Euroopan unioni

RAKENNERAHASTOTIETOPALVELU

EAKR- JA ESR-HANKKEET SUOMESSA OHJELMAKAUDELLA 2014 - 2020

Vipuvoimaa EU:lta
Etusivulle

Haun mukainen hankelistaus: 80 hanketta

Hankekoodia tai hankkeen nimeä klikkaamalla avautuu hankekohtainen kuvaus. Taulukon tiedot voidaan lajitella nousevaan/laskevaan järjestykseen otsikkoa klikkaamalla. Tiedot voidaan muuntaa toiseen tiedostomuotoon listauksen alaosasta löytyvällä toiminnolla.

Koodi Rahasto Hankkeen nimi Tl Viranomainen Tila Aloituspvm Päättymispvm Toteuttajan nimi Myönnetty EU- ja valtion rahoitus Toteutunut EU- ja valtion rahoitus Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä
A70684 EAKR Hyvinvointialan kehittämisalusta ja palveluinnovaatiot 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2016 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  70 000 70 000 100 000 100 000
A70873 EAKR Orimattilan Henna – vähähiilisen puutarhakaupungin pilotti 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2017 Orimattilan kaupunki  228 501 210 517 326 429 300 738
A70874 EAKR Yritysvetoinen terminaali, YTE 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.12.2017 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  145 118 141 625 207 312 204 529
A70875 EAKR ArvoUute 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.9.2017 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  315 915 295 421 451 308 425 634
A70876 EAKR CleanAcceptance - vähähiilisyyttä asumiseen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.6.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  226 746 215 622 323 922 308 031
A70877 EAKR BIOINVEST - ELINVOIMAA TEOLLISISTA SYMBIOOSEISTA 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 15.6.2015 30.10.2017 Heinolan kaupunki  140 000 140 000 200 000 200 000
A70878 EAKR ENERGIATEHOKKUUTTA KORJAUSRAKENTAMISEEN 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 15.6.2015 30.10.2017 Heinolan kaupunki  140 000 137 229 200 000 196 042
A70556 EAKR Venäjän vienti kasvuun Päijät-Hämeessä 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.12.2016 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  301 049 301 049 430 070 430 070
A70559 EAKR Co-Design Bay - Suunnittelupalveluverkostojen yhteistyöalustan toimintamallin kehittäminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.11.2016 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  149 912 147 536 214 160 210 766
A70561 EAKR REISKA - Resurssitehokkuuden parantamisella tehoja liiketoimintaan 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  625 980 600 857 908 540 858 364
A70562 EAKR Lähiruoasta uutta liiketoimintaa – local street food 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2016 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  61 200 60 484 81 600 80 646
A70166 EAKR LIIKETOIMINTAMALLIN MUUTOKSELLA KOHTI UUSIA MARKKINOITA 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 30.6.2016 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  250 000 248 946 500 000 497 891
A70167 EAKR Kestävän yrittäjyyden innovaatiot 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.5.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  535 122 532 967 764 460 761 382
A71756 EAKR REISKAtex - Tekstiililajitin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 30.4.2017 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  85 411 81 817 122 016 116 881
A71757 EAKR TekShops - Protopajat innovaatioalustoina 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.12.2017 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  69 750 58 520 99 644 83 601
A71926 EAKR Nastolan energiaekosysteemi ja teolliset symbioosit - NETS 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 30.4.2018 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  235 793 223 012 312 850 296 279
A71930 EAKR Kiertotaloudella kasvua Viljaklusterille 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 30.6.2018 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  119 000 119 000 170 000 170 000
A72965 EAKR TAJUMO - taiteen ja muotoilun elämyskeskus 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2017 31.12.2019 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  418 910 412 166 569 060 559 899
A72966 EAKR digiValmistus - Tulevaisuuden valmistusteknologioiden mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 30.6.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  291 269 227 542 416 100 325 060
A72967 EAKR Työyhteisösimulaatio yritysten kasvun ja kehittämisen välineenä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 30.4.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  242 318 241 968 346 169 345 669
A72067 EAKR Kiertoliike - Päijät-Hämeen kiertotalousmalli ja uudet liiketoimintamahdollisuudet 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.12.2018 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  696 811 684 743 961 468 944 815
A72070 EAKR Kokeillen kasvuun - Nopeiden kokeilujen kehityspolut yritysryhmille (KOKKA) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.12.2017 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  224 600 223 179 449 200 446 357
A73606 EAKR Verkostoituvat sote-yritykset 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 30.6.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  528 105 380 130 722 721 520 214
A73607 EAKR Talvimatkailun elämysekosysteemin kehittäminen - vapaa-ajan ja matkailun välittömät ja välilliset toimijat 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2017 31.12.2019 Lahden seutu - Lahti Region Oy  105 000 105 000 150 000 150 000
A73608 EAKR KUNINGASKUNNAN ELÄMYSKONSEPTIT 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 29.2.2020 Hartolan kunta  140 000 113 013 200 000 161 447
A73609 EAKR Uudet toimintamallit ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.5.2020 Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö  215 216 160 401 215 216 160 401
A73615 EAKR Painovoima - Impact Lahti - tekemisen alusta, kulttuurin kohottaja 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2019 Painovoima ry  185 252 174 450 209 252 198 450
A73522 EAKR LAFF Lahti Fringe Festival 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2018 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  105 000 78 139 150 001 111 627
A73523 EAKR Digikulttuurikylä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.8.2019 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  95 711 95 711 136 730 136 730
A73524 EAKR Suur-Sysmän historian tuotteistaminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2018 31.1.2020 Sysmän kunta  72 912 72 912 104 160 104 160
A73994 EAKR Western Lakeland Päijät-Häme 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.3.2018 31.10.2020 Lahden seutu - Lahti Region Oy  343 000 297 604 490 000 425 149
A73073 EAKR #DigiLAHTI - Uutta kasvua digitaalisuudesta PK-yrityksille 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 30.4.2020 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  656 199 656 199 937 429 937 429
A73074 EAKR HEINOLA REBOOT - UUTTA KASVUA DIGITAALISUUDESTA 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 9.6.2017 31.5.2018 Heinolan kaupunki  91 700 24 182 131 000 34 545
A73079 EAKR Suomalaisen talviosaamisen kehittäminen - tuotteistuksesta vientiin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2017 30.4.2019 Lahden seutu - Lahti Region Oy  448 000 448 000 640 000 640 000
A74508 EAKR Hyvinvointi ja puhdas elinympäristö (HYPE) – suomalais-japanilaisten yhteistyömallien kehittäminen Aasian markkinalla 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.5.2018 31.7.2021 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  257 849 93 651 411 213 133 787
A74134 EAKR sMARTTA - Älykkäällä toimintatavalla materiaalitehokkuutta pk-sektorille 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2018 31.12.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  221 301 141 128 316 144 201 610
A74135 EAKR Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalouden ratkaisut 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2018 31.12.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  257 461 124 848 338 936 164 357
A74136 EAKR Sirkka – kestävästä proteiinituotannosta uutta liiketoimintaa 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.10.2018 31.12.2020 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  180 110 135 896 285 874 194 139
A74154 EAKR Kiemura-pilot: Muovin käsittely- ja kierrätyslinjasto 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.3.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  67 200 63 083 88 200 82 796
A74183 EAKR Ravinnekierrätyksestä kilpailukykyä "RAKIKY" 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2018 31.12.2020 Aalto-korkeakoulusäätiö sr  303 121 98 932 475 888 141 331
A74184 EAKR HyTeLab - Päijät-Hämeen hyvinvointiteknologian innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristö 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2018 31.12.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  407 084 214 069 652 981 305 815
A74005 EAKR REHOME - väliaikaisen asumisen ja hätämajoituksen kalusteratkaisujen globaali liiketoimintapotentiaali 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2018 30.4.2021 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  276 148 182 756 394 499 261 081
A74007 EAKR Pellolta pakettiin ja paketti maailmalle 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2018 31.12.2020 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  112 686 87 476 160 980 124 966
A74086 EAKR DYNAMO - Korkeakoulut innovaatioiden ja osaamisen vauhdittajina 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2018 31.12.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  261 500 151 835 445 000 216 907
A75415 EAKR BIOSYKLI - Päijät-Hämeen biokiertotalous 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.8.2022 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  356 166 35 710 977 523 49 958
A75416 EAKR City as a Service 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.12.2021 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  151 763 12 341 391 604 17 630
A75783 EAKR Päijät-Hämeen liikunnan ja elämysten tiekartta 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.2.2020 31.5.2021 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  74 332 0 143 348 0
A75953 EAKR Verkkokauppa kiitoon 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.5.2020 30.4.2021 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  69 965 0 99 949 0
A75954 EAKR Kestävän asumisen palvelut yhdessä kehittäen - ASKEL 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.3.2020 30.9.2021 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  70 000 0 100 000 0
A75955 EAKR Digivetovoima - Asuin- ja elinympäristöjen vetovoimatekijöiden lisääminen ja esiintuonti digitaalisuutta hyödyntäen 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.4.2020 31.3.2022 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  100 178 0 143 110 0
A75879 EAKR RAPA – rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.2.2020 31.8.2021 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  57 862 14 119 130 000 20 170
A75896 EAKR RAPA-LABRA: Rakennus- ja purkujätteen laboratoriotoiminnot 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2020 31.12.2021 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  70 000 0 130 000 0
A75208 EAKR 2nd round - jätelavalta palkintovitriiniin 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 30.11.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  73 750 16 430 105 358 23 471
A75209 EAKR Business Culture Agents 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.12.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  47 954 8 748 68 506 12 497
A75226 EAKR Next Step Lahti Region 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2019 30.6.2022 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  219 156 39 096 638 600 55 851
A75234 EAKR NANORAUTA 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.12.2021 Helsingin yliopisto  197 975 15 985 424 700 22 836
A75243 EAKR KISU – Tuotesuunnittelulla pitkää ikää ja kierrätettävyyttä 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2019 28.2.2021 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  70 000 0 100 000 0
A75244 EAKR Yrityslähtöiset IoT-ratkaisut ja koneoppiminen - ITKO 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.12.2021 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  178 574 21 613 410 218 30 876
A75245 EAKR Päijät-Hämeen muotoilun tiekartta 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 28.2.2021 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  135 240 17 644 193 200 25 206
A75264 EAKR Digitaalisen transformaation johtaminen 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.10.2019 30.9.2022 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  97 372 6 229 569 324 8 899
A75265 EAKR Konenäön sovellukset sote- ja hyvinvointialalla 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.12.2021 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  184 921 81 869 461 787 116 955
A76037 EAKR Extra-CT - kuumavesiuutosta vähähiilisiä ratkaisuja 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.2.2020 31.8.2021 Heinolan kaupunki  62 615 0 130 000 0
A76043 EAKR Kansainvälisen matkailun suuralueyhteistyön käynnistäminen - digital and sustainable 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2020 28.2.2021 Lahden seutu - Lahti Region Oy  83 720 0 150 000 0
A70725 EAKR Teolliset symbioosit 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Cursor Oy  246 503 241 265 352 148 344 665
A70119 EAKR Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Wirma Lappeenranta Oy  311 711 285 321 445 301 407 601
A73104 EAKR Uusiomateriaalien digipalvelut maarakentamisessa (Digimaa) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 30.11.2019 Aalto-korkeakoulusäätiö  309 083 309 083 441 548 441 548
A74185 EAKR Tuote- ja palveluvirittämö 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.10.2018 31.12.2020 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  259 550 110 061 370 786 157 230
A74093 EAKR KUPARI - Kuitupohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-yritysten tarpeisiin 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2018 31.12.2021 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  453 897 271 664 557 424 333 626
A74094 EAKR Tulevaisuustiedosta vauhtia pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen (TULEVA) 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2018 31.12.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  255 702 129 366 365 290 184 809
A75210 EAKR Päijät-Hämeen urheilu-, matkailu- ja ympäristöliiketoiminnan kasvu Aasian markkinoilla 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.5.2019 30.4.2022 Lahden seutu - Lahti Region Oy  351 174 71 349 919 302 101 928
A75227 EAKR Kymiring-innovaatioekosysteemi 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.12.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  93 463 16 130 133 519 23 042
A75228 EAKR Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuoden hyödyntäminen 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2019 30.6.2020 Lahden seutu - Lahti Region Oy  70 000 34 353 100 000 49 076
A75236 EAKR TwinInno - Kahden maakunnan tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymällä TKI-investoinnit kasvuun 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.12.2021 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  293 999 21 704 420 000 31 006
A70555 EAKR Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (Välke) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.7.2017 Suomen ympäristökeskus  333 339 331 537 501 257 478 424
A70019 EAKR Resurssitehokkaan kiviaineshuollon ja pohjavesien suojelun avoin kehittämisympäristö laajalle metropolialueelle 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 28.2.2016 Hämeen Maakuntaliitto, kuntayhtymä  70 000 70 000 100 000 100 000
A71035 EAKR LEVARBIO - Levien arvokkaiden biomolekyylien ja biomassan hyödyntäminen ravinnossa, rehuna ja energiana 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2017 Helsingin yliopisto  315 000 307 038 450 000 439 143
A71251 EAKR Energiatehokkuudella ja asuinaluekohtaisella energiantuotannolla lisää Cleantech-liiketoimintaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  401 401 397 063 573 434 567 236
A74095 EAKR Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä (KIINTEÄ) 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2018 30.11.2020 Suomen ympäristöopisto SYKLI  187 150 121 583 267 357 173 691
A70118 EAKR Pohjoisen kasvuvyöhykkeen teknologiateollisuuden pk-yritysten älykäs erikoistuminen - POKA 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.8.2017 Teknologiakeskus TechVilla Oy  350 000 342 273 555 313 543 056
A70783 EAKR Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistaminen EAKR-viestinnän keinoin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.12.2019 Uudenmaan liitto  92 800 92 800 116 000 116 000
Luo tiedoista
CSV Excel XML