Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22518

Hankkeen nimi: Murroksesta menestykseen – Asiantuntijaverkosto muotikaupan transformaation tukena

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.4. Yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden lisääminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 2.8.2021 ja päättyy 31.7.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Fashion Finland ry

Organisaatiotyyppi: Säätiö

Y-tunnus: 1521095-9

Jakeluosoite: Eteläranta 10

Puhelinnumero: 040 73 127 93

Postinumero: 00100

Postitoimipaikka: Helsinki

WWW-osoite: http://www.fafi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Karri Jalkanen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Hallituksen varapuheenjohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: karri.jalkanen(at)fafi.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0407312793

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Muotikauppa työllistää pelkästään Uudellamaalla suoraan noin 13 000 henkilöä ja muotikaupan yrityksiä on noin 800 kappaletta. Korona on tuonut muutenkin murroksessa olevalle toimialalle oman erityishaasteensa. Koronan seurauksena esimerkiksi uusmaalaisten muotialan yritysten liikevaihdosta suli noin 350 Meuroa, koko Suomi 727 Meuroa. Viimeistään nyt on havahduttu siihen, että digitaaliset palvelut, verkkokauppa ennen kaikkea, on edellytys liiketoiminnan tulevaisuudelle. Toisaalta myös uudenlaiset monikanavamallit ovat tulevaisuuden mahdollisuuksia, mikä edellyttää myös mm. uudenlaisia tilaratkaisuja ja joustavia ja muuttuvia toimitilajärjestelyjä.

Samanaikaisesti kun liiketoimintaympäristö on murroksessa, on osaamis- ja tietovaje ilmeinen. Digitaaliset toimintamallit edellyttävät osaamista, jota pienemmissä kivijalkakaupoissa ei yleensä ole, eikä osaamista myöskään palveluiden hankintaan välttämättä löydy. Toisaalta on paljon kauppoja, joilla olisi erinomaiset mahdollisuudet menestyä verkkokauppansa avulla myös Suomen rajojen ulkopuolella, jos uskallusta ajatella isosti vaan löytyy. Näitä kasvajakandidaatteja pitäisi pystyä tukemaan rahoituksen hakemisessa ja kasvun suunnittelussa. Vastuullisuus on suomalaisen muotikaupan globaali mahdollisuus. Hankkeen tarkoituksena herättää kauppa tuomaan vastuullisuus avoimesti ja läpinäkyvästi esille kuluttajille sekä kotimaassa että kansainvälisillä markkinoilla.

Kehittämishankkeemme tarkoituksena on auttaa Etelä-Suomalaisia muotikaupan yrityksiä toimintansa digitalisoimisessa ja kansainvälistämisessä ja siten auttamaan alaa luomaan uusia työpaikkoja Etelä-Suomeen, hankkeen myötävaikutuksella synnytämme 500 uutta työpaikkaa. Neuvonta- ja ohjauspalvelut, jotka hankkeessa on tarkoitus rakentaa, sekä sitä tukeva moniosaamiseen pohjaava palveluverkosto, tulevat vauhdittamaan toimialan kasvua ja kehittymistä merkittävästi. Fashion Finland ry tulee vetämään projektia, jonka tarkoituksena on siis rakentaa uusi, verkostoyhteistyölle pohjaava palvelutoiminta Uudellamaalla toimiville muotikaupoille.

Hanke on tärkeä osa toimialan pitkän tähtäimen kehitystavoitetta, jonka päämääränä on alan yritysten viennin kasvun kehittäminen 5 miljardiin euroon. Suomen vaatetusalan (ml. kengät ja asusteet) viennin arvo on Tullin tilastojen mukaan arvoltaan noin 415 miljoonaa euroa vuodessa viimeisen 12 kuukauden mukaan. Se on kaukana muista Pohjoismaista; Ruotsissa vastaava luku on 18 miljardia ja Tanskassa 5 miljardia euroa (vuoden 2018 lukuja). Olemme identifioineet, että suomalaisissa ja etenkin etelä-suomalaisissa muotialan yrityksissä on merkittävä hyödyntämätön kasvupotentiaali, mikä on mahdollista realisoida uudistamalla toimialaa ja tuomalla etenkin digitaalisuus ja vahva panostus vastuullisen muodin kehittäjänä kansainväliselle areenalle.

Digitaalisten ratkaisujen kehittämisessä hyödynnämme Suomen johtavaa ICT-osaamista ja yhteistyön myötä tarjoamme kaupoille sekä ICT-yrityksille uusia mielenkiintoisia yhteistyökumppanuuksia sekä mahdollisuuksia kansainvälistymiseen yhdistämällä eri toimijoiden osaamisia ja ideoita.

Neuvonta- ja ohjauspalvelu auttaa toimialaa tarvelähtöisesti, mutta myös uusia mahdollisuuksia avaten. Sitä varten muodostetaan ohjausryhmä, jossa ovat muotialan edustajien (Fashion Finland Ry, Muoti- ja Urheilu Ry sekä Suomen Tekstiili ja Muoti Ry) lisäksi mukana ICT-toimialan edustus (Ohjelmisto- ja ebusiness ry) sekä liiketoiminnan kehittämisen asiantuntijoita (Pro Growth Consulting Oy ja LUT-yliopisto) ja yhteydet myös julkisen sektorin yrityspalveluihin tuodaan palvelussa vahvasti esille.

Kokonaisuudessaan projektissa luodaan seuraavat asiantuntijaneuvontapalvelut:

Digitaalisten kehityspalveluiden ostopalveluneuvonta
Palvelun tarkoituksena on antaa etelä-suomalaisille ja muille kasvuyrityksille konkreettista neuvontaa siitä, miten omaa liiketoimintaa kannattaisi kehittää digitaalisemmaksi ja kuinka hankkia palveluita, joilla esim. verkkokauppa toteutetaan. Neuvontapalvelu ohjaa myös verkkokauppa-alustojen valinnoissa, ohjelmistojen hyödyntämisessä sekä oikeiden asiantuntijoiden löytämisessä.

Liiketoiminnan kehitysneuvonta ja avustaminen
Palvelu keskittyy esim. tilavuokraneuvotteluihin ja kulurakenteiden avaamiseen liiketoiminnan eri näkökulmista, kannattavuusneuvontaan sekä neuvottelutilanteissa avustamiseen, sekä liiketoiminnan kasvustrategian laatimiseen liittyviin palveluihin.

Liiketoiminnan kasvun rahoittamisen suunnittelu
Palvelulla tarjoamme neuvontaa niin julkisten rahoituskanavien hyödyntämiseen kuin yksityisten pääomarahasijoittajien rahoituksen hakemiseen. Kasvua tukevat rahoitusmahdollisuudet ja erilaiset taustaverkostot liiketoiminnan kehittämisen avuksi tuodaan asiakkaille esille ja hyödynnettäviksi.

Kansainvälistymisneuvonta
Palvelulla tarjoamme neuvontaa ja laajan kontaktiverkostomme hyödyntämistä kasvuyritysten kansainvälistymiseen.

Vastuullisuusneuvonta
Palvelulla läpivalaisemme koko yrityksen arvoketjun ja autamme yrityksiä tekemään kestävämpiä valintoja ja rakentamaan vastuullisempia toimintamalleja, jotka kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Autamme myös viestimään vastuullisuudesta asiakaskunnalle.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Muotikauppa työllistää pelkästään Uudellamaalla suoraan noin 13 000 henkilöä ja muotikaupan yrityksiä on noin 800 kappaletta. Hankkeen varsinainen kohderyhmä on nämä 800 yritystä, eli Pk-yritykset, sekä myös muut eteläsuomalaiset muotialan yritykset.

Kohderyhmät: mikro- ja pk-yritysten henkilöstö ja johto, ml yrittäjät; kohderyhmälle palveluja tarjoavat
tahot; erilaisten työvoima- ja yrityspalvelujen kehittäjät ja tarjoajat; julkiset työorganisaatiot

4.2 Välilliset kohderyhmät

Huomattava välillinen kohderyhmä on suomalaiset vaatebrändit sekä tuotantolaitokset.
Lisäksi hankkeen avulla edistetään työpaikkojen säilymistä.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 447 876

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 425 290

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 447 876

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 425 290

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Uusimaa, Päijät-Häme, Kymenlaakso

Seutukunnat: Raaseporin, Forssan, Imatran, Porvoon, Helsingin, Kouvolan, Loviisan, Lahden, Hämeenlinnan, Lappeenrannan, Kotkan-Haminan

Kunnat: Luumäki, Miehikkälä, Taipalsaari, Padasjoki, Hämeenlinna, Loviisa, Savitaipale, Hanko, Vantaa, Pornainen, Espoo, Hamina, Kirkkonummi, Asikkala, Ypäjä, Järvenpää, Kouvola, Lohja, Askola, Rautjärvi, Hyvinkää, Jokioinen, Vihti, Porvoo, Tammela, Lemi, Pukkila, Kärkölä, Sysmä, Pyhtää, Myrskylä, Nurmijärvi, Tuusula, Lahti, Sipoo, Inkoo, Hollola, Karkkila, Lapinjärvi, Kerava, Raasepori, Virolahti, Parikkala, Humppila, Mäntsälä, Forssa, Hattula, Ruokolahti, Kotka, Hartola, Helsinki, Iitti, Orimattila, Kauniainen, Janakkala, Imatra, Siuntio, Heinola, Lappeenranta

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 125

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 135

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Muotialan yrityksistä ja yrittäjistä on arviolta 70% on naisia ja työntekijoistä 80% on naisia.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Hankkeessa tullaan arvioimaan työpaikkojen säilymisen ja syntymisen näkökulmasta naisten työllistymistä.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite mutta hankkeen myötävaikutuksella synnytetään 500 uutta työpaikkaa ja valtaosa näistä on naisia.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 5
Hankkeella on merkittävät vaikutukset pitkällä aikavälillä hiilijalanjäljen pienemiseen verkkokaupan kehittymisen myötä ja verkkokaupan logististen prosessien kehittyessä nykyistä ekologisempiin malleihin (digitaaliset ratkaisut vaatteiden valinnoissa vähentävät palautuksia ja turhia logistisia vaikutuksia, pakkausmateriaalit kehittyvät ekologisimmiksi ja vaatteiden jälkimarkkina kehittyy osana prosessien digitaalisoitumista).
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 8 5
Hankkeella on merkittävät vaikutukset pitkällä aikavälillä hiilijalanjäljen pienemiseen verkkokaupan kehittymisen myötä ja verkkokaupan logististen prosessien kehittyessä nykyistä ekologisempiin malleihin (digitaaliset ratkaisut vaatteiden valinnoissa vähentävät palautuksia ja turhia logistisia vaikutuksia, pakkausmateriaalit kehittyvät ekologisimmiksi ja vaatteiden jälkimarkkina kehittyy osana prosessien digitaalisoitumista).
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 2 2
Hankkeella on merkittävät vaikutukset pitkällä aikavälillä hiilijalanjäljen pienemiseen verkkokaupan kehittymisen myötä ja verkkokaupan logististen prosessien kehittyessä nykyistä ekologisempiin malleihin (digitaaliset ratkaisut vaatteiden valinnoissa vähentävät palautuksia ja turhia logistisia vaikutuksia, pakkausmateriaalit kehittyvät ekologisimmiksi ja vaatteiden jälkimarkkina kehittyy osana prosessien digitaalisoitumista).
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 5 5
Hankkeella on merkittävät vaikutukset pitkällä aikavälillä hiilijalanjäljen pienemiseen verkkokaupan kehittymisen myötä ja verkkokaupan logististen prosessien kehittyessä nykyistä ekologisempiin malleihin (digitaaliset ratkaisut vaatteiden valinnoissa vähentävät palautuksia ja turhia logistisia vaikutuksia, pakkausmateriaalit kehittyvät ekologisimmiksi ja vaatteiden jälkimarkkina kehittyy osana prosessien digitaalisoitumista).
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 1
Hankkeella on merkittävät vaikutukset pitkällä aikavälillä hiilijalanjäljen pienemiseen verkkokaupan kehittymisen myötä ja verkkokaupan logististen prosessien kehittyessä nykyistä ekologisempiin malleihin (digitaaliset ratkaisut vaatteiden valinnoissa vähentävät palautuksia ja turhia logistisia vaikutuksia, pakkausmateriaalit kehittyvät ekologisimmiksi ja vaatteiden jälkimarkkina kehittyy osana prosessien digitaalisoitumista).
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 10 8
Osana hanketta yrityksiä ohjataan uusiutuvien materiaalien käyttöön pakkauksissa.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 8 8
Osana hanketta yrityksiä ohjataan uusiutuvien energialähteiden käyttöön kivijalkakaupassa.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 8 8
Hankkeella on merkittävät vaikutukset pitkällä aikavälillä hiilijalanjäljen pienemiseen verkkokaupan kehittymisen myötä ja verkkokaupan logististen prosessien kehittyessä nykyistä ekologisempiin malleihin (digitaaliset ratkaisut vaatteiden valinnoissa vähentävät palautuksia ja turhia logistisia vaikutuksia, pakkausmateriaalit kehittyvät ekologisimmiksi ja vaatteiden jälkimarkkina kehittyy osana prosessien digitaalisoitumista).
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 0 0
Liiketoiminnan kehitys voi myös osalla yrityksillä tarkoittaa palveluiden kehittymistä tavarakaupan rinnalle.
Liikkuminen ja logistiikka 6 5
Verkkokaupan kasvu vähentää liikkumista ja sitä kautta päästöjä.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 5 5
Hanke parantaa pienyrittäjien hyvinvointia hankkeessa tarjottavan yhteisöllisen tuen myötä.
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 5 5
Ala työllistää merkittävästi myös maahanmuuttajataustaisia henkilöitä, jota hankkeen avulla edistämme.
Kulttuuriympäristö 0 0
Ympäristöosaaminen 7 7
Osana neuvontapalveluita kauppojen ympäristöosaaminen kehittyy ja siihen rakentuu uusia ratkaisuja.

9 Loppuraportin tiivistelmä

Murroksesta menestykseen – Asiantuntijaverkosto muotikaupan transformaation tukena -hanke keskittyi Etelä-Suomen alueella toimivien muotikaupanalan yritysten digitaalisen toiminnan ja kansainvälistymisen tukemiseen. Tavoitteena oli auttaa yrityksiä luomaan uusia työpaikkoja ja edistämään vastuullista kauppaa kotimaassa sekä kansainvälisillä markkinoilla. Hankkeessa toteutettiin neuvontapalvelu, jonka kautta osallistujayritykset saivat neuvontaa liiketoiminnan rahoittamisessa ja kehittämisessä, vastuullisuudessa, kasvussa sekä digitaalisessa kaupankäynnissä. Neuvontaa sai myös viestinnällisissä asioissa.

Neuvontapalvelu toi muotikauppiaiden käyttöön kattavat ja konkreettiset tietopaketit, oppaat ja vinkit alan ajankohtaisiin haasteisiin liittyen. Neuvontapalvelu avattiin 17.12.2021 ja se jatkui aina heinäkuulle 2023 asti. Osana hanketta toteutettiin erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, joihin kaikki mukana hankkeessa olevat yritykset olivat tervetulleita. Näistä tapahtumista tehtiin tallenteita, jotka julkaistiin hankkeen verkkosivulla. Lisäksi hankkeen rahoituksen avulla rakennettiin myynnin raportointijärjestelmä, jonka tarkoituksena oli auttaa yrityksiä omien avainlukujensa systemaattisessa seuraamisessa.

Hanke toteutettiin hankesuunnitelman toimenpiteiden mukaisesti ja kaikki sille asetetut tavoitteet saavutettiin. Mukaan hankkeeseen lähti yhteensä 137 henkilöä ja hankkeen avulla luotiin 26,7 uutta suoraa työpaikkaa. Lisäksi hankkeen myötävaikutuksella syntyi arviolta 130 epäsuoraa työpaikkaa. Yritykset avasivat hankkeen avulla myös yhteensä kuusi uutta kansainvälistä markkinaa. Näin ollen hankkeen avulla saavutettiin askelia kohti pitkän tähtäimen tavoitetta kasvattaa koko Suomen vaatealan vientiä viiteen miljardiin euroon, sillä uusien työpaikkojen synnyllä ja yritysten kehittymisellä on positiivinen vaikutus alueen talouteen ja vientipotentiaaliin.

Kokonaisuudessaan hanke mahdollisti uudenlaisen palvelukokonaisuuden rakentamisen, joka vastasi toimialan yritysten ja toimijoiden tarpeisiin. Se tuki uuden liiketoiminnan luomista, paransi pk-yritysten kilpailukykyä ja auttoi niitä kansainvälistymään. Lisäksi hankkeen avulla muotialan yritykset pystyivät hakemaan apua, neuvontaa ja ratkaisuja helposti yhdestä paikasta. Hankkeessa mukana olleet yritykset tyytyväisiä palveluun, ja hanketiimi sai erinomaista palautetta niin hankkeen aikana kuin sen päätyttyäkin.

Hankkeen päättymisen jälkeen kaikki sen aikana tuotetut materiaalit ja tapahtumatallenteet ovat avoimesti saatavilla Fashion Finland ry:n verkkosivuilla.