Euroopan unioni

RAKENNERAHASTOTIETOPALVELU

EAKR- JA ESR-HANKKEET SUOMESSA OHJELMAKAUDELLA 2014 - 2020

Vipuvoimaa EU:lta
RR-tietopalvelu 2.0.21 (01.04.2020 09:32)

På Svenska | In English

Rakennerahastotietopalvelu on internet-pohjainen palvelu, jossa voi hakea tietoa Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelmassa 2014–2020 toteutettavista Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeista. Palvelun ylläpitäjänä toimii työ- ja elinkeinoministeriö, joka on rakennerahasto-ohjelman hallintoviranomainen.

Tietojen esittäminen noudattaa lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja lisäksi tietopalvelu täyttää komission asetusten (EU) N:o 1303/2013 115 artiklan ja liitteen XII mukaiset vaatimukset tuensaajien luettelon julkaisemisesta. Allekirjoittaessaan hankehakemuksen tuensaaja on hyväksynyt tietojen julkaisemisen.

Tietoa voidaan hakea joko vapaalla tekstihaulla, eri hakuehtoja käyttämällä tai etenemällä sivun alaosassa olevien rahasto-, ja toimintalinjakohtaisten linkkien avulla. Haun mukaiset hankkeet listautuvat taulukkoon, jonka kautta voi avata kunkin yksittäisen hankkeen kuvauksen. Lisätietoa tietojen hakemisesta löytyy hakuohjeesta. Lisätietoa rakennerahastotoiminnasta löytyy www.rakennerahastot.fi -verkkosivuilta.

KAIKKI, 8241 kpl
EAKR, 6113 kpl ESR, 2128 kpl
Toimintalinjat Toimintalinjat
1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky, 3742 kpl 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, 907 kpl
2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen, 2356 kpl 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen, 772 kpl
6. Tekninen tuki, 15 kpl 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, 446 kpl
7. Tekninen tuki, 3 kpl
Tiedot päivitetty EURA 2014 -järjestelmästä 25.5.2020

EURA 2014 -järjestelmän tietosuojakäytäntö

Saavutettavuusseloste