Euroopan unioni

RAKENNERAHASTOTIETOPALVELU

EAKR- JA ESR-HANKKEET SUOMESSA OHJELMAKAUDELLA 2014 - 2020

Vipuvoimaa EU:lta
Etusivulle

Haun mukainen hankelistaus: 93 hanketta

Hankekoodia tai hankkeen nimeä klikkaamalla avautuu hankekohtainen kuvaus. Taulukon tiedot voidaan lajitella nousevaan/laskevaan järjestykseen otsikkoa klikkaamalla. Tiedot voidaan muuntaa toiseen tiedostomuotoon listauksen alaosasta löytyvällä toiminnolla.

Koodi Rahasto Hankkeen nimi Tl Viranomainen Tila Aloituspvm Päättymispvm Toteuttajan nimi Myönnetty EU- ja valtion rahoitus Toteutunut EU- ja valtion rahoitus Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä
A70797 EAKR Etelä-Karjalan sijoittumishanke 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 3.8.2015 30.6.2018 Lappeenrannan kaupunki  280 000 245 845 400 000 351 207
A70869 EAKR Hyvinvointikumppanuus 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.8.2017 Saimaan ammattikorkeakoulu Oy  249 810 238 997 352 376 341 428
A70872 EAKR A Posse ad Esse 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  210 184 207 855 300 263 296 935
A70198 EAKR Kasvua kansainvälisestä matkailusta 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 1.1.2018 goSaimaa Oy  1 500 000 1 481 259 2 250 000 2 222 065
A70010 EAKR Kestävät energiaratkaisut ammatilliseen koulutukseen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä  111 608 111 608 159 440 159 440
A70014 EAKR Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä  119 775 119 775 171 108 171 108
A70015 EAKR PAKUplus-HERGE - Uusi kiertotalouden teknologia-alusta sähkön ja lämmön tuottamiseksi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  555 300 555 300 900 000 900 000
A70016 EAKR CAMBUS Automaatio 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2016 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  120 999 120 998 199 998 199 997
A70018 EAKR Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.12.2016 Lappeenrannan kaupunki  95 775 93 246 159 625 156 228
A71785 EAKR Digitaalisuutta koneohjaukseen Etelä-Karjalassa, Digi-Kone 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 2.5.2016 31.5.2018 Saimaan ammattikorkeakoulu Oy  120 000 120 000 171 428 171 428
A71786 EAKR Äly-, digi- ja simulaatio-oppimisympäristö (ÄlySote EAKR) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 15.2.2016 30.4.2017 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä  112 000 110 231 160 000 157 473
A71788 EAKR Luotsie+ - uutta luova yrittäjyys Etelä-Karjalassa 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 28.2.2017 Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy  74 952 70 858 107 052 101 205
A71817 EAKR Kansainvälisillä verkostoilla vaikuttavuutta 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 30.6.2018 Saimaan ammattikorkeakoulu Oy  230 923 210 912 329 890 301 303
A71837 EAKR RAMBO - Reippaaseen kasvuun AMB-osaamisella 1 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.12.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  159 001 159 001 227 146 227 146
A71840 EAKR FISS Etelä-Karjalan teollisten symbioosien palvelu 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.12.2018 Lappeenrannan kaupunki  203 935 190 993 292 349 272 862
A71841 EAKR Kohti hiilineutraalia Etelä-Karjalaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 30.11.2018 Lappeenrannan kaupunki  199 884 184 035 285 548 262 906
A71842 EAKR Partex-invest.1 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.5.2019 IntoPajat ry  50 950 50 663 61 867 58 721
A71873 EAKR Kierrätys osaksi tuotesuunnittelua 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.5.2019 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  174 818 139 425 239 740 198 593
A71874 EAKR Partex-invest.2 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.5.2019 IntoPajat ry  50 706 49 388 61 572 58 438
A71875 EAKR RAMBO - Reippaaseen kasvuun AMB-osaamisella 2 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.12.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  40 600 40 600 58 000 58 000
A71037 EAKR Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut luontomatkailu 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.12.2017 Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy  357 497 352 638 510 710 503 768
A72519 EAKR Digitaalisen matkailumyynnin kehittäminen ja pilotointi Saimaan alueella (DMS) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2016 31.3.2018 Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy  98 104 66 043 140 148 95 323
A72959 EAKR Lake Saimaa, Purest Finland 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 29.2.2020 goSaimaa Oy  1 577 428 1 576 720 2 253 470 2 253 470
A72960 EAKR Omistajanvaihdokset vauhtiin Etelä-Karjalan pk-yrityksissä 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2017 31.12.2019 Etelä-Karjalan Yrittäjät  152 320 152 291 180 880 180 851
A73968 EAKR Greenreality-kodit ja -yritykset 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Lappeenrannan kaupunki  269 818 257 219 385 456 367 458
A73969 EAKR Teollisuuden 3D tulostus (Me3DI) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.12.2020 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  225 870 225 870 304 671 306 921
A73971 EAKR Green Campus Open Etelä-Karjala 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2018 31.12.2020 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  134 400 127 654 192 000 191 913
A73973 EAKR PURASU - Purusta arvoa Suomelle 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 3.9.2018 30.6.2021 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  191 342 183 417 273 346 264 868
A73056 EAKR Rajaliikenteen sujuvoittaminen - vaihe 2 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2017 1.5.2018 Imatran kaupunki  151 704 147 456 216 720 210 651
A73058 EAKR Suodatuksen energiatehokkuuden parantaminen digitalisaation ja mallinnuksen avulla 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2017 31.12.2019 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  179 442 176 831 256 346 253 083
A73063 EAKR Location Independent Manufacturing and Supply – LIMS – Revolutionary Way to Add Value! 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 2.5.2017 30.6.2019 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  94 056 94 056 134 367 134 367
A73066 EAKR Kasvua suuresta nopeudesta ja tehosta – MMW-suurnopeussähkökoneiden ekosysteemin luominen Kehittämisosio 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 30.6.2020 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  245 000 245 000 350 002 350 002
A73086 EAKR Kasvua suuresta nopeudesta ja tehosta – MMW-suurnopeussähkökoneiden ekosysteemin luominen Investointi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 31.12.2019 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  140 000 140 000 200 000 200 000
A74128 EAKR Public-Private partnership kiinteistöjen energiantehokkuus parannuksissa ja niiden rahoituksessa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2018 31.3.2021 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  278 000 278 000 378 000 378 001
A74129 EAKR AMP - innovatiivisella mikrokaasuturbiiniteknologialla mahdollistetaan viisas ja laaja sähköautoilu 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 11.6.2018 15.6.2020 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  169 780 169 780 242 544 242 544
A74130 EAKR Sähkömetanolia energiatehokkaasti 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.8.2020 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  210 001 208 973 300 001 298 533
A74131 EAKR Teollisuuden 3D tulostus (Me3DI) - investointi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.12.2020 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  28 700 27 950 41 000 39 928
A74132 EAKR Elinvoimaa älykkäällä sotella (ELSA-hanke) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2018 31.12.2020 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyden huollon ky  705 242 676 406 1 007 489 966 295
A74133 EAKR AmBer - Uutta virtaa cleantech-innovaatioille Itämeren alueella 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.10.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  105 000 105 000 150 000 150 000
A75717 EAKR Smart & Sustainable Saimaa 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2020 30.6.2021 goSaimaa Oy  99 847 96 587 142 639 137 982
A75738 EAKR Etelä-Karjalan Aasia-osaamiskeskittymä EKA 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2020 31.12.2022 Etelä-Karjalan liitto  210 000 117 869 301 000 168 945
A75741 EAKR YRRE – Yrittäjäreservien kehittäminen 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2020 30.9.2021 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  117 530 112 198 152 150 145 247
A75785 EAKR TalentHUB Etelä-Karjala 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.3.2020 31.5.2022 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  270 649 208 706 386 644 298 154
A75880 EAKR Hiilineutraalin polttoaineen valmistuksen teollisen pilotin feasibility study – P2X 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2019 30.4.2021 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  224 645 224 645 240 921 240 921
A75315 EAKR Kiinteistöautomaatioon integroidun data-alustan palveluiden käynnistäminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 31.8.2021 Lappeenrannan kaupunki  306 808 288 545 438 298 412 207
A75317 EAKR MINT - Etelä-Karjalan pientien kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittäminen 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 30.9.2022 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  371 000 209 429 530 000 299 184
A75338 EAKR Kiinteistöautomaatioon integroidun data-alustan palveluiden käynnistäminen - investointiosa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 31.8.2021 Lappeenrannan kaupunki  30 100 20 520 43 000 29 314
A75147 EAKR Energiavarastot ja lämpöpumput osana tulevaisuuden energiajärjestelmää 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2019 31.12.2022 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  336 716 229 126 481 023 327 323
A75148 EAKR RoboCamp - Robotiikalla kilpailukykyä Etelä-Karjalaan 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 31.12.2021 Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä  371 791 371 791 531 131 521 433
A75151 EAKR RoboCamp-investointi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 31.8.2021 Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä  28 000 28 000 40 000 40 000
A75163 EAKR Hiilineutraali yrityspuisto (CNPB) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 31.12.2021 Mitra Management Oy  231 845 168 724 328 590 237 769
A75164 EAKR NIPPU - Niputtamalla ja kokeilemalla uutta bisnestä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 31.12.2021 Kulttuuritila Nuijamies ry  119 000 119 000 159 363 160 531
A75165 EAKR LUTERGO - Liikkuvien työkoneiden käytettävyyden älykäs kehitysympäristö 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 28.2.2022 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  250 320 195 925 357 600 279 893
A75166 EAKR Nopeat tiimit Greenreality-verkoston katalyyttina 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 31.8.2021 Lappeenrannan kaupunki  285 271 259 736 407 529 376 285
A76592 EAKR Soteyritysten digistepit 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 2.1.2021 31.12.2022 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  83 860 25 776 119 800 36 823
A76604 EAKR South Carelian Electric Test Laboratory (SCET-LAB) 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2021 30.6.2022 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  70 000 64 094 100 000 91 563
A77603 EAKR DigiSaimaa 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2021 31.12.2022 goSaimaa Oy  192 942 19 926 275 632 28 466
A77604 EAKR CARNES - Carbon Neutral Startups 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2021 31.5.2023 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  107 637 17 121 153 768 24 458
A77605 EAKR Uuden sukupolven katalyytit ympäristöterveyden edistämiseksi Etelä-Karjalassa 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2021 31.5.2023 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  207 760 23 253 296 800 33 218
A77618 EAKR RING - Teollisuuden työpaikkojen ja viennin palauttaminen vihreällä digitalisaatiolla 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 30.4.2023 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  168 854 22 025 241 220 31 464
A77790 EAKR Mustola - portti Saimaalle 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.12.2022 Lappeenrannan kaupunki  70 000 10 370 100 000 14 814
A77815 EAKR Digitaaliset ratkaisut rakennetun ympäristön resurssituottavuudessa - RYHTI 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  235 200 15 066 336 000 21 522
A77816 EAKR Vihreän vedyn tuotanto - veden alkalielektrolyysin kenno- ja valmistustekniikan osaamisen kehittäminen 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  252 000 252 360 000 359
A78519 EAKR Etelä-Karjalan matkailun tiedolla johtamisen vahvistaminen (DAMA) 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.11.2021 31.12.2022 goSaimaa Oy  65 828 0 94 040 0
A78609 EAKR TiePa - tiedoista liikkumisen palveluiksi 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.12.2022 Lappeenrannan kaupunki  63 000 0 90 000 0
A78611 EAKR TiePa - tiedoista liikkumisen palveluiksi - Investointiosa 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.12.2022 Lappeenrannan kaupunki  31 500 0 45 000 0
A78613 EAKR Etelä-Karjalan PK-yritysten kasvuohjelma 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.11.2021 31.8.2023 Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy  139 580 0 199 400 0
A78614 EAKR TUULI - Teknologian avulla uutta liiketoimintaa kotihoitoon 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2022 31.8.2023 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  131 620 0 187 914 0
A78620 EAKR HALLITUSTYÖTÄ KEHITTÄMÄLLÄ YRITYKSET KASVUUN 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2022 31.12.2022 Etelä-Karjalan Hallituspartnerit ry  78 720 21 252 78 720 21 252
A78621 EAKR Yrityksen elinkaarivalmennushanke ELIVA 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.3.2022 31.8.2023 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  233 648 0 318 782 0
A78622 EAKR Kasvuyrittäjäyhteisön rakentaminen Etelä-Karjalaan 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2022 31.8.2023 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  167 891 0 239 844 0
A78691 EAKR Kyberturvalliset ekosysteemit Etelä-Karjala 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.3.2022 30.9.2023 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  133 646 0 167 057 0
A78692 EAKR Etelä-Karjalan digitaalinen palvelutehdas 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.4.2022 30.6.2023 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  132 290 0 176 389 0
A78711 EAKR Green Reality - tulevaisuuden sairaalakampusta valmistelemassa 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.2.2022 1.2.2023 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä  88 380 0 117 840 0
A70554 EAKR Kyberturvallisuusosaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.9.2018 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  502 805 494 344 761 832 706 204
A70557 EAKR GAINE - Game Industry Events 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 31.5.2015 Cursor Oy  42 000 42 000 60 000 60 099
A70119 EAKR Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Wirma Lappeenranta Oy  311 711 285 321 445 301 407 601
A70077 EAKR Game Brewery 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Cursor Oy  471 406 366 897 906 065 524 140
A71105 EAKR Terminaalitoiminnot energiatehokkaassa puutavaralogistiikassa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 30.6.2017 Metsäteho Oy  145 772 145 772 174 080 176 101
A72992 EAKR Uutta kilpailukykyä tuotannon digitalisaatiolla 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 30.4.2019 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  146 825 65 043 209 750 92 918
A74093 EAKR KUPARI - Kuitupohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-yritysten tarpeisiin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2021 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  453 897 453 897 557 424 557 424
A75718 EAKR Sustainable Energy Storage 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2020 31.12.2022 Cursor Oy  180 734 48 093 258 192 68 705
A75236 EAKR TwinInno - Kahden maakunnan tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymällä TKI-investoinnit kasvuun 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 15.6.2022 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  293 999 239 216 420 000 341 739
A76589 EAKR Verkostoitumisella voimaa 3D-tulostukseen (VERKOTA) 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2021 31.3.2023 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  138 052 85 744 181 216 116 491
A77563 EAKR AIRIDE – Ratsastusalan uudet älykkäät oppimismenetelmät ja teknologiat 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  169 428 4 151 242 042 5 930
A77617 EAKR Kohti elämyksellisempää digitaalista etätapahtumatuotantoa 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.12.2022 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  214 000 6 913 305 715 9 875
A77765 EAKR LAB UX Center 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.12.2022 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  226 911 30 451 324 158 43 501
A77779 EAKR LAB UX Center - investoinnit 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.12.2022 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  24 500 0 35 000 0
A78580 EAKR Mittarit vihreän digitalisaation julkisiin ICT-hankintoihin MitViDi 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2022 31.8.2023 Turun yliopisto  418 376 0 515 430 0
A70197 EAKR PAKKAAMO 2020 - LÄHI- JA LUOMURUOKAPAKKAAMISEN DEMONSTROINTI- JA PILOTOINTIYMPÄRISTÖ 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 28.2.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  683 758 654 059 869 675 834 374
A71076 EAKR 3D-valmistuksen innovaatiokeskittymä 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 30.4.2017 Cursor Oy  300 165 273 795 427 804 391 136
A73057 EAKR Kiina-Eurooppa-Venäjä yritysyhteistyöseminaari 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2017 31.7.2017 Lappeenrannan kaupunki  33 992 33 992 48 560 48 560
A70783 EAKR Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistaminen EAKR-viestinnän keinoin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.12.2019 Uudenmaan liitto  92 800 92 800 116 000 116 000
Luo tiedoista
CSV Excel XML