Euroopan unioni

RAKENNERAHASTOTIETOPALVELU

EAKR- JA ESR-HANKKEET SUOMESSA OHJELMAKAUDELLA 2014 - 2020

Vipuvoimaa EU:lta
RR-tietopalvelu 2.0.22 (11.02.2022 06:07)

På Svenska | In English

Rakennerahastotietopalvelu on internet-pohjainen palvelu, jossa voi hakea tietoa Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelmassa 2014–2020 toteutettavista Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeista. Palvelun ylläpitäjänä toimii työ- ja elinkeinoministeriö, joka on rakennerahasto-ohjelman hallintoviranomainen.

Tietojen esittäminen noudattaa lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja lisäksi tietopalvelu täyttää komission asetusten (EU) N:o 1303/2013 115 artiklan ja liitteen XII mukaiset vaatimukset tuensaajien luettelon julkaisemisesta. Allekirjoittaessaan hankehakemuksen tuensaaja on hyväksynyt tietojen julkaisemisen.

Tietoa voidaan hakea joko vapaalla tekstihaulla, eri hakuehtoja käyttämällä tai etenemällä sivun alaosassa olevien rahasto-, ja toimintalinjakohtaisten linkkien avulla. Haun mukaiset hankkeet listautuvat taulukkoon, jonka kautta voi avata kunkin yksittäisen hankkeen kuvauksen. Lisätietoa tietojen hakemisesta löytyy hakuohjeesta. Lisätietoa rakennerahastotoiminnasta löytyy www.rakennerahastot.fi -verkkosivuilta.

KAIKKI, 11604 kpl
EAKR, 8750 kpl ESR, 2854 kpl
Toimintalinjat Toimintalinjat
1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky, 4559 kpl 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, 1098 kpl
2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen, 2867 kpl 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen, 943 kpl
6. Tekninen tuki, 15 kpl 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta, 544 kpl
8. REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet, 1309 kpl 7. Tekninen tuki, 3 kpl
9. REACT-EU:n ESR-toimenpiteet, 266 kpl
Tiedot päivitetty EURA 2014 -järjestelmästä 4.7.2022

EURA 2014 -järjestelmän tietosuojakäytäntö

Saavutettavuusseloste