Euroopan unioni

INFORMATIONSTJÄNST FÖR STRUKTURFONDER

ERUF- OCH ESF-PROJEKT I FINLAND UNDER PROGRAMPERIODEN 2014 - 2020

Vipuvoimaa EU:lta
Informationstjänst för strukturfonder 2.0.21 (01.04.2020 09:32)

Suomeksi | In English

Informationstjänsten för strukturfonder är en webbaserad tjänst där man kan söka information om Europeiska regionala utvecklingsfondens (ERUF) och Europeiska socialfondens (ESF) projekt som genomförs inom Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och arbete 2014–2020. Tjänsten underhålls av arbets- och näringsministeriet som är strukturfondsprogrammets förvaltningsmyndighet.

Informationen delges i enlighet med lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och dessutom uppfyller informationstjänsten kraven i artikel 115 och bilaga XII i kommissionens förordning (EU) nr 1303/2013 om publicering av förteckningar över stödmottagare. Då stödmottagaren undertecknade ansökan om understöd godkände han eller hon att hans eller hennes uppgifter publiceras.

Uppgifterna kan sökas antigen genom fri textsökning eller genom att klicka på de fond- eller områdesspecifika länkarna längst ner på sidan. Projekt som motsvarar sökningen anges i tabellen där man kan öppna enskilda projekts beskrivningar. Ytterligare information om att söka projekt finns i sökanvisningarna. Ytterligare information om strukturfondsverksamheten finns på webbplatsen www.rakennerahastot.fi.

ALLA, 10269 st.
ERUF, 7739 st. ESF, 2530 st.
Prioriterade områden Prioriterade områden
1. Sm-företagsverksamhetens konkurrenskraft, 4439 st. 3. Sysselsättningen och arbetskraftens rörlighet, 1058 st.
2. Framtagande och utnyttjande av ny information och kunskap, 2774 st. 4. Utbildning, yrkeskompetens och livslångt lärande, 912 st.
6. Tekniskt stöd, 15 st. 5. Social delaktighet och bekämpande av fattigdom, 521 st.
7. Tekniskt stöd, 3 st.
Uppgifterna uppdaterade via systemet EURA 2014 30.7.2021

Sekretesspolicy i EURA 2014 -systemet

Tillgänglighetsutlåtande