 opiskelijaa)
• Muodin teknologia: Dimex –projekti K2022
• Malliston muotoilu 4 op: Satu Nisu Design ja Saurum -projektit K2022
• Muodin teknologia 2,5 op: Luppaset -projekti K2023

Julkaisuja: blogikirjoitukset 13 kpl

Toimenpiteessä 2.2 sovellettiin 2.1 saatuja tietoa ja taitoja kokeiltiin konkreettisesti käytäntöön muun muassa tekstiilimateriaalien digitointilaitteiston, vartaloskannauksen, laseroinnin, 3D-printtauksen ja kaavaprojisointien avulla. Testaamista tehtiin sekä koulutuksellisissa yritysyhteistyöprojekteissa että työpajoissa. Hankkeelle liisatut ohjelmat ja laitteistot: Vizoo xTex materiaaliskanneri, Browzwear Fab 2.0 materiaalianalysaattori. Käytössä myös Savonia-amk:n omaa laitteistoa ja ohjelmistoa.
Konkreettisia kehitysprojekteja
• Työharjoittelu 10 op, Sairex ja kaavojen 2D ja 3D -digitointi kesä 2021 (1 opiskelija)
• Työharjoittelu 10 + 5 op, Digitaalinen tekstiilimateriaalikirjasto 2023
• Työharjoittelu 5 op: Satu Nisu Design & Sanna Vainikainen (1 opiskelija, 1 yrityksestä) Kesä 2023
Yhdessä luova farmi -työpajat (2)

Julkaisut:
Opinnäytetyöt 3 kpl
Tekstiilikuiduista pikseleiksi : digitaaliset tekstiilimateriaalit osana muodin muutosta, https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202204104846
Virtuaalisuus-Kipinä uusille innovaatioille tekstiili- ja muotialalla: taktiilinen virtuaalisovittaminen, https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022112423878
Digitaalinen vaatetussuunnittelu ja tuotekehitys,
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202304235964

Toimenpide 2.3 Minifactorissa luotiin taustoitus paikalliselle mikrotehtaalle vierailemalla Texprocess messuilla 2022 sekä Albstadt-Sigmariengen University of Applied Sciences –korkeakoulussa ja DITF –tutkimuslaitoksessa 2023. Vierailujen sekä hankkeessa opittujen asioiden ja testaamisen pohjalta mikrotehtaasta luotiin alustava mallinnus, jossa on otettu huomioon sekä asiakkaan kokemus sekä mitä kokemuksen tuottaminen vaatii mikrotehtaalta.
Julkaisut. Blogit 2


TP2 Vaikutukset ja vaikuttavuus

Työpaketin välittömät vaikutukset:
• Antoi koulutuksiin osallistujille uusia näkökulmia tekstiili- ja muotialaan sekä rohkeutta kokeilla ja testata uusia tekstiilin ja muodin digitaalisia teknologioita
• Paransi osallistujien tulevaisuuden ammatillista käytännön osaamista
• Toi uusia pedagogisia malleja Savonian opetukseen

Vaikuttavuus pitkällä aikavälillä:
• Mahdollisuus jatkaa yhteisen kestävämmän muodin tekemistä työpaketissa luodun verkoston kautta
• Koulutus- ja työskentelymallien kehittäminen ja toteuttaminen opitun pohjalta.

Työpaketti 3. JATKUVA OPPIMINEN DIGITAALISESSA TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖSSÄ

Toimenpiteessä luotiin uusi ketterä oppimisen ja jakamisen yhteisö (Virtual Playground) Discord -alustalle. Tätä ohjelmaa käytettiin yhteisöllisenä toiminta- ja oppimisalustana, jossa kaikki hankkeeseen osallistuvat tahot voivat verkostoitua, jakaa materiaalia ja osallistua keskusteluihin.
Virtual Playground -discordia käytetään oppi- ja presentaatiomateriaalien jakamiseen, jatkuvan oppimisen tukemiseen ja avoimeen tiedon jakoon opiskelijoiden ja asiantuntijoiden välillä.
Tekstiili- ja vaatetusalan toimintaympäristössä digitaaliset toimintatavat ovat ajassa jäljessä, joten kannustamme kohderyhmiämme (Teollisuus, opiskelijat) ottamaan digitaalisia toimintatapoja haltuun ja soveltamaan niitä omaan toimintaansa. Näillä keinoin varmistamme että ala pysyy digitalisaation mukana kehityksessä.
TP3 Vaikutukset ja vaikuttavuus

Työpaketin välittömät vaikutukset:
• Verkostoituminen yhteisössä, yhteisen viestintäkanavan luominen tekstiili- ja vaatetusalalla toimivien henkilöiden välille.

Vaikuttavuus pitkällä aikavälillä:
• Uusien toimintamallien ja ohjelmistojen jalkautuminen yrityksiin.