Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22727

Hankkeen nimi: Jatkis – Omistajaksi ostamalla; Onnistuneita omistajanvaihdoksia Pohjois-Savossa

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2022 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminnassa

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Savon Yrittäjät r.y.

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0171517-1

Jakeluosoite: Kauppakatu 28 B

Puhelinnumero: 0443680505

Postinumero: 70110

Postitoimipaikka: Kuopio

WWW-osoite: http://www.yrittajat.fi/savo

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Ninja Vepsäläinen

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: palveluvastaava

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: ninja.vepsalainen(at)yrittajat.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0505600604

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely: Vain yksi hakija

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tavoitteena on tarjota tasalaatuisia omistajanvaihdospalveluita kaikille pohjoissavolaisille yrittäjille ja yksityishenkilöille. Tavoitteena on, että omistajanvaihdospalvelusta tulee kiinteä osa kuntien elinkeinopalvelutarjontaa. Hankkeella lisätään omistajanvaihdosten eli yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten lukumäärää sekä omistajanvaihdosprosesseihin liittyvää osaamista erityisesti arvonmäärityksen osalta sekä yleistä tietoutta omistajanvaihdoksista. Tavoitteet saavutetaan opastamalla asiakkaita arvonmäärityksen tekemisessä, myyntiprosessin suunnittelussa, yrityskauppaneuvonnalla sekä järjestämällä webinaareja. Tavoitteena on, että toimintamalli otetaan käyttöön myös muissa maakunnissa.

Haasteena Pohjois-Savon yrityskentällä on eläköityvien yrittäjien määrä ja koronan aiheuttamat toimialojen nopeat rakennemuutokset, mistä voi seurata yritystoiminnan alasajoja ja liiketoiminnan kuihtumista nopeammallakin aikavälillä. Hankkeen avulla vältetään elinkelpoisten yritysten turhia alasajoja. Kun toimiville yrityksille löydetään jatkajia, työpaikat ja palvelut säilyvät.

Yritysten uusiutuminen omistajanvaihdosten myötä ylläpitää ja lisää yritysten kilpailukykyä. Pohjois-Savon maakunnassa on paljon yrityksiä, jotka tarvitsevat tukea yritysjärjestelyjen toteuttamiseen, jotta kasvukykyistä liiketoimintaa voidaan jatkaa. Hankkeella tuetaan myös Pohjois-Savon vientiyritysten kansainvälistymistä. Kansainvälistyminen sekä toimialan ja asiakassegmenttien laajentaminen tapahtuvat usein liiketoimintakaupan seurauksena.

Omistajanvaihdos on tehokas ratkaisu yritystoiminnan turvaamiseksi. Yritystoiminnan jatkuminen turvaa kuntien verotulokertymää ja vahvistaa kuntien taloutta ja Pohjois-Savon maakunnan elinvoimaa. Tavoitteena on lisätä omistajanvaihdosten (yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten) määrää sekä Pohjois-Savon alueen yrityskentällä toimivien toimijoiden omistajanvaihdostietoutta. Tavoitteena on lisätä yritysneuvontaorganisaatioiden ja tilitoimistojen valmiuksia vaativien omistajanvaihdosprosessien toteuttamiseen yhteistyössä muiden yksityisten palveluntarjoajien kanssa. Lisäksi vahvistetaan yhteistyöverkostoa, jotta yritystä myyvät/ostavat saavat monipuolista ajan tasaiseen osaamiseen perustuvaa palvelua. Hankkeeseen kuuluvilla omistajanvaihdoswebinaareilla lisätään tietoutta omistajanvaihdoksista sekä vahvistetaan yrittäjyysosaamista. Yrittäjyyskasvatus ja -koulutus on nostettu alueemme menestyksen edellytykseksi myös Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmassa.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat Pohjois-Savossa sijaitsevat yritykset, yrityksen myyjät ja potentiaaliset ostajat - niin yksityishenkilöt kuin jo yrittäjäasemassa olevat sekä sukupolvenvaihdosta suunnittelevat henkilöt. Ylimaakunnallisen yhteistyön myötä kohderyhmänä ovat myös edellä mainitut kohderyhmät Pohjois-Karjalassa ja muualla Itä-Suomessa.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat Pohjois-Savon yritysneuvontaorganisaatioiden eli kuntien ja kehitysyhtiöiden henkilöstö, kuten yritysneuvojat sekä yksityiset palveluntarjoajat ml. tilitoimistot. Välillisiä kohderyhmiä ovat kaikki yrityskentällä ja yritysten rajapinnassa toimivat tahot kuten oppilaitokset. Lisäksi pohjoissavolaisten yritysten työttömyysuhan alla oleva henkilöstö sekä kunnat, sillä hankkeella turvataan työpaikkojen säilymistä sekä kuntien palvelutarjontaa.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 352 816

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 0

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 436 610

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 0

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Kuopion, Varkauden, Ylä-Savon, Sisä-Savon

Kunnat: Kiuruvesi, Tuusniemi, Siilinjärvi, Rautalampi, Vesanto, Kaavi, Suonenjoki, Kuopio, Tervo, Sonkajärvi, Keitele, Rautavaara, Lapinlahti, Joroinen, Varkaus, Pielavesi, Vieremä, Leppävirta, Iisalmi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 300

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 300

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Jatkis -hankkeen palvelut on suunnattu tasapuolisesti sekä miehille että naisille
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Jatkis -hankkeen palvelut on suunnattu tasapuolisesti sekä miehille että naisille
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, mutta tasapuolisuus huomioidaan toiminnassa.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 5 5
Luonnonvarojen käytön kestävyys tulee varmasti ilmi hankkeen aikana joissakin omistajanvaihdoksissa/ yrityskaupoissa.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 7 5
Ilmastonmuutoksen riskin vähentäminen tulee varmasti ilmi joissakin omistajanvaihdosprosesseissa.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 3 3
Aihe saattaa tulla esille joissakin omistajanvaihdoksissa
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Aihe saattaa tulla esille joissakin omistajanvaihdoksissa
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Ei kosketa hanketta
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 8 8
Aihe saattaa tulla esille joissakin omistajanvaihdoksissa
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 6 5
Aihe saattaa tulla esille joissakin omistajanvaihdoksissa
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 10 10
Kaikki omistajanvaihdokset tukevat kestävää alueen kehittämistä
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 8 8
Aihe saattaa tulla esille joissakin omistajanvaihdoksissa
Liikkuminen ja logistiikka 8 8
Aihe saattaa tulla esille joissakin omistajanvaihdoksissa
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 10 10
Hankkeen maksuton tuki omistajanvaihdoksille edistää varmasti sekä ostajien että myyjien hyvinvointia
Tasa-arvon edistäminen 0 0
Sukupuolsten tasa-arvon edistäminen ei ole hankkeen päätavoite, mutta tasapuolisuus huomioidaan toiminnassa.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 9 8
Yhdenvertaisuuden tukeminen näkyy nimenomaan omistajanvaihdoksissa kasvukeskusten ulkopuolella. Yhdenvertaista on taata palvelut myös pienemmille paikkakunnille eikä vain kasvukeskuksiin.
Kulttuuriympäristö 3 3
Aihe saattaa tulla esille joissakin omistajanvaihdoksissa
Ympäristöosaaminen 7 7
Aihe saattaa tulla esille joissakin omistajanvaihdoksissa

9 Loppuraportin tiivistelmä

-