Euroopan unioni

RAKENNERAHASTOTIETOPALVELU

EAKR- JA ESR-HANKKEET SUOMESSA OHJELMAKAUDELLA 2014 - 2020

Vipuvoimaa EU:lta
Etusivulle

Haun mukainen hankelistaus: 270 hanketta

Hankekoodia tai hankkeen nimeä klikkaamalla avautuu hankekohtainen kuvaus. Taulukon tiedot voidaan lajitella nousevaan/laskevaan järjestykseen otsikkoa klikkaamalla. Tiedot voidaan muuntaa toiseen tiedostomuotoon listauksen alaosasta löytyvällä toiminnolla.

Koodi Rahasto Hankkeen nimi Tl Viranomainen Tila Aloituspvm Päättymispvm Toteuttajan nimi Myönnetty EU- ja valtion rahoitus Toteutunut EU- ja valtion rahoitus Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä
A70682 EAKR CoINNO. Palvelukehittämisellä sykettä vapaa-aikasektorille 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 30.6.2017 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  293 539 293 146 419 343 418 781
A70683 EAKR Hämeen Kasvuverkostot 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.9.2017 Linnan Kehitys Oy  192 792 182 314 240 990 227 893
A70684 EAKR Hyvinvointialan kehittämisalusta ja palveluinnovaatiot 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2016 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  70 000 70 000 100 000 100 000
A70685 EAKR Uutta vetovoimaa energiatehokkaista teräsrakenteista - Valmistavan teollisuuden uudet mahdollisuudet 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2018 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  453 371 453 371 578 866 578 866
A70686 EAKR Kyberturvallisuusosaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen, investoinnit 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.6.2016 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy  77 000 77 000 110 000 110 000
A70713 EAKR KymRIS Smart Specialisation in Northern Growth Zone 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy  198 936 198 936 284 194 284 194
A70724 EAKR BioA - Biojalostamokonseptin tuotteistamisesta liiketoimintaan 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 31.3.2017 Cursor Oy  576 184 565 629 823 120 808 042
A70725 EAKR Teolliset symbioosit 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Cursor Oy  246 503 241 265 352 148 344 665
A70726 EAKR Polku - liikeideasta kasvuyritykseksi 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 1.1.2018 Helsingin kaupunki  535 152 521 775 891 920 869 625
A70783 EAKR Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistaminen EAKR-viestinnän keinoin 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.11.2014 31.12.2019 Uudenmaan liitto  92 800 43 001 116 000 53 751
A70784 EAKR Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tuki - EAKR Etelä-Suomi 6 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2014 31.12.2020 Uudenmaan liitto  2 598 531 1 249 879 4 210 377 1 249 879
A70785 EAKR LUONNOLLISESTI ULKONA -luonto-, liikunta- ja hyvinvointitoimialan kehittäminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.5.2017 Lasten Liikunnan tuki ry  130 000 130 000 145 000 145 000
A70797 EAKR Etelä-Karjalan sijoittumishanke 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 3.8.2015 30.6.2018 Lappeenrannan kaupunki  280 000 245 845 400 000 351 207
A70867 EAKR Yhteistyöllä yritysaihioita (Y2) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 28.2.2018 Turku Science Park Oy Ab  417 596 398 083 596 567 568 691
A70868 EAKR FISS Varsinais-Suomi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.3.2017 Turun ammattikorkeakoulu oy  98 280 98 279 140 399 140 399
A70869 EAKR Hyvinvointikumppanuus 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.8.2017 Saimaan ammattikorkeakoulu Oy  249 810 238 997 352 376 341 428
A70870 EAKR Alueelliset järkivihreät innovaatiot 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.10.2018 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  249 922 209 045 373 800 312 661
A70871 EAKR DigiCoach - digivalmiuksien kehittäminen Kanta-Hämeen pk-yrityksissä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2015 30.6.2018 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  221 220 205 302 294 960 273 736
A70872 EAKR A Posse ad Esse 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  210 184 207 855 300 263 296 935
A70873 EAKR Orimattilan Henna – vähähiilisen puutarhakaupungin pilotti 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2017 Orimattilan kaupunki  228 501 210 517 326 429 300 738
A70874 EAKR Yritysvetoinen terminaali, YTE 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.12.2017 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  145 118 141 625 207 312 204 529
A70875 EAKR ArvoUute 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.9.2017 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  315 915 295 421 451 308 425 634
A70876 EAKR CleanAcceptance - vähähiilisyyttä asumiseen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.6.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  226 746 215 622 323 922 308 031
A70877 EAKR BIOINVEST - ELINVOIMAA TEOLLISISTA SYMBIOOSEISTA 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 15.6.2015 30.10.2017 Heinolan kaupunki  140 000 140 000 200 000 200 000
A70878 EAKR ENERGIATEHOKKUUTTA KORJAUSRAKENTAMISEEN 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 15.6.2015 30.10.2017 Heinolan kaupunki  140 000 137 229 200 000 196 042
A70906 EAKR 6AIKA: CityGeoModel- avoin geotietomalli kaupunkeihin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.5.2017 Geologian tutkimuskeskus  201 152 166 801 300 226 248 956
A70947 EAKR Työkalun ja prosessin kehitys innovatiivisissa energiatehokkuusinvestoinneissa (TARVE) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.9.2017 Green Net Finland ry  281 842 274 042 401 632 392 192
A70965 EAKR 6Aika: Ilmastokatu 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.6.2017 Helsingin kaupunki  553 164 492 836 824 619 730 816
A70966 EAKR 6AIKA: MEDAIA - Median avoimet innovaatioalustat 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 31.10.2017 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  219 719 213 373 327 938 319 072
A70554 EAKR Kyberturvallisuusosaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.9.2018 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  502 805 494 344 761 832 706 204
A70555 EAKR Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (Välke) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.7.2017 Suomen ympäristökeskus  333 339 331 537 501 257 478 424
A70556 EAKR Venäjän vienti kasvuun Päijät-Hämeessä 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.12.2016 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  301 049 301 049 430 070 430 070
A70557 EAKR GAINE - Game Industry Events 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 31.5.2015 Cursor Oy  42 000 42 000 60 000 60 099
A70558 EAKR Vähähiilisen rakentamisen innovaatio- ja toimintaverkosto 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.10.2016 Kouvola Innovation Oy  202 201 201 122 288 858 287 382
A70559 EAKR Co-Design Bay - Suunnittelupalveluverkostojen yhteistyöalustan toimintamallin kehittäminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.11.2016 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  149 912 147 536 214 160 210 766
A70560 EAKR Valkuaisosaamiskeskuksesta ratkaisuja Hämeen valkuaisomavaraisuuteen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  213 697 182 891 305 284 261 274
A70561 EAKR REISKA - Resurssitehokkuuden parantamisella tehoja liiketoimintaan 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  625 980 600 857 908 540 858 364
A70562 EAKR Lähiruoasta uutta liiketoimintaa – local street food 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2016 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  61 200 60 484 81 600 80 646
A70118 EAKR Pohjoisen kasvuvyöhykkeen teknologiateollisuuden pk-yritysten älykäs erikoistuminen - POKA 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.8.2017 Teknologiakeskus TechVilla Oy  350 000 342 273 555 313 543 056
A70119 EAKR Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Wirma Lappeenranta Oy  311 711 285 321 445 301 407 601
A70164 EAKR Resurssitehokkuuspalvelu - Teollisuuden joustava uudistaminen 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 30.4.2016 Kouvola Innovation Oy  100 370 97 801 143 386 139 716
A70165 EAKR Vähähiiliset satamatoiminnot 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.6.2017 Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys  312 723 311 001 489 604 444 855
A70166 EAKR LIIKETOIMINTAMALLIN MUUTOKSELLA KOHTI UUSIA MARKKINOITA 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 30.6.2016 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  250 000 248 946 500 000 497 891
A70167 EAKR Kestävän yrittäjyyden innovaatiot 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.5.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  535 122 532 967 764 460 761 382
A70168 EAKR "TKI-energiakeskittymä - Kädet ja aivot yhdessä" 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Kouvolan kaupunki  198 549 184 358 283 640 263 367
A70169 EAKR InnoPak - Pakkausalan innovaatiokeskittymän kehittäminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Kouvola Innovation Oy  346 096 305 874 494 424 438 873
A70170 EAKR Aviapolis City 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Vantaan kaupunki  399 970 360 868 571 386 515 527
A70197 EAKR PAKKAAMO 2020 - LÄHI- JA LUOMURUOKAPAKKAAMISEN DEMONSTROINTI- JA PILOTOINTIYMPÄRISTÖ 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 28.2.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  683 758 654 059 869 675 834 374
A70198 EAKR Kasvua kansainvälisestä matkailusta 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 1.1.2018 goSaimaa Oy  1 500 000 1 481 259 2 250 000 2 222 065
A70199 EAKR International Business in Kymenlaakso 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.5.2017 Cursor Oy  530 461 498 583 884 102 830 975
A70200 EAKR Kaakon elokuvakomissio 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Cursor Oy  380 882 357 224 544 119 510 321
A70201 EAKR BusinessMooring 2 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Cursor Oy  180 000 174 020 300 000 290 034
A70202 EAKR Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kärkihanke 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.7.2018 Oulun kaupunki  7 725 689 5 916 647 11 530 879 8 830 815
A70009 EAKR 6Aika-strategiatoimisto 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 16.5.2014 31.7.2017 Forum Virium Helsinki Oy  1 533 728 1 403 788 2 289 151 2 105 790
A70010 EAKR Kestävät energiaratkaisut ammatilliseen koulutukseen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä  111 608 111 608 159 440 159 440
A70011 EAKR Kuutoskaupunkien avoin data 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2014 31.12.2017 Tampereen kaupunki  5 008 250 4 439 732 7 475 000 6 740 556
A70012 EAKR SOLARLEAP Varsinais-Suomi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Turun ammattikorkeakoulu oy  293 786 293 053 403 694 413 694
A70013 EAKR SparkUp Portti 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Turun yliopisto  313 939 310 150 438 484 433 395
A70014 EAKR Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä  119 775 119 775 171 108 171 108
A70015 EAKR PAKUplus-HERGE - Uusi kiertotalouden teknologia-alusta sähkön ja lämmön tuottamiseksi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  555 300 555 300 900 000 900 000
A70016 EAKR CAMBUS Automaatio 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2016 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  120 999 120 998 199 998 199 997
A70017 EAKR VT 2 - suunta kasvulle 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.12.2017 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy  41 000 0 54 720 0
A70018 EAKR Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.12.2016 Lappeenrannan kaupunki  95 775 93 246 159 625 156 228
A70019 EAKR Resurssitehokkaan kiviaineshuollon ja pohjavesien suojelun avoin kehittämisympäristö laajalle metropolialueelle 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 28.2.2016 Hämeen Maakuntaliitto, kuntayhtymä  70 000 70 000 100 000 100 000
A70020 EAKR Smart Money for International Growth 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Greater Helsinki Promotion Oy Ltd  250 000 238 014 357 143 340 020
A70021 EAKR Avoimen datan alusta Suomen kasvukäytävän älyliikennejärjestelmälle, Vaihe I 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 8.9.2014 30.11.2015 Hämeenlinnan kaupunki  42 588 42 588 53 234 56 513
A70073 EAKR Kymenlaakson asiakaslähtöinen matkailuviestintä ja sisällöntuotanto 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Kouvola Innovation Oy  498 960 482 749 712 800 695 288
A70074 EAKR GAHWA Games and Apps for Health and Wellbeing 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Cursor Oy  740 198 557 845 1 057 427 796 922
A70075 EAKR South-East Leveraging Livelihood 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 30.9.2017 Cursor Oy  540 743 515 171 772 490 735 958
A70076 EAKR Kansainvälisen risteilijäliiketoiminnan käynnistäminen Kotkan-Haminan seudulle 2015-2016 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.12.2016 Cursor Oy  214 792 211 300 306 845 302 380
A70077 EAKR Game Brewery 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Cursor Oy  471 406 366 897 906 065 524 140
A70078 EAKR Kymenlaakson energianeuvonta 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2018 Kouvolan kaupunki  127 500 111 477 187 500 169 439
A71713 EAKR Resurssitehokkaat teolliset symbioosit 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.5.2016 30.4.2019 Kouvola Innovation Oy  332 501 216 020 475 001 308 600
A71714 EAKR SCAROIL Simulators 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 31.3.2018 Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä  462 120 460 602 661 784 659 610
A71756 EAKR REISKAtex - Tekstiililajitin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 30.4.2017 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  85 411 81 817 122 016 116 881
A71757 EAKR TekShops - Protopajat innovaatioalustoina 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.12.2017 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  69 750 58 520 99 644 83 601
A71782 EAKR Erotustekniikan tutkimuskeskus - ET 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.7.2018 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  262 613 240 534 375 161 343 619
A71783 EAKR Aurinko- ja tuulivoiman koulutus- ja tutkimuskeskittymä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 30.9.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  115 767 92 925 165 382 132 750
A71785 EAKR Digitaalisuutta koneohjaukseen Etelä-Karjalassa, Digi-Kone 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 2.5.2016 31.5.2018 Saimaan ammattikorkeakoulu Oy  120 000 120 000 171 428 171 428
A71786 EAKR Äly-, digi- ja simulaatio-oppimisympäristö (ÄlySote EAKR) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 15.2.2016 30.4.2017 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä  112 000 110 231 160 000 157 473
A71787 EAKR Life Science -kiihdyttämö 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2016 30.4.2019 Turku Science Park Oy Ab  503 551 404 674 719 360 578 107
A71788 EAKR Luotsie+ - uutta luova yrittäjyys Etelä-Karjalassa 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 28.2.2017 Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy  74 952 70 858 107 052 101 205
A71789 EAKR Salo - connecting things | Salon osaamiskeskittymä 2016 - 2018 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 30.6.2018 Yrityssalo Oy  361 603 349 920 516 576 499 885
A71791 EAKR KIERTO - Kuluttajalähtöisistä kiertotalousideoista liiketoimintaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 30.9.2017 Kouvola Innovation Oy  114 752 108 145 163 932 154 494
A71795 EAKR Rakenneratkaisuja hampusta 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 30.9.2018 Turun ammattikorkeakoulu oy  70 417 69 671 100 595 99 530
A71817 EAKR Kansainvälisillä verkostoilla vaikuttavuutta 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 30.6.2018 Saimaan ammattikorkeakoulu Oy  230 923 210 912 329 890 301 303
A71837 EAKR RAMBO - Reippaaseen kasvuun AMB-osaamisella 1 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.12.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  159 001 140 412 227 146 200 590
A71840 EAKR FISS Etelä-Karjalan teollisten symbioosien palvelu 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.12.2018 Lappeenrannan kaupunki  203 935 164 925 292 349 235 620
A71841 EAKR Kohti hiilineutraalia Etelä-Karjalaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 30.11.2018 Lappeenrannan kaupunki  199 884 163 977 285 548 234 252
A71842 EAKR Partex-invest.1 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2016 31.5.2019 IntoPajat ry  50 950 44 998 61 867 52 719
A71873 EAKR Kierrätys osaksi tuotesuunnittelua 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2016 31.5.2019 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  174 818 106 187 239 740 145 622
A71874 EAKR Partex-invest.2 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2016 31.5.2019 IntoPajat ry  50 706 37 523 61 572 45 161
A71875 EAKR RAMBO - Reippaaseen kasvuun AMB-osaamisella 2 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.12.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  40 600 17 742 58 000 25 345
A71925 EAKR 6Aika: YSI Yliopistosairaalat innovaatioalustana 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 31.12.2017 Turku Science Park Oy Ab  479 943 412 925 716 334 616 307
A71926 EAKR Nastolan energiaekosysteemi ja teolliset symbioosit - NETS 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 30.4.2018 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  235 793 223 012 312 850 296 279
A71927 EAKR CleanExport 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.12.2017 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  76 350 73 945 101 800 98 600
A71928 EAKR Corporate Start-up Co-Creation 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2016 30.6.2018 Helsingin kaupunki  365 993 307 980 522 847 439 971
A71929 EAKR Kiertotaloutta maa-ainesten käyttöön Hämeenlinnassa 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2016 30.9.2019 Linnan Kehitys Oy  174 840 32 331 210 120 43 108
A71930 EAKR Kiertotaloudella kasvua Viljaklusterille 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 30.6.2018 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  119 000 119 000 170 000 170 000
A71931 EAKR Uutta liiketoimintaa ja kestävää kasvua - LUO Next Step 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2016 30.6.2019 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  298 148 188 674 475 219 269 534
A71957 EAKR TeKiDe-Tekstiilikuitujen kierrätyksen demonstraatioalusta Bioruukkiin 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2016 31.3.2019 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  420 000 339 706 600 000 485 294
A71959 EAKR Energian ja ravinteiden kierrätyksen uudet mahdollisuudet vesihuollossa (KEHÄ) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 30.11.2018 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  340 865 278 755 461 773 378 857
A71005 EAKR 6AIKA: Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihanke 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.4.2018 Turun kaupunki  5 407 657 5 137 612 8 071 131 7 668 081
A71006 EAKR Russia Business Point 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2017 Linnan Kehitys Oy  144 000 132 011 220 000 188 587
A71007 EAKR Kaasurenessanssi - uusiutuviin energialähteisiin perustuva kaasumaakunta (esiselvitys) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 31.8.2016 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy  69 788 69 788 99 697 99 697
A71008 EAKR Ecool 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 30.9.2018 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  267 553 257 121 399 818 388 469
A71009 EAKR Raw Gamebusiness to Kymenlaakso - Raakapeli 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2015 30.4.2018 Cursor Oy  196 789 160 670 281 126 229 528
A71010 EAKR KymiRing liiketoiminnan luominen ja kehittäminen 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2015 29.2.2016 Kouvola Innovation Oy  119 999 119 999 154 284 154 285
A71034 EAKR Pobi - Porvoon Kilpilahdesta tulevaisuuden bioteollisuuspuisto 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.3.2018 Posintra Oy  296 531 294 018 393 617 390 027
A71035 EAKR LEVARBIO - Levien arvokkaiden biomolekyylien ja biomassan hyödyntäminen ravinnossa, rehuna ja energiana 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2017 Helsingin yliopisto  315 000 307 038 450 000 439 143
A71036 EAKR WOOD - Puuenergian toimitusketju 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 28.2.2017 Cursor Oy  160 904 144 699 229 861 206 712
A71037 EAKR Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut luontomatkailu 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.12.2017 Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy  357 497 352 638 510 710 503 768
A71076 EAKR 3D-valmistuksen innovaatiokeskittymä 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 30.4.2017 Cursor Oy  300 165 273 795 427 804 391 136
A71077 EAKR Urbaani Puuvaja 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.8.2017 Työtehoseura ry  129 232 120 893 155 272 145 912
A71103 EAKR 6AIKA: Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 30.9.2017 Tampereen Yliopisto  477 498 270 301 712 680 403 434
A71104 EAKR Ecool, investoinnit 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 31.12.2016 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy  37 800 37 800 54 000 54 000
A71105 EAKR Terminaalitoiminnot energiatehokkaassa puutavaralogistiikassa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 30.6.2017 Metsäteho Oy  145 772 145 772 174 080 176 101
A71106 EAKR Kasvua Kymenlaaksoon matkailuinvestoinneilla 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.6.2017 Cursor Oy  299 786 288 058 548 729 527 371
A71143 EAKR 6Aika: Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2015 28.2.2018 Oulun Yliopisto  465 123 415 468 694 216 620 105
A71251 EAKR Energiatehokkuudella ja asuinaluekohtaisella energiantuotannolla lisää Cleantech-liiketoimintaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  401 401 397 063 573 434 567 236
A71252 EAKR Soludus - Pelillistäen kohti uusiutuvaa energiaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.3.2018 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  199 500 166 843 285 000 238 347
A71253 EAKR Potentiaalisen kaivostoiminnan aluetaloudelliset vaikutukset Kanta-Hämeessä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.3.2017 Geologian tutkimuskeskus  79 689 79 689 98 612 98 612
A71268 EAKR Ketterä ja kestävä liikkuminen Suomen kasvukäytävällä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.1.2018 Hämeenlinnan kaupunki  173 149 151 310 256 599 224 102
A72519 EAKR Digitaalisen matkailumyynnin kehittäminen ja pilotointi Saimaan alueella (DMS) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2016 31.3.2018 Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy  98 104 66 043 140 148 95 323
A72829 EAKR 6AIKA: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.5.2017 30.9.2019 Tredea Oy  800 000 487 271 2 206 165 727 124
A72888 EAKR 6Aika-koordinaatiohanke 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2017 31.7.2020 Forum Virium Helsinki Oy  730 000 538 189 3 498 915 803 267
A72959 EAKR Lake Saimaa, Purest Finland 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2017 31.8.2020 goSaimaa Oy  835 000 794 513 2 253 470 1 135 019
A72960 EAKR Omistajanvaihdokset vauhtiin Etelä-Karjalan pk-yrityksissä 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.3.2017 30.9.2019 Etelä-Karjalan Yrittäjät  152 320 92 936 180 880 110 361
A72961 EAKR NetHUB 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.3.2017 30.6.2019 Finnhub ry  182 728 162 567 199 528 162 567
A72962 EAKR Kymenlaakson biotaloustoimintaympäristön kehittäminen - KYMBIO 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2017 31.7.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  310 134 151 287 443 048 216 124
A72963 EAKR Digitaaliset ja pelilliset ratkaisut luovan hyvinvointitalouden edistämiseen 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2017 29.2.2020 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  124 936 74 059 345 070 105 799
A72964 EAKR INTOPORT - Innovations to port 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2017 31.12.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  70 163 31 006 153 112 40 294
A72965 EAKR TAJUMO - taiteen ja muotoilun elämyskeskus 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2017 31.12.2019 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  245 421 112 379 569 060 152 659
A72966 EAKR digiValmistus - Tulevaisuuden valmistusteknologioiden mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2017 31.12.2019 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  173 958 129 894 416 100 185 564
A72967 EAKR Työyhteisösimulaatio yritysten kasvun ja kehittämisen välineenä 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2017 31.12.2019 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  135 443 109 992 346 169 157 132
A72980 EAKR 3D-kulttuurihubi 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.11.2017 31.10.2019 Aalto-korkeakoulusäätiö  80 000 28 563 300 000 42 632
A72981 EAKR DigiVaate. Tekstiili- ja Vaatetusalan tuoteprosessien ja toimitusketjun hallinnan digitaalinen mallintaminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.1.2019 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  67 774 15 718 96 821 22 454
A72982 EAKR Pienten suomalaisten verkkokauppojen kansainvälistyminen ja eCommerce-osaamisen kehittäminen - eComLab 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2017 31.5.2019 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  141 578 63 508 202 256 90 727
A72983 EAKR 6Aika: Perille asti 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2017 31.12.2019 Vantaan kaupunki  537 000 236 214 1 853 106 348 739
A72988 EAKR Luonto lisää liikettä 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.5.2017 30.6.2019 Metsähallitus  250 098 92 604 327 283 121 183
A72989 EAKR Let's Go Tavastia! 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2017 31.12.2019 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  114 800 37 994 250 000 54 277
A72990 EAKR AvoinHäme – Edellytykset avoimen datan hyödyntämiselle liiketoiminnassa. 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.5.2017 31.10.2019 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  61 880 44 132 291 800 63 046
A72991 EAKR Terveellinen digitalo 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.3.2017 29.2.2020 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  131 490 81 337 296 002 112 195
A72992 EAKR Uutta kilpailukykyä tuotannon digitalisaatiolla 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2017 31.7.2019 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  146 825 33 788 209 750 48 269
A72304 EAKR EnergiaVäylä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 30.9.2018 Suomen ympäristöopisto SYKLI  188 355 156 635 214 616 187 102
A72361 EAKR Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2016 31.1.2019 Green Net Finland ry  266 000 178 877 378 000 254 193
A72013 EAKR 6Aika: Hyvinvointiyritykset kiertoon 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.10.2016 31.3.2019 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  423 138 295 640 631 552 441 256
A72014 EAKR 6AIKA: EduDigi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.10.2018 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  492 091 325 578 682 498 451 556
A72067 EAKR Kiertoliike - Päijät-Hämeen kiertotalousmalli ja uudet liiketoimintamahdollisuudet 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.12.2018 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  696 811 556 643 961 468 768 062
A72068 EAKR Premiumia ja luksusta - Arvot ja ansainnat lifestyle-toimialalla 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.8.2018 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  123 186 123 186 175 980 175 980
A72069 EAKR Likaisen muovijätteen keräys ja kierto (LiMuKe) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.12.2018 Turun yliopisto  188 448 135 146 250 453 179 613
A72070 EAKR Kokeillen kasvuun - Nopeiden kokeilujen kehityspolut yritysryhmille (KOKKA) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.12.2017 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  224 600 223 179 449 200 446 357
A72096 EAKR 6AIKA: Datasta oivalluksia ja bisnestä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.12.2017 Tampereen Yliopisto  379 250 368 946 548 474 534 959
A72097 EAKR BIITTI - Yritystiimit Uudellamaalla 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2016 31.8.2019 Posintra Oy  396 855 284 779 782 800 406 830
A72122 EAKR 6AIKA:Tulevaisuuden ruokamaailma 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.3.2018 Turun yliopisto  192 150 187 415 286 791 280 678
A72153 EAKR 6AIKA: TRY OUT! Kiertotalouden ja cleantechin kokeilut kaupunkien ja yritysverkostojen kanssa – toimivat liiketoimintamallit esiin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.10.2018 Turun ammattikorkeakoulu oy  371 437 299 086 549 384 423 404
A72169 EAKR 6AIKA: SOHJOA - Autonominen Last mile -liikenteen fyysinen ja virtuaalinen innovaatioalusta urbaanissa ympäristössä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.5.2018 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  374 929 339 360 553 417 503 611
A72170 EAKR 6AIKA: PalRob – Palvelurobotiikan virtuaalinen innovaatioalusta 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.12.2017 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  210 919 142 600 314 808 212 838
A72208 EAKR 6AIKA: ÄlyVESI - Älykäs kaupunkivesiliikenne 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2016 31.5.2018 Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi  477 395 409 655 712 529 625 150
A72209 EAKR 6Aika: Massadata kaupunkiympäristön ja -liikenteen kehittämisessä sekä innovaatioalustana palveluille ja liiketoiminnalle 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 30.8.2018 Helsingin kaupunki  434 033 413 004 647 812 616 426
A72210 EAKR KASKI - Kasvua ja uutta arvoa osaamisella 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2016 31.8.2019 Teknologiakeskus TechVilla Oy  283 085 164 800 404 408 235 428
A73606 EAKR Verkostoituvat sote-yritykset 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2018 30.6.2020 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  206 654 69 915 722 721 95 680
A73607 EAKR Talvimatkailun elämysekosysteemin kehittäminen - vapaa-ajan ja matkailun välittömät ja välilliset toimijat 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.11.2017 30.4.2019 Lahden seutu - Lahti Region Oy  105 000 4 032 150 000 5 759
A73608 EAKR KUNINGASKUNNAN ELÄMYSKONSEPTIT 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2018 31.12.2019 Hartolan kunta  64 926 0 200 000 0
A73609 EAKR Uudet toimintamallit ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2018 31.12.2019 Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö  117 583 23 826 215 216 23 826
A73614 EAKR MEGE – Multicultural encounters, growth, entrepreneurship 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.3.2018 30.9.2020 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  303 794 34 842 744 270 45 257
A73615 EAKR Painovoima - Impact Lahti - tekemisen alusta, kulttuurin kohottaja 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2018 31.12.2019 Painovoima ry  100 000 67 586 209 252 75 046
A73522 EAKR LAFF Lahti Fringe Festival 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2018 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  105 000 15 677 150 001 22 396
A73523 EAKR Digikulttuurikylä 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2018 31.8.2019 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  69 038 43 225 136 730 61 750
A73524 EAKR Suur-Sysmän historian tuotteistaminen 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.2.2018 30.9.2019 Sysmän kunta  40 102 13 712 104 160 19 588
A73564 EAKR TalentHub Joensuu 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2018 31.12.2019 Business Joensuu Oy  272 230 58 735 388 900 83 908
A73573 EAKR Kansainväliseen kasvuun digitaalisin työkaluin 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.3.2018 29.2.2020 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  219 000 30 860 455 261 38 489
A73710 EAKR Talent Attraction 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.2.2018 31.1.2020 Oulun kaupunki  167 911 18 913 399 792 27 018
A73711 EAKR International Business Powered by Talents 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.3.2018 29.2.2020 Tredea Oy  125 929 17 040 293 832 21 577
A73847 EAKR 6AIKA Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa (ROBOREEL) 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.5.2018 31.12.2020 Vantaan kaupunki  342 274 0 1 702 858 0
A73873 EAKR 6AIKA Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hanke 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 2.5.2018 31.12.2020 Tampereen kaupunki  664 613 0 3 306 534 0
A73932 EAKR HAPPILY - Haja-asutusalueiden palvelupilotit, liikkuminen ja yhteisöt 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2018 30.4.2020 Posintra Oy  74 838 0 209 880 0
A73933 EAKR Tutka 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2018 31.12.2020 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  130 036 0 550 536 0
A73962 EAKR V-S Tekoälyverkosto 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.5.2018 30.4.2020 Turku Science Park Oy Ab  152 840 0 218 342 0
A73963 EAKR V-S EKA2 - Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2018 31.8.2020 Turun ammattikorkeakoulu oy  270 000 0 386 130 0
A73964 EAKR Railgate Finland - China Express 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.2.2018 31.1.2020 Kouvola Innovation Oy  99 047 28 691 335 074 44 139
A73965 EAKR Kansainvälistyvät kouluttajat 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.4.2018 31.3.2020 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  68 957 0 267 888 0
A73966 EAKR BioPILOTIT 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2018 30.9.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  29 705 0 126 088 0
A73967 EAKR LUONNOLLINEN LIIKE 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.4.2018 31.3.2020 Lasten Liikunnan tuki ry  134 593 0 189 591 0
A73968 EAKR Greenreality-kodit ja -yritykset 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2018 31.7.2020 Lappeenrannan kaupunki  169 818 0 385 456 0
A73969 EAKR Teollisuuden 3D tulostus (Me3DI) 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2018 31.12.2020 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  125 000 0 304 671 0
A73970 EAKR VIKKE- Virtuaalinen kulttuurimatkailu Kanta-Hämeessä 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2018 31.12.2020 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  127 770 0 249 760 0
A73971 EAKR Green Campus Open Etelä-Karjala 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.4.2018 31.12.2020 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  100 000 0 192 000 0
A73972 EAKR Maa-aines- ja uusioainesvirtojen tehokas hallinta Forssan seudulla (FORMA) 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2018 31.5.2019 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  35 000 0 50 000 0
A73973 EAKR PURASU - Purusta arvoa Suomelle 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 3.9.2018 31.12.2020 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  100 000 0 273 346 0
A73974 EAKR REUSE – kiertotalousmalleilla rakentamisen uudelleenkäyttöön uutta osaamista ja kilpailukykyä 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.10.2018 31.8.2020 Kouvola Innovation Oy  6 287 0 268 948 0
A73975 EAKR 6Aika: Citylogistiikan uudet ratkaisut 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2018 31.12.2020 Turun kaupunki  278 546 0 1 337 065 0
A73976 EAKR 6Aika - Kasvun ekosysteemit: yritysten kasvun mahdollistaminen kuutoskaupunkien yhteistyössä 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2018 31.12.2020 Helsingin kaupunki  443 982 0 4 416 087 0
A73977 EAKR 6Aika: Hippa - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2018 31.12.2020 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  161 705 0 1 609 009 0
A73990 EAKR 6Aika: Ilmastoviisaat taloyhtiöt 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2018 31.12.2020 Helsingin kaupunki  100 197 0 987 744 0
A73991 EAKR Elokuvamatkailulla vetovoimaa Kotkan-Haminan seudulle 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.4.2018 30.9.2020 Cursor Oy  58 513 0 270 300 0
A73993 EAKR Hämeestä hyönteiskeskus (HämIncent) 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2018 31.12.2020 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  109 687 0 235 356 0
A73994 EAKR Western Lakeland Päijät-Häme 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.3.2018 31.8.2020 Lahden seutu - Lahti Region Oy  264 794 0 490 000 0
A73995 EAKR Kasvuyritysten Häme 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.5.2018 31.12.2020 Forssan Yrityskehitys Oy  57 204 0 131 080 0
A73390 EAKR RETKIÄ TEOLLISEEN ARKKITEHTUURIIN 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 2.10.2017 31.12.2018 Karhulan Teollisuuspuistoyhdistys ry  50 000 0 53 000 0
A73055 EAKR Digiverstas 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2017 31.8.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  155 580 81 245 348 628 116 064
A73056 EAKR Rajaliikenteen sujuvoittaminen - vaihe 2 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2017 1.5.2018 Imatran kaupunki  151 704 147 456 216 720 210 651
A73057 EAKR Kiina-Eurooppa-Venäjä yritysyhteistyöseminaari 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2017 31.7.2017 Lappeenrannan kaupunki  33 992 33 992 48 560 48 560
A73058 EAKR Suodatuksen energiatehokkuuden parantaminen digitalisaation ja mallinnuksen avulla 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2017 31.7.2019 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  179 442 41 563 256 346 59 376
A73059 EAKR Digitaalinen jalanjälki -Digitaalisen matkailumarkkinoinnin kehittäminen mitattavalla ja johdetulla tavalla 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2017 31.3.2018 Kouvola Innovation Oy  49 083 44 083 70 118 62 975
A73060 EAKR Älykkäiden palveluiden kaupunkikeskusta 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2017 31.8.2019 Kouvola Innovation Oy  127 081 57 160 262 000 95 266
A73061 EAKR Digitaalinen tuotannon uudistaminen 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.5.2017 30.4.2019 Cursor Oy  194 423 82 669 324 557 118 099
A73062 EAKR VARIKKO, Rautatiealan TKI-keskus 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.12.2018 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  115 033 68 445 164 332 97 778
A73063 EAKR Location Independent Manufacturing and Supply – LIMS – Revolutionary Way to Add Value! 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 2.5.2017 31.12.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  94 056 33 828 134 366 48 326
A73064 EAKR SeBNet - Smart Electric Bus Network Integration 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.7.2017 31.12.2019 Turun ammattikorkeakoulu oy  275 478 76 440 393 540 109 199
A73065 EAKR LÄMPÖÄ - Lämpöenergian varastoinnista liiketoimintaa 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.4.2017 31.12.2019 Turun ammattikorkeakoulu oy  178 964 47 542 255 664 67 917
A73066 EAKR Kasvua suuresta nopeudesta ja tehosta – MMW-suurnopeussähkökoneiden ekosysteemin luominen Kehittämisosio 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2017 15.6.2019 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  145 000 34 174 350 002 48 821
A73073 EAKR #DigiLAHTI - Uutta kasvua digitaalisuudesta PK-yrityksille 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2017 31.12.2019 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  383 541 137 972 937 429 197 103
A73074 EAKR HEINOLA REBOOT - UUTTA KASVUA DIGITAALISUUDESTA 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 9.6.2017 31.5.2018 Heinolan kaupunki  91 700 24 182 131 000 34 545
A73077 EAKR ELLE – ENERGIAAN LIITTYVÄN LIIKETOIMINNAN EDISTÄMINEN VARSINAIS-SUOMESSA 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2017 28.2.2020 Varsinais-Suomen liitto  108 128 36 317 161 384 54 204
A73078 EAKR LÄMPÖÄ - Investointihanke 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.4.2017 31.12.2019 Turun ammattikorkeakoulu oy  14 000 0 28 000 0
A73079 EAKR Suomalaisen talviosaamisen kehittäminen - tuotteistuksesta vientiin 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.5.2017 30.4.2019 Lahden seutu - Lahti Region Oy  377 958 243 838 640 000 348 340
A73085 EAKR 6AIKA:Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2017 30.4.2020 Helsingin kaupunki  700 000 440 086 5 387 166 656 846
A73086 EAKR Kasvua suuresta nopeudesta ja tehosta – MMW-suurnopeussähkökoneiden ekosysteemin luominen Investointi 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2017 15.6.2019 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  140 000 5 497 200 000 7 853
A73087 EAKR SeBNet - Investointihanke 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.7.2017 31.12.2019 Turun ammattikorkeakoulu oy  31 000 30 573 62 000 61 146
A73104 EAKR Uusiomateriaalien digipalvelut maarakentamisessa (Digimaa) 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2017 30.11.2019 Aalto-korkeakoulusäätiö  309 083 100 082 441 548 142 975
A73105 EAKR Open DaaS - Open Data as a Service 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2017 31.8.2019 Turun ammattikorkeakoulu oy  390 201 112 617 557 430 160 881
A73106 EAKR DigiPort 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.10.2017 30.9.2019 Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys  256 442 77 247 354 160 106 682
A73138 EAKR 6Aika: Opastamisen ekosysteemi 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2017 31.8.2019 Turku Science Park Oy Ab  450 000 389 441 2 086 705 581 255
A73139 EAKR 6Aika: Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta (CityIoT) 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2017 31.5.2020 Oulun Yliopisto  850 000 237 502 2 654 044 354 482
A73249 EAKR TUDI 4.0 - Teollisuuden digitaalinen uudistuminen 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.11.2017 30.4.2020 Teknologiakeskus TechVilla Oy  130 372 55 106 471 776 72 571
A74508 EAKR Hyvinvointi ja puhdas elinympäristö (HYPE) – suomalais-japanilaisten yhteistyömallien kehittäminen Aasian markkinalla 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.5.2018 30.4.2020 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  200 469 0 411 214 0
A74579 EAKR Teollisuus 4.0 - Case: Liikenne I4.0 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2018 31.12.2020 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  110 432 0 257 760 0
A74347 EAKR LIITO - Digitaaliset liiketoimintamallit 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2019 31.1.2019 Teknologiakeskus TechVilla Oy  7 0 10 0
A74210 EAKR ETKOT- Energiatehokkuuden kehittäminen optimoimalla toimintaa 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2018 31.12.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  13 888 0 151 280 0
A74211 EAKR Kuivaa asiaa 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2018 31.12.2020 Työtehoseura ry  189 010 0 234 255 0
A74215 EAKR 6Aika: Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe) 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2018 31.12.2020 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  126 915 0 1 894 253 0
A74217 EAKR HUKATON - Hukkalämpökuormien hyödyntäminen, varastointi ja kysyntäjouston tehostaminen 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2018 31.12.2020 Green Net Finland ry  274 973 0 348 932 0
A74290 EAKR KINOS - Kasvua ja innovaatioita osaamisverkostoilla 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2018 31.12.2020 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  54 000 0 249 880 0
A74128 EAKR Public-Private partnership kiinteistöjen energiantehokkuus parannuksissa ja niiden rahoituksessa 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.5.2018 30.4.2020 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  178 000 0 378 000 0
A74129 EAKR AMP - innovatiivisella mikrokaasuturbiiniteknologialla mahdollistetaan viisas ja laaja sähköautoilu 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 11.6.2018 15.6.2020 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  100 000 0 242 544 0
A74130 EAKR Sähkömetanolia energiatehokkaasti 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2018 31.8.2020 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  110 001 0 300 001 0
A74131 EAKR Teollisuuden 3D tulostus (Me3DI) - investointi 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2018 31.12.2020 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  28 700 0 41 000 0
A74132 EAKR Elinvoimaa älykkäällä sotella (ELSA-hanke) 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2018 31.12.2020 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyden huollon ky  350 000 0 1 007 489 0
A74133 EAKR AmBer - Uutta virtaa cleantech-innovaatioille Itämeren alueella 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2018 30.4.2020 Saimaan ammattikorkeakoulu Oy  80 000 0 150 000 0
A74134 EAKR sMARTTA - Älykkäällä toimintatavalla materiaalitehokkuutta pk-sektorille 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2018 31.12.2020 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  124 870 0 316 144 0
A74135 EAKR Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalouden ratkaisut 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2018 31.12.2020 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  169 676 0 338 935 0
A74136 EAKR Sirkka – kestävästä proteiinituotannosta uutta liiketoimintaa 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.10.2018 31.12.2020 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  109 947 0 285 874 0
A74154 EAKR Kiemura-pilot: Muovin käsittely- ja kierrätyslinjasto 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2018 31.8.2019 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  67 200 0 88 200 0
A74155 EAKR HUIMA -Teollisuuden energiatehokkuuteen uusia ideoita 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2018 31.8.2020 Posintra Oy  151 200 0 216 000 0
A74156 EAKR Fiksu koti – älykästä asumista Kouvolassa 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 2.4.2018 31.12.2019 Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö  55 230 0 166 040 0
A74157 EAKR Biohiilen ja -lentotuhkan mikronisointi ja materiaalisovellukset Kymenlaaksossa (HITU) 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2018 31.12.2020 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  26 908 0 342 720 0
A74158 EAKR Fiksu koti -investoinnti 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 2.4.2018 31.12.2019 Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö  8 250 0 40 000 0
A74183 EAKR Ravinnekierrätyksestä kilpailukykyä "RAKIKY" 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2018 31.8.2020 Aalto-korkeakoulusäätiö  159 308 0 475 885 0
A74184 EAKR HyTeLab - Päijät-Hämeen hyvinvointiteknologian innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristö 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2018 31.12.2020 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  276 257 0 652 981 0
A74185 EAKR Tuote- ja palveluvirittämö 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.10.2018 31.12.2020 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  259 550 0 370 786 0
A74186 EAKR 6Aika: CircVol Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maa-massojen hyödyntäminen kaupungeissa 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2018 31.12.2020 Turku Science Park Oy Ab  370 114 0 2 761 907 0
A74005 EAKR REHOME - väliaikaisen asumisen ja hätämajoituksen kalusteratkaisujen globaali liiketoimintapotentiaali 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2018 31.12.2020 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  159 287 0 394 496 0
A74006 EAKR Kymenlaakso Startup Ecosystem 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2018 30.11.2020 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  94 053 0 188 188 0
A74007 EAKR Pellolta pakettiin ja paketti maailmalle 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2018 31.5.2020 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  112 686 0 160 980 0
A74008 EAKR Biohiilestä bisnestä Hämeeseen (Biohiili) 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.5.2018 31.12.2020 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  111 129 0 214 568 0
A74009 EAKR Robotisaatiosta vetovoimaa ja edelläkävijyyttä Riihimäelle 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2018 31.12.2020 Riihimäen kaupunki  120 804 0 280 020 0
A74011 EAKR Uuden energian ja digitaalisen teknologian murros - UEDT 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.4.2018 31.12.2020 Turun ammattikorkeakoulu oy  2 880 000 0 4 114 000 0
A74027 EAKR Kasvua Viennistä 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.3.2018 29.2.2020 Kouvola Innovation Oy  68 667 19 200 275 504 29 538
A74033 EAKR Jätkäsaari Smart Mobility 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.10.2018 31.10.2020 Forum Virium Helsinki Oy  164 700 0 655 236 0
A74086 EAKR DYNAMO - Korkeakoulut innovaatioiden ja osaamisen vauhdittajina 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2018 31.12.2020 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  192 052 0 445 000 0
A74087 EAKR Raideliikenteen sujuvuuden parantaminen satama-alueella 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2018 31.12.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  90 725 0 129 608 0
A74088 EAKR Xlab - Yhteys yrityksiin 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.5.2018 31.5.2020 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  129 950 0 648 656 0
A74089 EAKR KyberVALIOT (Kyberturvallisuuslaboratorio: Valmistava teollisuus ja IoT-palvelut) 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2018 31.12.2020 Turun ammattikorkeakoulu oy  500 000 0 887 727 0
A74091 EAKR Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2018 31.7.2020 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  247 463 0 353 518 0
A74092 EAKR UKAMAKI - Uutta kasvua matkailuun Kiinasta 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2018 31.12.2020 Cursor Oy  345 415 0 493 450 0
A74093 EAKR KUPARI - Kuitupohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-yritysten tarpeisiin 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2018 31.12.2020 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  300 000 0 557 424 0
A74094 EAKR Tulevaisuustiedosta vauhtia pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen (TULEVA) 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2018 31.12.2020 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  155 702 0 365 290 0
A74095 EAKR Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä (KIINTEÄ) 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2018 30.11.2020 Suomen ympäristöopisto SYKLI  187 150 0 267 357 0
A74096 EAKR Fiksu Assa - Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitysalustana 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2018 31.8.2020 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtym  296 292 0 423 274 0
Luo tiedoista
CSV Excel XML