Euroopan unioni

RAKENNERAHASTOTIETOPALVELU

EAKR- JA ESR-HANKKEET SUOMESSA OHJELMAKAUDELLA 2014 - 2020

Vipuvoimaa EU:lta
Etusivulle

Haun mukainen hankelistaus: 8831 hanketta

Hankekoodia tai hankkeen nimeä klikkaamalla avautuu hankekohtainen kuvaus. Taulukon tiedot voidaan lajitella nousevaan/laskevaan järjestykseen otsikkoa klikkaamalla. Tiedot voidaan muuntaa toiseen tiedostomuotoon listauksen alaosasta löytyvällä toiminnolla.

Koodi Rahasto Hankkeen nimi Tl Viranomainen Tila Aloituspvm Päättymispvm Toteuttajan nimi Myönnetty EU- ja valtion rahoitus Toteutunut EU- ja valtion rahoitus Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä
A70001 EAKR EEKA - Kainutlaatuisia luontoliikuntatapahtumia (Endurance Experience in Kainuu) 1 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 31.8.2017 Kainuun Liikunta ry  240 180 228 159 283 780 275 979
A70002 EAKR Sotkamo Vuokatti -masterplan 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2014 31.12.2015 Sotkamon kunta  74 400 74 400 99 200 99 200
A70003 EAKR Mekatroniikan tutkimusverkoston kehittäminen Raumalla, METURA 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 2.9.2014 30.4.2018 TTY-säätiö  380 000 376 557 560 001 556 377
A70004 EAKR Tutkimus-, innovaatio- ja kehittämistoiminnan laajentaminen Etelä-Pohjanmaalla (TIKKA) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Tampereen Yliopisto  140 000 136 834 190 000 185 778
A70005 EAKR Etelä-Pohjanmaan maakuntakorkeakoulu osana alueellisten osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittämistä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 4.9.2014 31.12.2016 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  353 462 353 462 516 004 516 004
A70006 EAKR Kainuun ilmastohanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 28.2.2017 Oulun Yliopisto  127 766 127 676 148 266 148 178
A70007 EAKR Kasvua Kainuuseen - Kasvu, kansainvälistyminen, omistajanvaihdos 1 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.3.2018 KAINUUN ETU OY  1 484 847 1 340 295 1 631 687 1 544 748
A70008 EAKR Ukkohalla-Paljakka starttihanke 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2016 Puolangan kunta  95 712 0 116 222 0
A70009 EAKR 6Aika-strategiatoimisto 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 16.5.2014 31.7.2017 Forum Virium Helsinki Oy  1 533 728 1 403 788 2 289 151 2 105 790
A70010 EAKR Kestävät energiaratkaisut ammatilliseen koulutukseen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä  111 608 111 608 159 440 159 440
A70011 EAKR Kuutoskaupunkien avoin data 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2014 31.12.2017 Tampereen kaupunki  5 008 250 4 439 732 7 475 000 6 740 556
A70012 EAKR SOLARLEAP Varsinais-Suomi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Turun ammattikorkeakoulu oy  293 786 293 053 403 694 413 694
A70013 EAKR SparkUp Portti 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Turun yliopisto  313 939 310 150 438 484 433 395
A70014 EAKR Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä  119 775 119 775 171 108 171 108
A70015 EAKR PAKUplus-HERGE - Uusi kiertotalouden teknologia-alusta sähkön ja lämmön tuottamiseksi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  555 300 555 300 900 000 900 000
A70016 EAKR CAMBUS Automaatio 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2016 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  120 999 120 998 199 998 199 997
A70017 EAKR VT 2 - suunta kasvulle 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.12.2017 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy  41 000 0 54 720 0
A70018 EAKR Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.12.2016 Lappeenrannan kaupunki  95 775 93 246 159 625 156 228
A70019 EAKR Resurssitehokkaan kiviaineshuollon ja pohjavesien suojelun avoin kehittämisympäristö laajalle metropolialueelle 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 28.2.2016 Hämeen Maakuntaliitto, kuntayhtymä  70 000 70 000 100 000 100 000
A70020 EAKR Smart Money for International Growth 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Greater Helsinki Promotion Oy Ltd  250 000 238 014 357 143 340 020
A70021 EAKR Avoimen datan alusta Suomen kasvukäytävän älyliikennejärjestelmälle, Vaihe I 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 8.9.2014 30.11.2015 Hämeenlinnan kaupunki  42 588 42 588 53 234 56 513
A70022 EAKR Arktisen muotoilun osaamiskeskus esiselvityshanke 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 28.2.2015 Lapin Yliopisto  59 719 59 719 79 625 79 625
A70023 EAKR BiNo - Puurakentamisen osaamisen siirto 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.12.2016 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö  250 500 249 516 343 590 343 775
A70024 EAKR Ilmastotorilta eväitä vähähiilisyyteen 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Joensuun kaupunki  306 507 290 548 437 864 415 066
A70025 EAKR Kaivannaisalan kehittämishanke (KAKE) 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.6.2014 31.12.2016 Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy  168 910 168 910 241 301 241 301
A70026 EAKR Sirkkalan energiapuisto-Biotalousosaamisen kehittäminen 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 30.9.2017 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö  210 000 210 000 300 000 300 000
A70027 EAKR MetPro - Metsäbiotalouden tutkimuksen ja elinkeinoelämän yhteistyön tiivistäminen ja profiilin nostaminen Pohjois-Karjalassa 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Itä-Suomen yliopisto  283 486 276 293 404 981 394 705
A70028 EAKR Aviisi - sanomalehtien kultainen vuosisata uuteen käyttöön 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Helsingin yliopisto  361 667 310 153 441 667 385 853
A70029 EAKR HYTEKS - Hyvinvointiteknologian oppimisympäristön kehittäminen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Etelä-Savon Koulutus OY  253 868 249 069 423 112 415 115
A70030 EAKR RAKLAB 2016 - Phase 1 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 31.12.2015 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  100 991 84 659 134 654 112 877
A70031 EAKR Sirkkalan energiapuisto – Biotalousosaamisen investoinnit, Mobiili puu-CHP 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 31.12.2015 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö  240 000 237 344 343 000 339 204
A70032 EAKR Robottikuntoutuksen kehitysympäristö 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.3.2017 Itä-Suomen yliopisto  141 485 139 029 202 122 198 613
A70033 EAKR DigiBoost - Teollisuuden palveluliiketoiminnan uudet mahdollisuudet 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  215 171 178 636 242 629 201 951
A70034 EAKR Elastisen elektroniikan tutkimus-, osaamis ja innovaatiokeskittymä, EETU 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 2.9.2014 31.3.2018 TTY-säätiö  314 850 304 380 404 809 399 830
A70035 EAKR HYVÄKSI - Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto - Satakuntalaisen hyvinvoinnin edistäminen yksilöllisellä palvelumuotoisella asiakasteknologialla 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.5.2018 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  412 625 411 546 572 964 572 964
A70036 EAKR Hygieniasta liiketoimintaa - HygLi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.12.2017 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  318 500 314 361 378 400 383 689
A70037 EAKR SOLARLEAP Satakunta: Systemaattisella prosessilla aurinkoenergialiiketoimintaan 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  315 698 312 293 435 732 434 466
A70038 EAKR Linna Kajaanin kaupungissa 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.11.2015 Metsähallitus  55 000 54 782 71 820 71 542
A70039 EAKR VuoGas Liikenne Osaaminen – biokaasusta liikenteen polttoainetta 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.9.2017 Luonnonvarakeskus  65 718 61 210 137 681 76 513
A70040 EAKR VuoGas Liikenne Investointi – biokaasusta liikenteen polttoainetta 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 1.1.2015 30.9.2017 Luonnonvarakeskus  95 480 0 136 400 0
A70041 EAKR VuoGas Nurmi - Peltobiomassan kuivamädätys 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Luonnonvarakeskus  102 731 102 428 225 000 120 847
A70042 EAKR Pohjois-Karjalan kaivosympäristön luonnontuotteiden ja talousvesien raskasmetallit 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2015 Joensuun kaupunki  50 084 50 066 71 549 71 549
A70043 EAKR ToimintaMALLI yritysten elinkaaristen Ympäristövaikutusten kehittämiseksi (MALLI-Y) 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.10.2017 Suomen ympäristökeskus  219 881 192 401 319 875 279 898
A70044 EAKR Vihreän kasvun keskus 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 30.4.2017 Joensuun Tiedepuisto Oy  622 622 580 899 841 605 799 112
A70045 EAKR SmartHome4E 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Jyväskylän yliopisto  278 937 278 808 398 480 398 296
A70046 EAKR ABC-Active Business Cluster for export 1 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2018 Kokkolanseudun Kehitys Oy  270 445 195 146 347 715 278 779
A70047 EAKR Vihreän kasvun avainteknologiat 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 16.6.2014 15.6.2017 Joensuun Tiedepuisto Oy  473 616 409 605 641 615 564 639
A70048 EAKR Pohjois-Karjalan Teolliset symbioosit 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 31.3.2017 Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy  452 465 415 005 621 533 570 115
A70049 EAKR Etelä-Pohjanmaan lämpöyrittäjyyden osaamiskeskittymän kansainvälistäminen 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Suomen metsäkeskus  105 000 105 000 150 000 150 000
A70050 EAKR Toimialojen väliset yhdistelmäinnovaatiot alueellisen kilpailukyvyn kehittämisessä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2018 Prizztech Oy  282 838 282 084 382 838 401 979
A70051 EAKR SATAHIMA – Kohti hiilineutraalia Satakuntaa – kuntien ja pk-yritysten hiilineutraalien toimintojen ja palveluiden kehittäminen 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2018 Porin kaupunki  463 000 463 000 594 900 594 500
A70052 EAKR Biotalouden tutkijahotelli - tutkimuksen tukipalvelusta biotalouden osaajaverkostojen laajentajaksi 2 Pirkanmaan liitto Peruuntunut 1.3.2015 31.10.2017 Tampereen Yliopisto  0 0 270 896 0
A70053 EAKR Senioriaterioista liiketoimintaa ja elämänlaatua 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.11.2016 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  90 664 84 815 129 520 121 164
A70054 EAKR Kasvua älykkäistä energiaratkaisuista (KÄLY) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Suupohjan Elinkeinotoimen kuntayhtymä  151 743 136 436 216 778 194 911
A70055 EAKR Sinisen kasvun mahdollisuudet 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.5.2015 Turun yliopisto  16 649 0 20 812 0
A70056 EAKR Namibian vesijärjestelmät Horizon2020:ssä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 31.8.2015 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  16 000 16 000 20 000 20 000
A70057 EAKR T3K, Tuotteita, tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä teknologisilla innovaatioilla 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.12.2017 Huittisten kaupunki  479 994 467 469 599 844 585 744
A70058 EAKR Teollisuuden uudistumis- ja kilpailukyky - Uudet liiketoimintamallit verkostoissa (TEUVO) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.9.2018 Turun yliopisto  626 482 595 536 963 818 916 209
A70059 EAKR NdFeB magneettien kierrätys 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 30.9.2017 Prizztech Oy  154 000 148 472 192 720 184 902
A70060 EAKR Vesilämpöakku-esiselvitys 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2015 Vaasan yliopisto  7 533 7 533 11 927 11 927
A70061 EAKR Automaatio ja mittaustekniikan tarpeet kaivoksissa louhinnasta primäärimurskaukseen 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  94 369 93 109 117 962 116 387
A70062 EAKR Sodankylän arktinen puurakentaminen - SAP 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.12.2016 Sodankylän kunta  130 431 100 726 180 831 141 216
A70063 EAKR Allegro Living Lab 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.5.2017 Centria ammattikorkeakoulu Oy  204 710 193 707 341 186 322 848
A70064 EAKR Startup Lakeus 1 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.7.2017 Into Seinäjoki Oy  190 260 171 465 271 800 247 618
A70065 EAKR Energy Innovation & Entrepreneurship Forum (EIEF) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 3.9.2014 30.9.2015 Vaasanseudun Kehitys Oy  43 728 43 728 72 880 72 880
A70066 EAKR WasaLabs-analyysilaboratoriot 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2015 Vaasan yliopisto  31 176 27 313 44 776 40 343
A70067 EAKR Tehokkuus yksityisen ja julkisen sektorin rajapinnoilla 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2016 Turun yliopisto  20 000 20 000 25 000 25 000
A70068 EAKR Poronhoidon paikkatiedot ja työkalut maankäytön suunnitteluun (TOKAT) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Suomen ympäristökeskus  426 189 425 566 583 821 582 966
A70069 EAKR VENTURE NOW 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 30.4.2018 Oulun kaupunki  297 188 288 630 495 314 481 051
A70070 EAKR Mikroyritysten kasvualusta 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.11.2018 Oulun Yliopisto  693 000 685 947 964 100 957 112
A70071 EAKR Uusia liikeideoita ja työpaikkoja 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.9.2017 Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy  191 995 173 389 246 850 223 598
A70072 EAKR Oulun seudun matkailun yritys- ja markkinalähtöinen tutkimus- ja kehitysohjelma 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2018 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy  196 873 191 071 281 246 272 958
A70073 EAKR Kymenlaakson asiakaslähtöinen matkailuviestintä ja sisällöntuotanto 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Kouvola Innovation Oy  498 960 482 749 712 800 695 288
A70074 EAKR GAHWA Games and Apps for Health and Wellbeing 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Cursor Oy  740 198 557 845 1 057 427 796 922
A70075 EAKR South-East Leveraging Livelihood 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 30.9.2017 Cursor Oy  540 743 515 171 772 490 735 958
A70076 EAKR Kansainvälisen risteilijäliiketoiminnan käynnistäminen Kotkan-Haminan seudulle 2015-2016 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.12.2016 Cursor Oy  214 792 211 300 306 845 302 380
A70077 EAKR Game Brewery 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Cursor Oy  471 406 366 897 906 065 524 140
A70078 EAKR Kymenlaakson energianeuvonta 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2018 Kouvolan kaupunki  127 500 111 477 187 500 169 439
A70079 EAKR Vähähiilisen ja ekologisen talouden osaamiskeskittymä, case: Järvikalaa - NAM! 2 Pirkanmaan liitto Peruuntunut 1.1.2015 31.12.2016 Pyhäjärvi-instituuttisäätiö  0 0 332 866 0
A70080 EAKR Kasvuyrittäjyyden aktivointi 1 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät ry  210 042 191 679 261 648 240 890
A70081 EAKR ECOSALLA 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.8.2016 Sallan kunta  187 357 166 117 235 534 208 834
A70082 EAKR Ketterä teollisuus 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.5.2018 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  198 800 193 694 254 400 249 018
A70083 EAKR Julkiset hankinnat innovatiivisen yritystoiminnan edistäjänä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.7.2017 Into Seinäjoki Oy  158 060 125 007 225 800 178 581
A70084 EAKR Pyhäjärvi-instituutin kansainvälisten verkostojen kehittäminen 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 31.12.2015 Pyhäjärvi-instituuttisäätiö  13 280 13 280 18 972 18 972
A70085 EAKR Merenkulun ympäristöaiheinen oppimateriaali - kansainvälisen hankkeen valmistelu 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 2.9.2014 30.6.2015 Turun yliopisto  16 250 16 250 20 312 20 312
A70086 EAKR Elintarvikeketjun kilpailukyvyn kehittäminen ja resurssitehokkuus 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.10.2016 Satafood Kehittämisyhdistys Ry  157 558 154 141 187 101 183 043
A70087 EAKR Tekninen tuki 2014 - 2023 6 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2023 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus  7 592 666 7 592 654 7 592 666 7 592 654
A70088 EAKR TechnoGrowth 2020- teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke 1 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.8.2017 Navitas Kehitys Oy  947 038 880 223 1 262 715 1 173 896
A70089 EAKR Ainetta lisäävän valmistuksen tki- ja oppimisympäristö (ALVO) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.5.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  162 300 158 307 202 875 197 980
A70090 EAKR METSÄTALOUDEN VESIENSUOJELUN TEHOSTAMINEN BIOSUOTIMILLA -VETU 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  157 490 129 941 217 988 182 856
A70091 EAKR Memory Park Business Plan 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 29.2.2016 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  81 688 79 760 116 697 113 943
A70092 EAKR Biomassan uusien jalostusmuotojen edistäminen 2015 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2015 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  70 000 69 161 100 000 98 802
A70093 EAKR VIM - Veden ja ilman monitorointi ympäristön tilan turvaamiseksi Etelä-Savossa 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  179 276 179 276 256 108 256 108
A70094 EAKR Kaivosvesiosaamisen verkosto - KaivosVV 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2018 Geologian tutkimuskeskus  708 060 708 060 910 934 913 023
A70095 EAKR PET-radiolääketuotannon infrastruktuurin rakentaminen Itä-Suomen alueelle 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  899 680 899 666 2 249 200 2 249 165
A70096 EAKR NMR laitteiston hankinta haastavaan orgaanisen kemian analytiikkaan 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.8.2016 Itä-Suomen yliopisto  641 631 641 631 916 616 916 616
A70097 EAKR Ainetta lisäävän valmistuksen tki- ja oppimisympäristö, Investointihanke (ALVOI) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.5.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  52 500 52 500 75 000 75 000
A70098 EAKR Asiantuntijatalouden kehittämisohjelma (ASKO) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2018 Turun yliopisto  498 897 479 614 831 493 799 355
A70099 EAKR Kansainvälinen huipputietämys Satakuntaan yliopistokoulutuksen ja elinkeinoelämän edistämiseksi - KASKU 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 3.9.2014 31.12.2017 TTY-säätiö  498 598 498 065 712 282 712 282
A70100 EAKR InnoVapriikki - ideaverkostot innovoimaan ja toteuttamaan pohjoisessa Keski-Suomessa 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 19.1.2015 30.4.2020 Kehittämisyhtiö Witas Oy  694 979 626 435 886 327 826 759
A70101 EAKR Biotuhkapohjaisten materiaalien hyödyntäminen metsämaiden lannoitteina 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2018 Luonnonvarakeskus  402 594 402 594 509 831 509 831
A70102 EAKR Growth Investment Opportunities 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 28.2.2018 Oulun kaupunki  449 962 449 962 899 924 899 924
A70103 EAKR CLT -rakenteiden tutkiminen ja kehittäminen 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.8.2016 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia  25 294 25 064 33 725 33 418
A70104 EAKR TORNION-MUONIONJOEN LOHI - Strategia väylänvartisen kalastusmatkailun kehittämisestä 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.7.2015 Kolarin kunta  30 149 30 149 43 070 43 070
A70105 EAKR Lapin AMK:n energia-alan toimenpideohjelma 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2014 31.12.2016 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  144 311 140 791 180 390 175 990
A70106 EAKR FutureFOXstudio 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2017 Centria ammattikorkeakoulu Oy  129 955 129 955 194 931 194 932
A70107 EAKR Satakunnan turvallisuusalan tutkimuksen ja osaamisen verkosto - SATTUKO 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 30.9.2018 TTY-säätiö  257 075 248 981 367 250 355 686
A70108 EAKR 3kulma - Eco Industrial Park 1 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 28.2.2017 Tredea Oy  233 657 227 432 389 428 379 053
A70109 EAKR Suomen rakennerahasto -ohjelman toimeenpanon hallinnon tekninen tuki TEM 6 Työ- ja elinkeinoministeriö Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.6.2023 Työ- ja elinkeinoministeriö  7 056 239 7 056 239 7 056 239 7 056 239
A70110 EAKR Laki ja oikeus matkailuyrittäjän arjessa 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Lapin Matkailuelinkeinon Liitto ry  243 460 242 224 243 460 242 224
A70111 EAKR Tuotantolähtöisen opetuksen kokonaisuuden hallinta teollisen internetin avulla 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.8.2017 Ylä-Savon ammattilisen koulutuksen kuntayht.  70 689 70 689 94 253 94 253
A70112 EAKR JYVSECTEC Center 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.4.2018 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy  787 502 787 502 1 125 004 1 125 004
A70113 EAKR ÄLYKÖ-Itä-Suomen maa-alueiden ja Saimaan vesistöalueen öljyn ja vaarallisten aineiden varastoinnin ja kuljetusten ympäristöriskien älykäs minimointi ja torjunta 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 28.2.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  286 490 285 169 394 270 399 883
A70114 EAKR Cemis -kehittämisohjelma 2015 -2016 Cemis-Oulu - MiKeDeKa 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Oulun Yliopisto  1 476 018 1 468 372 2 108 597 2 097 674
A70115 EAKR CEMIS 2015-2016 ohjelma - MIKES (VTT Oy) - Virtausmallinnuksen sekä UWB ja impulssitutkatekniikkaan perustuvan monitorointialustan kehittäminen 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  173 448 163 583 235 283 224 465
A70116 EAKR Kainuun kaivosalan aktivointihanke 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.3.2018 KAINUUN ETU OY  525 000 507 207 675 000 651 886
A70117 EAKR Uudet Wild Taiga alueet 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 16.2.2015 15.11.2017 Idän Taiga ry  315 244 315 198 345 244 345 198
A70118 EAKR Pohjoisen kasvuvyöhykkeen teknologiateollisuuden pk-yritysten älykäs erikoistuminen - POKA 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.8.2017 Teknologiakeskus TechVilla Oy  350 000 342 273 555 313 543 056
A70119 EAKR Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Wirma Lappeenranta Oy  311 711 285 321 445 301 407 601
A70120 EAKR CLT-sertifiointi ja testilaboratorio 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.8.2016 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia  100 023 100 023 142 890 142 890
A70121 EAKR Kokkolan suurteollisuusalueen vaikuttavuuden parantaminen 1 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2017 Kokkolanseudun Kehitys Oy  178 080 148 326 228 960 190 754
A70122 EAKR Tuotantolähtöisen opetuksen kokonaisuuden hallinta teollisen internetin avulla, investoinnit 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 2.2.2015 31.8.2017 Ylä-Savon ammattilisen koulutuksen kuntayht.  241 540 229 485 371 600 370 032
A70123 EAKR Järvi-Pohjanmaan Innovaatiokeskus - ketteryyttä, kokeilevuutta ja kansainvälistymistä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.9.2017 Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy  113 197 112 225 156 210 156 049
A70124 EAKR WINDTEK -Maatuulivoimapuistojen käyttö- ja huoltoliiketoiminnan sekä pystytyslogistiikkaratkaisuiden kehittäminen 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.9.2017 Prizztech Oy  210 142 200 894 300 202 286 991
A70125 EAKR Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi (TARMO+) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.12.2017 Ekokumppanit Oy  240 000 237 583 355 000 352 218
A70126 EAKR eDEMVE 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 2.1.2015 30.4.2017 Vaasan yliopisto  158 015 154 908 214 719 211 084
A70127 EAKR Kaivosympäristöstä kansainväliseksi T&K-ympäristöksi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 31.8.2017 Oulun Yliopisto  784 000 770 629 1 070 000 1 056 470
A70128 EAKR Elävä Pori - innovatiivinen yhteisöllinen tiedonmuodostus kaupunkitilan kestävän kehityksen resurssina 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.3.2018 Aalto-korkeakoulusäätiö  364 419 360 145 520 599 514 493
A70129 EAKR Porin sosiaalitieteellinen oppimiskeskittymä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.7.2018 Tampereen Yliopisto  449 000 449 000 643 645 643 645
A70130 EAKR Biotalouden tutkijahotelli - tutkimuksen tukipalvelusta biotalouden osaajaverkostojen laajentajaksi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.3.2018 Tampereen Yliopisto  189 626 185 906 270 896 265 581
A70131 EAKR Vaahtorainaus - kohti teollisia sovelluksia 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.8.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  696 800 652 200 782 000 735 107
A70132 EAKR Innovaatiojohtaja 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 31.1.2017 Joensuun Tiedepuisto Oy  320 312 300 587 457 590 429 411
A70133 EAKR Metsä oppimisympäristönä – Etelä- Savo yhteisöllisenä metsätiedon avaajana 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Itä-Suomen yliopisto  354 737 343 643 561 228 547 498
A70134 EAKR Luovien alojen monialainen kehittäminen (LUMO) - Verkostoilla monialaisuuteen 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.7.2016 Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy  105 812 102 128 151 160 145 898
A70135 EAKR Bioöljytutkimuksen uusi aikakausi - Infrastruktuurin kehittämishanke 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2015 Itä-Suomen yliopisto  402 600 402 504 671 000 670 840
A70136 EAKR Kestävän hyvinvoinnin strateginen kehittäminen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  329 280 322 735 548 800 537 892
A70137 EAKR Liikettä ja voimaa tuottavien metalliseosten ja niiden sovellusten kehittäminen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  222 614 222 614 289 318 300 620
A70138 EAKR LUOTUO - Luonnon hyvinvointi- ja terveysvaikutusten tuotteistaminen 1 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 23.2.2015 31.12.2016 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  121 152 117 038 188 920 182 885
A70139 EAKR Älykäs automaatio ja teollinen internet 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Centria ammattikorkeakoulu Oy  517 997 515 902 702 998 700 005
A70140 EAKR Pohjoissavolaisen materiaaliteknologian TKI-ympäristön selvityshanke (MaTKI-selvitys) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.6.2015 Itä-Suomen yliopisto  56 000 56 000 70 000 70 000
A70141 EAKR Voimametsistä viherkattoihin - Ekosysteemipalveluista ja ympäristöystävällisestä viherrakentamisesta lisäarvoa matkailuun 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2018 Luonnonvarakeskus  193 528 193 528 253 888 253 888
A70142 EAKR Asiakaslähtöiset kotiruokapalvelut 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2015 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  90 493 90 493 129 276 129 276
A70143 EAKR Oulu International Sales Force 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 6.6.2014 31.12.2017 Oulun kaupunki  450 350 445 614 900 700 891 227
A70144 EAKR Kestävää kemiaa vähähiilisen yhteiskunnan luomisessa 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.10.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  275 161 275 161 393 090 393 090
A70145 EAKR Rajaton 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2018 Ylivieskan Seutukuntayhdistys  1 300 001 1 256 256 1 704 310 1 644 870
A70146 EAKR Kansainvälisen T&K&I -rahoituksen tason nostaminen Pohjois-Pohjanmaalla KOHO2020 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.11.2017 Oulun Yliopisto  448 001 414 733 640 003 611 957
A70147 EAKR Investointi korkean resoluution kuvantamiseen ja materiaalianalyysiin (STEMMA) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.9.2016 Oulun Yliopisto  62 860 62 860 81 952 81 952
A70148 EAKR Kevyet ja kestävät rakenteet (KeKeRa) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.5.2018 Oulun Yliopisto  630 000 621 128 810 000 801 038
A70149 EAKR Arktisen erikoistumisen ohjelman jalkauttaminen 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 30.9.2015 Lapin liitto  54 000 48 751 60 000 54 167
A70150 EAKR Investointi korkean resoluution kuvantamiseen ja materiaalianalyysiin (STEMMA) (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.9.2016 Oulun Yliopisto  742 140 742 140 967 548 967 548
A70151 EAKR Printocent Pilot Factory upgrade 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.10.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  234 503 234 503 301 503 318 250
A70152 EAKR Tehokkuutta ja laatua biomassoihin perustuvaan liiketoimintaan - Biopooli 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.6.2018 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy  488 928 480 436 614 471 601 105
A70153 EAKR JYVSECTEC Center RGCE 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.4.2018 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy  492 573 492 573 720 145 720 145
A70154 EAKR Vaahtorainaus - kohti teollisia sovelluksia INVESTOINTI 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.8.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  308 340 296 755 366 680 353 885
A70155 EAKR Teollisten sivuvirtojen hyödyntämispotentiaali Etelä-Pohjanmaalla 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.10.2016 Thermopolis Oy  93 104 69 432 133 006 109 002
A70156 EAKR Investoinnit - Biopooli 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.6.2018 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy  150 655 145 692 301 310 294 974
A70157 EAKR Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 28.2.2017 Itä-Suomen yliopisto  498 575 479 592 712 252 685 134
A70158 EAKR Rakennemuutos tulevaisuuden mahdollisuudeksi 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 12.1.2015 31.12.2015 Lieksan Teollisuuskylä Oy  36 451 36 451 36 451 36 451
A70159 EAKR Pielisen Karjalan kestävät hankinnat 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2015 Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy  53 786 53 786 76 838 76 838
A70160 EAKR "Auto2020" - Nykyautotekniikan oppimisympäristön rakentaminen 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä  156 716 156 716 223 880 223 880
A70161 EAKR Perunajäte arvotuotteiksi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Oulun Yliopisto  168 000 161 346 211 500 207 674
A70162 EAKR Life City - suomalaisen puurakentamisen kansainvälinen konsepti 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.12.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  259 450 256 860 307 613 336 921
A70163 EAKR Printocent Pilot Factory upgrade (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.10.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  1 050 000 1 048 364 1 350 000 1 415 200
A70164 EAKR Resurssitehokkuuspalvelu - Teollisuuden joustava uudistaminen 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 30.4.2016 Kouvola Innovation Oy  100 370 97 801 143 386 139 716
A70165 EAKR Vähähiiliset satamatoiminnot 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.6.2017 Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys  312 723 311 001 489 604 444 855
A70166 EAKR LIIKETOIMINTAMALLIN MUUTOKSELLA KOHTI UUSIA MARKKINOITA 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 30.6.2016 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  250 000 248 946 500 000 497 891
A70167 EAKR Kestävän yrittäjyyden innovaatiot 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.5.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  535 122 532 967 764 460 761 382
A70168 EAKR "TKI-energiakeskittymä - Kädet ja aivot yhdessä" 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Kouvolan kaupunki  198 549 184 358 283 640 263 367
A70169 EAKR InnoPak - Pakkausalan innovaatiokeskittymän kehittäminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Kouvola Innovation Oy  346 096 305 874 494 424 438 873
A70170 EAKR Aviapolis City 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Vantaan kaupunki  399 970 360 868 571 386 515 527
A70171 EAKR Karjalainen kauppamies kansainvälistyy - teollisuuden vireä tulevaisuus 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Joensuun Tiedepuisto Oy  1 119 404 1 056 471 1 636 051 1 559 195
A70172 EAKR Villilä Networks 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.12.2015 Villilä Studiot Oy  15 220 0 19 220 0
A70173 EAKR Bridgehead 1 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy  188 748 155 294 298 580 248 412
A70174 EAKR Kiina -valmennusohjelma yrityksille 1 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 29.2.2016 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  57 707 54 220 86 678 81 817
A70175 EAKR Vapaa-ajasta kestävää kilpailuetua 1 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.8.2017 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  268 739 264 753 447 900 441 256
A70176 EAKR Virtu.fi -sähköiset palvelut lappilaisille 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 31.8.2017 Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä  470 204 458 466 587 754 573 081
A70177 EAKR ILLKKA - Itä-Lapin luonnonkivi- ja kiviainesprojekti 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.1.2018 Itä-Lapin Kuntayhtymä  315 190 271 917 431 271 377 948
A70178 EAKR Clean Snowmobile Challenge - Arctic Power 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.9.2015 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  67 442 67 442 89 923 105 537
A70179 EAKR SGO:n radiotieteen laboratorion malli innovaatioalustan osana 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.6.2014 31.3.2018 Oulun Yliopisto  322 707 322 707 430 273 430 273
A70180 EAKR Vuokatti-Ruka urheiluakatemian valmennuksen kehittäminen 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.4.2017 Jyväskylän yliopisto  206 157 206 157 295 000 290 503
A70181 EAKR OMS Tutkimuskeskuksen kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2014 31.12.2017 Oulun Yliopisto  659 375 659 375 891 963 901 963
A70182 EAKR Kustannustehokas tuotantoautomaatio (KuTuA) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Oulun Yliopisto  469 002 454 155 600 177 588 665
A70183 EAKR Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2018 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry  258 650 242 706 333 544 302 622
A70184 EAKR Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.3.2018 Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy  278 345 274 170 337 990 333 365
A70185 EAKR Oulu Sote Labs 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 30.6.2017 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  538 242 476 444 947 521 680 634
A70186 EAKR "Auto2020" - Nykyautotekniikan oppimisympäristön rakentaminen (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.6.2017 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä  238 000 238 000 340 000 340 000
A70187 EAKR Talotekniikan tutkimus- ja osaamisympäristöjen kehittäminen – TALOTEK1 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  169 156 161 389 261 927 253 984
A70188 EAKR Energiatehokkaiden taloteknisten ratkaisujen kehittäminen – TALOTEK2 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.1.2017 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  162 000 159 505 232 501 230 001
A70189 EAKR Kestävää kasvua teollisuuden mineraalisista sivuvirroista 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 28.2.2018 Oulun Yliopisto  337 067 328 508 406 525 396 523
A70190 EAKR Kustannustehokas tuotantoautomaatio (KuTuA) (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.12.2017 Oulun Yliopisto  84 000 82 251 117 825 115 629
A70191 EAKR OMS Tutkimuskeskuksen kehittäminen; investointiosio 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 16.2.2015 31.12.2017 Oulun Yliopisto  666 232 658 938 901 760 892 068
A70192 EAKR SGO:n radiotieteen laboratorion investointihanke 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.6.2014 31.3.2018 Oulun Yliopisto  87 885 87 885 125 550 125 550
A70193 EAKR KOHTAAMO 1 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 28.2.2017 Kokkolanseudun Kehitys Oy  220 052 172 284 298 702 246 168
A70194 EAKR EcoCool 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 29.2.2016 Kemijärven kaupunki  77 000 70 897 100 000 92 284
A70195 EAKR Virtuaalimetsä 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 19.9.2017 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  314 848 314 847 419 796 419 796
A70196 EAKR Smart Energy Demo - Arctic Power 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.8.2017 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  153 083 148 833 204 110 198 444
A70197 EAKR PAKKAAMO 2020 - LÄHI- JA LUOMURUOKAPAKKAAMISEN DEMONSTROINTI- JA PILOTOINTIYMPÄRISTÖ 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 28.2.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  683 758 654 059 869 675 834 374
A70198 EAKR Kasvua kansainvälisestä matkailusta 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 1.1.2018 goSaimaa Oy  1 500 000 1 481 259 2 250 000 2 222 065
A70199 EAKR International Business in Kymenlaakso 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.5.2017 Cursor Oy  530 461 498 583 884 102 830 975
A70200 EAKR Kaakon elokuvakomissio 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Cursor Oy  380 882 357 224 544 119 510 321
A70201 EAKR BusinessMooring 2 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Cursor Oy  180 000 174 020 300 000 290 034
A70202 EAKR Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kärkihanke 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.7.2018 Oulun kaupunki  7 725 689 7 588 878 11 530 879 11 326 682
A70203 EAKR LAPIN SOTE-SAVOTTA - Sote-palvelutuotannon innovaatiot ja uudistaminen 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 31.8.2017 Lapin liitto  1 042 992 1 017 745 1 504 960 1 273 895
A70204 EAKR AktiVoi 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.8.2018 Jyväskylän yliopisto  549 500 547 737 745 750 743 869
A70205 EAKR Leiviskäkankaan teollisuusalueen laajennus 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.9.2017 Pyhännän kunta  283 192 259 264 707 980 648 161
A70206 EAKR Teollinen internet liiketoiminnan tukena 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.5.2018 Centria ammattikorkeakoulu Oy  408 768 408 768 556 954 558 954
A70207 EAKR PihviPerho starttaa -kehittämishanke 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.9.2016 Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä  56 000 42 811 80 000 61 158
A70208 EAKR Food meets Art for Europe 2 1 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  127 858 124 107 191 786 194 543
A70209 EAKR Biomassan uudet tuotantoprosessit ja tuotteet 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  387 604 379 789 553 720 542 555
A70210 EAKR Etelä-Savo - Henan maakuntien luomuyhteistyön käynnistäminen 1 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 29.2.2016 Aalto-korkeakoulusäätiö  56 889 56 889 94 815 94 815
A70211 EAKR Tuottava hajautettu lähienergia 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2018 Iin Micropolis Oy  300 000 293 973 413 400 407 268
A70212 EAKR Vähähiilisyydestä kilpailuetua kunnille 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Iin Micropolis Oy  345 000 343 578 493 000 491 227
A70213 EAKR Kasettihirsitalot 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.9.2014 31.12.2018 PASI JALKANENJALKAPUU TMI  12 770 4 126 12 770 4 126
A70214 EAKR Saariselän keilahalli Oy 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.5.2014 31.12.2015 SAARISELÄN KEILAHALLI OY  243 000 243 000 243 000 243 000
A70215 EAKR Liiketoiminnan kehittäminen ja sähköisenjärjestelmän käyttöönotto 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.9.2014 30.6.2015 KT COMPANY  3 930 1 843 3 930 1 843
A70216 EAKR Satakunnan matkailuelinkeinon kansainvälisten verkostojen ja kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.4.2016 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  16 000 16 000 20 000 20 000
A70217 EAKR Koodausosaaminen yhteiskunnan menestystekijänä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.12.2015 TTY-säätiö  20 000 16 001 24 999 20 000
A70218 EAKR Optimointi horisontissa 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 16.2.2015 31.5.2015 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  15 872 15 872 19 840 19 840
A70219 EAKR Biojalostuksen resurssiälykäs demonstraatioympäristö Pohjois-Savo (BioDemoverstas Pohjois-Savo) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2018 Itä-Suomen yliopisto  355 276 345 319 507 538 493 314
A70220 EAKR Health Game Lab - innovatiivisten ratkaisujen tukena terveys- ja hyvinvointialalle 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.5.2018 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  279 532 265 617 399 332 379 453
A70221 EAKR SmokeBox 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.4.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  108 281 108 198 154 687 154 569
A70222 EAKR Ekohylsa 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.3.2014 30.6.2016 FL-PIPE AB  209 420 158 720 209 420 158 720
A70223 EAKR Yrityksen taideteollisuuden kehitys- ja kansainvälistymishanke. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.9.2014 1.7.2016 PISA DESIGN  26 600 22 203 26 600 22 203
A70224 EAKR Prosessin ja laatujärjestelmän kehittäminen. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.1.2014 30.6.2016 POLARCOMP FINLAND OY  55 330 45 164 55 330 45 164
A70225 EAKR Arctic spa, tunturikylpylä 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.9.2014 31.5.2015 JEPETRON OY  15 000 14 798 15 000 14 798
A70226 EAKR JJK Components Oy:n toiminnan laajentaminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.9.2014 30.5.2015 JJK COMPONENTS OY  88 900 88 900 88 900 88 900
A70227 EAKR Disturb Scandinavia Oy:n kasvu- ja kehityshanke. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.7.2014 31.12.2016 DISTURB SCANDINAVIA OY  39 120 31 667 39 120 31 667
A70228 EAKR PK-yritysten hallitustyön kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.12.2016 POHJOIS-SUOMEN HALLITUSPARTNERIT RY  53 850 43 398 53 850 43 398
A70229 EAKR Liiketoiminnan kehittämis- ja investointi- sekä kansainvälistymissuunnitelma (jatkohanke kansainvälistymiseen ja tuotannon kehittämiseen sekä tuotekehitykseen) 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.1.2014 30.6.2016 LÄMPÖPARTIO OY  80 000 80 000 80 000 80 000
A70230 EAKR Pikaduuni - palvelu 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.9.2014 31.12.2015 SIJAISHALTIJA OYC/O SOLINUM  6 170 6 170 6 170 6 170
A70231 EAKR NWD Technologies, NWD 2014-kehittämishanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.3.2014 30.4.2015 NWD TECHNOLOGIES OY  12 850 12 850 12 850 12 850
A70232 EAKR Huoltorakennuksen rakentaminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.9.2014 15.1.2016 CAMPING HIEKKASÄRKÄT OY  45 500 45 500 45 500 45 500
A70233 EAKR TUOTEBRÄNDIN JA KANSAINVÄLISTYMISVALMIUKSEN KEHITTÄMINEN 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.1.2014 31.12.2016 AB SARINS BÅTAR OY  184 000 180 522 184 000 180 522
A70234 EAKR Keksinvalmistuksen, pakkaamisen ja varastoinnin kasvattaminen ja tehostaminen. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.9.2014 30.6.2018 K.LEIVON LEIPOMO OY  475 000 475 000 475 000 475 000
A70235 EAKR Liiketoimintajohtamisen kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.9.2014 31.10.2015 HARRINIVAN LOMAKESKUS OY  48 500 40 820 48 500 40 820
A70236 EAKR Pintakäsittelylaitoksen laajennus 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.9.2014 31.12.2015 JUNNIKKALA OY  320 000 320 000 320 000 320 000
A70237 EAKR SolidWorks 3D-Suunnitteluohjelman hankinta 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.9.2014 30.4.2015 METALLIPALVELU J.HINTSALA  2 760 2 555 2 760 2 555
A70238 EAKR Kehittämishanke Toivanen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.4.2014 31.10.2016 VELJEKSET TOIVANEN OY  43 500 43 500 43 500 43 500
A70239 EAKR Keittiökalustetehtaan tuotantomenetelmien ja uusien tuotteiden kehittäminen. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.9.2014 1.12.2016 PAPPABOY OY  9 620 9 620 9 620 9 620
A70240 EAKR Tuotantorakennusten käytön tehostaminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.6.2014 31.12.2016 KAUSTISEN ELEMENTTIVALMISTE OY  66 110 66 110 66 110 66 110
A70241 EAKR Liiketoiminnan kasvattaminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.9.2014 31.12.2015 MECAPINTA OY  275 000 275 000 275 000 275 000
A70242 EAKR Maalaamon laajennus ja automatisointi 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2014 31.12.2016 HR-IKKUNAT RUHKALA OY  137 500 118 956 137 500 118 956
A70243 EAKR Kruunu Herkku Oy:n tuotantokapasiteetin kasvattaminen vastaamaan kysynnän kasvua ja kuluttajapakattujen tuotteiden markkinointistrategian ja viestintästrategian ja -toimenpiteiden suunnittelu. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.9.2014 31.12.2017 KRUUNU HERKKU OY  252 300 151 846 252 300 151 846
A70244 EAKR Tuotannollisen toiminnan Uusi Aalto -ÄRM hanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.9.2014 30.6.2016 OULUN KAUPUNKIBUSINESSOULU LIIKELAITOS  236 460 232 589 236 460 332 272
A70245 EAKR Pikatestauksen valmistusmenetelmien ja näytteiden käsittelyn kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.8.2018 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy  553 000 548 900 711 000 710 143
A70246 EAKR Investointihanke/ Biotuhkapohjaisten materiaalien hyödyntäminen metsämaiden lannoitteina 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Luonnonvarakeskus  61 377 58 975 87 680 84 249
A70247 EAKR Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Pohjanmaalla 3 (POSKI 3) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2015 28.2.2017 Pohjois-Pohjanmaan liitto  306 223 287 540 507 175 415 641
A70248 EAKR PihviPerho starttaa -investointihanke 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.9.2016 Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä  14 000 8 402 20 000 12 003
A70249 EAKR Vähähiilisen ja ekologisen talouden osaamiskeskittymä, case: Järvikalaa - NAM! 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Pyhäjärvi-instituuttisäätiö  258 896 258 896 332 866 332 866
A70250 EAKR INKA - Energy Lab 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.6.2014 31.10.2017 Vaasan Yliopisto  2 348 640 2 348 640 2 448 600 2 448 600
A70251 EAKR INKA - Biomassa CHP teknologian kehitys globaaleille markkinoille 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Itä-Suomen yliopisto  135 000 100 083 142 575 105 699
A70252 EAKR Elintarviketalouden uudet prosessit – arvopohjaisuuden liittäminen osaksi tuotantotaloudellisesti opti-moituja prosesseja ja palveluja 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  136 000 111 062 146 400 119 412
A70253 EAKR INKA EAKR Laiteläheinen tietoturvateknologia ja sovellutusmahdollisuudet, LaiTSo 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 1.7.2016 Jyväskylän yliopisto  331 650 331 650 354 500 364 500
A70254 EAKR INKA - Älykäs valaistus ja lämpöviihtyvyys muistisairaiden asumisen ja hoivapalvelutuotannon tukena - VALMUSKA 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 2.6.2017 Oulun Yliopisto  72 000 66 024 76 000 71 360
A70255 EAKR INKA - Co-creative snacks - pelillisyys välineenä välipalatuotteiden kehitykseen 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.9.2017 Vaasan Yliopisto  285 300 272 175 289 380 274 888
A70256 EAKR INKA - Comprehensive development of nearly zero-energy municipal service buildings (COMBI) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2018 Tampereen korkeakoulusäätiö sr  1 047 000 1 047 000 1 325 276 1 264 699
A70257 EAKR INKA - Co-creative Snacks -pelillisyys välineenä välipalapalatuotteiden kehitykseen 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.9.2017 Turun yliopisto  505 800 505 800 505 802 505 802
A70258 EAKR INKA - Ulkoilman laatuun ja väestön terveyteen liittyvän uusimman osaamisen ja innovaatiotoiminnan vauhdittaminen (INKA-ILMA/EAKR) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  162 000 162 000 172 000 172 000
A70259 EAKR INKA - Comprehensive Development of Nearly Zero-Energy Municipal Service Buildings (COMBI) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2018 Aalto-korkeakoulusäätiö sr  191 000 189 235 241 765 237 391
A70260 EAKR INKA - SmartResearch 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Turun ammattikorkeakoulu Oy  341 000 341 000 359 500 362 608
A70261 EAKR INKA - SmartResearch 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Åbo Akademi  351 000 336 441 370 488 355 186
A70262 EAKR INKA-ILMA/EAKR 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2017 Ilmatieteen Laitos  180 000 180 000 185 000 185 000
A70263 EAKR Removal of heavy metals from industrial and urban sludge by coupling bioleaching with enhanced electrochemical technologies 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  409 500 392 450 442 000 442 000
A70264 EAKR INKA - Metsätilojen vuokrauksesta omaisuudenhoidon kokonaispalvelu 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2017 Itä-Suomen yliopisto  182 000 180 226 192 920 190 391
A70265 EAKR GeoSorbents 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 1.1.2017 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy  253 932 217 876 278 932 242 876
A70266 EAKR INKA-Wind Turbine Sound Modelling and Measurements (WindSoMe) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.3.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  135 000 133 741 138 000 136 741
A70267 EAKR Serious Gaming Research Lab 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.5.2016 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy  387 539 311 539 429 599 328 654
A70268 EAKR INKA - Optimaaliset sademittaukset kaksoispolarisaatiosäätutkalla (OSAPOL) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Ilmatieteen Laitos  395 993 395 993 424 653 426 308
A70269 EAKR Terveyttä edistävä moniaistinen ruokaympäristö 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.7.2017 Turun yliopisto  138 000 133 915 149 088 149 053
A70270 EAKR Elintarviketalouden uudet prosessit 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Turun yliopisto  136 000 136 000 146 400 146 400
A70271 EAKR Application of differential mobility spectrometry for detection of water pollutants 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  441 000 416 441 470 000 449 467
A70272 EAKR INKA - Räätälöidyt ravitsemusratkaisut ikäihmisten ravitsemuksen ja hyvinvoinnin parantamiseen (MAVIRE) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.10.2016 Itä-Suomen yliopisto  342 000 342 000 361 000 361 000
A70273 EAKR INKA - Ulkoilman laatuun ja väestön terveyteen liittyvän uusimman osaamisen ja innovaatiotoiminnan vauhdittaminen (INKA-ILMA/EAKR) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2017 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  180 000 175 225 193 000 188 225
A70274 EAKR 3D mittausten ja mallinnuksen uudet mahdollisuudet 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  447 352 447 202 471 058 470 900
A70275 EAKR INKA-Uudet tekniikat sähköverkon vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.6.2017 Vaasan Yliopisto  280 000 280 000 318 000 316 500
A70276 EAKR INKA - My Mobility Factory 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.8.2017 Tampereen Yliopisto  530 000 530 000 589 000 589 000
A70277 EAKR Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.9.2017 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  433 424 433 424 433 424 433 424
A70278 EAKR INKA - Biomassa CHP teknologian kehitys globaaleille markkinoille 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  540 000 540 000 540 000 540 000
A70279 EAKR INKA - Alykäs valaistus ja lämpöviihtyvyys muistisairaiden asumisen ja hoivapalvelutuotannon tukena (VALMUSKA) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 1.6.2017 Itä-Suomen yliopisto  288 000 285 864 304 000 301 864
A70280 EAKR INKA-WindSoMe 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.3.2017 Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi  126 000 126 000 132 750 132 750
A70281 EAKR Unmanned Aerial Vehicles in Mineral Exploration and Mining Operations in the Arctic Areas of Finland (UAV-MEMO) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2017 Geologian Tutkimuskeskus  280 823 280 823 295 482 295 482
A70282 EAKR Elinympäristön Vihreät Materiaalit 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2018 Itä-Suomen yliopisto  700 000 699 697 700 000 699 697
A70283 EAKR Käytöstä poistettujen lujitemuovituotteiden materiaalin ja energian kierrätys sementtiuunissa 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2016 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  134 856 126 515 134 856 126 515
A70284 EAKR Rakennetun ympäristön vaikutus terveellisiin ruokavalintoihin 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.7.2017 TTY-säätiö sr  138 000 133 073 149 406 143 016
A70285 EAKR Äärimmäiset sääilmiöt toiminnan mahdollistajana 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.10.2016 Lapin Yliopisto  135 000 135 000 143 002 143 002
A70286 EAKR Energiatehokkuuden parantaminen valaistuksessa 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.4.2017 Itä-Suomen yliopisto  332 499 330 181 374 897 371 844
A70287 EAKR Äänimaiseman vaikutus ruuan valintaan ja tilan viihtyvyyteen 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.7.2017 Taideyliopisto  134 000 133 311 145 124 144 434
A70288 EAKR Tutkimus tieliikenteen taukopaikkojen hyvinvointivaikutuksista ja liikunnallisten palveluiden kehittämismahdollisuuksista 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2017 Lapin Yliopisto  135 000 132 935 142 501 140 320
A70289 EAKR INKA - Comprehensive development of nearly zero-energy municipal service buildings (COMBI) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2018 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  200 000 197 047 247 959 246 413
A70290 EAKR EFCONE - Energiatehokkaat elementtiratkaisut arktisissa olosuhteissa 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  251 646 240 735 256 325 244 169
A70291 EAKR Uudet geopolymeeripohjaiset vedenkäsittelymateriaalit (GeoSorbents) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Peruuntunut 1.1.2015 31.12.2016 Oulun Yliopisto  0 0 68 529 0
A70292 EAKR INKA - Älykäs valaistus ja lämpöviihtyvyys muistisairaiden asumisen ja hoivapalvelutuotannon tukena - VALMUSKA 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.5.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  432 000 422 894 461 000 451 315
A70293 EAKR Energiatehokkuuden parantaminen valaistuksessa - Enete 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.4.2017 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy  368 147 368 147 411 974 411 974
A70294 EAKR INKA WindSoMe 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  126 000 116 557 138 750 129 508
A70295 EAKR Unmanned Aerial Vehicles in Mineral Exploration and Mining Operations in the Arctic Areas of Finland (UAV-MEMO) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Lapin Yliopisto  58 610 57 525 61 669 60 461
A70296 EAKR INKA-WindSoMe 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.3.2017 Vaasan Yliopisto  229 500 224 723 240 500 235 723
A70297 EAKR INKA EAKR Cyber Security Situational Awareness in Organizations 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 2.7.2016 Puolustusvoimat  112 000 112 000 112 000 112 000
A70298 EAKR INKA - Digitaaliset biopankit 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.5.2017 Oulun Yliopisto  450 000 443 540 486 625 478 822
A70299 EAKR INKA - Ulkoilman laatuun ja väestön terveyteen liittyvän uusimman osaamisen ja innovaatiotoiminnan vauhdittaminen 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2017 TTY-säätiö sr  162 000 162 000 172 000 172 000
A70300 EAKR Terveyttä edistävä moniaistinen ruokaympäristö 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.7.2017 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  89 000 65 905 95 893 71 047
A70301 EAKR Reaktoritekniikkaan perustuvat uudet prosessit,prosessikemikaalit ja (rainattavat)biotuotteet - Reaktek 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.3.2015 28.2.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  443 909 424 950 443 909 424 950
A70302 EAKR INKA-Uudet tekniikat sähköverkon vikatilanteiden ja hajautetun tuotannon hallinnassa 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.6.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  280 000 280 000 316 258 316 258
A70303 EAKR INKA - SmartResearch 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Oulun Yliopisto  81 000 78 316 85 500 82 690
A70304 EAKR Vapaamuotoinen optiikka prototyypeistä tuotantoon 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Itä-Suomen yliopisto  540 000 501 554 570 000 527 282
A70305 EAKR INKA EAKR Hardware Rooted Security - TUT 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2016 TTY-säätiö sr  157 500 157 500 166 500 165 883
A70306 EAKR Tehtaan laajennus ja tuotanto- ja logistiikkatoimintojen kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.9.2014 31.12.2016 LAPWALL OY  390 000 390 000 390 000 390 000
A70307 EAKR Materiaalinkäsittelykoneen hankinta 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.9.2014 31.12.2015 ROMUVÄLITYS TUOVINEN OY  73 850 73 500 73 850 73 500
A70308 EAKR Cenmia Lubrication Concept 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.9.2014 31.12.2016 CENMIA OY  118 630 118 630 118 630 118 630
A70309 EAKR CenXport 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.9.2014 18.3.2017 CENMIA OYCENMIA OY  88 300 61 393 88 300 61 393
A70310 EAKR PVC- karmisten tuotteiden valmistus. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.9.2014 31.12.2017 ICCUNA OYTEEMU HAAPALAHTI  345 720 284 385 345 720 284 385
A70311 EAKR BC Työhyvinvointi 2015 -kehittämishanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.9.2014 30.8.2015 KUNTOSALI BODY CENTER OY  17 170 15 515 17 170 15 515
A70312 EAKR Vienninedistäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.9.2014 30.6.2017 HUMANTOOL OY  44 000 36 201 44 000 36 201
A70313 EAKR CAD 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.4.2014 31.12.2016 AL DESIGN OY  22 810 14 770 22 810 14 770
A70314 EAKR Koneinvestointi 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.9.2014 30.10.2015 AJ-TOOLS OY LTD  32 000 31 820 32 000 31 820
A70315 EAKR Koralli-Tuote Oy:n kansainvälistymisstrategia 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.9.2014 30.8.2016 KORALLI-TUOTE OY  12 000 6 803 12 000 6 803
A70316 EAKR Uudenlaisen polyureapinnoitusmenetelmän käyttöönotto 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.9.2014 31.12.2015 REFORM KY (RFM)  7 000 7 000 7 000 7 000
A70317 EAKR Koneinvestoinnit 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.4.2014 31.12.2018 TYLLIS OY AB  240 000 236 900 240 000 236 900
A70318 EAKR JT-rikastamon kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.3.2014 31.12.2016 TAPOJÄRVI OY  560 800 551 732 560 800 551 732
A70319 EAKR Koottavan ja liikuteltavan taittokopin suunnittelu ja valmistus 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.9.2014 31.1.2017 CEMPETECH OY  37 750 32 923 37 750 32 923
A70320 EAKR Hirsituotteiden valmistus liimatulla isohirrellä. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.9.2014 31.5.2017 PELLOPUU OY  109 000 78 544 109 000 78 544
A70321 EAKR Paljakan ydinalueen kehittämisprojekti 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.7.2014 31.12.2015 PALJAKKA SKIVILLAS OY  294 000 294 000 294 000 294 000
A70322 EAKR 2-komponenttivalmistus ja kokoonpanolinjan automatisointi sekä ruiskuvalutuotannon automaattinen valvonta. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.9.2014 28.2.2017 PLASTEP OY  137 420 78 036 137 420 78 036
A70323 EAKR Energia tehokkaiden tuotantotilojen rakentaminen kansaivälityvälle ja kasvalle yritykselle. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.7.2014 31.1.2016 KIINTEISTÖ OY REPONEN  403 910 392 519 403 910 392 519
A70324 EAKR Investointihanke 2014-2017 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.9.2014 30.9.2018 KARELIA-IKKUNA OY  711 550 711 550 711 550 711 550
A70325 EAKR Investointihanke 2014-2015 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2014 30.11.2016 FIN-MACHINING OY  152 615 70 918 152 615 70 918
A70326 EAKR Design Stand mallisto palveluyrityksille. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.9.2014 31.12.2016 OY CAP-NET FINLAND AB  104 190 89 636 104 190 89 636
A70327 EAKR Erikoislasitehdas 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.9.2014 31.12.2015 PLG-HAAPAJÄRVI OY  245 720 244 123 245 720 244 123
A70328 EAKR Tuotannon tehostaminen 2015 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.10.2014 31.10.2015 JMC TERÄSPALVELU OY  70 000 50 943 70 000 50 943
A70329 EAKR SIEIDI Global 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.10.2014 31.3.2017 SIEIDI OYSIEIDI LTD  22 170 3 566 22 170 3 566
A70330 EAKR Lumilinnan / hotellin vastaanottotilat 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.6.2014 31.10.2016 JUSSILA PEKKA T:MILEVIN ERÄTULET  43 750 27 366 43 750 27 366
A70331 EAKR Sokkelopuu Oy:n ympäristörakenteiden ja pyöröhirsituotteiden kehityshanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.6.2014 30.6.2016 SOKKELOPUU OY  51 950 17 517 51 950 17 517
A70332 EAKR Suurempien ja nopeampien walkaround veneiden kehittämishanke 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.3.2014 31.12.2016 LINEX-BOAT OY  356 550 112 847 356 550 112 847
A70333 EAKR Tuotannon kehittäminen ja monipuolistaminen kansainvälisille markkinoille 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.5.2014 30.6.2017 KOKKOLAN NAHKA OY KARLEBY LÄDER AB  147 500 81 979 147 500 81 979
A70334 EAKR Flatlight Films Oy:n kehittämis- ja kansainvälistymishanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.1.2014 30.4.2016 FLATLIGHT FILMS OY  66 670 65 985 66 670 65 985
A70335 EAKR Betoni- ja tiilijätteen kierrätyksen tehostaminen Pohjois-Suomen alueella 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.3.2014 30.4.2015 MAANSIIRTO MYKKÄLÄ OY  46 250 46 250 46 250 46 250
A70336 EAKR Tapituskoneen ja koneen terien hankinta 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.5.2014 31.12.2015 LASITUSLIIKE M & J RAUTIO  10 228 7 545 10 228 7 545
A70337 EAKR Pori Halli Oy: Palvelukonseptin uudistaminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.9.2014 30.6.2016 PORI HALLI OY  67 642 26 663 67 642 26 663
A70338 EAKR Putkisto- painelaiteliiketoimiman kehittämishanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.4.2014 31.8.2015 PJ-METALLI OY  97 810 70 044 97 810 70 044
A70339 EAKR Roadscanners Goes Global - vaihe 2 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.5.2014 31.5.2016 ROADSCANNERS OY  43 780 29 369 43 780 29 369
A70340 EAKR Tuotannon ja tuotantojärjestelmien kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.2.2014 31.3.2016 BETROC OY  261 000 261 000 261 000 261 000
A70341 EAKR Kansainvälisen kilpailukyvyn kehittäminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.10.2014 31.12.2016 PIAKO OY  116 350 116 350 116 350 116 350
A70342 EAKR Hairsome - kansainvälistymishanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.10.2014 30.9.2016 SIDOS OY  32 100 20 727 32 100 20 727
A70343 EAKR Norja rakentaa 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.8.2014 30.10.2015 MAALAUSLIIKE HEINO OY  0 0 41 720 0
A70344 EAKR Konepajan investoinnit 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.10.2014 30.9.2016 JÄÄRNI METALLI OY  22 400 22 225 22 400 22 225
A70345 EAKR Raakakiven louhinnan kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.10.2014 30.7.2016 FL BLOCK STONE OY  345 000 345 000 345 000 345 000
A70346 EAKR Internet-liiketoimintamallien uudistaminen sekä jatkuva innovointi DevOps- ja Lean Startup- menetelmien avulla. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.10.2014 31.5.2016 ELBIT OY  86 000 61 645 86 000 61 645
A70347 EAKR Tilaelementtituotteen liiketoiminta- ja tuotekehityshankkeen valmisteluhanke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.9.2014 31.1.2015 KEVEE OY  13 730 13 154 13 730 13 154
A70348 EAKR 24 Pesula pitää kodit puhtaana ja kuivana. 24 Pesula liiketoiminnan voimakas kasvu itsepalvelupesuloilla ja tuotteistuksella kotimaisille ja kansainvälisille markkinoille. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.4.2014 30.3.2015 24 PESULA OY  4 760 3 839 4 760 3 839
A70349 EAKR Suomen Soveltuvuuskoekeskuksen tuotteen- ja myynnin kehityshanke. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.9.2014 30.6.2016 SUOMEN SOVELTUVUUSKOEKESKUS OY  35 040 32 754 35 040 32 754
A70350 EAKR Toimitusmetodologian ja -menetelmän kehittäminen/avainhenkilön palkkaaminen. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.8.2014 31.8.2015 SOULCORE OY  34 500 34 500 34 500 34 500
A70351 EAKR Tuotannonohjauksen tehostaminen IT- ja prosessikehityksellä 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.3.2014 31.12.2015 NOKKA-YHTIÖT OY  72 050 44 255 72 050 44 255
A70352 EAKR Activity 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.10.2014 31.12.2016 WELITECH OY  48 610 8 860 48 610 8 860
A70353 EAKR Kairaputkien käsittelyjärjestelmän kehittäminen maanalaiseen kairakoneeseen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.1.2014 30.9.2015 ARCTIC DRILLING COMPANY LTD OY  174 900 170 169 174 900 170 169
A70354 EAKR Kuonan ja metallisten kuonien käsittelyn kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2014 31.12.2015 PENTTI HÄMEENAHO OY  653 250 653 250 653 250 653 250
A70355 EAKR Laserleikkurin, mittauslaitteiston ja särmääjän teräsarjojen, teräsrakenteiden osavalmistuksen CE SFS-EN 1090-2 -merkinnän hankinta, sekä tuotantotilojen käyttöasteen parantaminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.10.2014 31.12.2015 AIMO KORTTEEN KONEPAJA OY  100 000 93 277 100 000 93 277
A70356 EAKR Ikäihmisille suunnatun konsultoivan kotikäynti -palvelun sähköistäminen ja siihen liittyvän sähköisiin lomakkeisiin perustuvan testiympäristön rakentaminen 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.9.2014 31.5.2015 MIKKELIN KUNTOPALVELU, AVOIN YHTIÖ  15 660 15 660 15 660 15 660
A70357 EAKR Teräsprofiilisaha 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.6.2014 30.6.2015 OVIRA OY  15 260 14 651 15 260 14 651
A70358 EAKR Maestro Business Music 2.0 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.5.2014 27.5.2017 VIIHDEVÄYLÄ OY  36 070 36 070 36 070 36 070
A70359 EAKR Toranda Events toimintakeskus, vaihe2 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.5.2014 31.12.2015 H-EQUITY OY  425 180 425 180 425 180 425 180
A70360 EAKR CarerFriends mobiili web app kehitys 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.3.2014 30.9.2016 CARERFRIENDS OY  35 340 9 145 35 340 9 145
A70361 EAKR Flotaation kehittämishanke 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.6.2014 31.12.2015 TERCO ENGINEERING OY  40 000 40 000 40 000 40 000
A70362 EAKR Toiminnankehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.8.2014 30.9.2015 KAINUUN LASTU OY  26 560 13 604 26 560 13 604
A70363 EAKR Toiminnankehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.8.2014 30.9.2015 SUMETEK OY  35 800 30 960 35 800 30 960
A70364 EAKR Parkour Akatemian kumppanuuskonseptin kehittäminen ja pilotointi 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.6.2014 31.12.2015 PARKOUR AKATEMIA OY  21 120 7 560 21 120 7 560
A70365 EAKR TactoTek pilottituotannosta massatuotantoon 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.7.2014 28.2.2017 TACTOTEK OY  344 020 336 749 344 020 336 749
A70366 EAKR EnMonCon KONSEPTIN MARKKINATUTKIMUS JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMA TURKIN, ARABIAN NIEMIMAAN, KANADAN, KAZAKSTANIN JA INTIAN TEOLLISUUS- JA JÄTEHUOLTOSEKTOREILLE 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.10.2014 31.12.2016 EHP-TEKNIIKKA OY  109 150 97 703 109 150 97 703
A70367 EAKR Linjahankinta 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.9.2014 30.5.2015 FEELIA OY  32 960 26 545 32 960 26 545
A70368 EAKR Koxmatic Oy:n ja sen tuotteiden kehitys sekä kaupallistaminen. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.6.2014 30.11.2016 KOXMATIC OY  45 620 4 580 45 620 4 580
A70369 EAKR Ruostumattoman kokonaisuuden tuotannollistaminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.10.2014 31.7.2016 PYHÄJOEN TERÄSPINTA OY  42 700 29 809 42 700 29 809
A70370 EAKR Lapin Kullan alueen kehittäminen matkailu- ja elämyskeskukseksi 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.10.2014 29.2.2016 ARCTIC PROPERTY OY  50 050 48 685 50 050 48 685
A70371 EAKR CADS-ohjelmisto 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.10.2014 31.12.2015 SAVON AUTOMAATIO OY  4 280 3 515 4 280 3 515
A70372 EAKR Proxocon Oy Kannonkosken tehtaan tuotantokoneiston modernisointi ja koko toiminnan kansainvälistäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.7.2014 30.11.2015 PROXOCON OY  51 950 41 914 51 950 41 914
A70373 EAKR Paalumedia Oy:n koneinvestoinnit 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.10.2014 31.8.2015 PAALUMEDIA OY  20 440 9 696 20 440 9 696
A70374 EAKR 3D laserskannaus ja mallintaminen. ISO9001 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.2.2014 30.6.2016 OY ESARI AB  88 450 74 560 88 450 74 560
A70375 EAKR Viiramikko Oy:n tuotannon laajennusinvestoinnit 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.10.2014 31.12.2015 VIIRAMIKKO OY  19 250 19 250 19 250 19 250
A70376 EAKR Kammi-investointi ja yrityksen sähköisen liiketoiminnan kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.6.2014 30.8.2015 POLAR LIGHTS TOURS OY ROI  25 290 24 020 60 290 24 020
A70377 EAKR Aikaerotteisen Raman spektrometrin kansainvälistäminen ja kehitys 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.4.2014 31.1.2017 TIMEGATE INSTRUMENTS OY  86 300 78 777 86 300 78 777
A70378 EAKR Hotel Auroran liiketoiminnan ja tuotteiden kehittäminen, "Hotel Auroran maisemahuoneet" 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.6.2014 22.6.2016 HOTEL AURORA OY  292 990 292 063 292 990 292 063
A70379 EAKR Turbo Boost 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.4.2014 24.4.2016 RAKENNUS- JA METSÄPALVELUT PETÄJÄJÄRVI OYKOTAMOTOR  12 760 12 641 12 760 12 641
A70380 EAKR Laajarunkoinen painepesudesinfiointikone suurille astioille ja pestäville tuotteille 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.10.2014 30.8.2017 FINLEAD OY  104 050 67 890 104 050 67 890
A70381 EAKR Internet on-line myynnin kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.7.2014 30.9.2015 NAPAPIIRIN LAHJA OY  6 750 2 896 6 750 2 896
A70382 EAKR Vauhti Speed Oy:n tuotteiden ja kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.10.2014 28.2.2017 VAUHTI SPEED OY  345 620 341 724 345 620 341 724
A70383 EAKR Voimakkaan kasvun mahdollistaminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.4.2014 31.12.2015 M-LEVY OY  52 570 29 060 52 570 29 060
A70384 EAKR Uuden liiketoiminta-alueen käyntiinajo 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.10.2014 31.12.2015 KANTOJÄRVEN METALLI OY  43 500 14 402 43 500 14 402
A70385 EAKR Uuden liiketoimintakonseptin sisäänajo. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.10.2014 30.6.2016 MAINOSTALO TEIPPARI OY  113 250 44 163 113 250 44 163
A70386 EAKR Fantasiarakenne Oy - kansainvälistymishanke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.10.2014 31.12.2016 FANTASIARAKENNE OY  83 130 75 166 118 130 75 166
A70387 EAKR Ahma ympäristö Oy:n laboratorioiden yhteinen LIMS-järjestelmä 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.10.2014 30.6.2015 AHMA YMPÄRISTÖ OY  55 670 46 466 55 670 46 466
A70388 EAKR Stafixin jakelukanavien ja tuoterepertuaarin laajennus 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.6.2014 30.6.2017 STAFIX OY  115 210 78 954 115 210 78 954
A70389 EAKR Myynnin ja markkinoinnin kansainvälistymisen aloittaminen Eurooppaan sekä siihen liittyen kemianteollisuuden tehtaan ja logistisen varaston laajennussuunnitelmien laadinta kasvun mahdollistamiseksi. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.1.2015 31.12.2016 FINN-ELOX OY  84 890 28 163 84 890 28 163
A70390 EAKR Yrityksen investointi- ja kehittämishanke 2014-2016. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 1.11.2014 30.6.2017 METALLITYÖ SEVEKO OY  47 100 0 47 100 0
A70391 EAKR DeboFlow - tuotannon virtauksen lisääminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.6.2014 31.12.2015 DEBOMIX OY  39 960 29 803 39 960 29 803
A70392 EAKR Raitolan poro- ja huskyfarmin kehittämishanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.9.2014 30.6.2017 REINDEER & HUSKY FARM AURORA OY  81 650 81 650 81 650 81 650
A70393 EAKR Is This Art! -musiikkiyhtiön kansainvälistymishanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.10.2014 31.12.2015 IS THIS ART! OY  18 960 14 289 18 960 14 289
A70394 EAKR Kalajoen Hiekkasärkkien leirintäalueen mökkien rakentaminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.10.2014 1.10.2015 KALAJOEN TAHKOKORVAT OY  82 600 82 600 82 600 82 600
A70395 EAKR Arimet 2016 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 30.10.2014 30.6.2018 ARIMET OY  156 680 0 156 680 0
A70396 EAKR Toiminnan monipuolistaminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.10.2014 31.12.2015 APTEPA KY  10 200 5 055 10 200 5 055
A70397 EAKR Paineilmavasaran tuotteistaminen ja kaupallistaminen kansainvälisille vientimarkkinoille. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.7.2016 GLOBAL BOILER WORKS OYGLOBAL BOILER WORKS OY  50 250 31 985 50 250 31 985
A70398 EAKR Kone- ja laiteinvestoinnit 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.1.2014 31.12.2017 LAPIN KRASSI OY  82 860 71 296 82 860 71 296
A70399 EAKR Anitest Oy:n kansainvälistymiseen ja vientitoiminnan käynnistämiseen liittyvät kehittämistoimenpiteet. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 30.10.2014 30.10.2015 ANITEST OY  50 000 0 50 000 0
A70400 EAKR SideSupport 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.10.2014 31.10.2016 CLEPPS OY  35 670 35 670 35 670 35 670
A70401 EAKR Yrityksen investointi- ja kehittämishanke Tohmajärvelle. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 3.11.2014 30.6.2017 TOHMAKIVI OY  88 500 0 88 500 0
A70402 EAKR Messua Oy:n liiketoiminnan kehittäminen 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.5.2014 31.10.2016 MESSUA OY  197 650 168 172 197 650 168 172
A70403 EAKR Yrityksen toiminnan kehittäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.11.2014 29.2.2016 INPULSE WORKS OY  55 350 45 932 55 350 45 932
A70404 EAKR Materiaalikäsittelyn- ja energiatehokkuuden parantaminen palvelutarjontaa laajentamalla ja lopputuotteen laatua parantamalla. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.11.2014 31.12.2018 TKL KULJETUS OY  168 730 139 369 168 730 139 369
A70405 EAKR Wirell Oy:n investointi ja kehittämishanke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.11.2014 31.5.2017 WIRELL OY  313 000 271 467 313 000 271 467
A70406 EAKR Piippuelementti 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.1.2014 31.12.2017 SUOMEN SAVUPIIPPUTEOLLISUUS OY  111 500 86 029 111 500 86 029
A70407 EAKR Sisäisten palvelujen parantaminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 6.11.2014 31.12.2015 PEPT AB OY  30 000 0 30 000 0
A70408 EAKR Viennin käynnistäminen pohjoismaihin, Norja , Ruotsi. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 13.6.2014 31.12.2015 LAPIN LAUDE OY  8 750 0 8 750 0
A70409 EAKR Solar 2016; uusien auringon- ja näkösuojatuotteiden kehitys ikkunoihin sekä oviin. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.11.2014 31.3.2017 SOLAR KAIHDIN KY  83 250 47 219 83 250 47 219
A70410 EAKR KATAMARAANITYYPPISTEN MOOTTORIVENEIDEN KEHITTÄMISHANKE 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.7.2014 30.6.2021 SUOMI-VENEET OY  70 480 15 058 70 480 15 058
A70411 EAKR Geneesin terapia -ja tukipalveluiden intra- ja exranetjärjestelmä. Lyhennys on Geneesi Apuri. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.11.2014 31.12.2015 TUKI- JA TERAPIAPALVELU GENEESI  22 500 21 757 26 500 21 757
A70412 EAKR Medikro Oy:n kansainvälistymishanke 2014-2016 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.7.2014 30.6.2017 MEDIKRO OY  201 760 201 760 201 760 201 760
A70413 EAKR Yrityksen investointi ja kehityshanke. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.11.2014 30.12.2017 JSP-KEITTIÖT OY  64 090 64 090 64 090 64 090
A70414 EAKR Valmistusteknologian uusiminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.11.2014 31.12.2015 TOURULAN METALLI OY  69 430 67 220 69 430 67 220
A70415 EAKR Kenttäkelpoisten prototyyppien valmistus 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.11.2014 30.4.2015 GRAINSENSE OY  22 220 16 469 22 220 16 469
A70416 EAKR Yrityksen kehittämisavustus (mikroyritys) 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.11.2014 30.9.2015 HT SPORT OYHT SPORT OY  11 010 10 992 11 010 10 992
A70417 EAKR Ravit Maikkarille 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.11.2014 30.4.2016 STREAMTEAM NORDIC OY  55 500 23 577 55 500 23 577
A70418 EAKR Bliss Adventure Oy ohjelmapalveluiden kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.11.2014 29.2.2016 BLISS ADVENTURE OY  15 604 13 295 15 604 13 295
A70419 EAKR CEMIS 2015-2016 Jyväskylän yliopisto. Liikunta- ja hyvinvointiteknologioiden palveluliiketoiminnan kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOLIIKUNTABIOLOGIAN LAITOS  131 200 131 165 164 000 163 957
A70420 EAKR CEMIS 2015-2016 KAMK - Teknologiansiirtopalveluiden kehittäminen ja demonstrointi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY  339 190 338 116 423 998 422 647
A70421 EAKR KATI Kasvu ja Kehitys 2014-2016 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.11.2014 30.4.2016 OY KATI AB  180 000 157 292 180 000 157 292
A70422 EAKR Typpigeneraattorin ja kompressorin investointihanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.11.2014 31.12.2015 EL-MET TECHNOLOGY OY  20 734 19 969 20 734 19 969
A70423 EAKR Kasvun, kilpailukyvyn, sekä energia- ja resurssitehokkuuden edistäminen. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.11.2014 31.12.2017 SAUPLAST OY  68 220 54 000 68 220 54 000
A70424 EAKR Uudet VS tuotteet. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.11.2014 31.12.2015 VS-HARJA OY  44 970 0 44 970 0
A70425 EAKR Tritanium kansainvälistymishanke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.11.2014 30.6.2017 OY TRITANIUM FINLAND LTD  40 750 28 719 75 750 28 719
A70426 EAKR Uusi mahlatuotekonsepti 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.11.2014 30.4.2017 NORDIC KOIVU OY  304 780 295 859 304 780 295 859
A70427 EAKR Yrityksen investointihanke v. 2015. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.11.2014 31.12.2015 IIKSEN TERÄHUOLTO OY  19 770 19 451 19 770 19 451
A70428 EAKR Maanrakennus Alamäki - kansainvälistymishanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.6.2014 30.6.2016 MAANRAKENNUS ALAMÄKI OY  57 250 20 689 57 250 20 689
A70429 EAKR Paineilmaplasmaleikkauskoneen hankinta Airmist Oy:n tuotantolaitokseen. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.11.2014 30.6.2015 AIRMIST OY  19 750 19 750 19 750 19 750
A70430 EAKR Kehittämishanke 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.11.2014 30.6.2017 SEIMEC SERVICE OY  74 720 19 418 74 720 19 418
A70431 EAKR Yrityksen liiketoiminnan tuotepalvelun kehittämishanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.11.2014 31.12.2015 PROJANT OY  41 400 35 033 41 400 35 033
A70432 EAKR EcoDigi - uusista painotuotteista kasvua ja kannattavuutta liiketoimintaan 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.11.2014 31.10.2016 IISALMEN ECO-PRINT OY  40 120 32 726 40 120 32 726
A70433 EAKR Eläinkuivikkeiden kehittäminen. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.11.2014 31.12.2015 EPIRA OY  53 700 50 465 53 700 50 465
A70434 EAKR Ostohetken ymmärrys- ja visualisointityökalut ja värinhallinnan palvelujen kehittäminen brändien pakkaussuunnitteluun kansainvälisille markkinoille. 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.11.2014 31.12.2016 BEST BEFORE UX RESEARCH OY  148 520 75 063 148 520 75 063
A70435 EAKR Visy Americas 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2015 28.2.2016 VISY OY  69 000 61 999 69 000 61 999
A70436 EAKR Ajoneuvojen tietoturvalliset yhteysratkaisut 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.11.2014 30.6.2016 FICONIC SOLUTIONS OY  58 950 39 800 58 950 39 800
A70437 EAKR Alumiinirakenteet 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.11.2014 30.6.2015 LAPIN PELTI OY  25 480 23 191 25 480 23 191
A70438 EAKR Tuotekehitys 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.12.2014 30.6.2016 PRIOTEC OY  17 000 10 150 17 000 10 150
A70439 EAKR keskiöporaus laite metalliteollisuuteen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.11.2014 31.12.2017 PRO ELLI OY  12 500 12 229 22 500 12 229
A70440 EAKR Vastaperustetun puusepänliikkeen laitekannan hankinta ja tuotannon monipuolistaminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.12.2014 30.11.2016 PUUARTISTI OY  24 800 20 915 24 800 20 915
A70441 EAKR Planrayn Kansainvälisen Kilpailukyvyn Kasvatus (P3K) projekti 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.12.2014 1.11.2016 PLANRAY OY  362 380 361 437 362 380 361 437
A70442 EAKR Teräsrakenteiden CE -merkintävalmiudet 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.12.2014 30.6.2016 AKKOY SERVICE OY  72 200 51 581 72 200 51 581
A70443 EAKR Ykköskaide Oy:n toiminnan laajentaminen sekä kone- ja laiteinvestoinnit. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.12.2014 31.12.2018 YKKÖSKAIDE OY  42 000 42 000 42 000 42 000
A70444 EAKR Automatisoitu raepuhaltamo 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.12.2014 31.12.2016 AJO-MOTOR OY  211 710 175 228 211 710 175 228
A70445 EAKR Toimitilan rakentaminen Haapajärventie 12. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.12.2014 31.12.2018 KIINTEISTÖ OY SAVONLINNAN HAAPAJÄRVENTIE 12  122 500 120 945 122 500 154 307
A70446 EAKR Liana Marketing ja PR Cloud 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.12.2014 30.6.2016 KOODIVIIDAKKO  105 000 42 323 105 000 42 323
A70447 EAKR Salla Holidays & Services Oy, hankesuunnitelma 2014 - 2016 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.12.2014 31.12.2016 SALLA HOLIDAYS & SERVICES OY  7 560 0 7 560 0
A70448 EAKR Investointisuunnitelman toteuttavuusselvitys 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.12.2014 30.3.2016 DESTINATION LAPLAND OY  40 000 40 000 40 000 40 000
A70449 EAKR Uusi hakkuri 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.5.2014 30.6.2015 VIUHKOLA OY  138 400 138 400 138 400 138 400
A70450 EAKR Tuotekehityshanke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 6.12.2014 30.6.2017 PROJEKTIKALUSTE OY  34 500 0 34 500 0
A70451 EAKR Investointi crossmedia-palvelujen tuottamiseen. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.12.2014 31.12.2016 PAINOKANAVA OY  27 300 27 300 27 300 27 300
A70452 EAKR Nocart Oy, markkinatutkimus Lähi-idän ja Persianlahden alueella ¿ markkinat yrityksen tuotteille, analyysi markkinoille tulosta ja alustavan tuotestrategian valmistelu. 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.12.2014 30.9.2015 NOCART OY  10 220 9 270 10 220 9 270
A70453 EAKR Painatus Äxän toiminnan käynnistäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.12.2014 31.3.2016 PAINATUS ÄXÄ OY  6 530 5 981 6 530 5 981
A70454 EAKR NaBa-liiketoimintakonseptin kehittäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.12.2014 30.9.2015 NABA OY LTD  16 750 15 820 16 750 15 820
A70455 EAKR Viljan säilöntäkoneen tuotekehityshanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.12.2014 31.12.2017 PARKONE OY  34 200 30 821 34 200 30 821
A70456 EAKR Yrityksen investointitukihakemus 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.12.2014 31.8.2017 ERGO-KALUSTEET OY  115 310 115 310 115 310 115 310
A70457 EAKR Eka-Sorvaus OY Kehittäminen 2015 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.12.2014 30.6.2016 MIKA KAARLELA OY  43 400 35 346 43 400 35 346
A70458 EAKR Once-polttoainetietojärjestelmän kansainvälisen kasvun suunnittelu 2014 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.12.2014 31.5.2017 PROTACON TECHNOLOGIES OY  45 500 35 666 45 500 35 666
A70459 EAKR "Pohjanrannan kongressi- ja hyvinvointikeskus" 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.9.2014 31.8.2016 POHJANRANTA OY  431 550 431 550 431 550 431 550
A70460 EAKR Tutkimus multilaippojen ja teknisten TPE- ja kumituotteiden markkinapotentiaalista Saksassa ja Venäjällä 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.12.2014 31.12.2015 HT HI TECH POLYMERS OY  21 500 18 026 21 500 18 026
A70461 EAKR Tuotekehitys 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.12.2014 31.12.2017 JADECA OY  67 220 27 810 67 220 27 810
A70462 EAKR Tuotannon kehittäminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.12.2014 31.12.2016 MUOVISOLA OY  133 000 129 573 133 000 129 573
A70463 EAKR Vihreää Hoivaa Suomesta Singaporeen ( lyhenne VHSS) 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.12.2014 31.8.2016 JUUAN HOITO JA HOIVA OY  72 700 51 578 72 700 51 578
A70464 EAKR Jyväskylän Yritystehdas - Ideasta kasvuun 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.12.2014 31.12.2017 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI  650 000 614 470 1 000 000 945 342
A70465 EAKR ROCKSERI OY:N LIIKETOIMINNAN KEHITTAMISPROJEKTI 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.12.2014 30.9.2016 ROCKSERI OY  76 230 74 340 76 230 74 340
A70466 EAKR BK-Hydrometa Oy:n kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen sekä viennin ja myynnin strategiat valituilla kohdealueilla. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.12.2014 31.5.2016 BK-HYDROMETA OY  40 000 28 484 40 000 28 484
A70467 EAKR Ekologinen kalastuspeli. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.12.2014 31.12.2016 VIISTOPRO OY  33 550 21 249 33 550 21 249
A70468 EAKR Lapin Leipomo Oy 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.12.2014 31.12.2016 LAPIN LEIPOMO OY  192 100 192 100 192 100 192 100
A70469 EAKR Uusi aikakausi varastotankkien ylläpitoon 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.6.2014 31.12.2016 PB TANK SERVICE OY  93 250 72 811 93 250 72 811
A70470 EAKR Vienti, tuotekehitys 2016 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.12.2014 30.6.2017 MECATROPLAN OY  41 370 17 679 41 370 17 679
A70471 EAKR Black Donuts akatemia 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.12.2014 31.12.2016 BLACK DONUTS ENGINEERING OY  124 250 124 250 124 250 124 250
A70472 EAKR Kerubi Events 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.12.2014 31.12.2016 JOENSUUN TÖMINÄ OY  56 950 56 950 56 950 56 950
A70473 EAKR tuotannon ja varaston automatisointi 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.12.2014 31.8.2016 AIKOLON OY  297 500 270 230 297 500 270 230
A70474 EAKR Flexus Mobiili paalain 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.12.2014 30.4.2015 PAJARILAN AUTOPURKAAMO OY  61 000 55 000 61 000 55 000
A70475 EAKR JFT kehityshanke 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.12.2014 31.12.2016 JFT PARTS ROTORS OY  97 417 51 196 97 417 51 196
A70476 EAKR MTB jatkotutkimus 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.12.2014 31.3.2015 WINFLOW WATER OY  9 225 5 530 9 225 5 530
A70477 EAKR Konepajalaitteiden hankinta. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.1.2015 31.7.2015 MK CORE DRILLING OY  7 887 6 003 7 887 6 003
A70478 EAKR CNC-sorvin hankinta 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.1.2015 4.1.2016 NAPSO OY  122 500 122 500 122 500 122 500
A70479 EAKR Vientiprojekti Ranskaan 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.1.2015 31.12.2015 NORDIC POLARHOUSE OY  40 950 30 853 40 950 30 853
A70480 EAKR Jarrutestausjärjestelmien kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.12.2014 31.12.2016 DYMATRONIC OY  19 500 19 500 19 500 19 500
A70481 EAKR Luonnollisen sisäilmaston ratkaisujen kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.12.2014 30.6.2016 NATURVENTION OY  90 550 65 945 90 550 65 945
A70482 EAKR Tuottavuus ja logistiikka 2015 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.1.2015 31.12.2016 OY LAHNAKOSKI AB  133 880 127 665 133 880 127 665
A70483 EAKR Hevosambulanssi 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.1.2015 1.2.2016 J. TAINIO OY  35 000 30 033 35 000 30 033
A70484 EAKR LureMaster 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.1.2015 31.12.2015 HAREMEC OY  28 250 21 557 28 250 21 557
A70485 EAKR RLA 3x10 -kasvuohjelma 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.1.2015 30.6.2017 RAVELAST OY  172 930 150 731 172 930 150 731
A70486 EAKR Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.1.2015 31.12.2015 ARTTIM OY  16 300 16 260 16 300 16 260
A70487 EAKR Utvecklandet av företagets marknadföringsstrategi och SaaS koncept nationellt och internationellt 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.1.2015 30.8.2016 OY RAISOFT LTD  60 620 60 620 60 620 60 620
A70488 EAKR Kanadan puunpilkkomakoneiden markkinaselvitys ja messut 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.1.2015 31.12.2015 AGROMASTER OY  16 839 12 880 16 839 12 880
A70489 EAKR Suomen CNC-Koneistus Oy konekannan laajennus 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.1.2015 31.3.2016 SUOMEN CNC-KONEISTUS OY  76 000 69 693 76 000 69 693
A70490 EAKR Vaunualue Haltinkenttä 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.6.2014 30.6.2015 HALTINMAA KYHALTINMAA KY  8 894 8 894 8 894 8 894
A70491 EAKR Metallituotteiden alihankinta menetelmien kehittäminen, tehostaminen ja tuottavuuden parantaminen vaativaan piensarjatuotantoon liittyen. 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.1.2015 31.1.2016 RIIHIMÄEN RITEMA OY  39 500 39 500 39 500 39 500
A70492 EAKR Lean-ohjauksen käyttöönotto ja tuotannon tehostaminen 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.1.2015 31.12.2016 EL-KORI OY  38 550 31 380 38 550 31 380
A70493 EAKR ThermValidation Oy:n kehitys- ja kansainvälistymishanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.1.2015 31.1.2017 THERMVALIDATION OYTHERMVALIDATION OY  61 950 50 419 61 950 50 419
A70494 EAKR Uusien pakkaustuotteiden valmistuslinjojen rakentaminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.1.2015 31.1.2017 PUNKAHARJUN PUUTAITO OY  269 850 233 009 269 850 233 009
A70495 EAKR Ylivoimalan moottoriohjelmien kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.1.2015 30.9.2015 OY YLIVOIMALA AB  42 760 42 760 42 760 42 760
A70496 EAKR Työstökeskuksen hankinta 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.2.2015 31.7.2016 PRO ESTORE OY  185 000 185 000 185 000 185 000
A70497 EAKR Investointi projekti 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.2.2015 1.3.2016 DEEKAX AIR OY  81 000 77 620 81 000 77 620
A70498 EAKR (LOGIAL) Logistiikan valvontajärjestelmä 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2014 31.12.2015 LAMESA OY  21 491 10 121 21 491 10 121
A70499 EAKR "Musculo"-hieronta/lihashuoltoapuvälineen kehittäminen ja valmistus. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.2.2015 31.12.2016 STENBERG HELLSTEN OY  15 500 12 476 15 500 12 476
A70500 EAKR LashLovers Oy:n kansainvälistymishanke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.2.2015 31.12.2017 LASHLOVERS OY  71 930 39 879 71 930 39 879
A70501 EAKR Mazak-kaksikarainen CNC-sorvi 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.2.2015 5.9.2015 JARMETA OY  74 900 74 900 74 900 74 900
A70502 EAKR Marjojen jalostusarvon kasvattaminen uusilla prosesseilla 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.2.2015 29.2.2016 POLARFORMA OY  12 260 11 062 12 260 11 062
A70503 EAKR Suunnittele hautajaiset 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.2.2015 31.12.2015 TOIVEENI OY  16 470 14 275 16 470 14 275
A70504 EAKR SUOSIO -palvelutuotteen kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.2.2015 31.12.2015 MAINOSTOIMISTO KIUAS OYSEVEN-1  23 190 21 297 23 190 21 297
A70505 EAKR nettisanomat.net 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.2.2015 30.12.2015 JP-VERKKOMEDIAT OY  20 760 18 750 20 760 18 750
A70506 EAKR Mikemet Oy:n tuotannon kehittäminen ja laajentaminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.2.2015 31.5.2017 MIKEMET OY  281 560 278 030 281 560 278 030
A70507 EAKR Toiminnan yleinen kehittäminen Energiatehokkuuden parantaminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.2.2015 28.4.2017 METALMIX OYMETALMIX OY  252 660 215 773 252 660 215 773
A70508 EAKR Quarry 9000 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.2.2015 31.12.2020 TG GRANIT OY  64 080 30 434 64 080 30 434
A70509 EAKR Sähkö-Rantek Oy kasvuprojekti 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.2.2015 29.2.2016 SÄHKÖ-RANTEK OY  256 200 248 960 256 200 248 960
A70510 EAKR PK-yritysten raportointityökalu XL-BI 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.5.2016 POWEN OY  30 100 28 223 30 100 28 223
A70511 EAKR Kansainvälistymishanke -markkinatutkimus KT-Shelter Oy:n suomalaisinnovaatiolle 'Sääsuoja M2014' 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.3.2015 31.5.2016 KT-SHELTER OY  50 400 46 005 50 400 46 005
A70512 EAKR Galaxy Of Words ¿ pelinomainen oppimisympäristö vieraiden kielten sanaston opiskeluun 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.3.2015 30.6.2016 AGOEDU OY  27 180 22 718 27 180 22 718
A70513 EAKR Rullataivutuskone 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.3.2015 31.12.2018 METALLI JÄRVELÄ OY  17 500 17 500 17 500 17 500
A70514 EAKR Inarijärven mobiilimökit 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.5.2014 31.12.2016 ESKO ADVENTURES  40 560 39 230 40 560 39 230
A70515 EAKR Toimitilojen rakentaminen ja työstö-/tuotantokapasiteetin lisääminen. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.2.2014 31.12.2016 NORECA OY  442 000 442 000 442 000 442 000
A70516 EAKR ELLA - ELämyskohteena LAmpivaara 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.3.2014 30.9.2017 KAIVOSYHTIÖ ARCTIC AMETISTI OY  91 050 72 256 91 050 72 256
A70517 EAKR Riista- ja valvontakameran etäohjaussovelluksen kehittäminen älypuhelimiin sekä kokonaan uuden riista- ja valvontakameramallin kehittämistyön esiselvitys 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.5.2014 31.8.2015 KARTANOKUVA OY  29 320 25 025 29 320 25 025
A70518 EAKR Jounin Kaupan hyvinvointikeskus 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 16.6.2014 30.6.2016 JOUNIN KAUPAN HYVINVOINTIKESKUS OY  48 160 0 48 160 0
A70519 EAKR Beana Laponia Inn 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.2.2014 1.3.2017 HUSKYPOINT OY  403 120 403 120 403 120 403 120
A70520 EAKR Barents 2014 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.2.2014 30.11.2016 SENIORTEK OYSENIORTEK OY  108 450 90 436 108 450 90 436
A70521 EAKR Kesämatkailutuotteiden kehittäminen ja kansainvälistyminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.8.2014 30.4.2018 SIBI & MARKETING OY  25 000 25 000 25 000 25 000
A70522 EAKR Houseboat- elämyksellisellä matkailukonseptilla kv-markkinoille 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.12.2014 30.9.2016 OY BELLAMER LTD  41 870 41 843 41 870 41 843
A70523 EAKR Koneinvestointi 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.2.2015 30.8.2015 KL-KOPIO OYKL-DIGIPAINO (REK. APUTOIMINIMI)  24 150 24 150 24 150 24 150
A70524 EAKR Cubicasa Oy:n liiketoiminnan kasvumahdollisuuksien analysointi sekä kehitysstrategian ja ¿toimenpiteiden suunnittelu. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.2.2015 31.3.2016 CUBICASA OY  19 060 17 864 19 060 17 864
A70525 EAKR Omajuoma Oy:n kehittämisavustus 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.12.2014 31.12.2016 OMAJUOMA OY  14 550 3 435 14 550 3 435
A70526 EAKR Suomen kaasutekniikka Oy -nimisen uuden yrityksen liiketoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.8.2014 31.12.2017 SUOMEN KAASUTEKNIIKKA OY  48 040 17 977 48 040 17 977
A70527 EAKR Palvelutoiminnan laajentaminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.8.2014 31.12.2017 KATSASTUSPISTE SUOMI OY  36 675 34 364 36 675 34 364
A70528 EAKR Yrityksen uudistaminen, tuotekehitys ja kansainvälistyminen, omat tuotteet 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.3.2015 31.12.2017 METALLITUOTE SUMMANEN OY  82 210 26 793 82 210 26 793
A70529 EAKR Yrityksen kansainvälistyminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.10.2014 31.12.2016 TUNDRASAFARI FINLAND OY  21 890 11 860 21 890 11 860
A70530 EAKR Raskaan kaluston rengashuoltopalvelujen kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.3.2015 31.12.2015 RV-HALLI OY  10 510 9 889 10 510 9 889
A70531 EAKR Yrityksen toiminnan aloittaminen ja omien tuotteiden kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.12.2014 8.12.2016 NE DEVICE SW OY  67 375 22 569 67 375 22 569
A70532 EAKR SME BI 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.12.2014 30.6.2016 INVENCO OY  52 570 40 200 52 570 40 200
A70533 EAKR EYE 2.0 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.2.2015 31.12.2015 PRIMESMITH OY  173 770 163 106 173 770 163 106
A70534 EAKR Tuotannon kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.1.2015 27.1.2017 WOODCOMP OY  434 450 413 003 434 450 413 003
A70535 EAKR Finazilla-kehityshanke 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.1.2015 30.1.2016 TALOUSHALLINTAAN FI OY  35 250 35 215 35 250 35 215
A70536 EAKR Konehankinnat 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.1.2015 31.12.2015 JL METALS OY  308 000 308 000 308 000 308 000
A70537 EAKR HybWeld 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.5.2015 28.2.2017 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  198 000 177 593 209 000 195 304
A70538 EAKR Repolarin pihkanpuhdistuslaitoksen tila- ja laiteinvestoinnit sekä tuotantomenetelmien kehitys 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.3.2014 30.6.2016 REPOLAR OY  80 220 26 979 80 220 26 979
A70539 EAKR Pienpanimon tuotantolaiteinvestointi- ja tuotekehityshanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.1.2015 31.1.2017 POHJOISEN PANIMO MAISTILA OY  52 120 51 199 52 120 51 199
A70540 EAKR MatnurNordic 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.2.2015 30.6.2017 MATNUR OY  25 600 12 328 25 600 12 328
A70541 EAKR Tuotantolaitoksen rakentaminen ja käyttöönotto 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.12.2014 31.12.2016 LAPWALL OY  724 500 706 159 724 500 706 159
A70542 EAKR Kasvu 2018 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.1.2015 29.2.2016 PROFIN OY /(PROHAAPALA)  92 600 92 600 92 600 92 600
A70543 EAKR Sustainable Boreal Biorefinery 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.12.2014 31.12.2015 SUOMEN METSÄKESKUS  202 160 202 160 242 160 252 707
A70544 EAKR Kelauksen ja leikkauksen uudistaminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.11.2014 31.10.2017 PELLOPLAST OY  102 000 91 209 102 000 91 209
A70545 EAKR Nordic Semiconductor Finland LTE IoT Development 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.2.2015 31.12.2017 NORDIC SEMICONDUCTOR FINLAND OY  1 050 000 412 960 1 050 000 412 960
A70546 EAKR Ultraäänilaitteen käyttäliittymäohjelmiston tutkimus ja kehitys 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.1.2015 30.4.2016 EYELIFE FINLAND OY  169 000 99 011 169 000 99 011
A70547 EAKR Pyöräilystä ja kävelystä potkua Mikkelin kulmille! Suunnitelma kilpailukyvyn lisäämiseksi Mikkelin keskustassa pyöräilyn ja kävelyn avulla 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.4.2016 Mikkelin kaupunki  76 860 76 860 109 800 111 937
A70548 EAKR Metaoppi, metallialan oppimisympäristön kehittäminen (kehittämisosa) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2016 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä  98 124 98 124 133 118 133 429
A70549 EAKR Hajautetun biokaasutuotannon kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.9.2018 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä  259 140 252 892 370 200 361 274
A70550 EAKR Rimoittamon uudistaminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.1.2015 31.12.2015 ISOJOEN SAHA OY  119 500 118 676 119 500 118 676
A70551 EAKR PKP:n vientitoiminnan käynnistäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.4.2015 30.4.2018 PÖYTYÄN KONEISTUSPALVELU OY  50 000 49 444 50 000 49 444
A70552 EAKR Painoprosessin automatisointi 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2018 KESKI-SUOMEN PAINOTUOTE OY  18 340 18 340 18 340 18 340
A70553 EAKR Pro3 UK 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.3.2015 31.3.2016 DERIGO OY  50 000 37 595 50 000 37 595
A70554 EAKR Kyberturvallisuusosaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.9.2018 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  502 805 494 344 761 832 706 204
A70555 EAKR Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (Välke) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.7.2017 Suomen ympäristökeskus  333 339 331 537 501 257 478 424
A70556 EAKR Venäjän vienti kasvuun Päijät-Hämeessä 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.12.2016 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  301 049 301 049 430 070 430 070
A70557 EAKR GAINE - Game Industry Events 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 31.5.2015 Cursor Oy  42 000 42 000 60 000 60 099
A70558 EAKR Vähähiilisen rakentamisen innovaatio- ja toimintaverkosto 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.10.2016 Kouvola Innovation Oy  202 201 201 122 288 858 287 382
A70559 EAKR Co-Design Bay - Suunnittelupalveluverkostojen yhteistyöalustan toimintamallin kehittäminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.11.2016 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  149 912 147 536 214 160 210 766
A70560 EAKR Valkuaisosaamiskeskuksesta ratkaisuja Hämeen valkuaisomavaraisuuteen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  213 697 182 891 305 284 261 274
A70561 EAKR REISKA - Resurssitehokkuuden parantamisella tehoja liiketoimintaan 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  625 980 600 857 908 540 858 364
A70562 EAKR Lähiruoasta uutta liiketoimintaa – local street food 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2016 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  61 200 60 484 81 600 80 646
A70563 EAKR Playpal palvelujärjestelmän kehittäminen harrasteurheiluun. 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.11.2014 31.12.2016 PLAYPAL OY  45 900 45 900 45 900 45 900
A70564 EAKR Hyvinvointialan osaajayhteisön rakentaminen - duunia tuhannelle 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.4.2015 31.12.2016 4EVENT OY  20 000 16 449 20 000 16 449
A70565 EAKR Kaivannaisjätteiden hallintamenetelmät 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.5.2015 30.4.2018 Geologian tutkimuskeskus  406 873 406 873 501 247 531 247
A70566 EAKR Utsjoki malli -esiselvitys 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 2.2.2015 31.12.2015 Utsjoen kunta  28 000 28 000 40 000 40 000
A70567 EAKR Tuotannon kehitys 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.2.2015 31.12.2016 OC-SYSTEM OY  320 000 280 330 320 000 280 330
A70568 EAKR Avainhenkilön palkkaaminen. Ajoneuvovaakan hankinta ja puutavaraterminaalin varaston rakentaminen. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 2.2.2015 28.2.2016 KAINUUN LÄMPÖHUOLTO OY  45 050 0 45 050 0
A70569 EAKR Laukkanen Yhtiöt 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.1.2015 2.2.2016 LAUKKANEN YHTIÖT OY  18 230 9 926 18 230 27 793
A70570 EAKR Teollisten tuotantolaitosten turvallisuuden toimintamallit ja käytännöt. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.3.2015 31.12.2015 TEOLLISUUSTAITO OY  16 120 12 650 16 120 12 650
A70571 EAKR Työstökeskuksen investointihanke. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.12.2014 31.12.2015 TEOLLISUUDEN MONIPALVELU TMP OY  33 250 33 250 33 250 33 250
A70572 EAKR Corema - sisäisen laskennan analyysituotteiden kehittämishanke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.2.2015 31.12.2015 PROFIT-VISIO OY  15 310 15 310 15 310 15 310
A70573 EAKR eCommerce sisälogistiikka -tuotteen kehitys Identoin Celesta-tuoteperheeseen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.3.2015 31.12.2016 IDENTOI OY  46 250 46 250 46 250 46 250
A70574 EAKR Andrei Näppi Oy: investointi-ja kehittämishanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.6.2014 30.9.2017 ANDREI NÄPPI OY  32 700 30 849 32 700 30 849
A70575 EAKR Toimintamallin muutos 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.3.2015 31.12.2016 HAHTUVAHULLUTEIJA KUHANEN  2 820 2 537 2 820 2 537
A70576 EAKR Pikamallipalvelun ja 3D -skannauksen ylösajo ja käyttöönotto, CAD- tuotetiedonhallintajärjestelmän ylösajo sekä ISO 9001 laatujärjestelmän teko. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.2.2015 30.4.2017 CONSEPTAS OY  9 400 8 400 9 400 8 400
A70577 EAKR Satakuntalainen meriosaaminen nousuun kansainvälisellä vesi- ja hygieniatutkimusyhteistyöllä, "MESI" 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 4.5.2015 29.4.2016 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  16 000 16 000 20 000 20 000
A70578 EAKR Telatek Servicen Kittilän huoltokeskuksen perustaminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.10.2014 30.6.2016 TELATEK SERVICE OY  27 300 13 254 27 300 13 254
A70579 EAKR Lietelinkojen modernisointi 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.4.2014 15.4.2016 APROTECH OY  68 905 35 140 68 905 35 140
A70580 EAKR Power 2015 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.4.2015 31.5.2016 KOTKA POWER TECH OY  187 000 175 001 187 000 975 001
A70581 EAKR Putkihitsausapulaite 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.3.2015 31.5.2016 WELNER OY  15 050 15 050 15 050 15 050
A70582 EAKR Tuotekehitysprojektin valmisteluhanke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.2.2015 31.8.2015 KASVE OYKASVE LTD  15 370 14 863 15 370 14 863
A70583 EAKR Premium- ja peruskunnostettujen jäänhoitokoneiden tuotantomenetelmien kehittäminen. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.12.2014 29.2.2016 RKK BEAR GROUP OY  13 800 8 051 13 800 8 051
A70584 EAKR Uuden sukupolven suotonauhapuristimen kehittäminen globaalien markkinoiden kiristyviin tarpeisiin. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.3.2015 31.12.2016 DEWACO OY  50 000 49 463 50 000 49 463
A70585 EAKR NWS2016 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.3.2015 31.7.2016 NETWELL OY  42 600 31 239 42 600 31 239
A70586 EAKR Alueviestinnän prosessit ja työkalut 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.8.2017 LAPIN ELÄMYSTUOTANTO OY  319 200 308 769 399 000 386 358
A70587 EAKR PrintoCent Business Development 2015-2017 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  495 128 482 057 639 592 638 963
A70588 EAKR P-P Verkkopalvelu, kasvuyritysten kumppani 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.9.2018 Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä  509 628 509 628 713 479 718 333
A70589 EAKR Metaoppi, metallialan oppimisympäristön kehittäminen (investointiosa) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 19.1.2015 31.3.2016 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä  395 849 395 849 537 024 538 798
A70590 EAKR Meripohjolan uudistuva metalli- ja konepajateollisuus 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.8.2018 Raahen kaupunki  1 316 000 1 278 188 1 880 000 1 825 982
A70591 EAKR Korkeammalle Korkeakouluyhteistyössä (KoKo) 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2018 Oulun Yliopisto  1 200 000 1 187 611 1 664 287 1 654 713
A70592 EAKR Zatelliitin yritysalueen liikennejärjestelyt 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.9.2016 Kempeleen kunta  305 200 214 820 763 000 537 050
A70593 EAKR HCT-puutavarayhdistelmien ajoseuranta- ja stabiliteettitutkimus 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.3.2018 Oulun Yliopisto  244 999 232 398 246 499 238 498
A70594 EAKR Biomassojen energia- ja kustannustehokas esikäsittely osana biojalostuksen arvoketjua (PREBIO) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 28.2.2018 Oulun Yliopisto  375 901 374 289 471 616 471 518
A70595 EAKR OLENTO GAMES OY Liiketoiminnan kehittämishanke: Kansainvälistäminen 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.5.2015 31.5.2016 OLENTO GAMES OY  39 760 36 051 39 760 36 051
A70596 EAKR Yrityksen liiketoiminnan kasvun edellytysten ja alihankintaverkoston toimintamallin kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.1.2015 31.12.2016 VERHOILULIIKE ELLINELLI AVOIN YHTIÖ  16 700 6 049 16 700 6 049
A70597 EAKR EASY MOBILE-HANKE 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.10.2014 31.3.2016 STORAGE IT OY  78 730 68 621 78 730 68 621
A70598 EAKR Reaaliaikainen revontulihälytysjärjestelmä 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.4.2015 1.6.2019 AURORAALERT OY  24 000 20 734 24 000 20 734
A70599 EAKR Laajentuminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.1.2015 30.11.2017 W-ZUP COMMUNICATIONS OY  93 920 93 920 93 920 93 920
A70600 EAKR tuottavuuden parantaminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.3.2015 31.3.2018 SILICOMIX OY  5 360 5 360 5 360 5 360
A70601 EAKR Energiapuusta enemmän -bioenergialiiketoiminnan kehittämishanke 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Suomen metsäkeskus  153 276 138 248 226 460 202 679
A70602 EAKR BIO-LED, Puun ominaisuuksien mittauksen ja kasvullisen lisäyksen LED-valaistustekniikoiden kehittäminen ja pilotointi 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  75 618 71 919 108 026 104 257
A70603 EAKR Biomassaprosessien laboratorio 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2015 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  238 000 237 922 340 000 339 900
A70604 EAKR Siun ja miun Savonlinna - tehdään yhdessä elämyksellinen kauppakeskittymä 1 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 2.3.2015 30.6.2017 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy  225 300 205 314 348 833 319 048
A70605 EAKR Männyn sydänpuun uuteaineiden tehokas mittaus ainespuun jalostuksen tueksi (TUIKEPUU) 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 28.2.2017 Luonnonvarakeskus  191 644 179 952 272 000 256 674
A70606 EAKR Kuusen kasvullinen lisäys - kohti tulevaisuuden taimituotantoa 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Luonnonvarakeskus  321 721 287 523 536 201 480 484
A70607 EAKR eTolpan integrointi osaksi globaaleja sähköauton latauspalveluita 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.4.2015 30.12.2015 IGL-TECHNOLOGIES OY  20 800 20 750 20 800 20 750
A70608 EAKR Keski-Pohjanmaan pk-yritysten kansainvälistymisen mahdollisuudet ja edellytykset Kiinan markkinoille - selvityshanke 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.2.2015 31.12.2015 KOKKOLANSEUDUN KEHITYS OY  56 560 56 560 80 800 80 800
A70609 EAKR Älykkäät julkisivut 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 29.8.2014 29.8.2016 OY METALLILASI LINDQVIST AB  27 370 0 27 370 0
A70610 EAKR Kone/laite hankinta 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.3.2015 31.3.2018 TS-KONEISTUSPALVELU OY  11 140 11 140 11 140 11 140
A70611 EAKR Vientiliiketoiminnan kehitys 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.1.2015 31.12.2017 PLATOM OY  96 560 52 470 96 560 52 470
A70612 EAKR Sensoridatan tuotteistusprojekti 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.1.2015 30.6.2017 SEASAM OY  56 760 52 290 56 760 52 290
A70613 EAKR Uusiomateriaalien hyötykäyttö Savo-Karjalan kiertotaloudessa 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2015 30.6.2018 Jätekukko Oy  210 000 134 421 270 000 170 459
A70614 EAKR Hallilaajennus 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.12.2014 31.12.2016 KIINTEISTÖ OY KIRVESKUJA 1  25 000 23 608 25 000 23 608
A70615 EAKR Ski Maps 3D 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.3.2015 31.8.2017 HS-VISUAL ART KYHANNU SIEVILÄ  24 640 24 631 24 640 24 631
A70616 EAKR Fiber 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.3.2014 31.8.2018 METALLI JÄRVELÄ LASER OY  329 960 267 413 329 960 267 413
A70617 EAKR Opiferus "Johtamistyökalun" tuotteistus ja kaupallistaminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.10.2014 31.12.2016 SOFTWAVE OHJELMISTOT OY  66 260 54 274 66 260 54 274
A70618 EAKR Linnatuli tulisijojen viennin käynnistys Saksan markkinoilla 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.4.2015 30.6.2017 LINNATULI OY  49 740 46 529 49 740 46 529
A70619 EAKR Kiintoaineen esikäsittely- ja luokituslaitteiston kehitys- ja optimointiprojekti jauhatusprosessissa. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.2.2015 31.12.2017 MEGATREX OY  161 520 161 520 161 520 161 520
A70620 EAKR TOIMEKSI-hanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.12.2014 30.6.2016 KUNTOUTUSPALVELUT SÄHÄKKÄ OY  40 250 37 407 40 250 37 407
A70621 EAKR Kide Global Start 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.2.2015 28.2.2017 KIDE CLINICAL SYSTEMS OY  45 500 32 838 45 500 32 838
A70622 EAKR Lapin ammattikorkeakoulun maalämpöpumppulaboratorion akkreditionti 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.4.2015 30.9.2016 LAPIN AMMATTIKORKEAKOULU OY  47 290 46 199 47 290 58 449
A70623 EAKR LVI-Palvelu Korhosen kasvu- ja digitalisointihanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.2.2015 21.2.2017 LVI-PALVELU KORHONEN OY  30 000 30 000 30 000 30 000
A70624 EAKR Mobiiliteknologiaa hyödyntävän terveysalan palvelukonseptin kehittäminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.12.2014 31.12.2016 PHYSIOBIT OY  108 280 43 962 108 280 43 962
A70625 EAKR Arinan valmistuksen kehitys 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.12.2014 31.5.2016 KPA UNICON WORKS OY  176 370 160 927 176 370 160 927
A70626 EAKR Kalajoen keskustan kauppakatujakson liikenneympäristön kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.1.2015 31.12.2016 Kalajoen kaupunki  917 135 917 135 1 834 270 1 834 270
A70627 EAKR Tuotannon kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.3.2015 31.12.2017 MACUTEC MATTI KUMPULAINEN  20 400 2 311 20 400 2 311
A70628 EAKR Tuotantokapasiteetin lisääminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.9.2014 31.8.2015 LAPIN MAINOSTUOTANTO  4 540 4 540 4 540 4 540
A70629 EAKR North European Business Academy 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.4.2015 31.3.2017 CIMSON OY  30 550 23 233 30 550 23 233
A70630 EAKR Myynnin Foorumi Kotimaan ja kansainvälisen kaupan myynti- ja markkinointiosaamisen asiantuntijapalveluiden tuottajaverkosto 1 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.4.2017 Centria ammattikorkeakoulu Oy  311 208 261 460 422 354 373 516
A70631 EAKR Bomban alueen kansainvälistäminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.12.2014 15.12.2015 PIELISEN KARJALAN KEHITTÄMISKESKUS OY  0 0 193 200 0
A70632 EAKR PiiMega Oy:n kansainvälistymisen kehittämishanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.5.2014 30.6.2016 PIIMEGA OY  87 800 71 321 87 800 71 321
A70633 EAKR 3D Boosti 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 30.6.2017 Sastamalan koulutuskuntayhtymä  439 879 435 362 733 131 725 602
A70634 EAKR VET Baltic Sea NET 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.10.2016 Länsirannikon Koulutus Oy  16 875 16 875 22 500 22 500
A70635 EAKR Pharmatory Oy:n asiakaspalvelukanavien uudistaminen ja asiakkuushoitomallien kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.3.2015 31.12.2017 PHARMATORY OY  100 000 96 423 100 000 96 423
A70636 EAKR Olokolo-konseptin kehittäminen sarjatuotantokelpoiseksi. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.3.2014 31.12.2016 OLOKOLO OY  52 820 36 032 52 820 36 032
A70637 EAKR Pienpanimon laiteinvestointi ja tuotekehityshanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.10.2014 31.12.2017 SONNISAARI PANIMO OY  47 260 40 260 47 260 40 260
A70638 EAKR SQM järjestelmän kehittäminen ja tuotteistaminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.1.2015 31.10.2015 SALUS QUALITAS CONSULTING OY  21 000 16 125 21 000 16 125
A70639 EAKR Avainhenkilön palkkaaminen ja tuotannon kehittäminen. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.10.2014 28.2.2016 MES-WOOD OY  27 700 20 144 27 700 20 144
A70640 EAKR Indoor Air Rating Service 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.11.2014 1.2.2016 FRESH AIR GLOBAL OY  11 615 3 670 11 615 3 670
A70641 EAKR NYT Kouvolan seutu 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2015 30.9.2017 KOUVOLA INNOVATION OY  119 990 118 389 171 417 169 130
A70642 EAKR NYT (Nuorten Yritysten Tukeminen) Kotkan-Haminan seutu 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2015 30.11.2017 CURSOR OYKOTKAN-HAMINAN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ  119 990 111 343 171 417 159 065
A70643 EAKR Kunnossapidon Osaamiskeskus 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.5.2015 30.9.2017 KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY  41 720 35 882 59 600 51 261
A70644 EAKR Kunnossapidon Osaamiskeskus 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.5.2015 30.9.2017 CURSOR OYKOTKAN-HAMINAN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ  137 170 112 059 195 966 160 087
A70645 EAKR Palo-oven kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.2.2015 31.12.2015 FIN DOOR OY  30 000 28 351 30 000 28 351
A70646 EAKR Hydrauliikkasuodatin tuotantolinjan rakentaminen, käyttöönotto ja markkinointi 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.2.2015 31.12.2017 OY M-FILTER AB  70 000 37 089 70 000 37 089
A70647 EAKR Thingsee Oy:n liiketoiminnan käynnistäminen ja kansainvälinen kehittäminen. Thingsee-alustan tuotteistaminen ja kansainvälistäminen. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.3.2015 31.12.2016 THINGSEE OY  128 970 71 488 128 970 71 488
A70648 EAKR Uusi tuotantolinja 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.11.2014 30.6.2017 TEHO FILTER OY  74 000 47 125 74 000 47 125
A70649 EAKR Hybridijakelu 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.1.2015 31.5.2017 SHJ GROUP OY  59 500 23 882 59 500 23 882
A70650 EAKR Pistotulppien ja -rasioiden kehityshanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 19.2.2015 31.8.2016 REIMAX ELECTRONICS OY  61 350 0 61 350 0
A70651 EAKR PUR-lattiamatot 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.12.2018 HYDNUM OY  120 950 79 529 120 950 79 529
A70652 EAKR ASMO-laturin kehittäminen maailman markkinoille 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.3.2015 1.7.2016 ASMO SOLUTIONS OY  46 000 41 057 46 000 41 057
A70653 EAKR Hammasratastuotannon käynnistäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.3.2015 31.12.2017 VELJEKSET HIETAMÄKI AY  136 500 68 593 136 500 68 593
A70654 EAKR Liiketoiminnan kehittämishanke kansainvälisille markkinoille (Skandinavia, Baltian maat ja Englanti) 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.12.2017 ATEXON OY  88 100 62 207 88 100 62 207
A70655 EAKR Hitsausliitosten ja materiaalien tarkastuslaboratorio (HiMaLa) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2015 31.12.2017 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä  150 500 147 866 215 000 211 237
A70656 EAKR KAAPO- Kaupunki- ja kuntakeskustat pohjoisessa 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2018 Pohjois-Pohjanmaan liitto  385 000 385 000 550 000 550 000
A70657 EAKR Biomassojen energia- ja kustannustehokas esikäsittely osana biojalostuksen arvoketjua (PREBIO, investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.6.2017 Oulun Yliopisto  79 099 79 099 99 384 99 384
A70658 EAKR Metalliromun leikkuri & paalain 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.4.2015 28.2.2016 LAPIN METALLIKIERRÄTYS OY  174 360 174 360 174 360 174 360
A70659 EAKR Ostostapahtumaa tukevan tuotteen suunnittelu ja tuotteistaminen 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.5.2015 31.10.2016 MEIDANSTUDIO OY  14 410 13 754 14 410 13 754
A70660 EAKR Brilliard 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.5.2015 31.10.2015 NOVIMENTO INTERNATIONAL OY  14 775 8 640 14 775 8 640
A70661 EAKR Koneistuskeskus pintakäsittelylaitteistoineen sekä lisätilojen rakentaminen 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.5.2015 30.6.2017 HNR-KONEPAJA OY  111 400 111 400 111 400 111 400
A70662 EAKR Klusterimalli osaamisen tuotteistamisessa Venäjän markkinoille 1 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.12.2016 Itä-Suomen yliopisto  69 223 69 223 98 890 98 890
A70663 EAKR SB 10 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.10.2014 31.12.2016 AB SARINS BÅTAR OY  162 500 162 500 162 500 162 500
A70664 EAKR Prikettikone + asetteet + asennus. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.3.2015 31.12.2015 LAHDEN RAKENNUSTARVIKE OY  37 450 31 830 37 450 31 830
A70665 EAKR LiKe-2015 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.5.2014 31.3.2017 KOKKOLA LCC OY  78 750 29 807 78 750 29 807
A70666 EAKR Toholammin biolaitoksen esiselvityshanke 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.12.2015 Toholammin kehitys Oy  70 000 70 000 100 000 100 000
A70667 EAKR Destinationeye imagovahti vientituotteeksi 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 20.4.2015 31.12.2016 SUOMEN MATKAILUIMAGO OY  35 320 0 35 320 0
A70668 EAKR Kärsämäen tehdasinvestointi 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.2.2014 30.6.2018 LUJABETONI OY  554 700 254 940 554 700 254 940
A70669 EAKR Teknologialla tehoa toimintaan - Wildlife Safaris Finland Oy:n kehittämishanke. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.1.2015 31.3.2018 WILDLIFE SAFARIS FINLAND OY  45 200 45 200 45 200 45 200
A70670 EAKR Meri-Lapin matkailun ja saavutettavuuden älykkäät ratkaisut 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.3.2015 31.5.2017 MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY.  170 760 170 760 214 998 214 998
A70671 EAKR Biorobo 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.4.2015 31.5.2016 PROMETEC SOLUTIONS OY  70 460 48 978 70 460 48 978
A70672 EAKR Yrityksen investointi- kasvu ¿ ja kansainvälistymisen liiketoiminnallisten valmiuksien kehittämishanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.10.2014 31.12.2017 KALAJOEN TERÄS OY  255 000 114 430 255 000 114 430
A70673 EAKR Yrityksen investointi hanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 20.3.2015 31.12.2017 KALAJOEN TERÄS KIINTEISTÖT OY  550 000 0 550 000 0
A70674 EAKR Simulointiympäristöllä uusiä ulottuvuuksia tuotannon automatisointiin 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.5.2018 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU OY  140 880 140 880 199 024 194 900
A70675 EAKR Arviointia ja Avoimuutta pk-yritysten tarpeisiin (AjATar) 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.2.2015 29.12.2017 TTY-SÄÄTIÖPORIN LAITOS  165 650 165 650 256 693 256 693
A70676 EAKR 3D Invest 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.6.2017 Sastamalan koulutuskuntayhtymä  783 900 783 900 1 567 800 1 567 800
A70677 EAKR Hitsausliitosten ja materiaalien tarkastuslaboratorio (HiMaLa)(investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2015 31.12.2017 Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä  290 500 290 500 415 000 415 000
A70678 EAKR ARC HV - Selvitys hyötyajoneuvojen ja raskaan kaluston vaatimuksista arktiselle testausympäristölle 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.6.2016 Oulun Yliopisto  70 760 60 063 88 450 75 079
A70679 EAKR Ruokaverstas – Ruokaketjun uusi innovaatioympäristö 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.5.2017 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  107 940 107 908 154 200 154 200
A70680 EAKR MORE (modernin teknologian uudet ratkaisut musiikkiyrittäjyyden kehittämisessä) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2015 30.9.2016 Taideyliopisto  65 758 62 427 99 340 94 308
A70681 EAKR Respa – kaupunkien erityisalueiden uusi yrityskehitysmalli 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.6.2017 Into Seinäjoki Oy  116 060 106 831 165 800 152 616
A70682 EAKR CoINNO. Palvelukehittämisellä sykettä vapaa-aikasektorille 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 30.6.2017 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  293 539 293 146 419 343 418 781
A70683 EAKR Hämeen Kasvuverkostot 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.9.2017 Linnan Kehitys Oy  192 792 182 314 240 990 227 893
A70684 EAKR Hyvinvointialan kehittämisalusta ja palveluinnovaatiot 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2016 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  70 000 70 000 100 000 100 000
A70685 EAKR Uutta vetovoimaa energiatehokkaista teräsrakenteista - Valmistavan teollisuuden uudet mahdollisuudet 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2018 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  453 371 453 371 578 866 578 866
A70686 EAKR Kyberturvallisuusosaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen, investoinnit 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.6.2016 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy  77 000 77 000 110 000 110 000
A70687 EAKR Ylitornion keskustan kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.12.2016 Liikennevirasto  1 247 000 1 247 000 2 797 000 2 797 000
A70688 EAKR Tulvari-tuotteiden kansainvälistäminen ja tuotevalikoiman laajentaminen ammattirakentamiseen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.3.2015 30.10.2016 TULVARI OY  8 362 7 242 8 362 7 242
A70689 EAKR Koneenvieri- RCM, lyhennettynä kRCM 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 25.3.2015 31.5.2016 KARIMAKI COACHING OY  22 425 0 22 425 0
A70690 EAKR Aurelia Turbines, tuotteiden applikaatiosoveltaminen 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.5.2015 30.9.2016 AURELIA TURBINES OY  101 830 99 832 101 830 99 832
A70691 EAKR Uusiutuvan energian globaalin energialaskentaohjelmiston ja lämmityslaiteratkaisujen kauppapaikana (Solar-Arena.com) kehittäminen kaikille rakennuksille ammattilais- ja kuluttajakäyttöön. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.4.2014 30.9.2016 SOLARCLEANTEC OY  46 270 31 288 46 270 31 288
A70692 EAKR Biolaakso II - Kemian ja biotalouden osaamiskeskittymä 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.6.2019 Jyväskylän yliopisto  485 127 484 300 693 037 691 857
A70693 EAKR Revontuli kodat 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.3.2015 31.5.2018 PYHÄN PARONI OY  102 020 88 184 102 020 88 184
A70694 EAKR Viestintäratkaisun lisenssin hankinta 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 13.4.2015 31.12.2015 KALTIO TECHNOLOGIES OY  350 000 0 350 000 0
A70695 EAKR Ekologistiikasta Etelä-Savon myyntivaltti 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2015 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  46 068 43 606 72 941 69 677
A70696 EAKR Vihreän kemian cleantech-osaamiskärkien kehittäminen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  540 404 540 404 772 007 772 007
A70697 EAKR Vaativien koneen osien valmistus 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.4.2016 RUMMAKKO OY  76 000 70 966 76 000 70 966
A70698 EAKR Erco Räv pälsningsrobot 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.5.2015 31.5.2018 OY ERCO-MEK AB  89 160 74 055 89 160 74 055
A70699 EAKR Game Turku - Game Finland 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.8.2016 TURKU SCIENCE PARK OY AB  60 000 59 469 120 000 118 938
A70700 EAKR PROSESSIEN JA TIETOTEKNISTEN RATKAISUJEN KEHITTÄMISPROJEKTI 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.5.2015 30.4.2017 JOKIOISTEN LEIPÄ OY  37 500 6 794 37 500 6 794
A70701 EAKR Monitoimilautan kehittäminen. 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.5.2015 31.12.2017 E-ENGINEERING OY  21 660 21 455 21 660 21 455
A70702 EAKR RDTC-kasvu - investoinneilla RD Technology Center Oy merkittäväksi järjestelmätoimittajaksi 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.3.2015 31.12.2018 RD TECHNOLOGY CENTER OY  383 700 383 700 383 700 383 700
A70703 EAKR KindieDays 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.5.2015 30.9.2015 CENTURY MOOSE OY  57 500 0 57 500 0
A70704 EAKR Eventworks Oy:n esitystekniikan kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.3.2015 31.12.2016 EVENTWORKS OY  44 450 43 718 44 450 43 718
A70705 EAKR Pohjois-Karjalan matkailun kasvuohjelma 2015 - 2017 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Karelia Expert Matkailupalvelu Oy  1 279 176 1 256 362 1 527 884 1 500 933
A70706 EAKR Oasis StartUp Center 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.5.2018 Joensuun Tiedepuisto Oy  852 740 849 608 1 164 200 1 173 580
A70707 EAKR Niirala - Portti Itään ja Länteen 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.12.2017 Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy  266 000 263 260 351 500 357 191
A70708 EAKR ÄLYKÄS KAUPUNGINOSA RANTAKYLÄ-UTRA - lähiön eko- ja resurssitehokas rakentaminen osana kaupunkikehittämistä 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 30.6.2017 Joensuun kaupunki  276 592 262 182 395 131 374 545
A70709 EAKR Koetoiminnalla liiketoimintaa (KOLA) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.12.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  320 256 304 206 433 771 434 588
A70710 EAKR Hyvinvointia elintarvikkeista 1 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.12.2017 Kehitysyhtiö Savogrow Oy  700 740 626 323 967 069 861 090
A70711 EAKR METVI - Metsäteollisuuden jätevesien energiatehokas esikäsittely 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.7.2015 31.12.2017 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  141 558 138 156 200 541 196 005
A70712 EAKR Savonlinnan Lämpöpumppu Oy:n palveluliiketoiminnan kehittäminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.12.2014 30.9.2015 SAVONLINNAN LÄMPÖPUMPPU OY  60 550 1 142 60 550 1 142
A70713 EAKR KymRIS Smart Specialisation in Northern Growth Zone 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy  198 936 198 936 284 194 284 194
A70714 EAKR Avainhenkilön palkkaaminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.8.2014 30.6.2017 FOUGA TALOUSHALLINTO OY  23 130 21 562 23 130 21 562
A70715 EAKR Ingo Ilmoittautumisjärjestelmä 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.12.2014 30.4.2016 AURINKO MEDIA COMPANY OY LTD  39 720 39 036 39 720 39 036
A70716 EAKR Yrityksen kehittämishanke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.2.2015 28.2.2017 SAVON ERISTYSTEKNIIKKA OY  47 670 45 840 47 670 45 840
A70717 EAKR Päädyn valmistuksen halkaisijoiden ja ainevahvuuden suurentaminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.4.2015 31.12.2017 OY PETÄJÄVEDEN METALLI AB  760 000 760 000 2 760 000 760 000
A70718 EAKR MTB ja ETI soveltuvuus eläintiloille. 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.5.2015 31.12.2016 WINFLOW WATER OY  22 775 16 878 22 775 16 878
A70719 EAKR Arctic Media Group - korkeatasoista mediaa euroopan huipulta. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.4.2014 30.11.2017 PERA HUSSI OY  21 000 21 000 21 000 21 000
A70720 EAKR Kitkanmittauslaitteen markkinatutkimus ja ohjausjärjestelmän kehittäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.5.2015 31.10.2017 MOVENTOR OY  120 180 120 180 120 180 120 180
A70721 EAKR LAPLAND - ABOVE ORDINARY Bränditeot 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.8.2017 Lapin liitto  363 565 345 499 382 700 363 683
A70722 EAKR Arctic Business Concept (ABC) - Arktisten kaivannais- ja teollisuuspalveluyritysten klusteri 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.9.2018 Kemin Digipolis Oy  1 196 894 1 088 310 1 538 389 1 421 533
A70723 EAKR Kuopion tehtaan tuotantokapasiteetin lisääminen ja parantaminen. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.11.2014 31.3.2017 ELEKTROPOINT OY  97 500 78 509 97 500 78 509
A70724 EAKR BioA - Biojalostamokonseptin tuotteistamisesta liiketoimintaan 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 31.3.2017 Cursor Oy  576 184 565 629 823 120 808 042
A70725 EAKR Teolliset symbioosit 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Cursor Oy  246 503 241 265 352 148 344 665
A70726 EAKR Polku - liikeideasta kasvuyritykseksi 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 1.1.2018 Helsingin kaupunki  535 152 521 775 891 920 869 625
A70727 EAKR LONGPLAY MUSIC OY LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.2.2015 31.12.2016 LONGPLAY HV MUSIC OY  61 000 11 836 61 000 11 836
A70728 EAKR Istex-mattopesupalvelut 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.2.2015 31.12.2015 ITÄ-SUOMEN TEKSTIILIHUOLTO OY  27 570 19 030 27 570 19 030
A70729 EAKR TAVIQ Oy ¿ Sijoitussovellus 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.4.2015 8.6.2016 TAVIQ OY  28 200 6 112 28 200 6 112
A70730 EAKR Investointihanke 2014 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.10.2014 31.7.2016 KÖÖKINIKKARIT T. NÄPPÄ OY  40 780 34 333 40 780 34 333
A70731 EAKR VEEN Waters Finland Oy:n lähdevesituotteiden hiilihapotuksen uusiminen, parantaminen ja energiatehokkuuden lisääminen. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.4.2015 31.12.2015 VEEN WATERS FINLAND OYMIKKO NIKKILÄ  14 870 14 870 14 870 14 870
A70732 EAKR Tuotannon kehitys 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.5.2015 18.5.2016 LAVE OY  25 850 5 820 25 850 5 820
A70733 EAKR Kalajoen matkailun kasvuohjelma 2015 - 2018 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.12.2014 30.9.2018 KALAJOKI MATKAILUYHDISTYS RY  168 860 125 978 168 860 212 541
A70734 EAKR Konepajatoiminnan kehittäminen alumiinikokoonpanohitsaukseen. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.4.2015 30.6.2018 SELE METALLI KY  6 080 2 555 6 080 2 555
A70735 EAKR Hauskaa verkko- oppimista 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.12.2014 30.8.2017 NAVICRE OY  67 000 51 584 67 000 51 584
A70736 EAKR Pilvipalveluympristön tietoturvan ja käytettävyyden kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.4.2015 30.4.2016 OULUN DATACENTER OY  95 110 53 435 95 110 53 435
A70737 EAKR Pohjoiskiinan hirsitalomarkkinoiden kartoitus ja partnerihaku. Suomalaisen hirsitalotuotteen lokalisointi Kiinan markkinoille. Avainhenkilön palkkaaminen avaamaan uusia idän markkinoita. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.1.2015 1.6.2016 ROVANIEMEN HIRSITALOT OY  43 250 39 073 43 250 39 073
A70738 EAKR Virtauskentän tomografinen mittaus monifaasivirtauksissa - VITOMIMO 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.2.2015 30.6.2017 Itä-Suomen yliopisto  271 971 262 767 278 190 267 963
A70739 EAKR Tuotantotilojen laajennus ja koneinvestointi 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.3.2015 31.12.2016 PALAVANERI PIRINEN OY  338 350 325 850 338 350 325 850
A70740 EAKR Poltinautomaation kehittäminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.3.2015 31.12.2016 KONEPAJA M. PAPPINEN OY  14 070 12 053 14 070 12 053
A70741 EAKR Kansainvälistyminen Pohjois-Eurooppaan 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.2.2015 30.6.2016 LANKA JA MUOVI OY  67 690 64 724 67 690 64 724
A70742 EAKR Teollisen internetin laboratorio, kehittäminen Kyberi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.4.2018 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  198 250 194 543 284 080 278 768
A70743 EAKR Kansainvälinen offshore-alan t&k-yhteistyö 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.6.2016 Prizztech Oy  15 960 15 960 19 950 19 950
A70744 EAKR Lapin saavutettavuuden kattohanke 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.9.2018 Lapin liitto  665 000 577 613 700 000 608 014
A70745 EAKR Tuotantopuiston toimintamallin esisuunnittelu Sievi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.6.2016 YLIVIESKAN SEUTUKUNTAYHDISTYS  46 624 44 171 58 280 55 214
A70746 EAKR Varasto 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.5.2015 30.6.2016 NOPAN METALLI OY  44 000 35 079 44 000 35 079
A70747 EAKR Alustaratkaisun kehitys ravintoloiden palvelun laadun nostamiseksi 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.12.2015 NITECHECK OY  25 000 25 000 25 000 25 000
A70748 EAKR AkkuSer Oy, Laatu -ja ympäristöjärjestelmien kehitys ja ylläpito 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2015 1.4.2016 AKKUSER OY  28 314 24 051 28 314 24 051
A70749 EAKR Kaupunkiviljelystä resurssitehokasta liiketoimintaa - KIVIREKI 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.12.2017 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  161 569 155 224 243 474 233 913
A70750 EAKR Ruokajärjestelmien uudet digitaaliset ratkaisut - Ideoista ja konsepteista kohti pilotointeja 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 30.6.2017 Into Seinäjoki Oy  119 756 106 412 171 080 152 018
A70751 EAKR Teollisen internetin laboratorio, investointi Tibori 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.12.2016 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  131 750 131 750 263 520 263 520
A70752 EAKR Shaman Spirits Oy Ltd:n investointi- ja kehittämishanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.2.2015 31.3.2016 SHAMAN SPIRITS OY LTD  120 000 120 000 120 000 120 000
A70753 EAKR Uusi Kalastajan Majatalo 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.6.2014 31.12.2017 KALASTAJAN MAJATALO OY  515 580 515 580 515 580 515 580
A70754 EAKR UkkohallaSpa&SaunaWorld kehittäminen ja laajentaminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.11.2014 31.12.2015 WINTERHOME SUOMI OY  92 420 81 729 92 420 81 729
A70755 EAKR Tietojärjestelmän uudistus- ja kehityshanke 2014 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.10.2014 30.9.2015 LEHTOSEN KONEPAJA OY  76 670 76 670 76 670 76 670
A70756 EAKR Avainhenkilö IT-palvelujen kehityspäälliköksi/esimieheksi 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 4.9.2014 30.9.2017 FOUGA IT OY  28 970 0 28 970 0
A70757 EAKR Prosessimineralogisen tutkimusympäristön kehittäminen Outokummussa 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.7.2015 30.11.2016 Geologian tutkimuskeskus  495 000 375 742 900 000 683 168
A70758 EAKR CR digitaali röntgenlaitteiston hankkiminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.4.2015 31.12.2015 NONDEST OY  21 520 21 197 21 520 21 197
A70759 EAKR Uuden teknologialla toimivan kokonaisvaltaisen palosuojausjärjestelmän, johon liittyy lähi- ja kaukohälyytys, kehittäminen. Järjestelmään voidaan liittää edullisesti kostutus- ja jäähdytysominaisuudet. 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 22.4.2015 30.9.2017 FRESHWIND OY  53 050 0 53 050 0
A70760 EAKR CPTU kairauskokeen kehityshanke Suomen GPS-Mittaus Oy:lle 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.1.2015 31.8.2017 SUOMEN GPS-MITTAUS OY  159 990 159 990 159 990 159 990
A70761 EAKR Bitcomp Oy:n kansainvälinen kasvuprojekti 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.4.2015 30.10.2015 BITCOMP OY  48 350 16 082 48 350 16 082
A70762 EAKR Spa 2. vaihe 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.3.2015 31.12.2016 LOMASYDÄN OY  468 000 468 000 468 000 468 000
A70763 EAKR Fomatec terähuolto 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.10.2014 31.12.2016 FOMATEC OY  25 550 25 550 25 550 25 550
A70764 EAKR Koetoiminnalla liiketoimintaa hankinnat (KOLA_invest) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 29.2.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  56 000 56 000 80 000 80 000
A70765 EAKR Biopolttimen kehitys 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.10.2014 31.8.2017 POLTIN-NELIÖ OY  34 510 12 237 34 510 12 237
A70766 EAKR Taivaanvalkeiden elämys- ja aktiviteettipuisto 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.1.2018 TAIVAANVALKEAT OY  412 150 412 087 987 725 412 087
A70767 EAKR UrPo (Ultimate reporting tool) development for industry use and antenna laboratory modernization project. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.3.2015 30.6.2016 ANTCORE OY  78 750 45 638 78 750 45 638
A70768 EAKR Markkinointiautomatiikan hyödyntäminen aluemarkkinoinnissa 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.5.2015 31.3.2017 LAPIN ELÄMYSTUOTANTO OYHOUSE OF LAPLAND  304 830 303 595 381 040 379 494
A70769 EAKR Arctic Glass Igloos 2 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.2.2015 30.10.2016 SNOWFLAKE OY  266 310 266 310 266 310 266 310
A70770 EAKR Rovaniemen alueen vetouistelumatkat 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.6.2015 30.4.2016 AHMASALO ADVENTURES OY  16 490 16 490 16 490 16 490
A70771 EAKR Imurilaitteiston kehittäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.9.2014 31.12.2016 IMU-POISTO OY  25 910 17 259 25 910 17 259
A70772 EAKR Ketterä kehityshanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.5.2015 30.6.2016 KAUPPAHUONE HÖYRY OY  19 800 19 800 19 800 19 800
A70773 EAKR Eko luksusmatkailu 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.5.2015 30.6.2016 LUXURY ACTIONLUXURY ACTION  36 500 32 344 36 500 32 344
A70774 EAKR OpenData SmartCity App 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.6.2015 10.10.2015 REVOMEDI OY  10 000 10 000 10 000 10 000
A70775 EAKR Keskipohjalaisen strategiaosaamisen vahvistaminen (KeStO) 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.10.2018 Jyväskylän yliopisto  209 439 185 879 269 278 265 540
A70776 EAKR KaivoMitta 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 10.8.2015 31.12.2017 Geologian tutkimuskeskus  56 680 21 386 80 972 30 552
A70777 EAKR Aluetalouden tilastoseurannan kehittäminen (ATIK) 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.10.2018 Jyväskylän yliopisto  207 064 206 768 258 833 258 463
A70778 EAKR SKJ kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen ja kasvu 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.2.2015 30.6.2018 SUOMEN KASSAJÄRJESTELMÄT OY  314 390 310 257 314 390 310 257
A70779 EAKR Teollisuuden metallipitoisten sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntäminen METALREC 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.12.2017 Centria ammattikorkeakoulu Oy  256 750 217 249 355 500 294 729
A70780 EAKR LIAK - Uudet litiumioniakkukemikaalit ja valmistusprosessit osana litiumarvoketjua 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.12.2018 Jyväskylän yliopisto  464 541 457 773 597 267 595 605
A70781 EAKR LIOT - Alueellinen IOT Living Lab -ympäristö 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 31.3.2019 Jyväskylän yliopisto  253 510 253 510 316 472 332 327
A70782 EAKR Kodinohjausjärjestelmän tuotekehitys. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.3.2015 31.12.2016 KOTIVO OY  16 870 13 608 16 870 13 608
A70783 EAKR Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistaminen EAKR-viestinnän keinoin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.12.2019 Uudenmaan liitto  92 800 92 800 116 000 116 000
A70784 EAKR Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tuki - EAKR Etelä-Suomi 6 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2014 31.12.2023 Uudenmaan liitto - Nylands förbund  4 824 628 4 824 621 4 824 628 4 824 621
A70785 EAKR LUONNOLLISESTI ULKONA -luonto-, liikunta- ja hyvinvointitoimialan kehittäminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.5.2017 Lasten Liikunnan tuki ry  130 000 130 000 145 000 145 000
A70786 EAKR LUC turvallisuuden ennakoivan TKI-ohjelman rakentaminen 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.9.2016 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  58 509 53 475 78 012 71 300
A70787 EAKR Smart Energy Demo Investments 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.12.2016 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  231 121 231 121 330 173 330 173
A70788 EAKR DATES - DEVELOPMENT OF ARCTIC TESTING ENVIRONMENT IN SODANKYLÄ 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 28.2.2017 Sodankylän kunta  72 660 61 639 93 420 84 555
A70789 EAKR Klas1 ikkunajärjestelmän kehityshanke 2015 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.3.2014 30.6.2016 KLAS1-YHTIÖT OY  9 000 9 000 9 000 9 000
A70790 EAKR Biokaasutuslaitoksen esiselvityshanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.6.2014 31.12.2015 JAHOTEC OY  43 020 43 020 43 020 43 020
A70791 EAKR Korjausrakennushankkeen viestintäkonseptin kehittäminen 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.5.2015 31.12.2016 HYBRIDIVIESTINTÄ EFFET OY  57 180 57 180 57 180 57 180
A70792 EAKR Study Advisor- kehitys ja kansainvälistäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.5.2015 30.6.2016 STUDY ADVISOR FINLAND OY  52 480 49 611 52 480 49 611
A70793 EAKR Periferia-alueiden psykiatriseen kotisairaanhoidon konseptointi -hanke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.3.2015 1.4.2017 HOITOKOTI HERMANNINRANTA OY  84 130 45 280 84 130 45 280
A70794 EAKR Laserleikkauskone, jauhemaalaamo, LED-valaistus 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.4.2015 30.6.2017 PK-LEVY OY  117 000 108 839 117 000 108 839
A70795 EAKR Tuotekonseptin kehittämishanke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.11.2014 31.5.2019 SÄHKÖASENNUS KURONEN OY  152 725 91 562 152 725 91 562
A70796 EAKR Maanteiden 8692 (Rukatunturintie) ja 18884 (Rukajärventie) liikennejärjestelyt Juhannuskallion kohdalla, Kuusamo 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.12.2016 Liikennevirasto  650 000 636 536 1 337 000 1 273 072
A70797 EAKR Etelä-Karjalan sijoittumishanke 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 3.8.2015 30.6.2018 Lappeenrannan kaupunki  280 000 245 845 400 000 351 207
A70798 EAKR Wood Innovation Network - Itäsuomalaisten puualan yritysten ja innovaatioverkoston uudistaminen 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.4.2018 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  1 085 211 1 074 970 1 447 392 1 448 469
A70799 EAKR Innovatiivisten ratkaisujen tuotteistus SaaS-markkinapaikoille 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.5.2015 31.3.2016 KWORK INNOVAATIOT OY  35 440 35 440 35 440 35 440
A70800 EAKR Hämeen ELY-keskuksen tekninen tuki 2014 - 2020 6 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.12.2023 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus  5 824 055 5 808 904 5 824 055 5 808 904
A70801 EAKR Kasvavat ICT-yritykset digitalisoitumisen edistäjinä 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.1.2017 Joensuun Tiedepuisto Oy  175 000 163 077 224 500 212 560
A70802 EAKR Demonstraatioympäristö MIM-teknologian uusiin ja haasteellisiin kokeiluihin 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.8.2017 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö  189 000 189 000 255 500 255 500
A70803 EAKR 158 hehtaaria mahdollisuuksia 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.12.2016 Kontiolahden kunta  209 917 137 342 299 881 205 221
A70804 EAKR Rakennuskivituotannon resurssitehokkuuden kehittäminen - uudet esiintymät, kiveä säästävä louhinta ja kilpailukykyinen jalostus, RARE 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 30.6.2018 Geologian tutkimuskeskus  676 893 662 970 926 990 914 259
A70805 EAKR Konepaja / toimitilojen laajennus 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.2.2015 31.12.2017 TR-MEKA OY  188 050 174 915 188 050 174 915
A70806 EAKR WN-Events 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.2.2015 31.12.2018 WISENETWORK OY  180 020 179 642 180 020 179 642
A70807 EAKR Yrityksen betoniteollisuuden kehittäminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.2.2015 30.9.2016 SORA JA BETONI V. SUUTARINEN KY  619 000 613 029 619 000 613 029
A70808 EAKR Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanke 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 9.6.2014 31.12.2017 Lapin liitto  927 823 861 881 976 655 907 243
A70809 EAKR Älykkään langattoman havainnointiteknologian kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.11.2014 30.6.2016 INTELLES INFORMATICA OY  38 340 38 340 38 340 38 340
A70810 EAKR Tarkkuusmekaniikka 2015 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.11.2014 30.6.2018 KL FINEMECH OY  218 125 208 874 218 125 208 874
A70811 EAKR Kolmannen sukupolven Lasi-iglut 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.3.2014 31.10.2016 LOMAKYLÄ KAKSLAUTTANEN OY  999 800 999 800 999 800 999 800
A70812 EAKR Puiston kehittämishanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.9.2014 31.12.2017 MAINOSTOIMISTO PUISTO OY  25 090 23 548 25 090 23 548
A70813 EAKR Pelillisyys ja sosiaalinen media palvelutuotteistuksessa 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.5.2015 31.12.2015 REDDO PARTNERS OY  14 120 12 400 14 120 12 400
A70814 EAKR Ohjelmapalvelukaluston hankinta 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.4.2015 31.12.2015 NORTSA V KYNORMUNDS VEINBERGS  7 620 6 994 7 620 6 994
A70815 EAKR Taito- ja taidepainotteinen opetus teknologistuvissa oppimisympäristöissä 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Itä-Suomen yliopisto  385 973 376 761 563 287 553 174
A70816 EAKR BaltCompet – Kilpailukykyä Baltiasta 1 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.1.2016 Aalto-korkeakoulusäätiö  56 030 56 030 93 383 93 383
A70817 EAKR Materiaalit ja ympäristöturvallisuus - strateginen kehittäminen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  344 580 338 393 574 300 563 989
A70818 EAKR Kontrahti - hanke 1 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 28.2.2017 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy  195 227 162 127 325 379 270 213
A70819 EAKR Luomuinstituutin jalkauttaminen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Helsingin yliopisto  283 500 254 360 425 500 389 427
A70820 EAKR Uudet suodatinmateriaaliratkaisut vedenpuhdistukseen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.12.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  103 719 103 719 128 173 128 173
A70821 EAKR Vauvaa tuudittavan patjan kaupallistaminen 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.4.2015 30.3.2017 FAMILINGS OY  57 630 40 818 57 630 40 818
A70822 EAKR Yrityksen kehittämis- ja investointihanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.4.2015 31.12.2016 ST HEIKKILÄ OY  6 125 5 787 6 125 5 787
A70823 EAKR Kavio Game Brewery 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.11.2017 KAINUUN ETU OY  286 320 282 796 352 900 348 997
A70824 EAKR Happamien sulfaattimaiden aiheuttamien ympäristövaikutusten vähentäminen, esiselvitys 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2015 29.2.2016 Suomen ympäristökeskus  58 773 58 773 73 466 73 466
A70825 EAKR Esiselvitys alueellisen matkailuyhteistyön kehittämismahdollisuuksista 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.12.2015 Itä-Lapin Kuntayhtymä  14 721 10 263 20 530 15 286
A70826 EAKR REILA reittimerkintöjen turvallisuus, pilottialueena Lappi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.8.2018 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  468 916 453 497 669 880 654 165
A70827 EAKR Kaivosvesiä vastaanottavien vesistöjen hallinta ja kunnostaminen (KaiHali) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.12.2018 Suomen ympäristökeskus  597 211 597 211 735 513 735 514
A70828 EAKR Jätteiden lajittelussa syntyvien jätejakeiden materiaalitehokkaan hyödyntämisen edistäminen (LAJIJÄTE) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.12.2016 Oulun Yliopisto  71 308 71 009 83 140 82 787
A70829 EAKR Kansainvälistyminen ja kehittäminen 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.6.2015 31.10.2016 UUSIOAINES OY  56 660 36 000 56 660 36 000
A70830 EAKR Lean StartUp-menetelmään perustuva kasvuyritysten käynnistys- ja kiihdyttämömalli (ProtomoPro 2.0) 2 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.10.2014 30.6.2017 LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY  400 000 382 617 729 927 698 209
A70831 EAKR Tuotantokapasiteetin lisäys 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.12.2014 31.12.2017 ELCOFLEX OY  181 400 156 581 181 400 156 581
A70832 EAKR Tuotantoteknologian kehittäminen vientitoiminnan kasvaviin haasteisiin 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.2.2015 30.6.2017 CHAMPION DOOR OY  118 500 118 500 118 500 118 500
A70833 EAKR Pakuso Oy:n jalostustoiminnan käynnistäminen Sodankylässä. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.8.2014 30.9.2018 PAKUSO OY  59 750 27 437 59 750 27 437
A70834 EAKR Läpi syöttävä pora 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.3.2015 31.12.2015 PATTIJOEN KALUSTETEKNIIKKA OY  28 650 28 650 28 650 28 650
A70835 EAKR Kansainvälistymisedellytysten kehittämishanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.4.2015 31.12.2017 RUGGED TOOLING OY  80 765 42 993 80 765 42 993
A70836 EAKR Kuorma-ja pakettiautojen korjaamon ja varaosamyynnin toimitilojen laajennus 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.11.2014 31.12.2015 HEIMO RAUTIO KY  5 500 2 456 5 500 2 456
A70837 EAKR MaxTrainer Energiavalmennuspalvelu 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 31.3.2015 30.9.2016 MAXTRAINER OY  48 630 0 48 630 0
A70838 EAKR Vesisiirtokuviointituotteiden kehitystyö 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 22.4.2015 2.11.2015 AUTOVARUSTAMO VAN CENTER  20 000 0 40 000 0
A70839 EAKR Kospirt Oy:n tuotantomenetelmien kehittäminen ja automatisointi 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 8.5.2015 31.12.2019 KOSPIRT OY  75 550 0 75 550 0
A70840 EAKR Palvelualueen uusi suunta - Keminmaan logistiikka- ja liiketoiminta-alueen toimintaedellytysten luominen ja kehittäminen 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 16.3.2015 15.6.2016 Keminmaan kunta  41 160 26 995 68 600 44 992
A70841 EAKR Venematkailu ja satamahanke. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.11.2014 31.12.2019 SAIMAAN VUOKRAVENHO OY  47 180 45 637 47 180 45 637
A70842 EAKR Kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.4.2015 15.4.2016 JOENSUUN SÄNKYTEHDAS OY  57 000 57 000 57 000 57 000
A70843 EAKR BiNo - Resurssitehokaat ja älykkäät asumisen ratkaisut -investoinnit, vaihe 2 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.1.2017 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö  143 500 143 500 205 000 205 000
A70844 EAKR MIM-teknologian demonstraatioympäristön investoinnit 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.12.2016 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö  126 000 125 987 180 000 179 981
A70845 EAKR Muotoilutoimisto Rissanen / Pekkanen yrityksen kehittämishanke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.11.2014 31.8.2016 MUOTOILUTOIMISTO RISSANEN / PEKKANEN AVOIN YHTIÖ  10 690 4 502 10 690 4 502
A70846 EAKR Teräsportaiden suunnittelun automatisointi ja tuotannon tehostaminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.12.2014 31.12.2016 LK PORRAS OY  100 080 90 955 100 080 90 955
A70847 EAKR JAMIX KEHITTÄMIS- JA KANSAINVÄLISTYMISHANKE RUOTSI 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.8.2014 31.12.2015 JAMIX OY  48 900 48 106 48 900 48 106
A70848 EAKR Suomen Euro-Kumin muoviprofiilituotanto 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.4.2015 30.6.2016 SUOMEN EURO-KUMI OY  296 100 188 040 296 100 188 040
A70849 EAKR Tuotannon kehittäminen 2015-2017 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.4.2015 31.12.2018 SISUWOOD OY2034683-4  147 960 131 807 147 960 131 807
A70850 EAKR Kaavateiden liikennejärjestelyt Juhannuskallion kohdalla 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.12.2016 Kuusamon kaupunki  496 880 446 368 1 242 200 1 115 920
A70851 EAKR 5G testiverkko 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 30.4.2018 Oulun Yliopisto  358 400 358 287 504 018 503 859
A70852 EAKR Kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2015 31.12.2016 DORANOVA OY  66 100 60 360 66 100 60 360
A70853 EAKR Terveysteknologian Innovaatioekosysteemi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.12.2017 Oulun Yliopisto  273 000 258 505 390 000 369 293
A70854 EAKR Kalajoenseudun palveluliiketoiminnan kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 16.2.2015 31.12.2018 Kalajoen kaupunki  273 000 269 447 343 166 347 924
A70855 EAKR NTH-Kehi 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.10.2014 30.12.2016 NAPAPIIRIN TEOLLISUUSHUOLTO OY  49 000 29 415 49 000 29 415
A70856 EAKR Tuotekehityspalveluiden ja kalustebrändin kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 29.10.2014 30.8.2018 INNOVOIMALA OY  9 870 0 21 870 0
A70857 EAKR EAKR tekninen tuki 6 Sosiaali- ja terveysministeriö Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.12.2023 Sosiaali- ja Terveysministeriö  588 019 588 019 588 019 588 019
A70858 EAKR Tapahtumatekniikan laajentaminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.6.2015 26.6.2016 NORTHERN SOUND OY  10 860 10 860 10 860 10 860
A70859 EAKR Ekovista tuotesarjan kansainvälinen lanseeraus 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 7.5.2015 31.12.2017 EKOVISTA OY  40 000 0 40 000 0
A70860 EAKR Meizi Games Oy:n kehittämistoimenpiteet sekä yrityksen oman Hamsterscape -tuotebrändin kansainvälistäminen ja myynnin kehittäminen. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.11.2014 31.5.2016 MEIZI GAMES OY  55 150 44 833 55 150 44 833
A70861 EAKR Wakeformers Obstacles 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.5.2015 31.12.2017 VESIURHEILUKESKUS OY  33 220 21 507 33 220 21 507
A70862 EAKR Fifty/Sixty - Lisäarvoa energiansäästöstä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.12.2016 Vaasan yliopisto  35 266 35 258 58 776 58 766
A70863 EAKR Aktiivisen energiailma-tekniikan tutkimus ja kehitys-hanke 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.7.2017 Vaasan yliopisto  44 800 10 169 61 100 12 832
A70864 EAKR Aqvacomp luonnonkuidut 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.6.2015 15.10.2016 AQVACOMP OY  125 650 94 741 125 650 94 741
A70865 EAKR RoboCoast - automaation ja robotiikan keskus 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.6.2015 18.8.2017 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU OY  169 890 161 023 242 708 230 035
A70866 EAKR Tuotteiden kehittäminen paremmin soveltuviksi uusille markkina-aloille 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.1.2015 31.12.2016 ACA SYSTEMS OY  172 645 162 759 172 645 162 759
A70867 EAKR Yhteistyöllä yritysaihioita (Y2) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 28.2.2018 Turku Science Park Oy Ab  417 596 398 083 596 567 568 691
A70868 EAKR FISS Varsinais-Suomi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.3.2017 Turun ammattikorkeakoulu oy  98 280 98 279 140 399 140 399
A70869 EAKR Hyvinvointikumppanuus 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.8.2017 Saimaan ammattikorkeakoulu Oy  249 810 238 997 352 376 341 428
A70870 EAKR Alueelliset järkivihreät innovaatiot 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.10.2018 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  249 922 216 261 373 800 323 454
A70871 EAKR DigiCoach - digivalmiuksien kehittäminen Kanta-Hämeen pk-yrityksissä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2015 30.6.2018 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  221 220 205 302 294 960 273 736
A70872 EAKR A Posse ad Esse 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  210 184 207 855 300 263 296 935
A70873 EAKR Orimattilan Henna – vähähiilisen puutarhakaupungin pilotti 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2017 Orimattilan kaupunki  228 501 210 517 326 429 300 738
A70874 EAKR Yritysvetoinen terminaali, YTE 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.12.2017 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  145 118 141 625 207 312 204 529
A70875 EAKR ArvoUute 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.9.2017 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  315 915 295 421 451 308 425 634
A70876 EAKR CleanAcceptance - vähähiilisyyttä asumiseen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.6.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  226 746 215 622 323 922 308 031
A70877 EAKR BIOINVEST - ELINVOIMAA TEOLLISISTA SYMBIOOSEISTA 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 15.6.2015 30.10.2017 Heinolan kaupunki  140 000 140 000 200 000 200 000
A70878 EAKR ENERGIATEHOKKUUTTA KORJAUSRAKENTAMISEEN 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 15.6.2015 30.10.2017 Heinolan kaupunki  140 000 137 229 200 000 196 042
A70879 EAKR Hublet-palvelun tuottamisen (service operations) kehityshanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 27.2.2015 31.12.2016 HUBLET OY  45 000 0 45 000 0
A70880 EAKR Virtuaalisten käyttöliittymäratkaisujen kehittäminen älylaseille 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.4.2015 31.10.2016 AUGUMENTA OY  34 700 22 417 34 700 22 417
A70881 EAKR Pyhäjoelta virtaa -kehittämishanke 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.4.2018 Pyhäjoen kunta  189 756 182 183 271 080 260 261
A70882 EAKR 5G testiverkko (Investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 15.6.2015 30.4.2018 Oulun Yliopisto  270 200 270 200 379 982 379 982
A70883 EAKR Rakennustuoteteollisuuden nykytila-analyysi ja kehittämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa ja Keski-Pohjanmaalla 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.3.2016 Centria ammattikorkeakoulu Oy  70 000 70 000 100 000 100 000
A70884 EAKR Kansainvälisen verkkoliiketoiminnan palvelukonseptin uudistus 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.8.2015 30.9.2016 PETCONS OY / TACKLA PRO  35 350 34 510 35 350 34 510
A70885 EAKR Mobiilirobotiikka palvelutuotteeksi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.4.2015 31.3.2016 PROBOT OY  15 500 6 659 15 500 6 659
A70886 EAKR Öljy- ja metallipäästöjen jatkuvatoiminen mittaaminen kaivoksissa ja satamissa sekä niiden leviämisen CFD-pohjainen mallintaminen (JaMit) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.8.2017 Oulun Yliopisto  239 770 231 221 324 528 318 315
A70887 EAKR Energiantuotantoyhteisön suunnitteluhanke 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.10.2017 Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä  148 948 135 712 178 948 185 256
A70888 EAKR Soma Media PopUp TV 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.3.2015 29.2.2016 SOMA MEDIA OY  19 750 11 418 19 750 11 418
A70889 EAKR Hyperpolarisoitu magneettikuvannus - Innovaatioalusta translationaaliseen lääkekehitykseen ja tarkempaan diagnostiikkaan 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.10.2015 30.6.2017 Itä-Suomen yliopisto  245 000 241 893 245 377 242 270
A70890 EAKR Uusia avauksia pk-yrityksille venäjänkielisiltä markkinoilta 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.6.2016 Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy  71 233 71 233 91 792 91 792
A70891 EAKR E Avenue Oy:n kasvuhanke 2015 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.3.2015 31.12.2016 E AVENUE OYE AVENUE OY  157 190 135 657 157 190 135 657
A70892 EAKR QuietOn 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.5.2015 31.12.2015 QUIETON OY  80 990 78 789 80 990 78 789
A70893 EAKR Uusien nanokiteisten ohutkalvojen valmistus- ja tutkimusmenetelmien kehitys perustuen pulssilaserteknologiaan 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.1.2015 31.12.2017 PICODEON LTD OY  124 600 124 599 124 600 124 599
A70894 EAKR Kaupallistamisprojekti tuotteille, joilla voidaan kustannustehokkaasti valmistaa proteiineja lääketeollisuuden ja diagnostiikan tarpeisiin 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.3.2015 30.9.2016 BIOSILTA OY  52 400 11 781 52 400 11 781
A70895 EAKR IoT tuote (SKIIOT) 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.5.2015 31.3.2016 EXIOPS OYEXIOPS  59 680 59 680 59 680 59 680
A70896 EAKR Asiakasymmärryksen ja palveluinnovaatioiden äärellä Etelä-Savossa 1 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  183 720 122 499 260 270 184 521
A70897 EAKR EcoSairila 2015-2016 Kehittämisohjelma 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.12.2017 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  175 644 133 802 250 991 191 161
A70898 EAKR Sähköinen arkistointi ja digipalvelut - strateginen kehittäminen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  222 720 206 671 371 200 344 452
A70899 EAKR Bioenergiatoimijoiden vientiprojektiosaaminen - CFB 1 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.8.2017 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  187 856 177 064 275 632 262 195
A70900 EAKR Savonlinna Destination - Visit Saimaa 2020 (SD2020) 1 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2017 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy  611 573 586 302 887 006 856 511
A70901 EAKR Vapaa-ajan asumisen kehittäminen Mäntyharjun keskustassa 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 4.5.2015 31.12.2016 Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen kehitys Oy  76 202 76 202 108 860 108 860
A70902 EAKR Tuotekehityshanke A 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.8.2015 31.7.2016 BRO BONO OYJUUSO SORJONEN  8 620 6 214 8 620 6 214
A70903 EAKR Tuotantolaitoksen tuotannon, automaation sekä ympäristötehokkuuden parantaminen. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.1.2015 31.12.2016 HIEKKAPOJAT OY  121 230 121 230 121 230 121 230
A70904 EAKR Bittisiirto Oy:n järjestelmien ja mobiilisovelluksen kehittämishanke 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.6.2015 31.12.2016 BITTISIIRTO OY  50 250 31 645 50 250 31 645
A70905 EAKR INKA - Metsätilojen vuokrauksesta uusi metsäomaisuuden hoidon kokonaispalvelu 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.4.2015 1.4.2017 Luonnonvarakeskus  288 000 288 000 304 033 302 033
A70906 EAKR 6AIKA: CityGeoModel- avoin geotietomalli kaupunkeihin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.5.2017 Geologian tutkimuskeskus  201 152 166 801 300 226 248 956
A70907 EAKR Tapahtumatuotannon kehittäminen Koillismaalla 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.1.2016 Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy  40 317 40 317 51 836 51 836
A70908 EAKR Jymy-luomujäätelön kansainvälistyminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.6.2015 30.6.2018 SUOMISEN MAITO OY  50 000 36 569 50 000 36 569
A70909 EAKR Design-turvatuotteiden vienti 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.6.2015 30.6.2016 SAFEWITHME OY  48 470 47 085 48 470 47 085
A70910 EAKR Tuotantotoiminnan aloittaminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.11.2014 31.12.2016 HILLAMEL OY  25 500 24 134 25 500 24 134
A70911 EAKR Kuumapuriste linjaston kehittäminen. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.2.2015 31.12.2017 MERIKARVIAN LVI-TUOTE OY  282 860 282 671 282 860 282 671
A70912 EAKR Lähi- ja villiruoan matkailullinen hyödyntäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.12.2017 SAIJA OY  61 200 41 493 61 200 41 493
A70913 EAKR Aurime coolBOX kehittämishanke 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.7.2015 31.3.2016 AURIME OY  18 120 9 135 18 120 9 135
A70914 EAKR Yrityksen kehittämishanke v. 2014-2017. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.10.2014 30.6.2019 GREENSTAR HOTELS OY  176 500 176 152 176 500 176 152
A70915 EAKR LIKELLÄ - kiertävät lähipalvelut lappilaisille 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2018 Rovaniemen kaupunki  258 497 209 743 369 281 299 633
A70916 EAKR VirtuaaliÁilegas 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 10.8.2015 31.8.2017 Utsjoen kunta  40 809 32 117 54 412 42 823
A70917 EAKR EIRA - EISCAT_3D tyyppinen kuvaava tutkavastaanotin digitaalisella keilanmuodostuksella 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.8.2018 Oulun Yliopisto  399 012 399 012 570 017 570 017
A70918 EAKR Joustavan palvelukonseptin kehittäminen ja kv-valmiuksien rakentaminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.3.2015 31.12.2017 PREMEKA OY  136 810 71 711 136 810 71 711
A70919 EAKR Kone ja laite investointi 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.6.2015 30.5.2016 FINSE OY  134 000 118 773 134 000 118 773
A70920 EAKR ELE KEHITYS 2015-2016 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.3.2015 31.12.2017 ELE-ONE OYELE-ONE OY  53 290 52 518 53 290 52 518
A70921 EAKR Uudenlaisen kuivan silmän laitteiston validointi 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2015 EXPERIMENTICA OY  81 720 73 673 81 720 73 673
A70922 EAKR Wapco 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.6.2015 31.12.2017 SOFELTECH OY  34 173 31 264 34 173 31 264
A70923 EAKR GEO-SCOUT 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.6.2015 31.7.2017 RADAI OY  29 450 23 621 29 450 23 621
A70924 EAKR Selvitys Pohjois-Pohjanmaan konepajojen automatisointiasteesta 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.8.2016 OULUN AIKUISKOULUTUSKESKUS OY  41 230 37 350 49 480 44 823
A70925 EAKR Omasähkölaitoksen sarjatuotannon kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.4.2015 31.12.2016 VOLTER OYJARNO HAAPAKOSKI  66 070 43 282 66 070 43 282
A70926 EAKR Teollisuuden ydinvoimaklusterin kehittäminen - Oulu 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.4.2015 30.9.2016 FINNUCLEAR RY  99 820 99 817 111 228 107 501
A70927 EAKR Ydinvoima-alan sähköinen materiaalikirjasto pk-sektorille 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.5.2015 31.12.2017 FINNUCLEAR RY  171 620 171 382 191 237 190 640
A70928 EAKR Kotimaisuusasteen maksimointi 2015-2017 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.5.2015 31.5.2018 OULUN KAUPPAKAMARI  141 432 137 397 171 432 197 397
A70929 EAKR RAILA 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.5.2015 31.12.2017 V.A.V. GROUP OY  305 750 269 526 305 750 269 526
A70930 EAKR Projektinhallintaohjelmiston kehittämisprojekti 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2017 GRYNOS OY  73 250 40 750 73 250 40 750
A70931 EAKR INKA - Terveysteknologian toimiala liiketoimintana 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.6.2017 Turun ammattikorkeakoulu Oy  171 000 171 000 180 500 180 500
A70932 EAKR INKA - Terveysteknologian toimiala liiketoimintana 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.6.2017 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  99 000 99 000 109 500 109 500
A70933 EAKR INKA - Terveysteknologian toimiala liiketoimintana 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.6.2017 Turun yliopisto  90 000 88 487 95 000 93 319
A70934 EAKR Data­-analytiikkaan ja raportointiin liittyvän ohjelmiston kehittäminen 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.7.2015 31.12.2016 REVON SOLUTIONS OY  20 000 20 000 20 000 20 000
A70935 EAKR Kasvu- ja kansainvälistymishanke 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.6.2015 30.6.2017 FERROPLAN OYFERROPLAN OY  57 900 41 395 57 900 41 395
A70936 EAKR Tuottavuutta, innovaatioita ja parempaa vuorovaikusta työhyvinvoinnin digitaalivalmennuksella. Digitaalinen Läsnäolosta luovuuteen ¿valmennus mahdollistaa ennaltaehkäisevällä stressinhallinnalla tehokkaamman, luovemman ja menestyneemmän liiketoiminnan sekä hyvinvoivat työntekijät 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.7.2015 30.4.2021 MIELEN MELODIAT OY  128 300 111 126 128 300 111 126
A70937 EAKR Alumiinin laserhitsauslaitteiston rakentaminen sekä hitsauksen opettelu ja laadukkaiden ajoparametrien vakiinnuttaminen. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.2.2015 31.3.2016 OY HOLLMEN & CO  32 600 30 307 32 600 30 307
A70938 EAKR Utveckling av exporten, Lean Management och effektivering av interna verktyg 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.2.2015 30.11.2016 OY SIMONS ELEMENT AB  30 500 27 472 30 500 27 472
A70939 EAKR TiTo 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 7.4.2015 15.10.2016 NORDIC TANK OULU OY  110 000 0 110 000 0
A70940 EAKR Toiminnan laajentaminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.4.2015 30.12.2016 STEEL-PRISMA-METALLIT OY  166 200 166 200 166 200 166 200
A70941 EAKR FitWood Oy:n hanke tuotekehitykseen, tuotantomenetelmien kehittämiseen ja kansainvälistymiseen 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.6.2015 31.5.2016 FITWOOD OY  50 000 50 000 50 000 50 000
A70942 EAKR Metallipitoisten hulevesien ja käsiteltyjen jätevesien puhdistustehokkuuden parantaminen luonnonmateriaaleilla (HuJa) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2015 30.9.2018 Oulun Yliopisto  233 000 233 000 288 000 288 000
A70943 EAKR tuotantolinjojen tehostaminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.8.2015 31.3.2017 BEST GLASS OY  190 000 190 000 190 000 190 000
A70944 EAKR RoboStar 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.9.2015 30.6.2017 PROMETEC TOOLS OY  256 380 255 239 256 380 255 239
A70945 EAKR Exreport Dashboard mittarit 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 12.7.2015 30.6.2016 NEOTIDE AB  23 805 0 23 805 0
A70946 EAKR Kohti öljyvapaata ja vähähiilistä Pohjois-Karjalaa 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.8.2018 Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto  423 184 375 028 655 015 535 754
A70947 EAKR Työkalun ja prosessin kehitys innovatiivisissa energiatehokkuusinvestoinneissa (TARVE) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.9.2017 Green Net Finland ry  281 842 274 042 401 632 392 192
A70948 EAKR Toimitilojen laajentaminen sekä kone ja laite hankinnat 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.5.2015 31.12.2018 JOROS OY  779 190 685 109 779 190 685 109
A70949 EAKR Oy Raudus Ab Koivusahalinjan rakentaminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.1.2015 1.3.2017 OY RAUDUS AB  94 150 47 660 94 150 47 660
A70950 EAKR StarMaker levenevä aura 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.10.2014 30.6.2017 J L MACHINE OY  29 850 24 789 29 850 24 789
A70951 EAKR Arktisten merellisten toimintojen osaamiskeskittymä -selvitys 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 28.1.2015 31.5.2016 Kemin Digipolis Oy  40 531 36 178 57 902 51 683
A70952 EAKR All Signs Point to the Arctic 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.1.2018 ROVANIEMEN KEHITYS OY  399 945 399 945 571 352 571 352
A70953 EAKR Luosto, valoton valaistus. Tähtitaivaan ja Revontulten Näkeminen 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.12.2016 Sodankylän kunta  48 930 27 879 69 900 39 827
A70954 EAKR Puun modifiointimenetelmien kehittäminen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.11.2016 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  219 656 210 210 283 793 271 890
A70955 EAKR Etelä-Savon Uudistuva Teollisuus 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.1.2017 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  332 668 325 065 452 714 436 814
A70956 EAKR Uusia liiketoimintoja linkitetystä datasta (ULLD) 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2017 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  140 606 131 710 190 867 180 781
A70957 EAKR Savonlinna Smart Demonstrations (SMD)– älykkäiden anturointien, toimilaitteiden ja monitorointien ratkaisut energia-,kaivos- ja prosessiteollisuudessa 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  279 863 266 846 347 807 331 290
A70958 EAKR Biotestauksen uudet menetelmät ja toiminnan tuottavuus 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.5.2015 30.6.2017 BIOSAFE - BIOLOGICAL SAFETY SOLUTIONS LTD/OY  72 820 47 257 72 820 47 257
A70959 EAKR EP 2015_Lieksa_productivity 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.6.2015 20.6.2019 EARTHPAC OY  320 620 24 299 320 620 24 299
A70960 EAKR Olkapääkonsepti / Eco-line - kehityshanke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.1.2015 31.12.2016 DAVID HEALTH SOLUTIONS OY  198 290 180 790 198 290 180 790
A70961 EAKR Skaalautuva ja markkina-adaptoituva ICT-kokonaiskonsepti markkinakohtaisten hoivapalvelumallien tarpeisiin 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.4.2015 31.12.2016 FASTROI OY  241 620 241 620 241 620 241 620
A70962 EAKR Puuraaka-aineen hyödyntäminen Utajärvellä, Esiselvityshanke (PUUTA esiselvityshanke) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 19.10.2015 Utajärven kunta  79 940 78 075 97 070 97 832
A70963 EAKR Öljyntorjuntavalmiuden parantaminen vihreillä kemikaaleilla (VIKE) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.7.2018 Oulun Yliopisto  208 887 208 887 279 020 280 687
A70964 EAKR Kesämatkailun Master plan 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.11.2016 Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy  224 696 211 201 300 993 287 346
A70965 EAKR 6Aika: Ilmastokatu 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.6.2017 Helsingin kaupunki  553 164 492 836 824 619 730 816
A70966 EAKR 6AIKA: MEDAIA - Median avoimet innovaatioalustat 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 31.10.2017 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  219 719 213 373 327 938 319 072
A70967 EAKR KymiRing 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.5.2015 31.12.2019 KYMIRING OYC/O RANTALAINEN & TALSI OY  500 140 199 818 1 973 000 199 818
A70968 EAKR Muotoiluyhteistyön kansainvälistymisselvitys 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2016 Rovaniemen kaupunki  54 660 42 494 91 925 70 985
A70969 EAKR Aplivi-tuotekehityshanke 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.4.2015 28.2.2017 VAAJAKOSKEN SÄHKÖ- JA PUTKIPALVELU OY  23 000 23 000 23 000 23 000
A70970 EAKR Bokfix maskiner och webb 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.8.2015 10.8.2016 AB BOKBINDERI - KIRJANSITOMO BOKFIX OY  8 500 8 498 8 500 8 498
A70971 EAKR Uusien ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden, sekä markkinoinnin ja tuotantomenetelmien kehittäminen. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.3.2015 30.10.2017 TIETOHIPPU OY  39 440 36 966 39 440 36 966
A70972 EAKR PIMA kohteet EU ja Kiinassa: osallistumismahdollisuuksien selvittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.4.2014 30.6.2016 SAVATERRA OY  31 000 31 000 31 000 31 000
A70973 EAKR Caml 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.7.2015 28.2.2016 TECHNOVATE OY  5 000 4 590 5 000 4 590
A70974 EAKR Lempi Löylykivi 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.2.2015 31.12.2015 RITOSTONE OY  11 330 2 721 11 330 2 721
A70975 EAKR Finnpulp Oy:n biotuotetehtaan toimintaedellytysten selvittäminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.6.2015 3.7.2016 FINNPULP OY  573 140 570 566 573 140 570 566
A70976 EAKR Elementit-E Oy:n tuotannon, tuotesuunnittelun ja toiminnan ohjauksen kehittäminen. 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.9.2015 31.12.2017 ELEMENTIT-E OY  84 060 84 060 84 060 84 060
A70977 EAKR Investointeja Itä-Suomeen 2.0 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2015 30.6.2018 BUSINESS FINLAND OY  203 440 161 468 406 893 322 937
A70978 EAKR QR-code verkkosovellutus, AV-huoltosofta 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.7.2015 31.12.2015 TOIMISTO PARI OY  8 440 5 750 8 440 5 750
A70979 EAKR KASVU -kansainvälistymishanke 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.8.2015 31.5.2017 OSUUSKUNTA STUDIO KELKKA  34 500 34 336 34 500 34 336
A70980 EAKR Teollisuus Tasanto Oy:n Liiketoiminnan kehittäminen ja kasvu 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.5.2015 30.6.2017 TEOLLISUUS TASANTO OY  25 600 18 610 25 600 18 610
A70981 EAKR Profilence Tau -testausjärjestelmän kehitys ja kansainvälistäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.5.2016 PROFILENCE OY  12 670 9 325 12 670 9 325
A70982 EAKR Verkkopohjainen kunnossapito 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.1.2015 30.6.2016 POLARMIT OY  54 375 49 130 54 375 49 130
A70983 EAKR Forlog - Varastohallinta ja logistiikkasovellus metsäalalle 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.5.2015 31.5.2016 FORNELLO OYFORNELLO OY  16 250 16 250 16 250 16 250
A70984 EAKR Murroksesta näkyvää menestystä ja liiketoimintaa (kehittämisosio) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2019 Tampereen korkeakoulusäätiö sr  300 000 265 099 703 586 441 830
A70985 EAKR Murroksesta näkyvää menestystä ja liiketoimintaa (investointiosio) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2019 Tampereen korkeakoulusäätiö sr  48 000 47 842 96 000 95 683
A70986 EAKR Ergorestin kasvuohjelma 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2015 30.6.2018 ERGOREST OY  38 610 24 530 38 610 24 530
A70987 EAKR Teräsmyynti 2015 - 2017 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.5.2015 31.12.2017 NURMEKSEN TERÄSMYYNTI OY  16 100 13 867 16 100 13 867
A70988 EAKR Pienpanimon kapasiteetin lisääminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.5.2015 30.6.2016 ISO-KALLAN PANIMO OY  28 000 28 000 28 000 28 000
A70989 EAKR Mad Professor Amplification vienti 2016 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.7.2015 31.12.2016 MAD PROFESSOR AMPLIFICATION OY  38 900 30 913 38 900 30 913
A70990 EAKR Laajennushanke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.5.2015 31.12.2017 POROKYLÄN LEIPOMO  429 230 424 395 429 230 424 395
A70991 EAKR Uutuustuotteen viennin kehittäminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.2.2015 31.12.2018 LEHTONIEMEN METALLI KY  166 090 100 359 166 090 100 359
A70992 EAKR Varaston, myynnin ja tuotannonohjauksen järjestelmä 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 20.7.2015 19.7.2017 LOGOVISA OY  30 600 0 30 600 0
A70993 EAKR Organisaation monikanavaoppimisen konseptointi 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.4.2015 31.5.2016 CORENDO OY  16 750 16 750 16 750 16 750
A70994 EAKR Pyrolyysiöljyihin perustuvien energiaratkaisujen kehittäminen ja arvioiminen (Pyreus) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 31.12.2017 Itä-Suomen yliopisto  276 063 276 063 392 375 392 375
A70995 EAKR Riikinnevantien perusparantaminen 1 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 15.9.2015 31.12.2016 Keski-Savon Jätehuolto liikelaitoskuntayhtymä  488 840 488 840 977 680 977 680
A70996 EAKR Arktisen aurinkoenergian hyödyntämisedellytykset 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.8.2016 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  49 011 37 260 65 348 49 679
A70997 EAKR Kokkola Industrial Symbiosis System, KISS 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2015 31.8.2018 Centria ammattikorkeakoulu Oy  338 692 338 692 411 132 411 632
A70998 EAKR Paperilanka 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.2.2015 31.12.2016 SPINNOVA OY  207 630 201 630 207 630 201 630
A70999 EAKR JOPOX kansainvälistymisen esiselvitys 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.5.2015 28.2.2017 JOPOX OY  48 000 35 089 48 000 35 089
A71000 EAKR Seitsemän tähden yritysyhteisö 1 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.5.2017 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  84 956 60 257 141 594 100 428
A71001 EAKR Lean Startup - Ketterä kehittämisohjelma 1 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.1.2017 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  167 822 162 146 237 028 231 092
A71002 EAKR Export - koulutusviennin kehittäminen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.12.2017 Etelä-Savon Koulutus OY  106 378 100 054 177 298 166 758
A71003 EAKR Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 29.2.2016 Helsingin yliopisto  59 400 59 400 99 000 99 000
A71004 EAKR Tuotannon kehitys ja kilpailukyvyn kasvatus projekti, lyhenne TUTKA-projekti 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.3.2015 31.12.2016 ELEKTROVAL OY  338 100 338 046 888 100 338 046
A71005 EAKR 6AIKA: Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihanke 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.4.2018 Turun kaupunki  5 407 657 5 137 612 8 071 131 7 668 081
A71006 EAKR Russia Business Point 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2017 Linnan Kehitys Oy  144 000 132 011 220 000 188 587
A71007 EAKR Kaasurenessanssi - uusiutuviin energialähteisiin perustuva kaasumaakunta (esiselvitys) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 31.8.2016 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy  69 788 69 788 99 697 99 697
A71008 EAKR Ecool 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 30.9.2018 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  267 553 257 121 399 818 388 469
A71009 EAKR Raw Gamebusiness to Kymenlaakso - Raakapeli 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2015 30.4.2018 Cursor Oy  196 789 160 670 281 126 229 528
A71010 EAKR KymiRing liiketoiminnan luominen ja kehittäminen 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2015 29.2.2016 Kouvola Innovation Oy  119 999 119 999 154 284 154 285
A71011 EAKR FitnessBooker 3.0 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.4.2015 30.4.2016 TOOLTIP OY  33 600 0 33 600 0
A71012 EAKR Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tuki - EAKR Etelä-Savo 6 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.11.2015 31.12.2023 Etelä-Savon Maakuntaliitto  1 356 142 1 251 075 1 356 142 1 251 075
A71013 EAKR Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tuki - EAKR Pohjois-Savo 6 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.11.2015 31.12.2023 Pohjois-Savon Liitto-Maakuntayhtymä  2 049 690 1 852 876 2 049 690 1 852 876
A71014 EAKR Tuotanto investointi 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.6.2015 31.12.2016 MAALAAMO LEHIKOINEN OY  46 550 46 550 46 550 46 550
A71015 EAKR Kontionloikka Oy:n kehitysinvestointi ja liiketoiminnan käynnistäminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.5.2015 31.5.2017 KONTIONLOIKKA OY  57 500 14 293 115 000 14 293
A71016 EAKR eOpiferum -palvelukonsepti 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.9.2015 31.5.2017 OPIFERUM OY  16 000 12 275 16 000 12 275
A71017 EAKR Levi Rally Center Oy:n toiminnan laajentaminen ja kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.8.2014 20.8.2016 LEVI RALLY CENTER OY  134 750 134 750 134 750 134 750
A71018 EAKR Väliovien karmilinja 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.5.2015 31.12.2016 PYHÄNNÄN PUU-TOP OY  207 000 199 880 207 000 199 880
A71019 EAKR KASVUA KV-MATKAILUUN - Vuokatti, Kajaani, Oulujärven alue 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.11.2016 KAINUUN ETU OY  98 000 96 912 100 000 98 896
A71020 EAKR Kansainvälistymisen aloittaminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.6.2015 30.6.2017 VALAISIN GRÖNLUND OY  43 000 39 263 43 000 39 263
A71021 EAKR Pesulan toiminnan tehostaminen ja energiatehokkuuden parantaminen. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.10.2014 31.12.2015 KITTILÄN PESULA OY  21 000 13 955 21 000 13 955
A71022 EAKR Pasta O'matic 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.7.2015 31.3.2016 POLAR DEVICE OY  18 000 14 666 18 000 14 666
A71023 EAKR Uusien avaintuotteiden kehitys 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.10.2014 31.8.2016 ELEHUOLTO OY  22 620 22 620 22 620 22 620
A71024 EAKR Arktisen Teollisuuden Sivuvirrat 2 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.6.2015 30.6.2017 KEMIN DIGIPOLIS OY  119 220 103 952 129 320 107 503
A71025 EAKR Lomahuoneistojen rakentaminen Joulupukin Pajakylään Napapiirille 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.2.2015 31.12.2017 OLAVI POKKA OY  677 040 574 975 677 040 574 975
A71026 EAKR SantaPark Arctic World - valmisteluhanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.8.2015 31.3.2016 SANTAPARK OY  18 450 18 450 18 450 18 450
A71027 EAKR SantaPark goes Online 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.8.2015 28.2.2018 SANTAPARK OY  147 733 136 179 147 733 136 179
A71028 EAKR Tuotannon tehostaminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2015 18.9.2016 MAAKASI OY  65 550 65 074 65 550 65 074
A71029 EAKR Biojalostuksen arvoketjut 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.12.2017 Jyväskylän yliopisto  608 259 539 043 701 091 619 699
A71030 EAKR Ydinvoimalaitoksen kunnossapidon erityispiirteet 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2016 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  42 780 42 309 57 040 56 412
A71031 EAKR VirtuaaliÁilegas-laitehankinnat 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 10.8.2015 31.8.2016 Utsjoen kunta  29 191 27 319 41 701 39 026
A71032 EAKR Vientitoiminnan aloitukseen liittyvät valmistelut 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.6.2015 31.12.2016 OCUSPECTO OY  44 900 29 157 44 900 29 157
A71033 EAKR Yrityksen kehittämishanke - Venäjän markkinan selvitystyö 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.9.2015 1.9.2016 ISKAS OY  21 500 10 493 21 500 10 493
A71034 EAKR Pobi - Porvoon Kilpilahdesta tulevaisuuden bioteollisuuspuisto 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.3.2018 Posintra Oy  296 531 294 018 393 617 390 027
A71035 EAKR LEVARBIO - Levien arvokkaiden biomolekyylien ja biomassan hyödyntäminen ravinnossa, rehuna ja energiana 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2017 Helsingin yliopisto  315 000 307 038 450 000 439 143
A71036 EAKR WOOD - Puuenergian toimitusketju 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 28.2.2017 Cursor Oy  160 904 144 699 229 861 206 712
A71037 EAKR Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut luontomatkailu 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.12.2017 Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy  357 497 352 638 510 710 503 768
A71038 EAKR Arbonautin innovatiiviset ratkaisut à la francaise 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.6.2015 30.6.2016 OY ARBONAUT LTD  70 090 68 116 70 090 68 116
A71039 EAKR Granulaattori 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.5.2015 30.6.2016 FL-PIPE AB  71 750 71 750 71 750 71 750
A71040 EAKR Uudistunut Ora2016 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.6.2015 31.8.2016 OY ORASEL AB  27 430 26 329 27 430 26 329
A71041 EAKR Real-time Demand Analytics for Energy and Utilities (RDA) 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.5.2015 30.9.2018 SMA GROUP OY  237 490 235 769 237 490 235 769
A71042 EAKR Liiketoiminnan laajentaminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.6.2015 31.10.2016 SÄHKÖLIIKE WATTISET OY  85 000 75 000 85 000 75 000
A71043 EAKR 3G Vuodemonitori 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.3.2014 31.12.2016 EMFIT OY  59 910 44 864 59 910 44 864
A71044 EAKR OmniDonum 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.9.2015 30.6.2018 ANSIO GLOBAL GOODS OY  50 000 50 000 50 000 50 000
A71045 EAKR Tuotteen kehitysprojekti 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.8.2015 31.3.2016 SUOMEN SALPA OY  24 450 24 450 24 450 24 450
A71046 EAKR SCATMAN Next Generation -palvelualusta 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.5.2015 30.6.2016 SCATMAN OY  37 900 26 976 37 900 26 976
A71047 EAKR PARASTA PAKKASESTA 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.5.2015 31.12.2017 MOILAS LEIPOMO OY  600 000 548 109 600 000 548 109
A71048 EAKR PAAKARISTA PAKKASEEN, OSA KAKSI. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.7.2015 31.12.2016 MOILAS-KIINTEISTÖ PAAKARINPOLKU 1 OY  160 000 160 000 160 000 160 000
A71049 EAKR Verkkosivujen ja digitaalisen markkinoinnin sisällöntuotannon konseptointi 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.8.2015 31.5.2017 HEREA OYHIENOSÄÄTÖ COACHING OY  15 370 13 270 15 370 13 270
A71050 EAKR AC hallinnon ja palvelun kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.6.2014 30.6.2016 ARFFMAN CONSULTING OY  29 500 28 290 29 500 28 290
A71051 EAKR Multifuel -polttoaineenkäsittely 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.9.2015 30.11.2016 MAB POWERTEC OY  88 100 40 640 148 100 40 640
A71052 EAKR Olli apuvälineiden kansainvälistäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 21.1.2015 31.12.2016 SANIFRAM OY  15 000 0 15 000 0
A71053 EAKR Terassin lasittaminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.5.2015 15.6.2016 SÄRKKÄIN PIHVIRAVINTOLA OYRAVINTOLA PIHVITUPA  15 295 15 295 15 295 15 295
A71054 EAKR Full Scope Solutions 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.9.2015 31.3.2017 LAITEX OYLAITEX OY  218 050 176 551 218 050 176 551
A71055 EAKR Digilehtikoneen toteuttaminen ja kansainvälistyminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.9.2015 30.9.2017 DAMEX MULTIMEDIA OY  50 000 50 000 50 000 50 000
A71056 EAKR Särmäyspuristimen hankinta 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2015 1.2.2016 PRO SÄRMÄYS  14 000 14 000 14 000 14 000
A71057 EAKR NewAgPa 2016 - Uuden, ketterän organisaatio- ja toimintamallin kehittämisellä kasvumahdollisuuksia ja vientivalmiuksia 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.3.2015 28.2.2019 PAINETEHO OY  220 750 85 361 220 750 85 361
A71058 EAKR GrowPLUS 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.3.2015 31.5.2018 HÖGFORSGST OY  376 920 376 920 376 920 376 920
A71059 EAKR Kuopion Monirakennus - kehittämishanke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.4.2015 31.5.2017 KUOPION MONIRAKENNUS OY  87 920 86 024 87 920 86 024
A71060 EAKR Teollisen toiminnan kehittäminen, tuotantojärjestelmän ja johtamisjärjestelmän infrastruktuurin kehittäminen ja käyttöönotto tuottavuuden ja kasvun edellytysten parantamiseksi. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.5.2015 30.8.2017 NEWICON OY  195 860 184 004 195 860 184 004
A71061 EAKR Glade 2015-2016 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.6.2015 31.12.2016 BERRYGLADE OY  164 470 163 395 164 470 163 395
A71062 EAKR Laatujärjestelmän rakentaminen eläindiagnostiikkayrityksen tuotantoprosessien ja liiketoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistamiseksi 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.6.2015 31.12.2017 MOVET OY  153 620 151 086 153 620 151 086
A71063 EAKR Smart ICT Competence Center - Selvitys 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.8.2016 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  88 137 88 137 117 517 117 517
A71064 EAKR Lumi arktisena resurssina: Talven kulttuuri, Arktinen muotoilu ja teknologia - Uudet lumi- ja jäärakentamisen innovaatiot 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 30.4.2016 Lapin Yliopisto  63 088 61 616 84 117 82 154
A71065 EAKR Liiketoiminnan kehittäminen, viennin aloittaminen (metalli). 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.4.2014 31.12.2017 LATTA-AIHIO OY  15 670 8 160 15 670 8 160
A71066 EAKR Tuotannon ja logistiikan kehittäminen Finn Spring Oy:lle ja Finn Spring konsernin liiketoiminnan kehittämis- ja koulutushanke. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.11.2014 31.12.2016 FINN SPRING OY  106 750 106 750 106 750 106 750
A71067 EAKR Ulkomaankaupan avaaminen Ranskaan 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 19.5.2015 30.4.2017 GARDEN GRILLHOUSE KY  7 000 0 7 000 0
A71068 EAKR Kehityssuunnitelma yrityksen liiketoiminnan uudistamiseksi uuden kehitettävän palvelun ja taustajärjestelmän avulla 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.8.2015 30.6.2016 MEDIAYHTIÖ B105 OY  35 460 29 503 35 460 29 503
A71069 EAKR Turpeen ja suobiomassan käyttö korkean jalostusasteen tuotteissa 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 30.6.2018 Oulun Yliopisto  271 534 269 248 345 407 342 583
A71070 EAKR Biohiili päästöjen vähentäjänä ja lannan arvon kohottajana turkistarhoilla 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 30.6.2018 Luonnonvarakeskus  560 350 530 462 750 500 711 300
A71071 EAKR SafeWine 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.1.2015 30.6.2015 SOINET OY  9 450 9 450 9 450 9 450
A71072 EAKR Liiketoiminnan kehittämishanke kansainvälisille markkinoille 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.5.2015 30.6.2017 FIN DOOR OY  50 500 50 500 50 500 50 500
A71073 EAKR Uuden tiedon ja osaamisen avulla toteutetaan yrityksen liiketoiminnan laajentaminen ja uudistaminen vaativan valmistuksen yritysten (Hanhivi -project, Äänekoski biotuotetehdas -projekti, Neste oil Mainetance agreement jne.) vaateiden mukaiseksi. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.4.2015 30.12.2017 PEPT OY AB  53 500 35 816 53 500 35 816
A71074 EAKR Kansainväliset kanavat tilatuille dokumenteille 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2015 30.6.2016 NEW DAWN OY  4 010 4 010 4 010 4 010
A71075 EAKR Laatua ja tunnettavuutta palveluihin, LaTu 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.12.2016 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  265 057 257 417 373 654 366 580
A71076 EAKR 3D-valmistuksen innovaatiokeskittymä 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 30.4.2017 Cursor Oy  300 165 273 795 427 804 391 136
A71077 EAKR Urbaani Puuvaja 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.8.2017 Työtehoseura ry  129 232 120 893 155 272 145 912
A71078 EAKR Helmi Villas Verkosto ¿ hanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.10.2015 31.12.2016 SENIORPOLIS OY  64 920 58 457 92 743 83 513
A71079 EAKR PLM Improvement Schedule 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.5.2015 2.2.2016 OPTOMED OY  20 550 20 550 20 550 20 550
A71080 EAKR H3O Markkinointi Oy:n liiketoiminnan kehittämishanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2015 30.6.2016 H3O MARKKINOINTI OY  6 440 6 165 6 440 6 165
A71081 EAKR Gedigo Oy piece of Finland 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.4.2015 30.7.2018 GEDIGO OY AB  47 000 40 745 47 000 40 745
A71082 EAKR Chementors Goes Global II 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.9.2015 31.12.2016 CHEMENTORS OY  49 960 46 929 49 960 46 929
A71083 EAKR Sähköinen palvelu osaamisintensiivisten palvelujen kehittämiseen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.10.2015 31.12.2016 ECONIA YRITYSPALVELUT OY  23 710 23 637 23 710 23 637
A71084 EAKR Koneistuskaluston monipuolistaminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.8.2015 31.12.2016 TORMETS OY  137 500 135 141 137 500 135 141
A71085 EAKR FxBx- mobiilisovelluksen kehityshanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.6.2015 31.10.2015 TOPSPOT MOVE OY  13 560 12 730 13 560 12 730
A71086 EAKR Palveluiden kehittäminen uuden liiketoiminnan perustana - NEW SERVICE SOLUTIONS (NSS) 1 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  128 990 126 796 214 984 211 328
A71087 EAKR Saimaa Start Up 1 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.7.2017 Savonlinnan Hankekehitys Oy  178 941 163 540 282 236 258 019
A71088 EAKR TPA - Tuotannon poikkeama analyysi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 30.9.2018 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  254 459 251 283 326 837 323 011
A71089 EAKR Tecwill Oy:n kehittämishanke 2015-17 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.6.2015 30.6.2018 TECWILL OY  228 600 211 905 228 600 211 905
A71090 EAKR Fin-Turbo Oy - Ahdin teknologian valmistus- ja kehitys 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.7.2015 29.12.2017 FIN-TURBO OY  20 440 10 500 20 440 10 500
A71091 EAKR FMG ja Venäjän markkinat 2016 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.11.2017 LLP FARM MACHINERY GROUP OY  53 250 35 650 53 250 35 650
A71092 EAKR Elintarvikkeiden valmistuksessa tarvittavien koneiden investointi. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.5.2015 31.12.2018 NIKOLAI JÄÄTELÖT OY  17 750 11 042 17 750 11 042
A71093 EAKR Ortoilmakuvaukseen soveltuva kuvauskopteri sekä sillä otettujen ilmakuvien jalostukseen soveltuvat ohjelmistot. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.8.2015 31.12.2015 INNO-CAD OY  15 780 15 548 15 780 15 548
A71094 EAKR NewCaboat - uuden sukupolven kelluvien lauttojen ja asuntolauttojen tuotekehityksellä uutta liiketoimintaa 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.5.2015 31.12.2018 CABOAT OY  71 300 67 026 71 300 67 026
A71095 EAKR Nordic automatisation 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.4.2015 31.10.2017 FINMEAS OY  50 200 50 199 50 200 50 199
A71096 EAKR Tuotannon kehittäminen, jalostusarvon nosto ja tuotannon tehokkuuden lisäys 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.4.2015 1.4.2016 KUOPION RAKENNUSTARVIKE OY / RT-KALUSTE  32 800 30 994 32 800 30 994
A71097 EAKR Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tekninen tuki 2014-2020 6 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.10.2015 31.12.2022 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus  10 862 716 10 862 715 10 862 716 10 862 715
A71098 EAKR A-tikas / nokkakärryn kehitys ja kaupallistaminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 12.6.2015 30.3.2016 DARWIN DEXER INNOVATIONS OY  21 450 0 21 450 0
A71099 EAKR Arktisen alueen kaivosteollisuuden hiilijalanjäljen pienentäminen -esiselvitys 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.3.2017 Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä  43 932 43 932 62 760 62 760
A71100 EAKR Kosteusmittauslaitteet tuotantolinjoille 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.7.2015 31.5.2017 PELLOPUU OY  87 500 87 500 87 500 87 500
A71101 EAKR Tuotannon koneinvestointi 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.6.2015 30.9.2016 OK-VISE OY  46 000 43 632 46 000 43 632
A71102 EAKR Yrityspalvelu Hollström Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen II 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.6.2015 28.2.2016 YRITYSPALVELU HOLLSTRÖM OY  11 500 10 700 11 500 10 700
A71103 EAKR 6AIKA: Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 30.9.2017 Tampereen Yliopisto  477 498 270 301 712 680 403 434
A71104 EAKR Ecool, investoinnit 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 31.12.2016 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy  37 800 37 800 54 000 54 000
A71105 EAKR Terminaalitoiminnot energiatehokkaassa puutavaralogistiikassa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 30.6.2017 Metsäteho Oy  145 772 145 772 174 080 176 101
A71106 EAKR Kasvua Kymenlaaksoon matkailuinvestoinneilla 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.6.2017 Cursor Oy  299 786 288 058 548 729 527 371
A71107 EAKR On-line Landfill Risk Assessment LARAS 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.9.2015 31.3.2016 LAATUINSINÖÖÖRIT OY  20 315 20 315 20 315 20 315
A71108 EAKR Rengasprofiilin mittauslaite 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.9.2015 31.8.2016 BD TESTING OY  54 720 54 720 54 720 54 720
A71109 EAKR Tetrimäki Oy:n vientitoiminnan kehittäminen. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.6.2015 31.3.2018 TETRIMÄKI OY  88 570 17 614 88 570 17 614
A71110 EAKR Kotidata Huolenpitopalvelu 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.9.2015 31.3.2017 KESKI-SUOMEN KOTIDATA OY  53 200 53 021 53 200 53 021
A71111 EAKR Matkailukalastus Digiaikaan 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 31.12.2018 KAINUUN ETU OY  210 350 202 881 285 050 276 481
A71112 EAKR Valmistuksen automatisointi ja digitalisointi 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.6.2015 30.6.2016 OY METALLILASI LINDQVIST AB  92 750 75 611 92 750 75 611
A71113 EAKR Reumasairauksien hoidon vaikuttavuuden seurantapalvelu 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.7.2015 31.8.2019 VAHVERO SYMBIOSIS OY  71 370 24 440 71 370 24 440
A71114 EAKR Liemilinjaston kansainvälistymishanke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.4.2015 31.12.2017 COCTIO OY  440 150 339 804 440 150 339 804
A71115 EAKR Juhta Oy:n investointi- ja kehittämishanke 2015 - 2017 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.6.2015 31.12.2017 JUHTA OY  163 920 108 519 163 920 108 519
A71116 EAKR Eko-Aims Oy:n kehittäminen ja investoinnit 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.9.2015 30.6.2019 EKO-AIMS OY  336 200 336 200 336 200 336 200
A71117 EAKR TEKNO2015 1 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2015 30.9.2018 Kokkolanseudun Kehitys Oy  284 000 252 721 355 001 315 901
A71118 EAKR Happy Card 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.9.2015 30.9.2018 HAPPY DAY MARKETING OY  73 135 31 674 73 135 31 674
A71119 EAKR Makeisten vientimahdollisuuksien selvittäminen ja markkinakartoitus Saksassa, Hollannissa, Ruotissa ja Norjassa. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.9.2015 31.5.2016 FINLANDIA CANDY OY  44 600 44 600 44 600 44 600
A71120 EAKR Kuitupohjaiset, korkean jalostusasteen ruokatuotteet kansainvälisille markkinoille 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 20.10.2015 30.10.2017 NAANTALIN RUOKAMESTARIT OY  50 000 0 50 000 0
A71121 EAKR K. Leivon Leipomon viennin vauhdittaminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.7.2015 28.2.2018 K.LEIVON LEIPOMO OY  33 470 26 892 33 470 26 892
A71122 EAKR Teollisuushallin rakentaminen elementtitehdasta varten 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.4.2015 28.3.2017 KUHMON SAMPO KIINTEISTÖT OY  404 210 378 632 865 895 762 696
A71123 EAKR OURA hyvinvointisormuksen volyymituotannon ylösajon investoinnit ja kehittämistoimenpiteet sekä markkinoille tulo 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.7.2015 31.12.2016 OURA HEALTH OY  255 220 255 220 255 220 255 220
A71124 EAKR Uusi koneistamo 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.12.2015 30.8.2016 RAAHEN KONEPAJATYÖ OY  499 884 499 884 499 884 499 884
A71125 EAKR UUSIEN MASSIIVIPUURUNKOISTEN TASO- JA TILAELEMENTTIEN TUOTANNON KÄYNNISTÄMISEN KEHITTÄMISHANKE 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.7.2015 31.12.2018 ELEMENTTI SAMPO OYC/O TILI- JA TARKASTUS ARI PIIRAINEN  386 440 315 648 386 440 315 648
A71126 EAKR Yrityksen kehittämisaskeleet - kilpailukyvyn parantaminen, toiminnanhallinta tietojärjestelmillä ja paremmalla työnjohtotaidolla, tuotantoympäristön modernisointi sekä omien tuotteiden kehittäminen markkinoille 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.6.2015 30.9.2017 JETMASTERS OY  34 220 29 337 34 220 29 337
A71127 EAKR Inline tyhjiömuovauskoneyksikön kehitys 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.10.2015 31.5.2016 OY PARLOK AB  22 250 22 250 22 250 22 250
A71128 EAKR Kestävän kaivostoiminnan arvoverkot 1 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.11.2018 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  448 402 448 402 615 870 640 574
A71129 EAKR VisitSaimaa & MikkeliRegion 1 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2017 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  623 442 604 211 973 073 957 545
A71130 EAKR Lämpöpuun valmistusprosessin ja tuotteiden kehittäminen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 30.6.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  175 430 161 030 226 819 208 509
A71131 EAKR Uudella tekniikalla tuotanto kannattavaan kasvuun 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.10.2015 31.12.2017 KOKKOLAN LASER STEEL OY  332 500 259 921 332 500 259 921
A71132 EAKR Tuotannon investoinnit 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.6.2015 30.6.2017 MUOTTITUOTE GROUP OY  371 700 371 700 371 700 371 700
A71133 EAKR Kansainvälistä peli- ja elokuvaäänituotantoa Pohjois-Karjalaan 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.12.2018 SF SOUND OY  58 300 13 847 58 300 13 847
A71134 EAKR Aurealis Sveitsi ja EU. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.9.2016 AUREALIS OYAUREALIS LTD  95 050 90 810 95 050 90 810
A71135 EAKR Kilpailukyvyn parantaminen investoimalla uuteen laserkoneeseen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2016 PELASER OY  238 500 208 639 238 500 667 839
A71136 EAKR Tuotantotehokkuuden nosto laitteistoinvestointien avulla 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.6.2015 31.12.2017 SEPA OY  1 495 000 1 495 000 1 495 000 1 495 000
A71137 EAKR Yrityksen kansainvälistymisen ja sähköisen liiketoiminnan kehittämishanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.9.2015 30.6.2019 ARCTIC 8 SEASONS - TRAVEL OY  15 600 5 472 15 600 5 472
A71138 EAKR TELATTU (Teollisuuslaitteen tuotannollistaminen) 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.12.2014 30.6.2018 ENVIRONICS OY  199 550 160 245 199 550 160 245
A71139 EAKR DigiNyt 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.10.2015 30.6.2017 MAINOSTOIMISTO PRECIS OY  27 630 7 725 27 630 7 725
A71140 EAKR Suurtehollinen paperiteollisuuden LED-valon kehittäminen 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.9.2015 31.12.2017 MILL OPTICS OY  62 000 27 903 62 000 27 903
A71141 EAKR Tuotannollisen toiminnan kehittämisen esiselvitys Oulun Eteläisessä (TUTOES) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.5.2016 Oulun Yliopisto  70 001 70 001 100 000 100 000
A71142 EAKR FORLEAP-Metsäbiomassan sivuvirroista uusia tuotteita 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2015 30.6.2019 Luonnonvarakeskus  359 272 354 396 598 787 591 616
A71143 EAKR 6Aika: Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2015 28.2.2018 Oulun Yliopisto  465 123 415 468 694 216 620 105
A71144 EAKR Rovaniemi Game Brewery 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 ROVANIEMEN KEHITYS OY  142 951 135 370 238 252 225 618
A71145 EAKR Puurakenteiden kehittäminen ja tuotteistaminen, PUUKET 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 30.6.2018 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia  187 200 174 909 251 051 213 335
A71146 EAKR Kansainvälisen kaupan pilotointi ja aloittaminen 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.9.2015 1.4.2017 OY EURO-TYRES FINLAND LTD  27 800 27 800 27 800 27 800
A71147 EAKR Beta-tuotteen kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2015 31.12.2015 VISUALLIGENT OY  11 380 7 591 11 380 7 591
A71148 EAKR Puun modifiointilaitteiston kehittäminen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2016 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  175 000 175 000 230 000 230 000
A71149 EAKR Digiverkot Venäjälle 1 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.9.2016 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  101 820 81 749 156 500 131 849
A71150 EAKR LAO3D 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.7.2018 Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä  337 738 317 368 450 318 423 159
A71151 EAKR Treamer-mobiiliapplikaation ensiversion kehitys ja testaus 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.9.2015 31.5.2016 TREAMER OY  31 570 31 570 31 570 31 570
A71152 EAKR Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.10.2015 7.10.2017 KARVINEN, PETRITMI PETRI KARVINEN  53 000 27 667 53 000 27 667
A71153 EAKR Laatujärjestelmän luominen. Ruostumattoman teräksen peittausjärjestelmän ympäristövaatimusten mukaistaminen. Henkilöstön osaamistason parantaminen. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.1.2015 30.6.2017 WELDSYS OY  43 310 14 422 43 310 14 422
A71154 EAKR Vientiliiketoiminnan kehittämishanke. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.7.2015 30.9.2017 ONSTEEL OY  216 420 206 340 216 420 206 340
A71155 EAKR Wake: Kansainvälistyminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.7.2015 31.12.2020 WAKE FISHING OY  50 000 39 590 50 000 39 590
A71156 EAKR Sancen Oy:n kansainvälistymishanke 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.7.2015 31.10.2016 SANCE-SANDELIN CONSULTING AND ENGINEERING OY  50 000 46 938 50 000 46 938
A71157 EAKR Sertifioidut liimapuurakenteet vientiin 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 28.10.2015 30.4.2016 MAIKAAR KY  20 750 0 20 750 0
A71158 EAKR Vetrospace viennin kehitystoimet 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.10.2015 31.10.2017 VETROSPACE OY  50 000 40 065 50 000 40 065
A71159 EAKR Lapin luksusmatkailun kehitys 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.10.2015 31.12.2017 LUXURY ACTION OY  73 300 73 300 73 300 73 300
A71160 EAKR Miilumachine 2017 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.4.2015 30.9.2018 MIILUMACHINE OY  692 500 692 500 692 500 692 500
A71161 EAKR ET2 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 21.7.2015 31.12.2016 SIRICO ELECTRONICS OY  36 460 0 36 460 0
A71162 EAKR Iijoen otva 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.10.2015 14.10.2018 Pohjois-Pohjanmaan liitto  709 200 682 354 827 332 799 353
A71163 EAKR Pohjoissavolaisen materiaalitehokkaan kiertotalouden liiketoiminta (KILIKE) 1 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.11.2015 28.2.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  435 765 420 427 622 523 600 609
A71164 EAKR Kansainvälistymisstrategia 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.11.2015 30.6.2016 EMONUM OY  60 060 59 551 60 060 59 551
A71165 EAKR YA! / Nordic Gateway 17-17-17 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.6.2019 SVENSKA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND FÖR UTBILDNING OCH KUKULTUR / YRKESAKADEMIN I ÖSTERBOTTEN  192 013 184 557 240 017 240 016
A71166 EAKR LIITUKE, liiketoiminnan ja tuotteen kehittämisohjelma 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.11.2015 30.9.2016 FINNINNO OY  31 570 31 500 31 570 31 500
A71167 EAKR Uusi rinne Iso-Syötteelle 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.7.2015 30.6.2016 HIIHTOKESKUS ISO-SYÖTE OY  202 140 202 140 202 140 202 140
A71168 EAKR Kansainvälistymisen kartoitus 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.7.2015 31.12.2016 SPEKTIKOR OY  64 750 62 220 64 750 62 220
A71169 EAKR LAWLY-hanke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.9.2015 30.8.2017 ENW MANAGEMENT OYENW MANAGEMENT OY  53 850 35 342 53 850 35 342
A71170 EAKR Uutta luovat maakunnat 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 4.9.2014 30.6.2019 Pirkanmaan Liitto  276 960 265 841 346 201 332 765
A71171 EAKR RamonEdge Oy Kansainvälistymisprojekti 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2017 RAMONEDGE OY  23 750 23 750 23 750 23 750
A71172 EAKR Kollektion 2016 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.10.2015 30.8.2017 OY BD MÖBEL AB  36 150 36 150 36 150 36 150
A71173 EAKR Korona Kasvu 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2015 31.10.2017 P.K. AURINGONPIMENNYS OY  202 930 125 845 202 930 125 845
A71174 EAKR RaTechPlus - teknologiainvestoinneilla ja kehittämispanostuksilla Ratesteel Oy hitsattujen rakenteiden kilpailukykyiseksi edelläkävijäyritykseksi 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.8.2015 31.12.2019 RATESTEEL OY  454 970 452 463 454 970 452 463
A71175 EAKR Taktiko - taktisen valmennuksen menetelmä 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.9.2015 31.12.2016 TAKTIKO SOLUTIONS OY  46 000 42 518 46 000 42 518
A71176 EAKR Venekuomujen suunnittelun ja tuotteen kehittäminen. Tuotannon kapasiteetin ja tuottavuuden kasvattaminen. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.3.2015 1.12.2019 VA-VARUSTE OY  224 560 184 673 224 560 184 673
A71177 EAKR TahkoClub 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.10.2015 31.3.2017 SETTLER DEVELOPMENT OY  31 090 17 288 31 090 17 288
A71178 EAKR Telakaivinkoneen joustava monikäyttöalusta 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.12.2014 15.12.2018 PKP FLEX OY  101 070 72 930 101 070 72 930
A71179 EAKR Sahakonetehdas 2020 - vaihe 1 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.3.2015 31.12.2017 VEISTO OY  808 250 763 821 808 250 763 821
A71180 EAKR Aika24 kehittämishanke 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.12.2014 31.12.2016 AIKA24 OY  38 110 26 739 38 110 26 739
A71181 EAKR DRIVE! -ajosimulaatioympäristön kehityshanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.10.2015 31.12.2016 CSE SIMULATION OY  151 390 150 664 151 390 150 664
A71182 EAKR Saannon parantaminen louhinnan ja tuotteistamisen keinoin 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.4.2015 31.12.2018 OK GRANIITTI OY  139 720 64 688 139 720 64 688
A71183 EAKR Maa Ilman Kulmasta 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.6.2015 31.12.2016 INFRASUUNNITTELU OY  46 780 33 669 46 780 33 669
A71184 EAKR Kuhmon Betoni uuteen aikaan - kehittämisprojekti 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.6.2015 31.3.2018 KUHMON BETONI OY  83 475 40 120 83 475 40 120
A71185 EAKR Liiketoiminnan siirto ja kehittäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.10.2014 31.3.2016 JUKKOLA SYSTEMS OY  17 950 16 233 17 950 16 233
A71186 EAKR Verkoston kartoitus, palveluliiketoiminnan kehittäminen ja konseptointi Styroxjätteen kierrättämiseen. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.10.2015 30.6.2019 PS PROCESSING OY  50 000 39 550 50 000 39 550
A71187 EAKR CNC- Sorvauskeskus 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.9.2015 31.3.2016 RICOMIX OY  33 300 33 300 33 300 33 300
A71188 EAKR Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.12.2018 Kittilän kunta  239 940 238 860 319 920 318 599
A71189 EAKR LAO3D laitehankinnat 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.7.2018 Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä  246 929 239 189 352 756 341 699
A71190 EAKR Englanninkielinen asiakaspalvelusovellus Smartti. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.5.2015 28.2.2016 SMARTIFIK OY  24 920 21 601 24 920 21 601
A71191 EAKR Yritystoiminnan aloittaminen ja rahoituksen hankkiminen tuotekehitystoimintaan 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.10.2015 30.6.2016 ARANDA PHARMA OY  36 020 35 799 36 020 35 799
A71192 EAKR Siirtolaitteiden kahittäminen ja valmistus 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.9.2014 31.12.2016 KASKITEK OY  63 100 62 419 63 100 62 419
A71193 EAKR Optisen lajittelijan valmistus 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.10.2015 31.12.2017 TEKOA OY  30 000 23 852 30 000 23 852
A71194 EAKR ServGloVara - Servicepoint Kuopio Oy:n kansainvälistymisen ja liiketoiminnan uudistamisen suunnittelu valmistelurahoituksella 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.10.2015 31.3.2016 SERVICEPOINT KUOPIO OY  39 000 39 000 39 000 39 000
A71195 EAKR EP 2015 Äänekoski_productivity 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.6.2015 30.9.2019 EARTHPAC OY  1 138 500 499 785 1 138 500 499 785
A71196 EAKR Laadunvarmistus 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 4.9.2015 31.12.2017 METALLIKONEPAJA K. NIEMELÄ  6 940 0 6 940 0
A71197 EAKR Utveckling av visuella element och funktionsmodell för restauranginredning 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.11.2015 31.3.2016 FRIENDS & BURGERS OY AB  12 380 11 650 12 380 11 650
A71198 EAKR Utvecklande av baracktillverkning 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.11.2015 31.5.2016 AB V-LIFT OY  6 250 3 706 6 250 3 706
A71199 EAKR Operaatio nivelhiiri 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.5.2015 30.9.2016 J. TAINIO OY  10 500 8 113 10 500 8 113
A71200 EAKR Valmisteluhanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.10.2015 28.2.2016 AJL-ENGINEERING OY  7 850 4 736 7 850 4 736
A71201 EAKR Laajamittakaavaisen tryffelinviljelyn ja taimituotannon kehittäminen 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Juvan kunta  132 960 126 766 201 500 192 176
A71202 EAKR Renssi International Marketing 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.10.2015 30.4.2018 KAARINAN TR-TYÖSTÖ OY  50 000 41 262 50 000 41 262
A71203 EAKR SINNE - Smart Information Network for Enviromental Monitoring 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.12.2015 30.11.2018 Jyväskylän yliopisto  286 725 286 725 328 408 328 408
A71204 EAKR Tuoteperheen kehitystyö 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.9.2015 31.12.2016 ATI-TERÄS OY  31 000 17 930 31 000 17 930
A71205 EAKR Matkailullisesti monipuolinen - kansainvälistyvä Oulun alue, ATTRACTIVE OULU REGION 2018 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.8.2018 Humanpolis Oy  1 539 997 1 454 392 1 940 739 1 882 678
A71206 EAKR Sähköinen liiketoiminta osaksi Korpikartanon kokonaisvaltaista liiketoimintaa ja myyntipalvelua. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.6.2014 30.11.2016 HOTELLI KORPIKARTANO  22 380 20 250 22 380 20 250
A71207 EAKR Tuotekehitys- ja kansainvälistymishanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2015 31.3.2017 AKSOVAARA OY  46 820 9 145 46 820 9 145
A71208 EAKR Asiantuntijapalveluiden kehittäminen osaksi Lapin Metsäpalveluja 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.7.2015 20.7.2016 SAFARTICA OY  9 680 5 343 9 680 5 343
A71209 EAKR Puhtaanapidon konseptin kehitys matkailuun. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.8.2015 31.12.2016 CLEAN AND SAFE LAPPALAINEN OY  28 370 21 353 28 370 21 353
A71210 EAKR Pielispakari 2015 - 2017 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.3.2015 31.12.2017 PIELISPAKARI OY  150 640 77 667 150 640 77 667
A71211 EAKR Vaimennintuotannon automatisointi sekä henkilökunnan kouluttaminen. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.11.2014 30.6.2017 MASIJET OY  44 800 24 394 44 800 24 394
A71212 EAKR Matkapuhelimen käytön etähallinta- ja ohjausjärjestelmä. Introme Oy:n tuotenimi Ruutuvahti. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.11.2014 31.12.2017 INTROME OY  42 120 17 367 42 120 17 367
A71213 EAKR Veimart 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.10.2015 31.12.2018 VEIMART OY  90 660 57 844 90 660 57 844
A71214 EAKR Huippujoukkue huippuvireeseen!¿ Triotec Oy:n kansainvälistymisvalmiuksien, johtamisen, asiakasosaamisen sekä tuotannon kehittäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.11.2015 31.10.2017 TRIOTEC OY  42 000 20 713 42 000 20 713
A71215 EAKR Uusien liiketoimintojen kehittäminen. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.6.2015 31.12.2019 TÄHTIPISTE OY  103 520 42 020 103 520 42 020
A71216 EAKR VASEK / Nordic Gateway 17-17-17 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.6.2019 VAASANSEUDUN KEHITYS OY  137 102 128 729 171 378 160 914
A71217 EAKR Nordic Gateway 17-17-17 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.6.2019 OSUUSKUNTA VIEXPO  111 972 111 972 139 965 139 965
A71218 EAKR REMIX - työelämätaidot 2030 investointihanke 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.12.2016 Etelä-Savon Koulutus OY  230 160 230 160 383 600 383 600
A71219 EAKR Digitaalisen tiedonhallinnan tutkimus- ja kehittämiskeskus - Digitalia 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.7.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  706 773 676 222 1 177 955 1 132 149
A71220 EAKR Tehokas Puuteollisuus 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 30.11.2018 Centria ammattikorkeakoulu Oy  279 035 276 741 338 828 354 840
A71221 EAKR Räjähdeainetuotannon kasvattaminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.10.2014 31.3.2016 PYYLAHTI OY  83 470 66 870 83 470 66 870
A71222 EAKR BONE INDEX YRITYKSEN KASVU 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.7.2015 30.4.2019 BONE INDEX FINLAND OY  265 820 260 661 265 820 260 661
A71223 EAKR Jokiväri Oy nopeaan kasvuun 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.12.2014 31.3.2019 JOKIVÄRI OY  130 890 119 862 130 890 119 862
A71224 EAKR Automaation ja tuotannon digitalisoinnin parannus 2015-2017 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.9.2015 31.12.2017 KET-MET OY  128 820 65 700 128 820 65 700
A71225 EAKR Tuotannon ja markkinoinnin kehittäminen turvaamaan yrityksen kasvua kansainvälisessä liiketoiminnassa. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.11.2015 31.12.2017 ASESEPÄNLIIKE ASE-UTRA OY  149 650 80 332 149 650 80 332
A71226 EAKR Tuotekehitys- ja investointihanke 2015-2017. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.5.2015 31.12.2019 ARSKAN KONE OY  272 000 268 767 272 000 268 767
A71227 EAKR RETU - Resurssitehokasta uusiutuvaa energiaa 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.7.2017 Ekokumppanit Oy  39 000 36 214 56 000 51 496
A71228 EAKR Digitaaliset sisällöt ja palvelut sekä mobiilit ohjelmistot 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.8.2015 31.12.2016 CERIFFI OYCERIFFI OY  73 730 41 588 73 730 41 588
A71229 EAKR Maestro ohjelmistokehitys 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.10.2015 31.12.2017 VIIHDEVÄYLÄ OY  90 445 90 445 90 445 90 445
A71230 EAKR Yrityksen toiminnan ohjelmistopohjaisen seurannan ja analysoinnin parantaminen. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.10.2015 31.12.2016 BRAND ID OY  37 600 37 600 37 600 37 600
A71231 EAKR Tuotantokoneen hankinta sekä tuotteen ja liiketoiminnan kehittäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.7.2015 30.6.2017 PETEC ENGINEERING OY/AB  20 530 6 494 20 530 6 494
A71232 EAKR Saunatuotevalikoiman laajentaminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.6.2014 30.6.2016 SAUNASELLA OY  20 000 18 438 20 000 18 438
A71233 EAKR kierrätyskeskuksen investoinnit 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 19.2.2015 31.12.2017 ROMULUX  117 210 0 117 210 0
A71234 EAKR Kirjapaino Koliprint Oy Suomen kannattavimmaksi painotaloksi. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.2.2015 31.12.2017 KIRJAPAINO KOLIPRINT OY  651 760 640 233 651 760 640 233
A71235 EAKR XNet - digitalisaatiota edistävät verkkosovellukset 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2015 31.7.2019 Centria ammattikorkeakoulu Oy  268 175 267 851 363 953 364 344
A71236 EAKR Keskitetyn biojalostamon toimintamalli, raaka-aineet ja mädätejäännöksen käyttökohteet 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.6.2016 ProAgria Etelä-Savo ry  43 630 43 630 63 979 63 979
A71237 EAKR Pumpputasoiteen kehityshanke 2015 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.2.2015 31.12.2017 SUOMEN PUMPPUTASOITE OY  102 150 102 150 102 150 102 150
A71238 EAKR Vientiä kehittyviin maihin 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.8.2017 PEL-TUOTE OY  175 030 92 754 175 030 92 754
A71239 EAKR Kuivajääpuhalluksen sovellutusten kehittäminen. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 5.11.2015 30.9.2016 RAKTEO OY  13 475 0 13 475 0
A71240 EAKR Piloting nanoflower graphene 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.12.2015 31.5.2017 Itä-Suomen yliopisto  312 000 312 000 347 625 347 625
A71241 EAKR Luonnolllisia puhtaita hienokemikaaleja kansainvälisille asiakkaille (ValueWoodChem) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.4.2018 Itä-Suomen yliopisto  300 000 300 000 334 246 334 246
A71242 EAKR Truckcare 2.0 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2015 31.10.2016 GUMIFA GROUP OY  20 680 19 209 20 680 19 209
A71243 EAKR Hyvityskäytännöt entistä tehokkaammiksi 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 19.2.2015 31.12.2017 FARMATOOLS OY  32 300 0 32 300 0
A71244 EAKR KELO 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.12.2017 WARALTA OY  31 070 9 790 31 070 9 790
A71245 EAKR Manuaali- ja CNC sorvin hankinta 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.8.2015 31.12.2017 SIIPOTEC OY  21 810 21 134 21 810 21 134
A71246 EAKR Kantolan alueen kestävä kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.7.2015 31.3.2017 KUHMON KAUPUNKI  309 170 304 043 386 462 380 054
A71247 EAKR Suomen Logistigo Oy - myymälätelineiden elinkaarimallin kehitys 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.2.2015 31.3.2016 SUOMEN LOGISTIGO OY  55 500 0 55 500 0
A71248 EAKR Äänekosken tehtaan ohutlevytuotannon kehittäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.10.2015 30.6.2016 MECONET OY  198 460 186 117 198 460 186 117
A71249 EAKR Bittiguru datakeskus 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.5.2015 30.8.2016 BITTIGURU OY  87 250 87 250 87 250 87 250
A71250 EAKR Marine4 kansainvälisen liiketoiminnan kasvattaminen ja vientitoiminnan kehittäminen. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.11.2015 31.12.2020 NEXTFOUR SOLUTIONS OY  50 000 50 000 50 000 50 000
A71251 EAKR Energiatehokkuudella ja asuinaluekohtaisella energiantuotannolla lisää Cleantech-liiketoimintaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  401 401 397 063 573 434 567 236
A71252 EAKR Soludus - Pelillistäen kohti uusiutuvaa energiaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.3.2018 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  199 500 166 843 285 000 238 347
A71253 EAKR Potentiaalisen kaivostoiminnan aluetaloudelliset vaikutukset Kanta-Hämeessä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.3.2017 Geologian tutkimuskeskus  79 689 79 689 98 612 98 612
A71254 EAKR Vuoksi- Butler 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 30.9.2014 31.12.2018 K&R RIIHOLA OY  210 870 0 210 870 0
A71255 EAKR JBLOK-ylityspalkkituoteperheen kehityshanke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.4.2015 31.12.2018 JUKKA JA JUHA RAKENNE OY  132 040 57 361 132 040 57 361
A71256 EAKR Palvelualueen yritysinvestointien saavutettavuushanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2016 Keminmaan kunta  146 208 146 208 292 416 292 416
A71257 EAKR Tuote ja kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.9.2015 14.9.2017 JOENSUUN SÄNKYTEHDAS OY  137 750 137 750 137 750 137 750
A71258 EAKR Lisää tuotantooon 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.10.2015 30.6.2016 FEELIA OY  56 590 50 449 56 590 50 449
A71259 EAKR Palveluasumistuotannon kehittäminen Sievitalo Oy:ssä 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.9.2015 30.6.2017 SIEVITALO OY  65 000 65 000 65 000 65 000
A71260 EAKR KunnonSyyni 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.9.2015 31.12.2016 OORNINKI OY  24 110 19 875 24 110 19 875
A71261 EAKR Tavoitteena on aloittaa täysin uusi analytiikkatestauspalvelu. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.6.2015 31.12.2016 OY MEDFILES LTD  297 300 154 904 297 300 154 904
A71262 EAKR myssyfarmin asusteiden kehitys ja kansainvälistäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.11.2015 28.2.2017 JANNEN MAATALOUS OYMYSSYFARMI  45 000 44 544 45 000 44 544
A71263 EAKR kansainväinen kasvu sekä toiminnan kehittäminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.8.2015 31.12.2017 DIMEX OY0477986-7  283 300 203 370 283 300 203 370
A71264 EAKR Utvecklande av "Bema Vikdörr" 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.10.2015 31.12.2018 OY BEMASYSTEM AB  64 580 56 324 64 580 56 324
A71265 EAKR Webink-palveluliiketoiminnan kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin suunnittelu 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.11.2015 30.6.2020 ADE ANIMATIONS DESIGNS & EFFECTS OY  50 000 50 000 50 000 50 000
A71266 EAKR utvecklande av produkter och produktgrupper samt tillverkningsprocesser för Varjopuoli 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.10.2015 30.6.2020 VIKSTRÖMS PLÅTSLAGERI AB OYVARJOPUOLI AB, APUTOIMINIMI  61 780 59 628 61 780 59 628
A71267 EAKR Uudet geopolymeeripohjaiset vedenkäsittelymateriaalit (GeoSorbents) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Oulun Yliopisto  58 529 58 449 68 529 68 061
A71268 EAKR Ketterä ja kestävä liikkuminen Suomen kasvukäytävällä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.1.2018 Hämeenlinnan kaupunki  173 149 151 310 256 599 224 102
A71269 EAKR Pirkanmaan liiton teknisen tuen hanke 6 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2023 Pirkanmaan liitto  2 549 065 1 645 277 2 549 065 1 645 277
A71270 EAKR eTruck - sähköisen kuljetuskapasiteetin ja älyliikenteen innovaatioalusta 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  125 201 116 911 208 668 197 615
A71271 EAKR Eläintuhkaamo KLA 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.1.2015 30.6.2017 POHJOLAN ELÄINTUHKAUS OY, PETU  76 230 60 370 215 300 60 370
A71272 EAKR Tuottavuuden ja kannattavuuden parantaminen 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.11.2015 31.5.2017 LASILIIRI OY  53 800 28 056 53 800 28 056
A71273 EAKR Pelit palveluna 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.12.2015 30.6.2017 KUKOURI MOBILE ENTERTAINMENT OY  54 880 51 346 54 880 51 346
A71274 EAKR Highlights of the summer in Lapland 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.2.2015 30.9.2017 ARCTIC LIFESTYLE OY  60 970 53 946 60 970 53 946
A71275 EAKR Yrityksen toiminnan kehittäminen vastaamaan globaalin kasvun tuomiin haasteisiin. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 20.8.2015 31.8.2016 65 SECURITY OY  46 550 0 46 550 0
A71276 EAKR Boosteri - Polku yrittäjäksi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.3.2018 KAINUUN ETU OY  249 650 243 649 299 650 348 072
A71277 EAKR Kehityshanke LCA Consulting Oy 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.12.2015 31.3.2017 LCA CONSULTING OY  19 322 19 322 19 322 19 322
A71278 EAKR Resurssiviisas Järvi-Saimaa - Ympäristön, yritysten ja asukkaiden hyvinvointi hiilineutraalisti 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.12.2015 30.6.2018 Järvi-Saimaan Palvelut Oy  193 691 139 197 276 639 198 808
A71279 EAKR Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan matkailutieto 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 28.2.2018 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy  134 382 114 508 191 973 168 763
A71280 EAKR Yrityksen kasvun mahdollistaminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.11.2015 31.8.2016 DEVATUS OY  13 800 13 800 13 800 13 800
A71281 EAKR Lingo Languages Cloud9 -pilvihanke 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.11.2015 31.12.2017 LINGO LANGUAGES OY  29 530 19 298 29 530 19 298
A71282 EAKR LUONNONTUOTTEISTA UUTTA LIIKETOIMINTAA (LUMO-INKA) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.12.2015 31.12.2017 Luonnonvarakeskus  280 263 280 263 280 263 281 262
A71283 EAKR NoSwing langattoman tekniikan kehittäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.11.2015 31.3.2017 NOSWING OY AB  39 300 39 299 39 300 39 299
A71284 EAKR Reframing City Districts 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.7.2017 Turun yliopisto  157 500 157 428 161 000 160 928
A71285 EAKR MINÄ VALITSEN JA YMPÄRISTÖ TUKEE 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.10.2017 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  99 000 88 539 99 000 88 539
A71286 EAKR Kierrätysmuovien 3D-tulostuksen sovelluslaboratorio 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.9.2017 Yrkeshögskolan Arcada Ab  86 400 71 865 86 400 71 865
A71287 EAKR Minä valitsen ja ympäristö tukee 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.10.2017 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  100 000 93 399 100 000 93 399
A71288 EAKR Synteesikaasun tuotanto ja sen uudet innovatiiviset tuotesovellukset ja liiketoimintamallit (SynKaasu) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.3.2018 Karelia Ammattikorkeakoulu Oy  180 000 180 000 180 000 197 500
A71289 EAKR WILLE WIRELESS LAB ENVIRONMENT FOR BUSINESS 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.5.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  115 000 114 829 122 820 122 649
A71290 EAKR Minä valitsen ja ympäristö tukee 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.10.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  162 000 160 283 162 000 160 284
A71291 EAKR Fotoniikkasensori- ja korkean teknologian kuvantamisen demonstrointi metsäbiojalostamon hallintaan (FOKUDEMO) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.12.2015 31.5.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  407 886 407 886 407 886 407 887
A71292 EAKR Alku - Alueellisista vahvuuksista kohti houkuttelevaa liiketoimintaympäristöä ja kestävää kuntataloutta 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.10.2015 31.5.2017 Aalto-korkeakoulusäätiö sr  308 300 308 300 318 300 328 300
A71293 EAKR Tarkalla ohjauksella energiatehokkuutta / kehittämisosio 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.9.2018 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  183 120 182 993 305 200 304 989
A71294 EAKR SÄRMÄ - Sähkön mikrotuotannon ja älyverkkojen toimintaympäristö 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2018 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy  167 660 167 660 182 515 185 515
A71295 EAKR Energiatutkimuksen demonstraatioympäristö uusien voimalaitoskonseptien kehitykseen 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.8.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  134 988 134 988 159 840 159 840
A71296 EAKR Älykkäät vesiprosessit ja monitorointi 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.5.2017 Oulun Yliopisto  449 100 449 100 469 100 469 100
A71297 EAKR Uudelleenmaterialisoinnin uudet teknologiset mahdollisuudet - UUTE 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.11.2015 31.5.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  358 200 358 200 358 200 358 200
A71298 EAKR Innovative Technologies and Concepts for Business Growth Based on Finnish Mushrooms 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Turun yliopisto  359 900 359 900 359 900 359 900
A71299 EAKR Minä valitsen ja ympäristö tukee 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.10.2017 Itä-Suomen yliopisto  161 000 159 768 161 000 159 768
A71300 EAKR Vauhtia Renkaisiin 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Itä-Suomen yliopisto  270 000 266 908 270 000 266 908
A71301 EAKR METYK - Metallialan Ympäristö- ja Kiertotalous 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.5.2017 Aalto-korkeakoulusäätiö sr  504 000 504 000 508 000 508 000
A71302 EAKR Fotoniikkasensori- ja korkean teknologian kuvantamisen demonstrointi metsäbiojalostamon hallintaan (FOKUDEMO) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.12.2015 31.5.2017 Itä-Suomen yliopisto  90 400 86 874 90 459 86 933
A71303 EAKR Reaaliaikainen liikenteen tietojärjestelmä 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.3.2017 TTY-säätiö sr  431 000 431 000 436 467 456 467
A71304 EAKR INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND CONCEPTS FOR BUSINESS GROWTH BASED ON FINNISH MUSHROOMS 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.5.2017 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  88 700 85 741 90 572 87 268
A71305 EAKR Synteesikaasun tuotanto ja sen innovatiiviset tuotesovellukset ja liiketoimintamallit (SynKaasu) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.3.2018 Itä-Suomen yliopisto  264 900 261 644 264 900 261 644
A71306 EAKR WIRELESS LAB ENVIRONMENT FOR BUSINESS 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.5.2017 Oulun Yliopisto  464 900 464 900 497 080 496 944
A71307 EAKR Kierrätysmuovien 3D-tulostuksen sovelluslaboratorio 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 13.10.2017 Suomen ympäristökeskus  43 200 43 200 43 200 43 200
A71308 EAKR Advanced Machines 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.5.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  270 000 270 000 270 000 270 000
A71309 EAKR Future energy storage solutions in marine installations 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.11.2015 31.10.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  432 000 432 000 432 000 432 000
A71310 EAKR LUONNONTUOTTEISTA UUTTA LIIKETOIMINTAA (LUMO-INKA) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.12.2015 31.12.2017 Itä-Suomen yliopisto  174 532 168 260 174 532 168 260
A71311 EAKR Kierrätysmuovien 3D-tulostuksen sovelluslaboratorio 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 13.10.2017 Turun ammattikorkeakoulu Oy  86 400 82 800 86 400 82 800
A71312 EAKR Future energy storage solutions in marine installations 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.11.2015 31.10.2017 Vaasan Yliopisto  243 000 243 000 243 000 243 000
A71313 EAKR Elmo - Digital movement document 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.12.2015 31.12.2016 GONSUL OY  16 500 5 000 16 500 5 000
A71314 EAKR Polku tulevaisuuden ruokamaailmaan 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.9.2017 Turun yliopisto  226 217 223 678 226 217 226 217
A71315 EAKR Kierrätys-asfaltin markkinakelpoisuuden edellytysten luominen, demo-kohteena kattohuopaa sisältävä asfaltti 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.10.2015 30.9.2017 Aalto-korkeakoulusäätiö sr  218 600 218 600 218 697 218 697
A71316 EAKR Polku tulevaisuuden ruokamaailmaan 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.9.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  123 000 122 241 123 200 122 439
A71317 EAKR Reframing City Districts 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.7.2017 Tampereen Yliopisto  220 500 216 750 229 000 220 250
A71318 EAKR Polku tulevaisuuden ruokamaailmaan 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.9.2017 Vaasan Yliopisto  130 000 116 712 130 000 116 712
A71319 EAKR Northern Activitites Luosto - Pyhä luistelupuistot 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.10.2015 31.12.2016 NORTHERN ACTIVITIES  5 370 4 148 10 370 4 148
A71320 EAKR Matkailupalveluiden kehittäminen ja kansainvälistyminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.11.2015 30.9.2017 TT HAIKOSET OY  22 050 20 029 22 050 20 029
A71321 EAKR Kansainvälistymishanke Ruotsiin ja Norjaan 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.11.2015 30.3.2018 FAUMEK OYFAUMEK OY  48 980 11 685 48 980 11 685
A71322 EAKR Liiketoimintamallin kehittäminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.9.2015 30.9.2018 GREENFOX OY  160 550 156 937 160 550 156 937
A71323 EAKR Takman Oy toimitilojen saneeraus nostin ja nosturivalmistukseen sopivaksi. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 5.2.2015 30.12.2016 TAKMAN OY  160 300 0 160 300 0
A71324 EAKR Saimaan Juomatehtaan tuotannnon kasvattaminen ja kehittäminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 27.5.2015 31.12.2017 SAIMAAN JUOMATEHDAS OY  149 150 140 628 149 150 140 628
A71325 EAKR Kuopio Convention Bureau -selvityshanke 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.10.2015 30.6.2016 KUOPION KAUPUNKITILAKESKUS  47 250 47 250 67 500 67 500
A71326 EAKR DigiBus - Liiketoimintamahdollisuuksia digitaalisista aineistoista 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 31.12.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  132 660 132 660 189 596 189 596
A71327 EAKR Sotahistoria - menneisyys innovaatioympäristönä 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2017 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  376 683 374 980 538 156 535 697
A71328 EAKR Zinoti Oy:n kansainvälistymishanke 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.8.2015 28.2.2017 ZINOTI OY  28 819 25 751 28 819 25 751
A71329 EAKR Hanke viennin edistämiseksi 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.12.2015 31.12.2016 AJV-MACHINE OY  44 150 35 620 44 150 35 620
A71330 EAKR Laatu- ja ympäristöjärjestelmien päivittäminen 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.12.2015 31.12.2016 ECOPULP FINLAND OY  11 125 10 420 11 125 10 420
A71331 EAKR Sähköinen kaupankäynti ja toiminnan digitalisointi mikro- ja pk-yritysten toiminnan muutosajurina(PK-Digi) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.10.2017 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  125 000 104 985 184 874 155 271
A71332 EAKR AB Seinäjoki, Innovaatioyhteisön kehittäminen 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.12.2018 Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy  313 365 292 041 447 671 417 208
A71333 EAKR Tarkalla ohjauksella energiatehokkuutta / Investointiosio 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.6.2018 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  20 000 19 867 40 000 39 735
A71334 EAKR Robottiekosysteemi uudistuvan teollisuuden kehityskyvyn takaajana automaatio– ja palvelusektorilla 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.6.2017 TTY-säätiö  77 162 75 898 110 230 108 840
A71335 EAKR Maaseudun yritystoiminnan digitaalinen kasvupolku 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2016 28.2.2019 Jyväskylän yliopisto  287 000 274 654 410 000 394 282
A71336 EAKR SÄRMÄ - Sähkön mikrotuotannon ja älyverkkojen toimintaympäristö / investoinnit 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2018 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy  76 470 76 470 152 940 152 940
A71337 EAKR Luotsi Saaristopalvelut 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.11.2015 31.12.2016 LUOTSI KIINTEISTÖPALVELUT OY  60 750 60 750 60 750 60 750
A71338 EAKR Pikahitsaus Oy liiketoiminnan kehittämishanke 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.5.2014 31.12.2017 KOKKOLAN PIKAHITSAUS OY  112 270 87 337 112 270 87 337
A71339 EAKR Mökkien huolinta-ja vuokraustoimintaa harjoittavan yrityksen toiminnanohjausjärjestelmän kehittämishanke. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.7.2015 1.6.2018 ARCTIC CLEANING OY  21 330 18 828 21 330 18 828
A71340 EAKR Kiertotalous ja teolliset symbioosit Satakunnassa 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Prizztech Oy  139 244 137 512 198 920 196 611
A71341 EAKR Satakunta Engineering Centre 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2015 31.12.2018 Prizztech Oy  139 446 132 911 199 208 189 873
A71342 EAKR Data-analytiikan osaamiskeskittymä Satakunnan kilpailukyvyn, innovaatiotoiminnan ja vetovoimaisuuden edistäjänä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2018 TTY-säätiö  138 961 127 706 198 516 186 691
A71343 EAKR Autopeltikorjaamon laajennus ja energiansäästöhanke. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.11.2015 28.2.2017 KITTILÄN AUTOPELTIKORJ. JA MAALAAMO OY  74 630 74 630 74 630 74 630
A71344 EAKR Uusi menetelmä tietoturvan hallintaan 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.5.2017 Jyväskylän yliopisto  956 000 956 000 1 062 298 1 062 262
A71345 EAKR Uusi menetelmä tietoturvan hallintaan 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.5.2017 Turun yliopisto  168 700 167 522 187 465 186 136
A71346 EAKR Koida 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.1.2015 31.12.2018 TG GRANIT OY  79 730 21 724 79 730 21 724
A71347 EAKR SafePro - Turvallisuusalan kehittämishanke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.3.2015 30.12.2016 SAFECARE OY  50 470 32 196 50 470 32 196
A71348 EAKR Investointihanke: Langattomat massiiviset valaisujärjestelmät 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.4.2015 31.12.2017 VALOPARTA OYVALOPARTA LTD  99 750 99 750 99 750 99 750
A71349 EAKR Seikkailupuisto palveluiden suunnittelu, rakentaminen sekä liiketoiminnan kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.12.2014 31.12.2016 X PAKKA OY  179 270 178 049 179 270 178 049
A71350 EAKR Joulutalo II rakentaminen Joulupukin Pajakylään Napapiirille. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.6.2015 31.12.2017 NAPAPIIRIN LAHJA OY  618 000 552 810 618 000 552 810
A71351 EAKR Global CyberVille 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.6.2015 30.9.2017 CYBERLIGHTNING OY  68 750 0 68 750 0
A71352 EAKR SPENT käytettävyys innovaatioiden toteutus 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.11.2015 30.10.2016 RECEIPTLESS SOFTWARE  225 500 212 983 225 500 212 983
A71353 EAKR ENERGIATEHOKAS PUUKERROSTALO 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.11.2015 31.5.2017 Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö  256 200 256 200 256 200 256 200
A71354 EAKR Rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 tekninen tuki - EAKR Pohjois-Karjala 6 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.11.2015 31.12.2023 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto  1 889 466 1 889 466 1 889 466 1 889 466
A71355 EAKR CO2-talous ja biotalouden innovaatiot - jätevesilietteen käsittelyvaihtoehtojen kasvihuonekaasut ja C1-kemian uudet tuotteet (CO2-BIO) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2016 2.1.2017 Oulun Yliopisto  101 970 101 970 134 460 134 460
A71356 EAKR Länsi-markkinat 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.9.2015 31.12.2017 STEAMRATOR OYSTEAMRATOR OY  74 800 39 984 74 800 39 984
A71357 EAKR Konekorjaamo Riikonen Oy:n kehittämishanke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.11.2015 31.12.2017 KONEKORJAAMO RIIKONEN OY  59 160 21 310 59 160 21 310
A71358 EAKR WellO2 kansainväliseksi menestykseksi 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2015 31.12.2018 HAPELLA OY  130 300 101 805 130 300 101 805
A71359 EAKR PAL Finland yrityskehitys ja kansainvälistyminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.10.2015 30.4.2019 PAL FINLAND OY  100 870 51 164 100 870 73 186
A71360 EAKR Vigiar Horisontti 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.11.2015 31.1.2017 VIGIAR SOLUTIONS OY  35 280 35 184 35 280 35 184
A71361 EAKR Chocolate of the rising stones 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.12.2015 31.12.2016 SUKLAAPARATIISI OY  3 600 3 589 3 600 3 589
A71362 EAKR Desifiointikotelon kansainvälinen markkinointiselvitys 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.11.2015 31.12.2016 LED SUUTARI OY  30 000 10 820 30 000 10 820
A71363 EAKR Avokas 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.11.2015 31.5.2017 PERHEKUNTOUTUSKESKUS KEPILÄ OY  30 900 22 738 30 900 22 738
A71364 EAKR Arctic Light International Events 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.1.2018 Inarin kunta  114 176 114 176 153 108 153 108
A71365 EAKR Tuotannon jatkokehitys 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.11.2015 31.12.2017 FINFONIC OY  12 850 9 482 12 850 9 482
A71366 EAKR Muovinvalmistuksen tehostaminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.12.2015 31.12.2019 FAVORIT TUOTE OY  170 560 121 559 170 560 121 559
A71367 EAKR Laatu - VAMM 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.3.2015 31.12.2017 VAMM STEEL OY  15 000 15 000 15 000 15 000
A71368 EAKR Tuotannon kehittäminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.11.2015 31.12.2018 PAAKKILAN KONEPAJA OY  354 500 196 151 354 500 196 151
A71369 EAKR Varkauden LVL-tehdas 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.2.2015 31.1.2017 STORA ENSO WOOD PRODUCTS OY LTD  4 875 230 4 350 000 4 875 230 4 350 000
A71370 EAKR Lieksa Timber Oy:n jalostusasteen nosto ja kilpailukyvyn parantaminen. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2018 ANAIKA LIEKSA TIMBER OY  460 600 458 867 460 600 458 867
A71371 EAKR STRUMAT 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.6.2015 30.6.2019 OY ALL-PLAST AB  156 750 102 024 156 750 102 024
A71372 EAKR Rakennuksen elinkaaren datan hallinta (RedHal) 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.10.2015 31.10.2018 RAKENNUSLIIKE U. LIPSANEN OY  166 460 147 829 166 460 147 829
A71373 EAKR Hyvinvointia hevosille ja hevosihmisille - Valmennus- ja kuntoutuskeskus Stallblombacke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.7.2015 31.12.2018 STALL BLOMBACKE OY  142 710 137 140 142 710 137 140
A71374 EAKR Uusi innovaatio porapaalutukseen - uudet tekniset ratkaisut ja nopeutettu tuotanto menetelmä 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.8.2015 31.8.2017 SOTKAMON PORAKAIVO OY  224 470 62 127 224 470 62 127
A71375 EAKR Yrityksen palvelutarjonnan laajentaminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.12.2014 31.3.2016 PLANMEC OY  11 291 11 004 11 291 11 004
A71376 EAKR Soluhuoneisto 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.8.2015 30.6.2016 HALTINMAA KYHALTINMAA KY  14 170 12 406 14 170 12 406
A71377 EAKR Liepuskan Herkkupaja Oy:n liiketoiminnan kehityshanke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2019 LIEPUSKAN HERKKUPAJA OY  128 080 116 003 128 080 116 003
A71378 EAKR USA markkinaselvitys 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.12.2015 31.12.2016 MUOVISOLA OY  15 000 14 894 15 000 14 894
A71379 EAKR Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tuki - EAKR Pohjois-Pohjanmaa 6 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.8.2023 Pohjois-Pohjanmaan liitto  2 334 308 2 334 308 2 334 308 2 334 308
A71380 EAKR Keski-Pohjanmaan liiton tekninen tuki 2014-2020 6 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2023 Keski-Pohjanmaan liitto - Förbundet för Mellersta Österbotten kuntayhtymä  551 446 551 446 551 446 570 494
A71381 EAKR Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tuki - EAKR Kainuu 6 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2023 Kainuun liitto  541 400 525 164 541 400 525 164
A71382 EAKR Nanocomp kasvuohjelma 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.4.2015 31.12.2022 NANOCOMP OY LTD  1 119 000 956 856 1 119 000 956 856
A71383 EAKR Tekninen tuki 2014-2020 Lappi 6 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2023 Lapin liitto  2 138 030 2 138 030 2 138 030 2 138 030
A71384 EAKR Tuotantolinjan rakentaminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.10.2015 31.7.2016 JAAKKO HANNULA OY  53 670 53 670 53 670 53 670
A71385 EAKR Lankarakenne Oy tuotannon kehityshanke 2015 - 2017 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.12.2015 31.12.2017 LANKARAKENNE OY  191 370 191 370 191 370 191 370
A71386 EAKR Tuotannon kehittäminen 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.12.2015 31.12.2016 JARKKO HAAVISTO1975  105 000 82 560 105 000 82 560
A71387 EAKR Turvallisesti kotona ja laitoksessa - Etämonitoroinnin ja smart-pump teknologian hyödyntäminen infuusiona annettavassa hoidossa 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2016 Itä-Suomen yliopisto  72 342 72 342 90 427 90 427
A71388 EAKR Toiminnallisten materiaalien teollisen valmistuksen ja testauksen pilot-ympäristön kehittämishanke (FunktioMat-pilotti) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2018 Itä-Suomen yliopisto  242 084 230 417 345 835 329 168
A71389 EAKR Sairaskengitysosaamisen kehittäminen 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Ylä-Savon ammattilisen koulutuksen kuntayht.  239 890 238 475 399 816 397 457
A71390 EAKR Turvemaiden ilmasto- ja vesistöpäästöjä mittaavan tutkimusympäristön rakentaminen 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2015 31.10.2017 Luonnonvarakeskus  34 328 34 328 49 040 49 040
A71391 EAKR Pelilaboratorioiden investoinnit 1 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2016 Oulun Ammattikorkeakoulu Oy  84 000 83 663 114 000 113 551
A71392 EAKR Innovatiiviset vähähiiliset palvelut 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2015 30.4.2018 Iin Micropolis Oy  208 267 189 612 277 526 252 668
A71393 EAKR eRusWay Oy:n sisältö- ja elämysmarkkinointipalvelun konseptointi 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.11.2015 31.12.2016 ERUSWAY OY  7 260 7 250 7 260 7 250
A71394 EAKR Torrefiointiteknologian globaalien markkinoiden selvittäminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.8.2015 31.12.2017 TORREC OY  70 540 18 965 70 540 18 965
A71395 EAKR KevaRoboTec 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.3.2015 31.5.2017 KEVAKO OY  54 500 50 382 54 500 50 382
A71396 EAKR Kaivosalan globaalin koulutustarjonnan kysyntälähtöinen kehittäminen ja verkostoituminen 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2016 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä  69 615 63 435 99 450 90 622
A71397 EAKR Sirkkalan energiapuisto – Biotalousosaamisen investoinnit, osa 2. 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö  161 350 161 350 230 500 230 500
A71398 EAKR Investointi 5-akseliseen työstökeskukseen 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.1.2016 31.12.2016 ITA NORDIC OY  89 380 89 380 89 380 89 380
A71399 EAKR Murean 2.0 älykalustekonseptin kehittäminen ja liiketoimintamallin validointi globaaleille markkinoille 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.12.2015 31.7.2017 ARTOME OY  120 000 120 000 120 000 120 000
A71400 EAKR Omiin painettuihin tuotteisiin perustuvan liiketoiminnan kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.10.2014 31.3.2016 ELCOFLEX OY  16 681 10 025 16 681 10 025
A71401 EAKR Workseed-pilvipalvelu käyttäjälähtöisen työnkulun digitalisointiin 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.12.2015 31.10.2016 WORKSEED OY  62 900 59 882 62 900 59 882
A71402 EAKR Brändin kehittäminen ja kansainvälistäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.11.2015 31.12.2016 DESIGN STORIES OY  13 660 10 709 13 660 10 709
A71403 EAKR Turvemaiden ilmasto- ja vesistöpäästöjä mittaavan tutkimusympäristön rakentaminen (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.10.2017 Luonnonvarakeskus  130 550 130 538 186 500 186 483
A71404 EAKR Esiselvitys Etelä-Savon vesihuoltolaitosten vuotovesistä - vähähiilisyyden edistämiseksi (VEVO) 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.9.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  77 000 77 000 110 000 110 000
A71405 EAKR YMPÄRISTÖARKISTO - Ympäristötiedon sähköisen arkistoinnin ja digitaalisen palvelutoiminnan kehittäminen ympäristöturvallisuuden ja vähähiilisyyden edistämiseksi 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2016 28.2.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  74 200 65 020 106 000 93 061
A71406 EAKR Biojalostamoinvestointien edistäminen ja valmistelu Etelä-Savossa 2016-17 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.8.2018 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy  156 624 151 479 223 750 216 400
A71407 EAKR Nanoteknisesti biosuojattu kestopuu (SafeWood) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.5.2017 Itä-Suomen yliopisto  287 100 287 100 287 100 287 100
A71408 EAKR Nanoteknisesti biosuojattu kestopuu 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.5.2017 Luonnonvarakeskus  126 000 126 000 126 000 126 000
A71409 EAKR Computational Spectral Imaging for Biological and Biomedical Applications (CSIBIOMED) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.5.2017 Itä-Suomen yliopisto  414 000 410 924 414 000 410 924
A71410 EAKR 5K - Kankaan kyberturvallisen kokeilualustan kehittäminen älykaupunkipalveluille 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.5.2017 Jyväskylän yliopisto  405 000 397 949 416 500 409 250
A71411 EAKR Nanoteknisesti biosuojattu kestopuu (SafeWood) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.5.2017 Oulun Yliopisto  81 900 81 892 81 900 81 892
A71412 EAKR Laserin lisälaitteisto sekä tuotannon ohjauksen kehittäminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.12.2015 31.12.2016 J-METALLIKALUSTE OY  50 645 45 499 50 645 45 499
A71413 EAKR Modulaarinen ruiskuvalumuotti frisbeegolfkiekkojen valmistamisessa 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.10.2015 30.9.2016 OBSIDIAN DISCS OY  8 430 6 170 8 430 6 170
A71414 EAKR HWA Työhyvinvointiohjelman käynnistäminen 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.3.2015 30.5.2017 HWA HEALTH & WELLBEING ACADEMY OY  77 750 74 709 77 750 74 709
A71415 EAKR Puhtaasta Ilosta 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.11.2015 30.6.2018 PUHDAS ILO OY  53 150 53 150 53 150 53 150
A71416 EAKR UniikkiPakkaus Hietanen Oy 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.11.2015 30.11.2016 UNIIKKIPAKKAUS HIETANEN OY  10 320 7 681 10 320 7 681
A71417 EAKR Komppi 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.12.2015 31.12.2017 HUOLTSIKKA OY  94 120 66 386 94 120 66 386
A71418 EAKR Lähienergian tuottamisen pilotointimalli Suupohjan Rannikkoseudulla 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2015 30.9.2016 Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy  27 600 27 600 36 600 36 600
A71419 EAKR Energiamatsi 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2016 31.12.2016 Åbo Akademi  40 048 40 048 66 748 66 748
A71420 EAKR Aurinkodemo 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2015 31.8.2016 Oy Merinova Ab  38 160 38 160 38 160 38 160
A71421 EAKR Uusiutuvan energian elämyksellinen demonstraatioympäristö 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2015 30.4.2017 Oy Vaasan ammattikorkeakoulu-Vasa yrkeshögskola Ab  60 000 60 000 100 000 100 000
A71422 EAKR Uusiutuvat energialähteet tehokkaampaan käyttöön vaasalaisissa teknologiapuistoissa (caset: Strömberg Park ja Airport Park) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.8.2016 Oy Merinova Ab  26 352 26 352 26 352 26 352
A71423 EAKR HevosWoima - Esiselvitys Etelä-Savon hevostalouden materiaalivirtojen hyödyntämisestä uusiutuvana energiana 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2016 28.2.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  80 500 74 976 101 000 99 551
A71424 EAKR Savolaisen ekopientalon modernit rakennusmateriaalit (EkoMateriaalit) 1 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2018 Savonia-ammattikorkeakoulu oy  210 000 187 104 300 000 267 292
A71425 EAKR Materiaaliteknologian TKI-keskuksen konseptointi ja toiminnan pilotointi Pohjois-Savossa (MaTKI-konsepti) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.2.2016 31.1.2019 Itä-Suomen yliopisto  694 055 653 372 880 506 829 694
A71426 EAKR Simulaattoreilla tehoa oppimiseen maarakennusalalla 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.4.2017 Ylä-Savon ammattilisen koulutuksen kuntayht.  214 926 212 030 358 160 353 334
A71427 EAKR Terveysteknologian Kehityskeskus (TeKe) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.6.2018 Kuopion kaupunki  330 430 330 430 472 042 472 042
A71428 EAKR Liiketoiminnan kehittäminen ja laajentaminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.11.2015 30.6.2016 INSINÖÖRITOIMISTO HUOVINEN  9 380 9 380 9 380 9 380
A71429 EAKR Molekulaarinen kuvantaminen innovaation ja kehityksen generaattorina terveys- ja lääkekehitysklusterissa 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.5.2018 Itä-Suomen yliopisto  255 126 251 747 323 665 319 932
A71430 EAKR Alueellista toimintaympäristöä tukeva biosignaalianturien kehitystyö ja testaus (MATRIISIANTURI) 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.9.2018 Itä-Suomen yliopisto  225 965 206 880 279 286 255 704
A71431 EAKR Palvelu tulevaisuuteen: eMaaseutu 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.2.2016 31.10.2018 Kehitysyhtiö Savogrow Oy  415 580 394 180 519 599 492 843
A71432 EAKR Savilahden vähähiilinen energiamalli - SaVE 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2016 Kuopion kaupunki  75 000 75 000 95 245 95 245
A71433 EAKR Turvallisuudentunne Kotona (TuTunKo) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.6.2017 Oulun Yliopisto  164 900 161 784 168 257 164 784
A71434 EAKR Turvallisuudentunne kotona (TuTunKo) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.6.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  375 000 373 110 386 100 382 495
A71435 EAKR Hitaan ajattelun matkustavat laboratoriot 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.3.2016 28.2.2017 Lapin Yliopisto  99 000 94 906 100 000 95 653
A71436 EAKR Arctic Business -vierailuohjelma 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.2.2016 31.12.2017 HOUSE OF LAPLAND OY  214 080 206 653 267 600 258 569
A71437 EAKR Maantien 847 ja Zatelliitin yritysalueen liittymän liikennejärjestelyt 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2016 Liikennevirasto  800 000 790 999 1 720 000 1 581 997
A71438 EAKR Pohjavesien reaktiivinen geokemiallinen- ja virtausmallinnus, CASE Study: Karhinkangas 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.9.2018 Geologian tutkimuskeskus  125 597 118 005 179 424 168 578
A71439 EAKR Kasvua ja kilpailukykyä kärkialoille - KASKI 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2018 Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy  126 560 121 238 171 760 166 227
A71440 EAKR Critical communication, safety and human-centered services of the future 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.1.2018 Lapin Yliopisto  740 000 735 537 827 500 823 037
A71441 EAKR Tahko Hills Ice Rink Center 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.5.2015 31.10.2017 MOSKU INVEST OY  21 000 20 998 21 000 20 998
A71442 EAKR Oulun kudoskuvantamiskeskus 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.6.2018 Oulun Yliopisto  108 686 104 683 154 172 148 510
A71443 EAKR Innovointia tukevat työympäristöt startup yrityksissä (InnoStaVa) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2018 Oulun Yliopisto  435 489 435 489 567 327 567 327
A71444 EAKR Panimo Honkavuori Oy:n liiketoiminnan kehittäminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.9.2015 30.6.2017 PANIMO HONKAVUORI OY  171 440 169 887 171 440 169 887
A71445 EAKR Robottisolu 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.11.2015 30.6.2016 METALLISORVAAMO PITKÄNEN OY  24 220 24 220 24 220 24 220
A71446 EAKR FEFE - Further East From the East 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Karelia Ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö  333 550 333 550 467 500 468 400
A71447 EAKR Tähystysosaamisen kehittäminen suureläinten hoidossa 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2016 Ylä-Savon ammattilisen koulutuksen kuntayht.  35 166 34 835 50 238 49 766
A71448 EAKR More 2.0 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.12.2015 31.12.2018 OY MOREHOUSE LTD  494 830 151 292 494 830 151 292
A71449 EAKR Esimurskaimen investointihanke. 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.1.2016 31.1.2017 TARPAPER RECYCLING FINLAND OY  78 000 78 000 78 000 78 000
A71450 EAKR IVALO ¿ tuotteen- & palvelun kehittäminen 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.12.2015 31.12.2016 PEARL & STARR ENTERPRISES OY  41 900 41 094 41 900 41 094
A71451 EAKR AvaDive T&K 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.12.2015 31.12.2017 AVADIVE OY  73 370 41 204 73 370 41 204
A71452 EAKR Kone- ja laiteinvestoinnit 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.12.2015 31.12.2017 RIITEK OY  283 950 283 950 283 950 283 950
A71453 EAKR Kestävää kehitystä Pohjois-Savon yrityksissä - KePoSa 2 Pohjois-Savon liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.8.2018 Savon koulutuskuntayhtymä  239 999 239 079 284 800 284 273
A71454 EAKR Korkeataajuuksinen väsytyskoestus 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.5.2017 Oulun Yliopisto  154 000 154 000 198 000 198 000
A71455 EAKR Oulun kudoskuvantamiskeskus (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.6.2018 Oulun Yliopisto  388 313 388 313 550 828 550 828
A71456 EAKR Arctic Ceramic Center - Inspired by Arctic Lapland - Arktinen keramiikkakeskus 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 5.2.2015 31.12.2017 Posion Kehitysyhtiö Oy  133 560 124 402 190 800 177 717
A71457 EAKR Laserpuhdistuslaitteiston hankinta ja palveluntuottamisen aloittaminen Suomessa. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.11.2015 22.11.2016 HÄMEEN ERIKOIS- JA TEOLLISUUSPESUT OY  60 700 56 084 60 700 56 084
A71458 EAKR BucketList® - Toteutetaan unelmat yhdessä! 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.11.2015 31.7.2017 LIST IT OY  29 050 29 050 29 050 29 050
A71459 EAKR Mystery shopping -järjestelmän ja asiakaspalautejärjestelmämallin rakentaminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.11.2015 18.3.2017 NORDIC MARKET RESEARCH OY  29 200 23 266 29 200 23 266
A71460 EAKR Valmiiksi tehdyt elementit 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.12.2014 30.6.2017 HANNU LATVAKOSKI OY  57 160 6 994 57 160 6 994
A71461 EAKR SketchMyApp markkinakartoitus 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.12.2015 31.3.2017 INVASION DESIGN OY  17 270 15 597 17 270 15 597
A71462 EAKR Jauhemaalaamon kehittäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.12.2015 31.7.2016 ALSEMET OY  93 740 78 748 93 740 78 748
A71463 EAKR Puuha Export 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.1.2016 31.7.2017 PUUHA GROUP OY  49 370 47 049 49 370 47 049
A71464 EAKR Uuden liiketoiminta-alueen käynnistäminen ja kansainvälistyminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.12.2015 31.3.2017 GALA MARE OY  48 710 25 562 48 710 25 562
A71465 EAKR Utveckling och internationalisering av minilastarverksamhet 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.12.2015 30.6.2018 OY NORCAR AB  60 000 60 000 60 000 60 000
A71466 EAKR Haulerman-kuormanostimen markkinakartoitus USA:ssa 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.1.2016 31.12.2017 HAULERMAN OY  50 000 50 000 50 000 50 000
A71467 EAKR Tuotekehityshanke puutavaran kuivaukseen liittyen. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.10.2015 31.12.2017 MYLLYN MIES OY  42 425 20 010 42 425 20 010
A71468 EAKR Silia Oy:n verkostotuottaja-liiketoimintamallin kehittäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.12.2015 30.6.2017 SILIÄ OY  43 775 32 036 43 775 32 036
A71469 EAKR Sidontakone prototyypin kehitystyön loppuun saattaminen. 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.12.2015 31.7.2016 NORDIC WIRE OY  25 190 23 731 25 190 23 731
A71470 EAKR Chameleon Laadunhallintajärjestelmä 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.12.2015 31.3.2017 QUALITY STEP OY  25 920 22 225 25 920 22 225
A71471 EAKR Harjoitusalusta jäälajien harrastajille. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.11.2015 30.6.2017 WOOOM OY  39 664 26 557 39 664 26 557
A71472 EAKR Multifunctional enviroment for Well-being enhancing technology - MeWeT 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2018 Satakunnan koulutuskuntayhtymä  122 387 119 255 174 840 170 366
A71473 EAKR Tuotantokoneinvestointi ja tuotannon kehittäminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.12.2015 31.12.2016 PIICON OY  59 370 45 941 59 370 45 941
A71474 EAKR Yrityksen kehittämishanke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.7.2015 28.2.2018 KUOPION YKKÖSTILIT OY  160 790 160 790 160 790 160 790
A71475 EAKR Talonrakentamisen työmaaohjauksen digitalisointi 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.12.2015 30.6.2019 FLUENT PROGRESS RT OY  252 340 252 337 252 340 252 337
A71476 EAKR Vientimaiden ja asiakaskontaktien kartoittaminen Viennin markkinointi Tuotteen ja tuotannon kehitys IPR-suojauksen laajentaminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.11.2015 28.2.2018 MEDRIAN OYPIETARINEN RIITTA HELENA  164 070 141 592 164 070 141 592
A71477 EAKR Tuotannollisen toiminnan laajentaminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.12.2015 31.12.2018 PUNKAHARJUN PUUTAITO OY  693 410 683 096 693 410 683 096
A71478 EAKR MeWeT-invest 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.11.2018 Satakunnan koulutuskuntayhtymä  42 700 38 474 61 000 54 963
A71479 EAKR Ravintolakokemuksen ja ravintolan kustannustehokkuuden parantaminen digitalisaation avulla. 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.12.2015 31.12.2018 DELITAZ OY  22 500 11 455 22 500 11 455
A71480 EAKR Kouvolan Lakritsi Oy:n kehittämishanke 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.12.2015 30.6.2019 KOUVOLAN LAKRITSI OY  50 000 43 477 50 000 43 477
A71481 EAKR Mineral prospectivity modeller (MPM) 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.6.2018 Geologian Tutkimuskeskus  450 000 450 000 450 000 458 000
A71482 EAKR Nika Export 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.12.2015 31.12.2018 LASIMIES OY  54 000 12 959 54 000 12 959
A71483 EAKR Osastoiva ovi 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.1.2016 30.8.2017 HERMETEL OY  105 000 48 629 105 000 48 629
A71484 EAKR Liiketoiminnan kehittämishanke kansainvälisille markkinoille (Ruotsi, Norja) - Turun Sähkö- ja Rakennustukku Oy 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.2.2016 30.6.2017 TURUN SÄHKÖ- JA RAKENNUSTUKKU OY  49 880 49 880 49 880 49 880
A71485 EAKR Markkinakartoitus - Ruotsi 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.2.2016 28.2.2017 TAPIN SOLUTIONS OY  41 220 38 615 41 220 38 615
A71486 EAKR Rovaniemi Arctic Spirit - Arktisuuden hyödyntäminen Lapin yritystoiminnan ja näkyvyyden edistämiseksi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.5.2019 Lapin Yliopisto  318 688 318 688 455 269 455 269
A71487 EAKR Arktinen LNG -puisto 1 Lapin liitto Toiminta päättynyt 2.11.2015 31.12.2016 TEAM BOTNIA OY  72 013 58 316 102 875 83 308
A71488 EAKR Suomen Muuttofirman kasvuhanke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.12.2015 31.8.2018 SUOMEN MUUTTOFIRMA OY  152 720 151 840 152 720 151 840
A71489 EAKR Multilaite koneenkantaja 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.5.2015 30.6.2017 REISKONE OY  36 500 28 536 36 500 28 536
A71490 EAKR TDR Finland kansainvälistäminen, Pohjoismaat 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.12.2015 15.6.2017 TDR FINLAND OY  35 400 32 034 35 400 32 034
A71491 EAKR Samperi Oy:n sähköisen liiketoiminnan ja resurssien parantaminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.3.2015 31.12.2017 SAMPERI OY  31 300 19 829 31 300 19 829
A71492 EAKR Rockseri Oy:n kansainvälistymisprojekti 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.8.2015 31.7.2019 ROCKSERI OY  124 540 84 284 124 540 84 284
A71493 EAKR Joulumuorin Tuvan majoituskapasiteetin lisäys 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.9.2015 31.12.2017 NALTIO OY  27 400 9 514 27 400 9 514
A71494 EAKR Vaihtolava 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.10.2015 31.3.2017 YKKÖSMETALLI OY  43 640 19 202 43 640 19 202
A71495 EAKR Pyhä Astelin kansainvälistymishanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.10.2015 30.4.2017 PYHÄN PARONI OY  17 940 10 089 17 940 10 089
A71496 EAKR Pal-Metalli hanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.10.2015 31.12.2019 PAL-METALLI OY  141 250 87 755 141 250 87 755
A71497 EAKR Aapo Technologies Oy KEHITYSHANKE 2015-2016 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.11.2015 31.8.2017 JOIQUCOM OY  87 600 63 512 87 600 63 512
A71498 EAKR peltiprofiloinnin uudet koneet, classic-profiilikone, listaprofiilikone, koneiden oheislaitteet tilauksesta tuotantoon ja toimitukseen atk-järjestelmän räätälöinti esittelyvaunu profiilituotteille 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.12.2015 31.12.2017 PELTISEPÄNLIIKE H. PEURA OY  77 000 77 000 77 000 77 000
A71499 EAKR Yhtiön toiminnan kansainvälistymishanke; tuotannon kehittäminen vientiä varten sekä avainhenkilölle tuen saaminen hankkeen toteuttamiseksi. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.8.2018 KUHMON AA-PUU OY  203 960 91 364 203 960 91 364
A71500 EAKR Lasten sisältöpalvelu 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.11.2015 31.12.2016 SPINFY OY  55 000 7 548 55 000 7 548
A71501 EAKR Pintakäsittelylaitoksen modernisointi 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.1.2016 31.12.2016 KAVAMET-KONEPAJA OY  87 500 67 476 87 500 67 476
A71502 EAKR Kuljetusten tilaukseen ja seurantaan kehitetty mobiilisovellus. Tuotteen jatkokehitys kansainvälistymisen näkökulmasta. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.7.2015 30.9.2016 ESEND FINLAND OY  59 490 57 226 59 490 57 226
A71503 EAKR Täysmittakaavan vedenkäsittelylaitteiston rakentaminen ja testaaminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.11.2015 30.6.2017 NBTEC OY  70 660 39 458 70 660 39 458
A71504 EAKR LapMek Oy tuotannon automatisointi 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.1.2016 31.12.2016 LAPMEK OY  12 420 10 207 13 275 10 207
A71505 EAKR Teollisuushallin II-vaiheen rakentaminen elementtitehdasta varten 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.11.2015 30.6.2018 KIINTEISTÖ OY SAMPOKIINTEISTÖT  334 650 329 214 334 650 329 214
A71506 EAKR Weela-kuntoilukonseptin tuotteistaminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.12.2015 31.8.2016 WELAPRO OY  51 250 45 157 51 250 45 157
A71507 EAKR Koneistuskapasiteetin ja automaatioasteen nosto 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.11.2015 31.12.2017 KONEISTAMO ALM OY  170 450 100 283 170 450 100 283
A71508 EAKR Testauslaitteiden hankinta 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.11.2015 31.8.2016 TILTEK ENGINEERING OYAG-GROUP OY  19 600 19 600 19 600 19 600
A71509 EAKR Kansainvälistymiseen ja vientiin lisäävän toiminnan markkinaselvitys 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 9.12.2015 31.12.2017 TILTEK ENGINEERING OYAG-GROUP OY  14 300 0 14 300 0
A71510 EAKR Tapahtumien Hubi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2016 31.12.2018 Oulun kaupunki  399 838 394 039 592 453 583 861
A71511 EAKR Catline -hanke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.10.2015 31.7.2017 KULJETUSLIIKE SEPPO RISSANEN OY  70 000 70 000 70 000 70 000
A71512 EAKR Kehittämishanke 2016-2017 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.2.2016 31.5.2017 LAHDEN GRAAFINEN OY  62 500 62 500 62 500 62 500
A71513 EAKR Kokonaistoimittajaksi teollisuuteen SLP2020 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.1.2016 31.3.2019 SUOMEN LEVYPROFIILI OY  292 970 289 080 292 970 289 080
A71514 EAKR Yrityksen kansainvälistyminen sydänkairasahan ja uusien kehitettävien liitännäistuotteiden kautta, sekä yrityksen toiminnan tehostaminen. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.11.2015 31.12.2020 NURMEKSEN TYÖSTÖ JA TARVIKE OY  108 150 91 472 108 150 91 472
A71515 EAKR Tuotannon laajentaminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.9.2015 30.9.2020 PCM TECHNOLOGY OY  619 360 463 950 619 360 463 950
A71516 EAKR Jalostusasteen kasvattaminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.11.2015 31.5.2017 MECAPINTA OY  39 900 39 900 39 900 39 900
A71517 EAKR Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa (VÄHIMAT) 1 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.10.2016 Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy  56 474 56 474 78 377 78 377
A71518 EAKR BIOCOM-mikrokiteinen selluloosa kumiseoksissa 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  119 514 118 829 153 661 152 805
A71519 EAKR Tupler tuotekehitysprojekti 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.12.2015 30.6.2017 TUPLER OY  49 980 47 409 49 980 47 409
A71520 EAKR Vienti ja Tutekehityshanke Sisälogistiikka tuotteiden markkinointi Ruotsissa. Varastoautomaatin modifiointi kaupan tarpeisiin. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 1.12.2015 30.9.2016 NH-KONEISTUS OY  35 370 0 35 370 0
A71521 EAKR OKKI avainhallintajärjestelmän kehittäminen ja viennin aloittaminen. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.8.2015 30.9.2018 AATISEC OY  41 850 36 176 41 850 36 176
A71522 EAKR Ympäristö robottisovellutusten kehitykseen, -testaukseen ja robottikoulutukseen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.9.2015 31.12.2016 APEX AUTOMATION OY  7 700 7 700 7 700 7 700
A71523 EAKR BioPro -kehittämishanke 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 4.1.2016 29.6.2018 Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä  135 040 134 828 168 800 168 800
A71524 EAKR BioPro -investointihanke 2 Keski-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 4.1.2016 29.6.2018 Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä  56 000 55 770 80 000 80 000
A71525 EAKR Vetovoimaa ortodoksisesta kulttuurista, kehittämishanke 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 30.6.2018 Joensuun kaupunki  169 819 164 412 212 600 206 578
A71526 EAKR Puhdistuslaitteen kehittäminen 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.12.2015 31.12.2017 FORSSAN LEVY OY  90 250 32 409 90 250 32 409
A71527 EAKR Reply+ Pelialasta kasvua Pohjanmaalle 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 31.3.2017 Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi  86 943 77 946 144 904 129 910
A71528 EAKR Digitaalisuuden optimointi Kainuussa - Hyvinvointi ja Terveys (DIHYTE) 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 11.1.2016 31.3.2018 KAINUUN ETU OY  278 600 260 562 358 200 337 034
A71529 EAKR Puolangan biokeskus 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 30.11.2018 KAINUUN ETU OY  198 544 197 421 234 883 234 678
A71530 EAKR Tuotannon ja tuotteiden kehittäminen. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.6.2015 30.6.2017 KORSU OVET OY  103 020 96 973 103 020 96 973
A71531 EAKR HighRollerin kehittäminen ja kansainvälistyminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.1.2016 31.12.2017 HIGHROLLER SUOMI OY  142 470 108 914 142 470 108 914
A71532 EAKR FinEq International Oy:n investointi- ja kehittämishanke 2016-2017 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.12.2015 30.4.2018 FINEQ INTERNATIONAL OY  197 450 196 774 197 450 196 774
A71533 EAKR Tanhuvaaran Palvelut Oy:n ympärivuotisen liikuntamatkailun kokonaiskehittämissuunnitelman (Tanhuvaara Sport Resort Masterplan, loma-asuntorakentamisen markkinatutkimus) laatiminen ja olosuhdekehittämisen investoinnit(campingalue, ensilumenlatu). 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.2.2015 30.6.2017 TANHUVAARAN PALVELUT OY  173 120 173 120 173 120 173 120
A71534 EAKR TornioHaparandan elämyksellinen sisäaktiviteettipuisto 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.3.2015 1.6.2017 ARCTIC PROPERTY OY  193 750 193 750 193 750 193 750
A71535 EAKR TornioHaparanda elämys- ja aktiviteettipuisto 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.6.2015 1.6.2017 ARCTIC ACTION OY  532 000 532 000 532 000 532 000
A71536 EAKR CrossLam Kuhmo CLT tehdas 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.12.2015 31.1.2017 OY CROSSLAM KUHMO LTD  166 250 145 280 166 250 145 280
A71537 EAKR Oulaisten tuotantolaitoksen modernisointi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.9.2015 30.6.2017 JUNNIKKALA OY  800 000 800 000 800 000 800 000
A71538 EAKR CNC-sorvin hankinta 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.1.2016 28.2.2017 NAPSO OY  81 900 81 900 81 900 81 900
A71539 EAKR 3D-liiketoimintaa Lapin yrityksille 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 4.4.2016 30.6.2018 Ilmatieteen laitos  92 655 92 655 132 364 132 364
A71540 EAKR Kone- ja laiteinvestointi sekä kansainvälisen liiketoiminnan aloittaminen. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.12.2015 30.9.2020 ECUTIIMI OY  173 450 124 904 173 450 124 904
A71541 EAKR Stalatube - uudet markkinat 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.12.2015 31.12.2018 STALATUBE OY  182 500 80 909 182 500 80 909
A71542 EAKR Konekannan modernisointi ja uuden teknologian käyttöönotto. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.10.2015 15.4.2016 SORVAAMO KIVI OY  84 750 84 750 84 750 84 750
A71543 EAKR Uudenlaisen suunnittelu/tarjouspyyntöohjelma 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.11.2015 30.6.2017 HABIPLAN OY  38 450 26 632 38 450 26 632
A71544 EAKR Medics24 -kasvuhanke 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.10.2015 31.12.2017 LOOKINNO OY  118 120 84 355 118 120 84 355
A71545 EAKR Lounatuulen kasvu 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Peruuntunut 9.12.2015 31.3.2017 PALVELUKOTI LOUNATUULI OY  34 670 0 34 670 0
A71546 EAKR Muototerä Oy:n kansainvälistyminen Saksan vesileikkausmarkkinoille 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.12.2015 31.12.2017 MUOTOTERÄ OY  46 500 45 476 46 500 45 476
A71547 EAKR Moderni Hirsikaupunki. Hirsirakennusten uusi arkkitehtuuri, massakustomointi ja elinkaaritalous. 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.6.2019 Oulun Yliopisto  610 198 608 898 808 712 807 028
A71548 EAKR Kone- ja laiteinvestoinniti sekä toimitilojen laajentaminen ja kehittämishanke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.12.2015 31.5.2018 PUNKAHARJUN KILPI OY  78 520 31 321 78 520 31 321
A71549 EAKR MetechGloNew - kehittämispanostuksilla Metallityö Vainio globaalisti kilpailukykyiseksi palvelutaloksi 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.12.2015 31.12.2019 METALLITYÖ VAINIO OY  251 600 228 900 251 600 228 900
A71550 EAKR Rausteel Oy - Kohti Kansainvälistymistä 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.12.2015 28.2.2017 RAUSTEEL OY  19 550 15 191 19 550 15 191
A71551 EAKR Telatek Oy:n tuotantokapasiteetin ja tuottavuuden nostaminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2016 15.12.2016 TELATEK OY  183 900 177 286 183 900 177 286
A71552 EAKR PRM-lava 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.2.2016 31.8.2017 KULJETUS J. PASSILA & V. HANNULA OY  21 200 21 172 21 200 21 172
A71553 EAKR SantaPark Arctic World II 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.11.2015 30.8.2017 SANTAPARK OY  997 900 997 900 997 900 997 900
A71554 EAKR Kemikaalien rekisteröintipalvelut 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2016 31.1.2017 TEOLLISUUSTAITO OY  3 712 3 712 3 712 3 712
A71555 EAKR WiseMaster-liiketoiminnan skaalaaminen kv-markkinaan (WIPE1) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.2.2016 30.6.2017 M-TECHNOLOGY OY  27 060 26 766 27 060 26 766
A71556 EAKR MOI opastuspalvelun ¿jatkokehitystoimet, vaihe 1 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.2.2016 30.6.2016 PALKO INTERACTIVE OY  20 260 20 259 20 260 20 259
A71557 EAKR Kone- ja laitehankinnat 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.12.2015 31.12.2017 KANTOJÄRVEN METALLI OY  110 100 83 113 110 100 83 113
A71558 EAKR Atol 650 LSA-sarjatuontannon aloittaminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.2.2014 31.7.2019 ATOL AVION OY  56 860 39 816 56 860 39 816
A71559 EAKR Kovat teräkset – raskaat rakenteet investontihanke 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.12.2018 Raahen koulutuskuntayhtymä  556 500 536 487 795 000 766 410
A71560 EAKR Metsäomaisuuden hankintaa, hallintaa ja arvonmääritystä tukevien tietovirtojen keruun, tietovarastoinnin ja jalostamisen systematisointi 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 6.11.2015 30.4.2017 SUOMEN SIJOITUSMETSÄT OY  24 360 24 360 24 360 24 360
A71561 EAKR Mustan Virran Panimon laitteistohankinta 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.2.2016 31.12.2016 MUSTAN VIRRAN PANIMO OY  9 970 8 392 9 970 8 392
A71562 EAKR HighRoller lihashuoltotuotteen jatkokehitys ja kansainvälisen toiminnan aloittaminen ja kehittäminen. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 28.4.2015 31.3.2016 OMAVALMENTAJA KAJAANI OY  16 060 12 655 16 060 12 655
A71563 EAKR Ihotutkimuslaitteiden kehitys- ja markkinointihanke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.1.2016 31.1.2020 DELFIN TECHNOLOGIES OY  109 310 31 323 109 310 31 323
A71564 EAKR DTH- Vaakaporaus tuotekokonaisuuden kehitys 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.2.2016 14.2.2017 GEONEX OY  39 550 24 446 39 550 24 446
A71565 EAKR NewMedia 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.10.2015 28.2.2017 NEW MEDIA TABLE OY  97 800 97 800 97 800 97 800
A71566 EAKR Mikemet Oy - investoimalla nousuun 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.11.2015 31.7.2019 CASEMET OY  304 650 304 648 304 650 304 648
A71567 EAKR Ranchising tuotekehitys. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.10.2015 28.2.2019 HYVÄTUULI HIGHLAND OY  35 170 35 170 35 170 35 170
A71568 EAKR WellMonde - Innovative Customer track 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.12.2015 31.12.2017 KURUSON OY  34 000 34 000 34 000 34 000
A71569 EAKR TimGo10 - teknologia- ja kehityspanostuksilla kilpailukykyistä kasvua Timaco Oy:lle 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.2.2016 31.12.2018 TIMACO OY  442 200 442 200 442 200 442 200
A71570 EAKR Rakennelujuus ja passiivienerginen aihio 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.12.2015 31.12.2017 KURIKKA TIMBER OY  380 000 380 000 380 000 380 000
A71571 EAKR Pk-yrityksen lakiasiainjohtaja 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.12.2015 30.9.2016 RISKITOR OY  12 420 12 420 12 420 12 420
A71572 EAKR Metsätähteen käyttäminen vakio sulkusyöttimessä 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.6.2015 30.9.2016 SEIMEC SERVICE OY  15 250 7 907 15 250 7 907
A71573 EAKR Kivat-brändin kuluttajille suunnatun kaupankäynnin edellytyksien luominen ja aloitus pilottina Suomi + Ruotsi/Tanska 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2016 1.4.2017 AGTUVI KY  42 800 23 060 42 800 23 060
A71574 EAKR Etelä-Savon ELY-keskuksen tekninen tuki 2016-2018 6 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2023 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus  9 760 064 9 760 064 9 760 064 9 760 064
A71575 EAKR Sormijatkoslinjaston hankkiminen sekä pihan alfaltointi. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.12.2015 31.12.2017 LAHDEN RAKENNUSTARVIKE OY  60 000 59 543 60 000 59 543
A71576 EAKR Multimodaalisen keräysjärjestelmän kehittäminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.12.2015 31.3.2018 DEVOCA OYDEVOCA OY  43 750 41 546 43 750 41 546
A71577 EAKR Teknik för avancerad bearbetning. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.6.2015 31.12.2017 BS-METALL AB OY  111 000 111 000 111 000 111 000
A71578 EAKR KARZASOL MOBILE APPS ONE STOP SHOP ( KMAOSS ) 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.12.2015 28.2.2017 KARZASOL OY  53 100 42 595 53 100 42 595
A71579 EAKR Hydraulisten laitteiden vientitoiminnan kehittäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.1.2016 1.6.2018 POWERPLANTS OY  46 800 22 900 46 800 22 900
A71580 EAKR Kansainvälisen kasvun kehityshanke 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.2.2016 30.6.2017 TAMMERNEON OY  37 640 28 629 37 640 28 629
A71581 EAKR Painosorvikoneen investointi 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.1.2016 31.12.2017 SAARIJÄRVEN PÄÄTYTUOTE OY  138 000 133 866 138 000 133 866
A71582 EAKR Relining Group: n jälleenmyyntiverkoston laajentaminen Euroopassa 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.2.2016 31.12.2017 RELINING GROUP INTERNATIONAL OY  47 550 27 158 47 550 27 158
A71583 EAKR Teollisuuden lietteiden energia- ja materiaalitehokkuuden parantaminen (TEOLI) 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.11.2015 31.12.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  204 148 202 796 248 060 260 653
A71584 EAKR LoCap - Paikallisesti talteen otetun hiilidioksidin hyödyntäminen 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  111 150 108 316 142 786 137 003
A71585 EAKR Uutta liiketoimintaa ainutlaatuisista ja hiilineutraaleista puukuitutuotteista 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.11.2015 30.4.2018 SELLUSTA FINLAND OY  77 750 45 119 77 750 45 119
A71586 EAKR Tuotannon kehittäminen. 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.3.2015 31.7.2017 TOLLIWOOD OY  71 070 69 320 71 070 69 320
A71587 EAKR Uusien auringon- ja näkösuojatuotteiden kehitykseen liittyvä tuotantoinvestointi. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.11.2015 31.12.2016 SOLAR KAIHDIN KY  137 160 126 265 137 160 126 265
A71588 EAKR Lapin Panimo 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2016 31.12.2017 LAPIN PANIMO OY  252 900 214 048 299 800 261 250
A71589 EAKR Reuna nauha eva liimoitus 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.2.2016 30.6.2016 PATTIJOEN KALUSTETEKNIIKKA OY  22 800 21 405 22 800 21 405
A71590 EAKR Kardaani III-vaihe 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.2.2016 28.2.2017 CAPRICODE SYSTEMS OY  77 250 75 322 77 250 75 322
A71591 EAKR Kaupin kampuksesta Tulevaisuuden Terveyskylä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 FinnMedi Oy  699 999 666 165 1 125 999 1 072 338
A71592 EAKR 3D-liiketoimintaa Lapin yrityksille -investointihakemus 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 4.4.2016 30.3.2018 Ilmatieteen laitos  35 000 35 000 50 000 50 000
A71593 EAKR Arjen turvallisuuden kansainvälinen yhteistyö 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.12.2018 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  95 028 84 251 118 786 105 314
A71594 EAKR Hotelli Iso-Syöte Aurora Arctic spa suites 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.1.2016 30.6.2017 KIINTEISTÖ OY ISO-SYÖTTEEN TUNTURIHOTELLI  205 640 205 640 205 640 205 640
A71595 EAKR Hotelli Iso-Syöte Aurora Arctic spa suites 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2016 30.6.2017 JEPETRON OY  33 870 32 695 33 870 32 695
A71596 EAKR Lahti Design Centre Muotoiltu Kasvu 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.11.2015 31.12.2017 SUOMEN MUOTOILUSÄÄTIÖ  210 000 203 327 300 000 290 469
A71597 EAKR Vesiruton hyötykäyttö – riesasta raaka-aineeksi (Elodea) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2016 30.4.2017 Suomen ympäristökeskus  80 000 80 000 100 000 100 000
A71598 EAKR MtecE-sähköformulan kehittämishanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.10.2017 HUOLTOASEMA MÄKELÄ KY  49 613 7 762 49 613 7 762
A71599 EAKR arctic challenge - kasvua ja kansainvälistymistä 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.2.2016 30.9.2023 ARCTIC OUTDOOR COACHING OY  17 730 14 973 17 730 14 973
A71600 EAKR Sähkökelkan kaupallistamisen valmistelu 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.11.2015 21.6.2017 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  537 000 537 000 596 783 596 783
A71601 EAKR Hamn och slutmonteringshall 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.1.2016 31.12.2018 KIINT OY KOKKOLAN BOAT PARK  472 500 472 500 472 500 472 500
A71602 EAKR Iskunvaimennin dynamometri 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 30.12.2015 31.12.2016 KONEPALVELU MULARI KY  8 490 8 490 8 490 8 490
A71603 EAKR Avainhenkilön palkkaaminen yrityksen kasvun mahdollistamiseksi. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.11.2015 31.3.2018 SS-TYÖSTÖ OY  31 700 25 237 31 700 25 237
A71604 EAKR Liiketoiminnan kehittämishanke kansainvälisille markkinoille (Ruotsi) - Kymppi-Katto Oy 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.2.2016 31.8.2017 KYMPPI-KATTO OY  49 920 24 896 49 920 24 896
A71605 EAKR Preclinapps Oy:n MedRod tuotteen markkinoiden ja avainasiakkaiden kartoitus 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.12.2016 PRECLINAPPS OY  11 500 8 898 11 500 8 898
A71606 EAKR Ritavaara -projekti 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.1.2016 30.9.2017 VALKEA LAPLAND OYANTTI-PEKKA PALOKANGAS  945 000 945 000 945 000 945 000
A71607 EAKR DoingWhat -viestintäsovelluksen kehittäminen ja kaupallistaminen. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.2.2016 31.3.2017 VONEAX OY  28 000 28 000 28 000 28 000
A71608 EAKR Flexipack v.2.0 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.2.2016 31.12.2017 OY FLEXIPACK AB  34 210 34 210 34 210 34 210
A71609 EAKR Säiliön mittauslaitteistot 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.11.2015 31.7.2018 FARMTOOLS OY  36 640 15 562 36 640 15 562
A71610 EAKR Sprinklerijärjestelmän käyttö teräsrakenteiden palosuojauksessa. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.2.2016 30.8.2016 TERÄSELEMENTTI OY  101 330 95 566 101 330 95 566
A71611 EAKR Tuotannon ja alihankintapalvelujen kehittäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.12.2015 30.6.2017 METALLI JÄRVELÄ OY  169 330 169 330 169 330 169 330
A71612 EAKR Tuotannon kehityshanke 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 9.3.2016 20.3.2018 TOPLIFT FINLAND OY  59 887 15 123 59 887 15 123
A71613 EAKR Kiuruveden tuonnon virtauttaminen ja lay-out kehitys 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.12.2015 31.12.2018 KPA UNICON OY  237 480 77 671 237 480 77 671
A71614 EAKR Markkinoinnin ja viestinnän sekä myynnin ohjaustyökalujen kehitys 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.11.2015 31.3.2019 HURRY OY  151 780 149 118 151 780 149 118
A71615 EAKR Etelä-Savon pk-yritysten aktivointi ja kehittämisohjelma 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.5.2016 31.10.2019 MIKKELIN KEHITYSYHTIÖ MIKSEI OY  463 980 450 344 463 980 562 933
A71616 EAKR Robotiikka-automaatiota Kainuuseen 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.3.2019 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy  214 395 212 094 275 652 275 652
A71617 EAKR Vetovoimaa ortodoksisesta kulttuurista, investointihanke 2 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 31.12.2017 Joensuun kaupunki  103 600 103 210 148 000 147 574
A71618 EAKR Hajautettu energiantuotanto biohiilipelleteillä 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.9.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  87 501 87 501 100 001 100 001
A71619 EAKR METSIIN - metsäalan kehittämishanke investointiosio 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Etelä-Savon Koulutus OY  370 800 362 073 618 000 603 456
A71620 EAKR Fungivale - totta oleva satumaailma 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.2.2016 31.12.2017 KEITO ART'N GAMES OY  20 120 3 534 20 120 3 534
A71621 EAKR My success story - talouden suunnittelutyökalu 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.11.2015 31.12.2017 SIMULO OY  17 970 17 720 17 970 17 720
A71622 EAKR Tuotekehitys, investointi ja kansainvälistymisvalmiuksien kehittämishanke 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.8.2014 1.9.2017 GYMBA OY  40 300 39 469 40 300 39 469
A71623 EAKR Äänekosken biokaasulaitoksen kehittäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.9.2015 31.10.2018 ECOENERGY SF OY  92 500 92 500 92 500 92 500
A71624 EAKR ERP system för NTC Transport 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.3.2016 31.12.2016 NTC TRANSPORT AB  50 000 50 000 50 000 50 000
A71625 EAKR FitDog-tuoteperheen jatkokehittäminen ja kansainvälistäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.2.2016 30.6.2019 FITDOG FINLAND OY  25 750 6 389 25 750 6 389
A71626 EAKR Robotiikka-automaatiota Kainuuseen, investoinnit 2 Kainuun liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.3.2019 Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy  821 604 821 489 1 074 348 1 074 454
A71627 EAKR MOSSWOOL, UUSIUTUVAN JA ELOPERÄISEN HYDROPONISEN KASVUALUSTAN MAHDOLLISUUDET MARKKINOILLA 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.12.2015 31.12.2016 NOVARBO OY  105 000 30 969 105 000 30 969
A71628 EAKR Oulu radiotaajuustutkimuksen huipulle (RF excellence in Oulu) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.8.2018 Oulun Yliopisto  65 058 64 730 91 963 91 503
A71629 EAKR Teknologia- ja pilotointiympäristö teollisen internetin palvelualustana 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 31.12.2019 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  345 800 340 714 457 329 450 614
A71630 EAKR Tikli Savunpoistojärjestelmän kehitystyön esiselvitys 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.3.2016 30.9.2016 TIKLI GROUP OY  5 000 3 700 5 000 3 700
A71631 EAKR Käyttäjälähtöisen ensiapupisteen suunnittelu, valmistaminen ja kaupallistaminen. 2 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.2.2016 30.6.2019 MERPLAST OY  162 280 94 052 162 280 94 052
A71632 EAKR Uudet tuotantolinjat ja -välineet 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.11.2015 31.12.2017 ELEMENCO OY  71 500 54 000 71 500 54 000
A71633 EAKR Asiakashallinnan ja liiketoimintaprosessien uudistaminen ja kehittäminen kasvavien vientimarkkinoiden hallintaan soveltuviksi. 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.9.2015 31.12.2018 OY GUST. RANIN  407 500 148 428 407 500 148 428
A71634 EAKR Tietojärjestelmien kehitys ja kansainvälistyminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 18.1.2016 30.6.2018 SIPARILA OY  69 900 50 616 69 900 50 616
A71635 EAKR Kuusirannan toimitilojen muuntaminen hyvinvointipalveluiden tuottamiseen soveltuvaksi. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 7.12.2015 31.12.2016 LAPIN LUMO JA LÖYLY OY  21 530 12 829 37 530 12 829
A71636 EAKR Miklatech KKS 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.2.2016 28.2.2017 MIKLATECH OY  50 710 35 604 50 710 35 604
A71637 EAKR Greenled Oy kansainvälistyminen ja Pohjoismaiden markkinoiden kartoitus 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.3.2016 14.3.2017 GREENLED OY  40 570 35 223 40 570 35 223
A71638 EAKR Oulu radiotaajuustutkimuksen huipulle - RF excellence in Oulu (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2016 31.8.2018 Oulun Yliopisto  277 947 275 621 392 781 389 494
A71639 EAKR Teknologia- ja pilotointiympäristö teollisen internetin palvelualustana (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 31.12.2019 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  814 100 804 772 1 076 671 1 081 798
A71640 EAKR Metallien 3D-valmistuslaboratorion käynnistäminen (Me3Lab) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2019 NIVALAN TEOLLISUUSKYLÄ OY  519 783 512 630 691 048 680 805
A71641 EAKR Centrian testaustoiminnan kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 19.1.2015 31.12.2018 Centria ammattikorkeakoulu Oy  469 000 468 480 657 000 657 000
A71642 EAKR Metallien 3D-valmistuslaboratorion käynnistäminen (Me3Lab) (investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2019 NIVALAN TEOLLISUUSKYLÄ OY  553 560 553 108 723 300 722 678
A71643 EAKR Polar-Automaatio Oy:n kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.3.2016 31.12.2017 POLAR-AUTOMAATIO OY  52 975 28 351 52 975 28 351
A71644 EAKR Digitaalinen tuotanto ja kapasiteetin kasvattaminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 11.11.2015 31.12.2019 LAPUAN KANKURIT OY  236 870 227 780 236 870 227 780
A71645 EAKR UPKEEP 24 OY Kasvusuunnitelma 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.12.2015 30.6.2017 UPKEEP TL OY  20 970 8 523 20 970 8 523
A71646 EAKR Tuotannon monipuolistaminen uusien tuotantolinjojen avulla ja FSSC 22000 -standardointiprosessi 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.5.2015 28.3.2017 LEADERS SNACK FACTORY OY  301 100 295 503 301 100 295 503
A71647 EAKR PUUTA-Puuraaka-aineen hyödyntäminen Utajärven kunnassa 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 20.10.2015 30.6.2018 Utajärven kunta  392 258 378 455 553 364 535 177
A71648 EAKR Loopy Oy:n tuotantomenetelmien sekä liiketoimintaosaamisen kehittäminen 2016 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.1.2016 28.2.2017 LOOPY OYLOOPY OY  40 408 40 408 40 408 40 408
A71649 EAKR Boost for Export 2016 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.1.2016 31.12.2017 ORFER OY  138 530 134 530 138 530 134 530
A71650 EAKR NEXTIM:n kansainvälisen kasvun mahdollistaminen ¿ valmisteleva hanke - 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 14.10.2015 30.4.2018 NEXTIMBER OY  127 000 69 720 127 000 69 720
A71651 EAKR Viljankosteusmittarin tuotteistaminen kansainvälisille markkinoille 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.2.2016 28.2.2017 PEHUTEC OY  47 850 40 228 47 850 40 228
A71652 EAKR Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton-, rajapintojen- sekä asiakaspalveluprosessien kehitys 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.2.2016 31.12.2016 SOLINUM OY  18 950 18 950 18 950 18 950
A71653 EAKR Kaluston hankinta 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 3.12.2015 31.12.2019 KKP-TUOTANTO OY  16 780 16 780 16 780 16 780
A71654 EAKR Ultracom kansainvälistymishanke. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 31.12.2015 31.12.2017 ULTRACOM OY  84 500 70 449 84 500 70 449
A71655 EAKR Särmäyspuristimien hankinta. Hankittavaksi tulisi 2 hieman käyttötarkoitukseltaan erilaista puristinta. (ohueen sekä raskaampaan metalliin) 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.3.2016 31.3.2019 J-METALLIKALUSTE OY  93 000 80 025 93 000 80 025
A71656 EAKR BET1-projekti 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 17.11.2015 30.11.2019 ÄMMÄN BETONI OY  609 090 457 642 609 090 457 642
A71657 EAKR Sahala 2016-Sahala valmistusjärjestelmä-Lean pohjainen lämmönvaihdinten tilaus-toimitusprosessin kehittäminen ja käyttöönotto 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.9.2015 30.6.2019 SAHALA WORKS OY  480 170 335 480 480 170 335 480
A71658 EAKR Yrityksen kasvun edistäminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.11.2015 30.6.2018 PASIELEKTRO OY  68 750 61 848 68 750 61 848
A71659 EAKR Oplatek Group Oy:n kasvun ja kehityksen vauhdittaminen 1 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.2.2016 31.12.2019 OPLATEK GROUP OY  933 720 933 560 933 720 933 560
A71660 EAKR Autonomisten työkoneiden ja ajoneuvojen arktisen testausympäristön kehittäminen Oulun yliopiston kampukselle ja Ouluzone-moottoriurheilukeskukseen 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2019 Oulun Yliopisto  619 179 614 256 851 542 844 510
A71661 EAKR Orima 2018 V1 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 10.3.2016 31.12.2017 ORIMA-TUOTE OY  81 290 44 790 81 290 44 790
A71662 EAKR Valmistalon ostamiseen ja yksilöllisten valintojen sekä rakentamisprojektin aikataulujen hallitsemiseen rakennettava sähköinen kauppapaikka, joka voidaan integroida yrityksen toiminnanohjausjärjestelmään. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 12.2.2016 31.5.2017 KIIRUNA TALOT OY  20 900 20 900 20 900 20 900
A71663 EAKR Keminmaan Autojussi Oy:n metallinkierrätyksen tehostaminen 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 29.2.2016 31.3.2017 KEMINMAAN AUTOJUSSI OY  47 180 43 461 47 180 43 461
A71664 EAKR Shaman Spirits Oy Ltd:n jatkoinvestointi- ja kehittämishanke 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.11.2015 30.4.2017 SHAMAN SPIRITS OY LTD  264 900 264 900 264 900 264 900
A71665 EAKR Verkkopalvelut 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.11.2015 31.3.2017 PROJANT OY  47 720 31 664 47 720 31 664
A71666 EAKR Kuivaamoiden ja höyläyslinjan modernisointi, Paketointilaitteisto, puutavarakuormain, Varastoalueen rakentaminen, asfaltointi, tietojärjestelmien ja sähköisten tiedonsiirtolaitteiden hankkiminen. 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.1.2016 31.12.2020 VK TIMBER OY  222 000 154 322 222 000 154 322
A71667 EAKR Sorvauskapasiteetin kasvattaminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 20.1.2016 28.2.2017 AP-TELA OY  108 000 94 467 108 000 94 467
A71668 EAKR Utveckling av företagets kvalitetssystem och ISO 9001:2015 certifiering 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.12.2015 31.12.2017 OY RAISOFT LTD  24 000 13 053 24 000 13 053
A71669 EAKR Alumiinituotannon automatisointi 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.1.2016 31.12.2017 ALUTERÄS OY  62 100 41 427 62 100 41 427
A71670 EAKR Tuottavuus-projekti 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 21.1.2016 31.12.2017 NTCAB OY  97 920 84 812 97 920 84 812
A71671 EAKR Tehokkuutta ja turvallisuutta tuotantoon. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.11.2015 30.4.2018 PELTISEPÄNLIIKE RÖNNKVIST OY  109 550 39 053 109 550 39 053
A71672 EAKR ST-Koneistus Oy:n kansainvälisen kaupan tehostaminen markkinaselvityksellä ja messuosallistumisilla 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 25.3.2016 30.4.2017 ST-KONEISTUS OY  56 350 37 174 56 350 37 174
A71673 EAKR Yritystoiminnan kehittäminen investoimalla uuteen korkea teknologian lasertyöstökoneeseen ja särmäyskoneeseen jotka mahdollistavat suurempien osien työstäminen. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.11.2015 30.6.2017 OY HILTOP AB  558 500 534 586 1 191 500 1 298 748
A71674 EAKR WIKROLUX INTERNATIONALISERING 2016 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 15.3.2016 30.9.2017 WIKROLUX OY AB  50 770 13 193 50 770 13 193
A71675 EAKR Internationell tillväxt genom teknologipartnerskap och närvaro. 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 16.3.2016 30.6.2019 3D STUDIO BLOMBERG AB/OY  23 850 23 370 23 850 23 370
A71676 EAKR SENIOR Some -viestintä-, tuki- ja turvajärjestelmän ja -palvelujen kansainvälistäminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.3.2016 31.8.2017 SE INNOVATIONS OY  50 000 22 845 50 000 22 845
A71677 EAKR W-Cutter2 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.12.2015 31.12.2017 W-CULT OY  11 970 11 970 11 970 11 970
A71678 EAKR Helmee Imaging Oy kansainvälistyminen 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.12.2015 31.5.2017 HELMEE IMAGING OY  89 250 67 711 89 250 67 711
A71679 EAKR KALI-2016 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.12.2016 KIIMINGIN KALUSTE OY  96 560 88 555 176 560 88 555
A71680 EAKR Nord Star 47 Patrol 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 8.9.2015 31.12.2017 LINEX-BOAT OY  222 500 171 722 222 500 171 722
A71681 EAKR STEP-C Satakuntalaisen innovaatiotoiminnan keskittymä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.6.2018 Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy  202 000 202 000 288 572 288 572
A71682 EAKR Biomassaprosessien laboratorio II 2 Etelä-Savon maakuntaliitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 31.3.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  149 100 149 060 202 350 202 297
A71683 EAKR Vartioimattoman tasoristeyksen huomiolaitteen turvallisuusluokituksen parantamisprosessi 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 4.3.2016 31.12.2017 JET-TANK OY  200 000 200 000 350 000 235 792
A71684 EAKR CoastOne, Kansainvälistymisen Kasvuloikka 2016-2017 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.3.2016 30.6.2017 COASTONE OY  76 540 51 986 76 540 51 986
A71685 EAKR Teknologia-alustan kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.2.2016 31.8.2016 VISUALLIGENT OY  9 480 8 405 9 480 8 405
A71686 EAKR BIM Corporate / Käyttökokemuksen kehittäminen / 3D- ja virtuaalitodellisuusliitäntä 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 22.3.2016 30.4.2017 GROUP BUILDER OY  43 730 43 484 43 730 43 484
A71687 EAKR Ruokaöljyille tarkoitettu suljettu syväpaistolaitteisto 1 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.12.2018 RAJATEK OY  26 960 15 385 26 960 15 385
A71688 EAKR Asiantuntijapalveluliiketoiminnan kasvu ja kansainvälistyminen 2 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 2.12.2015 30.9.2020 MERIUS OY  226 600 224 922 226 600 224 922
A71689 EAKR Lista- ja paneelivalmistuksen kapasiteetin lisäys 1 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 26.2.2016 30.4.2017 RPN-WOOD OY  68 860 64 302 256 040 64 302
A71690 EAKR Investointi monitoimisorviin 1 Hämeen elinkeino-