Euroopan unioni

RAKENNERAHASTOTIETOPALVELU

EAKR- JA ESR-HANKKEET SUOMESSA OHJELMAKAUDELLA 2014 - 2020

Vipuvoimaa EU:lta
Etusivulle

Haun mukainen hankelistaus: 471 hanketta

Hankekoodia tai hankkeen nimeä klikkaamalla avautuu hankekohtainen kuvaus. Taulukon tiedot voidaan lajitella nousevaan/laskevaan järjestykseen otsikkoa klikkaamalla. Tiedot voidaan muuntaa toiseen tiedostomuotoon listauksen alaosasta löytyvällä toiminnolla.

Koodi Rahasto Hankkeen nimi Tl Viranomainen Tila Aloituspvm Päättymispvm Toteuttajan nimi Myönnetty EU- ja valtion rahoitus Toteutunut EU- ja valtion rahoitus Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä
A70682 EAKR CoINNO. Palvelukehittämisellä sykettä vapaa-aikasektorille 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 30.6.2017 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  293 539 293 146 419 343 418 781
A70683 EAKR Hämeen Kasvuverkostot 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.9.2017 Linnan Kehitys Oy  192 792 182 314 240 990 227 893
A70684 EAKR Hyvinvointialan kehittämisalusta ja palveluinnovaatiot 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 31.3.2016 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  70 000 70 000 100 000 100 000
A70685 EAKR Uutta vetovoimaa energiatehokkaista teräsrakenteista - Valmistavan teollisuuden uudet mahdollisuudet 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2018 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  453 371 453 371 578 866 578 866
A70686 EAKR Kyberturvallisuusosaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen, investoinnit 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.6.2016 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy  77 000 77 000 110 000 110 000
A70713 EAKR KymRIS Smart Specialisation in Northern Growth Zone 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy  198 936 198 936 284 194 284 194
A70724 EAKR BioA - Biojalostamokonseptin tuotteistamisesta liiketoimintaan 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 31.3.2017 Cursor Oy  576 184 565 629 823 120 808 042
A70725 EAKR Teolliset symbioosit 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Cursor Oy  246 503 241 265 352 148 344 665
A70726 EAKR Polku - liikeideasta kasvuyritykseksi 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 1.1.2018 Helsingin kaupunki  535 152 521 775 891 920 869 625
A70783 EAKR Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistaminen EAKR-viestinnän keinoin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.12.2019 Uudenmaan liitto  92 800 92 800 116 000 116 000
A70784 EAKR Rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 tekninen tuki - EAKR Etelä-Suomi 6 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2014 31.8.2023 Uudenmaan liitto - Nylands förbund  4 236 417 3 124 527 4 236 417 3 124 527
A70785 EAKR LUONNOLLISESTI ULKONA -luonto-, liikunta- ja hyvinvointitoimialan kehittäminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.5.2017 Lasten Liikunnan tuki ry  130 000 130 000 145 000 145 000
A70797 EAKR Etelä-Karjalan sijoittumishanke 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 3.8.2015 30.6.2018 Lappeenrannan kaupunki  280 000 245 845 400 000 351 207
A70867 EAKR Yhteistyöllä yritysaihioita (Y2) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 28.2.2018 Turku Science Park Oy Ab  417 596 398 083 596 567 568 691
A70868 EAKR FISS Varsinais-Suomi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.3.2017 Turun ammattikorkeakoulu oy  98 280 98 279 140 399 140 399
A70869 EAKR Hyvinvointikumppanuus 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.8.2017 Saimaan ammattikorkeakoulu Oy  249 810 238 997 352 376 341 428
A70870 EAKR Alueelliset järkivihreät innovaatiot 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.10.2018 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  249 922 216 261 373 800 323 454
A70871 EAKR DigiCoach - digivalmiuksien kehittäminen Kanta-Hämeen pk-yrityksissä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2015 30.6.2018 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  221 220 205 302 294 960 273 736
A70872 EAKR A Posse ad Esse 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  210 184 207 855 300 263 296 935
A70873 EAKR Orimattilan Henna – vähähiilisen puutarhakaupungin pilotti 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2017 Orimattilan kaupunki  228 501 210 517 326 429 300 738
A70874 EAKR Yritysvetoinen terminaali, YTE 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.12.2017 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  145 118 141 625 207 312 204 529
A70875 EAKR ArvoUute 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2015 30.9.2017 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  315 915 295 421 451 308 425 634
A70876 EAKR CleanAcceptance - vähähiilisyyttä asumiseen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.6.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  226 746 215 622 323 922 308 031
A70877 EAKR BIOINVEST - ELINVOIMAA TEOLLISISTA SYMBIOOSEISTA 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 15.6.2015 30.10.2017 Heinolan kaupunki  140 000 140 000 200 000 200 000
A70878 EAKR ENERGIATEHOKKUUTTA KORJAUSRAKENTAMISEEN 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 15.6.2015 30.10.2017 Heinolan kaupunki  140 000 137 229 200 000 196 042
A70906 EAKR 6AIKA: CityGeoModel- avoin geotietomalli kaupunkeihin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.5.2017 Geologian tutkimuskeskus  201 152 166 801 300 226 248 956
A70947 EAKR Työkalun ja prosessin kehitys innovatiivisissa energiatehokkuusinvestoinneissa (TARVE) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.9.2017 Green Net Finland ry  281 842 274 042 401 632 392 192
A70965 EAKR 6Aika: Ilmastokatu 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.6.2017 Helsingin kaupunki  553 164 492 836 824 619 730 816
A70966 EAKR 6AIKA: MEDAIA - Median avoimet innovaatioalustat 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 31.10.2017 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  219 719 213 373 327 938 319 072
A70554 EAKR Kyberturvallisuusosaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.9.2018 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  502 805 494 344 761 832 706 204
A70555 EAKR Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille (Välke) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.7.2017 Suomen ympäristökeskus  333 339 331 537 501 257 478 424
A70556 EAKR Venäjän vienti kasvuun Päijät-Hämeessä 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.12.2016 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  301 049 301 049 430 070 430 070
A70557 EAKR GAINE - Game Industry Events 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 31.5.2015 Cursor Oy  42 000 42 000 60 000 60 099
A70558 EAKR Vähähiilisen rakentamisen innovaatio- ja toimintaverkosto 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.10.2016 Kouvola Innovation Oy  202 201 201 122 288 858 287 382
A70559 EAKR Co-Design Bay - Suunnittelupalveluverkostojen yhteistyöalustan toimintamallin kehittäminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.11.2016 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  149 912 147 536 214 160 210 766
A70560 EAKR Valkuaisosaamiskeskuksesta ratkaisuja Hämeen valkuaisomavaraisuuteen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  213 697 182 891 305 284 261 274
A70561 EAKR REISKA - Resurssitehokkuuden parantamisella tehoja liiketoimintaan 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  625 980 600 857 908 540 858 364
A70562 EAKR Lähiruoasta uutta liiketoimintaa – local street food 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.3.2016 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  61 200 60 484 81 600 80 646
A70118 EAKR Pohjoisen kasvuvyöhykkeen teknologiateollisuuden pk-yritysten älykäs erikoistuminen - POKA 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.8.2017 Teknologiakeskus TechVilla Oy  350 000 342 273 555 313 543 056
A70119 EAKR Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Wirma Lappeenranta Oy  311 711 285 321 445 301 407 601
A70164 EAKR Resurssitehokkuuspalvelu - Teollisuuden joustava uudistaminen 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 30.4.2016 Kouvola Innovation Oy  100 370 97 801 143 386 139 716
A70165 EAKR Vähähiiliset satamatoiminnot 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.6.2017 Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys  312 723 311 001 489 604 444 855
A70166 EAKR LIIKETOIMINTAMALLIN MUUTOKSELLA KOHTI UUSIA MARKKINOITA 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 30.6.2016 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  250 000 248 946 500 000 497 891
A70167 EAKR Kestävän yrittäjyyden innovaatiot 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.5.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  535 122 532 967 764 460 761 382
A70168 EAKR "TKI-energiakeskittymä - Kädet ja aivot yhdessä" 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Kouvolan kaupunki  198 549 184 358 283 640 263 367
A70169 EAKR InnoPak - Pakkausalan innovaatiokeskittymän kehittäminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Kouvola Innovation Oy  346 096 305 874 494 424 438 873
A70170 EAKR Aviapolis City 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Vantaan kaupunki  399 970 360 868 571 386 515 527
A70197 EAKR PAKKAAMO 2020 - LÄHI- JA LUOMURUOKAPAKKAAMISEN DEMONSTROINTI- JA PILOTOINTIYMPÄRISTÖ 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 28.2.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  683 758 654 059 869 675 834 374
A70198 EAKR Kasvua kansainvälisestä matkailusta 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2014 1.1.2018 goSaimaa Oy  1 500 000 1 481 259 2 250 000 2 222 065
A70199 EAKR International Business in Kymenlaakso 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2014 31.5.2017 Cursor Oy  530 461 498 583 884 102 830 975
A70200 EAKR Kaakon elokuvakomissio 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Cursor Oy  380 882 357 224 544 119 510 321
A70201 EAKR BusinessMooring 2 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Cursor Oy  180 000 174 020 300 000 290 034
A70202 EAKR Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kärkihanke 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2015 31.7.2018 Oulun kaupunki  7 725 689 7 588 878 11 530 879 11 326 682
A70009 EAKR 6Aika-strategiatoimisto 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 16.5.2014 31.7.2017 Forum Virium Helsinki Oy  1 533 728 1 403 788 2 289 151 2 105 790
A70010 EAKR Kestävät energiaratkaisut ammatilliseen koulutukseen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2017 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä  111 608 111 608 159 440 159 440
A70011 EAKR Kuutoskaupunkien avoin data 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2014 31.12.2017 Tampereen kaupunki  5 008 250 4 439 732 7 475 000 6 740 556
A70012 EAKR SOLARLEAP Varsinais-Suomi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Turun ammattikorkeakoulu oy  293 786 293 053 403 694 413 694
A70013 EAKR SparkUp Portti 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Turun yliopisto  313 939 310 150 438 484 433 395
A70014 EAKR Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä  119 775 119 775 171 108 171 108
A70015 EAKR PAKUplus-HERGE - Uusi kiertotalouden teknologia-alusta sähkön ja lämmön tuottamiseksi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  555 300 555 300 900 000 900 000
A70016 EAKR CAMBUS Automaatio 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.4.2016 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  120 999 120 998 199 998 199 997
A70017 EAKR VT 2 - suunta kasvulle 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.12.2017 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy  41 000 0 54 720 0
A70018 EAKR Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2014 31.12.2016 Lappeenrannan kaupunki  95 775 93 246 159 625 156 228
A70019 EAKR Resurssitehokkaan kiviaineshuollon ja pohjavesien suojelun avoin kehittämisympäristö laajalle metropolialueelle 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 28.2.2016 Hämeen Maakuntaliitto, kuntayhtymä  70 000 70 000 100 000 100 000
A70020 EAKR Smart Money for International Growth 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2016 Greater Helsinki Promotion Oy Ltd  250 000 238 014 357 143 340 020
A70021 EAKR Avoimen datan alusta Suomen kasvukäytävän älyliikennejärjestelmälle, Vaihe I 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 8.9.2014 30.11.2015 Hämeenlinnan kaupunki  42 588 42 588 53 234 56 513
A70073 EAKR Kymenlaakson asiakaslähtöinen matkailuviestintä ja sisällöntuotanto 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2017 Kouvola Innovation Oy  498 960 482 749 712 800 695 288
A70074 EAKR GAHWA Games and Apps for Health and Wellbeing 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Cursor Oy  740 198 557 845 1 057 427 796 922
A70075 EAKR South-East Leveraging Livelihood 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2014 30.9.2017 Cursor Oy  540 743 515 171 772 490 735 958
A70076 EAKR Kansainvälisen risteilijäliiketoiminnan käynnistäminen Kotkan-Haminan seudulle 2015-2016 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2015 31.12.2016 Cursor Oy  214 792 211 300 306 845 302 380
A70077 EAKR Game Brewery 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 31.12.2017 Cursor Oy  471 406 366 897 906 065 524 140
A70078 EAKR Kymenlaakson energianeuvonta 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2015 30.6.2018 Kouvolan kaupunki  127 500 111 477 187 500 169 439
A71713 EAKR Resurssitehokkaat teolliset symbioosit 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 30.4.2019 Kouvola Innovation Oy  332 501 312 999 475 001 447 140
A71714 EAKR SCAROIL Simulators 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 31.3.2018 Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä  462 120 460 602 661 784 659 610
A71756 EAKR REISKAtex - Tekstiililajitin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 30.4.2017 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  85 411 81 817 122 016 116 881
A71757 EAKR TekShops - Protopajat innovaatioalustoina 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.12.2017 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  69 750 58 520 99 644 83 601
A71782 EAKR Erotustekniikan tutkimuskeskus - ET 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.7.2018 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  262 613 240 534 375 161 343 619
A71783 EAKR Aurinko- ja tuulivoiman koulutus- ja tutkimuskeskittymä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 30.9.2017 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  115 767 92 925 165 382 132 750
A71785 EAKR Digitaalisuutta koneohjaukseen Etelä-Karjalassa, Digi-Kone 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 2.5.2016 31.5.2018 Saimaan ammattikorkeakoulu Oy  120 000 120 000 171 428 171 428
A71786 EAKR Äly-, digi- ja simulaatio-oppimisympäristö (ÄlySote EAKR) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 15.2.2016 30.4.2017 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä  112 000 110 231 160 000 157 473
A71787 EAKR Life Science -kiihdyttämö 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 30.4.2019 Turku Science Park Oy Ab  503 551 502 216 719 360 717 453
A71788 EAKR Luotsie+ - uutta luova yrittäjyys Etelä-Karjalassa 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 28.2.2017 Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy  74 952 70 858 107 052 101 205
A71789 EAKR Salo - connecting things | Salon osaamiskeskittymä 2016 - 2018 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 30.6.2018 Yrityssalo Oy  361 603 349 920 516 576 499 885
A71791 EAKR KIERTO - Kuluttajalähtöisistä kiertotalousideoista liiketoimintaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2016 30.9.2017 Kouvola Innovation Oy  114 752 108 145 163 932 154 494
A71795 EAKR Rakenneratkaisuja hampusta 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 30.9.2018 Turun ammattikorkeakoulu oy  70 417 69 671 100 595 99 530
A71817 EAKR Kansainvälisillä verkostoilla vaikuttavuutta 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 30.6.2018 Saimaan ammattikorkeakoulu Oy  230 923 210 912 329 890 301 303
A71837 EAKR RAMBO - Reippaaseen kasvuun AMB-osaamisella 1 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.12.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  159 001 159 001 227 146 227 146
A71840 EAKR FISS Etelä-Karjalan teollisten symbioosien palvelu 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.12.2018 Lappeenrannan kaupunki  203 935 190 993 292 349 272 862
A71841 EAKR Kohti hiilineutraalia Etelä-Karjalaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 30.11.2018 Lappeenrannan kaupunki  199 884 184 035 285 548 262 906
A71842 EAKR Partex-invest.1 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.5.2019 IntoPajat ry  50 950 50 663 61 867 58 721
A71873 EAKR Kierrätys osaksi tuotesuunnittelua 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.5.2019 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  174 818 139 425 239 740 198 593
A71874 EAKR Partex-invest.2 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.5.2019 IntoPajat ry  50 706 49 388 61 572 58 438
A71875 EAKR RAMBO - Reippaaseen kasvuun AMB-osaamisella 2 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.12.2018 Lappeenrannan teknillinen yliopisto  40 600 40 600 58 000 58 000
A71925 EAKR 6Aika: YSI Yliopistosairaalat innovaatioalustana 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 31.12.2017 Turku Science Park Oy Ab  479 943 412 925 716 334 616 307
A71926 EAKR Nastolan energiaekosysteemi ja teolliset symbioosit - NETS 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2016 30.4.2018 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  235 793 223 012 312 850 296 279
A71927 EAKR CleanExport 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.12.2017 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  76 350 73 945 101 800 98 600
A71928 EAKR Corporate Start-up Co-Creation 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2016 30.6.2018 Helsingin kaupunki  365 993 307 980 522 847 439 971
A71929 EAKR Kiertotaloutta maa-ainesten käyttöön Hämeenlinnassa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.12.2019 Linnan Kehitys Oy  174 840 154 994 210 120 196 659
A71930 EAKR Kiertotaloudella kasvua Viljaklusterille 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 30.6.2018 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  119 000 119 000 170 000 170 000
A71931 EAKR Uutta liiketoimintaa ja kestävää kasvua - LUO Next Step 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 30.6.2019 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  332 654 307 645 475 219 439 492
A71957 EAKR TeKiDe-Tekstiilikuitujen kierrätyksen demonstraatioalusta Bioruukkiin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.3.2019 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  420 000 420 000 600 000 600 000
A71959 EAKR Energian ja ravinteiden kierrätyksen uudet mahdollisuudet vesihuollossa (KEHÄ) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 30.11.2018 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  340 865 329 649 461 773 448 027
A71005 EAKR 6AIKA: Avoin osallisuus ja asiakkuus -kärkihanke 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2015 30.4.2018 Turun kaupunki  5 407 657 5 137 612 8 071 131 7 668 081
A71006 EAKR Russia Business Point 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2017 Linnan Kehitys Oy  144 000 132 011 220 000 188 587
A71007 EAKR Kaasurenessanssi - uusiutuviin energialähteisiin perustuva kaasumaakunta (esiselvitys) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 31.8.2016 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy  69 788 69 788 99 697 99 697
A71008 EAKR Ecool 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 30.9.2018 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  267 553 257 121 399 818 388 469
A71009 EAKR Raw Gamebusiness to Kymenlaakso - Raakapeli 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2015 30.4.2018 Cursor Oy  196 789 160 670 281 126 229 528
A71010 EAKR KymiRing liiketoiminnan luominen ja kehittäminen 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2015 29.2.2016 Kouvola Innovation Oy  119 999 119 999 154 284 154 285
A71034 EAKR Pobi - Porvoon Kilpilahdesta tulevaisuuden bioteollisuuspuisto 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 31.3.2018 Posintra Oy  296 531 294 018 393 617 390 027
A71035 EAKR LEVARBIO - Levien arvokkaiden biomolekyylien ja biomassan hyödyntäminen ravinnossa, rehuna ja energiana 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.12.2017 Helsingin yliopisto  315 000 307 038 450 000 439 143
A71036 EAKR WOOD - Puuenergian toimitusketju 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 28.2.2017 Cursor Oy  160 904 144 699 229 861 206 712
A71037 EAKR Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut luontomatkailu 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 31.12.2017 Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy  357 497 352 638 510 710 503 768
A71076 EAKR 3D-valmistuksen innovaatiokeskittymä 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2015 30.4.2017 Cursor Oy  300 165 273 795 427 804 391 136
A71077 EAKR Urbaani Puuvaja 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 31.8.2017 Työtehoseura ry  129 232 120 893 155 272 145 912
A71103 EAKR 6AIKA: Liikenteen reaaliaikaiset rajapinnat 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 30.9.2017 Tampereen Yliopisto  477 498 270 301 712 680 403 434
A71104 EAKR Ecool, investoinnit 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2015 31.12.2016 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy  37 800 37 800 54 000 54 000
A71105 EAKR Terminaalitoiminnot energiatehokkaassa puutavaralogistiikassa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2015 30.6.2017 Metsäteho Oy  145 772 145 772 174 080 176 101
A71106 EAKR Kasvua Kymenlaaksoon matkailuinvestoinneilla 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2015 30.6.2017 Cursor Oy  299 786 288 058 548 729 527 371
A71143 EAKR 6Aika: Avoin kaupunkimalli avoimena innovaatioalustana 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.12.2015 28.2.2018 Oulun Yliopisto  465 123 415 468 694 216 620 105
A71251 EAKR Energiatehokkuudella ja asuinaluekohtaisella energiantuotannolla lisää Cleantech-liiketoimintaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.12.2017 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  401 401 397 063 573 434 567 236
A71252 EAKR Soludus - Pelillistäen kohti uusiutuvaa energiaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.3.2018 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  199 500 166 843 285 000 238 347
A71253 EAKR Potentiaalisen kaivostoiminnan aluetaloudelliset vaikutukset Kanta-Hämeessä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.3.2017 Geologian tutkimuskeskus  79 689 79 689 98 612 98 612
A71268 EAKR Ketterä ja kestävä liikkuminen Suomen kasvukäytävällä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2016 31.1.2018 Hämeenlinnan kaupunki  173 149 151 310 256 599 224 102
A72519 EAKR Digitaalisen matkailumyynnin kehittäminen ja pilotointi Saimaan alueella (DMS) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2016 31.3.2018 Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy  98 104 66 043 140 148 95 323
A72829 EAKR 6AIKA: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset (CircHubs) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2017 30.9.2019 Tredea Oy  1 478 133 1 475 402 2 206 165 2 201 945
A72888 EAKR 6Aika-koordinaatiohanke 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2017 31.7.2022 Forum Virium Helsinki Oy  2 791 086 2 118 415 4 165 803 3 161 815
A72959 EAKR Lake Saimaa, Purest Finland 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 29.2.2020 goSaimaa Oy  1 577 428 1 576 720 2 253 470 2 253 470
A72960 EAKR Omistajanvaihdokset vauhtiin Etelä-Karjalan pk-yrityksissä 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2017 31.12.2019 Etelä-Karjalan Yrittäjät  152 320 152 291 180 880 180 851
A72961 EAKR NetHUB 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2017 30.6.2019 Finnhub ry  199 528 199 528 199 528 199 528
A72962 EAKR Kymenlaakson biotaloustoimintaympäristön kehittäminen - KYMBIO 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2017 31.7.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  310 134 310 134 443 048 443 048
A72963 EAKR Digitaaliset ja pelilliset ratkaisut luovan hyvinvointitalouden edistämiseen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 29.2.2020 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  241 549 239 141 345 070 341 630
A72964 EAKR INTOPORT - Innovations to port 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.12.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  123 979 113 351 153 112 141 116
A72965 EAKR TAJUMO - taiteen ja muotoilun elämyskeskus 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2017 31.12.2019 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  418 910 412 166 569 060 559 899
A72966 EAKR digiValmistus - Tulevaisuuden valmistusteknologioiden mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 30.6.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  291 269 291 230 416 100 416 045
A72967 EAKR Työyhteisösimulaatio yritysten kasvun ja kehittämisen välineenä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 30.4.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  242 318 241 968 346 169 345 669
A72980 EAKR 3D-kulttuurihubi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2017 31.10.2019 Aalto-korkeakoulusäätiö  183 001 181 722 300 000 271 225
A72981 EAKR DigiVaate. Tekstiili- ja Vaatetusalan tuoteprosessien ja toimitusketjun hallinnan digitaalinen mallintaminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.1.2019 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  67 774 67 774 96 821 96 821
A72982 EAKR Pienten suomalaisten verkkokauppojen kansainvälistyminen ja eCommerce-osaamisen kehittäminen - eComLab 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.5.2019 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  141 578 117 143 202 256 167 348
A72983 EAKR 6Aika: Perille asti 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.3.2020 Vantaan kaupunki  1 205 000 1 204 870 1 853 106 1 793 347
A72988 EAKR Luonto lisää liikettä 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2017 30.6.2019 Metsähallitus  250 098 233 710 327 283 305 994
A72989 EAKR Let's Go Tavastia! 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 31.12.2019 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  175 000 173 232 250 000 249 578
A72990 EAKR AvoinHäme – Edellytykset avoimen datan hyödyntämiselle liiketoiminnassa. 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2017 30.9.2020 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  204 260 204 260 291 800 291 800
A72991 EAKR Terveellinen digitalo 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2017 29.2.2020 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  215 600 215 600 296 002 296 002
A72992 EAKR Uutta kilpailukykyä tuotannon digitalisaatiolla 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 30.4.2019 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  146 825 65 043 209 750 92 918
A72304 EAKR EnergiaVäylä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 30.9.2018 Suomen ympäristöopisto SYKLI  188 355 188 355 214 616 226 282
A72361 EAKR Rakentamisen kiertotalous kunnissa (RANTA) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2016 31.1.2019 Green Net Finland ry  266 000 266 000 378 000 378 000
A72013 EAKR 6Aika: Hyvinvointiyritykset kiertoon 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2016 31.3.2019 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  423 138 420 001 631 552 626 869
A72014 EAKR 6AIKA: EduDigi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.10.2018 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  492 091 399 087 682 498 553 507
A72067 EAKR Kiertoliike - Päijät-Hämeen kiertotalousmalli ja uudet liiketoimintamahdollisuudet 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2016 31.12.2018 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  696 811 684 743 961 468 944 815
A72068 EAKR Premiumia ja luksusta - Arvot ja ansainnat lifestyle-toimialalla 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.8.2018 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  123 186 123 186 175 980 175 980
A72069 EAKR Likaisen muovijätteen keräys ja kierto (LiMuKe) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.12.2018 Turun yliopisto  188 448 188 448 250 453 250 453
A72070 EAKR Kokeillen kasvuun - Nopeiden kokeilujen kehityspolut yritysryhmille (KOKKA) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.12.2017 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  224 600 223 179 449 200 446 357
A72096 EAKR 6AIKA: Datasta oivalluksia ja bisnestä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.12.2017 Tampereen Yliopisto  379 250 368 946 548 474 534 959
A72097 EAKR BIITTI - Yritystiimit Uudellamaalla 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.8.2019 Posintra Oy  547 957 529 416 782 800 756 312
A72122 EAKR 6AIKA:Tulevaisuuden ruokamaailma 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.3.2018 Turun yliopisto  192 150 187 415 286 791 280 678
A72153 EAKR 6AIKA: TRY OUT! Kiertotalouden ja cleantechin kokeilut kaupunkien ja yritysverkostojen kanssa – toimivat liiketoimintamallit esiin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2016 31.10.2018 Turun ammattikorkeakoulu oy  371 437 356 556 549 384 501 072
A72169 EAKR 6AIKA: SOHJOA - Autonominen Last mile -liikenteen fyysinen ja virtuaalinen innovaatioalusta urbaanissa ympäristössä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2016 31.5.2018 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  374 929 339 360 553 417 503 611
A72170 EAKR 6AIKA: PalRob – Palvelurobotiikan virtuaalinen innovaatioalusta 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.12.2017 Tampereen ammattikorkeakoulu Oy  210 919 142 600 314 808 212 838
A72208 EAKR 6AIKA: ÄlyVESI - Älykäs kaupunkivesiliikenne 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2016 31.5.2018 Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi  477 395 409 655 712 529 625 150
A72209 EAKR 6Aika: Massadata kaupunkiympäristön ja -liikenteen kehittämisessä sekä innovaatioalustana palveluille ja liiketoiminnalle 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 30.8.2018 Helsingin kaupunki  434 033 413 004 647 812 616 426
A72210 EAKR KASKI - Kasvua ja uutta arvoa osaamisella 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2016 31.8.2019 Teknologiakeskus TechVilla Oy  283 085 274 739 404 408 392 485
A73606 EAKR Verkostoituvat sote-yritykset 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 30.6.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  528 105 512 406 722 721 701 236
A73607 EAKR Talvimatkailun elämysekosysteemin kehittäminen - vapaa-ajan ja matkailun välittömät ja välilliset toimijat 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2017 31.12.2019 Lahden seutu - Lahti Region Oy  105 000 105 000 150 000 150 000
A73608 EAKR KUNINGASKUNNAN ELÄMYSKONSEPTIT 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 29.2.2020 Hartolan kunta  140 000 126 686 200 000 180 980
A73609 EAKR Uudet toimintamallit ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.5.2020 Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö  215 216 214 503 215 216 214 503
A73614 EAKR MEGE – Multicultural encounters, growth, entrepreneurship 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2018 31.12.2020 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  573 013 527 414 738 297 682 972
A73615 EAKR Painovoima - Impact Lahti - tekemisen alusta, kulttuurin kohottaja 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2019 Painovoima ry  185 252 174 450 209 252 198 450
A73522 EAKR LAFF Lahti Fringe Festival 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2018 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  105 000 78 139 150 001 111 627
A73523 EAKR Digikulttuurikylä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.8.2019 Lahden ammattikorkeakoulu Oy  95 711 95 711 136 730 136 730
A73524 EAKR Suur-Sysmän historian tuotteistaminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2018 31.1.2020 Sysmän kunta  72 912 72 912 104 160 104 160
A73564 EAKR TalentHub Joensuu 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2018 31.12.2019 Business Joensuu Oy  272 230 255 023 388 900 364 319
A73573 EAKR Kansainväliseen kasvuun digitaalisin työkaluin 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2018 31.5.2020 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  351 401 341 891 447 607 430 640
A73710 EAKR Talent Attraction 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2018 31.1.2020 Oulun kaupunki  279 854 136 610 399 792 195 157
A73711 EAKR International Business Powered by Talents 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2018 30.4.2020 Tampereen kaupunki  209 882 209 179 293 832 284 007
A73847 EAKR 6AIKA Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa (ROBOREEL) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2018 31.3.2021 Vantaan kaupunki  1 029 755 635 936 1 537 199 949 159
A73873 EAKR 6AIKA Energiaviisaat kaupungit (EKAT) -hanke 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 2.5.2018 31.12.2020 Tampereen kaupunki  2 077 533 1 333 430 3 100 797 1 990 196
A73932 EAKR HAPPILY - Haja-asutusalueiden palvelupilotit, liikkuminen ja yhteisöt 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 30.4.2020 Posintra Oy  126 838 122 300 209 880 174 715
A73933 EAKR Tutka 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.1.2021 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  385 376 385 376 550 536 550 536
A73962 EAKR V-S Tekoälyverkosto 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2018 30.6.2020 Turku Science Park Oy Ab  152 840 150 884 218 342 215 547
A73963 EAKR V-S EKA2 - Varsinais-Suomen Ennakointiakatemia 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.8.2020 Turun ammattikorkeakoulu oy  270 000 270 000 386 130 386 130
A73964 EAKR Railgate Finland - China Express 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2018 31.1.2020 Kouvola Innovation Oy  217 798 215 323 335 074 331 267
A73965 EAKR Kansainvälistyvät kouluttajat 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2018 31.7.2020 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  187 521 178 553 243 181 230 631
A73966 EAKR BioPILOTIT 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  88 261 85 150 126 088 121 643
A73967 EAKR LUONNOLLINEN LIIKE 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2018 31.8.2020 Lasten Liikunnan Tuki ry.  169 591 163 064 189 591 183 064
A73968 EAKR Greenreality-kodit ja -yritykset 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Lappeenrannan kaupunki  269 818 257 219 385 456 367 458
A73969 EAKR Teollisuuden 3D tulostus (Me3DI) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.12.2020 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  225 870 225 870 304 671 306 921
A73970 EAKR VIKKE- Virtuaalinen kulttuurimatkailu Kanta-Hämeessä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 30.6.2021 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  187 320 164 267 249 760 219 023
A73971 EAKR Green Campus Open Etelä-Karjala 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2018 31.12.2020 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  134 400 127 654 192 000 191 913
A73972 EAKR Maa-aines- ja uusioainesvirtojen tehokas hallinta Forssan seudulla (FORMA) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.5.2019 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  35 000 35 000 50 000 50 000
A73973 EAKR PURASU - Purusta arvoa Suomelle 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 3.9.2018 30.6.2021 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  191 342 136 074 273 346 194 391
A73974 EAKR REUSE – kiertotalousmalleilla rakentamisen uudelleenkäyttöön uutta osaamista ja kilpailukykyä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2018 30.11.2020 Kouvola Innovation Oy  174 816 157 968 268 948 243 887
A73975 EAKR 6Aika: Citylogistiikan uudet ratkaisut 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Turun kaupunki  892 731 857 824 1 337 065 1 291 133
A73976 EAKR 6Aika - Kasvun ekosysteemit: yritysten kasvun mahdollistaminen kuutoskaupunkien yhteistyössä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 30.6.2021 Helsingin kaupunki  2 958 775 2 452 881 4 416 087 3 660 879
A73977 EAKR 6Aika: Hippa - Hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.3.2021 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  980 701 723 022 1 536 833 1 079 143
A73990 EAKR 6Aika: Ilmastoviisaat taloyhtiöt 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.12.2020 Helsingin kaupunki  667 979 639 780 987 741 943 773
A73991 EAKR Elokuvamatkailulla vetovoimaa Kotkan-Haminan seudulle 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2018 31.12.2020 Cursor Oy  189 210 152 572 270 300 217 960
A73993 EAKR Hämeestä hyönteiskeskus (HämIncent) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2018 31.12.2020 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  176 517 176 517 235 356 235 356
A73994 EAKR Western Lakeland Päijät-Häme 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2018 31.12.2020 Lahden seutu - Lahti Region Oy  343 000 337 856 490 000 482 652
A73995 EAKR Kasvuyritysten Häme 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.5.2018 31.12.2021 Forssan Yrityskehitys Oy  57 204 10 881 131 080 15 544
A73390 EAKR RETKIÄ TEOLLISEEN ARKKITEHTUURIIN 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 2.10.2017 31.12.2018 Karhulan Teollisuuspuistoyhdistys ry  50 000 50 000 53 000 53 000
A73055 EAKR Digiverstas 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.12.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  244 039 233 646 348 628 334 689
A73056 EAKR Rajaliikenteen sujuvoittaminen - vaihe 2 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2017 1.5.2018 Imatran kaupunki  151 704 147 456 216 720 210 651
A73057 EAKR Kiina-Eurooppa-Venäjä yritysyhteistyöseminaari 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2017 31.7.2017 Lappeenrannan kaupunki  33 992 33 992 48 560 48 560
A73058 EAKR Suodatuksen energiatehokkuuden parantaminen digitalisaation ja mallinnuksen avulla 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2017 31.12.2019 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  179 442 176 831 256 346 253 083
A73059 EAKR Digitaalinen jalanjälki -Digitaalisen matkailumarkkinoinnin kehittäminen mitattavalla ja johdetulla tavalla 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2017 31.3.2018 Kouvola Innovation Oy  49 083 44 083 70 118 62 975
A73060 EAKR Älykkäiden palveluiden kaupunkikeskusta 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 31.8.2019 Kouvola Innovation Oy  157 200 146 488 262 000 244 147
A73061 EAKR Digitaalinen tuotannon uudistaminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2017 30.4.2019 Cursor Oy  227 190 196 581 324 557 280 830
A73062 EAKR VARIKKO, Rautatiealan TKI-keskus 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.12.2018 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  115 033 109 523 164 332 157 627
A73063 EAKR Location Independent Manufacturing and Supply – LIMS – Revolutionary Way to Add Value! 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 2.5.2017 30.6.2019 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  94 056 94 056 134 367 134 367
A73064 EAKR SeBNet - Smart Electric Bus Network Integration 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2017 30.6.2020 Turun ammattikorkeakoulu oy  275 478 275 478 393 540 393 540
A73065 EAKR LÄMPÖÄ - Lämpöenergian varastoinnista liiketoimintaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2017 31.12.2020 Turun ammattikorkeakoulu Oy  178 964 178 964 255 664 255 664
A73066 EAKR Kasvua suuresta nopeudesta ja tehosta – MMW-suurnopeussähkökoneiden ekosysteemin luominen Kehittämisosio 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 30.6.2020 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  245 000 245 000 350 002 350 002
A73073 EAKR #DigiLAHTI - Uutta kasvua digitaalisuudesta PK-yrityksille 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 30.4.2020 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  656 199 656 199 937 429 937 429
A73074 EAKR HEINOLA REBOOT - UUTTA KASVUA DIGITAALISUUDESTA 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 9.6.2017 31.5.2018 Heinolan kaupunki  91 700 24 182 131 000 34 545
A73077 EAKR ELLE – ENERGIAAN LIITTYVÄN LIIKETOIMINNAN EDISTÄMINEN VARSINAIS-SUOMESSA 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 28.2.2020 Varsinais-Suomen liitto  108 128 101 124 162 146 160 958
A73078 EAKR LÄMPÖÄ - Investointihanke 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2017 28.2.2020 Turun ammattikorkeakoulu oy  14 000 13 950 28 000 27 900
A73079 EAKR Suomalaisen talviosaamisen kehittäminen - tuotteistuksesta vientiin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2017 30.4.2019 Lahden seutu - Lahti Region Oy  448 000 448 000 640 000 640 000
A73085 EAKR 6AIKA:Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 30.11.2020 Helsingin kaupunki  3 379 400 3 297 458 5 387 166 4 929 235
A73086 EAKR Kasvua suuresta nopeudesta ja tehosta – MMW-suurnopeussähkökoneiden ekosysteemin luominen Investointi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 31.12.2019 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  140 000 140 000 200 000 200 000
A73087 EAKR SeBNet - Investointihanke 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.7.2017 31.12.2019 Turun ammattikorkeakoulu oy  31 000 31 000 62 000 62 000
A73104 EAKR Uusiomateriaalien digipalvelut maarakentamisessa (Digimaa) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2017 30.11.2019 Aalto-korkeakoulusäätiö  309 083 309 083 441 548 441 548
A73105 EAKR Open DaaS - Open Data as a Service 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.8.2019 Turun ammattikorkeakoulu oy  390 201 390 201 557 430 557 430
A73106 EAKR DigiPort 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2017 30.9.2019 Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimusyhdistys  256 442 249 653 354 160 345 135
A73138 EAKR 6Aika: Opastamisen ekosysteemi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.12.2019 Turku Science Park Oy Ab  1 398 094 1 370 783 2 086 705 2 045 942
A73139 EAKR 6Aika: Tulevaisuuden toimijariippumaton dataintegraatioalusta (CityIoT) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2017 31.5.2020 Oulun Yliopisto  1 580 381 1 580 381 2 358 779 2 358 779
A73249 EAKR TUDI 4.0 - Teollisuuden digitaalinen uudistuminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.11.2017 1.1.2021 Teknologiakeskus TechVilla Oy  319 622 319 613 412 902 411 977
A74508 EAKR Hyvinvointi ja puhdas elinympäristö (HYPE) – suomalais-japanilaisten yhteistyömallien kehittäminen Aasian markkinalla 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.5.2018 31.12.2021 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  287 849 190 021 411 213 271 459
A74579 EAKR Liikenne 4.0 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2018 31.12.2021 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  180 432 122 033 257 760 174 333
A74773 EAKR 6Aika: Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet HNRY 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2019 31.5.2021 Helsingin kaupunki  784 420 503 162 1 170 776 750 988
A74347 EAKR LIITO - Digitaaliset liiketoimintamallit 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2019 31.1.2019 Teknologiakeskus TechVilla Oy  7 0 10 0
A74210 EAKR ETKOT- Energiatehokkuuden kehittäminen optimoimalla toimintaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 30.4.2020 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  105 896 105 896 151 280 151 280
A74211 EAKR Kuivaa asiaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.3.2021 Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf  189 010 186 900 234 255 231 640
A74215 EAKR 6Aika: Co-Created Health and Wellbeing (CoHeWe) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä  1 114 020 1 057 723 1 662 716 1 600 753
A74217 EAKR HUKATON - Hukkalämpökuormien hyödyntäminen, varastointi ja kysyntäjouston tehostaminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Green Net Finland ry  274 973 257 587 348 934 329 057
A74290 EAKR KINOS - Kasvua ja innovaatioita osaamisverkostoilla 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 30.9.2019 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  54 000 19 356 77 143 27 651
A74128 EAKR Public-Private partnership kiinteistöjen energiantehokkuus parannuksissa ja niiden rahoituksessa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2018 31.3.2021 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  278 000 278 000 378 000 378 001
A74129 EAKR AMP - innovatiivisella mikrokaasuturbiiniteknologialla mahdollistetaan viisas ja laaja sähköautoilu 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 11.6.2018 15.6.2020 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  169 780 169 780 242 544 242 544
A74130 EAKR Sähkömetanolia energiatehokkaasti 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.8.2020 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  210 001 208 973 300 001 298 533
A74131 EAKR Teollisuuden 3D tulostus (Me3DI) - investointi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.12.2020 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  28 700 27 950 41 000 39 928
A74132 EAKR Elinvoimaa älykkäällä sotella (ELSA-hanke) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2018 31.12.2020 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyden huollon ky  705 242 676 406 1 007 489 966 295
A74133 EAKR AmBer - Uutta virtaa cleantech-innovaatioille Itämeren alueella 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.10.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  105 000 105 000 150 000 150 000
A74134 EAKR sMARTTA - Älykkäällä toimintatavalla materiaalitehokkuutta pk-sektorille 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  221 301 214 204 316 143 306 004
A74135 EAKR Kiemura: Mikro- ja kierrätysmuovien kiertotalouden ratkaisut 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.12.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  257 461 252 361 340 795 332 439
A74136 EAKR Sirkka – kestävästä proteiinituotannosta uutta liiketoimintaa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2018 30.4.2021 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  200 110 200 110 285 874 285 874
A74154 EAKR Kiemura-pilot: Muovin käsittely- ja kierrätyslinjasto 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.3.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  67 200 63 083 88 200 82 796
A74155 EAKR HUIMA -Teollisuuden energiatehokkuuteen uusia ideoita 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.8.2020 Posintra Oy  151 200 123 452 216 000 176 361
A74156 EAKR Fiksu koti – älykästä asumista Kouvolassa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 2.4.2018 30.6.2020 Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö  95 230 75 570 166 040 75 570
A74157 EAKR Biohiilen ja -lentotuhkan mikronisointi ja materiaalisovellukset Kymenlaaksossa (HITU) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  246 904 246 904 342 720 342 720
A74158 EAKR Fiksu koti -investoinnti 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 2.4.2018 30.6.2020 Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö  8 250 1 316 40 000 1 316
A74183 EAKR Ravinnekierrätyksestä kilpailukykyä "RAKIKY" 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.12.2020 Aalto-korkeakoulusäätiö sr  333 121 306 482 475 888 437 830
A74184 EAKR HyTeLab - Päijät-Hämeen hyvinvointiteknologian innovaatio-, testi- ja kehittämisympäristö 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.12.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  457 084 457 084 652 981 652 981
A74185 EAKR Tuote- ja palveluvirittämö 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2018 30.4.2021 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  259 550 222 530 370 786 317 900
A74186 EAKR 6Aika: CircVol Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maa-massojen hyödyntäminen kaupungeissa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Turku Science Park Oy Ab  1 793 955 1 735 280 2 677 546 2 599 918
A74005 EAKR REHOME - väliaikaisen asumisen ja hätämajoituksen kalusteratkaisujen globaali liiketoimintapotentiaali 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 30.4.2021 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  276 148 238 981 394 499 341 403
A74006 EAKR Kymenlaakso Startup Ecosystem 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 30.11.2020 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  135 932 135 932 188 188 181 890
A74007 EAKR Pellolta pakettiin ja paketti maailmalle 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2018 31.12.2020 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  112 686 112 686 160 980 160 980
A74008 EAKR Biohiilestä bisnestä Hämeeseen (Biohiili) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2018 31.12.2020 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  160 926 160 926 214 568 214 568
A74009 EAKR Robo Riksu 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 30.6.2021 Riihimäen kaupunki  196 014 142 098 280 020 202 997
A74011 EAKR Uuden energian ja digitaalisen teknologian murros - UEDT 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2018 30.6.2021 Turun ammattikorkeakoulu Oy  2 880 000 2 880 000 4 114 000 4 114 000
A74027 EAKR Kasvua Viennistä 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2018 31.8.2020 Kouvola Innovation Oy  179 079 154 069 275 504 237 027
A74033 EAKR Jätkäsaari Smart Mobility 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2018 30.4.2021 Forum Virium Helsinki Oy  458 664 363 750 655 236 519 644
A74086 EAKR DYNAMO - Korkeakoulut innovaatioiden ja osaamisen vauhdittajina 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  311 500 308 059 445 000 440 085
A74087 EAKR Raideliikenteen sujuvuuden parantaminen satama-alueella 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.12.2019 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  90 725 83 694 129 608 119 607
A74088 EAKR Xlab - Yhteys yrityksiin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2018 31.12.2020 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  454 059 437 379 648 656 624 828
A74089 EAKR KyberVALIOT (Kyberturvallisuuslaboratorio: Valmistava teollisuus ja IoT-palvelut) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.12.2020 Turun ammattikorkeakoulu Oy  621 409 579 115 887 727 827 306
A74091 EAKR Pienjätelogistiikka sairaalaympäristössä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  247 463 247 463 353 518 353 518
A74092 EAKR UKAMAKI - Uutta kasvua matkailuun Kiinasta 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.12.2020 Cursor Oy  345 415 328 179 493 450 468 827
A74093 EAKR KUPARI - Kuitupohjaisten pakkausratkaisuiden integrointi PK-yritysten tarpeisiin 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2018 31.12.2021 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  453 897 386 216 557 424 474 306
A74094 EAKR Tulevaisuustiedosta vauhtia pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen (TULEVA) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2018 31.12.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  255 702 255 702 365 290 365 290
A74095 EAKR Tekoälyavusteinen päätöksenteko isojen kiinteistösalkkujen energiatehokkuustyössä (KIINTEÄ) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 28.2.2021 Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy  187 150 182 352 267 358 260 502
A74096 EAKR Fiksu Assa - Asemanseudut uusien vähähiilisten liiketoimintakonseptien kehitysalustana 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2018 31.5.2021 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä  296 292 237 494 423 274 339 276
A75512 EAKR Muovin kierrätyksen integroidut pilotointialustat - Plast2Recycle 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.11.2019 31.5.2022 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  369 006 95 575 482 153 121 881
A75581 EAKR FRUSH - Järkivihreä toimintamalli 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 30.6.2022 Forssan Yrityskehitys Oy  130 690 9 242 179 260 12 676
A75415 EAKR BIOSYKLI - Päijät-Hämeen biokiertotalous 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.8.2022 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  698 728 273 503 977 523 382 632
A75416 EAKR City as a Service 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.12.2021 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  274 123 180 634 391 604 258 049
A75417 EAKR SHOPS2HUBS - kierrätyskeskus 2.0 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.12.2021 Green Net Finland ry  330 879 140 468 462 425 196 313
A75481 EAKR Maakunnallinen uudistava kv-palvelumalli 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2019 30.9.2021 Linnan Kehitys Oy  90 298 28 342 128 998 40 489
A75482 EAKR Kestävän hevosmatkailun tiekartta Kanta-Hämeessä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2019 30.6.2021 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  154 589 85 306 192 530 105 639
A75689 EAKR Kasvua ja kehitystä tulevaisuuden ilmailuteknologioista 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2020 31.12.2021 Cursor Oy  194 208 112 914 277 440 161 306
A75700 EAKR Houkuttelevat nykyasumisen konseptit Kanta-Hämeessä 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.4.2020 30.6.2022 Tampereen korkeakoulusäätiö sr  69 392 15 148 99 133 21 640
A75717 EAKR Smart & Sustainable Saimaa 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2020 30.6.2021 goSaimaa Oy  99 847 73 204 142 639 104 578
A75718 EAKR Sustainable Energy Storage 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2020 31.8.2022 Cursor Oy  78 239 10 549 258 192 15 070
A75738 EAKR Etelä-Karjalan Aasia-osaamiskeskittymä EKA 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2020 31.12.2022 Etelä-Karjalan liitto  210 000 45 547 301 000 65 284
A75739 EAKR Talenttimagneetti – osaajien houkuttelun käynnistäminen 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2020 31.12.2021 Kouvolan kaupunki  245 000 118 010 350 000 168 586
A75740 EAKR Uutta kasvua matkailuun Ruotsin markkinasta 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2021 30.4.2023 Cursor Oy  75 476 0 323 476 0
A75741 EAKR YRRE – Yrittäjäreservien kehittäminen 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.1.2020 30.9.2021 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  117 530 73 460 152 150 95 099
A75781 EAKR Paalupaikka - valmistautuminen MotoGP-suurtapahtumaan 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2020 31.8.2022 Kouvolan kaupunki  153 300 30 030 219 000 42 900
A75782 EAKR Railgate Finland - Smart Hub Solutions 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2020 31.3.2022 Kouvola Innovation Oy  242 676 94 812 346 680 135 445
A75783 EAKR Päijät-Hämeen liikunnan ja elämysten tiekartta 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.2.2020 31.5.2021 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  104 562 104 562 143 348 143 348
A75785 EAKR TalentHUB Etelä-Karjala 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.3.2020 31.5.2022 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  270 649 73 903 386 644 105 577
A75786 EAKR Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.3.2020 30.6.2022 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  364 093 95 421 520 132 136 315
A75787 EAKR Hukkalämmön verkostot ja hyödyntämismahdollisuudet Kymenlaaksossa – Hukkaveks 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2020 30.8.2022 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  303 511 173 520 433 588 247 886
A75788 EAKR Biotalouden uudet tuulet - BUT 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2020 31.8.2022 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  153 905 135 588 453 428 193 697
A75789 EAKR RISICO - Innovaatioekosysteemeistä uutta liiketoimintaa Kymenlaakson RIS-kärkialoille 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.5.2020 30.4.2022 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  193 543 33 208 342 614 47 440
A75790 EAKR KymÄES 2.0 - Kymenlaakson älykkään erikoistumisen innovaatioekosysteemin kiihdyttäminen 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2020 31.12.2021 Kymenlaakson liitto  163 380 59 502 233 400 85 003
A75791 EAKR MEPTEK-Meriliikenteen päästövähennystekniikoiden vertailu 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.5.2020 31.12.2022 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  126 234 32 131 289 928 45 901
A75800 EAKR Kasvua tapahtumiin e-työkalupakilla 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2020 30.4.2022 Kouvolan kaupunki  150 548 87 743 329 960 125 346
A75908 EAKR Kasvua sähköistymisen yritysekosysteemistä 2020-2022 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.4.2020 30.9.2022 Yrityssalo Oy  509 757 65 574 728 224 93 677
A75909 EAKR 6Aika ILPO - Ilmastopositiiviset yritysalueet ja arvoketjut 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.4.2020 31.3.2022 Turun kaupunki  669 310 138 034 1 031 302 212 690
A75953 EAKR Verkkokauppa kiitoon 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.5.2020 30.4.2021 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  69 965 69 965 99 949 99 949
A75954 EAKR Kestävän asumisen palvelut yhdessä kehittäen - ASKEL 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.3.2020 30.9.2021 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  70 000 34 037 100 000 48 624
A75955 EAKR Digivetovoima - Asuin- ja elinympäristöjen vetovoimatekijöiden lisääminen ja esiintuonti digitaalisuutta hyödyntäen 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.4.2020 31.3.2022 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  100 178 36 448 143 110 52 068
A75973 EAKR 6Aika CarbonWise 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.4.2020 31.12.2021 Oulun kaupunki  296 996 118 229 443 278 176 461
A75801 EAKR Hukkaveks, investoinnit 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2020 31.12.2021 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  41 300 7 354 62 000 10 505
A75824 EAKR KOSKES - Kiertotalouden osaamiskeskus 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.3.2020 28.2.2022 Kouvola Innovation Oy  125 922 76 542 458 349 108 981
A75862 EAKR 6Aika: Carbon Neutral Tourism 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.3.2020 28.2.2022 Helsingin kaupunki  602 614 189 185 899 423 282 365
A75879 EAKR RAPA – rakennus- ja purkujätealitteen vähähiiliset tuotteet 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.2.2020 31.12.2021 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  91 000 34 576 130 000 49 394
A75880 EAKR Hiilineutraalin polttoaineen valmistuksen teollisen pilotin feasibility study – P2X 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2019 30.4.2021 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  224 645 145 438 240 921 180 268
A75896 EAKR RAPA-LABRA: Rakennus- ja purkujätteen laboratoriotoiminnot 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2020 31.12.2021 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  91 000 0 130 000 0
A75313 EAKR ESGE - eSports Game Ecosystem 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 30.4.2022 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  206 836 126 479 295 480 180 685
A75314 EAKR 5G FINLOG - 5G Future Innovation Platform for Logistics 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.10.2019 31.3.2022 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  239 798 132 810 342 570 189 730
A75315 EAKR Kiinteistöautomaatioon integroidun data-alustan palveluiden käynnistäminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 31.8.2021 Lappeenrannan kaupunki  206 808 153 644 438 298 219 491
A75316 EAKR Western Lakeland Kanta-Häme 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2019 31.12.2021 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  269 276 209 099 384 680 298 712
A75317 EAKR MINT - Etelä-Karjalan pientien kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittäminen 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 30.9.2022 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  371 000 122 546 530 000 175 065
A75338 EAKR Kiinteistöautomaatioon integroidun data-alustan palveluiden käynnistäminen - investointiosa 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 31.8.2021 Lappeenrannan kaupunki  30 100 6 119 43 000 8 742
A75339 EAKR Rakennusosat ja materiaalit kiertoon - kokeiluilla uutta liiketoimintaa (HYPPY) 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.1.2022 Green Net Finland ry  200 000 141 131 367 369 196 694
A75357 EAKR LUO Net GOES International 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2019 31.12.2021 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  369 787 154 595 528 265 220 848
A75358 EAKR Häme edelläkävijänä yhdyskuntajätevesien ja eläintilojen valumavesien hallinnassa vesivälitteisten infektioriskien torjumiseksi 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2019 31.10.2021 Helsingin Yliopisto  227 190 110 750 283 991 138 439
A75206 EAKR Harjun hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskus - EERCF 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2019 31.12.2021 Harjun Oppimiskeskus Oy  160 177 91 517 228 825 130 740
A75207 EAKR Zero Co2 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.12.2021 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  209 446 96 151 299 208 137 358
A75208 EAKR 2nd round - jätelavalta palkintovitriiniin 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 30.11.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  73 750 71 708 105 358 102 441
A75209 EAKR Business Culture Agents 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 28.2.2021 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  47 954 47 919 68 506 68 456
A75210 EAKR Päijät-Hämeen urheilu-, matkailu- ja ympäristöliiketoiminnan kasvu Aasian markkinoilla 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.5.2019 30.4.2022 Lahden seutu - Lahti Region Oy  643 511 296 972 919 302 424 245
A75215 EAKR 5G START (Valmistautuminen 5G Hämeeseen) 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.5.2022 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  157 500 90 250 225 000 128 929
A75216 EAKR Häme Design Factory 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 30.4.2021 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  110 222 109 032 146 962 145 376
A75217 EAKR VATTU - Valmistavan teollisuuden virtuaaliset tuotteet 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2019 31.12.2020 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  111 750 111 750 149 000 149 000
A75218 EAKR Terveysalan välittäjäalusta (Terva) 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.10.2019 31.12.2021 Turku Science Park Oy Ab  391 650 205 710 559 859 294 060
A75219 EAKR FoodTech Platform Finland - Ruokajärjestelmän innovaatioprosessin uudistava ekosysteemi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2019 31.8.2021 Turun yliopisto  241 272 173 055 344 676 247 222
A75220 EAKR Vihreät matkaketjut 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 2.9.2019 31.8.2021 Turku Science Park Oy Ab  248 219 135 290 354 599 193 271
A75226 EAKR Next Step Lahti Region 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2019 30.6.2022 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  447 020 226 504 638 600 323 577
A75227 EAKR Kymiring-innovaatioekosysteemi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 31.12.2020 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  93 463 92 228 133 519 131 754
A75228 EAKR Suomen ja Kiinan talviurheilun teemavuoden hyödyntäminen 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.4.2019 30.6.2020 Lahden seutu - Lahti Region Oy  70 000 67 737 100 000 96 767
A75229 EAKR Harjun hevosalan koulutus- ja tutkimuskeskus - EERCF, investointiosuus 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2019 31.12.2021 Harjun Oppimiskeskus Oy  209 563 157 532 299 375 225 045
A75230 EAKR KAEV - Kestävä alueellinen energiantuotanto ja -varastointi 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.8.2022 Turun ammattikorkeakoulu Oy  332 457 112 154 474 940 160 220
A75231 EAKR 6Aika: Vähähiilinen liikkuminen liikennehubeissa 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2019 31.1.2022 Espoon kaupunki  1 289 750 475 527 1 924 999 709 741
A75234 EAKR NANORAUTA 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.12.2021 Helsingin yliopisto  297 289 210 147 424 700 300 211
A75235 EAKR Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.12.2021 Forum Virium Helsinki Oy  552 399 268 719 789 143 383 885
A75236 EAKR TwinInno - Kahden maakunnan tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymällä TKI-investoinnit kasvuun 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 15.6.2022 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  293 999 178 908 420 000 255 584
A75237 EAKR 6Aika Kestävien kaupunginosien kumppanuusmalli (KIEPPI) 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2019 30.9.2021 Tampereen kaupunki  877 138 478 769 1 309 159 714 580
A75242 EAKR KAEV - Kestävä alueellinen energiantuotanto ja -varastointi - Investointihanke 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.8.2022 Turun ammattikorkeakoulu oy  17 500 10 026 25 000 14 322
A75243 EAKR KISU – Tuotesuunnittelulla pitkää ikää ja kierrätettävyyttä 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.8.2019 28.2.2021 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  70 000 70 000 100 000 100 000
A75244 EAKR Yrityslähtöiset IoT-ratkaisut ja koneoppiminen - ITKO 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.12.2021 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  287 152 203 947 410 218 291 353
A75245 EAKR Päijät-Hämeen muotoilun tiekartta 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 28.2.2021 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  135 240 135 240 193 200 193 200
A75264 EAKR Digitaalisen transformaation johtaminen 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.10.2019 30.9.2022 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  398 527 157 623 569 324 225 176
A75265 EAKR Konenäön sovellukset sote- ja hyvinvointialalla 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.12.2021 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  323 251 210 561 461 787 300 801
A75266 EAKR Yhteistyörobotit – Robotiikan toinen sukupolvi 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2019 31.12.2021 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  165 828 123 104 236 897 175 863
A75137 EAKR Digi-Salama - Salama-projekteilla osaamista, kilpailukykyä ja verkostoja 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 31.8.2021 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  380 480 209 757 543 543 299 653
A75138 EAKR RECOIN 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.10.2019 31.12.2021 Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy Keuke  434 662 189 393 620 944 270 561
A75139 EAKR Resurssiviisaaksi ihmislähtöisin keinoin 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.12.2021 Lapinjärven kunta  359 547 147 041 513 641 210 060
A75140 EAKR RIS Boost - Uudenmaan älykkään erikoistumisen innovaatioekosysteemin vahvistaminen 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 2.9.2019 28.2.2021 Uudenmaan liitto - Nylands förbund  157 687 153 642 225 267 219 489
A75147 EAKR Energiavarastot ja lämpöpumput osana tulevaisuuden energiajärjestelmää 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2019 31.5.2022 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  336 716 138 560 481 023 197 943
A75148 EAKR RoboCamp - Robotiikalla kilpailukykyä Etelä-Karjalaan 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.12.2021 Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä  371 791 195 295 531 131 269 295
A75151 EAKR RoboCamp-investointi 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 31.8.2021 Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä  28 000 28 000 40 000 40 000
A75152 EAKR Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristö 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.10.2019 28.2.2022 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  244 020 101 945 338 600 141 458
A75153 EAKR BIOKE - Haastavien materiaalien tutkimus ja kierrätyksen edistäminen BioSammossa 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2020 31.8.2022 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  166 205 106 685 310 001 147 646
A75154 EAKR AutoMate - Alusten sähkö- ja automaatiojärjestelmien etäseuranta sekä tilannekuvan välittäminen 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.12.2021 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  124 211 84 002 177 444 120 003
A75158 EAKR Mission Zero Foodprint 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.10.2019 31.12.2021 Forum Virium Helsinki Oy  370 267 214 343 528 955 306 205
A75159 EAKR Helsinki Network Brain & Mind 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.12.2021 Helsingin Yliopisto  350 000 120 302 500 000 171 860
A75160 EAKR Öljyntorjunnan tutkimus- ja testausympäristö, investoinnit 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.10.2019 30.9.2021 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  94 955 88 887 135 650 126 981
A75161 EAKR BIOKE - Haastavien materiaalien tutkimus ja kierrätyksen edistäminen BioSammossa, investoinnit 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2020 31.12.2021 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  122 500 100 978 175 000 144 254
A75162 EAKR AutoMate - Alusten sähkö- ja automaatiojärjestelmien etäseuranta sekä tilannekuvan välittäminen, investoinnit 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 31.12.2020 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  58 156 58 068 83 080 82 954
A75163 EAKR Hiilineutraali yrityspuisto (CNPB) 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.12.2021 Mitra Management Oy  231 845 116 527 328 590 162 665
A75164 EAKR NIPPU - Niputtamalla ja kokeilemalla uutta bisnestä 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.12.2021 Kulttuuritila Nuijamies ry  119 000 57 889 159 363 78 321
A75165 EAKR LUTERGO - Liikkuvien työkoneiden käytettävyyden älykäs kehitysympäristö 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 28.2.2022 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  250 320 160 041 357 600 228 630
A75166 EAKR Nopeat tiimit Greenreality-verkoston katalyyttina 2 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 31.8.2021 Lappeenrannan kaupunki  185 271 143 337 407 529 204 767
A75167 EAKR Level up, Ruotsinsalmi 2020! 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.9.2019 31.7.2021 Cursor Oy  106 568 54 892 152 240 78 417
A75176 EAKR Kymenlaakson matkailun digiloikka 1 Uudenmaan liitto Toiminta päättynyt 1.6.2019 30.4.2021 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  442 905 421 227 632 721 601 753
A75181 EAKR WIMMA - We Master the IoT 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2019 31.5.2022 Teknologiakeskus TechVilla Oy  330 000 79 620 476 136 114 878
A76530 EAKR Virtuaalinen satamalogistiikan turvapuisto, INVESTOINNIT 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.11.2020 31.12.2021 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  35 000 0 50 000 0
A76579 EAKR Vähähiilisyys yritysten kilpailueduksi 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2021 31.1.2022 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  137 684 0 196 692 0
A76587 EAKR F3 – Films For Future -yrityskonsortion rakentaminen 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2021 31.12.2021 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  39 928 24 540 57 040 35 057
A76588 EAKR Virtual Learning Lab 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2021 31.12.2022 Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä  52 080 15 187 138 802 21 696
A76589 EAKR Verkostoitumisella voimaa 3D-tulostukseen (VERKOTA) 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2021 31.3.2023 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  138 052 0 181 216 0
A76592 EAKR Soteyritysten digistepit 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 2.1.2021 31.12.2022 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  83 860 0 119 800 0
A76604 EAKR South Carelian Electric Test Laboratory (SCET-LAB) 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2021 30.6.2022 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  70 000 33 138 100 000 47 339
A76616 EAKR Robotiikan virtuaalilaboratorio 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2021 28.2.2022 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  96 748 0 162 928 0
A76708 EAKR BECO – Betonin rooli hiilineutraalissa yhteiskunnassa 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.2.2021 31.8.2022 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  34 922 0 112 092 0
A76814 EAKR Kulutusjouston mahdollisuudet - KULUMA 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.5.2021 31.8.2022 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  34 759 0 111 176 0
A76001 EAKR Xamk Game Studios 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.4.2020 31.12.2022 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  368 626 54 913 526 610 78 447
A76024 EAKR 6Aika: CircularHoodFood  Kiertotalous  kaupunkikortteleissa - ruoan vähähiilisyys, urbaani tuotanto ja biojätteen kierto 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.4.2020 31.3.2022 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä  477 746 143 090 713 056 213 567
A76036 EAKR Xamk Game Studios, investoinnit 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.4.2020 31.12.2022 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  77 000 43 806 110 000 62 580
A76037 EAKR Extra-CT - kuumavesiuutosta vähähiilisiä ratkaisuja 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.2.2020 31.10.2021 Heinolan kaupunki  91 000 18 687 130 000 26 695
A76043 EAKR Kansainvälisen matkailun suuralueyhteistyön käynnistäminen - digital and sustainable 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2020 31.10.2021 Lahden seutu - Lahti Region Oy  105 000 67 463 150 000 96 375
A77521 EAKR Assisting XR Entrepreneurs Forward - XR yrittäjien liike- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen-investointi 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.7.2023 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  13 300 0 19 000 0
A77522 EAKR HIPPA-Remote. Etäpalvelut tuotekehittäjälle ikäihmisen asumisen tueksi 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  484 875 0 606 093 0
A77523 EAKR Leveämmät hartiat - uusi toimintamalli vastuullisen matkailun kehittämiseen 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.12.2022 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  107 782 0 134 728 0
A77524 EAKR Digital & Sustainable Fashion Showroom 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.8.2023 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  218 094 0 272 617 0
A77525 EAKR Muovin pyrolyyttisen kierrätyksen pilotointialustan investointi - PlastPyro INVEST 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2022 31.8.2023 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  230 000 0 460 000 0
A77533 EAKR Yhteistyötä pk-yritysten kiertotaloustarjontaan -Kiertotaloutta ostarille 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.7.2023 Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy  160 272 0 200 343 0
A77551 EAKR Future Touchless Shop 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.7.2023 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  305 712 0 382 140 0
A77552 EAKR Evon uusi aika 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2021 31.8.2023 Hämeen ammatti-instituutti Oy  149 063 0 198 750 0
A77553 EAKR Hevoshäme - Kestävän hevosmatkailun maakunta 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2021 31.8.2023 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  266 010 0 336 440 0
A77554 EAKR SEABAT–H2 - Merenkulun hybriditeknologiat 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2022 31.7.2023 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  128 984 0 184 264 0
A77555 EAKR DIKIEKO - Digitalisaation avulla tehoa kiertotalousekosysteemiin 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  272 600 0 389 428 0
A77558 EAKR Future Touchless Shop investointiosuus 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.7.2023 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  11 060 0 15 800 0
A77561 EAKR MICE - kokousmatkailusegmentin avaaminen 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.5.2021 31.8.2023 Cursor Oy  187 230 0 267 470 0
A77562 EAKR SEABAT–H2 - Merenkulun hybriditeknologiat, investoinnit 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.1.2022 31.12.2022 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  21 000 0 30 000 0
A77563 EAKR AIRIDE – Ratsastusalan uudet älykkäät oppimismenetelmät ja teknologiat 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  169 428 0 242 042 0
A77564 EAKR Tuote- ja palveluvirittämö 2.0 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2021 31.8.2023 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  327 767 0 409 713 0
A77565 EAKR LAB Midas - Uusi alku yritysten nopeavaikutteiseen kasvuun 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  216 000 0 270 000 0
A77566 EAKR Ennakointiosaamisen kehittäminen pk-yrityksissä - EKY 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.8.2023 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  166 866 0 208 583 0
A77567 EAKR Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku (KET0) 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2021 31.8.2023 Espoon kaupunki  1 562 004 0 1 952 503 0
A77569 EAKR Biohiili rakennusmateriaaleissa 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  323 990 0 450 844 0
A77570 EAKR Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.8.2023 Helsingin kaupunki  1 175 958 0 1 469 948 0
A77578 EAKR Kestävän kasvun kehitysympäristöjen toteutuspolku: investoinnit (People Flow -kampuspilotti) 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2021 1.6.2022 Aalto-korkeakoulusäätiö sr  34 894 0 49 848 0
A77593 EAKR Resurssiviisaat digitaaliset sosiaali- ja terveyspalvelut (REDI SOTE) 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.8.2023 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  813 308 0 1 016 635 0
A77441 EAKR Circular Economy Goes East and West 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2021 31.8.2023 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  925 849 0 1 157 311 0
A77469 EAKR Kasvua ja elinvoimaa hankinnoilla 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2021 31.5.2023 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  163 830 0 204 788 0
A77470 EAKR Kartta ja kompassi kehitykseen ja kasvuun 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2021 30.6.2023 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  186 256 0 232 821 0
A77471 EAKR Kaupunki 4.0 – Infrastruktuurin mittarointi, tietovirtojen hallinta ja toimintojen ohjaaminen 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.7.2021 30.6.2023 Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy  214 640 0 268 300 0
A77472 EAKR VÄLKKY: Vihreät älykkäät palvelut kiertotalousyritysten kehittämisessä 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.5.2021 30.4.2023 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  199 357 0 249 197 0
A77473 EAKR BIO-OSAKE - Bioraaka-aineosaamisen keskus 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.8.2023 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  243 920 0 304 902 0
A77474 EAKR Lyckan - Maaseudun innovaatio- ja inspiraatiotoiminnan tulevaisuushub 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Lapinjärven kunta  481 799 0 688 286 0
A77475 EAKR Disko – digitaalisten palveluiden saavutettavuus koronan kukistajana 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  270 164 0 337 705 0
A77476 EAKR AutoMod - Autonomiset modulaariratkaisut, case: kiertotalous 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.8.2023 Forum Virium Helsinki Oy  545 369 0 681 716 0
A77477 EAKR VIVA - Virtuaaliteknologioista vauhtia pk-yritysten vientiin 1 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.7.2023 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  152 055 0 190 069 0
A77478 EAKR AI-TIE – Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä pk-yrityksille 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2021 31.8.2023 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  397 011 0 496 262 0
A77483 EAKR BIO-OSAKE Investoinnit 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.12.2022 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  46 900 0 67 000 0
A77484 EAKR HomeOpera – Digitaaliset sosiaaliset kulttuurielämykset 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  178 861 0 223 576 0
A77485 EAKR LiiDi2 - Liikkumisen Digitaalinen kaksonen palveluiden mahdollistajana 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.8.2023 Forum Virium Helsinki Oy  697 089 0 871 363 0
A77486 EAKR Muovin pyrolyyttisen kierrätyksen pilotointialusta - PlastPyro 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.8.2023 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy  441 180 0 491 475 0
A77487 EAKR Green ICT -ekosysteemillä kestävyyttä ja kilpailukykyä Uudenmaan yrityksille 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2021 31.5.2023 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry, TIEKE Utvecklingscentralen för Informationssamhälle rf  293 172 0 308 128 0
A77488 EAKR Smart Countryside Mobility 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2021 1.8.2023 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  525 040 0 656 300 0
A77489 EAKR Circular Green Blocks - Kestävät kaupunkikorttelit kiertotalouden liiketoiminnan ajureina 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä  938 592 0 1 173 241 0
A77490 EAKR Big-Flash - Kestävästi kohti kilpailukykyä 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.7.2023 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  1 111 526 0 1 389 408 0
A77491 EAKR Älykäs autonominen liikenne 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.8.2023 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  298 205 0 372 755 0
A77492 EAKR Helsinki-Uusimaa – Kestävä ja digitaalinen yrittäjyysalue 2021-2022 (3UAS4EER) 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  650 479 0 813 100 0
A77493 EAKR My Business Hub - kaupunginosien kilpailukyvyn kasvattaja 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2021 30.6.2023 Vantaan kaupunki  837 528 0 1 046 911 0
A77494 EAKR Assisting XR Entrepreneurs Forward - XR yrittäjien liike- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.7.2023 Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy  255 920 0 319 900 0
A77495 EAKR Digisti Live - tapahtumien uusi aikakausi 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.8.2023 Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy  257 388 0 321 734 0
A77392 EAKR 6Aika: CircHubs 2 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2021 31.5.2022 Lounais-Suomen Jätehuolto Oy  100 468 0 149 952 0
A77393 EAKR 6Aika: Kasvun ekosysteemit 2 - kasvuohjelmien digitaaliset sisällöt 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.7.2021 30.6.2022 Turku Science Park Oy Ab  200 426 0 299 145 0
A77603 EAKR DigiSaimaa 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2021 31.12.2022 goSaimaa Oy  192 942 0 275 632 0
A77604 EAKR CARNES - Carbon Neutral Startups 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2021 31.5.2023 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  107 637 0 153 768 0
A77605 EAKR Uuden sukupolven katalyytit ympäristöterveyden edistämiseksi Etelä-Karjalassa 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2021 31.5.2023 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  207 760 0 296 800 0
A77617 EAKR Kohti elämyksellisempää digitaalista etätapahtumatuotantoa 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.12.2022 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  214 000 0 305 715 0
A77618 EAKR RING - Teollisuuden työpaikkojen ja viennin palauttaminen vihreällä digitalisaatiolla 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 30.4.2023 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  168 854 0 241 220 0
A77645 EAKR Turvallinen logistiikan tulevaisuus TLT 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.7.2021 30.6.2023 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy  396 978 0 567 111 0
A77765 EAKR LAB UX Center 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.12.2022 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  226 911 0 324 158 0
A77766 EAKR Kokonaisvaltainen kyberturvallisuus kestävälle kasvulle (4K) 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2021 31.8.2023 Turun ammattikorkeakoulu Oy  576 976 0 721 220 0
A77767 EAKR Kestävää kasvua ja elinvoimaa julkisista hankinnoista 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2021 31.8.2023 Hämeen Yrittäjät ry  252 542 0 252 542 0
A77777 EAKR React EAKR: Keraaminen purkujäte kiertotaloudessa - KERPUR 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Turku Science Park Oy Ab  549 448 0 686 810 0
A77778 EAKR Food Hub -elämystori 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Turun yliopisto  241 182 0 301 478 0
A77779 EAKR LAB UX Center - investoinnit 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.12.2022 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  24 500 0 35 000 0
A77780 EAKR Kansainvälisty ja Kasva digitaalisesti 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.8.2023 Kouvola Innovation Oy  235 085 0 335 836 0
A77788 EAKR Digitalisaatiolla aivoterveyttä 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Helsingin Yliopisto  708 135 0 885 167 0
A77789 EAKR Digitaalinen Merikarhu 2.0 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä  277 793 0 396 846 0
A77790 EAKR Mustola - portti Saimaalle 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.12.2022 Lappeenrannan kaupunki  70 000 0 100 000 0
A77791 EAKR SatoBotti 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.8.2023 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  171 030 0 244 329 0
A77903 EAKR Kestävän palveluasumisen ekosysteemi - KEKO 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.8.2023 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  210 846 0 258 349 0
A77904 EAKR Viljaklusterin Pilot-Plant investoinnit 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 30.6.2022 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  126 000 0 180 000 0
A77928 EAKR Öljylämmitteisen rivitalon muutos hiilineutraaliksi -tutkimus- ja tuotekehityshanke 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.12.2022 Lahden kaupunki  144 896 0 181 120 0
A77929 EAKR KEKO investointihanke 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.8.2023 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  41 300 0 59 000 0
A77930 EAKR KOHOTE - Kotihoitopalveluihin teknologiaa ja digitalisaatiota 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  329 193 0 402 662 0
A77983 EAKR KiertoKuja 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.5.2023 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy  295 165 0 368 957 0
A77804 EAKR React EAKR: Keraaminen purkujäte kiertotaloudessa - KERPUR; investointihanke 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Turun ammattikorkeakoulu Oy  20 300 0 29 000 0
A77805 EAKR Lisäävän valmistuksen keskus bio- ja lääketeollisuudelle 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Turun ammattikorkeakoulu Oy  603 774 0 754 718 0
A77806 EAKR Suunta luontoon 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2021 31.5.2023 Hämeen ammattikorkeakoulu Oy  168 194 0 195 348 0
A77815 EAKR Digitaaliset ratkaisut rakennetun ympäristön resurssituottavuudessa - RYHTI 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  235 200 0 336 000 0
A77816 EAKR Vihreän vedyn tuotanto - veden alkalielektrolyysin kenno- ja valmistustekniikan osaamisen kehittäminen 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  252 000 0 360 000 0
A77817 EAKR Lisäävän valmistuksen keskus bio- ja lääketeollisuudelle -investointihanke 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Turun ammattikorkeakoulu Oy  54 600 0 78 000 0
A77840 EAKR Kokemusten talo - Virtuaalisista elämystiloista kestävää liiketoimintaa ja hyvinvointia 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Laurea-ammattikorkeakoulu Oy  612 780 0 875 400 0
A77841 EAKR HIUKKA - Hius- ja muu orgaaninen kuitu muovin korvaajana 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  80 000 0 100 000 0
A77842 EAKR Digitaalisuus keskustan kivijalkaliiketilojen tulevaisuuden elinvoiman määrittäjänä korona-ajan jälkeen 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.7.2023 Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT  162 230 0 192 511 0
A77843 EAKR Viljaklusterin Pilot-Plant 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 30.4.2023 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  147 850 0 184 813 0
A77236 EAKR 6Aika: Kasvun ekosysteemit KESY 2 - kaupunki kokeilualustana 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.7.2021 30.6.2022 Turun kaupunki  138 904 0 207 320 0
A77263 EAKR 6Aika:CityIot 2 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.6.2021 31.5.2022 Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy  175 040 0 261 252 0
A77264 EAKR 6Aika: CircVol Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maa-massojen hyödyntäminen kaupungeissa 2 2 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.5.2021 30.4.2022 Turku Science Park Oy Ab  166 234 0 248 114 0
A78111 EAKR e-Hospitality – digivieraanvaraisuutta ja -empatiaa digitaalisiin matkailupalvelukohtaamisiin uudessa normaalissa 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.8.2021 31.8.2023 Lab-ammattikorkeakoulu Oy  371 620 0 464 531 0
A78025 EAKR Robo Hoiva 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Riihimäen kaupunki  178 342 0 222 928 0
A78048 EAKR Robo Hoiva investointiosuus 8 Uudenmaan liitto Toiminnassa 1.9.2021 31.8.2023 Riihimäen kaupunki  35 000 0 50 000 0
Luo tiedoista
CSV Excel XML