Euroopan unioni

RAKENNERAHASTOTIETOPALVELU

EAKR- JA ESR-HANKKEET SUOMESSA OHJELMAKAUDELLA 2014 - 2020

Vipuvoimaa EU:lta
Etusivulle

Haun mukainen hankelistaus: 61 hanketta

Hankekoodia tai hankkeen nimeä klikkaamalla avautuu hankekohtainen kuvaus. Taulukon tiedot voidaan lajitella nousevaan/laskevaan järjestykseen otsikkoa klikkaamalla. Tiedot voidaan muuntaa toiseen tiedostomuotoon listauksen alaosasta löytyvällä toiminnolla.

Koodi Rahasto Hankkeen nimi Tl Viranomainen Tila Aloituspvm Päättymispvm Toteuttajan nimi Myönnetty EU- ja valtion rahoitus Toteutunut EU- ja valtion rahoitus Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä
A70683 EAKR Hämeen Kasvuverkostot 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.9.2017 Linnan Kehitys Oy  192 792 182 314 240 990 227 893
A70685 EAKR Uutta vetovoimaa energiatehokkaista teräsrakenteista - Valmistavan teollisuuden uudet mahdollisuudet 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2018 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  453 371 453 371 578 866 578 866
A70785 EAKR LUONNOLLISESTI ULKONA -luonto-, liikunta- ja hyvinvointitoimialan kehittäminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.5.2017 Lasten Liikunnan tuki ry  130 000 130 000 145 000 145 000
A70870 EAKR Alueelliset järkivihreät innovaatiot 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.10.2018 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  249 922 216 261 373 800 323 454
A70871 EAKR DigiCoach - digivalmiuksien kehittäminen Kanta-Hämeen pk-yrityksissä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2015 30.6.2018 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  221 220 205 302 294 960 273 736
A70560 EAKR Valkuaisosaamiskeskuksesta ratkaisuja Hämeen valkuaisomavaraisuuteen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  213 697 182 891 305 284 261 274
A71927 EAKR CleanExport 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.12.2017 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  76 350 73 945 101 800 98 600
A71929 EAKR Kiertotaloutta maa-ainesten käyttöön Hämeenlinnassa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.12.2019 Linnan Kehitys Oy  174 840 154 994 210 120 196 659
A71931 EAKR Uutta liiketoimintaa ja kestävää kasvua - LUO Next Step 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 30.6.2019 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  332 654 307 645 475 219 439 492
A71006 EAKR Russia Business Point 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2017 Linnan Kehitys Oy  144 000 132 011 220 000 188 587
A71253 EAKR Potentiaalisen kaivostoiminnan aluetaloudelliset vaikutukset Kanta-Hämeessä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.3.2017 Geologian tutkimuskeskus  79 689 79 689 98 612 98 612
A72988 EAKR Luonto lisää liikettä 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2017 30.6.2019 Metsähallitus  250 098 233 710 327 283 305 994
A72989 EAKR Let's Go Tavastia! 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 31.12.2019 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  175 000 173 232 250 000 249 578
A72990 EAKR AvoinHäme – Edellytykset avoimen datan hyödyntämiselle liiketoiminnassa. 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2017 30.9.2020 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  204 260 204 260 291 800 291 800
A72991 EAKR Terveellinen digitalo 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2017 29.2.2020 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  215 600 215 600 296 002 296 002
A73967 EAKR LUONNOLLINEN LIIKE 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2018 31.8.2020 Lasten Liikunnan Tuki ry.  169 591 163 064 189 591 183 064
A73970 EAKR VIKKE- Virtuaalinen kulttuurimatkailu Kanta-Hämeessä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 30.6.2021 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  187 320 186 493 249 760 248 734
A73972 EAKR Maa-aines- ja uusioainesvirtojen tehokas hallinta Forssan seudulla (FORMA) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.5.2019 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  35 000 35 000 50 000 50 000
A73995 EAKR Kasvuyritysten Häme 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.5.2018 31.12.2022 Forssan Yrityskehitys Oy  91 756 24 340 131 080 34 771
A74579 EAKR Liikenne 4.0 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.12.2021 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  180 432 180 432 257 760 257 760
A74008 EAKR Biohiilestä bisnestä Hämeeseen (Biohiili) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2018 31.12.2020 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  160 926 160 926 214 568 214 568
A74009 EAKR Robo Riksu 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 30.6.2021 Riihimäen kaupunki  196 014 195 451 280 020 279 215
A75581 EAKR FRUSH - Järkivihreä toimintamalli 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.12.2022 Forssan Yrityskehitys Oy  130 690 26 121 179 260 35 829
A75481 EAKR Maakunnallinen uudistava kv-palvelumalli 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2019 30.9.2021 Linnan Kehitys Oy  90 298 82 237 128 998 122 468
A75482 EAKR Kestävän hevosmatkailun tiekartta Kanta-Hämeessä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2019 30.6.2021 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  154 589 154 554 192 530 191 883
A75700 EAKR Houkuttelevat nykyasumisen konseptit Kanta-Hämeessä 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.4.2020 30.6.2022 Tampereen korkeakoulusäätiö sr  69 392 35 550 99 133 50 787
A75316 EAKR Western Lakeland Kanta-Häme 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2019 31.12.2021 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  269 276 266 327 384 680 381 529
A75357 EAKR LUO Net GOES International 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2019 31.5.2022 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  369 787 285 108 528 265 407 296
A75358 EAKR Häme edelläkävijänä yhdyskuntajätevesien ja eläintilojen valumavesien hallinnassa vesivälitteisten infektioriskien torjumiseksi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2019 31.10.2021 Helsingin Yliopisto  227 190 225 571 283 991 282 139
A75215 EAKR 5G START (Valmistautuminen 5G Hämeeseen) 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.5.2022 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  157 500 136 182 225 000 194 545
A75216 EAKR Häme Design Factory 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 30.4.2021 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  110 222 109 032 146 962 145 376
A75217 EAKR VATTU - Valmistavan teollisuuden virtuaaliset tuotteet 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2019 31.12.2020 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  111 750 111 750 149 000 149 000
A75266 EAKR Yhteistyörobotit – Robotiikan toinen sukupolvi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2019 31.12.2021 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  165 828 123 104 236 897 175 863
A77552 EAKR Evon uusi aika 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2021 31.8.2023 Hämeen ammatti-instituutti Oy  149 063 12 311 198 750 16 415
A77553 EAKR Hevoshäme - Kestävän hevosmatkailun maakunta 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2021 31.8.2023 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  266 010 23 028 336 440 29 125
A77471 EAKR Kaupunki 4.0 – Infrastruktuurin mittarointi, tietovirtojen hallinta ja toimintojen ohjaaminen 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.7.2021 30.6.2023 Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy  214 640 7 104 268 300 8 881
A77472 EAKR VÄLKKY: Vihreät älykkäät palvelut kiertotalousyritysten kehittämisessä 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.5.2021 30.4.2023 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  199 357 12 731 249 197 15 914
A77473 EAKR BIO-OSAKE - Bioraaka-aineosaamisen keskus 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.8.2023 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  243 920 0 304 902 0
A77483 EAKR BIO-OSAKE Investoinnit 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.12.2022 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  46 900 0 67 000 0
A77767 EAKR Kestävää kasvua ja elinvoimaa julkisista hankinnoista 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2021 31.8.2023 Hämeen Yrittäjät ry  252 542 35 666 252 542 35 666
A77791 EAKR SatoBotti 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.8.2023 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  171 030 11 288 244 329 16 126
A77806 EAKR Suunta luontoon 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2021 31.5.2023 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  168 194 31 278 195 348 36 328
A78025 EAKR Robo Hoiva 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Riihimäen kaupunki  178 342 0 222 928 0
A78048 EAKR Robo Hoiva investointiosuus 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Riihimäen kaupunki  35 000 0 50 000 0
A71959 EAKR Energian ja ravinteiden kierrätyksen uudet mahdollisuudet vesihuollossa (KEHÄ) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 30.11.2018 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  340 865 329 649 461 773 448 027
A72992 EAKR Uutta kilpailukykyä tuotannon digitalisaatiolla 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 30.4.2019 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  146 825 65 043 209 750 92 918
A72361 EAKR Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2016 31.1.2019 Green Net Finland ry  266 000 266 000 378 000 378 000
A72069 EAKR Likaisen muovijätteen keräys ja kierto (LiMuKe) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.12.2018 Turun yliopisto  188 448 188 448 250 453 250 453
A74094 EAKR Tulevaisuustiedosta vauhtia pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen (TULEVA) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  255 702 255 702 365 290 365 290
A74096 EAKR Fiksu Assa - Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitysalustana 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.5.2021 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä  296 292 271 815 423 274 388 307
A75339 EAKR Rakennusosat ja materiaalit kiertoon - kokeiluilla uutta liiketoimintaa (HYPPY) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 31.3.2022 Green Net Finland ry  263 594 219 378 367 369 305 746
A75181 EAKR WIMMA - We Master the IoT 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 30.9.2022 Teknologiakeskus TechVilla Oy  330 000 214 047 476 136 308 834
A70019 EAKR Resurssitehokkaan kiviaineshuollon ja pohjavesien suojelun avoin kehittämisympäristö laajalle metropolialueelle 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 28.2.2016 Hämeen Maakuntaliitto, kuntayhtymä  70 000 70 000 100 000 100 000
A70021 EAKR Avoimen datan alusta Suomen kasvukäytävän älyliikennejärjestelmälle, Vaihe I 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 8.9.2014 30.11.2015 Hämeenlinnan kaupunki  42 588 42 588 53 234 56 513
A71035 EAKR LEVARBIO - Levien arvokkaiden biomolekyylien ja biomassan hyödyntäminen ravinnossa, rehuna ja energiana 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2017 Helsingin yliopisto  315 000 307 038 450 000 439 143
A71251 EAKR Energiatehokkuudella ja asuinaluekohtaisella energiantuotannolla lisää Cleantech-liiketoimintaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  401 401 397 063 573 434 567 236
A71268 EAKR Ketterä ja kestävä liikkuminen Suomen kasvukäytävällä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.1.2018 Hämeenlinnan kaupunki  173 149 151 310 256 599 224 102
A74095 EAKR Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä (KIINTEÄ) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 28.2.2021 Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy  187 150 182 352 267 358 260 502
A70118 EAKR Pohjoisen kasvuvyöhykkeen teknologiateollisuuden pk-yritysten älykäs erikoistuminen - POKA 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.8.2017 Teknologiakeskus TechVilla Oy  350 000 342 273 555 313 543 056
A70783 EAKR Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistaminen EAKR-viestinnän keinoin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.12.2019 Uudenmaan liitto  92 800 92 800 116 000 116 000
A70017 EAKR VT 2 - suunta kasvulle 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.12.2017 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy  41 000 0 54 720 0
Luo tiedoista
CSV Excel XML