Euroopan unioni

RAKENNERAHASTOTIETOPALVELU

EAKR- JA ESR-HANKKEET SUOMESSA OHJELMAKAUDELLA 2014 - 2020

Vipuvoimaa EU:lta
Etusivulle

Haun mukainen hankelistaus: 101 hanketta

Hankekoodia tai hankkeen nimeä klikkaamalla avautuu hankekohtainen kuvaus. Taulukon tiedot voidaan lajitella nousevaan/laskevaan järjestykseen otsikkoa klikkaamalla. Tiedot voidaan muuntaa toiseen tiedostomuotoon listauksen alaosasta löytyvällä toiminnolla.

Koodi Rahasto Hankkeen nimi Tl Viranomainen Tila Aloituspvm Päättymispvm Toteuttajan nimi Myönnetty EU- ja valtion rahoitus Toteutunut EU- ja valtion rahoitus Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä
A70787 EAKR Smart Energy Demo Investments 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.12.2016 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  231 121 231 121 330 173 330 173
A70953 EAKR Luosto, valoton valaistus. Tähtitaivaan ja Revontulten Näkeminen 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.12.2016 Sodankylän kunta  48 930 27 879 69 900 39 827
A70996 EAKR Arktisen aurinkoenergian hyödyntämisedellytykset 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.8.2016 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  49 011 37 260 65 348 49 679
A70543 EAKR Sustainable Boreal Biorefinery 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.12.2014 31.12.2015 SUOMEN METSÄKESKUS  202 160 202 160 242 160 252 707
A70101 EAKR Biotuhkapohjaisten materiaalien hyödyntäminen metsämaiden lannoitteina 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2018 Luonnonvarakeskus  402 594 402 594 509 831 509 831
A70105 EAKR Lapin AMK:n energia-alan toimenpideohjelma 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2014 31.12.2016 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  144 311 140 791 180 390 175 990
A70178 EAKR Clean Snowmobile Challenge - Arctic Power 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.9.2015 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  67 442 67 442 89 923 105 537
A70196 EAKR Smart Energy Demo - Arctic Power 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.8.2017 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  153 083 148 833 204 110 198 444
A70246 EAKR Investointihanke/ Biotuhkapohjaisten materiaalien hyödyntäminen metsämaiden lannoitteina 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Luonnonvarakeskus  61 377 58 975 87 680 84 249
A70290 EAKR EFCONE - Energiatehokkaat elementtiratkaisut arktisissa olosuhteissa 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  251 646 240 735 256 325 244 169
A71739 EAKR Biojalostamon alueellinen ekosysteemi -esiselvitys 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.3.2016 31.8.2018 KEMIN DIGIPOLIS OY  166 714 119 503 198 163 140 952
A71770 EAKR Metsähakkeen keinokuivauksen vaikutus hankintaketjun kannattavuuteen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 1.3.2016 30.6.2019 Luonnonvarakeskus  273 612 269 010 362 094 318 773
A71822 EAKR EcoDesign-keskus 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.8.2018 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  123 097 115 657 164 129 154 208
A71024 EAKR Arktisen Teollisuuden Sivuvirrat 2 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 24.6.2015 30.6.2017 KEMIN DIGIPOLIS OY  119 220 103 952 129 320 107 503
A71099 EAKR Arktisen alueen kaivosteollisuuden hiilijalanjäljen pienentäminen -esiselvitys 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.3.2017 Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä  43 932 43 932 62 760 62 760
A71188 EAKR Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.12.2018 Kittilän kunta   239 940 238 860 319 920 318 599
A72689 EAKR Elintarviketalo alueellisen ruoantuotannon edistämiseksi Lapissa 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.4.2017 31.3.2018 Sodankylän kunta  54 401 42 760 68 001 53 450
A72690 EAKR Kineettinen vesivoima 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2017 31.5.2018 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  48 360 14 074 64 480 18 766
A72721 EAKR LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUN KIERTOTALOUTEEN LIITTYVÄN TKI-TOIMINNAN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.5.2017 31.7.2019 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  203 469 178 102 254 337 222 628
A72910 EAKR Moderni Hirsikaupunki - Lappi 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 20.4.2017 31.12.2019 Oulun Yliopisto  97 114 74 954 129 734 102 577
A72933 EAKR Maatilat biokaasun tuottajina Lapissa 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 1.8.2017 31.12.2020 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia  101 409 73 123 271 437 91 403
A72326 EAKR Älykkään elinympäristön teknologiat - Kickstart 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.12.2018 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  305 610 300 217 407 480 400 289
A72158 EAKR Arktisen kestävän rakentamisen verkosto -esiselvitys 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 28.2.2018 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  80 400 73 218 107 200 97 623
A73617 EAKR Elämysteknologioiden Lappi 2025 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.1.2020 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  219 414 133 190 292 552 177 586
A73642 EAKR Tuotekehitystyön käynnistäminen ja kansainvälistymispuitteiden luominen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 5.2.2018 31.5.2020 LUMISE OY  197 190 116 936 197 190 116 936
A73662 EAKR Lapin hankinta-asiamies 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.4.2018 31.12.2020 Lapin Yrittäjät r.y.  169 065 111 349 220 420 142 434
A73708 EAKR virtu.fi - Sähköiset sote-palvelut maakunnan markkinoille 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.1.2018 31.12.2020 Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä  654 365 356 914 817 956 446 142
A73778 EAKR Virtu.fi - Sähköiset sote-palvelut maakunnan markkinoille (investointiosio) 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.1.2018 30.12.2020 Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä  56 000 7 534 80 000 10 762
A73920 EAKR HA 180 Hydrauliikka ja paineilma energiayksikön tuotkehitys ja kansainvälistyminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 2.3.2018 31.12.2020 GEONEX OY  166 850 141 156 166 850 141 156
A73983 EAKR Vihreä ja kestävä Kemi 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.6.2018 31.12.2020 Kemin kaupunki  274 359 142 997 365 812 190 663
A73987 EAKR Puusta liikenteen polttoaineeksi -esiselvitys 2 Lapin liitto Toiminnassa 3.9.2018 30.9.2020 Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä  68 667 0 98 096 0
A73039 EAKR Louen innovaatioympäristön hyödyntäminen vähähiilisen maaseudun elinkeinoelämän toimintamallin luomiseen –kehittämishanke 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.8.2017 31.12.2018 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia  44 000 12 869 55 000 16 086
A73176 EAKR Arktinen älykäs metsäverkosto 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 30.6.2020 Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral  352 912 210 134 430 091 255 300
A74548 EAKR Kalasydän Oy:n tuotekehitys ja tuotannonohjausjärjestelmän kehittämishanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 19.12.2018 31.5.2020 KALASYDÄN OY  86 410 86 410 86 410 86 410
A74580 EAKR NTH Service Kasvu 2025 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 4.1.2019 31.1.2021 NAPAPIIRIN TEOLLISUUSHUOLTO OY  104 570 67 750 104 570 67 750
A74583 EAKR Kierto 10 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 1.3.2019 31.5.2021 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  70 816 26 097 174 540 32 621
A74588 EAKR Dwell - Älykäs taloyhteisö 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.1.2019 31.8.2021 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  366 479 59 303 473 639 77 101
A74439 EAKR Lapin latausasemaverkoston suunnittelu 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.2.2019 31.12.2020 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  69 965 0 99 950 0
A74477 EAKR Kestävää hyvinvointia arktisesta puurakentamisesta 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.6.2018 30.6.2020 Kemin Digipolis Oy  74 502 51 909 99 336 69 212
A74646 EAKR e-Sprint 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.1.2019 31.8.2021 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  274 678 97 085 366 238 129 447
A74668 EAKR Ovin Oy:n taivelaminaattilinjan automatisointi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 13.9.2018 31.5.2019 OVIN OY  48 570 45 724 93 570 45 724
A74695 EAKR Hevosenlannan hyödyntämismahdollisuudet: Case Mäntyvaara 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 1.1.2019 31.12.2020 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  83 019 18 200 187 778 22 750
A74703 EAKR TOBE Low Carbon 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 1.3.2019 31.12.2020 Metsähallitus  98 095 16 576 278 245 20 720
A74704 EAKR TOBE Low carbon investointi 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 1.3.2019 31.12.2020 Metsähallitus  144 200 20 138 236 000 28 768
A74760 EAKR Pyhäaamun kansainvälistyminen matkailumarkkinoille -hanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 11.3.2019 31.3.2021 LOIPPOSET OY  74 680 0 74 680 0
A74761 EAKR Santapark Arctic World:in kestävän kehityksen kokonaisvaltainen suunnitelma 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminta päättynyt 23.11.2018 31.3.2020 SANTAPARK OY  72 200 71 930 72 200 71 930
A74939 EAKR Vähähiilisyyden edistäminen Itä-Lapissa - VähäC 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.8.2021 Itä-Lapin Kuntayhtymä  182 682 17 051 228 352 21 314
A74949 EAKR Tuotekehityshanke: Elementteinä toteutettu hirsirakennus 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 3.4.2019 30.4.2021 PELLOPUU OY  89 350 0 89 350 0
A74951 EAKR Northern Lights Village Levi live in Wilderness Finnish Lapland 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 1.11.2018 31.12.2020 NORTHERN LIGHTS VILLAGE LEVI OY  745 930 615 989 1 629 682 615 989
A74953 EAKR Lähiruoan edistämistä tukeva toimintamalli julkisiin ruokapalveluihin vähähiilisyys, aluetalous ja pk-yrittäjyys huomioiden 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.12.2020 Sodankylän kunta  137 362 4 232 171 702 5 290
A74986 EAKR Tirro 2.0 - Hiilineutraali luontomatkailumalli 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.4.2019 30.9.2020 Pasmajärven Yhteismetsä  81 774 17 746 81 774 17 746
A74997 EAKR Kierrätysliiketoiminnan kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 9.11.2018 30.4.2021 POHJASET RECYCLING OY  292 450 35 527 292 450 35 527
A74885 EAKR CEinCities - Kiertotalousyhteistyö kaupungeissa 2 Lapin liitto Toiminta päättynyt 1.5.2019 31.12.2019 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  58 052 36 921 72 565 46 151
A74370 EAKR Sähkökelkan teollistaminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 5.7.2018 31.12.2020 AURORA POWERTRAINS OY  147 800 108 943 147 800 108 943
A74212 EAKR Biokaasun tuotanto, oleellinen osa Lapin maaseudun vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.10.2018 30.4.2021 Vaasan Yliopisto  165 337 31 498 200 671 38 229
A74257 EAKR Vähähiilinen Lappi, VÄPPI 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 1.10.2018 31.3.2022 Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral  204 094 111 480 454 669 139 351
A74258 EAKR Meri-Lapin matkailuMaaS- Meri-Lapin matkailun toimintaympäristön digitaalisen ja fyysisen saavutettavuuden kehittäminen 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 27.6.2018 31.3.2021 MERI-LAPIN KEHITTÄMISKESKUS RY, SJÖ-LAPPLANDS UTVEKLINGSCENTRA RF  184 860 113 566 231 080 141 958
A74299 EAKR EkoPlan - ympäristöosaaminen kilpailukyvyksi 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.9.2018 31.12.2020 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  201 990 68 578 269 320 91 437
A74191 EAKR ASC4CE – Kiertotalouden arktiset teräsrakenteet 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.8.2018 30.6.2021 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  347 362 76 063 443 418 101 418
A74052 EAKR TREEFORM 2.0 Treeform Oy:n kehittämis- ja kansainvälistymishanke 2018 - 2019 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 22.5.2018 31.10.2020 TREEFORM OY  24 360 0 24 360 0
A75521 EAKR DUKE - Digitaalisilla Kaksosilla Vipuvoimaa Uusiutuvalle Energialle 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.1.2020 31.12.2022 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  609 385 0 761 732 0
A75522 EAKR Energiatehokas Arktinen Lumi 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.12.2019 30.11.2022 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  347 280 0 434 100 0
A75564 EAKR Energiatehokas arktinen lumi, investointihanke 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.3.2019 31.8.2021 ROVANIEMEN KEHITYS OY  185 248 50 683 264 640 72 405
A75579 EAKR Vaaran Aihkitalojen kehittämishanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 2.5.2019 31.12.2021 VAARAN AIHKITALOT OY  483 660 0 483 660 0
A75434 EAKR STYGA 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 13.8.2019 31.1.2021 JULIUS OFÖRSAGD COMPANY OY  77 650 0 77 650 0
A75459 EAKR SERI - Resurssiviisas Meri-Lappi 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.1.2020 31.12.2021 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  282 952 0 353 690 0
A75460 EAKR Ympärivuotinen kaupunkiviljely ja lähiruoan tuottaminen Kemissä - hydroponisen laitteiston investointi 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.1.2020 30.6.2022 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia  35 000 0 50 000 0
A75602 EAKR Napapiirin kiertotalouspuisto 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.5.2019 30.4.2021 ROVANIEMEN KEHITYS OY  254 381 0 290 724 0
A75619 EAKR Glass Accommodation 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 14.5.2019 31.8.2020 ARCTIC SKYLIGHT LODGE OY  314 840 281 515 314 840 281 515
A75638 EAKR Esports tuotteiden valmistus ja myynti KV-markkinoille 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 24.9.2019 31.10.2020 OVERPOWER OY  48 240 0 48 240 0
A75667 EAKR Kohti kestäviä hankintoja 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.12.2022 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  639 293 0 799 116 0
A75710 EAKR Soukkavaaran yrityspuiston esiselvityshanke 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 29.11.2019 30.9.2020 POSION KUNTA  85 960 0 107 461 0
A75924 EAKR Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi - Kohti resurssiviisaita liikkumisen palveluita 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.4.2020 30.11.2021 Lapin Yliopisto  221 753 0 267 190 0
A75303 EAKR Lapin kaasutaloussuunnitelma 2 Lapin liitto Toiminnassa 2.9.2019 31.8.2021 TEAM BOTNIA OY  274 958 0 343 698 0
A75380 EAKR Westside toteutettavuusselvitys ja masterplan 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.7.2019 31.12.2020 Tervolan kunta  172 896 0 216 120 0
A75385 EAKR Ympärivuotinen kaupunkiviljely ja lähiruoan tuottaminen Kemissä 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.1.2020 30.6.2022 Kemin kaupunki  359 904 0 449 880 0
A75281 EAKR Hanna Å vähälä hiilelä (VÄHEÄ) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 1.9.2019 31.12.2021 Peräpohjolan Opisto  35 170 7 247 163 006 7 247
A75282 EAKR Investoinnit - Hanna Å vähälä hiilelä (VÄHEÄ) 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 1.9.2019 31.12.2021 Peräpohjolan Opisto  21 468 0 48 845 0
A75024 EAKR Lannoitelaatuisen magnesiumsulfaatti anhydraatin kehitys metallurgisesta jätteestä 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 21.3.2019 31.12.2020 CRISOLTEQ OY  410 550 37 145 410 550 37 145
A75034 EAKR E -urheilua pienemmällä hiilijalanjäljellä 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.8.2019 30.9.2020 Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä  70 000 0 100 000 0
A75051 EAKR Energiatehokkaat menetelmät arktisessa liikenteessä 2 Lapin liitto Toiminnassa 2.9.2019 31.8.2021 Ilmatieteen laitos  98 256 8 050 140 366 11 500
A75052 EAKR Uuden sukupolven kaukolämpölaitos malli hiilineutraaliin yhdyskuntarakenteeseen - teollinen ekosysteemi energian ja ruuan tuotantoon perustuen paikallisiin raaka-aineisiin sekä kotitalousten ja tuotantolaitosten sivuvirtoihin 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.8.2019 30.6.2021 Sodankylän kunta  534 813 28 286 668 514 35 357
A75078 EAKR Arctic Resort Utsjoki 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 21.3.2019 31.12.2020 KAKSLAUTTANEN ARCTIC RESORT OY  2 750 620 978 835 2 750 620 978 835
A75100 EAKR Vähähiilisyyttä edistävät drooniratkaisut (VED) - hyödyntämismallit ja käyttöönoton toimenpidesuositukset, älykkään liikenteen skenaario Lapissa 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.6.2019 31.5.2021 Ilmatieteen laitos  234 144 11 541 292 681 14 427
A75198 EAKR Investointihanke; Vähähiilisyyttä edistävät drooniratkaisut (VED) - hyödyntämismallit ja käyttöönoton toimenpidesuositukset, älykkään liikenteen skenaario Lapissa 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.6.2019 31.5.2021 Ilmatieteen laitos  84 000 0 120 000 0
A76268 EAKR WinterSim 2 Innovaatiorahoituskeskus Business Finland Toiminnassa 1.6.2020 31.5.2022 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  514 000 0 571 200 0
A76290 EAKR LTKT2.0 - Lapin teollinen kiertotalous 2.0 – Lapin kiertotaloustoiminnan vahvistaminen 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.6.2020 31.3.2023 Kemin Digipolis Oy  796 069 0 1 864 282 0
A76125 EAKR Raskaan kaluston vaihtoehtoisten voimanlähteiden käyttöönotto Lapissa -investointihanke 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.4.2020 30.6.2022 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia  266 000 0 380 000 0
A76128 EAKR Oppimis- ja testausympäristöt tulevaisuuden liikunnan ja urheilun keskittymässä, kehittämistoimet 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.4.2020 31.12.2022 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  167 580 0 239 400 0
A76135 EAKR Lapland Robotics 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.3.2020 28.2.2023 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  466 401 0 583 000 0
A76061 EAKR Koneellinen puunkorjuu ja kaukokuljetus ilmastonmuutoksen haasteissa 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.1.2020 31.12.2022 Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä  1 311 280 0 1 873 258 0
A76070 EAKR Solarctic 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.4.2020 31.12.2022 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  355 440 0 444 300 0
A76098 EAKR 360 Low Carbon Investments 2 Lapin liitto Toiminnassa 2.4.2020 30.12.2022 Lapin ammattikorkeakoulu Oy  1 326 527 0 1 895 019 0
A76099 EAKR Raskaan kaluston vaihtoehtoisten voimanlähteiden käyttöönotto Lapissa –kehittämishanke 2 Lapin liitto Toiminnassa 1.4.2020 30.6.2022 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia  159 069 0 198 836 0
A73917 EAKR Pohjois-Suomen ensiharvennusrästien puu liikkeelle 2 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Toiminnassa 1.5.2018 30.6.2021 Luonnonvarakeskus  101 813 45 366 127 266 56 707
A74028 EAKR Liiketoimintaa älykkäällä energiankäytöllä 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminnassa 1.1.2018 31.10.2021 Iin Micropolis Oy  374 839 169 703 480 484 235 432
A75688 EAKR EVISA - Energiaviisas satama 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminnassa 1.1.2020 31.12.2022 Oulun Yliopisto  159 694 0 299 988 0
A76013 EAKR Pohjois-Suomen arktisten olosuhteiden hyödyntäminen kuljetuskapasiteetin nostamiseen raskaankaluston kuljetuksissa (Winter Premium) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminnassa 1.5.2020 31.12.2022 Oulun Yliopisto  381 850 0 498 471 0
A76018 EAKR Pohjois-Suomen arktisten olosuhteiden hyödyntäminen kuljetuskapasiteetin nostamiseen raskaankaluston kuljetuksissa (Winter Premium) ( Investointiosio) 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminnassa 1.5.2020 31.12.2022 Oulun Yliopisto  27 650 0 36 529 0
A70593 EAKR HCT-puutavarayhdistelmien ajoseuranta- ja stabiliteettitutkimus 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 31.3.2018 Oulun Yliopisto  244 999 232 398 246 499 238 498
A73718 EAKR ARVOPURU - Uudet menetelmät mekaanisen puunjalostusteollisuuden sahanpurun jalostamiseksi arvokkaiksi biotuotteiksi 2 Pohjois-Pohjanmaan liitto Toiminnassa 1.3.2018 30.8.2020 Oulun Yliopisto  189 000 109 333 243 000 142 689
Luo tiedoista
CSV Excel XML