Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22941

Hankkeen nimi: STEPS - Askelmerkit digiloikkaan

Toimintalinja: 9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.3. Digitaalisten taitojen parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2023 ja päättyy 31.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Pohjois-Karjalan Liikunta ry

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1443277-9

Jakeluosoite: Länsikatu 15 R 1

Puhelinnumero: 0504417327

Postinumero: 80110

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.pokali.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Tomi Pyylampi

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Aluejohtaja

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: tomi.pyylampi(at)pokali.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0504417327

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

STEPS - Askelmerkit digiloikkaan -hankkeessa on tavoitteena, että siihen osallistuvilla seuroilla on vähintään yksi henkilö, joka on saanut peruskoulutuksen yleisimpien yhdistystoiminnassa käytettävien digitaalisten työkalujen käyttöön. Tämä henkilö voi toimia seurassaan ja seutukuntansa seuraverkostossa matalan kynnyksen digitutorina.

Hankkeen aikana selvitetään, mitä digitaalista alustaa seurat, kunnat ja muut sidosryhmät alkavat valmistella käytettäväksi keskinäisessä viestinnässä ja mahdollisesti myös seurojen omassa tiedostonhallinnassa sekä mitä ominaisuuksia alustalta eniten vaaditaan.

Hankkeeseen osallistuvat seurat, kuntien liikuntaviranhaltijat sekä muut sidosryhmät saavat verkostojohtamisen ja viestinnän koulutuksen.

Toimijoita koulutetaan lähtötasoon sopivalla tavalla kouluttaen pääasiassa hybridimallisellakoulutuksella. Hankkeessa työskentelee hankekoordinaattori sekä verkostoasiantuntija.

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pääasiallisena kohderyhmänä ovat Pohjois-Karjalan maakunnan urheilu- ja liikuntaseurat sekä muut kuntien liikuntapalveluita tarjoavat yhdistykset ja niiden aktiivitoimijat. Tavoite on saada mukaan hankkeen kehittämistoimenpiteisiin seurojen työntekijät ja vapaaehtoiset. Lisäksi merkittävä hankkeen kohderyhmä tulee olemaan kuntien liikunta- ja vapaa-aikatoimen henkilöt sekä työllisyyttä edistävät toimijat.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Hyvinvointialue
Seurojen johtokunnat
Seuroissa urheilevat ja liikkuvat
seurojen jäsenet
Seurojen toimialueen väki esim. paremman viestinnän kautta.
Muut seurojen toiminta-alueen yhdistykset

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 52 496

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 35 990

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 57 996

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 39 761

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun, Keski-Karjalan, Pielisen Karjalan

Kunnat: Rääkkylä, Outokumpu, Joensuu, Kontiolahti, Tohmajärvi, Liperi, Lieksa, Nurmes, Polvijärvi, Heinävesi, Juuka, Kitee, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 50

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
Arvioimme perustoimintaamme jokapäiväisessä työssämme. Tasa-arvotyössä pohjaamme toimintamme omaan tasa-arvosuunnitelmaamme.
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Toimintaympäristö on kokonaisuudessaan melko tasa-arvoinen, mutta perinteisimmissä urheilulajeissa aktiivitoimijat ja varsinkin luottamusjohto on yleensä miesvoittoista. Toisaalta tietyissä lajeissa pääpaino on täysin naisissa. Tasa-arvotyössä pohjaamme toimintamme omaan tasa-arvosuunnitelmaamme.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite on saada osaamisen jakamiselle paremmat edellytykset ja se palvelee kaikkia sukupuolesta riippumatta.

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 2 3
Vähentää pitkien matkojen ajelua maakunnassa, kun tiedot voivat siirtyä kootusti verkon yli.
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 1 2
Voi olla vähäinen vaikutus edellisen kysymyksen vastauksen vuoksi.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 1 2
Voi olla vähäinen vaikutus edellisen kysymyksen vastauksen vuoksi.
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 2 3
Voi olla vähäinen vaikutus edellisen kysymyksen vastauksen vuoksi.
Natura 2000 -ohjelman kohteet 1 2
Ei suoraa vaikutusta.
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 1 4
Kun seuratyössä opitaan käyttämään sähköistä viestintää ja yhteistä alustaa, vähenee seurojen omakin painotuotetarve merkittävästi.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei suoraa vaikutusta.
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 6
Hankkeen toteutuessa helpottuu myös toiminen väestöltään vähenevissä maakunnan toimipaikoissa. Pienemmällä vaivalla voidaan tarjota yhteisöille enemmän ja toimia myös muiden paikallisten tahojen kanssa tehokkaammin ja tuottavammin.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 5 8
Hankkeen toteutuessa tällä on erittäin suuri vaikutus yhden toimialan, liikunnan toimijoiden, työhön ja työntekotapaan sekä toiminnan ammattimaistumiseen.
Liikkuminen ja logistiikka 2 4
Liikkumista pyritään tällä alustalla vähentämään vain tarpeelliseen ja hoitamaan suurin osa asioista, koulutuksista ja luvanhakemisista sähköisin välinein.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 2 5
Kun viestintä ja osaaminen paranevat, on harrastajien ja toimijoiden helpompi tuottaa hyvinvointia. Koko yhteisön toiminta kehittyy erilaiseksi ja jo pelkästään uuden opettelu tuottaa uudenlaista sosiaalista toimintaa.
Tasa-arvon edistäminen 3 7
Sähköisellä viestinnällä edistetään tasa-arvoa ainakin maantieteellisesti sekä osallistumisen toimesta. Sähköinen alusta tarjoaa myös epäsosiaalisemmille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua. Fyysinen yhdessä tekeminen voi osalle olla vaikeaa. Myös liikkumisrajoitteiset pystyvät helpommin siirtämään tietoa ja osaamistaan ja jopa tarjoamaan osaamistaan muualle.
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 3 5
Alustan kautta voidaan parhaimmillaan tehdä esimerkiksi kuntatyötä seuratoimijoille tutuksi ja toisaalta annetaan heille järjestöjen vaikuttamisväylät helpommin saavutettaviksi.
Kulttuuriympäristö 1 2
Melko vähäinen vaikutus, mutta seuroille olemme puhuneet kuntien kanssa tästä sellaisena "Pohjois-Karjalan mallina", jota voisi sitten ylpeästi esitellä muualle Suomeen ensimmäisenä maakuntana, jossa kuntien ja seurojen välinen tiedonsiirto on sujuvaa.
Ympäristöosaaminen 1 2
Vastuullisuusasiat ovat joka tapauksessa isossa roolissa, sillä alustan mahdollistamissa järjestöjen tukimuodoissa ne ovat koko ajan kasvamassa.

9 Loppuraportin tiivistelmä

-