Euroopan unioni

RAKENNERAHASTOTIETOPALVELU

EAKR- JA ESR-HANKKEET SUOMESSA OHJELMAKAUDELLA 2014 - 2020

Vipuvoimaa EU:lta
Etusivulle

Haun mukainen hankelistaus: 2895 hanketta

Hankekoodia tai hankkeen nimeä klikkaamalla avautuu hankekohtainen kuvaus. Taulukon tiedot voidaan lajitella nousevaan/laskevaan järjestykseen otsikkoa klikkaamalla. Tiedot voidaan muuntaa toiseen tiedostomuotoon listauksen alaosasta löytyvällä toiminnolla.

Koodi Rahasto Hankkeen nimi Tl Viranomainen Tila Aloituspvm Päättymispvm Toteuttajan nimi Myönnetty EU- ja valtion rahoitus Toteutunut EU- ja valtion rahoitus Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä
A70002 EAKR Sotkamo Vuokatti -masterplan 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2014 31.12.2015 Sotkamon kunta  74 400 74 400 99 200 99 200
A70003 EAKR Mekatroniikan tutkimusverkoston kehittäminen Raumalla, METURA 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 2.9.2014 30.4.2018 TTY-säätiö  380 000 376 557 560 001 556 377
A70004 EAKR Tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoiminnan laajentaminen Etelä-Pohjanmaalla (TIKKA) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Tampereen Yliopisto  140 000 136 834 190 000 185 778
A70005 EAKR Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu osana alueellisten osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittämistä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 4.9.2014 31.12.2016 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  353 462 353 462 516 004 516 004
A70006 EAKR Kainuun ilmastohanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 28.2.2017 Oulun Yliopisto  127 766 127 676 148 266 148 178
A70008 EAKR Ukkohalla-Paljakka starttihanke 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2016 Puolangan kunta  95 712 0 116 222 0
A70009 EAKR 6Aika-strategiatoimisto 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 16.5.2014 31.7.2017 Forum Virium Helsinki Oy  1 533 728 1 403 788 2 289 151 2 105 790
A70010 EAKR Kestävät energiaratkaisut ammatilliseen koulutukseen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä  111 608 111 608 159 440 159 440
A70011 EAKR Kuutoskaupunkien avoin data 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2014 31.12.2017 Tampereen kaupunki  5 008 250 4 439 732 7 475 000 6 740 556
A70012 EAKR SOLARLEAP Varsinais-Suomi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Turun ammattikorkeakoulu oy  293 786 293 053 403 694 413 694
A70013 EAKR SparkUp Portti 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Turun yliopisto  313 939 310 150 438 484 433 395
A70015 EAKR PAKUplus-HERGE - Uusi kiertotalouden teknologia-alusta sähkön ja lämmön tuottamiseksi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  555 300 555 300 900 000 900 000
A70016 EAKR CAMBUS Automaatio 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2016 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  120 999 120 998 199 998 199 997
A70017 EAKR VT 2 - suunta kasvulle 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.12.2017 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy  41 000 0 54 720 0
A70018 EAKR Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.12.2016 Lappeenrannan kaupunki  95 775 93 246 159 625 156 228
A70019 EAKR Resurssitehokkaan kiviaineshuollon ja pohjavesien suojelun avoin kehittämisympäristö laajalle metropolialueelle 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 28.2.2016 Hämeen Maakuntaliitto, kuntayhtymä  70 000 70 000 100 000 100 000
A70021 EAKR Avoimen datan alusta Suomen kasvukäytävän älyliikennejärjestelmälle, Vaihe I 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 8.9.2014 30.11.2015 Hämeenlinnan kaupunki  42 588 42 588 53 234 56 513
A70022 EAKR Arktisen muotoilun osaamiskeskus esiselvityshanke 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 28.2.2015 Lapin Yliopisto  59 719 59 719 79 625 79 625
A70023 EAKR BiNo - Puurakentamisen osaamisen siirto 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.12.2016 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö  250 500 249 516 343 590 343 775
A70024 EAKR Ilmastotorilta eväitä vähähiilisyyteen 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Joensuun kaupunki  306 507 290 548 437 864 415 066
A70025 EAKR Kaivannaisalan kehittämishanke (KAKE) 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.6.2014 31.12.2016 Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy  168 910 168 910 241 301 241 301
A70026 EAKR Sirkkalan energiapuisto-Biotalousosaamisen kehittäminen 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 30.9.2017 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö  210 000 210 000 300 000 300 000
A70027 EAKR MetPro - Metsäbiotalouden tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyön tiivistäminen ja profiilin nostaminen Pohjois-Karjalassa 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Itä-Suomen yliopisto  283 486 276 293 404 981 394 705
A70028 EAKR Aviisi - sanomalehtien kultainen vuosisata uuteen käyttöön 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Helsingin yliopisto  361 667 310 153 441 667 385 853
A70029 EAKR HYTEKS - Hyvinvointiteknologian oppimisympäristön kehittäminen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Etelä-Savon Koulutus OY  253 868 249 069 423 112 415 115
A70030 EAKR RAKLAB 2016 - Phase 1 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 31.12.2015 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  100 991 84 659 134 654 112 877
A70031 EAKR Sirkkalan energiapuisto – Biotalousosaamisen investoinnit, Mobiili puu-CHP 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 31.12.2015 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö  240 000 237 344 343 000 339 204
A70032 EAKR Robottikuntoutuksen kehitysympäristö 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.3.2017 Itä-Suomen yliopisto  141 485 139 029 202 122 198 613
A70033 EAKR DigiBoost - Teollisuuden palveluliiketoiminnan uudet mahdollisuudet 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  215 171 178 636 242 629 201 951
A70034 EAKR Elastisen elektroniikan tutkimus-, osaamis ja innovaatiokeskittymä, EETU 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 2.9.2014 31.3.2018 TTY-säätiö  314 850 304 380 404 809 399 830
A70035 EAKR HYVÄKSI - Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto - Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.5.2018 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  412 625 411 546 572 964 572 964
A70036 EAKR Hygieniasta liiketoimintaa - HygLi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.12.2017 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  318 500 314 361 378 400 383 689
A70037 EAKR SOLARLEAP Satakunta: Systemaattisella prosessilla aurinkoenergialiiketoimintaan 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  315 698 312 293 435 732 434 466
A70038 EAKR Linna Kajaanin kaupungissa 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.11.2015 Metsähallitus  55 000 54 782 71 820 71 542
A70039 EAKR VuoGas Liikenne Osaaminen – biokaasusta liikenteen polttoainetta 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.9.2017 Luonnonvarakeskus  65 718 61 210 137 681 76 513
A70040 EAKR VuoGas Liikenne Investointi – biokaasusta liikenteen polttoainetta 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 1.1.2015 30.9.2017 Luonnonvarakeskus  95 480 0 136 400 0
A70041 EAKR VuoGas Nurmi - Peltobiomassan kuivamädätys 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Luonnonvarakeskus  102 731 102 428 225 000 120 847
A70042 EAKR Pohjois-Karjalan kaivosympäristön luonnontuotteiden ja talousvesien raskasmetallit 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2015 Joensuun kaupunki  50 084 50 066 71 549 71 549
A70043 EAKR ToimintaMALLI yritysten elinkaaristen Ympäristövaikutusten kehittämiseksi (MALLI-Y) 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.10.2017 Suomen ympäristökeskus  219 881 192 401 319 875 279 898
A70044 EAKR Vihreän kasvun keskus 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 30.4.2017 Joensuun Tiedepuisto Oy  622 622 580 899 841 605 799 112
A70045 EAKR SmartHome4E 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Jyväskylän yliopisto  278 937 278 808 398 480 398 296
A70047 EAKR Vihreän kasvun avainteknologiat 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 16.6.2014 15.6.2017 Joensuun Tiedepuisto Oy  473 616 409 605 641 615 564 639
A70048 EAKR Pohjois-Karjalan Teolliset symbioosit 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 31.3.2017 Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy  452 465 415 005 621 533 570 115
A70049 EAKR Etelä-Pohjanmaan lämpöyrittäjyyden osaamiskeskittymän kansainvälistäminen 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Suomen metsäkeskus  105 000 105 000 150 000 150 000
A70050 EAKR Toimialojen väliset yhdistelmäinnovaatiot alueellisen kilpailukyvyn kehittämisessä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2018 Prizztech Oy  282 838 282 084 382 838 401 979
A70051 EAKR SATAHIMA – Kohti hiilineutraalia Satakuntaa – kuntien ja pk-yritysten hiilineutraalien toimintojen ja palveluiden kehittäminen 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2018 Porin kaupunki  463 000 463 000 594 900 594 500
A70052 EAKR Biotalouden tutkijahotelli - tutkimuksen tukipalvelusta biotalouden osaajaverkostojen laajentajaksi 2 Pirkanmaan liitto Peruuntunut 1.3.2015 31.10.2017 Tampereen Yliopisto  0 0 270 896 0
A70053 EAKR Senioriaterioista liiketoimintaa ja elämänlaatua 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.11.2016 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  90 664 84 815 129 520 121 164
A70054 EAKR Kasvua älykkäistä energiaratkaisuista (KÄLY) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymä  151 743 136 436 216 778 194 911
A70055 EAKR Sinisen kasvun mahdollisuudet 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.5.2015 Turun yliopisto  16 649 0 20 812 0
A70056 EAKR Namibian vesijärjestelmät Horizon2020:ssä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 31.8.2015 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  16 000 16 000 20 000 20 000
A70057 EAKR T3K, Tuotteita, tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä teknologisilla innovaatioilla 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.12.2017 Huittisten kaupunki  479 994 467 469 599 844 585 744
A70058 EAKR Teollisuuden uudistumis- ja kilpailukyky - Uudet liiketoimintamallit verkostoissa (TEUVO) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.9.2018 Turun yliopisto  626 482 595 536 963 818 916 209
A70059 EAKR NdFeB magneettien kierrätys 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 30.9.2017 Prizztech Oy  154 000 148 472 192 720 184 902
A70060 EAKR Vesilämpöakku-esiselvitys 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2015 Vaasan yliopisto  7 533 7 533 11 927 11 927
A70061 EAKR Automaatio ja mittaustekniikan tarpeet kaivoksissa louhinnasta primäärimurskaukseen 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  94 369 93 109 117 962 116 387
A70062 EAKR Sodankylän arktinen puurakentaminen - SAP 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.12.2016 Sodankylän kunta  130 431 100 726 180 831 141 216
A70063 EAKR Allegro Living Lab 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.5.2017 Centria ammattikorkeakoulu Oy  204 710 193 707 341 186 322 848
A70065 EAKR Energy Innovation & Entrepreneurship Forum (EIEF) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 3.9.2014 30.9.2015 Vaasanseudun Kehitys Oy  43 728 43 728 72 880 72 880
A70066 EAKR WasaLabs-analyysilaboratoriot 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2015 Vaasan yliopisto  31 176 27 313 44 776 40 343
A70067 EAKR Tehokkuus yksityisen ja julkisen sektorin rajapinnoilla 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2016 Turun yliopisto  20 000 20 000 25 000 25 000
A70068 EAKR Poronhoidon paikkatiedot ja työkalut maankäytön suunnitteluun (TOKAT) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Suomen ympäristökeskus  426 189 425 566 583 821 582 966
A70070 EAKR Mikroyritysten kasvualusta 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.11.2018 Oulun Yliopisto  693 000 685 947 964 100 957 112
A70074 EAKR GAHWA Games and Apps for Health and Wellbeing 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Cursor Oy  740 198 557 845 1 057 427 796 922
A70075 EAKR South-East Leveraging Livelihood 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 30.9.2017 Cursor Oy  540 743 515 171 772 490 735 958
A70078 EAKR Kymenlaakson energianeuvonta 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2018 Kouvolan kaupunki  127 500 111 477 187 500 169 439
A70079 EAKR Vähähiilisen ja ekologisen talouden osaamiskeskittymä, case: Järvikalaa - NAM! 2 Pirkanmaan liitto Peruuntunut 1.1.2015 31.12.2016 Pyhäjärvi-instituuttisäätiö  0 0 332 866 0
A70082 EAKR Ketterä teollisuus 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.5.2018 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  198 800 193 694 254 400 249 018
A70083 EAKR Julkiset hankinnat innovatiivisen yritystoiminnan edistäjänä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.7.2017 Into Seinäjoki Oy  158 060 125 007 225 800 178 581
A70084 EAKR Pyhäjärvi-instituutin kansainvälisten verkostojen kehittäminen 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 31.12.2015 Pyhäjärvi-instituuttisäätiö  13 280 13 280 18 972 18 972
A70085 EAKR Merenkulun ympäristöaiheinen oppimateriaali - kansainvälisen hankkeen valmistelu 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 2.9.2014 30.6.2015 Turun yliopisto  16 250 16 250 20 312 20 312
A70086 EAKR Elintarvikeketjun kilpailukyvyn kehittäminen ja resurssitehokkuus 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.10.2016 Satafood Kehittämisyhdistys Ry  157 558 154 141 187 101 183 043
A70089 EAKR Ainetta lisäävän valmistuksen tki- ja oppimisympäristö (ALVO) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.5.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  162 300 158 307 202 875 197 980
A70090 EAKR METSÄTALOUDEN VESIENSUOJELUN TEHOSTAMINEN BIOSUOTIMILLA -VETU 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  157 490 129 941 217 988 182 856
A70091 EAKR Memory Park Business Plan 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 29.2.2016 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  81 688 79 760 116 697 113 943
A70092 EAKR Biomassan uusien jalostusmuotojen edistäminen 2015 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2015 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  70 000 69 161 100 000 98 802
A70093 EAKR VIM - Veden ja ilman monitorointi ympäristön tilan turvaamiseksi Etelä-Savossa 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  179 276 179 276 256 108 256 108
A70094 EAKR Kaivosvesiosaamisen verkosto - KaivosVV 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2018 Geologian tutkimuskeskus  708 060 708 060 910 934 913 023
A70095 EAKR PET-radiolääketuotannon infrastruktuurin rakentaminen Itä-Suomen alueelle 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  899 680 899 666 2 249 200 2 249 165
A70096 EAKR NMR laitteiston hankinta haastavaan orgaanisen kemian analytiikkaan 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.8.2016 Itä-Suomen yliopisto  641 631 641 631 916 616 916 616
A70097 EAKR Ainetta lisäävän valmistuksen tki- ja oppimisympäristö, Investointihanke (ALVOI) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.5.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  52 500 52 500 75 000 75 000
A70098 EAKR Asiantuntijatalouden kehittämisohjelma (ASKO) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2018 Turun yliopisto  498 897 479 614 831 493 799 355
A70099 EAKR Kansainvälinen huipputietämys Satakuntaan yliopistokoulutuksen ja elinkeinoelämän edistämiseksi - KASKU 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 3.9.2014 31.12.2017 TTY-säätiö  498 598 498 065 712 282 712 282
A70100 EAKR InnoVapriikki - ideaverkostot innovoimaan ja toteuttamaan pohjoisessa Keski-Suomessa 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 19.1.2015 30.4.2020 Kehittämisyhtiö Witas Oy  694 979 626 435 886 327 826 759
A70101 EAKR Biotuhkapohjaisten materiaalien hyödyntäminen metsämaiden lannoitteina 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2018 Luonnonvarakeskus  402 594 402 594 509 831 509 831
A70103 EAKR CLT -rakenteiden tutkiminen ja kehittäminen 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.8.2016 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia  25 294 25 064 33 725 33 418
A70105 EAKR Lapin AMK:n energia-alan toimenpideohjelma 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2014 31.12.2016 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  144 311 140 791 180 390 175 990
A70106 EAKR FutureFOXstudio 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2017 Centria ammattikorkeakoulu Oy  129 955 129 955 194 931 194 932
A70107 EAKR Satakunnan turvallisuusalan tutkimuksen ja osaamisen verkosto - SATTUKO 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 30.9.2018 TTY-säätiö  257 075 248 981 367 250 355 686
A70111 EAKR Tuotantolähtöisen opetuksen kokonaisuuden hallinta teollisen internetin avulla 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.8.2017 Ylä-Savon ammattilisen koulutuksen kuntayht.  70 689 70 689 94 253 94 253
A70112 EAKR JYVSECTEC Center 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.4.2018 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy  787 502 787 502 1 125 004 1 125 004
A70113 EAKR ÄLYKÖ-Itä-Suomen maa-alueiden ja Saimaan vesistöalueen öljyn ja vaarallisten aineiden varastoinnin ja kuljetusten ympäristöriskien älykäs minimointi ja torjunta 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 28.2.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  286 490 285 169 394 270 399 883
A70114 EAKR Cemis -kehittämisohjelma 2015 -2016 Cemis-Oulu - MiKeDeKa 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Oulun Yliopisto  1 476 018 1 468 372 2 108 597 2 097 674
A70115 EAKR CEMIS 2015-2016 ohjelma - MIKES (VTT Oy) - Virtausmallinnuksen sekä UWB ja impulssitutkatekniikkaan perustuvan monitorointialustan kehittäminen 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  173 448 163 583 235 283 224 465
A70116 EAKR Kainuun kaivosalan aktivointihanke 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.3.2018 KAINUUN ETU OY  525 000 507 207 675 000 651 886
A70117 EAKR Uudet Wild Taiga alueet 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 16.2.2015 15.11.2017 Idän Taiga ry  315 244 315 198 345 244 345 198
A70119 EAKR Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Wirma Lappeenranta Oy  311 711 285 321 445 301 407 601
A70120 EAKR CLT-sertifiointi ja testilaboratorio 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.8.2016 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia  100 023 100 023 142 890 142 890
A70122 EAKR Tuotantolähtöisen opetuksen kokonaisuuden hallinta teollisen internetin avulla, investoinnit 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 2.2.2015 31.8.2017 Ylä-Savon ammattilisen koulutuksen kuntayht.  241 540 229 485 371 600 370 032
A70123 EAKR Järvi-Pohjanmaan Innovaatiokeskus - ketteryyttä, kokeilevuutta ja kansainvälistymistä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.9.2017 Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy  113 197 112 225 156 210 156 049
A70124 EAKR WINDTEK -Maatuulivoimapuistojen käyttö- ja huoltoliiketoiminnan sekä pystytyslogistiikkaratkaisuiden kehittäminen 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.9.2017 Prizztech Oy  210 142 200 894 300 202 286 991
A70125 EAKR Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi (TARMO+) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.12.2017 Ekokumppanit Oy  240 000 237 583 355 000 352 218
A70126 EAKR eDEMVE 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 2.1.2015 30.4.2017 Vaasan yliopisto  158 015 154 908 214 719 211 084
A70127 EAKR Kaivosympäristöstä kansainväliseksi T&K-ympäristöksi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 31.8.2017 Oulun Yliopisto  784 000 770 629 1 070 000 1 056 470
A70128 EAKR Elävä Pori - innovatiivinen yhteisöllinen tiedonmuodostus kaupunkitilan kestävän kehityksen resurssina 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.3.2018 Aalto-korkeakoulusäätiö  364 419 360 145 520 599 514 493
A70129 EAKR Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.7.2018 Tampereen Yliopisto  449 000 449 000 643 645 643 645
A70130 EAKR Biotalouden tutkijahotelli - tutkimuksen tukipalvelusta biotalouden osaajaverkostojen laajentajaksi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.3.2018 Tampereen Yliopisto  189 626 185 906 270 896 265 581
A70131 EAKR Vaahtorainaus - kohti teollisia sovelluksia 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.8.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  696 800 652 200 782 000 735 107
A70132 EAKR Innovaatiojohtaja 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 31.1.2017 Joensuun Tiedepuisto Oy  320 312 300 587 457 590 429 411
A70133 EAKR Metsä oppimisympäristönä – Etelä- Savo yhteisöllisenä metsätiedon avaajana 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Itä-Suomen yliopisto  354 737 343 643 561 228 547 498
A70134 EAKR Luovien alojen monialainen kehittäminen (LUMO) - Verkostoilla monialaisuuteen 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.7.2016 Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy  105 812 102 128 151 160 145 898
A70135 EAKR Bioöljytutkimuksen uusi aikakausi - Infrastruktuurin kehittämishanke 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2015 Itä-Suomen yliopisto  402 600 402 504 671 000 670 840
A70136 EAKR Kestävän hyvinvoinnin strateginen kehittäminen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  329 280 322 735 548 800 537 892
A70137 EAKR Liikettä ja voimaa tuottavien metalliseosten ja niiden sovellusten kehittäminen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  222 614 222 614 289 318 300 620
A70139 EAKR Älykäs automaatio ja teollinen internet 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Centria ammattikorkeakoulu Oy  517 997 515 902 702 998 700 005
A70140 EAKR Pohjoissavolaisen materiaaliteknologian TKI-ympäristön selvityshanke (MaTKI-selvitys) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.6.2015 Itä-Suomen yliopisto  56 000 56 000 70 000 70 000
A70141 EAKR Voimametsistä viherkattoihin - Ekosysteemipalveluista ja ympäristöystävällisestä viherrakentamisesta lisäarvoa matkailuun 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2018 Luonnonvarakeskus  193 528 193 528 253 888 253 888
A70142 EAKR Asiakaslähtöiset kotiruokapalvelut 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2015 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  90 493 90 493 129 276 129 276
A70144 EAKR Kestävää kemiaa vähähiilisen yhteiskunnan luomisessa 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.10.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  275 161 275 161 393 090 393 090
A70146 EAKR Kansainvälisen T&K&I -rahoituksen tason nostaminen Pohjois-Pohjanmaalla KOHO2020 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.11.2017 Oulun Yliopisto  448 001 414 733 640 003 611 957
A70147 EAKR Investointi korkean resoluution kuvantamiseen ja materiaalianalyysiin (STEMMA) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.9.2016 Oulun Yliopisto  62 860 62 860 81 952 81 952
A70148 EAKR Kevyet ja kestävät rakenteet (KeKeRa) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.5.2018 Oulun Yliopisto  630 000 621 128 810 000 801 038
A70149 EAKR Arktisen erikoistumisen ohjelman jalkauttaminen 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 30.9.2015 Lapin liitto  54 000 48 751 60 000 54 167
A70150 EAKR Investointi korkean resoluution kuvantamiseen ja materiaalianalyysiin (STEMMA) (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.9.2016 Oulun Yliopisto  742 140 742 140 967 548 967 548
A70151 EAKR Printocent Pilot Factory upgrade 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.10.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  234 503 234 503 301 503 318 250
A70152 EAKR Tehokkuutta ja laatua biomassoihin perustuvaan liiketoimintaan - Biopooli 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.6.2018 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy  488 928 480 436 614 471 601 105
A70153 EAKR JYVSECTEC Center RGCE 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.4.2018 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy  492 573 492 573 720 145 720 145
A70154 EAKR Vaahtorainaus - kohti teollisia sovelluksia INVESTOINTI 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.8.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  308 340 296 755 366 680 353 885
A70155 EAKR Teollisten sivuvirtojen hyödyntämispotentiaali Etelä-Pohjanmaalla 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.10.2016 Thermopolis Oy  93 104 69 432 133 006 109 002
A70156 EAKR Investoinnit - Biopooli 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.6.2018 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy  150 655 145 692 301 310 294 974
A70157 EAKR Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 28.2.2017 Itä-Suomen yliopisto  498 575 479 592 712 252 685 134
A70158 EAKR Rakennemuutos tulevaisuuden mahdollisuudeksi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 12.1.2015 31.12.2015 Lieksan Teollisuuskylä Oy  36 451 36 451 36 451 36 451
A70159 EAKR Pielisen Karjalan kestävät hankinnat 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2015 Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy  53 786 53 786 76 838 76 838
A70160 EAKR "Auto2020" - Nykyautotekniikan oppimisympäristön rakentaminen 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä  156 716 156 716 223 880 223 880
A70161 EAKR Perunajäte arvotuotteiksi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Oulun Yliopisto  168 000 161 346 211 500 207 674
A70162 EAKR Life City - suomalaisen puurakentamisen kansainvälinen konsepti 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.12.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  259 450 256 860 307 613 336 921
A70163 EAKR Printocent Pilot Factory upgrade (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.10.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  1 050 000 1 048 364 1 350 000 1 415 200
A70165 EAKR Vähähiiliset satamatoiminnot 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.6.2017 Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys  312 723 311 001 489 604 444 855
A70166 EAKR LIIKETOIMINTAMALLIN MUUTOKSELLA KOHTI UUSIA MARKKINOITA 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 30.6.2016 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  250 000 248 946 500 000 497 891
A70167 EAKR Kestävän yrittäjyyden innovaatiot 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.5.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  535 122 532 967 764 460 761 382
A70168 EAKR "TKI-energiakeskittymä - Kädet ja aivot yhdessä" 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Kouvolan kaupunki  198 549 184 358 283 640 263 367
A70169 EAKR InnoPak - Pakkausalan innovaatiokeskittymän kehittäminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Kouvola Innovation Oy  346 096 305 874 494 424 438 873
A70170 EAKR Aviapolis City 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Vantaan kaupunki  399 970 360 868 571 386 515 527
A70171 EAKR Karjalainen kauppamies kansainvälistyy - teollisuuden vireä tulevaisuus 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Joensuun Tiedepuisto Oy  1 119 404 1 056 471 1 636 051 1 559 195
A70172 EAKR Villilä Networks 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.12.2015 Villilä Studiot Oy  15 220 0 19 220 0
A70176 EAKR Virtu.fi -sähköiset palvelut lappilaisille 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 31.8.2017 Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä  470 204 458 466 587 754 573 081
A70178 EAKR Clean Snowmobile Challenge - Arctic Power 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.9.2015 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  67 442 67 442 89 923 105 537
A70179 EAKR SGO:n radiotieteen laboratorion malli innovaatioalustan osana 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.6.2014 31.3.2018 Oulun Yliopisto  322 707 322 707 430 273 430 273
A70180 EAKR Vuokatti-Ruka urheiluakatemian valmennuksen kehittäminen 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.4.2017 Jyväskylän yliopisto  206 157 206 157 295 000 290 503
A70181 EAKR OMS Tutkimuskeskuksen kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2014 31.12.2017 Oulun Yliopisto  659 375 659 375 891 963 901 963
A70182 EAKR Kustannustehokas tuotantoautomaatio (KuTuA) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Oulun Yliopisto  469 002 454 155 600 177 588 665
A70183 EAKR Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2018 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry  258 650 242 706 333 544 302 622
A70185 EAKR Oulu Sote Labs 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 30.6.2017 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  538 242 476 444 947 521 680 634
A70186 EAKR "Auto2020" - Nykyautotekniikan oppimisympäristön rakentaminen (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.6.2017 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä  238 000 238 000 340 000 340 000
A70187 EAKR Talotekniikan tutkimus- ja osaamisympäristöjen kehittäminen – TALOTEK1 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  169 156 161 389 261 927 253 984
A70188 EAKR Energiatehokkaiden taloteknisten ratkaisujen kehittäminen – TALOTEK2 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.1.2017 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  162 000 159 505 232 501 230 001
A70189 EAKR Kestävää kasvua teollisuuden mineraalisista sivuvirroista 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 28.2.2018 Oulun Yliopisto  337 067 328 508 406 525 396 523
A70190 EAKR Kustannustehokas tuotantoautomaatio (KuTuA) (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.12.2017 Oulun Yliopisto  84 000 82 251 117 825 115 629
A70191 EAKR OMS Tutkimuskeskuksen kehittäminen; investointiosio 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 16.2.2015 31.12.2017 Oulun Yliopisto  666 232 658 938 901 760 892 068
A70192 EAKR SGO:n radiotieteen laboratorion investointihanke 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.6.2014 31.3.2018 Oulun Yliopisto  87 885 87 885 125 550 125 550
A70194 EAKR EcoCool 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 29.2.2016 Kemijärven kaupunki  77 000 70 897 100 000 92 284
A70195 EAKR Virtuaalimetsä 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 19.9.2017 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  314 848 314 847 419 796 419 796
A70196 EAKR Smart Energy Demo - Arctic Power 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.8.2017 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  153 083 148 833 204 110 198 444
A70197 EAKR PAKKAAMO 2020 - LÄHI- JA LUOMURUOKAPAKKAAMISEN DEMONSTROINTI- JA PILOTOINTIYMPÄRISTÖ 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 28.2.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  683 758 654 059 869 675 834 374
A70202 EAKR Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kärkihanke 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.7.2018 Oulun kaupunki  7 725 689 7 588 878 11 530 879 11 326 682
A70203 EAKR LAPIN SOTE-SAVOTTA - Sote-palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 31.8.2017 Lapin liitto  1 042 992 1 017 745 1 504 960 1 273 895
A70204 EAKR AktiVoi 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.8.2018 Jyväskylän yliopisto  549 500 547 737 745 750 743 869
A70206 EAKR Teollinen internet liiketoiminnan tukena 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.5.2018 Centria ammattikorkeakoulu Oy  408 768 408 768 556 954 558 954
A70207 EAKR PihviPerho starttaa -kehittämishanke 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.9.2016 Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä  56 000 42 811 80 000 61 158
A70209 EAKR Biomassan uudet tuotantoprosessit ja tuotteet 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  387 604 379 789 553 720 542 555
A70211 EAKR Tuottava hajautettu lähienergia 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2018 Iin Micropolis Oy  300 000 293 973 413 400 407 268
A70212 EAKR Vähähiilisyydestä kilpailuetua kunnille 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Iin Micropolis Oy  345 000 343 578 493 000 491 227
A70216 EAKR Satakunnan matkailuelinkeinon kansainvälisten verkostojen ja kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.4.2016 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  16 000 16 000 20 000 20 000
A70217 EAKR Koodausosaaminen yhteiskunnan menestystekijänä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.12.2015 TTY-säätiö  20 000 16 001 24 999 20 000
A70218 EAKR Optimointi horisontissa 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 16.2.2015 31.5.2015 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  15 872 15 872 19 840 19 840
A70219 EAKR Biojalostuksen resurssiälykäs demonstraatioympäristö Pohjois-Savo (BioDemoverstas Pohjois-Savo) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2018 Itä-Suomen yliopisto  355 276 345 319 507 538 493 314
A70220 EAKR Health Game Lab - innovatiivisten ratkaisujen tukena terveys- ja hyvinvointialalle 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.5.2018 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  279 532 265 617 399 332 379 453
A70221 EAKR SmokeBox 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.4.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  108 281 108 198 154 687 154 569
A70230 EAKR Pikaduuni - palvelu 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.9.2014 31.12.2015 SIJAISHALTIJA OYC/O SOLINUM  6 170 6 170 6 170 6 170
A70231 EAKR NWD Technologies, NWD 2014-kehittämishanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.3.2014 30.4.2015 NWD TECHNOLOGIES OY  12 850 12 850 12 850 12 850
A70233 EAKR TUOTEBRÄNDIN JA KANSAINVÄLISTYMISVALMIUKSEN KEHITTÄMINEN 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.1.2014 31.12.2016 AB SARINS BÅTAR OY  184 000 180 522 184 000 180 522
A70244 EAKR Tuotannollisen toiminnan Uusi Aalto -ÄRM hanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.9.2014 30.6.2016 OULUN KAUPUNKIBUSINESSOULU LIIKELAITOS  236 460 232 589 236 460 332 272
A70245 EAKR Pikatestauksen valmistusmenetelmien ja näytteiden käsittelyn kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.8.2018 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy  553 000 548 900 711 000 710 143
A70246 EAKR Investointihanke/ Biotuhkapohjaisten materiaalien hyödyntäminen metsämaiden lannoitteina 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Luonnonvarakeskus  61 377 58 975 87 680 84 249
A70247 EAKR Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Pohjanmaalla 3 (POSKI 3) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2015 28.2.2017 Pohjois-Pohjanmaan liitto  306 223 287 540 507 175 415 641
A70248 EAKR PihviPerho starttaa -investointihanke 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.9.2016 Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä  14 000 8 402 20 000 12 003
A70249 EAKR Vähähiilisen ja ekologisen talouden osaamiskeskittymä, case: Järvikalaa - NAM! 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Pyhäjärvi-instituuttisäätiö  258 896 258 896 332 866 332 866
A70250 EAKR INKA - Energy Lab 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.6.2014 31.10.2017 Vaasan Yliopisto  2 348 640 2 348 640 2 448 600 2 448 600
A70251 EAKR INKA - Biomassa CHP teknologian kehitys globaaleille markkinoille 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Itä-Suomen yliopisto  135 000 100 083 142 575 105 699
A70252 EAKR Elintarviketalouden uudet prosessit – arvopohjaisuuden liittäminen osaksi tuotantotaloudellisesti opti-moituja prosesseja ja palveluja 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  136 000 111 062 146 400 119 412
A70253 EAKR INKA EAKR Laiteläheinen tietoturvateknologia ja sovellutusmahdollisuudet, LaiTSo 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 1.7.2016 Jyväskylän yliopisto  331 650 331 650 354 500 364 500
A70254 EAKR INKA - Älykäs valaistus ja lämpöviihtyvyys muistisairaiden asumisen ja hoivapalvelutuotannon tukena - VALMUSKA 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 2.6.2017 Oulun Yliopisto  72 000 66 024 76 000 71 360
A70255 EAKR INKA - Co-creative snacks - pelillisyys välineenä välipalatuotteiden kehitykseen 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.9.2017 Vaasan Yliopisto  285 300 272 175 289 380 274 888
A70256 EAKR INKA - Comprehensive development of nearly zero-energy municipal service buildings (COMBI) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2018 Tampereen korkeakoulusäätiö sr  1 047 000 1 047 000 1 325 276 1 264 699
A70257 EAKR INKA - Co-creative Snacks -pelillisyys välineenä välipalapalatuotteiden kehitykseen 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.9.2017 Turun yliopisto  505 800 505 800 505 802 505 802
A70258 EAKR INKA - Ulkoilman laatuun ja väestön terveyteen liittyvän uusimman osaamisen ja innovaatiotoiminnan vauhdittaminen (INKA-ILMA/EAKR) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  162 000 162 000 172 000 172 000
A70259 EAKR INKA - Comprehensive Development of Nearly Zero-Energy Municipal Service Buildings (COMBI) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr  191 000 189 235 241 765 237 391
A70260 EAKR INKA - SmartResearch 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Turun ammattikorkeakoulu Oy  341 000 341 000 359 500 362 608
A70261 EAKR INKA - SmartResearch 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Åbo Akademi  351 000 336 441 370 488 355 186
A70262 EAKR INKA-ILMA/EAKR 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2017 Ilmatieteen Laitos  180 000 180 000 185 000 185 000
A70263 EAKR Removal of heavy metals from industrial and urban sludge by coupling bioleaching with enhanced electrochemical technologies 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  409 500 392 450 442 000 442 000
A70264 EAKR INKA - Metsätilojen vuokrauksesta omaisuudenhoidon kokonaispalvelu 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2017 Itä-Suomen yliopisto  182 000 180 226 192 920 190 391
A70265 EAKR GeoSorbents 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 1.1.2017 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy  253 932 217 876 278 932 242 876
A70266 EAKR INKA-Wind Turbine Sound Modelling and Measurements (WindSoMe) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.3.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  135 000 133 741 138 000 136 741
A70267 EAKR Serious Gaming Research Lab 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.5.2016 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy  387 539 311 539 429 599 328 654
A70268 EAKR INKA - Optimaaliset sademittaukset kaksoispolarisaatiosäätutkalla (OSAPOL) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Ilmatieteen Laitos  395 993 395 993 424 653 426 308
A70269 EAKR Terveyttä edistävä moniaistinen ruokaympäristö 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.7.2017 Turun yliopisto  138 000 133 915 149 088 149 053
A70270 EAKR Elintarviketalouden uudet prosessit 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Turun yliopisto  136 000 136 000 146 400 146 400
A70271 EAKR Application of differential mobility spectrometry for detection of water pollutants 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  441 000 416 441 470 000 449 467
A70272 EAKR INKA - Räätälöidyt ravitsemusratkaisut ikäihmisten ravitsemuksen ja hyvinvoinnin parantamiseen (MAVIRE) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.10.2016 Itä-Suomen yliopisto  342 000 342 000 361 000 361 000
A70273 EAKR INKA - Ulkoilman laatuun ja väestön terveyteen liittyvän uusimman osaamisen ja innovaatiotoiminnan vauhdittaminen (INKA-ILMA/EAKR) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2017 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  180 000 175 225 193 000 188 225
A70274 EAKR 3D mittausten ja mallinnuksen uudet mahdollisuudet 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  447 352 447 202 471 058 470 900
A70275 EAKR INKA-Uudet tekniikat sähköverkon vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.6.2017 Vaasan Yliopisto  280 000 280 000 318 000 316 500
A70276 EAKR INKA - My Mobility Factory 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.8.2017 Tampereen Yliopisto  530 000 530 000 589 000 589 000
A70277 EAKR Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.9.2017 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  433 424 433 424 433 424 433 424
A70278 EAKR INKA - Biomassa CHP teknologian kehitys globaaleille markkinoille 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  540 000 540 000 540 000 540 000
A70279 EAKR INKA - Alykäs valaistus ja lämpöviihtyvyys muistisairaiden asumisen ja hoivapalvelutuotannon tukena (VALMUSKA) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 1.6.2017 Itä-Suomen yliopisto  288 000 285 864 304 000 301 864
A70280 EAKR INKA-WindSoMe 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.3.2017 Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi  126 000 126 000 132 750 132 750
A70281 EAKR Unmanned Aerial Vehicles in Mineral Exploration and Mining Operations in the Arctic Areas of Finland (UAV-MEMO) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2017 Geologian Tutkimuskeskus  280 823 280 823 295 482 295 482
A70282 EAKR Elinympäristön Vihreät Materiaalit 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2018 Itä-Suomen yliopisto  700 000 699 697 700 000 699 697
A70283 EAKR Käytöstä poistettujen lujitemuovituotteiden materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2016 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  134 856 126 515 134 856 126 515
A70284 EAKR Rakennetun ympäristön vaikutus terveellisiin ruokavalintoihin 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.7.2017 TTY-säätiö sr  138 000 133 073 149 406 143 016
A70285 EAKR Äärimmäiset sääilmiöt toiminnan mahdollistajana 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.10.2016 Lapin Yliopisto  135 000 135 000 143 002 143 002
A70286 EAKR Energiatehokkuuden parantaminen valaistuksessa 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.4.2017 Itä-Suomen yliopisto  332 499 330 181 374 897 371 844
A70287 EAKR Äänimaiseman vaikutus ruuan valintaan ja tilan viihtyvyyteen 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.7.2017 Taideyliopisto  134 000 133 311 145 124 144 434
A70288 EAKR Tutkimus tieliikenteen taukopaikkojen hyvinvointivaikutuksista ja liikunnallisten palveluiden kehittämismahdollisuuksista 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2017 Lapin Yliopisto  135 000 132 935 142 501 140 320
A70289 EAKR INKA - Comprehensive development of nearly zero-energy municipal service buildings (COMBI) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2018 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  200 000 197 047 247 959 246 413
A70290 EAKR EFCONE - Energiatehokkaat elementtiratkaisut arktisissa olosuhteissa 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  251 646 240 735 256 325 244 169
A70291 EAKR Uudet geopolymeeripohjaiset vedenkäsittelymateriaalit (GeoSorbents) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Peruuntunut 1.1.2015 31.12.2016 Oulun Yliopisto  0 0 68 529 0
A70292 EAKR INKA - Älykäs valaistus ja lämpöviihtyvyys muistisairaiden asumisen ja hoivapalvelutuotannon tukena - VALMUSKA 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.5.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  432 000 422 894 461 000 451 315
A70293 EAKR Energiatehokkuuden parantaminen valaistuksessa - Enete 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.4.2017 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy  368 147 368 147 411 974 411 974
A70294 EAKR INKA WindSoMe 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  126 000 116 557 138 750 129 508
A70295 EAKR Unmanned Aerial Vehicles in Mineral Exploration and Mining Operations in the Arctic Areas of Finland (UAV-MEMO) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Lapin Yliopisto  58 610 57 525 61 669 60 461
A70296 EAKR INKA-WindSoMe 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.3.2017 Vaasan Yliopisto  229 500 224 723 240 500 235 723
A70297 EAKR INKA EAKR Cyber Security Situational Awareness in Organizations 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 2.7.2016 Puolustusvoimat  112 000 112 000 112 000 112 000
A70298 EAKR INKA - Digitaaliset biopankit 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.5.2017 Oulun Yliopisto  450 000 443 540 486 625 478 822
A70299 EAKR INKA - Ulkoilman laatuun ja väestön terveyteen liittyvän uusimman osaamisen ja innovaatiotoiminnan vauhdittaminen 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2017 TTY-säätiö sr  162 000 162 000 172 000 172 000
A70300 EAKR Terveyttä edistävä moniaistinen ruokaympäristö 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.7.2017 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  89 000 65 905 95 893 71 047
A70301 EAKR Reaktoritekniikkaan perustuvat uudet prosessit,prosessikemikaalit ja (rainattavat)biotuotteet - Reaktek 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.3.2015 28.2.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  443 909 424 950 443 909 424 950
A70302 EAKR INKA-Uudet tekniikat sähköverkon vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.6.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  280 000 280 000 316 258 316 258
A70303 EAKR INKA - SmartResearch 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Oulun Yliopisto  81 000 78 316 85 500 82 690
A70304 EAKR Vapaamuotoinen optiikka prototyypeistä tuotantoon 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Itä-Suomen yliopisto  540 000 501 554 570 000 527 282
A70305 EAKR INKA EAKR Hardware Rooted Security - TUT 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2016 TTY-säätiö sr  157 500 157 500 166 500 165 883
A70318 EAKR JT-rikastamon kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.3.2014 31.12.2016 TAPOJÄRVI OY  560 800 551 732 560 800 551 732
A70338 EAKR Putkisto- painelaiteliiketoimiman kehittämishanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.4.2014 31.8.2015 PJ-METALLI OY  97 810 70 044 97 810 70 044
A70346 EAKR Internet-liiketoimintamallien uudistaminen sekä jatkuva innovointi DevOps- ja Lean Startup- menetelmien avulla. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.10.2014 31.5.2016 ELBIT OY  86 000 61 645 86 000 61 645
A70353 EAKR Kairaputkien käsittelyjärjestelmän kehittäminen maanalaiseen kairakoneeseen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.1.2014 30.9.2015 ARCTIC DRILLING COMPANY LTD OY  174 900 170 169 174 900 170 169
A70356 EAKR Ikäihmisille suunnatun konsultoivan kotikäynti -palvelun sähköistäminen ja siihen liittyvän sähköisiin lomakkeisiin perustuvan testiympäristön rakentaminen 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.9.2014 31.5.2015 MIKKELIN KUNTOPALVELU, AVOIN YHTIÖ  15 660 15 660 15 660 15 660
A70357 EAKR Teräsprofiilisaha 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.6.2014 30.6.2015 OVIRA OY  15 260 14 651 15 260 14 651
A70358 EAKR Maestro Business Music 2.0 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.5.2014 27.5.2017 VIIHDEVÄYLÄ OY  36 070 36 070 36 070 36 070
A70362 EAKR Toiminnankehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.8.2014 30.9.2015 KAINUUN LASTU OY  26 560 13 604 26 560 13 604
A70365 EAKR TactoTek pilottituotannosta massatuotantoon 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.7.2014 28.2.2017 TACTOTEK OY  344 020 336 749 344 020 336 749
A70369 EAKR Ruostumattoman kokonaisuuden tuotannollistaminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.10.2014 31.7.2016 PYHÄJOEN TERÄSPINTA OY  42 700 29 809 42 700 29 809
A70379 EAKR Turbo Boost 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.4.2014 24.4.2016 RAKENNUS- JA METSÄPALVELUT PETÄJÄJÄRVI OYKOTAMOTOR  12 760 12 641 12 760 12 641
A70409 EAKR Solar 2016; uusien auringon- ja näkösuojatuotteiden kehitys ikkunoihin sekä oviin. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.11.2014 31.3.2017 SOLAR KAIHDIN KY  83 250 47 219 83 250 47 219
A70415 EAKR Kenttäkelpoisten prototyyppien valmistus 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.11.2014 30.4.2015 GRAINSENSE OY  22 220 16 469 22 220 16 469
A70419 EAKR CEMIS 2015-2016 Jyväskylän yliopisto. Liikunta- ja hyvinvointiteknologioiden palveluliiketoiminnan kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOLIIKUNTABIOLOGIAN LAITOS  131 200 131 165 164 000 163 957
A70420 EAKR CEMIS 2015-2016 KAMK - Teknologiansiirtopalveluiden kehittäminen ja demonstrointi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY  339 190 338 116 423 998 422 647
A70421 EAKR KATI Kasvu ja Kehitys 2014-2016 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.11.2014 30.4.2016 OY KATI AB  180 000 157 292 180 000 157 292
A70431 EAKR Yrityksen liiketoiminnan tuotepalvelun kehittämishanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.11.2014 31.12.2015 PROJANT OY  41 400 35 033 41 400 35 033
A70439 EAKR keskiöporaus laite metalliteollisuuteen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.11.2014 31.12.2017 PRO ELLI OY  12 500 12 229 22 500 12 229
A70441 EAKR Planrayn Kansainvälisen Kilpailukyvyn Kasvatus (P3K) projekti 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.12.2014 1.11.2016 PLANRAY OY  362 380 361 437 362 380 361 437
A70455 EAKR Viljan säilöntäkoneen tuotekehityshanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.12.2014 31.12.2017 PARKONE OY  34 200 30 821 34 200 30 821
A70471 EAKR Black Donuts akatemia 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.12.2014 31.12.2016 BLACK DONUTS ENGINEERING OY  124 250 124 250 124 250 124 250
A70480 EAKR Jarrutestausjärjestelmien kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.12.2014 31.12.2016 DYMATRONIC OY  19 500 19 500 19 500 19 500
A70498 EAKR (LOGIAL) Logistiikan valvontajärjestelmä 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2014 31.12.2015 LAMESA OY  21 491 10 121 21 491 10 121
A70504 EAKR SUOSIO -palvelutuotteen kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.2.2015 31.12.2015 MAINOSTOIMISTO KIUAS OYSEVEN-1  23 190 21 297 23 190 21 297
A70517 EAKR Riista- ja valvontakameran etäohjaussovelluksen kehittäminen älypuhelimiin sekä kokonaan uuden riista- ja valvontakameramallin kehittämistyön esiselvitys 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.5.2014 31.8.2015 KARTANOKUVA OY  29 320 25 025 29 320 25 025
A70532 EAKR SME BI 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.12.2014 30.6.2016 INVENCO OY  52 570 40 200 52 570 40 200
A70537 EAKR HybWeld 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.5.2015 28.2.2017 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  198 000 177 593 209 000 195 304
A70538 EAKR Repolarin pihkanpuhdistuslaitoksen tila- ja laiteinvestoinnit sekä tuotantomenetelmien kehitys 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.3.2014 30.6.2016 REPOLAR OY  80 220 26 979 80 220 26 979
A70543 EAKR Sustainable Boreal Biorefinery 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.12.2014 31.12.2015 SUOMEN METSÄKESKUS  202 160 202 160 242 160 252 707
A70545 EAKR Nordic Semiconductor Finland LTE IoT Development 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.2.2015 31.12.2017 NORDIC SEMICONDUCTOR FINLAND OY  1 050 000 412 960 1 050 000 412 960
A70547 EAKR Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Suunnitelma kilpailukyvyn lisäämiseksi Mikkelin keskustassa pyöräilyn ja kävelyn avulla 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.4.2016 Mikkelin kaupunki  76 860 76 860 109 800 111 937
A70548 EAKR Metaoppi, metallialan oppimisympäristön kehittäminen (kehittämisosa) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2016 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä  98 124 98 124 133 118 133 429
A70549 EAKR Hajautetun biokaasutuotannon kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.9.2018 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä  259 140 252 892 370 200 361 274
A70554 EAKR Kyberturvallisuusosaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.9.2018 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  502 805 494 344 761 832 706 204
A70555 EAKR Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (Välke) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.7.2017 Suomen ympäristökeskus  333 339 331 537 501 257 478 424
A70559 EAKR Co-Design Bay - Suunnittelupalveluverkostojen yhteistyöalustan toimintamallin kehittäminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.11.2016 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  149 912 147 536 214 160 210 766
A70560 EAKR Valkuaisosaamiskeskuksesta ratkaisuja Hämeen valkuaisomavaraisuuteen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  213 697 182 891 305 284 261 274
A70561 EAKR REISKA - Resurssitehokkuuden parantamisella tehoja liiketoimintaan 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  625 980 600 857 908 540 858 364
A70562 EAKR Lähiruoasta uutta liiketoimintaa – local street food 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2016 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  61 200 60 484 81 600 80 646
A70565 EAKR Kaivannaisjätteiden hallintamenetelmät 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.5.2015 30.4.2018 Geologian tutkimuskeskus  406 873 406 873 501 247 531 247
A70568 EAKR Avainhenkilön palkkaaminen. Ajoneuvovaakan hankinta ja puutavaraterminaalin varaston rakentaminen. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 2.2.2015 28.2.2016 KAINUUN LÄMPÖHUOLTO OY  45 050 0 45 050 0
A70573 EAKR eCommerce sisälogistiikka -tuotteen kehitys Identoin Celesta-tuoteperheeseen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.3.2015 31.12.2016 IDENTOI OY  46 250 46 250 46 250 46 250
A70577 EAKR Satakuntalainen meriosaaminen nousuun kansainvälisellä vesi- ja hygieniatutkimusyhteistyöllä, "MESI" 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 4.5.2015 29.4.2016 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  16 000 16 000 20 000 20 000
A70581 EAKR Putkihitsausapulaite 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.3.2015 31.5.2016 WELNER OY  15 050 15 050 15 050 15 050
A70587 EAKR PrintoCent Business Development 2015-2017 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  495 128 482 057 639 592 638 963
A70589 EAKR Metaoppi, metallialan oppimisympäristön kehittäminen (investointiosa) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 19.1.2015 31.3.2016 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä  395 849 395 849 537 024 538 798
A70590 EAKR Meripohjolan uudistuva metalli- ja konepajateollisuus 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.8.2018 Raahen kaupunki  1 316 000 1 278 188 1 880 000 1 825 982
A70593 EAKR HCT-puutavarayhdistelmien ajoseuranta- ja stabiliteettitutkimus 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.3.2018 Oulun Yliopisto  244 999 232 398 246 499 238 498
A70594 EAKR Biomassojen energia- ja kustannustehokas esikäsittely osana biojalostuksen arvoketjua (PREBIO) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 28.2.2018 Oulun Yliopisto  375 901 374 289 471 616 471 518
A70597 EAKR EASY MOBILE-HANKE 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.10.2014 31.3.2016 STORAGE IT OY  78 730 68 621 78 730 68 621
A70601 EAKR Energiapuusta enemmän -bioenergialiiketoiminnan kehittämishanke 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Suomen metsäkeskus  153 276 138 248 226 460 202 679
A70602 EAKR BIO-LED, Puun ominaisuuksien mittauksen ja kasvullisen lisäyksen LED-valaistustekniikoiden kehittäminen ja pilotointi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  75 618 71 919 108 026 104 257
A70603 EAKR Biomassaprosessien laboratorio 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2015 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  238 000 237 922 340 000 339 900
A70605 EAKR Männyn sydänpuun uuteaineiden tehokas mittaus ainespuun jalostuksen tueksi (TUIKEPUU) 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 28.2.2017 Luonnonvarakeskus  191 644 179 952 272 000 256 674
A70606 EAKR Kuusen kasvullinen lisäys - kohti tulevaisuuden taimituotantoa 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Luonnonvarakeskus  321 721 287 523 536 201 480 484
A70607 EAKR eTolpan integrointi osaksi globaaleja sähköauton latauspalveluita 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.4.2015 30.12.2015 IGL-TECHNOLOGIES OY  20 800 20 750 20 800 20 750
A70608 EAKR Keski-Pohjanmaan pk-yritysten kansainvälistymisen mahdollisuudet ja edellytykset Kiinan markkinoille - selvityshanke 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.2.2015 31.12.2015 KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY  56 560 56 560 80 800 80 800
A70612 EAKR Sensoridatan tuotteistusprojekti 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.1.2015 30.6.2017 SEASAM OY  56 760 52 290 56 760 52 290
A70613 EAKR Uusiomateriaalien hyötykäyttö Savo-Karjalan kiertotaloudessa 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2015 30.6.2018 Jätekukko Oy  210 000 134 421 270 000 170 459
A70622 EAKR Lapin ammattikorkeakoulun maalämpöpumppulaboratorion akkreditionti 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.4.2015 30.9.2016 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY  47 290 46 199 47 290 58 449
A70623 EAKR LVI-Palvelu Korhosen kasvu- ja digitalisointihanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.2.2015 21.2.2017 LVI-PALVELU KORHONEN OY  30 000 30 000 30 000 30 000
A70628 EAKR Tuotantokapasiteetin lisääminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.9.2014 31.8.2015 LAPIN MAINOSTUOTANTO  4 540 4 540 4 540 4 540
A70633 EAKR 3D Boosti 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 30.6.2017 Sastamalan koulutuskuntayhtymä  439 879 435 362 733 131 725 602
A70634 EAKR VET Baltic Sea NET 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.10.2016 Länsirannikon Koulutus Oy  16 875 16 875 22 500 22 500
A70640 EAKR Indoor Air Rating Service 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.11.2014 1.2.2016 FRESH AIR GLOBAL OY  11 615 3 670 11 615 3 670
A70647 EAKR Thingsee Oy:n liiketoiminnan käynnistäminen ja kansainvälinen kehittäminen. Thingsee-alustan tuotteistaminen ja kansainvälistäminen. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.3.2015 31.12.2016 THINGSEE OY  128 970 71 488 128 970 71 488
A70648 EAKR Uusi tuotantolinja 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.11.2014 30.6.2017 TEHO FILTER OY  74 000 47 125 74 000 47 125
A70650 EAKR Pistotulppien ja -rasioiden kehityshanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 19.2.2015 31.8.2016 REIMAX ELECTRONICS OY  61 350 0 61 350 0
A70655 EAKR Hitsausliitosten ja materiaalien tarkastuslaboratorio (HiMaLa) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2015 31.12.2017 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä  150 500 147 866 215 000 211 237
A70656 EAKR KAAPO- Kaupunki- ja kuntakeskustat pohjoisessa 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2018 Pohjois-Pohjanmaan liitto  385 000 385 000 550 000 550 000
A70657 EAKR Biomassojen energia- ja kustannustehokas esikäsittely osana biojalostuksen arvoketjua (PREBIO, investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.6.2017 Oulun Yliopisto  79 099 79 099 99 384 99 384
A70666 EAKR Toholammin biolaitoksen esiselvityshanke 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.12.2015 Toholammin kehitys Oy  70 000 70 000 100 000 100 000
A70669 EAKR Teknologialla tehoa toimintaan - Wildlife Safaris Finland Oy:n kehittämishanke. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.1.2015 31.3.2018 WILDLIFE SAFARIS FINLAND OY  45 200 45 200 45 200 45 200
A70670 EAKR Meri-Lapin matkailun ja saavutettavuuden älykkäät ratkaisut 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.3.2015 31.5.2017 MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY.  170 760 170 760 214 998 214 998
A70671 EAKR Biorobo 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.4.2015 31.5.2016 PROMETEC SOLUTIONS OY  70 460 48 978 70 460 48 978
A70674 EAKR Simulointiympäristöllä uusiä ulottuvuuksia tuotannon automatisointiin 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.5.2018 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU OY  140 880 140 880 199 024 194 900
A70675 EAKR Arviointia ja Avoimuutta pk-yritysten tarpeisiin (AjATar) 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.2.2015 29.12.2017 TTY-SÄÄTIÖPORIN LAITOS  165 650 165 650 256 693 256 693
A70676 EAKR 3D Invest 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.6.2017 Sastamalan koulutuskuntayhtymä  783 900 783 900 1 567 800 1 567 800
A70677 EAKR Hitsausliitosten ja materiaalien tarkastuslaboratorio (HiMaLa)(investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2015 31.12.2017 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä  290 500 290 500 415 000 415 000
A70678 EAKR ARC HV - Selvitys hyötyajoneuvojen ja raskaan kaluston vaatimuksista arktiselle testausympäristölle 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.6.2016 Oulun Yliopisto  70 760 60 063 88 450 75 079
A70679 EAKR Ruokaverstas – Ruokaketjun uusi innovaatioympäristö 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.5.2017 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  107 940 107 908 154 200 154 200
A70680 EAKR MORE (modernin teknologian uudet ratkaisut musiikkiyrittäjyyden kehittämisessä) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2015 30.9.2016 Taideyliopisto  65 758 62 427 99 340 94 308
A70681 EAKR Respa – kaupunkien erityisalueiden uusi yrityskehitysmalli 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.6.2017 Into Seinäjoki Oy  116 060 106 831 165 800 152 616
A70682 EAKR CoINNO. Palvelukehittämisellä sykettä vapaa-aikasektorille 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 30.6.2017 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  293 539 293 146 419 343 418 781
A70684 EAKR Hyvinvointialan kehittämisalusta ja palveluinnovaatiot 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2016 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  70 000 70 000 100 000 100 000
A70685 EAKR Uutta vetovoimaa energiatehokkaista teräsrakenteista - Valmistavan teollisuuden uudet mahdollisuudet 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2018 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  453 371 453 371 578 866 578 866
A70686 EAKR Kyberturvallisuusosaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen, investoinnit 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.6.2016 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy  77 000 77 000 110 000 110 000
A70692 EAKR Biolaakso II - Kemian ja biotalouden osaamiskeskittymä 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.6.2019 Jyväskylän yliopisto  485 127 484 300 693 037 691 857
A70695 EAKR Ekologistiikasta Etelä-Savon myyntivaltti 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2015 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  46 068 43 606 72 941 69 677
A70696 EAKR Vihreän kemian cleantech-osaamiskärkien kehittäminen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  540 404 540 404 772 007 772 007
A70705 EAKR Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelma 2015 - 2017 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Karelia Expert Matkailupalvelu Oy  1 279 176 1 256 362 1 527 884 1 500 933
A70706 EAKR Oasis StartUp Center 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.5.2018 Joensuun Tiedepuisto Oy  852 740 849 608 1 164 200 1 173 580
A70707 EAKR Niirala - Portti Itään ja Länteen 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.12.2017 Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy  266 000 263 260 351 500 357 191
A70708 EAKR ÄLYKÄS KAUPUNGINOSA RANTAKYLÄ-UTRA - lähiön eko- ja resurssitehokas rakentaminen osana kaupunkikehittämistä 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 30.6.2017 Joensuun kaupunki  276 592 262 182 395 131 374 545
A70709 EAKR Koetoiminnalla liiketoimintaa (KOLA) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.12.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  320 256 304 206 433 771 434 588
A70711 EAKR METVI - Metsäteollisuuden jätevesien energiatehokas esikäsittely 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.7.2015 31.12.2017 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  141 558 138 156 200 541 196 005
A70713 EAKR KymRIS Smart Specialisation in Northern Growth Zone 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy  198 936 198 936 284 194 284 194
A70724 EAKR BioA - Biojalostamokonseptin tuotteistamisesta liiketoimintaan 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 31.3.2017 Cursor Oy  576 184 565 629 823 120 808 042
A70725 EAKR Teolliset symbioosit 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Cursor Oy  246 503 241 265 352 148 344 665
A70729 EAKR TAVIQ Oy ¿ Sijoitussovellus 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.4.2015 8.6.2016 TAVIQ OY  28 200 6 112 28 200 6 112
A70738 EAKR Virtauskentän tomografinen mittaus monifaasivirtauksissa - VITOMIMO 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.6.2017 Itä-Suomen yliopisto  271 971 262 767 278 190 267 963
A70742 EAKR Teollisen internetin laboratorio, kehittäminen Kyberi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.4.2018 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  198 250 194 543 284 080 278 768
A70743 EAKR Kansainvälinen offshore-alan t&k-yhteistyö 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.6.2016 Prizztech Oy  15 960 15 960 19 950 19 950
A70745 EAKR Tuotantopuiston toimintamallin esisuunnittelu Sievi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.6.2016 YLIVIESKAN SEUTUKUNTAYHDISTYS  46 624 44 171 58 280 55 214
A70748 EAKR AkkuSer Oy, Laatu -ja ympäristöjärjestelmien kehitys ja ylläpito 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2015 1.4.2016 AKKUSER OY  28 314 24 051 28 314 24 051
A70749 EAKR Kaupunkiviljelystä resurssitehokasta liiketoimintaa - KIVIREKI 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.12.2017 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  161 569 155 224 243 474 233 913
A70750 EAKR Ruokajärjestelmien uudet digitaaliset ratkaisut - Ideoista ja konsepteista kohti pilotointeja 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 30.6.2017 Into Seinäjoki Oy  119 756 106 412 171 080 152 018
A70751 EAKR Teollisen internetin laboratorio, investointi Tibori 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.12.2016 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  131 750 131 750 263 520 263 520
A70757 EAKR Prosessimineralogisen tutkimusympäristön kehittäminen Outokummussa 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.7.2015 30.11.2016 Geologian tutkimuskeskus  495 000 375 742 900 000 683 168
A70759 EAKR Uuden teknologialla toimivan kokonaisvaltaisen palosuojausjärjestelmän, johon liittyy lähi- ja kaukohälyytys, kehittäminen. Järjestelmään voidaan liittää edullisesti kostutus- ja jäähdytysominaisuudet. 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 22.4.2015 30.9.2017 FRESHWIND OY  53 050 0 53 050 0
A70764 EAKR Koetoiminnalla liiketoimintaa hankinnat (KOLA_invest) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 29.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  56 000 56 000 80 000 80 000
A70765 EAKR Biopolttimen kehitys 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.10.2014 31.8.2017 POLTIN-NELIÖ OY  34 510 12 237 34 510 12 237
A70766 EAKR Taivaanvalkeiden elämys- ja aktiviteettipuisto 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.1.2018 TAIVAANVALKEAT OY  412 150 412 087 987 725 412 087
A70767 EAKR UrPo (Ultimate reporting tool) development for industry use and antenna laboratory modernization project. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.3.2015 30.6.2016 ANTCORE OY  78 750 45 638 78 750 45 638
A70768 EAKR Markkinointiautomatiikan hyödyntäminen aluemarkkinoinnissa 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.5.2015 31.3.2017 LAPIN ELÄMYSTUOTANTO OYHOUSE OF LAPLAND  304 830 303 595 381 040 379 494
A70772 EAKR Ketterä kehityshanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.5.2015 30.6.2016 KAUPPAHUONE HÖYRY OY  19 800 19 800 19 800 19 800
A70773 EAKR Eko luksusmatkailu 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.5.2015 30.6.2016 LUXURY ACTIONLUXURY ACTION  36 500 32 344 36 500 32 344
A70775 EAKR Keskipohjalaisen strategiaosaamisen vahvistaminen (KeStO) 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.10.2018 Jyväskylän yliopisto  209 439 185 879 269 278 265 540
A70776 EAKR KaivoMitta 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 10.8.2015 31.12.2017 Geologian tutkimuskeskus  56 680 21 386 80 972 30 552
A70777 EAKR Aluetalouden tilastoseurannan kehittäminen (ATIK) 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.10.2018 Jyväskylän yliopisto  207 064 206 768 258 833 258 463
A70778 EAKR SKJ kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen ja kasvu 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.2.2015 30.6.2018 SUOMEN KASSAJÄRJESTELMÄT OY  314 390 310 257 314 390 310 257
A70779 EAKR Teollisuuden metallipitoisten sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntäminen METALREC 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.12.2017 Centria ammattikorkeakoulu Oy  256 750 217 249 355 500 294 729
A70780 EAKR LIAK - Uudet litiumioniakkukemikaalit ja valmistusprosessit osana litiumarvoketjua 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.12.2018 Jyväskylän yliopisto  464 541 457 773 597 267 595 605
A70781 EAKR LIOT - Alueellinen IOT Living Lab -ympäristö 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 31.3.2019 Jyväskylän yliopisto  253 510 253 510 316 472 332 327
A70783 EAKR Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistaminen EAKR-viestinnän keinoin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.12.2019 Uudenmaan liitto  92 800 92 800 116 000 116 000
A70785 EAKR LUONNOLLISESTI ULKONA -luonto-, liikunta- ja hyvinvointitoimialan kehittäminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.5.2017 Lasten Liikunnan tuki ry  130 000 130 000 145 000 145 000
A70786 EAKR LUC turvallisuuden ennakoivan TKI-ohjelman rakentaminen 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.9.2016 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  58 509 53 475 78 012 71 300
A70787 EAKR Smart Energy Demo Investments 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.12.2016 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  231 121 231 121 330 173 330 173
A70788 EAKR DATES - DEVELOPMENT OF ARCTIC TESTING ENVIRONMENT IN SODANKYLÄ 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 28.2.2017 Sodankylän kunta  72 660 61 639 93 420 84 555
A70790 EAKR Biokaasutuslaitoksen esiselvityshanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.6.2014 31.12.2015 JAHOTEC OY  43 020 43 020 43 020 43 020
A70791 EAKR Korjausrakennushankkeen viestintäkonseptin kehittäminen 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.5.2015 31.12.2016 HYBRIDIVIESTINTÄ EFFET OY  57 180 57 180 57 180 57 180
A70798 EAKR Wood Innovation Network - Itäsuomalaisten puualan yritysten ja innovaatioverkoston uudistaminen 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.4.2018 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  1 085 211 1 074 970 1 447 392 1 448 469
A70799 EAKR Innovatiivisten ratkaisujen tuotteistus SaaS-markkinapaikoille 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.5.2015 31.3.2016 KWORK INNOVAATIOT OY  35 440 35 440 35 440 35 440
A70801 EAKR Kasvavat ICT-yritykset digitalisoitumisen edistäjinä 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.1.2017 Joensuun Tiedepuisto Oy  175 000 163 077 224 500 212 560
A70802 EAKR Demonstraatioympäristö MIM-teknologian uusiin ja haasteellisiin kokeiluihin 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.8.2017 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö  189 000 189 000 255 500 255 500
A70803 EAKR 158 hehtaaria mahdollisuuksia 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.12.2016 Kontiolahden kunta  209 917 137 342 299 881 205 221
A70804 EAKR Rakennuskivituotannon resurssitehokkuuden kehittäminen - uudet esiintymät, kiveä säästävä louhinta ja kilpailukykyinen jalostus, RARE 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 30.6.2018 Geologian tutkimuskeskus  676 893 662 970 926 990 914 259
A70809 EAKR Älykkään langattoman havainnointiteknologian kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.11.2014 30.6.2016 INTELLES INFORMATICA OY  38 340 38 340 38 340 38 340
A70812 EAKR Puiston kehittämishanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.9.2014 31.12.2017 MAINOSTOIMISTO PUISTO OY  25 090 23 548 25 090 23 548
A70813 EAKR Pelillisyys ja sosiaalinen media palvelutuotteistuksessa 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.5.2015 31.12.2015 REDDO PARTNERS OY  14 120 12 400 14 120 12 400
A70815 EAKR Taito- ja taidepainotteinen opetus teknologistuvissa oppimisympäristöissä 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Itä-Suomen yliopisto  385 973 376 761 563 287 553 174
A70817 EAKR Materiaalit ja ympäristöturvallisuus - strateginen kehittäminen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  344 580 338 393 574 300 563 989
A70819 EAKR Luomuinstituutin jalkauttaminen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Helsingin yliopisto  283 500 254 360 425 500 389 427
A70820 EAKR Uudet suodatinmateriaaliratkaisut vedenpuhdistukseen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.12.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  103 719 103 719 128 173 128 173
A70823 EAKR Kavio Game Brewery 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.11.2017 KAINUUN ETU OY  286 320 282 796 352 900 348 997
A70824 EAKR Happamien sulfaattimaiden aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentäminen, esiselvitys 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2015 29.2.2016 Suomen ympäristökeskus  58 773 58 773 73 466 73 466
A70826 EAKR REILA reittimerkintöjen turvallisuus, pilottialueena Lappi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.8.2018 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  468 916 453 497 669 880 654 165
A70827 EAKR Kaivosvesiä vastaanottavien vesistöjen hallinta ja kunnostaminen (KaiHali) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.12.2018 Suomen ympäristökeskus  597 211 597 211 735 513 735 514
A70828 EAKR Jätteiden lajittelussa syntyvien jätejakeiden materiaalitehokkaan hyödyntämisen edistäminen (LAJIJÄTE) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.12.2016 Oulun Yliopisto  71 308 71 009 83 140 82 787
A70830 EAKR Lean StartUp-menetelmään perustuva kasvuyritysten käynnistys- ja kiihdyttämömalli (ProtomoPro 2.0) 2 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.10.2014 30.6.2017 LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY  400 000 382 617 729 927 698 209
A70831 EAKR Tuotantokapasiteetin lisäys 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.12.2014 31.12.2017 ELCOFLEX OY  181 400 156 581 181 400 156 581
A70833 EAKR Pakuso Oy:n jalostustoiminnan käynnistäminen Sodankylässä. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.8.2014 30.9.2018 PAKUSO OY  59 750 27 437 59 750 27 437
A70837 EAKR MaxTrainer Energiavalmennuspalvelu 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 31.3.2015 30.9.2016 MAXTRAINER OY  48 630 0 48 630 0
A70843 EAKR BiNo - Resurssitehokaat ja älykkäät asumisen ratkaisut -investoinnit, vaihe 2 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.1.2017 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö  143 500 143 500 205 000 205 000
A70844 EAKR MIM-teknologian demonstraatioympäristön investoinnit 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.12.2016 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö  126 000 125 987 180 000 179 981
A70848 EAKR Suomen Euro-Kumin muoviprofiilituotanto 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.4.2015 30.6.2016 SUOMEN EURO-KUMI OY  296 100 188 040 296 100 188 040
A70851 EAKR 5G testiverkko 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 30.4.2018 Oulun Yliopisto  358 400 358 287 504 018 503 859
A70853 EAKR Terveysteknologian Innovaatioekosysteemi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.12.2017 Oulun Yliopisto  273 000 258 505 390 000 369 293
A70860 EAKR Meizi Games Oy:n kehittämistoimenpiteet sekä yrityksen oman Hamsterscape -tuotebrändin kansainvälistäminen ja myynnin kehittäminen. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.11.2014 31.5.2016 MEIZI GAMES OY  55 150 44 833 55 150 44 833
A70862 EAKR Fifty/Sixty - Lisäarvoa energiansäästöstä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.12.2016 Vaasan yliopisto  35 266 35 258 58 776 58 766
A70863 EAKR Aktiivisen energiailma-tekniikan tutkimus ja kehitys-hanke 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.7.2017 Vaasan yliopisto  44 800 10 169 61 100 12 832
A70864 EAKR Aqvacomp luonnonkuidut 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.6.2015 15.10.2016 AQVACOMP OY  125 650 94 741 125 650 94 741
A70865 EAKR RoboCoast - automaation ja robotiikan keskus 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.6.2015 18.8.2017 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU OY  169 890 161 023 242 708 230 035
A70866 EAKR Tuotteiden kehittäminen paremmin soveltuviksi uusille markkina-aloille 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.1.2015 31.12.2016 ACA SYSTEMS OY  172 645 162 759 172 645 162 759
A70867 EAKR Yhteistyöllä yritysaihioita (Y2) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 28.2.2018 Turku Science Park Oy Ab  417 596 398 083 596 567 568 691
A70868 EAKR FISS Varsinais-Suomi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.3.2017 Turun ammattikorkeakoulu oy  98 280 98 279 140 399 140 399
A70870 EAKR Alueelliset järkivihreät innovaatiot 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.10.2018 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  249 922 216 261 373 800 323 454
A70871 EAKR DigiCoach - digivalmiuksien kehittäminen Kanta-Hämeen pk-yrityksissä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2015 30.6.2018 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  221 220 205 302 294 960 273 736
A70872 EAKR A Posse ad Esse 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  210 184 207 855 300 263 296 935
A70873 EAKR Orimattilan Henna – vähähiilisen puutarhakaupungin pilotti 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2017 Orimattilan kaupunki  228 501 210 517 326 429 300 738
A70874 EAKR Yritysvetoinen terminaali, YTE 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.12.2017 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  145 118 141 625 207 312 204 529
A70875 EAKR ArvoUute 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.9.2017 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  315 915 295 421 451 308 425 634
A70876 EAKR CleanAcceptance - vähähiilisyyttä asumiseen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.6.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  226 746 215 622 323 922 308 031
A70877 EAKR BIOINVEST - ELINVOIMAA TEOLLISISTA SYMBIOOSEISTA 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 15.6.2015 30.10.2017 Heinolan kaupunki  140 000 140 000 200 000 200 000
A70878 EAKR ENERGIATEHOKKUUTTA KORJAUSRAKENTAMISEEN 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 15.6.2015 30.10.2017 Heinolan kaupunki  140 000 137 229 200 000 196 042
A70880 EAKR Virtuaalisten käyttöliittymäratkaisujen kehittäminen älylaseille 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.4.2015 31.10.2016 AUGUMENTA OY  34 700 22 417 34 700 22 417
A70882 EAKR 5G testiverkko (Investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 15.6.2015 30.4.2018 Oulun Yliopisto  270 200 270 200 379 982 379 982
A70883 EAKR Rakennustuoteteollisuuden nykytila-analyysi ja kehittämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa ja Keski-Pohjanmaalla 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.3.2016 Centria ammattikorkeakoulu Oy  70 000 70 000 100 000 100 000
A70885 EAKR Mobiilirobotiikka palvelutuotteeksi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.4.2015 31.3.2016 PROBOT OY  15 500 6 659 15 500 6 659
A70886 EAKR Öljy- ja metallipäästöjen jatkuvatoiminen mittaaminen kaivoksissa ja satamissa sekä niiden leviämisen CFD-pohjainen mallintaminen (JaMit) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.8.2017 Oulun Yliopisto  239 770 231 221 324 528 318 315
A70887 EAKR Energiantuotantoyhteisön suunnitteluhanke 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.10.2017 Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä  148 948 135 712 178 948 185 256
A70889 EAKR Hyperpolarisoitu magneettikuvannus - Innovaatioalusta translationaaliseen lääkekehitykseen ja tarkempaan diagnostiikkaan 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.10.2015 30.6.2017 Itä-Suomen yliopisto  245 000 241 893 245 377 242 270
A70890 EAKR Uusia avauksia pk-yrityksille venäjänkielisiltä markkinoilta 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.6.2016 Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy  71 233 71 233 91 792 91 792
A70892 EAKR QuietOn 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.5.2015 31.12.2015 QUIETON OY  80 990 78 789 80 990 78 789
A70897 EAKR EcoSairila 2015-2016 Kehittämisohjelma 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.12.2017 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  175 644 133 802 250 991 191 161
A70898 EAKR Sähköinen arkistointi ja digipalvelut - strateginen kehittäminen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  222 720 206 671 371 200 344 452
A70901 EAKR Vapaa-ajan asumisen kehittäminen Mäntyharjun keskustassa 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 4.5.2015 31.12.2016 Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen kehitys Oy  76 202 76 202 108 860 108 860
A70905 EAKR INKA - Metsätilojen vuokrauksesta uusi metsäomaisuuden hoidon kokonaispalvelu 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.4.2015 1.4.2017 Luonnonvarakeskus  288 000 288 000 304 033 302 033
A70906 EAKR 6AIKA: CityGeoModel- avoin geotietomalli kaupunkeihin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.5.2017 Geologian tutkimuskeskus  201 152 166 801 300 226 248 956
A70907 EAKR Tapahtumatuotannon kehittäminen Koillismaalla 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.1.2016 Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy  40 317 40 317 51 836 51 836
A70915 EAKR LIKELLÄ - kiertävät lähipalvelut lappilaisille 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2018 Rovaniemen kaupunki  258 497 209 743 369 281 299 633
A70916 EAKR VirtuaaliÁilegas 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 10.8.2015 31.8.2017 Utsjoen kunta  40 809 32 117 54 412 42 823
A70917 EAKR EIRA - EISCAT_3D tyyppinen kuvaava tutkavastaanotin digitaalisella keilanmuodostuksella 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.8.2018 Oulun Yliopisto  399 012 399 012 570 017 570 017
A70923 EAKR GEO-SCOUT 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.6.2015 31.7.2017 RADAI OY  29 450 23 621 29 450 23 621
A70924 EAKR Selvitys Pohjois-Pohjanmaan konepajojen automatisointiasteesta 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.8.2016 OULUN AIKUISKOULUTUSKESKUS OY  41 230 37 350 49 480 44 823
A70931 EAKR INKA - Terveysteknologian toimiala liiketoimintana 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.6.2017 Turun ammattikorkeakoulu Oy  171 000 171 000 180 500 180 500
A70932 EAKR INKA - Terveysteknologian toimiala liiketoimintana 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.6.2017 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  99 000 99 000 109 500 109 500
A70933 EAKR INKA - Terveysteknologian toimiala liiketoimintana 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.6.2017 Turun yliopisto  90 000 88 487 95 000 93 319
A70941 EAKR FitWood Oy:n hanke tuotekehitykseen, tuotantomenetelmien kehittämiseen ja kansainvälistymiseen 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.6.2015 31.5.2016 FITWOOD OY  50 000 50 000 50 000 50 000
A70942 EAKR Metallipitoisten hulevesien ja käsiteltyjen jätevesien puhdistustehokkuuden parantaminen luonnonmateriaaleilla (HuJa) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2015 30.9.2018 Oulun Yliopisto  233 000 233 000 288 000 288 000
A70944 EAKR RoboStar 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.9.2015 30.6.2017 PROMETEC TOOLS OY  256 380 255 239 256 380 255 239
A70946 EAKR Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.8.2018 Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto  423 184 375 028 655 015 535 754
A70947 EAKR Työkalun ja prosessin kehitys innovatiivisissa energiatehokkuusinvestoinneissa (TARVE) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.9.2017 Green Net Finland ry  281 842 274 042 401 632 392 192
A70951 EAKR Arktisten merellisten toimintojen osaamiskeskittymä -selvitys 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 28.1.2015 31.5.2016 Kemin Digipolis Oy  40 531 36 178 57 902 51 683
A70953 EAKR Luosto, valoton valaistus. Tähtitaivaan ja Revontulten Näkeminen 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.12.2016 Sodankylän kunta  48 930 27 879 69 900 39 827
A70954 EAKR Puun modifiointimenetelmien kehittäminen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.11.2016 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  219 656 210 210 283 793 271 890
A70955 EAKR Etelä-Savon Uudistuva Teollisuus 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.1.2017 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  332 668 325 065 452 714 436 814
A70956 EAKR Uusia liiketoimintoja linkitetystä datasta (ULLD) 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2017 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  140 606 131 710 190 867 180 781
A70957 EAKR Savonlinna Smart Demonstrations (SMD)– älykkäiden anturointien, toimilaitteiden ja monitorointien ratkaisut energia-,kaivos- ja prosessiteollisuudessa 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  279 863 266 846 347 807 331 290
A70958 EAKR Biotestauksen uudet menetelmät ja toiminnan tuottavuus 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.5.2015 30.6.2017 BIOSAFE - BIOLOGICAL SAFETY SOLUTIONS LTD/OY  72 820 47 257 72 820 47 257
A70959 EAKR EP 2015_Lieksa_productivity 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.6.2015 20.6.2019 EARTHPAC OY  320 620 24 299 320 620 24 299
A70961 EAKR Skaalautuva ja markkina-adaptoituva ICT-kokonaiskonsepti markkinakohtaisten hoivapalvelumallien tarpeisiin 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.4.2015 31.12.2016 FASTROI OY  241 620 241 620 241 620 241 620
A70962 EAKR Puuraaka-aineen hyödyntäminen Utajärvellä, Esiselvityshanke (PUUTA esiselvityshanke) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 19.10.2015 Utajärven kunta  79 940 78 075 97 070 97 832
A70963 EAKR Öljyntorjuntavalmiuden parantaminen vihreillä kemikaaleilla (VIKE) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.7.2018 Oulun Yliopisto  208 887 208 887 279 020 280 687
A70964 EAKR Kesämatkailun Master plan 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.11.2016 Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy  224 696 211 201 300 993 287 346
A70965 EAKR 6Aika: Ilmastokatu 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.6.2017 Helsingin kaupunki  553 164 492 836 824 619 730 816
A70966 EAKR 6AIKA: MEDAIA - Median avoimet innovaatioalustat 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 31.10.2017 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  219 719 213 373 327 938 319 072
A70968 EAKR Muotoiluyhteistyön kansainvälistymisselvitys 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2016 Rovaniemen kaupunki  54 660 42 494 91 925 70 985
A70973 EAKR Caml 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.7.2015 28.2.2016 TECHNOVATE OY  5 000 4 590 5 000 4 590
A70977 EAKR Investointeja Itä-Suomeen 2.0 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2015 30.6.2018 BUSINESS FINLAND OY  203 440 161 468 406 893 322 937
A70981 EAKR Profilence Tau -testausjärjestelmän kehitys ja kansainvälistäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.5.2016 PROFILENCE OY  12 670 9 325 12 670 9 325
A70982 EAKR Verkkopohjainen kunnossapito 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.1.2015 30.6.2016 POLARMIT OY  54 375 49 130 54 375 49 130
A70984 EAKR Murroksesta näkyvää menestystä ja liiketoimintaa (kehittämisosio) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2019 Tampereen korkeakoulusäätiö sr  300 000 265 099 703 586 441 830
A70985 EAKR Murroksesta näkyvää menestystä ja liiketoimintaa (investointiosio) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2019 Tampereen korkeakoulusäätiö sr  48 000 47 842 96 000 95 683
A70994 EAKR Pyrolyysiöljyihin perustuvien energiaratkaisujen kehittäminen ja arvioiminen (Pyreus) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 31.12.2017 Itä-Suomen yliopisto  276 063 276 063 392 375 392 375
A70996 EAKR Arktisen aurinkoenergian hyödyntämisedellytykset 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.8.2016 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  49 011 37 260 65 348 49 679
A70997 EAKR Kokkola Industrial Symbiosis System, KISS 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2015 31.8.2018 Centria ammattikorkeakoulu Oy  338 692 338 692 411 132 411 632
A71002 EAKR Export - koulutusviennin kehittäminen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.12.2017 Etelä-Savon Koulutus OY  106 378 100 054 177 298 166 758
A71003 EAKR Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 29.2.2016 Helsingin yliopisto  59 400 59 400 99 000 99 000
A71004 EAKR Tuotannon kehitys ja kilpailukyvyn kasvatus projekti, lyhenne TUTKA-projekti 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.3.2015 31.12.2016 ELEKTROVAL OY  338 100 338 046 888 100 338 046
A71005 EAKR 6AIKA: Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihanke 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.4.2018 Turun kaupunki  5 407 657 5 137 612 8 071 131 7 668 081
A71007 EAKR Kaasurenessanssi - uusiutuviin energialähteisiin perustuva kaasumaakunta (esiselvitys) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 31.8.2016 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy  69 788 69 788 99 697 99 697
A71008 EAKR Ecool 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 30.9.2018 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  267 553 257 121 399 818 388 469
A71019 EAKR KASVUA KV-MATKAILUUN - Vuokatti, Kajaani, Oulujärven alue 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.11.2016 KAINUUN ETU OY  98 000 96 912 100 000 98 896
A71022 EAKR Pasta O'matic 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.7.2015 31.3.2016 POLAR DEVICE OY  18 000 14 666 18 000 14 666
A71024 EAKR Arktisen Teollisuuden Sivuvirrat 2 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.6.2015 30.6.2017 KEMIN DIGIPOLIS OY  119 220 103 952 129 320 107 503
A71027 EAKR SantaPark goes Online 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.8.2015 28.2.2018 SANTAPARK OY  147 733 136 179 147 733 136 179
A71029 EAKR Biojalostuksen arvoketjut 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.12.2017 Jyväskylän yliopisto  608 259 539 043 701 091 619 699
A71030 EAKR Ydinvoimalaitoksen kunnossapidon erityispiirteet 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2016 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  42 780 42 309 57 040 56 412
A71031 EAKR VirtuaaliÁilegas-laitehankinnat 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 10.8.2015 31.8.2016 Utsjoen kunta  29 191 27 319 41 701 39 026
A71034 EAKR Pobi - Porvoon Kilpilahdesta tulevaisuuden bioteollisuuspuisto 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.3.2018 Posintra Oy  296 531 294 018 393 617 390 027
A71035 EAKR LEVARBIO - Levien arvokkaiden biomolekyylien ja biomassan hyödyntäminen ravinnossa, rehuna ja energiana 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2017 Helsingin yliopisto  315 000 307 038 450 000 439 143
A71036 EAKR WOOD - Puuenergian toimitusketju 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 28.2.2017 Cursor Oy  160 904 144 699 229 861 206 712
A71037 EAKR Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut luontomatkailu 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.12.2017 Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy  357 497 352 638 510 710 503 768
A71038 EAKR Arbonautin innovatiiviset ratkaisut à la francaise 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.6.2015 30.6.2016 OY ARBONAUT LTD  70 090 68 116 70 090 68 116
A71041 EAKR Real-time Demand Analytics for Energy and Utilities (RDA) 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.5.2015 30.9.2018 SMA GROUP OY  237 490 235 769 237 490 235 769
A71045 EAKR Tuotteen kehitysprojekti 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.8.2015 31.3.2016 SUOMEN SALPA OY  24 450 24 450 24 450 24 450
A71046 EAKR SCATMAN Next Generation -palvelualusta 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.5.2015 30.6.2016 SCATMAN OY  37 900 26 976 37 900 26 976
A71062 EAKR Laatujärjestelmän rakentaminen eläindiagnostiikkayrityksen tuotantoprosessien ja liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistamiseksi 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.6.2015 31.12.2017 MOVET OY  153 620 151 086 153 620 151 086
A71063 EAKR Smart ICT Competence Center - Selvitys 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.8.2016 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  88 137 88 137 117 517 117 517
A71064 EAKR Lumi arktisena resurssina: Talven kulttuuri, Arktinen muotoilu ja teknologia - Uudet lumi- ja jäärakentamisen innovaatiot 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 30.4.2016 Lapin Yliopisto  63 088 61 616 84 117 82 154
A71068 EAKR Kehityssuunnitelma yrityksen liiketoiminnan uudistamiseksi uuden kehitettävän palvelun ja taustajärjestelmän avulla 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.8.2015 30.6.2016 MEDIAYHTIÖ B105 OY  35 460 29 503 35 460 29 503
A71069 EAKR Turpeen ja suobiomassan käyttö korkean jalostusasteen tuotteissa 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 30.6.2018 Oulun Yliopisto  271 534 269 248 345 407 342 583
A71070 EAKR Biohiili päästöjen vähentäjänä ja lannan arvon kohottajana turkistarhoilla 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 30.6.2018 Luonnonvarakeskus  560 350 530 462 750 500 711 300
A71071 EAKR SafeWine 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.1.2015 30.6.2015 SOINET OY  9 450 9 450 9 450 9 450
A71075 EAKR Laatua ja tunnettavuutta palveluihin, LaTu 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.12.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  265 057 257 417 373 654 366 580
A71077 EAKR Urbaani Puuvaja 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.8.2017 Työtehoseura ry  129 232 120 893 155 272 145 912
A71078 EAKR Helmi Villas Verkosto ¿ hanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.10.2015 31.12.2016 SENIORPOLIS OY  64 920 58 457 92 743 83 513
A71085 EAKR FxBx- mobiilisovelluksen kehityshanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.6.2015 31.10.2015 TOPSPOT MOVE OY  13 560 12 730 13 560 12 730
A71088 EAKR TPA - Tuotannon poikkeama analyysi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 30.9.2018 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  254 459 251 283 326 837 323 011
A71099 EAKR Arktisen alueen kaivosteollisuuden hiilijalanjäljen pienentäminen -esiselvitys 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.3.2017 Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä  43 932 43 932 62 760 62 760
A71103 EAKR 6AIKA: Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 30.9.2017 Tampereen Yliopisto  477 498 270 301 712 680 403 434
A71104 EAKR Ecool, investoinnit 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 31.12.2016 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy  37 800 37 800 54 000 54 000
A71105 EAKR Terminaalitoiminnot energiatehokkaassa puutavaralogistiikassa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 30.6.2017 Metsäteho Oy  145 772 145 772 174 080 176 101
A71107 EAKR On-line Landfill Risk Assessment LARAS 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.9.2015 31.3.2016 LAATUINSINÖÖÖRIT OY  20 315 20 315 20 315 20 315
A71111 EAKR Matkailukalastus Digiaikaan 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 31.12.2018 KAINUUN ETU OY  210 350 202 881 285 050 276 481
A71123 EAKR OURA hyvinvointisormuksen volyymituotannon ylösajon investoinnit ja kehittämistoimenpiteet sekä markkinoille tulo 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.7.2015 31.12.2016 OURA HEALTH OY  255 220 255 220 255 220 255 220
A71126 EAKR Yrityksen kehittämisaskeleet - kilpailukyvyn parantaminen, toiminnanhallinta tietojärjestelmillä ja paremmalla työnjohtotaidolla, tuotantoympäristön modernisointi sekä omien tuotteiden kehittäminen markkinoille 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.6.2015 30.9.2017 JETMASTERS OY  34 220 29 337 34 220 29 337
A71130 EAKR Lämpöpuun valmistusprosessin ja tuotteiden kehittäminen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 30.6.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  175 430 161 030 226 819 208 509
A71141 EAKR Tuotannollisen toiminnan kehittämisen esiselvitys Oulun Eteläisessä (TUTOES) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.5.2016 Oulun Yliopisto  70 001 70 001 100 000 100 000
A71142 EAKR FORLEAP-Metsäbiomassan sivuvirroista uusia tuotteita 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2015 30.6.2019 Luonnonvarakeskus  359 272 354 396 598 787 591 616
A71143 EAKR 6Aika: Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2015 28.2.2018 Oulun Yliopisto  465 123 415 468 694 216 620 105
A71145 EAKR Puurakenteiden kehittäminen ja tuotteistaminen, PUUKET 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 30.6.2018 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia  187 200 174 909 251 051 213 335
A71147 EAKR Beta-tuotteen kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2015 31.12.2015 VISUALLIGENT OY  11 380 7 591 11 380 7 591
A71148 EAKR Puun modifiointilaitteiston kehittäminen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2016 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  175 000 175 000 230 000 230 000
A71150 EAKR LAO3D 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.7.2018 Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä  337 738 317 368 450 318 423 159
A71162 EAKR Iijoen otva 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.10.2015 14.10.2018 Pohjois-Pohjanmaan liitto  709 200 682 354 827 332 799 353
A71168 EAKR Kansainvälistymisen kartoitus 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.7.2015 31.12.2016 SPEKTIKOR OY  64 750 62 220 64 750 62 220
A71170 EAKR Uutta luovat maakunnat 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 4.9.2014 30.6.2019 Pirkanmaan Liitto  276 960 265 841 346 201 332 765
A71180 EAKR Aika24 kehittämishanke 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.12.2014 31.12.2016 AIKA24 OY  38 110 26 739 38 110 26 739
A71181 EAKR DRIVE! -ajosimulaatioympäristön kehityshanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.10.2015 31.12.2016 CSE SIMULATION OY  151 390 150 664 151 390 150 664
A71182 EAKR Saannon parantaminen louhinnan ja tuotteistamisen keinoin 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.4.2015 31.12.2018 OK GRANIITTI OY  139 720 64 688 139 720 64 688
A71183 EAKR Maa Ilman Kulmasta 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.6.2015 31.12.2016 INFRASUUNNITTELU OY  46 780 33 669 46 780 33 669
A71188 EAKR Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.12.2018 Kittilän kunta  239 940 238 860 319 920 318 599
A71189 EAKR LAO3D laitehankinnat 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.7.2018 Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä  246 929 239 189 352 756 341 699
A71190 EAKR Englanninkielinen asiakaspalvelusovellus Smartti. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.5.2015 28.2.2016 SMARTIFIK OY  24 920 21 601 24 920 21 601
A71191 EAKR Yritystoiminnan aloittaminen ja rahoituksen hankkiminen tuotekehitystoimintaan 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.10.2015 30.6.2016 ARANDA PHARMA OY  36 020 35 799 36 020 35 799
A71193 EAKR Optisen lajittelijan valmistus 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.10.2015 31.12.2017 TEKOA OY  30 000 23 852 30 000 23 852
A71201 EAKR Laajamittakaavaisen tryffelinviljelyn ja taimituotannon kehittäminen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Juvan kunta  132 960 126 766 201 500 192 176
A71203 EAKR SINNE - Smart Information Network for Enviromental Monitoring 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.12.2015 30.11.2018 Jyväskylän yliopisto  286 725 286 725 328 408 328 408
A71213 EAKR Veimart 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.10.2015 31.12.2018 VEIMART OY  90 660 57 844 90 660 57 844
A71218 EAKR REMIX - työelämätaidot 2030 investointihanke 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.12.2016 Etelä-Savon Koulutus OY  230 160 230 160 383 600 383 600
A71219 EAKR Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus - Digitalia 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.7.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  706 773 676 222 1 177 955 1 132 149
A71220 EAKR Tehokas Puuteollisuus 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 30.11.2018 Centria ammattikorkeakoulu Oy  279 035 276 741 338 828 354 840
A71227 EAKR RETU - Resurssitehokasta uusiutuvaa energiaa 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.7.2017 Ekokumppanit Oy  39 000 36 214 56 000 51 496
A71228 EAKR Digitaaliset sisällöt ja palvelut sekä mobiilit ohjelmistot 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.8.2015 31.12.2016 CERIFFI OYCERIFFI OY  73 730 41 588 73 730 41 588
A71229 EAKR Maestro ohjelmistokehitys 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.10.2015 31.12.2017 VIIHDEVÄYLÄ OY  90 445 90 445 90 445 90 445
A71235 EAKR XNet - digitalisaatiota edistävät verkkosovellukset 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2015 31.7.2019 Centria ammattikorkeakoulu Oy  268 175 267 851 363 953 364 344
A71236 EAKR Keskitetyn biojalostamon toimintamalli, raaka-aineet ja mädätejäännöksen käyttökohteet 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.6.2016 ProAgria Etelä-Savo ry  43 630 43 630 63 979 63 979
A71240 EAKR Piloting nanoflower graphene 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.12.2015 31.5.2017 Itä-Suomen yliopisto  312 000 312 000 347 625 347 625
A71241 EAKR Luonnolllisia puhtaita hienokemikaaleja kansainvälisille asiakkaille (ValueWoodChem) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.4.2018 Itä-Suomen yliopisto  300 000 300 000 334 246 334 246
A71244 EAKR KELO 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.12.2017 WARALTA OY  31 070 9 790 31 070 9 790
A71246 EAKR Kantolan alueen kestävä kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2015 31.3.2017 KUHMON KAUPUNKI  309 170 304 043 386 462 380 054
A71251 EAKR Energiatehokkuudella ja asuinaluekohtaisella energiantuotannolla lisää Cleantech-liiketoimintaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  401 401 397 063 573 434 567 236
A71252 EAKR Soludus - Pelillistäen kohti uusiutuvaa energiaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.3.2018 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  199 500 166 843 285 000 238 347
A71253 EAKR Potentiaalisen kaivostoiminnan aluetaloudelliset vaikutukset Kanta-Hämeessä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.3.2017 Geologian tutkimuskeskus  79 689 79 689 98 612 98 612
A71259 EAKR Palveluasumistuotannon kehittäminen Sievitalo Oy:ssä 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.9.2015 30.6.2017 SIEVITALO OY  65 000 65 000 65 000 65 000
A71260 EAKR KunnonSyyni 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.9.2015 31.12.2016 OORNINKI OY  24 110 19 875 24 110 19 875
A71267 EAKR Uudet geopolymeeripohjaiset vedenkäsittelymateriaalit (GeoSorbents) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Oulun Yliopisto  58 529 58 449 68 529 68 061
A71268 EAKR Ketterä ja kestävä liikkuminen Suomen kasvukäytävällä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.1.2018 Hämeenlinnan kaupunki  173 149 151 310 256 599 224 102
A71270 EAKR eTruck - sähköisen kuljetuskapasiteetin ja älyliikenteen innovaatioalusta 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  125 201 116 911 208 668 197 615
A71275 EAKR Yrityksen toiminnan kehittäminen vastaamaan globaalin kasvun tuomiin haasteisiin. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 20.8.2015 31.8.2016 65 SECURITY OY  46 550 0 46 550 0
A71276 EAKR Boosteri - Polku yrittäjäksi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.3.2018 KAINUUN ETU OY  249 650 243 649 299 650 348 072
A71278 EAKR Resurssiviisas Järvi-Saimaa - Ympäristön, yritysten ja asukkaiden hyvinvointi hiilineutraalisti 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.12.2015 30.6.2018 Järvi-Saimaan Palvelut Oy  193 691 139 197 276 639 198 808
A71279 EAKR Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan matkailutieto 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 28.2.2018 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy  134 382 114 508 191 973 168 763
A71282 EAKR LUONNONTUOTTEISTA UUTTA LIIKETOIMINTAA (LUMO-INKA) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.12.2015 31.12.2017 Luonnonvarakeskus  280 263 280 263 280 263 281 262
A71284 EAKR Reframing City Districts 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.7.2017 Turun yliopisto  157 500 157 428 161 000 160 928
A71285 EAKR MINÄ VALITSEN JA YMPÄRISTÖ TUKEE 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.10.2017 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  99 000 88 539 99 000 88 539
A71286 EAKR Kierrätysmuovien 3D-tulostuksen sovelluslaboratorio 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.9.2017 Yrkeshögskolan Arcada Ab  86 400 71 865 86 400 71 865
A71287 EAKR Minä valitsen ja ympäristö tukee 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.10.2017 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  100 000 93 399 100 000 93 399
A71288 EAKR Synteesikaasun tuotanto ja sen uudet innovatiiviset tuotesovellukset ja liiketoimintamallit (SynKaasu) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.3.2018 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy  180 000 180 000 180 000 197 500
A71289 EAKR WILLE WIRELESS LAB ENVIRONMENT FOR BUSINESS 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.5.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  115 000 114 829 122 820 122 649
A71290 EAKR Minä valitsen ja ympäristö tukee 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.10.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  162 000 160 283 162 000 160 284
A71291 EAKR Fotoniikkasensori- ja korkean teknologian kuvantamisen demonstrointi metsäbiojalostamon hallintaan (FOKUDEMO) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.12.2015 31.5.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  407 886 407 886 407 886 407 887
A71292 EAKR Alku - Alueellisista vahvuuksista kohti houkuttelevaa liiketoimintaympäristöä ja kestävää kuntataloutta 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.10.2015 31.5.2017 Aalto-korkeakoulusäätiö sr  308 300 308 300 318 300 328 300
A71293 EAKR Tarkalla ohjauksella energiatehokkuutta / kehittämisosio 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.9.2018 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  183 120 182 993 305 200 304 989
A71294 EAKR SÄRMÄ - Sähkön mikrotuotannon ja älyverkkojen toimintaympäristö 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2018 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy  167 660 167 660 182 515 185 515
A71295 EAKR Energiatutkimuksen demonstraatioympäristö uusien voimalaitoskonseptien kehitykseen 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.8.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  134 988 134 988 159 840 159 840
A71296 EAKR Älykkäät vesiprosessit ja monitorointi 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.5.2017 Oulun Yliopisto  449 100 449 100 469 100 469 100
A71297 EAKR Uudelleenmaterialisoinnin uudet teknologiset mahdollisuudet - UUTE 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.11.2015 31.5.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  358 200 358 200 358 200 358 200
A71298 EAKR Innovative Technologies and Concepts for Business Growth Based on Finnish Mushrooms 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Turun yliopisto  359 900 359 900 359 900 359 900
A71299 EAKR Minä valitsen ja ympäristö tukee 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.10.2017 Itä-Suomen yliopisto  161 000 159 768 161 000 159 768
A71300 EAKR Vauhtia Renkaisiin 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Itä-Suomen yliopisto  270 000 266 908 270 000 266 908
A71301 EAKR METYK - Metallialan Ympäristö- ja Kiertotalous 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.5.2017 Aalto-korkeakoulusäätiö sr  504 000 504 000 508 000 508 000
A71302 EAKR Fotoniikkasensori- ja korkean teknologian kuvantamisen demonstrointi metsäbiojalostamon hallintaan (FOKUDEMO) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.12.2015 31.5.2017 Itä-Suomen yliopisto  90 400 86 874 90 459 86 933
A71303 EAKR Reaaliaikainen liikenteen tietojärjestelmä 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.3.2017 TTY-säätiö sr  431 000 431 000 436 467 456 467
A71304 EAKR INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND CONCEPTS FOR BUSINESS GROWTH BASED ON FINNISH MUSHROOMS 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.5.2017 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  88 700 85 741 90 572 87 268
A71305 EAKR Synteesikaasun tuotanto ja sen innovatiiviset tuotesovellukset ja liiketoimintamallit (SynKaasu) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.3.2018 Itä-Suomen yliopisto  264 900 261 644 264 900 261 644
A71306 EAKR WIRELESS LAB ENVIRONMENT FOR BUSINESS 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.5.2017 Oulun Yliopisto  464 900 464 900 497 080 496 944
A71307 EAKR Kierrätysmuovien 3D-tulostuksen sovelluslaboratorio 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 13.10.2017 Suomen ympäristökeskus  43 200 43 200 43 200 43 200
A71308 EAKR Advanced Machines 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.5.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  270 000 270 000 270 000 270 000
A71309 EAKR Future energy storage solutions in marine installations 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.11.2015 31.10.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  432 000 432 000 432 000 432 000
A71310 EAKR LUONNONTUOTTEISTA UUTTA LIIKETOIMINTAA (LUMO-INKA) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.12.2015 31.12.2017 Itä-Suomen yliopisto  174 532 168 260 174 532 168 260
A71311 EAKR Kierrätysmuovien 3D-tulostuksen sovelluslaboratorio 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 13.10.2017 Turun ammattikorkeakoulu Oy  86 400 82 800 86 400 82 800
A71312 EAKR Future energy storage solutions in marine installations 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.11.2015 31.10.2017 Vaasan Yliopisto  243 000 243 000 243 000 243 000
A71314 EAKR Polku tulevaisuuden ruokamaailmaan 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.9.2017 Turun yliopisto  226 217 223 678 226 217 226 217
A71315 EAKR Kierrätys-asfaltin markkinakelpoisuuden edellytysten luominen, demo-kohteena kattohuopaa sisältävä asfaltti 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.10.2015 30.9.2017 Aalto-korkeakoulusäätiö sr  218 600 218 600 218 697 218 697
A71316 EAKR Polku tulevaisuuden ruokamaailmaan 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.9.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  123 000 122 241 123 200 122 439
A71317 EAKR Reframing City Districts 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.7.2017 Tampereen Yliopisto  220 500 216 750 229 000 220 250
A71318 EAKR Polku tulevaisuuden ruokamaailmaan 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.9.2017 Vaasan Yliopisto  130 000 116 712 130 000 116 712
A71325 EAKR Kuopio Convention Bureau -selvityshanke 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.10.2015 30.6.2016 KUOPION KAUPUNKITILAKESKUS  47 250 47 250 67 500 67 500
A71326 EAKR DigiBus - Liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisista aineistoista 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 31.12.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  132 660 132 660 189 596 189 596
A71327 EAKR Sotahistoria - menneisyys innovaatioympäristönä 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2017 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  376 683 374 980 538 156 535 697
A71331 EAKR Sähköinen kaupankäynti ja toiminnan digitalisointi mikro- ja pk-yritysten toiminnan muutosajurina(PK-Digi) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.10.2017 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  125 000 104 985 184 874 155 271
A71332 EAKR AB Seinäjoki, Innovaatioyhteisön kehittäminen 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.12.2018 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  313 365 292 041 447 671 417 208
A71333 EAKR Tarkalla ohjauksella energiatehokkuutta / Investointiosio 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.6.2018 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  20 000 19 867 40 000 39 735
A71334 EAKR Robottiekosysteemi uudistuvan teollisuuden kehityskyvyn takaajana automaatio– ja palvelusektorilla 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.6.2017 TTY-säätiö  77 162 75 898 110 230 108 840
A71335 EAKR Maaseudun yritystoiminnan digitaalinen kasvupolku 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2016 28.2.2019 Jyväskylän yliopisto  287 000 274 654 410 000 394 282
A71336 EAKR SÄRMÄ - Sähkön mikrotuotannon ja älyverkkojen toimintaympäristö / investoinnit 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2018 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy  76 470 76 470 152 940 152 940
A71340 EAKR Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Prizztech Oy  139 244 137 512 198 920 196 611
A71341 EAKR Satakunta Engineering Centre 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2015 31.12.2018 Prizztech Oy  139 446 132 911 199 208 189 873
A71342 EAKR Data-analytiikan osaamiskeskittymä Satakunnan kilpailukyvyn, innovaatiotoiminnan ja vetovoimaisuuden edistäjänä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2018 TTY-säätiö  138 961 127 706 198 516 186 691
A71344 EAKR Uusi menetelmä tietoturvan hallintaan 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.5.2017 Jyväskylän yliopisto  956 000 956 000 1 062 298 1 062 262
A71345 EAKR Uusi menetelmä tietoturvan hallintaan 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.5.2017 Turun yliopisto  168 700 167 522 187 465 186 136
A71352 EAKR SPENT käytettävyys innovaatioiden toteutus 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.11.2015 30.10.2016 RECEIPTLESS SOFTWARE  225 500 212 983 225 500 212 983
A71353 EAKR ENERGIATEHOKAS PUUKERROSTALO 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.11.2015 31.5.2017 Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö  256 200 256 200 256 200 256 200
A71355 EAKR CO2-talous ja biotalouden innovaatiot - jätevesilietteen käsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasut ja C1-kemian uudet tuotteet (CO2-BIO) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2016 2.1.2017 Oulun Yliopisto  101 970 101 970 134 460 134 460
A71372 EAKR Rakennuksen elinkaaren datan hallinta (RedHal) 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.10.2015 31.10.2018 RAKENNUSLIIKE U. LIPSANEN OY  166 460 147 829 166 460 147 829
A71387 EAKR Turvallisesti kotona ja laitoksessa - Etämonitoroinnin ja smart-pump teknologian hyödyntäminen infuusiona annettavassa hoidossa 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2016 Itä-Suomen yliopisto  72 342 72 342 90 427 90 427
A71388 EAKR Toiminnallisten materiaalien teollisen valmistuksen ja testauksen pilot-ympäristön kehittämishanke (FunktioMat-pilotti) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2018 Itä-Suomen yliopisto  242 084 230 417 345 835 329 168
A71389 EAKR Sairaskengitysosaamisen kehittäminen 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Ylä-Savon ammattilisen koulutuksen kuntayht.  239 890 238 475 399 816 397 457
A71390 EAKR Turvemaiden ilmasto- ja vesistöpäästöjä mittaavan tutkimusympäristön rakentaminen 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2015 31.10.2017 Luonnonvarakeskus  34 328 34 328 49 040 49 040
A71392 EAKR Innovatiiviset vähähiiliset palvelut 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2015 30.4.2018 Iin Micropolis Oy  208 267 189 612 277 526 252 668
A71396 EAKR Kaivosalan globaalin koulutustarjonnan kysyntälähtöinen kehittäminen ja verkostoituminen 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2016 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä  69 615 63 435 99 450 90 622
A71397 EAKR Sirkkalan energiapuisto – Biotalousosaamisen investoinnit, osa 2. 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö  161 350 161 350 230 500 230 500
A71403 EAKR Turvemaiden ilmasto- ja vesistöpäästöjä mittaavan tutkimusympäristön rakentaminen (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.10.2017 Luonnonvarakeskus  130 550 130 538 186 500 186 483
A71404 EAKR Esiselvitys Etelä-Savon vesihuoltolaitosten vuotovesistä - vähähiilisyyden edistämiseksi (VEVO) 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.9.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  77 000 77 000 110 000 110 000
A71405 EAKR YMPÄRISTÖARKISTO - Ympäristötiedon sähköisen arkistoinnin ja digitaalisen palvelutoiminnan kehittäminen ympäristöturvallisuuden ja vähähiilisyyden edistämiseksi 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2016 28.2.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  74 200 65 020 106 000 93 061
A71406 EAKR Biojalostamoinvestointien edistäminen ja valmistelu Etelä-Savossa 2016-17 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.8.2018 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  156 624 151 479 223 750 216 400
A71407 EAKR Nanoteknisesti biosuojattu kestopuu (SafeWood) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.5.2017 Itä-Suomen yliopisto  287 100 287 100 287 100 287 100
A71408 EAKR Nanoteknisesti biosuojattu kestopuu 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.5.2017 Luonnonvarakeskus  126 000 126 000 126 000 126 000
A71409 EAKR Computational Spectral Imaging for Biological and Biomedical Applications (CSIBIOMED) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.5.2017 Itä-Suomen yliopisto  414 000 410 924 414 000 410 924
A71410 EAKR 5K - Kankaan kyberturvallisen kokeilualustan kehittäminen älykaupunkipalveluille 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.5.2017 Jyväskylän yliopisto  405 000 397 949 416 500 409 250
A71411 EAKR Nanoteknisesti biosuojattu kestopuu (SafeWood) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.5.2017 Oulun Yliopisto  81 900 81 892 81 900 81 892
A71414 EAKR HWA Työhyvinvointiohjelman käynnistäminen 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.3.2015 30.5.2017 HWA HEALTH & WELLBEING ACADEMY OY  77 750 74 709 77 750 74 709
A71418 EAKR Lähienergian tuottamisen pilotointimalli Suupohjan Rannikkoseudulla 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2015 30.9.2016 Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy  27 600 27 600 36 600 36 600
A71419 EAKR Energiamatsi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2016 31.12.2016 Åbo Akademi  40 048 40 048 66 748 66 748
A71420 EAKR Aurinkodemo 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2015 31.8.2016 Oy Merinova Ab  38 160 38 160 38 160 38 160
A71421 EAKR Uusiutuvan energian elämyksellinen demonstraatioympäristö 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2015 30.4.2017 Oy Vaasan ammattikorkeakoulu-Vasa yrkeshögskola Ab  60 000 60 000 100 000 100 000
A71422 EAKR Uusiutuvat energialähteet tehokkaampaan käyttöön vaasalaisissa teknologiapuistoissa (caset: Strömberg Park ja Airport Park) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.8.2016 Oy Merinova Ab  26 352 26 352 26 352 26 352
A71423 EAKR HevosWoima - Esiselvitys Etelä-Savon hevostalouden materiaalivirtojen hyödyntämisestä uusiutuvana energiana 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2016 28.2.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  80 500 74 976 101 000 99 551
A71425 EAKR Materiaaliteknologian TKI-keskuksen konseptointi ja toiminnan pilotointi Pohjois-Savossa (MaTKI-konsepti) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.2.2016 31.1.2019 Itä-Suomen yliopisto  694 055 653 372 880 506 829 694
A71426 EAKR Simulaattoreilla tehoa oppimiseen maarakennusalalla 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.4.2017 Ylä-Savon ammattilisen koulutuksen kuntayht.  214 926 212 030 358 160 353 334
A71427 EAKR Terveysteknologian Kehityskeskus (TeKe) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.6.2018 Kuopion kaupunki  330 430 330 430 472 042 472 042
A71429 EAKR Molekulaarinen kuvantaminen innovaation ja kehityksen generaattorina terveys- ja lääkekehitysklusterissa 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.5.2018 Itä-Suomen yliopisto  255 126 251 747 323 665 319 932
A71430 EAKR Alueellista toimintaympäristöä tukeva biosignaalianturien kehitystyö ja testaus (MATRIISIANTURI) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.9.2018 Itä-Suomen yliopisto  225 965 206 880 279 286 255 704
A71431 EAKR Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.2.2016 31.10.2018 Kehitysyhtiö Savogrow Oy  415 580 394 180 519 599 492 843
A71432 EAKR Savilahden vähähiilinen energiamalli - SaVE 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2016 Kuopion kaupunki  75 000 75 000 95 245 95 245
A71433 EAKR Turvallisuudentunne Kotona (TuTunKo) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.6.2017 Oulun Yliopisto  164 900 161 784 168 257 164 784
A71434 EAKR Turvallisuudentunne kotona (TuTunKo) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.6.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  375 000 373 110 386 100 382 495
A71435 EAKR Hitaan ajattelun matkustavat laboratoriot 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.3.2016 28.2.2017 Lapin Yliopisto  99 000 94 906 100 000 95 653
A71438 EAKR Pohjavesien reaktiivinen geokemiallinen- ja virtausmallinnus, CASE Study: Karhinkangas 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.9.2018 Geologian tutkimuskeskus  125 597 118 005 179 424 168 578
A71439 EAKR Kasvua ja kilpailukykyä kärkialoille - KASKI 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2018 Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy  126 560 121 238 171 760 166 227
A71440 EAKR Critical communication, safety and human-centered services of the future 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.1.2018 Lapin Yliopisto  740 000 735 537 827 500 823 037
A71442 EAKR Oulun kudoskuvantamiskeskus 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.6.2018 Oulun Yliopisto  108 686 104 683 154 172 148 510
A71443 EAKR Innovointia tukevat työympäristöt startup yrityksissä (InnoStaVa) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2018 Oulun Yliopisto  435 489 435 489 567 327 567 327
A71446 EAKR FEFE - Further East From the East 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö  333 550 333 550 467 500 468 400
A71447 EAKR Tähystysosaamisen kehittäminen suureläinten hoidossa 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2016 Ylä-Savon ammattilisen koulutuksen kuntayht.  35 166 34 835 50 238 49 766
A71453 EAKR Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä - KePoSa 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.8.2018 Savon koulutuskuntayhtymä  239 999 239 079 284 800 284 273
A71454 EAKR Korkeataajuuksinen väsytyskoestus 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.5.2017 Oulun Yliopisto  154 000 154 000 198 000 198 000
A71455 EAKR Oulun kudoskuvantamiskeskus (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.6.2018 Oulun Yliopisto  388 313 388 313 550 828 550 828
A71456 EAKR Arctic Ceramic Center - Inspired by Arctic Lapland - Arktinen keramiikkakeskus 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 5.2.2015 31.12.2017 Posion Kehitysyhtiö Oy  133 560 124 402 190 800 177 717
A71470 EAKR Chameleon Laadunhallintajärjestelmä 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.12.2015 31.3.2017 QUALITY STEP OY  25 920 22 225 25 920 22 225
A71472 EAKR Multifunctional enviroment for Well-being enhancing technology - MeWeT 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2018 Satakunnan koulutuskuntayhtymä  122 387 119 255 174 840 170 366
A71478 EAKR MeWeT-invest 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.11.2018 Satakunnan koulutuskuntayhtymä  42 700 38 474 61 000 54 963
A71481 EAKR Mineral prospectivity modeller (MPM) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.6.2018 Geologian Tutkimuskeskus  450 000 450 000 450 000 458 000
A71486 EAKR Rovaniemi Arctic Spirit - Arktisuuden hyödyntäminen Lapin yritystoiminnan ja näkyvyyden edistämiseksi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.5.2019 Lapin Yliopisto  318 688 318 688 455 269 455 269
A71489 EAKR Multilaite koneenkantaja 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.5.2015 30.6.2017 REISKONE OY  36 500 28 536 36 500 28 536
A71502 EAKR Kuljetusten tilaukseen ja seurantaan kehitetty mobiilisovellus. Tuotteen jatkokehitys kansainvälistymisen näkökulmasta. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.7.2015 30.9.2016 ESEND FINLAND OY  59 490 57 226 59 490 57 226
A71506 EAKR Weela-kuntoilukonseptin tuotteistaminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.12.2015 31.8.2016 WELAPRO OY  51 250 45 157 51 250 45 157
A71510 EAKR Tapahtumien Hubi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2016 31.12.2018 Oulun kaupunki  399 838 394 039 592 453 583 861
A71518 EAKR BIOCOM-mikrokiteinen selluloosa kumiseoksissa 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  119 514 118 829 153 661 152 805
A71523 EAKR BioPro -kehittämishanke 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 4.1.2016 29.6.2018 Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä  135 040 134 828 168 800 168 800
A71524 EAKR BioPro -investointihanke 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 4.1.2016 29.6.2018 Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä  56 000 55 770 80 000 80 000
A71525 EAKR Vetovoimaa ortodoksisesta kulttuurista, kehittämishanke 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 30.6.2018 Joensuun kaupunki  169 819 164 412 212 600 206 578
A71527 EAKR Reply+ Pelialasta kasvua Pohjanmaalle 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 31.3.2017 Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi  86 943 77 946 144 904 129 910
A71528 EAKR Digitaalisuuden optimointi Kainuussa - Hyvinvointi ja Terveys (DIHYTE) 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 11.1.2016 31.3.2018 KAINUUN ETU OY  278 600 260 562 358 200 337 034
A71529 EAKR Puolangan biokeskus 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 30.11.2018 KAINUUN ETU OY  198 544 197 421 234 883 234 678
A71530 EAKR Tuotannon ja tuotteiden kehittäminen. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.6.2015 30.6.2017 KORSU OVET OY  103 020 96 973 103 020 96 973
A71537 EAKR Oulaisten tuotantolaitoksen modernisointi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.9.2015 30.6.2017 JUNNIKKALA OY  800 000 800 000 800 000 800 000
A71539 EAKR 3D-liiketoimintaa Lapin yrityksille 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 4.4.2016 30.6.2018 Ilmatieteen laitos  92 655 92 655 132 364 132 364
A71547 EAKR Moderni Hirsikaupunki. Hirsirakennusten uusi arkkitehtuuri, massakustomointi ja elinkaaritalous. 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.6.2019 Oulun Yliopisto  610 198 608 898 808 712 807 028
A71551 EAKR Telatek Oy:n tuotantokapasiteetin ja tuottavuuden nostaminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2016 15.12.2016 TELATEK OY  183 900 177 286 183 900 177 286
A71555 EAKR WiseMaster-liiketoiminnan skaalaaminen kv-markkinaan (WIPE1) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.2.2016 30.6.2017 M-TECHNOLOGY OY  27 060 26 766 27 060 26 766
A71557 EAKR Kone- ja laitehankinnat 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.12.2015 31.12.2017 KANTOJÄRVEN METALLI OY  110 100 83 113 110 100 83 113
A71558 EAKR Atol 650 LSA-sarjatuontannon aloittaminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.2.2014 31.7.2019 ATOL AVION OY  56 860 39 816 56 860 39 816
A71559 EAKR Kovat teräkset – raskaat rakenteet investontihanke 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.12.2018 Raahen koulutuskuntayhtymä  556 500 536 487 795 000 766 410
A71564 EAKR DTH- Vaakaporaus tuotekokonaisuuden kehitys 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.2.2016 14.2.2017 GEONEX OY  39 550 24 446 39 550 24 446
A71572 EAKR Metsätähteen käyttäminen vakio sulkusyöttimessä 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.6.2015 30.9.2016 SEIMEC SERVICE OY  15 250 7 907 15 250 7 907
A71583 EAKR Teollisuuden lietteiden energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen (TEOLI) 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2015 31.12.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  204 148 202 796 248 060 260 653
A71584 EAKR LoCap - Paikallisesti talteen otetun hiilidioksidin hyödyntäminen 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  111 150 108 316 142 786 137 003
A71586 EAKR Tuotannon kehittäminen. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.3.2015 31.7.2017 TOLLIWOOD OY  71 070 69 320 71 070 69 320
A71590 EAKR Kardaani III-vaihe 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.2.2016 28.2.2017 CAPRICODE SYSTEMS OY  77 250 75 322 77 250 75 322
A71591 EAKR Kaupin kampuksesta Tulevaisuuden Terveyskylä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 FinnMedi Oy  699 999 666 165 1 125 999 1 072 338
A71592 EAKR 3D-liiketoimintaa Lapin yrityksille -investointihakemus 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 4.4.2016 30.3.2018 Ilmatieteen laitos  35 000 35 000 50 000 50 000
A71593 EAKR Arjen turvallisuuden kansainvälinen yhteistyö 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.12.2018 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  95 028 84 251 118 786 105 314
A71597 EAKR Vesiruton hyötykäyttö – riesasta raaka-aineeksi (Elodea) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2016 30.4.2017 Suomen ympäristökeskus  80 000 80 000 100 000 100 000
A71598 EAKR MtecE-sähköformulan kehittämishanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.10.2017 HUOLTOASEMA MÄKELÄ KY  49 613 7 762 49 613 7 762
A71600 EAKR Sähkökelkan kaupallistamisen valmistelu 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.11.2015 21.6.2017 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  537 000 537 000 596 783 596 783
A71614 EAKR Markkinoinnin ja viestinnän sekä myynnin ohjaustyökalujen kehitys 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.11.2015 31.3.2019 HURRY OY  151 780 149 118 151 780 149 118
A71616 EAKR Robotiikka-automaatiota Kainuuseen 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.3.2019 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy  214 395 212 094 275 652 275 652
A71617 EAKR Vetovoimaa ortodoksisesta kulttuurista, investointihanke 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 31.12.2017 Joensuun kaupunki  103 600 103 210 148 000 147 574
A71618 EAKR Hajautettu energiantuotanto biohiilipelleteillä 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.9.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  87 501 87 501 100 001 100 001
A71619 EAKR METSIIN - metsäalan kehittämishanke investointiosio 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Etelä-Savon Koulutus OY  370 800 362 073 618 000 603 456
A71626 EAKR Robotiikka-automaatiota Kainuuseen, investoinnit 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.3.2019 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy  821 604 821 489 1 074 348 1 074 454
A71628 EAKR Oulu radiotaajuustutkimuksen huipulle (RF excellence in Oulu) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.8.2018 Oulun Yliopisto  65 058 64 730 91 963 91 503
A71629 EAKR Teknologia- ja pilotointiympäristö teollisen internetin palvelualustana 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 31.12.2019 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  345 800 340 714 457 329 450 614
A71631 EAKR Käyttäjälähtöisen ensiapupisteen suunnittelu, valmistaminen ja kaupallistaminen. 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.2.2016 30.6.2019 MERPLAST OY  162 280 94 052 162 280 94 052
A71636 EAKR Miklatech KKS 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.2.2016 28.2.2017 MIKLATECH OY  50 710 35 604 50 710 35 604
A71637 EAKR Greenled Oy kansainvälistyminen ja Pohjoismaiden markkinoiden kartoitus 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.3.2016 14.3.2017 GREENLED OY  40 570 35 223 40 570 35 223
A71638 EAKR Oulu radiotaajuustutkimuksen huipulle - RF excellence in Oulu (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2016 31.8.2018 Oulun Yliopisto  277 947 275 621 392 781 389 494
A71639 EAKR Teknologia- ja pilotointiympäristö teollisen internetin palvelualustana (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 31.12.2019 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  814 100 804 772 1 076 671 1 081 798
A71640 EAKR Metallien 3D-valmistuslaboratorion käynnistäminen (Me3Lab) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2019 NIVALAN TEOLLISUUSKYLÄ OY  519 783 512 630 691 048 680 805
A71641 EAKR Centrian testaustoiminnan kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 19.1.2015 31.12.2018 Centria ammattikorkeakoulu Oy  469 000 468 480 657 000 657 000
A71642 EAKR Metallien 3D-valmistuslaboratorion käynnistäminen (Me3Lab) (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2019 NIVALAN TEOLLISUUSKYLÄ OY  553 560 553 108 723 300 722 678
A71647 EAKR PUUTA-Puuraaka-aineen hyödyntäminen Utajärven kunnassa 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 20.10.2015 30.6.2018 Utajärven kunta  392 258 378 455 553 364 535 177
A71651 EAKR Viljankosteusmittarin tuotteistaminen kansainvälisille markkinoille 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.2.2016 28.2.2017 PEHUTEC OY  47 850 40 228 47 850 40 228
A71652 EAKR Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton-, rajapintojen- sekä asiakaspalveluprosessien kehitys 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.2.2016 31.12.2016 SOLINUM OY  18 950 18 950 18 950 18 950
A71660 EAKR Autonomisten työkoneiden ja ajoneuvojen arktisen testausympäristön kehittäminen Oulun yliopiston kampukselle ja Ouluzone-moottoriurheilukeskukseen 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2019 Oulun Yliopisto  619 179 614 256 851 542 844 510
A71665 EAKR Verkkopalvelut 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.11.2015 31.3.2017 PROJANT OY  47 720 31 664 47 720 31 664
A71680 EAKR Nord Star 47 Patrol 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.9.2015 31.12.2017 LINEX-BOAT OY  222 500 171 722 222 500 171 722
A71681 EAKR STEP-C Satakuntalaisen innovaatiotoiminnan keskittymä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.6.2018 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  202 000 202 000 288 572 288 572
A71682 EAKR Biomassaprosessien laboratorio II 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 31.3.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  149 100 149 060 202 350 202 297
A71685 EAKR Teknologia-alustan kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2016 31.8.2016 VISUALLIGENT OY  9 480 8 405 9 480 8 405
A71686 EAKR BIM Corporate / Käyttökokemuksen kehittäminen / 3D- ja virtuaalitodellisuusliitäntä 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.3.2016 30.4.2017 GROUP BUILDER OY  43 730 43 484 43 730 43 484
A71688 EAKR Asiantuntijapalveluliiketoiminnan kasvu ja kansainvälistyminen 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.12.2015 30.9.2020 MERIUS OY  226 600 224 922 226 600 224 922
A71694 EAKR Vihreä rahtirata 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 31.3.2017 Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy  49 000 47 971 70 000 68 971
A71695 EAKR BioSata – Biotalouden palvelujen kansainvälisten verkostojen kehittäminen Satakunnassa 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.8.2017 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  14 000 14 000 20 000 20 000
A71696 EAKR Uuden tuotteen kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 3.2.2016 31.12.2018 WINKATEC OY  30 870 0 30 870 0
A71697 EAKR Materiaalikierron yhteistyömalli 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2016 30.6.2017 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  49 196 40 717 65 009 53 804
A71698 EAKR Isoja elämyksiä Pohjolan kalavesiltä 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.10.2019 Metsähallitus  310 000 255 762 387 500 319 702
A71699 EAKR Suobiomassojen jalostus arvokkaiksi tuotteiksi (SuoBio) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.6.2018 Luonnonvarakeskus  169 000 169 000 218 709 231 523
A71701 EAKR Tuotantoteknologian ja siihen liittyvien lopputuoteiden kehittäminen 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.3.2016 30.6.2017 SAJAKORPI OY  66 000 57 246 66 000 57 246
A71706 EAKR Tuotekehitys- ja kansainvälistymishanke 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.3.2016 15.9.2017 RAMMY OY  46 460 31 949 46 460 31 949
A71707 EAKR Yrityksen kehittämishanke kotimaisen kilpailukyvyn parantamiseksi ja kausivaihtelujen tasaamiseksi sekä vientiedellytysten luomiseksi Ruotsiin ja Norjaan 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.2.2016 31.12.2018 WILD LAPLAND PRODUCTS OY  17 500 4 242 17 500 4 242
A71713 EAKR Resurssitehokkaat teolliset symbioosit 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 30.4.2019 Kouvola Innovation Oy  332 501 312 999 475 001 447 140
A71714 EAKR SCAROIL Simulators 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 31.3.2018 Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä  462 120 460 602 661 784 659 610
A71716 EAKR Viisi vaikuttavaa teknologia-askelta elintarvikealan pk-yrityksissä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 30.6.2019 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  224 000 222 408 320 000 317 726
A71718 EAKR Energiatehokkaat ja -omavaraiset kiinteistöt 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.12.2018 Oulun Yliopisto  100 181 99 483 112 852 112 149
A71720 EAKR Massadata-analyysin ja 5G -verkon integraatio 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 31.10.2019 Oulun Yliopisto  693 000 676 767 936 000 923 491
A71721 EAKR Hyperspektrikameroiden ja kauko-ohjattavien ilma-alusten käytön edistäminen (HYPE TKI) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.8.2019 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy  279 497 269 017 393 281 378 643
A71723 EAKR Cajo-Cloud tuotekehitysprojekti 2016 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.3.2016 31.7.2017 CAJO TECHNOLOGIES OY  71 060 70 268 71 060 70 268
A71724 EAKR Kansallispuistoksi Hossan hengessä 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 31.5.2018 Suomussalmen kunta  205 800 204 535 271 068 269 399
A71725 EAKR Toolfac2020-vaihe 1 - investointi- ja kehittämispanostuksilla Toolfac eturivin suomalaiseksi hienomekaanisten komponenttien valmistajaksi 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.3.2016 30.6.2018 TOOLFAC OY  360 080 325 429 360 080 325 429
A71729 EAKR Hyperspektrikameroiden ja kauko-ohjattavien ilma-alusten sovellusten kehitysympäristö (HYPE Kehitysympäristö) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 30.4.2017 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy  66 500 64 068 92 000 88 650
A71730 EAKR Logate asiakaspalvelun sähköistäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.12.2015 30.9.2018 LOGATE OY  112 375 112 375 112 375 112 375
A71731 EAKR RoboStar II 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.3.2016 28.2.2018 PROMETEC TOOLS OY  67 290 65 850 67 290 65 850
A71738 EAKR Cajo Technologies Oy, yrityksen kehittäminen 2016 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.3.2016 28.2.2017 CAJO TECHNOLOGIES OY  47 720 40 182 47 720 40 182
A71739 EAKR Biojalostamon alueellinen ekosysteemi -esiselvitys 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.3.2016 31.8.2018 KEMIN DIGIPOLIS OY  166 714 119 503 198 163 140 952
A71740 EAKR Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuolto osana tulevaisuuden maakuntaa (PoPSTer) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 12.2.2016 28.2.2018 Pohjois-Pohjanmaan liitto  1 049 864 1 046 591 1 509 864 1 506 574
A71741 EAKR Arktisen muotoilun osaamiskeskus infrahanke 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.11.2015 31.10.2017 Lapin Yliopisto  493 950 491 655 705 644 702 365
A71742 EAKR Arktisen muotoilun osaamiskeskus kehittämishanke 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Lapin Yliopisto  130 616 125 248 186 596 178 927
A71756 EAKR REISKAtex - Tekstiililajitin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 30.4.2017 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  85 411 81 817 122 016 116 881
A71757 EAKR TekShops - Protopajat innovaatioalustoina 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.12.2017 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  69 750 58 520 99 644 83 601
A71763 EAKR Eläimet ja vastuullinen matkailu: eläinten hyvinvointi liiketoiminnan kilpailutekijäksi 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.7.2018 Lapin Yliopisto  180 000 180 000 180 004 180 004
A71767 EAKR Eneferm Oy:n kehittämishanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.2.2016 31.3.2017 ENEFERM OY  63 500 63 500 63 500 63 500
A71768 EAKR Kansainvälistymisen valmistelu - Aasian vienti 2015 - 2016 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.5.2015 31.12.2017 KUUSAMO HIRSITALOT OY  108 250 108 250 108 250 108 250
A71769 EAKR KATI Digi Growth 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.4.2016 31.12.2017 OY KATI AB  156 575 156 419 156 575 156 419
A71770 EAKR Metsähakkeen keinokuivauksen vaikutus hankintaketjun kannattavuuteen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2016 30.6.2019 Luonnonvarakeskus  273 612 269 010 362 094 318 773
A71773 EAKR DC-aluevalaistus 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.7.2018 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  140 134 139 696 190 192 194 566
A71775 EAKR Tilma - tilastoista tietopohjaa Lapin matkailun kehittämiselle 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.12.2017 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  159 136 143 588 227 335 205 124
A71776 EAKR Ennakoinnilla esteettömään vieraanvaraisuuteen 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.12.2017 Lapin Yliopisto  93 317 83 930 133 311 119 901
A71777 EAKR Jakamistalous matkailussa 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 30.11.2017 Lapin Yliopisto  67 928 66 567 97 041 95 097
A71778 EAKR Aivotiedon jalostamo – tutkimustiedosta asiantuntijuuteen 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.12.2018 Jyväskylän yliopisto  233 290 222 637 333 284 318 065
A71779 EAKR Warkaus Green Tech Valley teollisuuskeskittymä 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 7.3.2016 15.8.2019 Navitas Kehitys Oy  395 135 314 099 520 479 406 714
A71781 EAKR iFORMINE - Innovatiiviset kaivosvesien puhdistusratkaisut ja ekotehokkaat pilotoinnit 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.7.2018 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  654 098 629 757 879 529 848 080
A71782 EAKR Erotustekniikan tutkimuskeskus - ET 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.7.2018 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  262 613 240 534 375 161 343 619
A71783 EAKR Aurinko- ja tuulivoiman koulutus- ja tutkimuskeskittymä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 30.9.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  115 767 92 925 165 382 132 750
A71785 EAKR Digitaalisuutta koneohjaukseen Etelä-Karjalassa, Digi-Kone 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 2.5.2016 31.5.2018 Saimaan ammattikorkeakoulu Oy  120 000 120 000 171 428 171 428
A71786 EAKR Äly-, digi- ja simulaatio-oppimisympäristö (ÄlySote EAKR) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 15.2.2016 30.4.2017 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä  112 000 110 231 160 000 157 473
A71787 EAKR Life Science -kiihdyttämö 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 30.4.2019 Turku Science Park Oy Ab  503 551 502 216 719 360 717 453
A71789 EAKR Salo - connecting things | Salon osaamiskeskittymä 2016 - 2018 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 30.6.2018 Yrityssalo Oy  361 603 349 920 516 576 499 885
A71791 EAKR KIERTO - Kuluttajalähtöisistä kiertotalousideoista liiketoimintaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 30.9.2017 Kouvola Innovation Oy  114 752 108 145 163 932 154 494
A71795 EAKR Rakenneratkaisuja hampusta 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 30.9.2018 Turun ammattikorkeakoulu oy  70 417 69 671 100 595 99 530
A71798 EAKR iLumnet kehitys ja tuotteistaminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.4.2016 31.3.2018 VALOPAA OY  121 040 76 958 121 040 76 958
A71805 EAKR ELINTARVIKEANALYTIIKKA 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.3.2016 28.2.2017 AHMA YMPÄRISTÖ OY  57 460 34 346 57 460 34 346
A71817 EAKR Kansainvälisillä verkostoilla vaikuttavuutta 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 30.6.2018 Saimaan ammattikorkeakoulu Oy  230 923 210 912 329 890 301 303
A71818 EAKR Lasten spinaalipistot IQ neulojen markkinana 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.4.2016 30.9.2016 INJEQ OY  8 500 8 500 8 500 8 500
A71822 EAKR EcoDesign-keskus 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.8.2018 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  123 097 115 657 164 129 154 208
A71828 EAKR Kansallinen hivenainetuotanto, Bio - technology 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.2.2016 31.8.2017 TRACEGROW OY  58 600 58 600 58 600 58 600
A71831 EAKR Leap2Glo 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.5.2016 30.4.2017 VIVIDWORKS OY  153 740 134 737 153 740 134 737
A71832 EAKR Metsä- ja puunkuljetuslogistiikan oppimisympäristöjen kehittäminen 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 31.3.2018 Savon koulutuskuntayhtymä  1 503 375 1 503 375 2 312 884 2 312 884
A71836 EAKR RBSO-tuoteperheen tuotannon ja liiketoimintamallien kehityshanke. 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.3.2016 31.3.2018 ETELÄ-SUOMEN RAKENNUS- JA PURKU-TEKNIIKKA OY  104 190 98 460 104 190 98 460
A71838 EAKR Made in Kemi -selvitys 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.4.2016 30.7.2017 KEMIN DIGIPOLIS OY  34 720 34 720 49 600 49 600
A71840 EAKR FISS Etelä-Karjalan teollisten symbioosien palvelu 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.12.2018 Lappeenrannan kaupunki  203 935 190 993 292 349 272 862
A71841 EAKR Kohti hiilineutraalia Etelä-Karjalaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 30.11.2018 Lappeenrannan kaupunki  199 884 184 035 285 548 262 906
A71842 EAKR Partex-invest.1 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.5.2019 IntoPajat ry  50 950 50 663 61 867 58 721
A71843 EAKR Smart LaKo - alihankkijasta asiantuntijakumppaniksi 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.4.2016 31.1.2019 LAPINLAHDEN KONEISTUS OY  402 570 383 350 402 570 383 350
A71844 EAKR Liiketoimintamallin ja palveluarkkitehtuurin rakentaminen 2 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.5.2016 31.3.2018 VALOREMONTTI OY  97 575 95 323 97 575 95 323
A71845 EAKR LA Kattohuolto Oy:n kehittämishanke 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.4.2016 30.4.2017 LA KATTOHUOLTO OY  39 320 18 652 39 320 18 652
A71846 EAKR Silta kaupallistamiseen 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2016 30.6.2018 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  217 836 217 836 311 190 311 190
A71847 EAKR Food Summit - Monialainen tapahtuma-alusta alueellisen osaamiskeskittymän vahvistamiseksi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.1.2018 Into Seinäjoki Oy  62 090 62 022 88 700 88 603
A71853 EAKR Asumisen energiatehokkuuden parantaminen sisäilman hallinnan avulla - InFlow 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 28.2.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  47 544 47 544 65 920 65 920
A71854 EAKR PC-pelin kansainvälistäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.12.2015 30.4.2017 IRON SIGHT OY  47 270 33 356 47 270 33 356
A71855 EAKR Ruostumattomien modulaaristen teräsrakenteiden kehittämishanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.12.2015 30.6.2018 R-TASO OY  92 670 54 346 92 670 54 346
A71857 EAKR Tuotantomenetelmien kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.5.2016 1.9.2017 AVORIS OY  31 070 14 316 31 070 14 316
A71862 EAKR Yrityksen kansainvälistyminen sekä teollisuuden releuusinnan ratkaisut 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.4.2016 30.4.2018 JT EXPORT OY LTD  89 680 41 562 89 680 41 562
A71866 EAKR InfraScan 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.5.2016 31.7.2018 LAPIN GPS-MITTA OY  63 560 62 656 63 560 62 656
A71868 EAKR Nostokoriteline 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 27.1.2016 31.10.2018 FINNOMEC OY  31 830 0 31 830 0
A71873 EAKR Kierrätys osaksi tuotesuunnittelua 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.5.2019 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  174 818 139 425 239 740 198 593
A71874 EAKR Partex-invest.2 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.5.2019 IntoPajat ry  50 706 49 388 61 572 58 438
A71877 EAKR INNOVATIIVISEN PINNOITUSTEKNOLOGIAN VIENTI KIINAAN 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.5.2016 31.10.2017 MILLIDYNE OY  24 000 14 168 24 000 14 168
A71879 EAKR Puurakennusten vientitoimitusten konseptointi Pohjoismaihin kattaen myynnin, suunnittelun, rakenneosien valmistuttamisen, kaiken materiaalihankinnan, logistiikan, pystytyksen ja jälkimarkkinoinnin. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.4.2016 31.12.2018 ECOSTE OY  150 610 75 210 150 610 75 210
A71880 EAKR Uuden sukupolven kone 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.8.2015 30.6.2017 RAKEISTUS OY  183 550 132 938 183 550 132 938
A71882 EAKR Kuopion seudun viisaan liikkumisen toimintamallin laatiminen 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.10.2016 30.9.2019 Kuopion kaupunki  317 234 306 613 453 192 448 489
A71883 EAKR Kuopion seudun viisaan liikkumisen investointihanke 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.10.2016 30.9.2019 Kuopion kaupunki  854 000 850 505 1 220 000 1 220 000
A71884 EAKR Stella Maria: Liiketoiminnan uudistaminen 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.5.2016 31.1.2019 SUKELLUSPALVELU STELLA MARIA  38 060 28 560 38 060 28 560
A71887 EAKR Olympic Training Center of Rovaniemi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.5.2019 Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä  378 632 366 137 555 974 539 991
A71893 EAKR Laajennusinvestointi 2017 - KOY Herki 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.2.2016 31.12.2018 HERKI OY  130 500 130 500 130 500 130 500
A71894 EAKR STF-laajennushanke 2018 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.2.2016 31.12.2020 STAINLESS TEAM FINLAND OY  311 420 174 047 311 420 174 047
A71895 EAKR VISIO -Palveluliiketoiminnan kehittämishanke 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.3.2016 31.3.2019 SAMESOR OY  222 170 167 853 222 170 167 853
A71897 EAKR MERIOSAAJAT 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 28.2.2019 Turun yliopisto  101 442 101 442 144 917 144 917
A71898 EAKR Biotalouskampus innovaatiojärjestelmä, vaihe 1 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 15.2.2016 31.5.2017 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy  49 584 49 584 70 833 70 833
A71899 EAKR MoRo – Modernin robotiikan koulutusyhteistyöhanke 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 31.12.2017 Oy Vaasan ammattikorkeakoulu-Vasa yrkeshögskola Ab  113 145 113 145 150 136 150 136
A71900 EAKR BIL - Biokaasulla liikenteeseen 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 30.4.2018 Vaasan yliopisto  52 430 51 165 67 383 65 999
A71905 EAKR Flatlight Creative House 2.0 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.2.2016 30.4.2018 FLATLIGHT FILMS OY  85 380 74 023 85 380 74 023
A71908 EAKR Maanalaisten suojatilojen kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.4.2016 31.12.2018 HEAT-IT OY  76 650 76 650 76 650 76 650
A71912 EAKR Matkailupalveluiden toiminnan kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.5.2016 30.6.2019 MERI-LAPIN MATKAILU OY  43 350 31 733 43 350 31 733
A71913 EAKR Markkinointiviestintäalusta kansainvälisille markkinoille 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.4.2016 31.12.2018 MAINOSTOIMISTO AD KIIVI OYMAINOSTOIMISTO AD KIIVI OY  171 340 145 415 171 340 145 415
A71914 EAKR Toimintamallit happamuuden ennakoimiseksi ja riskien hallitsemiseksi turvetuotantoalueilla (Sulfa II) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.5.2019 Suomen ympäristökeskus  400 000 400 000 405 000 405 000
A71924 EAKR Photokrafixin uudet palvelut yritysasiakkaille 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.5.2016 31.8.2017 PHOTOKRAFIX  7 850 5 958 7 850 5 958
A71925 EAKR 6Aika: YSI Yliopistosairaalat innovaatioalustana 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 31.12.2017 Turku Science Park Oy Ab  479 943 412 925 716 334 616 307
A71926 EAKR Nastolan energiaekosysteemi ja teolliset symbioosit - NETS 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 30.4.2018 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  235 793 223 012 312 850 296 279
A71929 EAKR Kiertotaloutta maa-ainesten käyttöön Hämeenlinnassa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.12.2019 Linnan Kehitys Oy  174 840 154 994 210 120 196 659
A71930 EAKR Kiertotaloudella kasvua Viljaklusterille 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 30.6.2018 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  119 000 119 000 170 000 170 000
A71931 EAKR Uutta liiketoimintaa ja kestävää kasvua - LUO Next Step 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 30.6.2019 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  332 654 307 645 475 219 439 492
A71938 EAKR BIOTAR- Biotalouskampuksen osaamisalusta 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 30.9.2019 Äänekosken Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä  300 754 299 542 440 363 442 976
A71940 EAKR Älykäs tuotanto - Modern Factory 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.12.2018 Prizztech Oy  125 041 123 964 193 861 192 192
A71941 EAKR Avoin pilvipalvelukonsepti joukkoistetun liikennedatan tarpeisiin 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.8.2018 TTY-säätiö  84 320 84 320 140 120 140 120
A71942 EAKR TFP - Teollisesti funktionaaliset pinnat 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.5.2019 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy  463 750 463 750 596 250 596 250
A71943 EAKR Digilogi 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.5.2016 11.5.2020 SPEYS OY  110 900 94 991 110 900 94 991
A71944 EAKR SAOSTUS - Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuospuhdistuksessa ja veden käsittelyssä (kehittämisosio) 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 28.2.2019 Jyväskylän yliopisto  420 318 392 845 510 384 483 879
A71947 EAKR Tutkimus ja tieto voimana ilmastonmuutoksen vesistövaikutuksia vastaan (TUTTI) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.12.2019 Pyhäjärvi-instituuttisäätiö  128 865 126 791 128 865 126 791
A71948 EAKR SAOSTUS - Kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuospuhdistuksessa ja veden käsittelyssä (investointiosio) 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 31.12.2018 Jyväskylän yliopisto  279 062 279 062 338 862 343 161
A71949 EAKR BILINE - TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT DIGITAALISET RATKAISUT 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.12.2019 Centria ammattikorkeakoulu Oy  639 580 600 592 724 858 680 789
A71950 EAKR Toholammin biojalostamon koevaihe 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 31.8.2017 Toholammin kehitys Oy  287 000 272 456 410 000 397 592
A71954 EAKR Uusien luonnonöljypohjaisten pinnoitusmateriaalien kehittämishanke 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.3.2016 30.6.2018 TKR-MARKETING OY  57 960 57 953 57 960 57 953
A71955 EAKR Biotalouden liiketoimintakärjet - tutkimuksesta liiketoimintaan 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.12.2017 Kokkolanseudun Kehitys Oy  98 174 94 121 140 250 134 459
A71956 EAKR Eläimen ensiaputuote 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.5.2016 31.3.2017 LYRAE STAR INNOVATIONS OY  3 850 3 850 3 850 3 850
A71957 EAKR TeKiDe-Tekstiilikuitujen kierrätyksen demonstraatioalusta Bioruukkiin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.3.2019 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  420 000 420 000 600 000 600 000
A71958 EAKR Älykkäät Arktiset Rekat 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.5.2019 Ilmatieteen laitos  122 456 118 996 174 938 169 995
A71959 EAKR Energian ja ravinteiden kierrätyksen uudet mahdollisuudet vesihuollossa (KEHÄ) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 30.11.2018 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  340 865 329 649 461 773 448 027
A71960 EAKR Älykkäät Arktiset Rekat - investointihakemus 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.8.2018 Ilmatieteen laitos  42 420 31 910 60 600 45 586
A71962 EAKR Minima Oulu 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.5.2016 31.3.2017 MINIMA PROCESSOR OY  26 700 23 900 26 700 23 900
A71964 EAKR Viilun modifiointi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.7.2018 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  160 368 147 603 203 897 188 138
A71965 EAKR Kestävän kehityksen teollisuusvyöhyke 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.12.2019 Prizztech Oy  138 594 134 046 188 093 191 496
A71966 EAKR BioMediTechin kansainvälisen toiminnan kehittäminen 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2018 Tampereen Yliopisto  129 120 50 154 290 500 83 590
A71967 EAKR Palvelukonseptien kehittäminen mahdollistavien teknologioiden tuella - PaTe 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.12.2018 TTY-säätiö  103 978 102 472 148 540 146 389
A71968 EAKR Turvallisuuskulttuuri ja teknologia 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.12.2019 Prizztech Oy  99 218 99 218 134 653 140 240
A71969 EAKR Vähähiilinen matka- ja palveluketju 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.12.2018 Tredea Oy  38 565 38 565 519 601 64 275
A71970 EAKR KUUTIO -lajittelu- ja vastaanottomittausjärjestelmän prototyypin kehityshanke 2 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 14.6.2016 31.12.2018 FINNOS OY  157 658 0 157 658 0
A71976 EAKR Kaupallisen suodattimen, kaasupolttimen ja -kattilan toimivuuden todentaminen Turos Team Oy:n kaasulla. 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.2.2016 28.2.2018 BLUENDO OY  22 500 20 116 22 500 20 116
A71977 EAKR DeFacto Group yrityksen liiketoiminnan kokonaisvaltainen kehittäminen 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.4.2016 31.3.2018 DEFACTO GROUP KY  34 730 21 000 34 730 21 000
A71978 EAKR YRITYKSEN TUOTANNON JA TOIMINTOJEN KEHITTÄMISPROJEKTI 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.4.2015 31.12.2017 TALOMYYNTI VESA SAVOLAINEN OY  95 530 95 530 95 530 95 530
A71979 EAKR Digitaalisen hyvinvointipalvelun rakentaminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2016 31.12.2017 DIGITAL HEALTH SOLUTIONS OY  153 030 132 799 153 030 132 799
A71980 EAKR Elementtitehtaan perustaminen. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.3.2016 31.10.2017 FINLAND ELEMENT OY AB  461 750 457 154 461 750 457 154
A71983 EAKR Kielo Hardware 2.0 hautomo 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.5.2016 31.8.2018 KIELO GROWTH OY  107 840 45 280 107 840 45 280
A71986 EAKR Mikronix Oy liiketoiminnan käynnistäminen ja ensimmäinen asiakastuoteprojekti. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.6.2016 31.12.2017 MIKRONIX OY  85 200 81 410 85 200 81 410
A71993 EAKR Bos tuotteiden kehittäminen, suunnittelu ja markkinoille saattaminen. 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.5.2016 31.12.2021 BIERKÜHL OY  109 980 109 384 109 980 109 384
A71994 EAKR Indikaattorimineraalien automatisoitu tunnistaminen kriittisten mineraalien etsinnässä (Indika) - Kehittämishanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.3.2019 Geologian tutkimuskeskus  336 544 308 130 413 680 382 323
A71999 EAKR Uutta liiketoimintaa innovatiivisista järjestelmätason tuote- ja palveluratkaisuista - ULTRA 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.1.2020 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy  469 144 446 399 621 541 589 036
A72001 EAKR Automaatiotekniikan oppimis- ja kehittämisympäristö 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.3.2018 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä  151 200 0 216 000 0
A72002 EAKR Digitaalisen koulutusjärjestelmän, erityisesti MOOC-kyvykkyyden kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.12.2017 Oulun Yliopisto  90 876 75 514 129 823 107 877
A72003 EAKR 3d laiteympäristö 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.3.2018 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä  87 500 66 535 125 000 95 051
A72004 EAKR Uutta liiketoimintaa innovatiivisista järjestelmätason tuote- ja palveluratkaisuista - ULTRA (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.7.2019 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy  63 000 62 490 83 162 82 447
A72005 EAKR Indikaattorimineraalien automatisoitu tunnistaminen kriittisten mineraalien etsinnässä (Indika) - Investointihanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.12.2018 Geologian tutkimuskeskus  59 322 59 322 86 000 84 745
A72006 EAKR Uudelleenmaterialisoinnin pilot-ympäristö 2 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 23.6.2016 31.12.2017 ETELÄ-KARJALAN JÄTEHUOLTO OY  177 500 0 297 500 0
A72009 EAKR Pinnoitus ja hiekkapuhalluslaitteiden modernisointi sekä laatujärjestelmän kehittäminen. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.6.2016 31.12.2017 RAH-KONE PIPING OY  35 970 22 172 35 970 22 172
A72011 EAKR Uuden hoitopalvelutuotteen kehittäminen 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 9.11.2015 31.3.2018 HOITOKOTI IITULA OY  77 870 0 77 870 0
A72012 EAKR Paikkaperustainen hyvinvointitieto ja elinvoimakunnan hyvinvointiratkaisut 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 31.10.2018 Helsingin yliopisto  73 500 66 934 122 518 115 614
A72013 EAKR 6Aika: Hyvinvointiyritykset kiertoon 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2016 31.3.2019 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  423 138 420 001 631 552 626 869
A72014 EAKR 6AIKA: EduDigi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.10.2018 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  492 091 399 087 682 498 553 507
A72016 EAKR Kalibrointiprosessin kehittäminen Grainsense laitteelle ja orgaaniselle materiaalille. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.5.2016 30.9.2017 GRAINSENSE OY  93 510 84 476 93 510 84 476
A72020 EAKR Lisäävä valmistus Pohjois-Savossa (LIVA) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.12.2018 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  490 684 458 692 603 355 568 247
A72022 EAKR NewPro – New high reactivity in-line process knowhow for the Finnish fiberproduct business ecosystem 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.12.2018 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  687 000 655 206 687 000 656 721
A72023 EAKR Vuokatin sporttiosaamisen kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2016 30.9.2018 VUOKATIN SÄÄTIÖVUOKATIN URHEILUOPISTO  129 340 129 340 129 340 129 340
A72024 EAKR NewIisKome2020 - kehittämisinvestoinneilla kasvua ja globaalia kilpailukykyä 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.5.2016 30.6.2020 HAAPAJÄRVEN KOME OY  286 460 248 022 286 460 248 022
A72025 EAKR INKI Innovatiivinen kiertotalous - raaka-aineet omasta maakunnasta 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.12.2017 Jyväskylän yliopisto  96 349 94 065 137 642 134 686
A72030 EAKR Kuopion Neon2 Oy ¿ liiketoiminnan kehityshanke 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 20.4.2016 31.12.2018 KUOPION NEON2 OY  309 420 0 309 420 0
A72032 EAKR Lapin kaivoskeskittymän kumulatiivisten ympäristövaikutusten arviointi ja hallinta 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.8.2019 Geologian tutkimuskeskus  435 786 435 786 537 232 536 130
A72033 EAKR Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Lapissa (POSKI) vaihe 2 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2016 30.6.2019 Geologian tutkimuskeskus  392 772 392 771 489 418 490 464
A72035 EAKR Uuden hirsirakennetyypin kehittäminen uuden markkinasegmentin avaamiseksi ja viennin edistämiseksi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.6.2016 30.11.2018 POHJAN TIMBER-HIRSI OY  38 500 19 501 38 500 19 501
A72036 EAKR Aurora Park 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.5.2016 30.6.2019 HYLSY PRODUCTIONS AVOIN YHTIÖ  71 780 37 463 71 780 37 463
A72042 EAKR Pa-La:n innovaatiot ja kasvupolku 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.4.2016 31.12.2018 PARTANEN & LAMUSUO OY  118 610 103 987 118 610 103 987
A72047 EAKR Solmio QS 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.6.2016 31.12.2016 FRESH IT OY  45 280 45 280 45 280 45 280
A72048 EAKR Kurko Crane 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.2.2016 31.12.2019 KURKO-KOPONEN OY  208 570 173 417 208 570 173 417
A72049 EAKR EP7:n protohallin suunnittelu, rakentaminen ja toimivuuden vahvistaminen. 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.3.2015 31.12.2017 EP7 OY  66 110 47 677 66 110 47 677
A72059 EAKR Itäsuomalaisesta osaamisesta kilpailukykyinen ratkaisu ajantasaisen metsävaratiedon hallintaan Venäjällä (ISKRA) 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.3.2019 Luonnonvarakeskus  265 230 221 316 349 650 304 857
A72060 EAKR Lumo2-Tehoja kasvuun! 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.12.2018 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö  409 500 386 453 580 000 547 628
A72061 EAKR Digitaalisten oppimisympäristöjen kehityskeskus 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 30.7.2018 Itä-Suomen yliopisto  177 172 177 172 253 103 253 103
A72062 EAKR TIVAT - Teollinen internet ja valmistusteknisen tiedon hyödyntäminen – demonstraatio 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.12.2016 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö  69 720 69 720 99 960 99 600
A72063 EAKR Metsäkoneopetuksen automatisoitu opiskeluympäristö 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.7.2018 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä  522 900 522 900 747 000 747 000
A72064 EAKR Koulutusvientiklusterin käynnistäminen 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.7.2018 Joensuun kaupunki  340 172 331 649 485 960 474 025
A72065 EAKR Toimintaympäristön hiilijalanjäljen pienentäminen (tapausesimerkkinä alakoulu) 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.5.2017 Joensuun kaupunki  34 398 34 398 49 140 49 140
A72066 EAKR Game Brewery Joensuu - Investointihanke 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 30.4.2018 Joensuun Tiedepuisto Oy  42 000 36 225 60 000 51 750
A72067 EAKR Kiertoliike - Päijät-Hämeen kiertotalousmalli ja uudet liiketoimintamahdollisuudet 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.12.2018 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  696 811 684 743 961 468 944 815
A72069 EAKR Likaisen muovijätteen keräys ja kierto (LiMuKe) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.12.2018 Turun yliopisto  188 448 188 448 250 453 250 453
A72070 EAKR Kokeillen kasvuun - Nopeiden kokeilujen kehityspolut yritysryhmille (KOKKA) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.12.2017 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  224 600 223 179 449 200 446 357
A72072 EAKR Labrobot 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 29.2.2020 Oulun Yliopisto  431 256 424 103 596 080 585 861
A72073 EAKR Parempaa perunaa pohjoisesta - PPP 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2016 30.4.2019 Luonnonvarakeskus  153 893 153 510 170 466 170 049
A72074 EAKR Kohti kestävää taloutta - Pohjois-Pohjanmaan biotalouden kehittämisstrategian toteuttaminen 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 30.9.2018 Pohjois-Pohjanmaan liitto  269 556 260 685 385 080 372 408
A72081 EAKR Datadriven B2B affärsutveckling bland Österbottniska företag 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.3.2018 Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi  68 869 60 213 88 390 77 591
A72082 EAKR ICP-MS Innovatiivinen kiertotalous - laitehankinta 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.12.2017 Jyväskylän yliopisto  130 000 129 005 260 000 258 009
A72083 EAKR Ympäristötaidetta matkailun alueille 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.10.2018 Lapin Yliopisto  219 691 219 587 287 962 287 825
A72084 EAKR Digitaaliset älykkäät mobiiliratkaisut 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.8.2018 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  116 001 106 202 165 715 151 716
A72085 EAKR Uutta liiketoimintaa tuhkaseoslannotteista 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.4.2016 29.10.2021 JUUAN DOLOMIITTIKALKKI OY  379 600 377 299 379 600 377 299
A72091 EAKR KALPAT - Esiselvitys Kajaanin AMK:n laboratoriopalveluista paikallisten yritysten liiketoiminnan edistämisessä 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2016 30.6.2017 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY  63 890 63 890 79 863 79 863
A72093 EAKR Surveypalin tuotekehityshanke 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.6.2016 31.5.2017 SURVEYPAL OY  43 620 43 620 43 620 43 620
A72095 EAKR Ohutkalvo-anturimodulin kehittäminen 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.7.2016 31.12.2016 LAKKA TECHNOLOGIES OY  38 250 23 978 38 250 23 978
A72096 EAKR 6AIKA: Datasta oivalluksia ja bisnestä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.12.2017 Tampereen Yliopisto  379 250 368 946 548 474 534 959
A72099 EAKR Kuopio Convention Bureau II 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.7.2016 31.12.2016 Kuopion kaupunki  46 900 33 160 52 000 37 128
A72101 EAKR EMP/EMC-käyntioven kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.8.2016 30.12.2018 OCOTEC OYOCOTEC OY  44 705 35 837 44 705 35 837
A72102 EAKR Kuikankulta-projekti. Ensimmäinen vaihe. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.8.2016 30.11.2017 MINERAL EXPLORATION NETWORK (SUOMI) OY  20 650 20 505 20 650 20 505
A72103 EAKR Terveyspelin kehitys, "Metsäretki" 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.5.2016 30.9.2017 CAFFEINE OVERDOSE OY  16 770 12 520 16 770 12 520
A72110 EAKR Inno-Oppiva 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.12.2018 Tampereen Yliopisto  195 852 190 345 326 420 317 242
A72111 EAKR BIOTAR- Investointi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 31.12.2018 Äänekosken Ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä  271 304 271 304 542 608 542 608
A72112 EAKR Virtuaalivalmentaja terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ammattilaisille 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.10.2016 2.9.2018 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy  45 000 36 847 45 000 36 847
A72113 EAKR Virtuaalivalmentaja terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ammattilaisille 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.10.2016 31.8.2018 Jyväskylän yliopisto  152 360 152 360 152 360 152 360
A72114 EAKR Virtuaalivalmentaja terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ammattilaisille 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.8.2018 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  45 000 45 000 45 000 45 000
A72117 EAKR Virtuaalivalmentaja terveydenhuollon ja hyvinvoinnin ammattilaisille 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.10.2016 31.8.2018 Oulun Yliopisto  107 640 106 926 109 600 107 597
A72121 EAKR RD DA-Platform kehityshanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.6.2016 30.9.2017 RD VELHO OY  133 250 9 177 133 250 9 177
A72122 EAKR 6AIKA:Tulevaisuuden ruokamaailma 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.3.2018 Turun yliopisto  192 150 187 415 286 791 280 678
A72123 EAKR Ympäristömittauksesta myyntivaltti 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.12.2017 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  103 476 100 662 147 823 143 803
A72131 EAKR Digitalisaation ja automatisoinnin hyödyntäminen koru- ja kellobrändejä markkinoivan yrityksen kasvussa. 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.6.2016 30.6.2019 SAURUM OY  388 970 81 070 388 970 81 070
A72132 EAKR FinCloud Oy - 360 videotuotannon kansainvälistymishanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.6.2016 30.6.2017 FINCLOUD LTDFINCLOUD LTD  27 620 20 187 27 620 20 187
A72133 EAKR Valle maailman kartalle 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.7.2016 31.12.2017 GUOLBBA OY  36 950 34 858 36 950 34 858
A72143 EAKR Uusia tuotteita metsästä 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2016 29.2.2020 Luonnonvarakeskus  557 212 550 061 696 516 687 578
A72148 EAKR KinoVR 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.5.2016 31.12.2017 KINONIKINONI  22 700 18 285 22 700 18 285
A72153 EAKR 6AIKA: TRY OUT! Kiertotalouden ja cleantechin kokeilut kaupunkien ja yritysverkostojen kanssa – toimivat liiketoimintamallit esiin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.10.2018 Turun ammattikorkeakoulu oy  371 437 356 556 549 384 501 072
A72156 EAKR Vaativa digitaalinen valmistus ekosysteemin lisäarvon tuottajana 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 30.6.2019 Tampereen korkeakoulusäätiö sr  599 744 582 187 999 573 970 311
A72158 EAKR Arktisen kestävän rakentamisen verkosto -esiselvitys 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 28.2.2018 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  80 400 73 218 107 200 97 623
A72160 EAKR SKIIOT-hiihtomittarin viimeistely 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.6.2016 31.3.2017 EXIOPS OYEXIOPS  50 760 50 760 50 760 50 760
A72161 EAKR Riistakameroiden hallintapalvelu - Sensegram 2.0 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.8.2016 31.5.2017 RTJ GROUP OY  67 600 65 680 67 600 65 680
A72166 EAKR Suunnittelutoiminnan aloittaminen Koillis-Teräksessä 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.8.2016 31.12.2017 KOILLIS-TERÄS OY  30 860 30 151 30 860 30 151
A72169 EAKR 6AIKA: SOHJOA - Autonominen Last mile -liikenteen fyysinen ja virtuaalinen innovaatioalusta urbaanissa ympäristössä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.5.2018 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  374 929 339 360 553 417 503 611
A72170 EAKR 6AIKA: PalRob – Palvelurobotiikan virtuaalinen innovaatioalusta 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.12.2017 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  210 919 142 600 314 808 212 838
A72171 EAKR kehityshanke 2016-2018 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.7.2016 30.6.2021 AUTOROBOT FINLAND OY  220 100 167 122 220 100 167 122
A72172 EAKR Kasviuuteiden tuotteistaminen lääkinnällisten tuotteiden, kosmetiikan ja lisäravinteiden raaka-aineiksi ja viennin aloittaminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.8.2017 FOREST OF LAPLAND OY  67 300 49 657 67 300 49 657
A72175 EAKR Vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien kartoittaminen ja käyttökokeilut eri markkina-alueilla 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.6.2016 30.9.2017 INTELLES INFORMATICA OY  54 550 48 266 79 105 48 266
A72181 EAKR Hotelli Mustaparran kehittämishanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.2.2016 24.2.2019 TORNIO CITY RESTAURANTS OY  130 550 73 637 130 550 73 637
A72184 EAKR Monialkuaineanalyytiikkalaboratorio (MAALi) kehittämishanke 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 30.9.2018 Itä-Suomen yliopisto  142 759 142 107 203 941 203 009
A72185 EAKR Monialkuaineanalyytiikkalaboratorio (MAALi) investointihanke 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.10.2016 30.9.2018 Itä-Suomen yliopisto  246 785 246 527 352 550 352 181
A72186 EAKR CityTrack 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.6.2016 30.9.2017 Tampereen Yliopisto  400 155 397 860 400 156 403 860
A72187 EAKR Pyhäjärvi Bioenergy 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2016 31.12.2017 Pyhäjärven kaupunki  69 370 69 370 99 100 99 100
A72188 EAKR Arktiset sää- ja luonnonilmiöt innovaatioiksi digitalisaation avulla - DiArWe 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.7.2018 Lapin Yliopisto  386 000 374 136 396 000 384 136
A72189 EAKR Pienpolttosimulaattori kehityshanke (SIMO-K) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.10.2016 31.5.2019 Itä-Suomen yliopisto  276 823 274 186 325 534 322 465
A72190 EAKR Rautalammin skandium-rikkaan malmion kokonaisvaltaisen hyödyntämisen pilotointi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.10.2016 30.9.2018 Itä-Suomen yliopisto  230 343 230 343 279 146 279 146
A72192 EAKR Pienpolttosimulaattori investointihanke (SIMO-I) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.10.2016 31.12.2018 Itä-Suomen yliopisto  116 550 114 952 166 500 164 216
A72193 EAKR IoT, mobiili- ja pilviratkaisujen kehittäminen 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.6.2016 1.6.2018 ALMA CONSULTING OY  51 360 51 360 51 360 51 360
A72200 EAKR Ledfoil tuotantolinja 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2016 30.9.2018 FLEXBRIGHT OY  447 325 436 429 447 325 436 429
A72204 EAKR Dinersville 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.7.2016 31.5.2017 A3 TECHNOLOGIES OY  37 140 35 827 37 140 35 827
A72206 EAKR Hiilidioksidin talteenotto- ja hyödynnysjärjestelmän teollisen referenssilaitteiston pilotointi 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.12.2017 CARBONREUSE FINLAND OY  88 610 88 610 88 610 88 610
A72208 EAKR 6AIKA: ÄlyVESI - Älykäs kaupunkivesiliikenne 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2016 31.5.2018 Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi  477 395 409 655 712 529 625 150
A72209 EAKR 6Aika: Massadata kaupunkiympäristön ja -liikenteen kehittämisessä sekä innovaatioalustana palveluille ja liiketoiminnalle 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 30.8.2018 Helsingin kaupunki  434 033 413 004 647 812 616 426
A72212 EAKR SATAKUNTALAINEN VÄHÄHIILISEN BIOTALOUDEN OSAAMISKESKITTYMÄ 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.12.2018 Pyhäjärvi-instituuttisäätiö  102 893 100 916 102 893 100 916
A72213 EAKR Lapin maakunnallinen Arktisen erikoistumisen osaamiskeskittymä - Arctic Smartness Excellence -ASE 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 13.2.2016 15.3.2018 Lapin Yliopisto  1 551 280 1 481 507 1 926 333 1 840 531
A72215 EAKR Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.8.2019 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  219 560 142 550 405 873 203 643
A72221 EAKR Yrityksen tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.6.2016 31.5.2017 MIKROBIONI OY  44 190 41 481 44 190 41 481
A72224 EAKR Variant factory investment 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.7.2016 30.6.2018 ESJU OY  153 850 153 160 153 850 153 160
A72225 EAKR Älykäs kodinkonelaite. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.7.2016 30.6.2017 WICIOT OYMARKO HÖYNÄLÄ  44 700 44 700 44 700 44 700
A72227 EAKR Vienti 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.8.2016 30.9.2018 MALER OY  825 000 825 000 825 000 825 000
A72231 EAKR Etelä-Konneveden kansallispuiston vesistömatkailun mahdollistaminen 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2016 31.10.2018 Rautalammin kunta  35 147 35 147 50 210 50 210
A72233 EAKR Biopohjaisen hiilidioksidin arvoketjut ja liiketoimintapotentiaalit kiertotalousekosysteemissä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 3.10.2016 31.8.2018 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  165 368 165 368 227 240 227 240
A72237 EAKR Keksintöjen hyödyntämismahdollisuuksien tehostaminen yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi ja uusyritysten synnyttämiseksi. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.8.2016 30.9.2017 OSUUSKUNTA A. VIPUNEN  83 090 83 076 83 090 83 076
A72238 EAKR WearTracking 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.8.2016 30.6.2018 SKM SERVICE OY  164 500 164 500 164 500 164 500
A72242 EAKR Arktiset luonnonvarat - Laatua luonnosta -toimintaympäristöhanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.9.2016 31.8.2017 INARIN KUNTAELINKEINOT & KEHITYS NORDICA  49 510 49 508 61 898 61 885
A72243 EAKR Älykkään erikoistumisen hyödyntäminen teollisuuden kilpailukyvyn parantamisessa 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2016 31.1.2019 OULUN YLIOPISTOOULUN YLIOPISTO CEMIS-OULU  165 738 161 288 202 698 193 691
A72247 EAKR Kirjapainon digitalisaatio 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.12.2018 TEROPRINT OY  93 660 23 800 93 660 23 800
A72251 EAKR Analysointi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.9.2016 31.7.2017 WELLEVO OY  20 120 20 120 20 120 20 120
A72256 EAKR GOS Financial intelligence 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.9.2016 31.12.2018 GOS CONSULTING OY  52 330 35 242 52 330 35 242
A72257 EAKR Arctic Warriorsin uusien tuotteiden kehittäminen ja kansainvälistäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.9.2016 31.12.2021 ARCTIC WARRIORS OY  68 350 62 639 68 350 62 639
A72259 EAKR Investointi tuotannollisen toiminnan lisäämisen ja kehittämiseen sekä kansainvälistymiseen 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.6.2016 31.8.2018 OY REAGENA LTD  197 120 166 211 197 120 166 211
A72263 EAKR Arktinen älykäs kaivosklusteri 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 30.11.2018 Geologian tutkimuskeskus  419 785 366 388 559 711 488 516
A72271 EAKR Tuotteiden ja liiketoiminnan kehitys 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.9.2016 31.12.2023 PRO-TOT OY  213 100 195 877 213 100 195 877
A72273 EAKR KierRe - Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.10.2016 30.9.2019 Navitas Kehitys Oy  1 209 572 1 091 128 1 601 713 1 441 155
A72276 EAKR Puettavan elektroniikan testauspalvelujen tarjoaminen kansainvälisesti 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.4.2016 31.12.2018 VERKOTAN OY  57 300 57 300 57 300 57 300
A72277 EAKR The Rolling Leads 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 12.10.2016 31.12.2019 PEPRON OY  34 150 0 34 150 0
A72279 EAKR LuontoRovaniemi, Sähköisten palvelujen kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2016 30.9.2019 Rovaniemen kaupunki  383 301 357 560 479 126 446 950
A72280 EAKR Männyn arvon maksimaalinen hyödyntäminen rungon tyven kuvatulkinnan ja NDT-mittauksen avulla 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.11.2016 31.3.2019 Luonnonvarakeskus  139 900 139 900 179 968 179 968
A72281 EAKR Männyn arvon maksimaalinen hyödyntäminen rungon tyven kuvatulkinnan ja NDT-mittauksen avulla 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.11.2016 31.3.2019 Itä-Suomen yliopisto  42 000 42 000 54 000 54 000
A72285 EAKR Cryo-venttiilisarjan kehittämisprojekti 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.10.2016 31.10.2017 JOUKA OY  32 800 19 906 32 800 19 906
A72286 EAKR Innovaatioalusta hyvinvoinnin kehittämiseen Lapissa - investoinnit 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.8.2019 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  21 000 21 000 30 000 30 000
A72288 EAKR Tuoremarjatuotteiden tuotekehitys- ja markkinaselvityshanke 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 12.9.2016 31.12.2017 TOBE OY  34 080 0 34 080 0
A72290 EAKR ZeroWaste- ympäristöhuoltojärjestelmän kehityshanke 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.3.2016 31.7.2019 ENPROS  189 890 186 730 189 890 186 730
A72291 EAKR Digitaalisten terveyspalveluiden kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.5.2016 30.4.2018 JOVI CARE OY  42 670 25 518 42 670 25 518
A72292 EAKR MoveSole Focus 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.7.2016 15.9.2017 MOVESOLE OY  43 960 43 181 43 960 43 181
A72295 EAKR LuontoRovaniemi, Sähköisten palvelujen investoinnit 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2016 30.9.2019 Rovaniemen kaupunki  164 499 164 499 235 000 235 000
A72296 EAKR Finnstar 2 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2016 31.12.2017 FINN INSTALLPIPE OY  91 790 91 790 91 790 91 790
A72301 EAKR Ympäristön turvallisuusjohtamisen hallintaan liittyvän asiantuntijapalveluliiketoiminnan kehittäminen ja laajentaminen. 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2016 1.11.2017 CENSEO OY  40 850 32 118 40 850 32 118
A72304 EAKR EnergiaVäylä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 30.9.2018 Suomen ympäristöopisto SYKLI  188 355 188 355 214 616 226 282
A72307 EAKR Plugger 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.10.2016 1.12.2017 QON OY  71 240 71 111 71 240 71 111
A72309 EAKR Toimintamallien kehittäminen digitalisaation avulla omavalvonnan ja henkilöstöjohtamisen osa-alueille ikäihmisten asumis- ja kotipalveluissa 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.8.2016 30.6.2017 NSS HOIVAHOTELLIT OY  26 580 26 580 26 580 26 580
A72311 EAKR Teollisuuden kunnonvalvonnan kehittäminen 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.8.2016 31.8.2019 JUKKOLA SYSTEMS OY  107 220 78 123 107 220 78 123
A72317 EAKR Digitaalisuuden toimenpideohjelma - DigiTale 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 3.10.2016 31.5.2017 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  89 840 79 829 112 302 99 788
A72320 EAKR Ledistys Tuotekehitys 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.7.2016 31.3.2018 LEDISTYS OY  124 400 79 316 124 400 79 316
A72322 EAKR Global IOT connectivity 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.11.2016 3.3.2018 UROS OY  121 680 121 680 121 680 121 680
A72325 EAKR Älykkään elinympäristön teknologiat - Investoinnit 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.12.2018 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  1 034 843 1 034 843 1 478 347 1 478 347
A72326 EAKR Älykkään elinympäristön teknologiat - Kickstart 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.12.2018 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  305 610 300 217 407 480 400 289
A72327 EAKR 5G-verkon ja tiesääpalveluiden kehitys- ja pilotointiympäristö moniviranomaispalveluiden, älyliikenteen ja talvitestauksen tarpeisiin - Sod5G 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.12.2016 31.5.2019 Ilmatieteen laitos  83 821 82 784 119 744 118 262
A72329 EAKR eFlexFuel E85-päivityksen massatuontanto- ja kansainvälistymisloikka. 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.10.2016 13.6.2018 STEPONE TECH OY  48 100 45 480 48 100 45 480
A72334 EAKR Proaktiivista palvelutuotantoa tukevan liiketoimintamallin kehittäminen 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2016 31.8.2018 TL-MAINT OY  63 200 63 200 63 200 63 200
A72335 EAKR Digi-oppimisympäristö HR CaaS-pilvipalveluna. 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2016 30.6.2017 TUTORING FINLAND OY  21 450 21 450 21 450 21 450
A72336 EAKR Cloud manufacturing 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2017 30.6.2018 Vaasan Yliopisto  189 000 188 880 210 818 210 686
A72340 EAKR SmaRa – Savilahden Smarteimmat Ratkaisut 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.12.2016 30.11.2019 Kuopion kaupunki  920 001 902 006 1 150 000 1 127 507
A72345 EAKR Asiakaslähtöiset, elinkeinoelämää ja maakunnan vireyttä tukevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut (PoSoTe) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 30.4.2018 Pohjois-Savon liitto maakuntayhtymä  356 000 156 748 445 000 195 935
A72346 EAKR Maakunnan kilpailukyvyn parantaminen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä vahvistamalla (Kilma) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 30.4.2018 Pohjois-Savon liitto maakuntayhtymä  295 207 110 233 369 008 137 822
A72350 EAKR Tuotantoteknologian ja rakenneratkaisujen kehittäminen robotisoinnin ja automatisoinnin keinoin. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.5.2016 31.12.2017 LAPWALL OY  423 550 350 941 423 550 350 941
A72351 EAKR Terveysteknologialla tehokkuutta Etelä-Savoon 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.12.2018 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  125 746 124 153 179 636 177 361
A72352 EAKR Kuitu3 - Biotalouden tutkimuksen ja osaamisen kehittämisympäristö 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.5.2018 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  1 000 000 915 390 2 043 984 1 871 042
A72354 EAKR Solartec 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.12.2017 MAB POWERTEC OY  42 190 42 190 42 190 42 190
A72355 EAKR Open Venue -palvelun lanseeraus 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.11.2016 31.12.2018 FEELBEAT OY  60 000 59 193 60 000 59 193
A72357 EAKR ITS Oulu – Älykkään liikenteen strategia, toimintaverkosto ja pilotit 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2016 31.12.2019 Oulun kaupunki  401 660 340 148 573 800 485 926
A72358 EAKR Rakennusten uudet energianhallintaratkaisut - Energiaratkaisut 2020 (kehittämisosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 30.4.2020 Koulutuskuntayhtymä OSAO  419 398 407 648 599 138 582 352
A72359 EAKR Biokaasun puhdistus liikennekaasuksi käyttämällä tuhkapuhdistusta ja kalvoerotusta 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 2.1.2017 31.12.2018 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä  63 000 59 881 90 000 85 544
A72360 EAKR Myontec Oy:n laatujärjestelmän ja tuotantotestauksen kehityshanke 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.6.2016 31.5.2019 MYONTEC OY  74 230 19 271 74 230 19 271
A72361 EAKR Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2016 31.1.2019 Green Net Finland ry  266 000 266 000 378 000 378 000
A72364 EAKR Skaalautuva ja markkina-adaptoituva kokonaiskonsepti taitolajien etävalmennukseen: Case Trainer4Riding. 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.9.2016 31.12.2020 TRAINER4SKILLS OY  232 130 197 446 232 130 197 446
A72365 EAKR EkoKoti rannalla 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 30.6.2019 TERVON KUNTA  145 228 144 949 186 722 186 374
A72368 EAKR Pyhäsalmen kaivoksen maanalaisen infran uusiokäyttö 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 2.1.2017 30.6.2019 Pyhäjärven Kehitys Oy  338 478 288 462 424 537 395 519
A72369 EAKR Rakennusten uudet energianhallintaratkaisut - Energiaratkaisut 2020 (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 30.4.2020 Koulutuskuntayhtymä OSAO  278 600 267 084 398 000 381 549
A72370 EAKR Energiatehokkuutta pintojen likaantumisen hallinnalla meijerituotteiden valmistuksessa (MILKFOUL) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.3.2019 Oulun Yliopisto  189 642 189 642 256 918 256 918
A72371 EAKR Blueberry - Nanomateriaalien katalyyttisten ominaisuuksien karakterisointi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 22.9.2016 30.11.2017 Oulun Yliopisto  71 609 12 895 102 300 18 421
A72373 EAKR Tuotannon- ja vienninkehittämishanke 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.10.2016 31.10.2018 FINN-SAVOTTA OY  135 400 135 400 135 400 135 400
A72379 EAKR Kansainvälinen Teknologialiiketoiminta (KANTELI-hanke) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.12.2018 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY  385 600 369 208 550 860 527 442
A72381 EAKR Maatalouden hivenainetuotannon käynnistäminen Suomessa 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.9.2016 31.12.2019 TRACEGROW OY  900 000 882 261 1 000 000 982 261
A72382 EAKR Lumimaailma (Winterpark) uusine lajiharjoittelualueineen ja freeridealueena 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.9.2016 31.3.2018 SAARISELKÄ SKI & SPORT RESORT OY  131 170 115 640 131 170 115 640
A72384 EAKR Investointi agglomerointilaitteisto 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.12.2017 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY  32 400 29 420 72 000 65 379
A72386 EAKR GEMIM-1 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.11.2016 30.4.2017 ENGEMMA OY  34 470 34 470 34 470 34 470
A72389 EAKR Siirrettävän polttoainesäiliön kehittäminen monitoimikoneeseen 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2016 31.8.2018 FUELK OY  55 910 34 930 55 910 34 930
A72391 EAKR Erikoisterästen käyttö kaivosten mobiilikalustossa 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.9.2016 31.12.2017 AB A. HÄGGBLOM OY  80 390 46 752 80 390 46 752
A72392 EAKR Digitaalisten esitysmahdollisuuksien kehittäminen ja toteutus 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.9.2016 31.8.2018 SEERUMI OY  58 250 38 452 58 250 38 452
A72402 EAKR EVAKOT - Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin työkalut (kehittämisosio) 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.10.2020 Centria ammattikorkeakoulu Oy  360 001 319 323 408 001 366 725
A72404 EAKR Technobothnia Service Concepts 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 30.6.2020 Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi  113 000 106 410 161 434 152 019
A72405 EAKR Teolliset palvelut ja logistiikka 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.12.2019 Prizztech Oy  153 106 152 762 207 788 217 308
A72406 EAKR Pienrakentajan digiportaali 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.5.2019 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  147 000 147 000 210 000 210 000
A72407 EAKR Vähä0 - Vähähiiliset ratkaisut nollaenergiarakentamisessa 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 30.6.2019 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  126 000 124 525 180 000 177 893
A72408 EAKR Kaasua! 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 30.6.2021 Prizztech Oy  139 179 134 860 198 828 192 658
A72409 EAKR Satakunnasta Euroopan robotiikkamaakunta - kansallisesta brändistä Euroopan osaamiskeskittymäksi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.12.2019 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  168 745 148 836 211 064 186 915
A72410 EAKR Innovatiivisuutta ja kasvua Etelä-Pohjanmaalle 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.5.2019 Etelä-Pohjanmaan liitto  98 660 94 130 140 944 134 473
A72411 EAKR Ammattikampus 2020 - kehittämishanke 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 28.2.2019 Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä  82 560 82 046 103 200 102 558
A72412 EAKR Satakunnan elintarviketeollisuuden uudistuminen ja TKI-ulottuvuus - SEUTU 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2016 31.8.2018 Satafood Kehittämisyhdistys Ry  66 528 59 363 80 784 72 105
A72416 EAKR Kustannustehokas ja laadukas konepaja Lean TMP 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.10.2016 31.12.2017 TEOLLISUUDEN MONIPALVELU TMP OY  31 562 19 357 31 562 19 357
A72417 EAKR EVAKOT - Energian varastoinnin ja käytön optimoinnin työkalut (investointiosio) 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.10.2020 Centria ammattikorkeakoulu Oy  336 000 305 423 384 000 356 207
A72418 EAKR Ammattikampus 2020 - investointihanke 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 28.2.2019 Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä  1 225 000 1 225 000 1 750 000 1 750 000
A72420 EAKR Blueberry - Nanomateriaalien katalyyttisten ominaisuuksien karakterisointi (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 7.11.2016 30.11.2017 Oulun Yliopisto  51 450 51 450 73 500 73 500
A72427 EAKR Ruokalaakso Kuopio - käynnistämissuunnitelma 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.12.2016 31.5.2017 Itä-Suomen yliopisto  48 867 48 867 61 084 61 084
A72429 EAKR Lasso Cleantech 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.10.2016 31.12.2017 OY LASSO CAPITAL AB  20 000 13 116 20 000 13 116
A72433 EAKR IOT kehityshanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.8.2016 31.12.2017 SZ-TEQ OY  140 870 140 870 140 870 140 870
A72436 EAKR TIPLA tuotannon käynnistys ja pilotointi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.11.2016 31.12.2017 MONIDOR OY  46 000 46 000 46 000 46 000
A72439 EAKR Pekka Tolvanen Oy -liiketoiminnan uudistaminen osana sukupolvenvaihdosta 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.10.2016 31.12.2018 PEKKA TOLVANEN OY  22 530 14 987 22 530 14 987
A72446 EAKR Metsätiedon liiketoimintamallit -selvityshanke 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 30.11.2017 Suomen metsäkeskus  58 307 58 307 79 296 83 296
A72447 EAKR Liiketoimintaa jätteen lajittelun ratkaisuista 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.3.2019 Itä-Suomen yliopisto  231 681 214 419 314 403 293 836
A72448 EAKR IoT arvoverkosto kone- ja laiterakennuksessa demonstraatioympäristön investoinnit 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.3.2018 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö  210 000 210 000 300 000 300 000
A72451 EAKR LIIKUTPA 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.12.2018 Jyväskylän yliopisto  1 001 700 951 630 1 431 000 1 387 088
A72452 EAKR BIOMIT - uudistuvan biotalouden sektorin sekä kaivannaisteollisuuden prosessi- ja mittauskehitys hanke 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.12.2018 Oulun Yliopisto  647 172 616 280 859 531 826 612
A72453 EAKR Vuorovaikutteisen robotiikan oppimisympäristö (Kehittäminen) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 2.1.2017 30.4.2018 Teak Oy  49 070 40 149 70 100 57 356
A72454 EAKR Vuorovaikutteisen robotiikan oppimisympäristö (Investointi) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 2.1.2017 30.4.2018 Teak Oy  33 500 3 160 67 000 6 320
A72456 EAKR BioDigi - menetelmät, tuotteet ja palvelut 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2017 31.12.2019 Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy  204 484 183 573 277 514 250 910
A72457 EAKR Teollisen rakentamisen ratkaisut - arvoketjumallista liiketoimintaa 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.12.2018 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö  253 015 240 798 339 763 324 617
A72458 EAKR Kilpailuetua vertaistukea hyödyntämällä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 28.2.2019 Satakunnan Yrittäjät ry  51 352 47 812 51 352 47 812
A72459 EAKR Kasvuskanneri 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 30.4.2019 Into Seinäjoki Oy  128 268 128 268 183 240 183 240
A72460 EAKR IoT i Energisystem 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 30.6.2019 Åbo Akademi  138 758 137 162 198 226 195 946
A72461 EAKR Sinisen Biotalouden Ekosysteemi - SIBE 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 30.9.2017 Oulun Yliopisto  70 000 70 000 99 000 99 000
A72464 EAKR Kasvu2017 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.11.2016 31.12.2017 AIR GROUP OY  50 070 50 070 50 070 50 070
A72469 EAKR Arktinen geoinnovaatiokeskus - innovaatiopotentiaalin hyödyntäminen ja käyttöönotto 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.12.2019 Tähtikunta Oy  619 656 521 567 826 208 695 423
A72472 EAKR Älykäs Arktinen Hyvinvointiklusteri 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.3.2018 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  19 096 17 852 27 280 25 503
A72477 EAKR Mobiilisähkövarastoilla energiahuoltovarmuutta ja säätövoimaa uusiutuvalle energialle 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2017 31.3.2020 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö  233 744 222 762 328 420 312 731
A72482 EAKR Mobiilisähkövarastoilla energiahuoltovarmuutta ja säätövoimaa uusiutuvalle energialle -investoinnit 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2017 31.3.2020 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö  98 700 97 473 141 000 139 247
A72483 EAKR eKeski-Pohjanmaa. Sähköisten ja videoavusteisten palveluiden kehittämishanke. 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2016 30.11.2019 Lestijärven kunta  266 688 264 608 380 983 378 012
A72484 EAKR Kestävä puujulkisivu hiiltämällä (PINTAMOD) 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.12.2018 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  155 150 120 255 234 854 184 382
A72489 EAKR Qridin tuotekehitys- ja kansainvälistymishanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.1.2017 31.12.2017 QRIDI OY  55 870 53 344 55 870 53 344
A72490 EAKR Friba - frisbeegolfin liiketoimintapotentiaali Keski-Suomessa 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.10.2017 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy  42 944 33 884 61 350 48 406
A72491 EAKR Energiaviisari 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 3.4.2017 30.9.2021 Länsirannikon Koulutus Oy  163 338 148 811 233 340 212 587
A72492 EAKR Kokeilu- ja demonstraatioympäristö sähkömarkkinoiden uusille palveluille ja konsepteille 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 2.1.2017 31.7.2018 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  90 846 90 846 120 780 120 780
A72493 EAKR Kohti uutta digitaalista tutkimus- ja innovaatioalustaa hyvinvoinnin ja liiketoiminnan kiihdyttämiseksi Keski-Suomessa - esiselvitys 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 30.6.2019 Jyväskylän yliopisto  89 599 89 599 127 999 127 999
A72496 EAKR IoT:sta liiketoimintaa 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.3.2019 Jyväskylän yliopisto  564 030 547 746 704 101 690 847
A72497 EAKR Energiaviisari demoympäristö 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 3.4.2017 30.9.2021 Länsirannikon Koulutus Oy  16 030 10 622 22 900 15 175
A72498 EAKR Kärkiosaamista kaupallistamassa 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 31.1.2018 Itä-Suomen yliopisto  57 491 57 491 82 130 82 130
A72499 EAKR Futuria-Elintarvikekehitys: tiedosta käytäntöön 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.3.2018 Suonenjoen kaupunki  202 297 151 364 288 996 216 235
A72504 EAKR EU projekti 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.1.2017 30.4.2017 XMLDATION.COM OY  7 000 7 000 7 000 7 000
A72507 EAKR Energiatehokkuuden edistäminen eteläsavolaisissa pk-yrityksissä - Etevät 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.12.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  142 378 141 668 189 396 188 507
A72508 EAKR OptiMix - Tehokkaampia ratkaisuja vesi-intensiivisten prosessien mittaamiseen ja hallintaan 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.12.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  115 694 103 431 134 260 120 455
A72512 EAKR Online-anturiteknologian kehittäminen sisäilmaston terveyden varmistamiseen – VOC-Online 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.5.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  210 000 210 000 280 000 280 000
A72514 EAKR Fiksut hankinnat Kymenlaakso (Kouvola) 2 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.11.2016 30.4.2019 KOUVOLA INNOVATION OY  126 700 124 480 181 013 177 832
A72518 EAKR Paikallinen mineraalivesi Lapin ravintoloille. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.1.2017 31.3.2018 LAPIN PANIMO OY  21 420 17 022 21 420 17 022
A72519 EAKR Digitaalisen matkailumyynnin kehittäminen ja pilotointi Saimaan alueella (DMS) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2016 31.3.2018 Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy  98 104 66 043 140 148 95 323
A72520 EAKR Tuote- ja palvelumallin kehittäminen bioenergia-alalle 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.6.2016 30.6.2020 JAHOTEC OY  45 150 45 150 45 150 45 150
A72521 EAKR Tuottavuutta joustavalla automaatiolla - TEHOJA 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2016 31.5.2020 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy  292 606 292 606 376 205 377 828
A72522 EAKR Resurssiviisas infrastruktuuri 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2016 31.12.2017 Oulun kaupunki  177 576 102 707 253 680 146 724
A72523 EAKR Teolliset symbioosit Pohjois-Pohjanmaalla (NOISS) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.5.2019 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy  369 795 367 058 514 278 510 367
A72524 EAKR Digitalisaatio automaatio-oppimisympäristön toteutuksessa, DigiAuto 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.12.2018 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy  153 160 145 597 205 386 195 452
A72525 EAKR Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2017 30.6.2018 Pohjois-Pohjanmaan liitto  100 681 81 262 143 830 116 089
A72529 EAKR Tuottavuutta joustavalla automaatiolla - TEHOJA (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2016 30.11.2019 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy  337 161 334 468 433 493 430 993
A72530 EAKR Digitalisaatio automaatio-oppimisympäristön toteutuksessa, DigiAuto (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.12.2018 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy  361 340 360 879 484 114 483 509
A72531 EAKR Älykäs matkahaku 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2017 31.5.2018 ADVANCED DATA ANALYTICS OY  102 120 91 276 102 120 91 276
A72532 EAKR MOBILE UI/UX, ELECTRONIC SIGNATURE AND API FOR GBUILDER 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.2.2017 30.5.2017 GROUP BUILDER OY  21 250 21 237 21 250 21 237
A72540 EAKR Fiksut hankinnat Kymenlaakso (Kotkan-Haminan seutu) 2 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.11.2016 30.4.2019 CURSOR OYKOTKAN-HAMINAN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ  127 390 122 463 181 995 174 951
A72548 EAKR Teräketjunkorjaus työkoneen valmistus. 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.9.2016 31.12.2018 FOMATEC OY  68 900 68 893 68 900 68 893
A72553 EAKR Valmistelurahoitus Kilpisjärven tutkimusjohtaja- hanketta varten 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.8.2018 Helsingin yliopisto  64 441 60 513 85 921 80 684
A72560 EAKR JOUKO - Joustava kotitalous 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.12.2018 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  242 375 224 099 297 252 280 489
A72561 EAKR Biohiilellä puhtaampi ympäristö ja uutta liiketoimintaa Etelä-Savoon - Bioli 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 30.4.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  138 000 136 574 213 000 214 416
A72562 EAKR Tulevaisuuden älykkäät hyvinvointi- ja ruokapalvelut 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.12.2018 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  411 514 393 262 685 856 655 435
A72563 EAKR Metsä ja ympäristö - puhdas ja älykäs tulevaisuus 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.12.2018 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  398 614 379 506 664 356 632 510
A72566 EAKR RoboVision 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.1.2017 30.11.2018 PROMETEC TOOLS OY  51 690 51 690 51 690 51 690
A72570 EAKR Biotalouskilta - Etelä-Pohjanmaan biotalouden osaajaverkosto 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2017 31.1.2018 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  52 623 38 076 75 176 54 395
A72573 EAKR Ruokaketjun koulutusvienti 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2017 31.1.2019 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  203 000 203 000 290 000 290 000
A72578 EAKR Pohjaa Data Prisman kasvulle ja kansainvälistymiselle 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.11.2016 31.10.2017 DATA PRISMA OY  56 930 40 774 56 930 40 774
A72580 EAKR Kustannustehokkaan, ekologisen puurakentamisen kehitys 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.2.2017 30.10.2019 TEERI-KOLMIO OY  175 000 175 000 175 000 175 000
A72586 EAKR LEK - LEAN:stä edistyksellistä kilpailukykyä 2 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.11.2016 31.12.2019 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU OY  70 032 69 798 100 047 99 713
A72587 EAKR Yhteiskehittämisen Häme 2 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.11.2016 15.6.2018 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU OY  41 440 35 179 59 200 50 256
A72588 EAKR Levelup Hub - yritykiihdyttämö 2 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.11.2016 31.12.2018 CURSOR OYKOTKAN-HAMINAN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ  129 999 119 146 185 713 170 212
A72590 EAKR DROMINÄ - Dronet mittauksessa ja näytteenotossa 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2017 31.12.2018 Oulun Yliopisto  216 796 210 915 262 496 255 422
A72595 EAKR Globaalia ohjelmistojen visualisointia pilvipalveluna 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.2.2017 28.2.2018 SOFTAGRAM OY  97 130 67 073 97 130 67 073
A72603 EAKR Teräksisten putkisiltojen korjausmenetelmä 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2017 31.8.2018 OY LATIUM LTD  14 200 8 221 14 200 8 221
A72604 EAKR 5G-verkon ja tiesääpalveluiden kehitys- ja pilotointiympäristö moniviranomaispalveluiden, älyliikenteen ja talvitestauksen tarpeisiin - Sod5G; Investointihakemus 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.12.2016 30.11.2018 Ilmatieteen laitos  40 600 40 600 58 000 58 000
A72608 EAKR Tuoteportfolion kehittämishanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.2.2017 15.10.2018 TOSIBOX OY  428 400 428 400 428 400 428 400
A72611 EAKR Kasvua ja tehokkuutta tuotantoon. 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.12.2016 28.2.2019 KASVIS GALLERIA OY  206 100 203 600 206 100 203 600
A72613 EAKR Curvy - Patentoitu kalastus innovaatio Suomesta 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.2.2017 31.8.2018 PR-BUILDING  5 550 3 006 5 550 3 006
A72627 EAKR Pilvipohjainen seurantatyökalun kiinteistön kävijämäärien seurantaan ja tehokkuuden optimointiin 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.2.2017 31.8.2017 VALFI OY  10 370 10 370 10 370 10 370
A72637 EAKR Led-UV -teknologiaan ja peroksidikemikaalien yhteiskäsittelyyn perustuvien desinfiointimenetelmien kehittäminen ja markkinoille pääsyn edistäminen 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.12.2019 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  145 880 139 216 178 400 173 880
A72638 EAKR PlayFloor (www.playfloor.fi on verkkotunnuksemme). 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.1.2017 31.8.2017 MARABAS OY  48 090 35 927 48 090 35 927
A72639 EAKR Kouvolan kokous- ja tapahtumapalvelut - Kouvola Convention & Events Bureau 2 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2017 28.2.2019 KOUVOLA INNOVATION OY  149 311 139 873 257 433 241 163
A72640 EAKR Uuden sukupolven videoprosessori 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.10.2016 30.3.2018 PICTURALL OY  41 590 31 042 41 590 31 042
A72642 EAKR Protosta johtavaksi stressin mittaajaksi 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.1.2017 30.9.2017 VIGOFERE OY  11 730 11 585 11 730 11 585
A72643 EAKR Lumetusjärjestelmä 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.1.2017 1.10.2018 FROZEN INNOVATIONS OY  68 440 67 350 68 440 67 350
A72644 EAKR Raman spektroskopiamittalaitteen markkinakartoitus Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.1.2017 15.2.2018 TIMEGATE INSTRUMENTS OY  70 670 59 782 70 670 59 782
A72650 EAKR Energiatehokkaan asumisen mittaus- ja kehitysympäristö - Digitalo 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 30.4.2018 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  103 194 91 173 136 920 121 333
A72651 EAKR INDITEST: Te?ted Oy:n kansainvälistymiseen tähtäävä investointi- ja kehittämishanke. 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.2.2017 31.12.2018 TE?TED OY  220 100 203 273 220 100 203 273
A72658 EAKR Uusia sensoritekniikoita biotalouteen 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.4.2017 31.5.2019 Itä-Suomen yliopisto  204 000 204 000 312 000 306 000
A72663 EAKR Kiertotalouden start-up kiihdyttämö Kanta-Hämeeseen 2 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.11.2016 31.5.2018 HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU OY  52 130 52 080 74 480 74 400
A72664 EAKR Kasvu projekti 2 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.2.2017 31.12.2017 PATTERI ENTREPRENEURSHIP SOCIETY RY  89 970 72 440 89 970 72 440
A72669 EAKR Muovinkäsittelyyn liittyvä tuotekehitys- ja investointihanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.1.2017 9.1.2020 KN COMPOSITE OY  69 550 69 550 69 550 69 550
A72670 EAKR Uudet kierrätysmateriaaliratkaisut infra- ja ympäristörakenteisiin (GeoSolutions) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2017 31.12.2019 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy  319 684 287 660 365 105 326 091
A72674 EAKR Arctic Circle World 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 22.3.2016 30.6.2021 UNIQUE ENTERTAINMENT OY  1 433 000 0 2 683 000 0
A72679 EAKR TUMA CO2- Digileanillä kohti vähähiilisempää tuotantoa (selvityshanke) 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.1.2018 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  134 653 125 539 187 534 174 965
A72684 EAKR KuKo-Kasvu2020, vaihe 1- investointi- ja kehittämispanostuksilla Kuopion Konepaja kunnossapitokoneistuksen ja termisen ruiskutuksen kasvuyritykseksi 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.12.2016 31.12.2018 KUOPION KONEPAJA OY  233 150 211 940 233 150 211 940
A72685 EAKR Tähystyskirurgisen ja -diagnostisen laitteiston hankinta ja siihen liittyvän välineistön (mukaanlukien ortopedisen välineistön) hankinta. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.12.2016 30.6.2019 ELÄINLÄÄKÄRI PEKKA HAKALA  18 200 18 200 18 200 18 200
A72686 EAKR Laiteinvestointi ja kansainväliset messut 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.2.2017 31.5.2018 ROVAMATTO OY  35 420 34 998 35 420 34 998
A72687 EAKR Investointeja Kaakkois-Suomeen 1.0, Kymenlaakso 2 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.2.2017 30.6.2018 BUSINESS FINLAND OY  51 615 51 562 103 230 103 124
A72688 EAKR Investointeja Kaakkois-Suomeen 1.0, Etelä-Karjala 2 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.3.2017 30.6.2018 BUSINESS FINLAND OY  39 850 39 701 79 700 79 403
A72689 EAKR Elintarviketalo alueellisen ruoantuotannon edistämiseksi Lapissa 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.4.2017 31.3.2018 Sodankylän kunta  54 401 42 760 68 001 53 450
A72690 EAKR Kineettinen vesivoima 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2017 31.5.2018 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  48 360 14 074 64 480 18 766
A72697 EAKR BP Asennus Oy liiketoiminnan digitalisointi 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.2.2017 28.2.2020 BP ASENNUS OY  107 360 50 877 107 360 50 877
A72698 EAKR Teräspontti liiketoiminnan tuotekehityksen osaamisen vahvistaminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.2.2017 30.9.2019 HV-MAARAKENNUS OY  55 370 43 366 55 370 43 366
A72700 EAKR Areena-pelin mobiiliversio 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.3.2017 31.12.2017 QUANTUM SHAKE OY  48 525 41 763 48 525 41 763
A72703 EAKR Syöpälääkehankkeen kaupallistamisvalmiuden kehittäminen 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.1.2017 30.9.2019 ARANDA PHARMA OY  32 200 30 305 32 200 30 305
A72706 EAKR Tuottavuutta toimintaan 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.1.2017 31.5.2018 SOVEA OY  12 070 9 660 12 070 9 660
A72707 EAKR Permi HP-huokoisuusanalysaattorin ja RoQ rullankovuusanalysaattorin kehityshankkeet 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.1.2017 30.6.2017 ACA SYSTEMS OY  35 380 30 164 35 380 30 164
A72716 EAKR Silmälääkekehityksen yksikön kehityshanke (SILMÄ-K) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 17.4.2017 31.10.2019 Itä-Suomen yliopisto  90 999 88 284 129 999 126 121
A72717 EAKR Silmälääkekehityksen yksikön investointihanke (SILMÄ-I) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 17.4.2017 31.8.2019 Itä-Suomen yliopisto  350 000 350 000 460 327 460 327
A72719 EAKR Jatkuvatoimisen lääkkeenvalmistus- ja kehitysinfrastruktuurin kehittäminen ja toimintaedellytysten parantaminen (JATKUPRO) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.8.2017 31.10.2019 Itä-Suomen yliopisto  107 241 102 427 128 201 126 323
A72721 EAKR LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIERTOTALOUTEEN LIITTYVÄN TKI-TOIMINNAN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.5.2017 31.7.2019 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  203 469 178 102 254 337 222 628
A72726 EAKR Crazy Town Oy:n kansainvälisten kasvuvalmiuksien kehittäminen 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.2.2017 30.4.2018 CRAZY TOWN OY  54 510 52 118 54 510 52 118
A72728 EAKR Genomitutkimuksen kuluttajamarkkinoiden liiketoimintamallin kehittäminen ja testaus sekä kaupallistaminen. 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.2.2017 31.3.2018 EVOGENOM OY  119 750 112 931 119 750 112 931
A72737 EAKR Uusiutuva energia pienkohteissa (UEP) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.4.2017 31.12.2019 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  244 678 231 916 297 110 314 309
A72738 EAKR TOTEEMI; ToiminnanOhjauksen ja TEhokkuuden Edistämiseen tarkoitetut Menetelmät ja Investoinnit 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.2.2017 30.6.2019 INSPECTOR SEC OY  77 390 30 242 77 390 30 242
A72739 EAKR Terapialelujen ja -pelien luominen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.3.2017 30.6.2018 GERIACTIVUS OY  51 640 23 184 51 640 23 184
A72742 EAKR Palveluiden digitalisointi ja liiketoiminnan kehittäminen 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2017 30.4.2019 MATTOHUOLTO T. MÄKINEN OY  19 200 19 200 19 200 19 200
A72744 EAKR Kuvantava optinen spektroskopia molekulaarisen karakterisoinnin mahdollistajana; Kehittämishanke 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 30.9.2019 Itä-Suomen yliopisto  90 229 89 648 120 898 120 136
A72746 EAKR Kuvantava optinen spektroskopia molekylaarisen karakterisoinnin mahdollistajana; Investointihanke 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 28.2.2019 Itä-Suomen yliopisto  290 000 290 000 415 000 415 000
A72751 EAKR Tau-analysointityökalun kehitys sulautetulle Linuxille 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.2.2017 31.8.2017 PROFILENCE OY  26 840 23 714 26 840 23 714
A72754 EAKR Sutela investoi, työllistää ja vie 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.5.2016 28.2.2018 JUSSI SUTELA OY  80 460 71 894 80 460 71 894
A72761 EAKR Biokaasupilottiympäristön ja osaamisen jakamiskonseptin luominen Suupohjaan (Suupohjan biokonsepti-hanke) 2 Pirkanmaan liitto Peruuntunut 1.5.2017 31.12.2019 Suupohjan Koulutuskuntayhtymä  0 0 497 748 0
A72762 EAKR Venyvän elektroniikan COST-verkoston valmistelu 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2016 31.3.2018 TTY-säätiö  20 000 20 000 28 573 28 573
A72763 EAKR EU - E-P Foodnet 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2017 31.10.2019 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  105 000 105 000 150 000 150 000
A72769 EAKR Aurinkoenergiajärjestelmän kehittäminen vastaamaan kohdennetun asiakasryhmän tarpeita 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.3.2017 30.9.2019 CLEANER FUTURE OY  43 200 31 713 43 200 31 713
A72779 EAKR Walkia kansainvälinen kasvu, ensimmäinen askel -Uudet palvelumallit ja markkinat valaisuliiketoiminnassa 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.3.2017 1.3.2019 WALKIA GROUP OY  152 910 116 492 152 910 116 492
A72782 EAKR GWW - Green Sensor for Water and Waste Monitoring 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.12.2018 Itä-Suomen yliopisto  252 000 247 575 360 000 353 679
A72783 EAKR DisruptiveGreen - Fermented Super Quinoa Foods 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.6.2017 1.3.2019 Itä-Suomen yliopisto  239 000 239 000 341 500 341 500
A72785 EAKR DigiToilet - Älykäs tapahtumakäymälä - tuotokset lannoitteeksi tapahtumapaikalla. 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2017 30.9.2017 KOPLI OY  11 100 9 000 11 100 9 000
A72787 EAKR Suihkulattian kehittäminen 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2017 31.8.2023 EST ENERGY SAVE TECHNOLOGIES OY  57 250 22 240 57 250 22 240
A72790 EAKR BIO-Valtimo –monienergisestä laitoksesta lämpöä ja sähköä Valtimon kunnalle ja Ammattiopisto Valtimolle 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2017 31.12.2019 Valtimon kunta  118 831 92 402 169 760 132 004
A72803 EAKR Puuelementtien tuotantoteknologian kehittämishanke robotisoinnin ja automatisoinnin keinoin 2017 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 1.3.2017 30.8.2019 LAPWALL OY  1 205 450 0 1 205 450 0
A72805 EAKR PURE - Puhtaat ja nopeat reaktori- ja prosessitekniikat biotuotteiden valmistuksessa 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.5.2017 30.10.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  803 019 803 019 803 228 803 255
A72806 EAKR IoT-Compass Hubin startti 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.12.2020 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  256 100 253 027 326 000 322 497
A72807 EAKR Me lämmitämme 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.8.2016 31.8.2019 TULIKIVI OYJ  630 670 189 270 630 670 189 270
A72811 EAKR eSend Global Growth Kuljetusten tilaukseen ja seurantaan kehitetyn eSend mobiili- ja web-pohjaisen online-tilausjärjestelmän kansainvälistäminen. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2017 31.1.2018 ESEND FINLAND OY  148 190 106 471 148 190 106 471
A72813 EAKR Pelivienti 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2017 3.5.2019 LUDOCRAFT OY  43 400 29 828 43 400 29 828
A72814 EAKR Kuusen solukkolisäysteknologioiden testaus (TeknoSE) 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.12.2017 Luonnonvarakeskus  144 290 132 906 240 484 221 511
A72815 EAKR Kuidun uudet mahdollisuudet - KUUMA 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.12.2018 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  340 770 325 297 425 817 406 710
A72819 EAKR eUrho - Elektronisen urheilun oppimisympäristön rakentaminen 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.5.2017 31.10.2017 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy  140 000 137 958 200 000 197 792
A72820 EAKR Tuotealustan kehittämishanke ja kansainvälitymisen edistäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.4.2017 30.9.2018 JUTEL OY  193 450 136 252 193 450 136 252
A72825 EAKR Pienbetonituotteiden valmistuksen kehittäminen 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.1.2017 31.10.2018 KALUSTEBETONI OY  75 600 75 593 120 600 75 593
A72829 EAKR 6AIKA: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset (CircHubs) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2017 30.9.2019 Tredea Oy  1 478 133 1 475 402 2 206 165 2 201 945
A72832 EAKR Korkeakoulut vähähiilisen teknologian ja osaamisen viennin moottoreina Lähi-itään 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2017 31.12.2019 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö  227 500 227 362 299 000 311 303
A72840 EAKR ChemiReader - Chemical scanning analysis enabled by Raman chromatography 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.6.2017 30.4.2019 Itä-Suomen yliopisto  242 963 235 073 347 090 335 819
A72841 EAKR Älykkäät solunkasvatusalustat 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.8.2017 31.12.2018 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy  176 102 176 102 251 575 251 575
A72843 EAKR Hiedanranta MaaS 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 31.12.2020 Tampereen kaupunki  163 800 152 120 273 000 253 534
A72844 EAKR Kyvykäs - Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien yhteisöllinen hyödyntäminen kappaletavarateollisuudessa 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 30.11.2019 Tampereen korkeakoulusäätiö sr  111 703 110 400 176 172 184 000
A72846 EAKR Sähkömagneettisen aktuaattorin kehitysprojekti 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.5.2017 31.1.2018 PS AUDIO DESIGN OY  34 830 32 182 34 830 32 182
A72848 EAKR Tuoteperheen laajennus painorajoitteisiin kohteisiin ja moduulirakentamiseen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.5.2017 30.9.2019 POTMA OY  78 000 65 593 78 000 65 593
A72849 EAKR Neurosonic rentoutusmenetelmän kansainvälistyminen ja lääkintälaitehyväksyntä (93/42/EEC) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.12.2016 31.3.2020 OY NEUROSONIC FINLAND LTD  64 430 64 430 64 430 64 430
A72860 EAKR Laatusormenjälki arktiselle luonnon raaka-aineelle (Arctic FingerPrint) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2017 31.3.2021 Luonnonvarakeskus  335 140 335 140 413 143 411 103
A72863 EAKR Awesome Crowd 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.2.2017 31.8.2019 TAUSTAMARKKINAT BGMT OY  68 820 68 699 68 820 68 699
A72872 EAKR Biohiilen hyödyntäminen kaivannaisjätteiden peittomateriaaleissa ja viherrakentamisessa - Biopeitto 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2017 31.12.2020 Geologian tutkimuskeskus  597 734 597 734 739 168 739 168
A72878 EAKR SAOSTUS kemiallinen saostus uusien metallikemikaalien valmistuksessa, liuospuhdistuksessa ja veden käsittelyssä investointioasio 2 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 15.2.2017 31.12.2018 Jyväskylän yliopisto  141 253 141 252 171 524 176 789
A72880 EAKR Onni Care B2C/B2B -mallennus ja testaushanke kuluttajamarkkinoille ja vakuutusmaailmaan Suomessa ja ulkomailla 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.5.2017 31.1.2019 SEP SOLUTIONS OY  29 500 26 627 29 500 26 627
A72882 EAKR Kestävää toimeentuloa kiertotaloudesta – Poistotekstiilien hyötykäyttö toiminnallisen verkoston moottorina 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 31.3.2018 Pudasjärven kaupunki  30 113 27 311 43 019 39 016
A72888 EAKR 6Aika-koordinaatiohanke 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2017 31.7.2022 Forum Virium Helsinki Oy  2 791 086 2 685 678 4 165 803 4 093 503
A72891 EAKR Tuotannosta poistettujen turvesoiden uusi käyttö porotaloutta hyödyttävästi Pohjois-Pohjanmaalla 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2017 30.11.2020 Luonnonvarakeskus  134 084 124 039 168 253 156 990
A72894 EAKR Mikroaaltojen ja kryokonsentraation hyödynnettävyys teollisissa prosesseissa 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2017 30.4.2020 Oulun Yliopisto  209 166 209 166 253 958 253 958
A72896 EAKR Uudistuva aluemarkkinointi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.4.2017 31.5.2019 HOUSE OF LAPLAND OYHOUSE OF LAPLAND  361 130 360 716 515 910 515 313
A72897 EAKR Taimistopohjoinen, Pohjois-Suomen taimistotuotannon kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2017 31.12.2020 Luonnonvarakeskus  208 950 188 966 271 187 236 205
A72910 EAKR Moderni Hirsikaupunki - Lappi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 20.4.2017 31.12.2019 Oulun Yliopisto  97 114 74 954 129 734 102 577
A72912 EAKR Direktiivimuutosten vaikutukset elektromagneettisen yhteensopivuuden mittaamiseen. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.2.2017 30.6.2018 GRANT4COM OY  200 760 200 760 200 760 200 760
A72913 EAKR SecuBot - tietoturvallisuuden kehittämisen pilottihanke Pohjanmaan alueella (tki-osio) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2017 31.7.2020 Centria ammattikorkeakoulu Oy  396 380 396 380 463 474 463 474
A72914 EAKR Kehityspolkuja Vuonteen alueen vähähiiliseen kiertotalousekosysteemiin 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 17.4.2017 31.12.2018 Laukaan kunta  69 552 67 321 99 360 96 173
A72915 EAKR Tulevaisuuden energiatehokas tehdas 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2017 31.3.2018 Oy Merinova Ab  136 572 136 572 166 715 166 715
A72916 EAKR Biokaasupilottiympäristön ja osaamisen jakamiskonseptin luominen Suupohjaan (Suupohjan biokonsepti-hanke) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2017 30.4.2020 Suupohjan Koulutuskuntayhtymä  348 423 336 497 497 748 480 711
A72917 EAKR SecuBot - tietoturvallisuuden kehittämisen pilottihanke Pohjanmaan alueella (investointi-osio) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2017 31.7.2020 Centria ammattikorkeakoulu Oy  70 000 70 000 86 000 86 000
A72918 EAKR Tulevaisuuden energiatehokas tehdas (investointiosio) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 7.4.2017 31.3.2018 Oy Vaasan ammattikorkeakoulu-Vasa yrkeshögskola Ab  19 950 19 950 28 500 28 500
A72929 EAKR Savonlinna International Education Center OY:n valmistelutyö ja perustamisedellytysten testaaminen koulutusvientiä varten 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.7.2017 30.6.2019 Savonlinnan kaupunki  341 463 341 463 487 804 487 804
A72933 EAKR Maatilat biokaasun tuottajina Lapissa 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2017 10.1.2021 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia  147 018 146 983 271 437 183 728
A72934 EAKR Arvoaineita pohjoisen männystä ja marjoista 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2017 31.12.2019 Tampereen korkeakoulusäätiö sr  287 120 285 754 338 122 341 413
A72935 EAKR KAIMIT – Kaivos- ja muusta teollisuudesta ympäristöön johdettavien vesien uudet mittaukset 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2017 31.1.2020 Oulun Yliopisto  279 795 279 795 399 707 399 707
A72936 EAKR Playful Lapland 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.8.2017 2.1.2019 Lapin Yliopisto  399 600 399 090 444 000 443 433
A72937 EAKR ArcDigi - Digitalisoinnin hyödyntäminen erikoisteräksisten teräsrakenteiden toteutuksessa ja laadunhallinnassa 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.10.2017 2.1.2020 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  399 000 345 410 405 000 350 795
A72938 EAKR Kestäviä 3D-hammaspaikkoja moderneilla tekniikoilla, 3D-ToothFill 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.6.2017 2.1.2019 Itä-Suomen yliopisto  266 000 99 045 380 000 141 493
A72939 EAKR Operation and Maintenance - Towards the Factory of the Future 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.11.2017 31.12.2019 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  302 380 302 380 302 380 302 380
A72940 EAKR Uusien 3D-mittaus- ja mallinnusmenetelmien tarkkuus ja automaatio 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.8.2017 31.8.2019 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  225 000 216 061 225 000 216 061
A72941 EAKR Logistiikka- ja maarakennusalan simulaattorimaailma -kehittämishanke 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.12.2018 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä  13 888 13 888 19 840 19 840
A72942 EAKR VASTE - Vähähiilisen logistiikan palvelualusta (kehittämisosio) 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 31.12.2020 Centria-ammattikorkeakoulu Oy  371 586 371 586 446 403 464 854
A72943 EAKR Serviisi, TKI-hanke, Uuden sukupolven vuorovaikutteisen robotiikan ja älykkään automaation hyödyntäminen Keski-Pohjanmaan alueen PK-yrityksissä 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 31.12.2020 Centria-ammattikorkeakoulu Oy  323 243 322 676 399 968 400 235
A72944 EAKR Dominofix liitoskappaleiden uuden tuoteperheen kehittäminen 3D-tulostinta apuna käyttäen. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.5.2017 31.12.2018 DOMINOFIX CONNECTORS OY  9 910 2 960 17 100 5 090
A72945 EAKR Logistiikka- ja maarakennusalan simulaattorimaailma -investointihanke 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.12.2018 Seinäjoen koulutuskuntayhtymä  290 000 240 400 580 000 480 800
A72946 EAKR Entos Optimisäätö Oy:n uusien tuotteiden kehittäminen ja tuotatantotilojen laajentaminen 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2017 31.12.2019 ENTOS ENERGIATEKNIIKAN OPTIMISÄÄTÖ OY  105 520 94 063 105 520 94 063
A72947 EAKR Serviisi, Investointihanke, Uuden sukupolven vuorovaikutteisen robotiikan ja älykkään automaation hyödyntäminen Keski-Pohjanmaan alueen PK-yrityksissä 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 31.12.2020 Centria-ammattikorkeakoulu Oy  153 300 153 300 219 000 219 000
A72948 EAKR VASTE - Vähähiilisen logistiikan palvelualusta (investointiosio) 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 31.12.2020 Centria-ammattikorkeakoulu Oy  119 000 58 625 144 500 71 677
A72950 EAKR COGNAD 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.6.2017 28.2.2018 SCANDICODE OY  18 250 12 937 18 250 12 937
A72961 EAKR NetHUB 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2017 30.6.2019 Finnhub ry  199 528 199 528 199 528 199 528
A72962 EAKR Kymenlaakson biotaloustoimintaympäristön kehittäminen - KYMBIO 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.7.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  310 134 310 134 443 048 443 048
A72963 EAKR Digitaaliset ja pelilliset ratkaisut luovan hyvinvointitalouden edistämiseen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 29.2.2020 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  241 549 239 141 345 070 341 630
A72964 EAKR INTOPORT - Innovations to port 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.12.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  123 979 113 351 153 112 141 116
A72965 EAKR TAJUMO - taiteen ja muotoilun elämyskeskus 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2017 31.12.2019 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  418 910 412 166 569 060 559 899
A72966 EAKR digiValmistus - Tulevaisuuden valmistusteknologioiden mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 30.6.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  291 269 291 230 416 100 416 045
A72967 EAKR Työyhteisösimulaatio yritysten kasvun ja kehittämisen välineenä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 30.4.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  242 318 241 968 346 169 345 669
A72968 EAKR Polar Star Travelin ulkomaankaupan kehitysprojekti 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.5.2017 31.7.2018 AURORA INCOMING LEVI OY  18 510 18 060 18 510 18 060
A72971 EAKR Yrityksen vientituotteiden tuotteistushanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2017 28.2.2018 INMEC INSTRUMENTS OY  60 010 53 710 60 010 53 710
A72972 EAKR Liiketoimintakonseptin monipuolistaminen viisteplasmaleikkauslaitteistolla ja porausyksiköllä, toimintajärjestelmän käyttöönotto. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 15.5.2017 15.5.2018 FINN SPECIAL STEEL OY  155 765 0 155 765 0
A72980 EAKR 3D-kulttuurihubi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2017 31.10.2019 Aalto-korkeakoulusäätiö  183 001 181 722 300 000 271 225
A72981 EAKR DigiVaate. Tekstiili- ja Vaatetusalan tuoteprosessien ja toimitusketjun hallinnan digitaalinen mallintaminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.1.2019 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  67 774 67 774 96 821 96 821
A72982 EAKR Pienten suomalaisten verkkokauppojen kansainvälistyminen ja eCommerce-osaamisen kehittäminen - eComLab 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.5.2019 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  141 578 117 143 202 256 167 348
A72983 EAKR 6Aika: Perille asti 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.3.2020 Vantaan kaupunki  1 205 000 1 204 870 1 853 106 1 793 347
A72984 EAKR Nerio 360 LKV 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.1.2017 30.9.2017 NERIO OY  15 230 15 230 15 230 15 230
A72986 EAKR Arktisen alueen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.5.2017 28.2.2018 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  35 846 35 846 45 058 45 058
A72987 EAKR Ajoneuvohiekoittimen teollisen valmistuksen kehittämishanke. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.6.2017 30.5.2019 KULJETUSKIVILOMPOLO OY  12 420 9 677 12 420 9 677
A72990 EAKR AvoinHäme – Edellytykset avoimen datan hyödyntämiselle liiketoiminnassa. 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2017 30.9.2020 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  204 260 204 260 291 800 291 800
A72991 EAKR Terveellinen digitalo 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2017 29.2.2020 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  215 600 215 600 296 002 296 002
A72992 EAKR Uutta kilpailukykyä tuotannon digitalisaatiolla 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 30.4.2019 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  146 825 65 043 209 750 92 918
A72993 EAKR BothniaTM - Kestävän kehityksen vauhdittaminen Pohjanmaalla 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 30.6.2019 Vaasan yliopisto  75 754 74 270 94 694 93 046
A72994 EAKR Korkeakoulujen ja yritysten aikaisen vaiheen innovaatioalusta - EPIC 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.7.2017 30.6.2020 Itä-Suomen yliopisto  567 523 547 243 730 727 745 296
A72995 EAKR TAPIO-Tarkkustekniikan poikkitieteelliset innovaatiot 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2017 31.12.2018 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö  69 412 69 412 99 160 99 160
A72996 EAKR Elinvoimaa digitaalimetsästä - DigiELMO 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.12.2019 Suomen metsäkeskus  308 729 296 303 438 042 423 265
A72997 EAKR Kestävän liiketoiminnan edistäminen Pohjois-Karjalan kiertobiotaloudessa 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 30.6.2020 Suomen ympäristökeskus  139 992 123 660 199 988 176 657
A73007 EAKR Teollisen tuotteen kehittäminen ja kansainvälistyminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.5.2017 29.2.2020 AURINKOPURO OY  30 430 30 430 30 430 30 430
A73012 EAKR Mittausselvitys terästeollisuuden ylläpitoa varten 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.4.2017 31.10.2018 EXÉNS DEVELOPMENT OY  105 010 88 906 105 010 88 906
A73013 EAKR CubiCasa Oy:n Yhdysvaltojen liiketoiminnan analysointi ja kehittäminen. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.5.2017 31.10.2019 CUBICASA OY  65 490 51 991 65 490 51 991
A73024 EAKR Liikuntamatkailu arktisen alueen vetovoimaksi (LaVe) 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.12.2019 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  137 955 137 386 183 940 183 181
A73030 EAKR FastData - Yritysten tuotanto-, materiaali-, ja ympäristötehokkuuden parantaminen laajojen tietovarastojen kehittyneellä analytiikalla 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2017 31.12.2018 Itä-Suomen yliopisto  85 286 85 285 93 836 96 835
A73031 EAKR NeuroTracking-ratkaisu tarkempaan ja tehokkaampaan neurologisten sairauksien hoitoon ja kuntoutukseen 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.7.2017 31.3.2019 Itä-Suomen yliopisto  278 400 272 780 397 778 389 685
A73034 EAKR Ohjelmapalvelujen kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.5.2017 31.8.2018 SALUMI OY  24 000 12 814 24 000 12 814
A73037 EAKR Maastokäyttöisten tunnistusmenetelmien kehittäminen happamille sulfaattimaille (Tunnistus) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2017 31.1.2021 Suomen ympäristökeskus  396 800 396 800 460 000 460 000
A73039 EAKR Louen innovaatioympäristön hyödyntäminen vähähiilisen maaseudun elinkeinoelämän toimintamallin luomiseen –kehittämishanke 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2017 31.12.2018 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia  44 000 12 869 55 000 16 086
A73044 EAKR Kaurapohjaisten elintarvikkeiden tuotteistaminen 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.7.2017 31.3.2018 MÖ FOODS OY  15 850 15 850 15 850 15 850
A73048 EAKR Physilect etäkuntoutuslaitteiston ja ohjelmiston kaupallistaminen 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.2.2017 30.11.2018 PHYSILECT OY  72 300 58 902 72 300 58 902
A73055 EAKR Digiverstas 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.12.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  244 039 233 646 348 628 334 689
A73056 EAKR Rajaliikenteen sujuvoittaminen - vaihe 2 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2017 1.5.2018 Imatran kaupunki  151 704 147 456 216 720 210 651
A73058 EAKR Suodatuksen energiatehokkuuden parantaminen digitalisaation ja mallinnuksen avulla 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2017 31.12.2019 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  179 442 176 831 256 346 253 083
A73059 EAKR Digitaalinen jalanjälki -Digitaalisen matkailumarkkinoinnin kehittäminen mitattavalla ja johdetulla tavalla 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2017 31.3.2018 Kouvola Innovation Oy  49 083 44 083 70 118 62 975
A73060 EAKR Älykkäiden palveluiden kaupunkikeskusta 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 31.8.2019 Kouvola Innovation Oy  157 200 146 488 262 000 244 147
A73061 EAKR Digitaalinen tuotannon uudistaminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2017 30.4.2019 Cursor Oy  227 190 196 581 324 557 280 830
A73062 EAKR VARIKKO, Rautatiealan TKI-keskus 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.12.2018 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  115 033 109 523 164 332 157 627
A73063 EAKR Location Independent Manufacturing and Supply – LIMS – Revolutionary Way to Add Value! 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 2.5.2017 30.6.2019 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  94 056 94 056 134 367 134 367
A73064 EAKR SeBNet - Smart Electric Bus Network Integration 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2017 30.6.2020 Turun ammattikorkeakoulu oy  275 478 275 478 393 540 393 540
A73065 EAKR LÄMPÖÄ - Lämpöenergian varastoinnista liiketoimintaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2017 31.12.2020 Turun ammattikorkeakoulu Oy  178 964 178 964 255 664 255 664
A73066 EAKR Kasvua suuresta nopeudesta ja tehosta – MMW-suurnopeussähkökoneiden ekosysteemin luominen Kehittämisosio 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 30.6.2020 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  245 000 245 000 350 002 350 002
A73071 EAKR Tehokkuutta monimenetelmävalmistuksesta (Hybridi) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 30.6.2021 Oulun Yliopisto  522 147 521 739 671 334 670 926
A73072 EAKR Elinvoimaa ja kestävyyttä innovaatioyhteistyöllä (EKI) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2017 30.9.2020 Oulun Yliopisto  549 066 536 833 790 965 772 886
A73073 EAKR #DigiLAHTI - Uutta kasvua digitaalisuudesta PK-yrityksille 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 30.4.2020 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  656 199 656 199 937 429 937 429
A73074 EAKR HEINOLA REBOOT - UUTTA KASVUA DIGITAALISUUDESTA 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 9.6.2017 31.5.2018 Heinolan kaupunki  91 700 24 182 131 000 34 545
A73077 EAKR ELLE – ENERGIAAN LIITTYVÄN LIIKETOIMINNAN EDISTÄMINEN VARSINAIS-SUOMESSA 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 28.2.2020 Varsinais-Suomen liitto  108 128 101 124 162 146 160 958
A73078 EAKR LÄMPÖÄ - Investointihanke 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2017 28.2.2020 Turun ammattikorkeakoulu oy  14 000 13 950 28 000 27 900
A73079 EAKR Suomalaisen talviosaamisen kehittäminen - tuotteistuksesta vientiin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2017 30.4.2019 Lahden seutu - Lahti Region Oy  448 000 448 000 640 000 640 000
A73082 EAKR Moodmetric-pilotointiprojekti 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.7.2017 28.2.2018 VIGOFERE OY  55 000 54 955 55 000 54 955
A73083 EAKR Mobiileihin päätelaitteisiin suunnattujen tuotteiden ja palveluiden sekä digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.8.2017 15.11.2018 RUOVEDEN SANOMALEHTI OY  44 440 40 394 44 440 40 394
A73085 EAKR 6AIKA:Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 30.11.2020 Helsingin kaupunki  3 379 400 3 297 458 5 387 166 4 929 235
A73086 EAKR Kasvua suuresta nopeudesta ja tehosta – MMW-suurnopeussähkökoneiden ekosysteemin luominen Investointi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 31.12.2019 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  140 000 140 000 200 000 200 000
A73087 EAKR SeBNet - Investointihanke 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2017 31.12.2019 Turun ammattikorkeakoulu oy  31 000 31 000 62 000 62 000
A73089 EAKR Technology Platform for Fibre Products 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 31.5.2020 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  1 045 338 813 834 1 108 972 820 753
A73090 EAKR Demonstraatio bio-CO2 tuotteiden valmistamisesta uudessa tutkimusympäristössä (Bioeconomy+) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.7.2019 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  109 130 109 130 125 900 125 900
A73091 EAKR Cirkulär Ekonomi Korsholm 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 31.8.2019 Vaasanseudun Kehitys Oy  160 000 157 408 200 000 197 120
A73092 EAKR Technology Platform for Fibre Products - INVESTOINTI 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 31.5.2020 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  245 000 156 345 310 000 204 019
A73093 EAKR Demonstraatio bio-CO2 tuotteiden valmistamisesta uudessa tutkimusympäristössä (Bioeconomy+) - INVESTOINTI 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.7.2019 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  75 000 75 000 140 000 145 000
A73094 EAKR VINPOWER - Vaasan innovaatioalusta sähköverkkojen tutkimukseen 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.10.2019 Vaasan yliopisto  269 889 246 552 286 758 262 193
A73095 EAKR Hevosterveyspalveluiden digitalisointi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 2.10.2017 31.10.2019 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  135 268 131 093 193 240 187 275
A73097 EAKR Stabbend 60 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Keskeytynyt 27.6.2017 31.12.2018 STABPIPE OY  41 680 18 396 41 680 18 396
A73098 EAKR Breikkeri - Laaja-alaista oppimista toiminnallisesti 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.6.2017 31.12.2017 HAPPIA OY  27 720 27 720 27 720 27 720
A73104 EAKR Uusiomateriaalien digipalvelut maarakentamisessa (Digimaa) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 30.11.2019 Aalto-korkeakoulusäätiö  309 083 309 083 441 548 441 548
A73105 EAKR Open DaaS - Open Data as a Service 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.8.2019 Turun ammattikorkeakoulu oy  390 201 390 201 557 430 557 430
A73106 EAKR DigiPort 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2017 30.9.2019 Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys  256 442 249 653 354 160 345 135
A73107 EAKR BioKas - Kierrätyspohjaiset kasvualustaratkaisut 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 31.12.2020 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy  295 733 292 973 365 013 361 712
A73108 EAKR Technobothnia IoT Testing and Learning Hub 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.10.2020 Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi  149 557 149 557 186 946 186 946
A73109 EAKR S6 - Avoin kampus 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 17.5.2017 31.12.2019 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  791 334 702 881 1 130 476 1 004 115
A73111 EAKR Brave Digital Oy, kansainvälistä kasvua 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2017 30.7.2019 BRAVE DIGITAL OY  152 070 104 096 152 070 104 096
A73113 EAKR Technobothnia IoT Testing and Learning Hub – investering 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.10.2020 Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi  9 137 9 137 13 054 13 054
A73114 EAKR Augumenta kansainvälisille markkinoille 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.4.2017 31.12.2018 AUGUMENTA OY  52 120 26 925 52 120 26 925
A73115 EAKR Eneferm Oy:n kehittämishanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.6.2017 31.8.2018 ENEFERM OY  83 220 74 502 83 220 74 502
A73116 EAKR Kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.5.2017 27.9.2019 PALSATECH OY  117 200 103 955 117 200 103 955
A73121 EAKR Voconaut-sovellus 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2017 28.2.2018 MAGIA MUSIC & MEDIA OY  31 430 30 737 31 430 30 737
A73122 EAKR Teolliset Symbioosit materiaalikehitys ja Malli - Y analyysi Pohjois-Savo 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2017 31.5.2019 Navitas Kehitys Oy  399 045 321 815 570 064 460 726
A73124 EAKR Ampumahiihdon uudet palautejärjestelmät 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 28.2.2019 Jyväskylän yliopisto  58 100 57 307 83 000 82 185
A73125 EAKR Ampumahiihdon uudet palautejärjestelmät, investointi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 28.2.2019 Jyväskylän yliopisto  151 900 151 900 217 000 217 000
A73133 EAKR Kiertotalouden materiaalit älykkäissä elementtisuodattimissa 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.10.2020 Itä-Suomen yliopisto  273 012 272 325 337 017 336 036
A73134 EAKR Biosaha - Mäntytukin sahauksen ja sivuvirtojen biojalostuksen edistäminen 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2017 30.3.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  61 102 61 102 76 560 76 561
A73138 EAKR 6Aika: Opastamisen ekosysteemi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.12.2019 Turku Science Park Oy Ab  1 398 094 1 370 783 2 086 705 2 045 942
A73139 EAKR 6Aika: Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta (CityIoT) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.5.2020 Oulun Yliopisto  1 580 381 1 580 381 2 358 779 2 358 779
A73140 EAKR iProtoXi tuotealustan kansainvälistäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.6.2017 31.3.2018 IPROTOXI OY  37 330 33 043 37 330 33 043
A73144 EAKR Vesienpuhdistuksen materiaalien ja prosessien kehittäminen – jatkuvatoiminen mittaaminen osaksi alueen tutkimusinfrastruktuuria - VesiMat (kehittämisosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2017 30.4.2020 Oulun Yliopisto  155 313 153 739 208 646 206 574
A73145 EAKR PaiBiRa: Paikalliset Biopohjaiset Rakennusmateriaalit 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.12.2020 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy  346 355 326 390 488 794 460 759
A73146 EAKR Pohjavesivarat osana sinistä biotaloutta – mahdollisuudet monipuolisempaan hyödyntämiseen (POSIBILITI) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.3.2019 Suomen ympäristökeskus  68 420 67 481 97 743 96 493
A73147 EAKR Woodhope Village 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 31.8.2018 Siilinjärven kunta  255 713 230 531 354 055 318 081
A73148 EAKR Ewonan uuden linjan hankkiminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.4.2017 30.4.2020 EWONA FINLAND OY  1 008 770 952 095 1 008 770 952 095
A73149 EAKR Älykkäät sensorit ja toimintakonseptit maatilan digitalisointiin - Smart sensors and concepts for farm digitalization 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.12.2019 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  408 000 408 000 610 000 610 000
A73150 EAKR Älykkäät sensorit ja toimintakonseptit maatilan digitalisointiin 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.12.2019 Luonnonvarakeskus  174 000 174 000 260 000 260 000
A73152 EAKR Enni - Energiansäästösovellus julkisille rakennuksille 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 30.4.2019 Vaasan yliopisto  89 817 86 875 112 272 109 175
A73153 EAKR Co-ProtoLab 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 30.6.2020 Oy Vaasan ammattikorkeakoulu-Vasa yrkeshögskola Ab  279 488 279 488 349 361 349 361
A73155 EAKR Co-Protolab - investment 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 30.6.2020 Oy Vaasan ammattikorkeakoulu-Vasa yrkeshögskola Ab  42 182 38 309 60 260 55 514
A73161 EAKR OURA-hyvinvointisormuksen tuotannon ylösajon investoinnit ja kehittämistoimenpiteet sekä markkinalanseeraus ja tuotteen jatkokehitys 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.6.2017 31.12.2019 OURA HEALTH OY  304 520 250 326 304 520 250 326
A73171 EAKR Kierrätysmetallin talteenoton kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.4.2017 31.3.2018 ROMUTA OY  30 916 30 916 30 916 30 916
A73176 EAKR Arktinen älykäs metsäverkosto 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 30.6.2020 Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral  352 912 310 139 430 091 376 075
A73177 EAKR Paikannuslaitteisto 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.7.2017 1.10.2018 DATANIX KY  9 750 3 500 9 750 3 500
A73180 EAKR Spektrisensoriteknologian, digitaalisten spektrikuvatietokantojen ja koneoppimisen hyödyntäminen hammaslääketieteellisissä sovelluksissa DIGIDENT 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.9.2017 30.9.2019 Itä-Suomen yliopisto  240 000 240 000 360 000 360 000
A73182 EAKR Termiseen kaasutukseen perustuvan CHP-laitteiston pilotointi 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2017 30.6.2019 POWERPLANTS OY  44 150 25 208 44 150 25 208
A73184 EAKR Vesienpuhdistuksen materiaalien ja prosessien kehittäminen – jatkuvatoiminen mittaaminen osaksi alueen tutkimusinfrastruktuuria - VesiMat (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2017 30.4.2020 Oulun Yliopisto  56 000 56 000 75 230 75 230
A73192 EAKR Kipuwex tuotteen pilotointi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.8.2017 31.10.2018 KIPUWEX OY  30 770 30 770 30 770 30 770
A73194 EAKR Lipidomiikka-analytiikan kehittämishanke 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.10.2017 31.5.2019 Itä-Suomen yliopisto  78 173 71 200 103 674 94 712
A73197 EAKR Toiminnan laajennushanke 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.4.2017 30.9.2019 TUOMETALL OY  139 610 50 951 139 610 50 951
A73199 EAKR Virtuaaliklinikka - innovaatiokeskus suun terveydenhoitoon 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.10.2017 29.2.2020 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  344 403 277 029 492 004 395 755
A73200 EAKR Innovaatio- ja kehitysympäristö ihmisen suoriutumisen arviointiin ja kuntoutukseen (Kehittämishanke) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.10.2017 31.12.2019 Itä-Suomen yliopisto  170 622 168 902 241 748 239 291
A73212 EAKR CitySolar - Älykäs jätteenkeräysratkaisu 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.9.2017 31.8.2019 LEHTOVUORI OY  92 000 70 324 92 000 70 324
A73214 EAKR Tuotantokapasiteetin tuplaaminen automaation avulla 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.4.2017 30.6.2020 EDUX-OVET OY  353 240 353 240 353 240 353 240
A73215 EAKR Uuden pulpperin koeroottorin suunnittelu, hankinta ja tutkimuskoeajot 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.6.2017 31.12.2017 PR PULPING OY  24 650 16 855 24 650 16 855
A73216 EAKR Lipidomiikka-instumentin hankinta 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.10.2017 31.3.2019 Itä-Suomen yliopisto  280 000 279 569 400 000 399 384
A73221 EAKR Perinteisestä jätevedenpuhdistuksesta kohti resurssitehdasta 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2017 31.3.2020 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  427 426 427 426 570 614 570 614
A73222 EAKR Kansainvälisyyttä ja kasvua PK-yrityksiin 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2017 31.8.2020 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  120 000 108 808 179 520 162 776
A73223 EAKR Töihin -Metsä ja logistiikka-alan työvaltaisen oppimisen kehittäminen Etelä-Savossa 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2017 1.5.2019 Itä-Savon Koulutuskuntayhtymä  209 760 205 863 349 600 343 105
A73224 EAKR Puhdistamolietteet hyötykäyttöön 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.11.2017 30.4.2020 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  280 918 263 568 389 813 369 642
A73225 EAKR Hallinnon paperiaineistojen digitoinnin suunnitteluprojekti 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 2.6.2017 31.12.2017 Kansallisarkisto  152 553 143 168 217 933 204 526
A73229 EAKR Laadukas ja terveellinen sisäilma ekologisesti ja kustannustehokkaasti. 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 12.9.2017 15.8.2019 FINLUFT OY  47 870 0 47 870 0
A73240 EAKR Hyvä kohtaaminen ¿ Verkkokoulutuspalvelun kehittäminen muistisairaiden omaishoitajille 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2017 31.12.2018 MEMOCATE OY  22 920 9 289 22 920 9 289
A73241 EAKR Innovaatio- ja kehitysympäristö ihmisen suoriutumisen arviointiin ja kuntoutukseen (investointi) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.10.2017 30.9.2019 Itä-Suomen yliopisto  135 100 135 100 193 000 193 000
A73248 EAKR Energiakaivos 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.3.2020 Geologian tutkimuskeskus  284 010 284 010 347 010 347 010
A73249 EAKR TUDI 4.0 - Teollisuuden digitaalinen uudistuminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2017 1.1.2021 Teknologiakeskus TechVilla Oy  319 622 319 613 412 902 411 977
A73253 EAKR Savroc Technology Center - investointi- ja kehtityshanke TRIKO 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.8.2017 31.12.2019 SAVROC OY  216 260 208 550 216 260 208 550
A73268 EAKR Kehitys- ja kansainvälistymishanke DigiMarketMachine-palvelun avulla 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.9.2017 31.8.2018 DM DIGI MEDIA GROUP OY  31 170 29 151 31 170 29 151
A73276 EAKR Mittaujärjestelmän tuotteistus ja siirto sarjatuotantoon. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.10.2017 30.9.2019 SR-INSTRUMENTS OY  94 150 92 993 94 150 92 993
A73277 EAKR RG -mobiilisovelluksen kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.9.2017 31.3.2018 FIT TECHNOLOGY OY  23 500 20 250 23 500 20 250
A73281 EAKR Digitaaliset palvelumallit globaalille innovaatioekosysteemille 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.8.2017 31.12.2018 NEW FACTORY INTERNATIONAL OY  46 570 46 570 46 570 46 570
A73286 EAKR PrintoCent10: Yritysaktivointi, pikatestien pilot-valmistus ja koekäyttö todellisessa ympäristössä 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.10.2020 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  819 000 812 684 1 053 000 1 050 387
A73287 EAKR ANT Plant - automatisoitu mikrotehdaskonsepti 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.6.2017 31.12.2019 EID ROBOTICS OY  193 160 137 816 193 160 137 816
A73290 EAKR Mobiiliyökasteluhälyttimen tuotekehitys ja kansainvälistyminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.10.2017 31.12.2020 PEDIHEALTH OY  63 180 44 884 63 180 44 884
A73292 EAKR Minima SW ohjelmistotuotantoympäristö 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.8.2017 31.5.2018 MINIMA PROCESSOR OY  69 220 69 220 69 220 69 220
A73293 EAKR Virtuaalinen rakentaminen 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.9.2017 30.9.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  405 000 387 417 405 000 387 417
A73304 EAKR Tietojärjestelmät-osaamisalueen laboratorioiden kehittäminen Kajaanin AMK:ssa (TOLKKU) - Kehittämisosuus 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.11.2017 31.12.2018 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy  53 261 53 261 72 087 72 086
A73305 EAKR Tietojärjestelmät-osaamisalueen laboratorioiden kehittäminen Kajaanin AMK:ssa (TOLKKU) - Investointihanke 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.11.2017 31.12.2018 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy  192 934 191 266 259 120 256 924
A73306 EAKR Alppihiihdon SKIIOT 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.8.2017 28.2.2018 EXIOPS OYEXIOPS  7 470 7 470 7 470 7 470
A73307 EAKR Electorate - Kansalaisvaikuttamisen mobiilisovellus 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.10.2017 30.4.2018 PENTALEAP OY  25 000 25 000 25 000 25 000
A73313 EAKR Hattu Schist Belt 3D Mineral System 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2018 30.6.2020 Geologian Tutkimuskeskus  564 000 564 000 564 000 564 000
A73314 EAKR GarBot - Robotiikan ja anturitekniikan hyödyntäminen kiertotalouden mittauksissa 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 29.2.2020 Oulun Yliopisto  228 200 197 267 281 013 236 810
A73315 EAKR Puun jalostusarvon nostaminen - polymeerien raaka-aineita biojalostuksen sivutuotteista 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 30.4.2020 Oulun Yliopisto  176 894 174 074 232 706 229 087
A73317 EAKR Ohjelmistorobotiikka 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.9.2017 1.6.2018 BOTLABS  22 120 20 125 22 120 20 125
A73325 EAKR Tulevaisuuden teknologiat matkailussa 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2018 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY  57 200 54 113 71 500 67 643
A73329 EAKR Nosturikamerajärjestelmien kehittäminen 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.10.2017 28.2.2018 KAUKOTECH OY  25 300 25 300 25 300 25 300
A73336 EAKR Toiminnalliset pulverimetallurgiset tuotteet 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2019 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy  324 000 324 000 324 000 324 000
A73337 EAKR Toiminnalliset pulverimetallurgiset tuotteet 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2018 1.1.2020 Itä-Suomen yliopisto  324 000 313 384 324 000 313 384
A73338 EAKR Extraction of valuable compounds from bioeconomy industry side streams 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2018 2.12.2019 Oulun Yliopisto  249 600 244 913 249 600 247 502
A73339 EAKR Exploration Lapland 3D - XL3D 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2018 30.6.2020 Geologian Tutkimuskeskus  440 000 440 000 440 000 440 000
A73340 EAKR Design in Smart Mobility Business Services 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2019 Lapin Yliopisto  438 000 438 000 438 000 443 000
A73343 EAKR Genelec:n toimintojen automatisointi ja digitalisointi (GAD) 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.7.2017 31.5.2021 GENELEC OY  585 000 585 000 585 000 585 000
A73344 EAKR NIO8 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.9.2017 31.10.2018 BITHOUSE OY  37 500 17 855 37 500 17 855
A73354 EAKR Toimistotyön laskutuksen automatisointiin perustuvan liiketoimintamallin kehittäminen 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.11.2017 31.12.2018 MASTERCOM OY  93 310 86 337 93 310 86 337
A73355 EAKR Security Analytics and Reporting Tools 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.10.2017 31.7.2018 JYRI & LAURA PAASONEN  47 070 45 136 47 070 45 136
A73358 EAKR Älykäs hyvinvointilaboratorio 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2017 31.5.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  644 980 641 889 921 400 916 985
A73359 EAKR Datasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluja 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2017 31.5.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  261 949 261 769 436 580 436 280
A73360 EAKR Digitalia - digitaaliset aineistot käyttöön 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2017 30.9.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  575 220 560 927 958 701 937 377
A73363 EAKR JOKILAAKERI OY:N LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISPROJEKTI 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.10.2017 31.10.2019 JOKILAAKERI OY  32 750 20 298 32 750 20 298
A73388 EAKR Matkailualueen kohdekokemuksen kehittämismalli 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.11.2017 31.3.2020 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  216 129 206 745 278 567 271 359
A73389 EAKR Metsävarusteinen maataloustraktori maatalous- ja bioenergia-alan pk -yritysten puunkorjuun kehittämisessä 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2017 31.12.2018 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia  144 718 144 718 206 740 206 740
A73390 EAKR RETKIÄ TEOLLISEEN ARKKITEHTUURIIN 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 2.10.2017 31.12.2018 Karhulan Teollisuuspuistoyhdistys ry  50 000 50 000 53 000 53 000
A73395 EAKR LaatuKuva: Metsätalouden toimenpiteiden laadunvarmistusprosessien kehittäminen korkearesoluutioisen ilmakuvamateriaalin avulla – liiketoimintaa Pohjois-Karjalan metsäpalveluyrittäjille 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2018 28.2.2019 Suomen metsäkeskus  68 521 68 520 83 333 83 331
A73396 EAKR Uudet innovatiiviset menetelmät pohjavesien laadun monitorointiin- Uumo 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.8.2020 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  210 000 210 000 300 000 300 000
A73398 EAKR Frami Food Lab, kehittämishanke 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 30.4.2020 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  121 940 109 866 174 200 156 951
A73399 EAKR Pohjois-Savon vesistöalan osaamisen ja infrastruktuurin kehittämissuunnitelma (Vesi-Infra) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.5.2018 Luonnonvarakeskus  67 287 67 287 86 662 86 662
A73400 EAKR Frami Food Lab, investointihanke 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.10.2020 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  39 100 28 716 78 200 57 432
A73401 EAKR GasOpti - Kaasujen hallinnan älykkäät sovellukset biojalostamo- ja vesiprosesseissa 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.12.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  368 368 368 368 368 368 368 368
A73404 EAKR Accurate, cost-effective and easy 3D printing for MedTech component production 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2018 2.1.2019 Itä-Suomen yliopisto  243 989 219 623 243 989 219 623
A73407 EAKR Tuotannon monipuolistaminen ja tehostaminen 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.10.2016 31.8.2022 LEADER SNACK FACTORY OY  435 000 139 516 435 000 139 516
A73416 EAKR Kansainvälisille markkinoille uudenlaisella tekoälyyn perustuvalla jakeluresurssien hallinnalla 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.11.2017 30.6.2019 LÄNSIÖ LOGISTIIKKA OY  57 950 57 950 57 950 57 950
A73420 EAKR Ammoniumtyppi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.8.2017 30.4.2022 AQUAMINERALS FINLAND OY  98 500 91 445 98 500 91 445
A73422 EAKR Development of novel cost-efficient lignin based filtering materials 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2020 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  261 325 160 772 281 325 180 772
A73423 EAKR Palosuojauksella uutta liiketoimintaa lämpöpuuklusterille 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2017 31.12.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  140 224 118 720 209 706 177 614
A73426 EAKR Global hereUhear 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.12.2017 31.12.2019 QLU OY  52 900 52 530 52 900 52 530
A73433 EAKR Porotalouden aluetaloudellisten vaikutusten laskentamallin kehittäminen (POROTA) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2020 Luonnonvarakeskus  137 800 136 034 189 663 174 258
A73435 EAKR RASKAAN KULJETUSKALUSTON JA METSÄKONEIDEN TIENPINTAAN JAKAUTUVAN PAINEEN TASAUSMENETELMÄ 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.6.2017 31.7.2023 AT WHEELS OY  193 240 134 817 193 240 134 817
A73436 EAKR Casemet 2022 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.10.2017 31.5.2018 CASEMET OY  28 390 25 737 28 390 25 737
A73438 EAKR Kalustonhallinta ja vuokraus toimialojen toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) kokonaisvaltainen uudistaminen sekä erityyppisten mobiilisovellusten toteuttaminen toimialalle eri tarpeisiin. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2017 1.11.2019 APPLIRENT OY  59 250 39 020 59 250 39 020
A73441 EAKR Lääkinnällisten laitteiden ja tarvikkeiden tuotekehityksen, rekisteröinnin ja tuotannon uudistaminen ja kasvattaminen kansainvälistymisen tarpeisiin 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.1.2017 31.12.2019 GALENA PHARMA OY  256 510 252 534 556 510 252 534
A73443 EAKR Teollisen puurakentamisen tuotantoprosessin kehittäminen 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.12.2019 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia  649 264 618 210 927 520 883 158
A73459 EAKR Woodpolis2020 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2020 Kuhmon kaupunki  535 617 504 000 706 667 665 611
A73462 EAKR Seppälän vertikaalipuutarha 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.3.2020 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos  54 165 54 165 76 436 76 801
A73463 EAKR Suodatintehtaan tuotannon ylösajo 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.9.2017 31.12.2018 TEKSTIIMI OY  28 280 15 094 28 280 15 094
A73464 EAKR Seppälän vertikaalipuutarha investoinnit 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.3.2020 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos  378 000 378 000 533 440 535 575
A73467 EAKR Digileap - Hallittu digiloikka 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 30.11.2019 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  203 000 201 338 287 000 284 979
A73468 EAKR Pelillinen Ruka-Kuusamo matkailualueen rekrytointi- ja alueperehdytysjärjestelmä (Perehdytyspeli) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2018 Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy  77 729 71 727 99 135 91 480
A73471 EAKR Puolijohteiden testaukseen tarvittavien piirilevyjen valmistuskyvykkyyden hankkiminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.11.2017 31.12.2020 ASPOCOMP GROUP OYJ  1 312 990 1 306 371 1 312 990 1 306 371
A73479 EAKR SmartGoalSystem 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.9.2017 31.12.2021 AHOSILTA OY  130 170 127 699 130 170 127 699
A73481 EAKR Uusiutuvan energian investointeja Satakuntaan 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 30.9.2021 Prizztech Oy  159 612 159 147 229 836 229 166
A73482 EAKR Vesiensuojelun laatuloikka - menetelmäkehitys Etelä-Savossa 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2018 30.6.2020 Suomen metsäkeskus  243 683 237 767 304 603 297 208
A73484 EAKR Tradenergy-kysyntäjoustopalvelun ja GridMetrix-analytiikkapalvelun kansainvälistäminen Pohjoismaihin 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.9.2017 31.12.2018 REACTIVE TECHNOLOGIES FINLAND OY  147 650 147 650 147 650 147 650
A73489 EAKR Digikarjalasta kajahtaa! 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2019 Business Joensuu Oy  433 280 383 464 682 662 612 547
A73490 EAKR Karelia HUB- Multimodaalisen kuljetusjärjestelmän kehittäminen Pohjois-Karjalassa 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 2.1.2018 31.12.2019 Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy  235 564 232 149 323 510 323 510
A73491 EAKR VisitKarelia Destination 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2019 Karelia Expert Matkailupalvelu Oy  686 070 661 117 686 070 661 117
A73492 EAKR Digiväylä oppimisympäristöjen kehittäminen 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2017 30.9.2020 Outokummun kaupunki  316 783 315 147 451 783 452 547
A73493 EAKR Ammattitaitokilpailutoiminta verkostoitumisen kehittäjänä ja ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuuden edistäjänä 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.8.2019 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä  326 340 298 516 466 200 426 452
A73494 EAKR NMR -infrastruktuurin uudistaminen 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.8.2020 Itä-Suomen yliopisto  651 000 605 343 930 000 864 775
A73495 EAKR Elinvoimaa tapahtumista 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.3.2020 Joensuun kaupunki  331 750 325 959 464 450 456 407
A73496 EAKR Ilmastokorttelit - uusia ilmastoratkaisuja Joensuussa 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.5.2021 Joensuun kaupunki  419 920 392 411 599 882 560 583
A73497 EAKR Kiertotalouden vähähiiliset ratkaisut 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.2.2018 30.6.2020 Business Joensuu Oy  209 524 204 939 299 320 292 769
A73498 EAKR Luomua ja luonnontuotteita metsävaratietoihin 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.3.2018 31.8.2021 Luonnonvarakeskus  339 579 335 978 485 113 479 969
A73499 EAKR Kehittämishanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.11.2017 30.6.2019 MIONEX OY  49 520 49 520 49 520 49 520
A73509 EAKR Mixed Reality and Collaborative Robotics 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.5.2020 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  141 700 141 547 202 640 202 422
A73510 EAKR Sote-yritysten palveluverkostoselvitys 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2017 31.10.2018 Prizztech Oy  17 523 17 523 18 774 18 774
A73511 EAKR Meriklusterin energiatehokkuus Satakunnassa: SataMari 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2020 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  159 787 159 606 228 267 228 008
A73518 EAKR Passiiviset hybridipuhdistusratkaisut arktisten valumavesien typen ja raskasmetallien puhdistamiseen (HybArkt) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2020 Oulun Yliopisto  376 000 375 999 415 451 415 449
A73519 EAKR EKA - Elämyksellisen koulutusmatkailun asiakaspotentiaalin selvittäminen ja pilotointi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2017 30.12.2018 Future Missions Oy  69 991 69 991 73 711 73 711
A73520 EAKR Mixed Reality and Collaborative Robotics, investointi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2018 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  71 200 71 171 142 400 142 342
A73522 EAKR LAFF Lahti Fringe Festival 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2018 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  105 000 78 139 150 001 111 627
A73523 EAKR Digikulttuurikylä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.8.2019 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  95 711 95 711 136 730 136 730
A73524 EAKR Suur-Sysmän historian tuotteistaminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2018 31.1.2020 Sysmän kunta  72 912 72 912 104 160 104 160
A73526 EAKR Jätevirroista arvonnousua Satakuntaan 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2018 31.3.2020 Rauman kaupunki  136 780 136 780 195 400 195 400
A73527 EAKR Satakunnan sinisen kasvun innovaatioalusta 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2018 31.12.2019 Turun yliopisto  85 449 75 801 122 070 108 287
A73528 EAKR Satakunnan elintarviketeollisuuden TKI-toiminnan kehittäminen 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.5.2019 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  59 500 58 273 73 000 71 494
A73543 EAKR Metallin kiertokoulu 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 30.6.2020 Ylä-Savon ammattilisen koulutuksen kuntayht.  98 035 93 111 140 051 133 016
A73544 EAKR Biojalostuksen erotus- ja puhdistustekniikat, analyyttinen kemia ja mikrobiologia tuotteistamisen ja kaupallistamisen tukena 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.12.2017 31.12.2019 Itä-Suomen yliopisto  174 445 171 570 249 205 245 458
A73545 EAKR Itä-Suomen biopankkiekosysteemi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.10.2017 31.8.2018 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  70 336 49 032 100 480 70 046
A73547 EAKR Metallin kiertokoulu investoinnit 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2019 Ylä-Savon ammattilisen koulutuksen kuntayht.  210 000 209 999 300 000 299 999
A73549 EAKR Biojalostuksen erotus- ja puhdistustekniikat, infra 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.12.2017 31.12.2019 Itä-Suomen yliopisto  91 000 90 725 130 000 129 607
A73559 EAKR Vähähiilisiin liiketoimintaprosesseihin energiatehokkaalla ICT:llä (ICT4LC) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2020 Tampereen korkeakoulusäätiö sr  154 692 154 692 229 560 229 560
A73560 EAKR Autonominen robottiekosysteemi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2020 Tampereen korkeakoulusäätiö sr  153 669 153 624 219 528 219 464
A73561 EAKR KBB - Kestävä bioresiduaalibetoni 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2020 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy  360 500 360 500 463 500 463 500
A73562 EAKR Betonimurskeen uusiokäytettävyyden tutkiminen lämpövarastoinnissa 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.8.2018 Vaasan yliopisto  32 000 31 925 34 000 33 921
A73567 EAKR MES-Woodin toiminnan kehittäminen nopean kasvun tilanteessa. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.10.2017 30.6.2019 MES-WOOD OY  32 560 32 560 32 560 32 560
A73569 EAKR Työmaan asiakirjahallinnan digitalisointi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.12.2017 31.1.2019 LIEKE SUUNNITTELU OY  26 450 26 370 26 450 26 370
A73574 EAKR Asiakaslähtöinen tuotteen tekninen määrittely, CusTech 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.2.2018 29.2.2020 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  129 273 129 273 184 677 184 677
A73584 EAKR Mixed Reality liiketoiminnan kehittäminen ja laatumittaukset 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.12.2017 31.12.2019 INFRASUUNNITTELU OY  100 230 87 731 100 230 87 731
A73586 EAKR SmartTree - eliittitaimien tuotantoteknologian kehittäminen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.7.2017 30.9.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  530 625 526 677 758 037 752 947
A73587 EAKR Veget ja hiilet haltuun pk-ruokapalveluyrityksissä 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  100 072 100 072 142 960 142 960
A73588 EAKR Selluloosa ja selluloosajohdannaiset elintarvikkeissa 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.12.2018 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  57 470 57 470 82 100 82 100
A73591 EAKR OredVR - Malmitietojen visualisointi virtuaalitodellisuuden avulla 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.2.2018 31.12.2020 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy  244 918 244 166 309 883 323 808
A73592 EAKR Koulutusosaamisesta Kainuun vientituote 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.3.2018 30.6.2020 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy  279 747 263 927 380 640 359 478
A73593 EAKR Visio- ja teknologiajalostamo (VTR) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2018 31.1.2021 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  128 048 127 490 182 926 182 129
A73594 EAKR Training room urheiluvalmennuksen, kuormituksen ja palautumisen osaamiskeskittymänä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2018 31.7.2019 KIHU-säätiö  209 036 208 244 300 036 298 899
A73595 EAKR VinsectS – Hyönteistalous osana Viitasaari-Saarijärvi seutukunnan kiertotaloutta 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 5.2.2018 30.11.2019 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  120 352 113 506 170 932 162 362
A73601 EAKR Robotiikka geopolymeerimateriaalien tutkimuksessa ja valmistuksessa (GEOBOT) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 30.6.2020 Oulun Yliopisto  349 148 349 148 444 513 444 513
A73605 EAKR Ruokalaakso 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.3.2021 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  1 143 036 1 100 075 1 393 695 1 436 586
A73606 EAKR Verkostoituvat sote-yritykset 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 30.6.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  528 105 512 406 722 721 701 236
A73607 EAKR Talvimatkailun elämysekosysteemin kehittäminen - vapaa-ajan ja matkailun välittömät ja välilliset toimijat 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2017 31.12.2019 Lahden seutu - Lahti Region Oy  105 000 105 000 150 000 150 000
A73608 EAKR KUNINGASKUNNAN ELÄMYSKONSEPTIT 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 29.2.2020 Hartolan kunta  140 000 126 686 200 000 180 980
A73609 EAKR Uudet toimintamallit ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.5.2020 Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö  215 216 214 503 215 216 214 503
A73612 EAKR CereTREND 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.1.2018 31.12.2019 CERENION OY  108 520 105 453 108 520 105 453
A73615 EAKR Painovoima - Impact Lahti - tekemisen alusta, kulttuurin kohottaja 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2019 Painovoima ry  185 252 174 450 209 252 198 450
A73617 EAKR Elämysteknologioiden Lappi 2025 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.1.2020 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  219 414 193 441 292 552 257 921
A73618 EAKR Älykäs tuotantotekniikan oppimis- ja kehittämisympäristö - ÄLYPAJA 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2020 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  1 080 291 999 979 1 543 274 1 428 542
A73632 EAKR PEX2018 (= Planray EXport 2018) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.1.2018 31.12.2019 PLANRAY OY  140 990 118 041 200 990 118 041
A73633 EAKR PIHI - Pirkanmaan vähähiiliset kalvoratkaisut 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2018 28.2.2021 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  259 776 233 996 335 461 304 220
A73634 EAKR Biopohjaiset älykkäät ratkaisut-yhteistyöalusta kiertotalouden alueellisena vahvistajana 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2018 31.3.2022 Tampereen korkeakoulusäätiö sr  784 899 745 177 1 308 165 1 241 961
A73635 EAKR PIHI - Pirkanmaan vähähiiliset kalvoratkaisut - INVESTOINTI 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2018 28.2.2021 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  128 500 127 974 206 000 205 246
A73638 EAKR Korkeiden radiotaajuuksien arktinen mittauskeskus 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 30.6.2020 Oulun Yliopisto  350 000 350 000 478 000 478 000
A73639 EAKR Uuden sukupolven vesileikkaus 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.10.2019 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä  117 802 117 802 168 289 168 289
A73640 EAKR Vähähiilinen SOTE-lähipalvelulogistiikka 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2018 30.9.2020 Oulun Yliopisto  139 300 138 866 187 000 186 528
A73641 EAKR LÄÄKE/LÄÄKINNÄLLISEN LAITTEEN TUOTANTOYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OY:SSA 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.6.2017 31.12.2022 BBS-BIOACTIVE BONE SUBSTITUTES OYJ  321 920 263 771 321 920 263 771
A73642 EAKR Tuotekehitystyön käynnistäminen ja kansainvälistymispuitteiden luominen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.2.2018 31.5.2020 LUMISE OY  197 190 196 439 197 190 196 439
A73643 EAKR Pk-yritykset SOTE-polulla kasvuun 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2018 31.7.2020 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  174 006 174 006 248 580 248 580
A73644 EAKR BIND - Bioinnovaatioiden edistäminen 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.8.2021 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy  308 266 307 687 440 380 439 553
A73645 EAKR Hyvinvointi- ja terveyspalvelurobotiikan osaamisen ja hyödyntämisen kehittäminen 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.10.2020 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  280 952 261 835 386 360 360 434
A73647 EAKR SmartLucia - älykkäällä lasielementtitilaratkaisulla kasvua ja kansainvälistymistä 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.2.2018 30.6.2023 SAVON LASITUOTE OY  256 750 237 423 256 750 237 423
A73650 EAKR Business Intelligence -ohjelmiston kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.2.2018 30.6.2019 FUUSOR OY  20 440 17 551 20 440 17 551
A73657 EAKR Joustavien oppimisympäristöjen suunnittelu ja kehittäminen 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Itä-Suomen yliopisto  207 952 188 030 297 075 268 659
A73658 EAKR Älykkäät ekosysteemit Pohjois-Karjalassa - Smart Ecosystems in North Karelia 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.7.2021 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto  396 690 357 493 566 700 510 704
A73662 EAKR Lapin hankinta-asiamies 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.4.2018 31.12.2020 Lapin Yrittäjät r.y.  169 065 136 361 220 420 173 100
A73663 EAKR SensorFu Oy tuotteistamis- ja kansainvälistymishanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.2.2018 31.5.2019 SENSORFU OY  102 480 75 775 102 480 75 775
A73669 EAKR Avoimen innovaation hyödyntäminen pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.1.2018 31.3.2019 OSUUSKUNTA A. VIPUNEN  93 000 93 000 93 000 93 000
A73671 EAKR AVR-ekosysteemin käynnistäminen Pohjois-Pohjanmaalla 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.1.2018 31.7.2019 OULUN AMMATTIKORKEAKOULU OY  80 270 74 768 100 343 93 461
A73673 EAKR Tekoälystä Satakunnan menestystekijä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 30.6.2020 Prizztech Oy  158 014 154 488 240 745 235 373
A73674 EAKR Tulevaisuuden digitaalisen tuotannon ja 3D-valmistuksen osaamiskeskittymän valmistelu 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2017 30.4.2019 Oy Merinova Ab  201 275 174 970 220 589 193 736
A73675 EAKR Tulevaisuuden kestävä autoilu Vaasan seudulla 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2017 30.6.2019 Vaasan yliopisto  67 112 67 111 82 301 82 301
A73678 EAKR Matkailualan palveluliiketoiminnan kehittäminen uudella palvelukonseptilla. 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.1.2018 30.3.2019 MATKA VEIJALAINEN OY  139 520 47 087 139 520 47 087
A73686 EAKR Golfsovelluksen tuotekehitys 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2018 30.11.2020 KASWE OY  35 000 29 026 35 000 29 026
A73688 EAKR EcoSairilan Ympäristöjohtamisen -malli 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2018 31.12.2018 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  61 772 61 772 88 246 88 246
A73692 EAKR Lähde luomun matkaan! – Luomun lisäarvon hyödyntäminen Etelä-Savon matkailuyritysten liiketoiminnassa. 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.11.2017 31.10.2020 Luonnonvarakeskus  151 135 141 822 211 208 200 323
A73694 EAKR Metsähakkeen laadun parantaminen ja hankintajärjestelmän tehostaminen jatkuvatoimisen laadunmittauksen tuottaman informaation avulla (JATKUMO) 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.12.2017 30.6.2019 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  118 993 118 992 135 991 135 990
A73697 EAKR Kivijalkakauppaliiketoiminnan kuvantaminen. Asiakasryhmän tarpeiden selvittäminen haastatteluin. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.12.2017 30.9.2018 PULSE247 OY  37 600 36 600 37 600 36 600
A73699 EAKR URJALA - Toiminnanohjausjärjestelmä 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.1.2018 30.11.2018 URECYCLE GROUP OY  44 680 44 662 44 680 44 662
A73704 EAKR EcoSairila - kierrätyksen ja vihreän liiketoiminnan keskus 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2018 31.7.2021 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  540 967 540 359 685 342 679 880
A73707 EAKR Lapin arktinen matkailuekosysteemi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.10.2020 Lapin liitto  270 750 251 933 285 000 265 193
A73708 EAKR virtu.fi - Sähköiset sote-palvelut maakunnan markkinoille 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2020 Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä  654 365 647 934 817 956 809 918
A73713 EAKR Uudet teknologiset ratkaisut Biocenter Oulun palveluiden tehostamiseksi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2018 31.5.2020 Oulun Yliopisto  66 502 65 832 95 003 94 046
A73714 EAKR Monikansallisten investointiprojektien johtaminen 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 30.4.2020 Oulun Yliopisto  345 092 339 327 399 998 397 216
A73716 EAKR Elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaalle vähähiilisillä ja resurssiviisailla ratkaisuilla 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 30.9.2021 Suomen ympäristökeskus  346 504 332 845 495 004 479 620
A73718 EAKR ARVOPURU - Uudet menetelmät mekaanisen puunjalostusteollisuuden sahanpurun jalostamiseksi arvokkaiksi biotuotteiksi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2018 30.8.2020 Oulun Yliopisto  189 000 187 754 243 000 241 442
A73719 EAKR Nanomateriaali energiatehokkaaseen vesienpuhdistukseen - NANOVALO 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 30.6.2020 Oulun Yliopisto  263 595 260 780 355 564 352 542
A73721 EAKR Mikroanalysaattorin hankinta kaivannaisalan ja materiaalitieteen tutkimuksen kehittämiseksi (MYNTTI) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 30.9.2019 Oulun Yliopisto  61 872 61 871 82 024 82 023
A73722 EAKR Kohti vähähiilistä rakentamista - Joensuu Wood City 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.12.2020 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö  205 072 199 762 292 960 286 454
A73723 EAKR EcoSairilan vastaanotto-, lajittelu- ja kierrätyskeskus -Investointihanke 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.7.2021 Metsäsairila Oy  205 450 205 450 205 450 205 450
A73724 EAKR Turvallisesti työmaalla 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2018 30.7.2018 CARACOM GROUP OY  33 900 29 359 33 900 29 359
A73736 EAKR Uudet teknologiset ratkaisut Biocenter Oulun palveluiden tehostamiseksi (investointiosa) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2018 30.9.2020 Oulun Yliopisto  593 500 593 500 830 000 831 000
A73737 EAKR Mikroanalysaattorin hankinta kaivannaisalan ja materiaalitieteen tutkimuksen kehittämiseksi (MYNTTI) (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2018 30.9.2019 Oulun Yliopisto  988 128 986 529 1 309 976 1 307 905
A73740 EAKR Digitaaliset metsänarviointimenetelmät puuhuollon tehostajina (DigiInventory) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2018 28.2.2021 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  140 840 137 538 181 200 177 069
A73741 EAKR Soft 3D Electronics - SOFT3L 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.5.2021 Tampereen korkeakoulusäätiö sr  180 000 179 542 282 000 281 282
A73742 EAKR Effektiv produktion av effektiva hus 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2021 Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur  181 280 181 280 226 600 226 600
A73743 EAKR Investering i effektiv produktion av effektiva hus 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2021 Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur  78 384 58 733 111 978 83 905
A73750 EAKR Arctic Security - Tuotteistamis- ja kansainvälistymishanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2018 30.4.2019 ARCTIC SECURITY OY  239 950 213 965 239 950 213 965
A73751 EAKR Terveysteknologian tuotekehitys- ja testausympäristö, kehitystyö (Kuopio HealthLab) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2021 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  406 658 386 397 580 940 551 996
A73752 EAKR IoT Teollisuuspääte 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.2.2018 1.4.2019 REFECOR OY  78 750 78 750 78 750 78 750
A73753 EAKR Hupisaarten urbaanit purot innovaatioiden kohtauspaikkana 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.5.2018 31.12.2021 Luonnonvarakeskus  380 340 367 499 475 423 460 900
A73754 EAKR Terveysteknologian tuotekehitys- ja testausympäristö, investoinnit (Kuopio HealthLab Inv) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2021 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  409 500 386 266 585 000 551 809
A73755 EAKR Prosessi- ja teknologiateollisuuden uudet kehitysympäristöt – PROSTEK 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2018 31.10.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  231 000 230 130 297 000 295 881
A73758 EAKR Testiaseman kehittäminen 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.2.2018 31.12.2019 ALUFER OY  108 650 46 756 108 650 46 756
A73765 EAKR Cmicron kansainvälistyminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2018 31.12.2019 WICIOT OY  56 000 46 137 56 000 46 137
A73777 EAKR Lapin maakunnallisen tiede- ja tutkimustoimintaverkoston toimintaympäristön kehittäminen Sodankylässä 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 15.10.2017 31.3.2019 Sodankylän kunta  74 825 58 552 106 890 83 644
A73778 EAKR Virtu.fi - Sähköiset sote-palvelut maakunnan markkinoille (investointiosio) 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 30.12.2020 Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä  56 000 55 934 80 000 79 905
A73798 EAKR Data-analytiikan kiihdyttämö 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.5.2018 31.10.2020 CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy  240 000 209 750 326 000 289 909
A73799 EAKR Kajaanin älykäs elinkaarikortteli 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.5.2018 31.10.2020 Kajaanin kaupunki  154 952 152 131 221 360 217 330
A73800 EAKR Reveal LAB 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.1.2018 31.10.2018 SAPOTECH  36 000 2 353 36 000 2 353
A73804 EAKR Ilmastoviisas Satakunta -ILSA 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2018 31.5.2022 Porin kaupunki  208 000 201 611 297 143 290 073
A73809 EAKR Energilagring i vårt framtida koldioxidsnåla samhälle (Energilagring!) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2018 31.12.2021 Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi  203 380 200 092 240 365 236 254
A73810 EAKR Energilagring i vårt framtida koldioxidsnåla samhälle (Energilagring!) - Investering 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2018 31.12.2021 Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi  6 650 6 560 9 500 9 371
A73811 EAKR Future Bio-Arctic Design - Luonnonmukainen älytekstiili (F.BAD) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2018 30.9.2021 Luonnonvarakeskus  318 093 318 093 397 619 397 619
A73814 EAKR Hankinnat Imatran seudulla haltuun - HIH 2 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.12.2017 31.8.2020 IMATRAN KAUPUNKI  89 990 89 990 128 570 128 570
A73828 EAKR Bliss Adventuren kehityshanke 2.0 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.11.2017 31.8.2022 BLISS ADVENTURE OY  19 220 16 796 19 220 16 796
A73830 EAKR Hankinnan Etelä-Karjalassa Haltuun - HEH 2 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.12.2017 28.2.2020 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI  209 710 192 322 299 599 274 749
A73833 EAKR Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen ja Lean konseptin käyttöönotto 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.11.2017 30.9.2020 HR-IKKUNAT RUHKALA OY  98 490 87 359 98 490 87 359
A73842 EAKR QualityMeas – Biotalouden prosessien laadunvarmistus matalakenttä-NMR-menetelmällä 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2018 31.3.2020 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  168 812 168 758 190 960 190 901
A73847 EAKR 6AIKA Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa (ROBOREEL) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2018 31.3.2021 Vantaan kaupunki  1 029 755 948 273 1 537 199 1 415 408
A73852 EAKR LUOVA VETO! Luovat alat Pohjos-Savon kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantajina 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.5.2018 31.3.2021 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  394 495 394 492 493 120 493 120
A73853 EAKR Tarjoomo 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.6.2018 31.5.2020 Kuopion kaupunki  223 910 223 909 319 869 319 869
A73855 EAKR Fomatec vientituotteiden valmistus SHARP ja HYBRID 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.12.2017 31.12.2020 FOMATEC OY  165 410 124 021 265 410 206 968
A73860 EAKR Moreeni-Rastikangas yritysten synergiaverkko - "MoRas synergy" 2 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.12.2017 31.12.2020 LINNAN KEHITYS OY  215 900 186 715 308 429 266 739
A73862 EAKR Tuottavuuden nosto 2018-2020 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.3.2018 31.12.2020 KET-MET OY  358 100 257 011 358 100 257 011
A73864 EAKR Sähköinen kevytkulkuneuvo 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.1.2018 31.12.2018 PINTONE OY  24 560 15 861 24 560 15 861
A73873 EAKR 6AIKA Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hanke 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 2.5.2018 31.12.2020 Tampereen kaupunki  2 077 533 2 008 503 3 100 797 3 009 783
A73878 EAKR Cornerstones for VEBIC Innovation Platform (VIP) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 30.6.2021 Vaasan Yliopisto  319 526 312 681 399 409 390 853
A73879 EAKR Roves - Energiaomavarainen yritysyhteisö ”eRoves” 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2018 31.5.2020 Lakeuden Etappi Oy  133 475 91 295 190 678 130 421
A73886 EAKR Kulutusosien kierrätyksen kehittämishanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.1.2018 30.9.2018 TL SOLUTION OY  98 090 79 034 98 090 79 034
A73887 EAKR CNC-kapasiteetin nosto ja monipuolistaminen. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.5.2018 28.2.2020 NORECA OY  205 500 195 663 205 500 195 663
A73889 EAKR Laiteinvestoinnit perustettavaan elementtitehtaaseen. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.12.2017 31.12.2018 SIEVITALO OY  395 960 339 532 395 960 339 532
A73891 EAKR Hotwood - Puun lämpökäsittely hydrolyysillä 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.3.2018 29.2.2020 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  160 883 157 755 203 639 204 002
A73893 EAKR Data-analytiikasta uutta osaamista ja liiketoimintaa 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2018 31.12.2020 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy  307 267 307 267 375 452 380 442
A73894 EAKR Investoinnit tietoturvalliseen data-analytiikan kehittämisympäristöön 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2018 31.12.2020 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy  60 000 59 981 88 500 88 473
A73896 EAKR Investointi tuotantokoneisiin. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.3.2018 1.3.2022 BJARMIA OY  87 090 13 171 87 090 13 171
A73915 EAKR Palvelutuotteen kehitys elektroniikan taivutus- ja venytystestaukseen 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.5.2018 31.8.2019 TRELIC OY  32 600 27 703 32 600 27 703
A73916 EAKR EASYBIKE pilot project? 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.5.2018 30.11.2018 EASYSOURCING NORDIC OY  30 370 28 979 30 370 28 979
A73917 EAKR Pohjois-Suomen ensiharvennusrästien puu liikkeelle 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2018 30.6.2021 Luonnonvarakeskus  101 813 101 152 127 266 126 440
A73920 EAKR HA 180 Hydrauliikka ja paineilma energiayksikön tuotkehitys ja kansainvälistyminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.3.2018 31.12.2021 GEONEX OY  166 850 166 850 166 850 166 850
A73929 EAKR Oulu TerveysICT Hub 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2018 31.12.2020 Oulun Yliopisto  679 000 671 234 970 000 958 905
A73930 EAKR Selluloosapitoisten sivujakeiden jalostus DES-pohjaisella prosessilla uusiksi biotuotteiksi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2018 31.5.2021 Oulun Yliopisto  282 369 257 451 371 886 339 861
A73934 EAKR KAMPUS-SOTE - Kampusperustaista osaamisen kehittämistä sote-palveluissa 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.7.2021 Tampereen korkeakoulusäätiö sr  442 221 420 823 737 035 701 372
A73936 EAKR Kasvimaitotuotteiden kehitys 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.5.2018 31.12.2019 MÖ FOODS OY  86 350 73 998 86 350 73 998
A73939 EAKR BIOKEMIKAALIEN VALMISTAMISEN PILOTTIHANKE 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.3.2018 31.12.2019 OY DME BIOFUELS LTD  71 290 63 968 71 290 63 968
A73942 EAKR Tuotantoprosessien vakautus MITATEN 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Centria-ammattikorkeakoulu Oy  205 786 199 335 277 980 269 430
A73945 EAKR Virtuaalimetsä 2.0 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2018 31.12.2020 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  347 596 327 692 477 133 449 809
A73946 EAKR Tenojoen lohenkalastuksen taloudellinen merkitys Utsjoen kunnassa (LOHITA) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2018 30.9.2020 Luonnonvarakeskus  138 197 134 797 197 423 192 566
A73948 EAKR Yrityksen kansainvälistyminen, Kiina, Venäjä ja eteläinen Afrikka 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.3.2018 28.2.2019 TIMEGATE INSTRUMENTS OY  79 850 69 115 79 850 69 115
A73949 EAKR Digitaalisten kolmiulotteisten puutuotteiden tuotantolaitteiston suunnittelu ja valmistaminen 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.2.2018 31.12.2020 JUKOLA INDUSTRIES OY  131 650 17 137 131 650 17 137
A73950 EAKR Uusien palveluiden kehittäminen ja markkinoiden laajentaminen. 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.5.2018 31.12.2018 VIITTOEN OY  11 900 11 900 11 900 11 900
A73952 EAKR Callio Pyhäjärvi Bioenergiaterminaalin toteutettavuusselvitys 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2019 PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY  62 370 62 019 80 100 79 600
A73960 EAKR Termolaite - Puun lämpökäsittelyn tutkimuslaitteiston kehittäminen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.3.2018 30.4.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  41 664 41 664 59 520 59 520
A73961 EAKR Uudet kiertotalouspohjaiset menetelmät jätekeskusten ja teollisuusalueiden hulevesien käsittelyyn 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.7.2021 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  234 748 207 983 329 354 295 713
A73962 EAKR V-S Tekoälyverkosto 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2018 30.6.2020 Turku Science Park Oy Ab  152 840 150 884 218 342 215 547
A73963 EAKR V-S EKA2 - Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.8.2020 Turun ammattikorkeakoulu oy  270 000 270 000 386 130 386 130
A73965 EAKR Kansainvälistyvät kouluttajat 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2018 31.7.2020 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  187 521 178 553 243 181 230 631
A73966 EAKR BioPILOTIT 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  88 261 85 150 126 088 121 643
A73967 EAKR LUONNOLLINEN LIIKE 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2018 31.8.2020 Lasten Liikunnan Tuki ry.  169 591 163 064 189 591 183 064
A73968 EAKR Greenreality-kodit ja -yritykset 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Lappeenrannan kaupunki  269 818 257 219 385 456 367 458
A73969 EAKR Teollisuuden 3D tulostus (Me3DI) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.12.2020 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  225 870 225 870 304 671 306 921
A73970 EAKR VIKKE- Virtuaalinen kulttuurimatkailu Kanta-Hämeessä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 30.6.2021 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  187 320 186 493 249 760 248 734
A73971 EAKR Green Campus Open Etelä-Karjala 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2018 31.12.2020 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  134 400 127 654 192 000 191 913
A73972 EAKR Maa-aines- ja uusioainesvirtojen tehokas hallinta Forssan seudulla (FORMA) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.5.2019 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  35 000 35 000 50 000 50 000
A73973 EAKR PURASU - Purusta arvoa Suomelle 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 3.9.2018 30.6.2021 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  191 342 183 417 273 346 264 868
A73974 EAKR REUSE – kiertotalousmalleilla rakentamisen uudelleenkäyttöön uutta osaamista ja kilpailukykyä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2018 30.11.2020 Kouvola Innovation Oy  174 816 157 968 268 948 243 887
A73975 EAKR 6Aika: Citylogistiikan uudet ratkaisut 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Turun kaupunki  892 731 857 824 1 337 065 1 291 133
A73976 EAKR 6Aika - Kasvun ekosysteemit: yritysten kasvun mahdollistaminen kuutoskaupunkien yhteistyössä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 30.6.2021 Helsingin kaupunki  2 958 775 2 952 083 4 416 087 4 405 957
A73977 EAKR 6Aika: Hippa - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.3.2021 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  980 701 962 773 1 536 833 1 436 980
A73978 EAKR Näkymätön näkyväksi: Tuottavuuden tulosmittarit ja niiden visualisointi pk-teollisuudessa 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 30.4.2021 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  153 500 151 238 219 320 216 087
A73979 EAKR Kuortane Human Performance Hub - fyysisen valmennuksen osaamis- ja innovaatiokeskittymä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Kuortaneen Urheiluopistosäätiö sr  181 771 168 019 181 771 168 019
A73980 EAKR Energian varastointiratkaisut osana uusiutuvan sähköenergian optimoitua käyttöä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2018 31.12.2020 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  242 335 221 470 324 036 296 136
A73981 EAKR Kestävän matkailun hub 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Visit Tampere Oy  256 714 255 894 427 860 426 494
A73983 EAKR Vihreä ja kestävä Kemi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.6.2018 28.2.2021 Kemin kaupunki  274 359 273 061 365 812 364 082
A73987 EAKR Puusta liikenteen polttoaineeksi -esiselvitys 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 3.9.2018 30.9.2020 Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä  68 667 68 667 98 096 98 096
A73990 EAKR 6Aika: Ilmastoviisaat taloyhtiöt 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.12.2020 Helsingin kaupunki  667 979 639 780 987 741 943 773
A73993 EAKR Hämeestä hyönteiskeskus (HämIncent) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2018 31.12.2020 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  176 517 176 517 235 356 235 356
A73995 EAKR Kasvuyritysten Häme 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2018 31.12.2022 Forssan Yrityskehitys Oy  91 756 84 045 131 080 129 716
A73997 EAKR KAVIO Publishing 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2018 31.12.2019 KAINUUN ETU OY  162 320 161 236 229 724 191 827
A73998 EAKR Mikromagneettikuvaukseen perustuva kehitys- ja innovaatioympäristö materiaalitutkimuksen teollisiin sovelluksiin, kehitys (MikroMRI) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 28.2.2021 Itä-Suomen yliopisto  172 966 158 953 237 596 218 619
A73999 EAKR Puun tiet digiaikaan Lapissa 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2018 30.9.2021 Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral  164 608 163 284 172 660 172 505
A74000 EAKR Studio360 -investointihanke 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2019 Itä-Suomen yliopisto  144 200 144 176 206 000 205 970
A74001 EAKR JFK - Joensuun Fotoniikan Koulutuspolku 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2018 31.5.2020 Business Joensuu Oy  457 420 316 786 626 169 433 653
A74002 EAKR ExportGrowth - viennillä kasvuun 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.6.2018 31.12.2019 Business Joensuu Oy  131 838 125 601 167 340 159 423
A74003 EAKR Matkailijavirtaa ortodoksisesta kulttuurista 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2018 30.9.2019 Joensuun kaupunki  70 000 70 000 89 000 89 000
A74007 EAKR Pellolta pakettiin ja paketti maailmalle 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2018 31.12.2020 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  112 686 112 686 160 980 160 980
A74008 EAKR Biohiilestä bisnestä Hämeeseen (Biohiili) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2018 31.12.2020 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  160 926 160 926 214 568 214 568
A74009 EAKR Robo Riksu 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 30.6.2021 Riihimäen kaupunki  196 014 195 451 280 020 279 215
A74011 EAKR Uuden energian ja digitaalisen teknologian murros - UEDT 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2018 30.6.2021 Turun ammattikorkeakoulu Oy  2 880 000 2 880 000 4 114 000 4 114 000
A74016 EAKR Mikromagneettikuvaukseen perustuva kehitys- ja innovaatioympäristö materiaalitutkimuksen teollisiin sovelluksiin, investointi (MikroMRI) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.7.2020 Itä-Suomen yliopisto  258 160 258 160 368 800 368 800
A74020 EAKR Tuotantolinjojen modernisointi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.5.2018 1.5.2019 OY M-FILTER AB  38 660 15 437 38 660 15 437
A74022 EAKR Elämystuotanto Luvattumaa. Levi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.10.2016 31.12.2019 JUSSILA PEKKA T:MILEVIN ERÄTULET  20 850 17 573 20 850 17 573
A74024 EAKR Pora1 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.4.2018 30.9.2019 SOTKAMON PORAKAIVO OY  57 720 42 228 57 720 42 228
A74028 EAKR Liiketoimintaa älykkäällä energiankäytöllä 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.10.2021 Iin Micropolis Oy  374 839 372 135 480 484 506 621
A74030 EAKR Avoimen lähdekoodin ohjelmiston muutosten automaattinen analysointi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2018 31.12.2018 SOFTAGRAM OY  45 610 31 023 45 610 31 023
A74032 EAKR Hiilidioksidin talteenotto prosessin mitoitus ja suunnittelu sekä vientistrategian teko ja käynnistäminen 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.3.2018 31.12.2019 CARBONREUSE FINLAND OY  107 760 84 395 107 760 84 395
A74034 EAKR Plugger Phase-2 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.5.2018 31.3.2019 QON OY  155 750 145 829 155 750 145 829
A74035 EAKR Kierrätysratkaisun kehittäminen vähäkobolttisille litium akuille 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.2.2018 30.9.2019 AKKUSER OY  111 630 111 630 111 630 111 630
A74036 EAKR Empires Game Framework -liiketoimintamallin kehittäminen ja pilotointi: Case Tropic Empire 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2018 31.12.2019 EMPIRES NOT VAMPIRES ENTERTAINMENT OY  149 930 111 664 149 930 111 664
A74042 EAKR Salli Kanootti 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.5.2018 31.10.2019 EASYDOING OY  45 930 30 819 45 930 30 819
A74045 EAKR Satakunnan pelillisyysverkosto 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.4.2018 31.8.2020 PRIZZTECH OY  120 710 115 249 160 950 153 667
A74052 EAKR TREEFORM 2.0 Treeform Oy:n kehittämis- ja kansainvälistymishanke 2018 - 2019 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.5.2018 31.8.2023 TREEFORM OY  24 360 12 481 24 360 12 481
A74057 EAKR CSE Entertainment kansainvälisille markkinoille 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.2.2018 30.9.2019 CSE SIMULATION OY  83 470 82 501 83 470 82 501
A74064 EAKR HanPowerin kattilan kehittämishanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.4.2018 30.9.2019 HANPOWER BOILERS OY  6 500 6 500 6 500 6 500
A74066 EAKR Zarja Oy:n kansainvälistämishanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 16.4.2018 31.5.2019 ZARJA OY  10 490 0 10 490 0
A74068 EAKR Tuotannon ja tuotantoprosessien kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.2.2018 31.8.2022 BETROC OY  600 830 481 667 1 470 830 681 667
A74080 EAKR Uudet digitaalisesti valmistettavat materiaalit elektroniikan, optiikan ja lääketieteen sovelluksiin 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2018 31.10.2021 Oulun Yliopisto  392 001 345 379 530 858 468 756
A74081 EAKR HUR:in Kansainvälinen Kasvuhankeprojekti 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.1.2018 31.12.2018 AB HUR OY  123 620 63 261 123 620 63 261
A74086 EAKR DYNAMO - Korkeakoulut innovaatioiden ja osaamisen vauhdittajina 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  311 500 308 059 445 000 440 085
A74088 EAKR Xlab - Yhteys yrityksiin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2018 31.12.2020 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  454 059 437 379 648 656 624 828
A74089 EAKR KyberVALIOT (Kyberturvallisuuslaboratorio: Valmistava teollisuus ja IoT-palvelut) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.12.2020 Turun ammattikorkeakoulu Oy  621 409 579 115 887 727 827 306
A74091 EAKR Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  247 463 247 463 353 518 353 518
A74092 EAKR UKAMAKI - Uutta kasvua matkailuun Kiinasta 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.12.2020 Cursor Oy  345 415 328 179 493 450 468 827
A74093 EAKR KUPARI - Kuitupohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-yritysten tarpeisiin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2021 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  453 897 453 897 557 424 557 424
A74094 EAKR Tulevaisuustiedosta vauhtia pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen (TULEVA) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  255 702 255 702 365 290 365 290
A74095 EAKR Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä (KIINTEÄ) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 28.2.2021 Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy  187 150 182 352 267 358 260 502
A74096 EAKR Fiksu Assa - Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitysalustana 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.5.2021 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä  296 292 271 815 423 274 388 307
A74105 EAKR Playful Learning 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.10.2018 30.4.2019 Lapin Yliopisto  77 490 76 005 86 100 84 450
A74106 EAKR Makuainekomponenttien rikastaminen ja siihen liittyvän prosessin kehittäminen. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.5.2018 28.2.2019 VAPETALO OY  21 250 12 750 21 250 12 750
A74107 EAKR TMK Raivurin tuotekehitys- ja tuotteistamishanke 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 22.5.2018 31.12.2019 TMK ENERGIAKOURA OY  83 250 0 83 250 0
A74113 EAKR Parempia tuloksia joukkueille hyödyntäen nopeaa video-analyysiä 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.5.2018 31.8.2019 AISPOTTER OY  176 110 142 640 176 110 142 640
A74115 EAKR Uudet digitaalisesti valmistettavat materiaalit elektroniikan, optiikan ja lääketieteen sovelluksiin (Investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 22.6.2018 31.5.2021 Oulun Yliopisto  293 999 293 999 398 142 398 142
A74116 EAKR Savonlinna Illumination - smart city lighting 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2018 31.12.2020 Savonlinnan Hankekehitys Oy  225 288 216 937 289 656 289 727
A74127 EAKR Savonlinna Illumination – smart city lighting- investment 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2018 31.12.2020 Savonlinnan kaupunki  160 000 139 899 256 000 227 285
A74128 EAKR Public-Private partnership kiinteistöjen energiantehokkuus parannuksissa ja niiden rahoituksessa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2018 31.3.2021 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  278 000 278 000 378 000 378 001
A74129 EAKR AMP - innovatiivisella mikrokaasuturbiiniteknologialla mahdollistetaan viisas ja laaja sähköautoilu 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 11.6.2018 15.6.2020 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  169 780 169 780 242 544 242 544
A74130 EAKR Sähkömetanolia energiatehokkaasti 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.8.2020 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  210 001 208 973 300 001 298 533
A74131 EAKR Teollisuuden 3D tulostus (Me3DI) - investointi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.12.2020 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  28 700 27 950 41 000 39 928
A74132 EAKR Elinvoimaa älykkäällä sotella (ELSA-hanke) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2018 31.12.2020 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyden huollon ky  705 242 676 406 1 007 489 966 295
A74133 EAKR AmBer - Uutta virtaa cleantech-innovaatioille Itämeren alueella 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.10.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  105 000 105 000 150 000 150 000
A74134 EAKR sMARTTA - Älykkäällä toimintatavalla materiaalitehokkuutta pk-sektorille 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  221 301 214 204 316 143 306 004
A74135 EAKR Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalouden ratkaisut 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.12.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  257 461 252 361 340 795 332 439
A74136 EAKR Sirkka – kestävästä proteiinituotannosta uutta liiketoimintaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2018 30.4.2021 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  200 110 200 110 285 874 285 874
A74149 EAKR Raaka-aineiden annostelujärjestelmän automatisointi ja tuotantotilan laajentaminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.4.2018 31.7.2019 PULLA-PIRTTI OY  218 400 218 400 218 400 218 400
A74154 EAKR Kiemura-pilot: Muovin käsittely- ja kierrätyslinjasto 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.3.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  67 200 63 083 88 200 82 796
A74155 EAKR HUIMA -Teollisuuden energiatehokkuuteen uusia ideoita 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.8.2020 Posintra Oy  151 200 123 452 216 000 176 361
A74156 EAKR Fiksu koti – älykästä asumista Kouvolassa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 2.4.2018 30.6.2020 Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö  95 230 75 570 166 040 75 570
A74157 EAKR Biohiilen ja -lentotuhkan mikronisointi ja materiaalisovellukset Kymenlaaksossa (HITU) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  246 904 246 904 342 720 342 720
A74158 EAKR Fiksu koti -investoinnti 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 2.4.2018 30.6.2020 Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö  8 250 1 316 40 000 1 316
A74159 EAKR 3D-tulostusympäristön kehittäminen: kehittämishanke 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.10.2018 31.3.2021 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  468 496 453 323 600 869 589 432
A74160 EAKR Uudet kokonaisvaltaiset toimintamallit biokaasun tuotannon materiaalitehokkuuden ja lopputuotteiden kierrätyslannoitevalmistepotentiaalin parantamisessa 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  170 684 170 684 228 834 228 834
A74161 EAKR Älyliikenne 2020 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2018 31.12.2021 Iin Micropolis Oy  307 720 303 772 414 600 408 960
A74163 EAKR Koulutusorganisaatioiden koulutusviennin innovaatiotoiminnan kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla (KOOKOS) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.10.2020 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy  347 057 347 057 495 803 495 803
A74166 EAKR Sami&Samu Sairaalaympäristön mikrobiresistenssiongelman torjuminen luonnonmukaisilla puupohjaisilla aineilla ja sairaalan muovimateriaalin korvaaminen biopohjaisilla materiaaleilla 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 30.6.2021 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  460 339 314 201 549 628 379 275
A74168 EAKR Robocoast R&D Center - Robotics Living Lab for Companies 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 13.4.2018 30.9.2021 Prizztech Oy  854 458 853 368 1 068 073 1 066 711
A74169 EAKR Robocoast tutkimus- ja tuotekehityskeskus - Robocoast R&D Center -kehittäminen 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2021 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  1 179 409 1 177 387 1 474 260 1 471 733
A74170 EAKR Robocoast tutkimus- ja tuotekehityskeskus - Robocoast R&D Center -investointi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.7.2021 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  125 000 125 000 250 000 250 000
A74172 EAKR RoboStation 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.6.2018 31.5.2020 PROMETEC TOOLS OY  303 490 276 827 303 490 276 827
A74174 EAKR 3D-tulostusympäristön kehittäminen: investointihanke 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.10.2018 31.3.2021 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  1 860 040 1 860 040 2 598 200 2 622 200
A74180 EAKR Luova Yritysgeneraattori 2 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.12.2017 31.8.2020 KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY  164 640 157 697 235 206 225 282
A74183 EAKR Ravinnekierrätyksestä kilpailukykyä "RAKIKY" 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.12.2020 Aalto-korkeakoulusäätiö sr  333 121 306 482 475 888 437 830
A74184 EAKR HyTeLab - Päijät-Hämeen hyvinvointiteknologian innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristö 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.12.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  457 084 457 084 652 981 652 981
A74185 EAKR Tuote- ja palveluvirittämö 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2018 30.4.2021 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  259 550 259 550 370 786 370 786
A74186 EAKR 6Aika: CircVol Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maa-massojen hyödyntäminen kaupungeissa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Turku Science Park Oy Ab  1 793 955 1 735 280 2 677 546 2 599 918
A74190 EAKR Värriön tutkimusaseman huippututkimus hyödyntämään Itä-Lapin elinkeinoelämää (VÄRI) 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 27.8.2018 31.12.2020 Itä-Lapin kuntayhtymä  207 920 191 861 293 525 272 200
A74191 EAKR ASC4CE – Kiertotalouden arktiset teräsrakenteet 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 30.6.2021 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  347 362 277 195 443 418 369 594
A74196 EAKR Sleep Train 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.5.2018 31.12.2018 NIGHT TRAIN OY  65 142 50 925 65 142 50 925
A74197 EAKR ScR2RandInt 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.6.2018 30.12.2021 SCREENTEC OY  422 170 408 007 422 170 408 007
A74198 EAKR Energian varastointiratkaisujen investoinnit 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2018 31.12.2020 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  75 000 75 000 125 000 125 000
A74199 EAKR Capacity-building for Sino-Finnish Research Centre for Science, Technology and Innovation 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.12.2020 Vaasan Yliopisto  338 812 319 938 423 515 399 923
A74206 EAKR Sähkökäyttöisen ilma-aluksen prototyyppien valmistus ja esittely 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.8.2018 31.8.2019 LENTOLA LOGISTICS OY  48 520 41 656 48 520 41 656
A74209 EAKR Yrityksen kehittäminen ja kansainvälistyminen 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.6.2018 31.12.2020 MIKROBIONI OY  140 140 135 923 140 140 135 923
A74210 EAKR ETKOT- Energiatehokkuuden kehittäminen optimoimalla toimintaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 30.4.2020 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  105 896 105 896 151 280 151 280
A74211 EAKR Kuivaa asiaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.3.2021 Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf  189 010 186 900 234 255 231 640
A74212 EAKR Biokaasun tuotanto, oleellinen osa Lapin maaseudun vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.10.2018 30.4.2022 Vaasan Yliopisto  165 337 153 703 200 671 189 176
A74215 EAKR 6Aika: Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  1 114 020 1 057 723 1 662 716 1 600 753
A74217 EAKR HUKATON - Hukkalämpökuormien hyödyntäminen, varastointi ja kysyntäjouston tehostaminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Green Net Finland ry  274 973 257 587 348 934 329 057
A74218 EAKR SmartSavo alueen teknologisen kilpailukyvyn arviointi 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 21.5.2018 28.2.2019 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  60 000 46 407 75 000 58 011
A74221 EAKR Ympäristöosaamisesta alueellinen menestystekijä 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.8.2021 Savon Koulutuskuntayhtymä  449 062 439 441 582 072 570 252
A74222 EAKR Pohjois-Savon energiatekniikan TKI-ekosysteemin kehittämissuunnitelma 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 30.4.2019 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  48 750 28 794 65 000 38 392
A74223 EAKR Millainen on helppo talo? Ennakkoselvitys käytettävyydestä ja energianhallinnasta 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2019 31.3.2020 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  93 210 59 853 124 280 79 804
A74226 EAKR Yrityksen kehittämissunnitelman mukaiset investoinnit 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.3.2018 31.12.2018 ROAD CONSULTING OY  23 200 20 762 30 217 20 762
A74227 EAKR Ranuan luonnonmarjatuotteet maailmalle 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.8.2018 31.7.2019 RANUA-REVONTULI OY VIINI & MARJAT  10 000 5 200 10 000 5 200
A74228 EAKR Business Centerin varuste- ja laitehankinnat -BC 2 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.8.2021 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  130 200 122 800 186 000 175 428
A74235 EAKR I4B - Ideasta bisnekseksi 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.7.2022 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy  820 274 718 306 1 093 699 957 741
A74238 EAKR Vieraskasvit hallintaan - Haitallisten vieraskasvilajien hallintaan ja torjuntaan liittyvien prosessien