Euroopan unioni

RAKENNERAHASTOTIETOPALVELU

EAKR- JA ESR-HANKKEET SUOMESSA OHJELMAKAUDELLA 2014 - 2020

Vipuvoimaa EU:lta
Etusivulle

Haun mukainen hankelistaus: 15 hanketta

Hankekoodia tai hankkeen nimeä klikkaamalla avautuu hankekohtainen kuvaus. Taulukon tiedot voidaan lajitella nousevaan/laskevaan järjestykseen otsikkoa klikkaamalla. Tiedot voidaan muuntaa toiseen tiedostomuotoon listauksen alaosasta löytyvällä toiminnolla.

Koodi Rahasto Hankkeen nimi Tl Viranomainen Tila Aloituspvm Päättymispvm Toteuttajan nimi Myönnetty EU- ja valtion rahoitus Toteutunut EU- ja valtion rahoitus Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä
A70784 EAKR Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tuki - EAKR Etelä-Suomi 6 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2014 31.12.2020 Uudenmaan liitto  2 598 531 1 811 791 4 210 377 1 811 791
A70800 EAKR Hämeen ELY-keskuksen tekninen tuki 2014 - 2020 6 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 1.5.2015 31.12.2020 ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus  3 155 668 2 103 601 3 800 000 2 103 601
A70857 EAKR EAKR tekninen tuki 6 Sosiaali- ja terveysministeriö Toiminnassa 1.6.2015 31.12.2021 Sosiaali- ja Terveysministeriö  357 239 273 586 430 204 273 586
A70109 EAKR Suomen rakennerahasto -ohjelman toimeenpanon hallinnon tekninen tuki TEM 6 Työ- ja elinkeinoministeriö Toiminnassa 1.2.2015 31.12.2020 Työ- ja elinkeinoministeriö  4 571 043 3 500 021 5 395 239 3 500 021
A70087 EAKR Tekninen tuki 2014 - 2021 6 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 1.1.2015 31.12.2021 ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus  5 343 235 2 975 471 6 276 400 2 975 471
A71574 EAKR Etelä-Savon ELY-keskuksen tekninen tuki 2016-2018 6 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 1.1.2016 31.12.2020 ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus  5 976 017 2 856 268 6 307 431 2 856 268
A71012 EAKR Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tuki - EAKR Etelä-Savo 6 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminnassa 1.11.2015 31.12.2020 Etelä-Savon maakuntaliitto  693 186 589 476 817 544 589 476
A71013 EAKR Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tuki - EAKR Pohjois-Savo 6 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminnassa 1.11.2015 31.12.2020 Pohjois-Savon liitto maakuntayhtymä  1 021 696 722 993 1 204 989 722 993
A71097 EAKR Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen tekninen tuki 2014-2020 6 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 14.10.2015 31.12.2020 ELY-keskusten sekä TE-toimistojen KEHA-keskus  6 909 459 4 993 742 8 375 418 4 993 742
A71269 EAKR Pirkanmaan liiton teknisen tuen hanke 6 Pirkanmaan liitto Toiminnassa 1.1.2015 31.12.2020 Pirkanmaan Liitto  1 153 500 596 756 1 548 000 596 756
A71354 EAKR Rakennerahasto-ohjelman 2014–2020 tekninen tuki - EAKR Pohjois-Karjala 6 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Toiminnassa 1.11.2015 31.12.2020 Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto  931 455 788 935 1 096 265 788 935
A71379 EAKR Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tuki - EAKR Pohjois-Pohjanmaa 6 Lapin liitto Toiminnassa 1.1.2016 31.12.2020 Pohjois-Pohjanmaan liitto  1 220 582 1 049 639 1 439 949 1 049 639
A71380 EAKR Keski-Pohjanmaan liiton tekninen tuki 2014-2020 6 Lapin liitto Toiminnassa 1.1.2016 31.12.2020 Keski-Pohjanmaan liitto  312 095 278 453 367 012 297 502
A71381 EAKR Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tuki - EAKR Kainuu 6 Lapin liitto Toiminnassa 1.1.2016 31.12.2020 Kainuun Liitto  368 570 209 045 434 810 209 045
A71383 EAKR Tekninen tuki 2014-2020 Lappi 6 Lapin liitto Toiminnassa 1.1.2016 31.12.2020 Lapin liitto  1 062 650 974 870 1 251 282 974 870
Luo tiedoista
CSV Excel XML