Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22176

Hankkeen nimi: Digital & Circular Fashion House

Toimintalinja: 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen

Erityistavoite: 9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2020 ja päättyy 30.9.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2629463-3

Jakeluosoite: PL 6

Puhelinnumero: 044 785 7006

Postinumero: 70210

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.savonia.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Harri Auvinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Tutkimuspäällikkö, Bio- ja kiertotalouden painoala

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: harri.auvinen(at)savonia.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 044 785 6923

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Digital & Circular Fashion House on muoti- ja tekstiilialan kiertotalouden, jatkuvan oppimisen ja digitaalisen osaamisen koulutushanke. Hankkeessa opitaan miten digitaalisilla ratkaisuilla ja muotoilun menetelmillä voidaan luoda ja kehittää kiertotalousinnovaatioita. Uuden oppisen kautta syntyy uusia toimintamalleja, uusia ammatteja sekä uutta liiketoimintaa. Hanke edistää muoti- ja tekstiilialan digitaalisuuden ja kiertotalouden oppimista ja osaamista sekä parantaa alueen yritysten kilpailukykyä.

Digital & Circular Fashion House kokoaa yhteen hankkeeseen kytkeytyvät yritykset, opetus- ja tutkimuslaitokset, organisaatiot sekä muut alaan liittyvät sidosryhmät. Yhteisenä tavoitteena on kehittää ja vahvistaa muotiteollisuuden liiketoimintamahdollisuuksia sekä koota hankkeen koulutuksen kautta osaamis- ja yhteistyöverkosto, joka kykenee palvelemaan tehokkaasti yritysten tarpeita ja verkottumaan kansainvälisesti. Hanke edistää muoti- ja tekstiilialan osaamisen uutta tulemista Pohjois-Savoon, tuo seudulle näkyvyyttä kansainvälisesti ja luo kuvaa rohkeasta ja modernista Pohjois-Savosta.

Työelämässä tarvittava osaaminen ja kompetenssit ovat murroksessa ja muuttuvat nopeasti. Digital & Circular Fashion House -hankkeen koulutustavoitteena on vastata tulevaisuuden haasteisiin monialaisten toimintaympäristöjen muutoksessa, jossa kiertotalous, digitaalisuus ja 3D ovat merkittävämmissä rooleissa. Hankkeessa luotava koulutusmalli vastaa alan jatkuvan oppimisen tarpeisiin.

Digital & Circular Fashion House -hankkeessa tutkitaan ja opitaan ketterästi uusia kestäviä toimintatapoja vaateteollisuuden toimintakerroksissa. Uusi opittu osaaminen mahdollistaa mm. 3D-mallintamisen hyödyntämistä niin suunnittelussa, tuotekehityksessä kuin myynnissäkin. Prototyyppien virtuaalisovittamisen ilman konkreettisia vaatemalleja lyhentäen ja tehostaen tuotekehitysaikaa ja säästää luontoa sekä rahaa. Myös kuluttaminen on murroksessa. Hankkeessa opitaan kestävämpiä toimintamalleja pienessä mittakaavassa ja skaalataan niitä suurempaan, kansainväliseen mittakaavaan. Yhdessä oppimisella, avoimuudella ja tiedon jakamisella syntyy kestävä suomalaisen vaateteollisuuden tulevaisuus.

Digital & Circular –koulutusmallin avulla hankkeessa opitaan muoti- ja tekstiilialan kestävää kehitystä ja kestävää suunnittelua sekä palvelutaloutta. Tulevaisuustietoinen yhteissuunnittelu, ennakointi ja muutoskyvykkyys ovat immateriaalisen oppisen ja osaamisen keskiössä. Oppiminen rakentuu Digital & Circular –koulutusmallin mukaisesti ketteristä kokeiluista ja muutostarpeiden tunnistamisesta (Ketterä oppiminen, ennakointi ja kehitystyö TP1), toimintaverkoston, yhteistyön ja konkreettisten kokeilujen tekemisestä (Opi ja kokeile teknologiaa TP2) ja digitaalisen toiminta- ja oppimisympäristön hyödyntämisestä oppimisessa (Jatkuva oppiminen digitaalisessa toiminta- ja oppimisympäristössä TP3). Uusi oppiminen ja koulutus mahdollistaa yritysten, työntekijöiden ja osaajien paikallisen työskentelyn maailman laajuisesti sekä houkuttelee ja mahdollistaa rakennemuutoksessa olevan alan nuoria osaajia jäämään Pohjois-Savoon.

Hankkeen koulutuksen tulokset ovat:

1) Digital & Circular Roadmap –osaamiskartta.

2) Digital & Circular –koulutusmalli tuo jatkuvaan oppimiseen uusia pedagogisia näkemyksiä, metodeja ja kokemuksia osaksi Savonian koulutusorganisaatiota. Hanke tuottaa uutta tietoa, taitoja, kompetensseja ja materiaaleja muoti- ja tekstiilialan koulutussisältöön ja sen toteutuksiin.

3) Yritysten kilpailukyvyn parantuminen.

4) Uudet digitaaliset palvelumallit ja Digital & Circular –palveluliiketoiminta yrityksissä.

5) Hankkeen koulutuksessa opittu uusi Digital & Circular -osaaminen, tunnistetut vahvuudet ja mahdollisuudet.

6) Kansainvälinen näkyvyys ja uuden osaamisen markkinointi ja viestintä muutoksen ajurina.

7) Digital & Circular –koulutusmalli, joka mahdollistaa yhteistyön, verkottuneen liiketoiminnan kasvun ja ketterät kokeilut.

8) Hankkeessa opitut muutokset yritysten toimintatavoissa ja -ympäristössä, mitkä rakentavat tulevaisuuden holistisesti kestävämpää toimialaa niin oppimisessa, koulutuksen kompetensseissa kuin opitun jakamisessa sekä sen skaalaamisessa local-global –periaatteen mukaisesti yli organisaatiorajojen.

9) Noin 60 uutta kiertotalouden ja digitaalisen suunnittelun osaajaa muoti- ja tekstiilialan yrityksiin ja n.100 toisen ja korkea-asteen opiskelijan osallistuminen hankkeen yrityksissä työelämäyhteistyöhön.

10) Koulutuskonsepti, jota voidaan hyödyntää hankkeen jälkeen jatkuvassa oppimisessa, täydennyskoulutuspalveluina sekä Savonian kesäkoulu-toiminnassa ml. Savonia International Summer School.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeessa on kaksi kohderyhmää:

1) Alueen muodin ja tekstiiliteollisuuden ja luovien alojen toimijat. Muoti- ja tekstiiliala on laaja ja sen piiriin kuuluu kaikki teollisuuden alat, joissa käytetään tekstiilejä esim. kulkuvälineet, terveydenhuolto, rakentaminen, maatalous, ulkotilat ja teollisuuden kuitutuotteet.

2) Opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään osaamistaan sekä työskentelemään tekstiilin ja muodin digitaalisuuden ja kiertotalouden parissa. Opiskelijat osallistuvat hankkeessa toteutettaviin valinnaiskoulutuksiin ja kesäkouluihin.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välilliset kohderyhmät kuuluvat varsinaisen kohderyhmän sidos- ja arvoverkkoihin. Hankkeessa luotavan koulutusmallin syntymisen myötä välillisiä kohderyhmiä ovat myös työyhteisöjen ja organisaatioiden asiakkaat sekä yhteiskunta, joka hyötyy osallistuvien organisaatioiden osaamisen kasvusta ja kehittymisestä myös hankkeen jälkeen. Pilottiorganisaatioiden lisäksi hankkeen toimenpiteitä voidaan kohdentaa myös alueen muille yrityksille ja organisaatioille.

Välilliseen kohderyhmään kuuluvat myös opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään tekstiilin, muodin digitaalisuuden ja kiertotalouden parissa. Opiskelijat osallistuvat hankkeen toimintoihin jo olemassa olevien opintojaksojen kautta.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 448 536

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 385 129

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 550 571

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 475 662

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala, Kainuu, Pohjois-Savo

Seutukunnat: Keski-Karjalan, Kuopion, Koillis-Savon, Varkauden, Joensuun, Ylä-Savon, Kajaanin, Pielisen Karjalan, Kehys-Kainuun, Sisä-Savon

Kunnat: Liperi, Keitele, Kaavi, Rautalampi, Suonenjoki, Lieksa, Outokumpu, Polvijärvi, Siilinjärvi, Tuusniemi, Kontiolahti, Vesanto, Joensuu, Sonkajärvi, Tohmajärvi, Nurmes, Kiuruvesi, Rääkkylä, Ristijärvi, Rautavaara, Lapinlahti, Tervo, Suomussalmi, Kuopio, Paltamo, Kajaani, Varkaus, Puolanka, Sotkamo, Kitee, Ilomantsi, Vieremä, Leppävirta, Pielavesi, Juuka, Hyrynsalmi, Kuhmo, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 26

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 27

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 166

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Koulutustarveanalyysissä on todettu alan naisvaltaisuus.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon tarvittavin toimenpitein koulutuksen suunnittelussa, opettajien sukupuolijakaumassa ja opiskelijoiden rekrytoinnissa.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Hankkeessa toimintaan ja koulutuksiin osallistumismahdollisuudet ovat yhtäläiset eri sukupuolilla.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 9 7
Uusien kiertotalousratkaisujen ja digitaalisten toimintamallien asioista resurssiviisaus ja luonnonvarojen kulutus muuttuu ja pienenee.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 4 3
Uusien tunnistettujen ja opittujen Digital & Circular –toimintamallien tuottama resurssi– ja toimintamalliviisaus vähentää yritysten hiili- ja vesijalanjälkeä.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 6 5
Hanke tukee ekologista jälleenrakennusta ja kestävää elämäntapaa. Tämä sisältää ekososiaalinen sivistyksen ja siihen proaktiivinen vaikuttamisen ja uudistamisen, jolla on myös pitkäkestoiset vaikutukset ympäristölle, ihmiskunnalle ja luonnolle.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 7 6
Kestävän kehityksen päästöttömät ratkaisut materiaaliteknologiassa ja kokonaan digitaaliseksi muuttuvissa prosesseissa synnyttävät vähemmän päästöjä ja rasittavat vähemmän ympäristöä.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei vaikutusta Natura 2000 -ohjelman näkökulmasta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 8
Digital & Circular –toimintamallit luovat uusia kiertotalouden mukaisia ja resurssiviisaita materiaalien ja jätteen suunnittelu, tuotanto ja kierrätys ja jalostusmalleja.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikutusta uusiutuvien energialähteiden käytön kannalta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 7
Hanke kohdentuu Itä-Suomeen. Toimintapaketit voidaan tuottaa läheltä-lähelle. Digitaalisuus ja hankkeessa opittu uusi osaaminen mahdollistaa toimijoiden työskentelyn ja yrittämisen myös kansainvälisesti local-global –periaatteella. Osallistuvat organisaatiot oppivat Digital & Circular –filosofian ja uudet toimitamallit, luovat Digital & Circular –osaamisen yhteistyöverkoston ja kulttuurin alueelle. Ammattikorkeakouluna toimimme työelämää kehittävän tiedon tuottajana. Hankkeen kohde-elinkeinon uudistamisen lähtökohdissa ja päämäärissä tunnistetaan myös yhteiskunnallinen, poliittinen ja ekologinen konteksti sekä pitkä historiallinen perspektiivi.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 6
Hankkeen työpaketissa opitaan tunnistamaan, luomaan ja konseptoimaan Digital & Circular Fashion –aineettomia tuotteita ja palveluita, sekä kehitetään uutta muotiteollisuuden palveluliiketoimintaa Pohjois-Savossa.
Liikkuminen ja logistiikka 0 0
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 7 8
Kestävän muotoilu ideologissa ihminen ja ympäristö laitetaan aina ensin tarkastelun keskiöön ja tämä luo parempaa ja kestävää tulevaisuutta kokonaisvaltaisesti ja ihmislähtöisesti. Opetuksen pedagogiikassa otetaan huomioon holistisuus, oppijoiden potentiaalit, toimintaympäristöt sekä ihmisenä kasvu.
Tasa-arvon edistäminen 7 7
Koulutukset kohdistuvat yksilöiden sijasta usein organisaatioihin tai monialaisiin osaamisryppäisiin, ottaen kuitenkin huomioon yksilölliset tarpeet. Tällöin osaamisen kehittäminen toteutuu kohderyhmälle huomioiden kunkin henkilökohtaiset oppimistyylit ja -tarpeet. Kun oppimien tapahtuu yhteisällisesti yrityksissä, niin koko henkilöstön osaaminen ja osallisuus tulee tasa-arvoisemmaksi.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 8
Hankkeen kestävä muotoilun filosofinen perusta takaa ihmiseltä ihmiselle tapahtuvan vuorovaikutteisen oppimisen ja kehittymisen ottaen huomiin kulttuurisen kontekstin. Muoti- ja muotoiluajattelu myös luo kestävän kehityksen mukaista kulttuuria. Kulttuuri juuri on kaiken keskiössä. Se on tärkein oppimisen tekijä. Hankkeessa tiedostetaan globaali vastuu ympäristöstä, ihmisoikeuksista, demokratiasta ja tulevien sukupolvien hyvinvoinnista.
Kulttuuriympäristö 9 8
Hanke tukee ekologista jälleenrakennusta ja kestävää elämäntapaa. Tämä sisältää ekososiaalinen sivistyksen ja siihen proaktiivinen vaikuttamisen ja uudistamisen, jolla on myös pitkäkestoiset vaikutukset ympäristölle, ihmiskunnalle ja luonnolle.
Ympäristöosaaminen 10 8
Hankkeessa syntyy kestävän muotoilun ja muodin osaamista Pohjois-Savoon.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-