Euroopan unioni

RAKENNERAHASTOTIETOPALVELU

EAKR- JA ESR-HANKKEET SUOMESSA OHJELMAKAUDELLA 2014 - 2020

Vipuvoimaa EU:lta
Etusivulle

Haun mukainen hankelistaus: 44 hanketta

Hankekoodia tai hankkeen nimeä klikkaamalla avautuu hankekohtainen kuvaus. Taulukon tiedot voidaan lajitella nousevaan/laskevaan järjestykseen otsikkoa klikkaamalla. Tiedot voidaan muuntaa toiseen tiedostomuotoon listauksen alaosasta löytyvällä toiminnolla.

Koodi Rahasto Hankkeen nimi Tl Viranomainen Tila Aloituspvm Päättymispvm Toteuttajan nimi Myönnetty EU- ja valtion rahoitus Toteutunut EU- ja valtion rahoitus Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä
A70749 EAKR Kaupunkiviljelystä resurssitehokasta liiketoimintaa - KIVIREKI 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.12.2017 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  161 569 155 224 243 474 233 913
A70984 EAKR Murroksesta näkyvää menestystä ja liiketoimintaa (kehittämisosio) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2019 Tampereen korkeakoulusäätiö sr  300 000 151 542 703 586 252 570
A70985 EAKR Murroksesta näkyvää menestystä ja liiketoimintaa (investointiosio) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2019 Tampereen korkeakoulusäätiö sr  48 000 47 062 96 000 94 123
A70108 EAKR 3kulma - Eco Industrial Park 1 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 28.2.2017 Tredea Oy  233 657 227 432 389 428 379 053
A70125 EAKR Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi (TARMO+) 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.12.2017 Ekokumppanit Oy  240 000 237 583 355 000 352 218
A71946 EAKR Innovaatioseteli 1 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.6.2018 Tredea Oy  880 042 870 019 1 466 737 1 450 032
A71966 EAKR BioMediTechin kansainvälisen toiminnan kehittäminen 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2018 Tampereen Yliopisto  129 120 50 154 290 500 83 590
A71969 EAKR Vähähiilinen matka- ja palveluketju 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.12.2018 Tredea Oy  38 565 38 565 519 601 64 275
A71591 EAKR Kaupin kampuksesta Tulevaisuuden Terveyskylä 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 FinnMedi Oy  699 999 666 165 1 125 999 1 072 338
A71227 EAKR RETU - Resurssitehokasta uusiutuvaa energiaa 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.7.2017 Ekokumppanit Oy  39 000 36 214 56 000 51 496
A71270 EAKR eTruck - sähköisen kuljetuskapasiteetin ja älyliikenteen innovaatioalusta 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  125 201 116 911 208 668 197 615
A71293 EAKR Tarkalla ohjauksella energiatehokkuutta / kehittämisosio 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.9.2018 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  183 120 182 993 305 200 304 989
A71333 EAKR Tarkalla ohjauksella energiatehokkuutta / Investointiosio 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 30.6.2018 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  20 000 19 867 40 000 39 735
A72843 EAKR Hiedanranta MaaS 2 Pirkanmaan liitto Toiminnassa 1.6.2017 31.5.2020 Tampereen kaupunki  86 450 24 093 273 000 40 156
A72844 EAKR Kyvykäs - Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien yhteisöllinen hyödyntäminen kappaletavarateollisuudessa 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 30.11.2019 Tampereen korkeakoulusäätiö sr  111 703 95 435 176 172 159 058
A72110 EAKR Inno-Oppiva 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.12.2018 Tampereen Yliopisto  195 852 190 345 326 420 317 242
A72156 EAKR Vaativa digitaalinen valmistus ekosysteemin lisäarvon tuottajana 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 30.6.2019 Tampereen korkeakoulusäätiö sr  599 744 582 187 999 573 970 311
A73633 EAKR PIHI - Pirkanmaan vähähiiliset kalvoratkaisut 2 Pirkanmaan liitto Toiminnassa 1.3.2018 31.12.2020 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  181 577 72 395 335 461 93 487
A73634 EAKR Biopohjaiset älykkäät ratkaisut-yhteistyöalusta kiertotalouden alueellisena vahvistajana 2 Pirkanmaan liitto Toiminnassa 1.4.2018 31.12.2020 Tampereen korkeakoulusäätiö sr  523 266 228 754 1 308 165 381 257
A73635 EAKR PIHI - Pirkanmaan vähähiiliset kalvoratkaisut - INVESTOINTI 2 Pirkanmaan liitto Toiminnassa 1.3.2018 31.12.2020 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  128 500 6 850 206 000 10 981
A73980 EAKR Energian varastointiratkaisut osana uusiutuvan sähköenergian optimoitua käyttöä 2 Pirkanmaan liitto Toiminnassa 1.4.2018 31.3.2020 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  215 902 61 976 324 036 82 871
A73981 EAKR Kestävän matkailun hub 2 Pirkanmaan liitto Toiminnassa 1.8.2018 31.7.2020 Visit Tampere Oy  206 421 92 777 427 860 154 630
A74506 EAKR Vähähiilistä energiatehokkuutta mikroCHP-tekniikalla, VEneCT, investointihanke 2 Pirkanmaan liitto Toiminnassa 1.10.2018 30.9.2021 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  25 000 5 964 50 000 11 928
A74539 EAKR Sivukivi kiertoon 2 Pirkanmaan liitto Toiminnassa 1.2.2019 31.5.2020 Pirkanmaan Liitto  61 996 0 93 822 0
A74560 EAKR Puukerrostalorakentaminen kasvuun Pirkanmaalla 2 Pirkanmaan liitto Toiminnassa 1.1.2019 31.12.2021 Suomen metsäkeskus  82 687 0 363 939 0
A74482 EAKR Vähähiilistä energiatehokkuutta mikroCHP-tekniikalla, VEneCT 2 Pirkanmaan liitto Toiminnassa 1.10.2018 30.9.2021 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  87 816 21 149 300 000 35 248
A74724 EAKR AI Hub Tampere 2 Pirkanmaan liitto Toiminnassa 1.1.2019 30.9.2021 Tampereen korkeakoulusäätiö sr  110 953 0 629 167 0
A74736 EAKR Vaikuttava sosiaali- ja terveysalan TKI-ympäristö KEHYS – Kehitämme yhdessä! 2 Pirkanmaan liitto Toiminnassa 1.3.2019 30.4.2021 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  405 641 0 1 494 459 0
A74977 EAKR Kasvua viennistä Pohjois-Pirkanmaan teollisuusyrityksille 1 Pirkanmaan liitto Toiminnassa 1.8.2019 31.7.2021 VIRTAIN KAUPUNKI  124 215 0 207 025 0
A74198 EAKR Energian varastointiratkaisujen investoinnit 2 Pirkanmaan liitto Toiminnassa 1.4.2018 31.3.2020 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  75 000 22 352 125 000 37 254
A75453 EAKR Kaupunkiseudun ihmiskeskeiset tekoälyratkaisut (KITE) 2 Pirkanmaan liitto Toiminnassa 1.11.2019 30.4.2022 Tampereen korkeakoulusäätiö sr  252 290 0 922 993 0
A75624 EAKR ÄlyKaupunki 2 Pirkanmaan liitto Toiminnassa 1.1.2020 31.12.2022 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  146 198 0 325 000 0
A75651 EAKR Kansallinen robotiikka-DIH, Suomi 2 Pirkanmaan liitto Toiminnassa 1.1.2020 31.12.2022 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  58 720 0 146 790 0
A75040 EAKR SeCLog - älykäs sähköinen kaupunkilogistiikka 2 Pirkanmaan liitto Toiminnassa 1.3.2019 28.2.2022 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  95 658 0 252 639 0
A75067 EAKR JAKAJAT - Tilat ja tavarat yhteiseen käyttöön 2 Pirkanmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 30.9.2021 Ekokumppanit Oy  161 290 0 324 706 0
A75068 EAKR Edelläkävijyys energiayhteisössä 2 Pirkanmaan liitto Toiminnassa 1.8.2019 28.2.2021 Lempäälän Lämpö Oy  86 175 0 143 624 0
A71142 EAKR FORLEAP-Metsäbiomassan sivuvirroista uusia tuotteita 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2015 30.6.2019 Luonnonvarakeskus  359 272 354 396 598 787 591 616
A70633 EAKR 3D Boosti 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 30.6.2017 Sastamalan koulutuskuntayhtymä  439 879 435 362 733 131 725 602
A70676 EAKR 3D Invest 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 30.6.2017 Sastamalan koulutuskuntayhtymä  783 900 783 900 1 567 800 1 567 800
A71694 EAKR Vihreä rahtirata 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 31.3.2017 Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy  49 000 47 971 70 000 68 971
A71899 EAKR MoRo – Modernin robotiikan koulutusyhteistyöhanke 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 31.12.2017 Oy Vaasan ammattikorkeakoulu-Vasa yrkeshögskola Ab  113 145 113 145 150 136 150 136
A73934 EAKR KAMPUS-SOTE - Kampusperustaista osaamisen kehittämistä sote-palveluissa 2 Pirkanmaan liitto Toiminnassa 1.8.2018 31.7.2020 Tampereen korkeakoulusäätiö sr  301 392 63 372 737 035 105 621
A74537 EAKR Healthcare Cyber Range 2 Pirkanmaan liitto Toiminnassa 1.1.2019 31.12.2021 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy  293 136 0 760 000 0
A71170 EAKR Uutta luovat maakunnat 2 Pirkanmaan liitto Toiminta päättynyt 4.9.2014 30.6.2019 Pirkanmaan Liitto  276 960 160 657 346 201 200 822
Luo tiedoista
CSV Excel XML