Euroopan unioni Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman hankkeen kuvaus

1 Hanke

Hankekoodi: S22946

Hankkeen nimi: Yhdessä kulkien

Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2023 ja päättyy 30.12.2023

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2 Hakijan perustiedot

Hakijan virallinen nimi: Suomen Punainen Risti Savo-Karjalan piiri

Organisaatiotyyppi: Muu järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1072172-5

Jakeluosoite: Kauppakatu 35

Puhelinnumero: 0500322910

Postinumero: 80100

Postitoimipaikka: Joensuu

WWW-osoite: http://www.punainenristi.fi

Hankkeen yhteyshenkilön nimi: Mustonen Minna Johanna

Yhteyshenkilön asema hakijaorganisaatiossa: Vapaaehtoistoiminnankehittäjä

Yhteyshenkilön sähköpostisoite: johanna.mustonen(at)redcross.fi

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 0406458808

Hakijoiden lukumäärä tai tuen siirto -menettely:

3 Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Toimitetaan myöhemmin

4 Hankkeen kohderyhmät

4.1 Varsinaiset kohderyhmät

Pääkohderyhmänä ovat erityisesti työikäiset ja nuoret.

4.2 Välilliset kohderyhmät

Lapsiperheet ja ikäihmiset.

Elinkustannusten nousun ja kriisien myötä ruoka-apua tarvitsevat.

SPR:n periaatteiden mukaisesti apua saavat kaikki tukea, ohjausta ja apua hakevat.

Yhteistyöverkoston toimijat.

Kaupat, leipomot, ravintolat ja elintarviketeollisuuden edustajat.

5 Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 246 298

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 135 357

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 252 298

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 150 397

6 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo

Seutukunnat: Kuopion, Joensuun, Keski-Karjalan, Varkauden, Pielisen Karjalan, Ylä-Savon

Kunnat: Sonkajärvi, Rääkkylä, Outokumpu, Kuopio, Joensuu, Keitele, Nurmes, Varkaus, Ilomantsi

Toteutuspaikan osoite, jos hanke toteutetaan yhdessä paikassa

Jakeluosoite:

Postinumero:

Postitoimipaikka:

7 Hakemusvaiheessa ilmoitettavat arviot hankekohtaisista seurantiedoista

7.1 Osallistuvien yritysten lukumäärä

Suunniteltu: 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0

7.2 Osallistuvien henkilöiden lukumäärä

Suunniteltu: 270

8 Horisontaaliset periaatteet

8.1 Sukupuolten tasa-arvo

Hankkeessa on tehty toimintaympäristön analyysi sukupuolinäkökulmasta: Kyllä
SPR toimintaperiaatteet ohjaavat kaikkea toimintaamme
Sukupuolinäkökulma on huomioitu hankkeen toiminnassa (valtavirtaistaminen): Kyllä
Kaikkia kohdellaan tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti ikään tai sukupuoleen katsomatta.
Hankkeen päätavoite on sukupuolten tasa-arvon edistäminen: Ei
Päätavoite osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämien

8.2 Kestävä kehitys

VälitönVälillinen
Ekologinen kestävyys
Luonnonvarojen käytön kestävyys 8 7
Hankkeessa hyödynnetään ruokahävikkiä
Ilmastonmuutoksen aiheuttamien riskien vähentäminen 9 8
Järjestönä teemme ilmastovaikuttamista valtakunnan tasolla. Piirillä on Greenoffice sertifikaatti.
Kasvillisuus, eliöt ja luonnon monimuotoisuus 0 0
Pinta- ja pohjavedet, maaperä sekä ilma (ja kasvihuonekaasujen väheneminen) 0 0
Natura 2000 -ohjelman kohteet 0 0
Taloudellinen kestävyys
Materiaalit ja jätteet 6 6
Hävikkiruokaa hyödynnetään ja jätelajittelu hoidetaan viranomaisohjeistuksen mukaisesti.
Uusiutuvien energialähteiden käyttö 0 0
Ei vaikustusta
Paikallisen elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen 3 3
Hankkeessa toimitaan yhteistyössä paikallisen elinkeinoelämän kanssa.
Aineettomien tuotteiden ja palvelujen kehittäminen 7 7
Hävikkiruuan hyödyntäminen, etätyömahdollisuus.
Liikkuminen ja logistiikka 3 3
Logistiigan toimivuus ja sähköiset palvelut.
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys sekä yhdenvertaisuus
Hyvinvoinnin edistäminen 8 8
Punaisen Ristin toiminnan perusta on hyvinvoinnin ylläpito.
Tasa-arvon edistäminen 9 10
Järjestömme periaatteet noudattavat tasa-arvoa
Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus 8 9
Kuuluu järjestömme perustoimintatapaan.
Kulttuuriympäristö 5 6
Edistämme kulttuurihyvintointia toiminnassamme. Esim. Ryhmätoiminnat ja tapahtumat
Ympäristöosaaminen 5 5
Kustannustehokkuus ja ympäristöystävällisyys. Ruokahävikin vähentäminen

9 Loppuraportin tiivistelmä

-